δημοτική ενότητα Ηρακλείας Σερρών (Q16329915)

 • matcher place: Serres Regional Unit (relation 937847), Central Macedonia (relation 937958)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Greek
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.17194,23.24167)[government][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.17194,23.24167)[government][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.17194,23.24167)[government][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.17194,23.24167)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.17194,23.24167)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.17194,23.24167)["political_division"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.17194,23.24167)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.17194,23.24167)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.17194,23.24167)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.17194,23.24167)["operator:type"="government"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.17194,23.24167)["operator:type"="government"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.17194,23.24167)["operator:type"="government"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.17194,23.24167)[place=district][name];
    way(around:1000,41.17194,23.24167)[place=district][name];
    rel(around:1000,41.17194,23.24167)[place=district][name];
    node(around:1000,41.17194,23.24167)[place=municipality][name];
    way(around:1000,41.17194,23.24167)[place=municipality][name];
    rel(around:1000,41.17194,23.24167)[place=municipality][name];
    node(around:1000,41.17194,23.24167)[place=neighbourhood][name];
    way(around:1000,41.17194,23.24167)[place=neighbourhood][name];
    rel(around:1000,41.17194,23.24167)[place=neighbourhood][name];
    node(around:1000,41.17194,23.24167)[place=quarter][name];
    way(around:1000,41.17194,23.24167)[place=quarter][name];
    rel(around:1000,41.17194,23.24167)[place=quarter][name];
  );
  out center tags;
Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Ο Δήμος Ηρακλείας του προγράμματος Καποδίστριας ήταν δήμος που λειτούργησε την περίοδο 1999-2010. Συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Το 2010 καταργήθηκε και εντάχθηκε στον νέο διευρυμένο δήμο Ηρακλείας, υποβιβαζόμενος σε δημοτική ενότητα Ηρακλείας (Σερρών). Βρισκόταν στο δυτικό τμήμα του νομού και είναι κατά βάση ορεινός δήμος. Καταλάμβανε έκταση 195.216 στρεμμάτων, αποτελώντας το δεύτερο σε μέγεθος δήμο του νομού μετά το δήμο Σερρών, και είχε (πραγματικό) πληθυσμό 13.173 κατοίκους κατά την απογραφή του 2001. Πήρε την ονομασία του από την αρχαία πόλη Ηρακλεία, η οποία εικάζεται ότι βρισκόταν στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται η έδρα του δήμου Ηράκλεια.

Wikidata location: 41.1719, 23.2417 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

relation: Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας (OSM)exact location match [show tags]
name: Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας
source: geodata.gov.gr
name:el: Δημοτική Ενότητα Ηρακλείας
name:en: Iraklia Municipal Unit
boundary: administrative
admin_level: 8
wikidata: Q16329915

wikidata match: Q16329915

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

political territorial entity (Q1048835) political_division
neighborhood (Q123705) place=neighbourhood
district (Q149621) place=district
municipality (Q15284) place=municipality
government organization (Q2659904) operator:type=government, government
quarter (Q2983893) place=quarter
administrative territorial entity (Q56061) boundary=administrative