Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας (Q16127083)

 • matcher place: Greece (relation 192307), Achaia Regional Unit (relation 937628)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Greek
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,38.10860,21.64100)[industrial][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.10860,21.64100)[industrial][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.10860,21.64100)[industrial][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.10860,21.64100)[landuse=industrial][name];
    way(around:1000,38.10860,21.64100)[landuse=industrial][name];
    rel(around:1000,38.10860,21.64100)[landuse=industrial][name];
  );
  out center tags;
Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Η Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας (εν συντομία ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας) είναι μια από τις 29 Βιομηχανικές Περιοχές που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας και που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ-ΒΙ.ΠΕ.

Wikidata location: 38.1086, 21.6410 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: ΒΙΠΕ Πάτρας (OSM)exact location match [show tags]
name: ΒΙΠΕ Πάτρας
landuse: industrial
name:el: ΒΙΠΕ Πάτρας
name:en: Patras Industrial Area
name:ru: Индустриальный парк Патры
wikidata: Q16127083

wikidata match: Q16127083

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

industrial region (Q6027980) landuse=industrial, industrial