Castillo de Garraf (Q18003840)

 • matcher place: Barcelona (relation 349035)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.25910,1.90111)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.25910,1.90111)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.25910,1.90111)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.25910,1.90111)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.25910,1.90111)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.25910,1.90111)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.25910,1.90111)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.25910,1.90111)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.25910,1.90111)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.25910,1.90111)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.25910,1.90111)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.25910,1.90111)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.25910,1.90111)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.25910,1.90111)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.25910,1.90111)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.25910,1.90111)[place=locality][name];
    way(around:1000,41.25910,1.90111)[place=locality][name];
    rel(around:1000,41.25910,1.90111)[place=locality][name];
    node(around:1000,41.25910,1.90111)["protection_title"="Bien de Interés Cultural"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.25910,1.90111)["protection_title"="Bien de Interés Cultural"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.25910,1.90111)["protection_title"="Bien de Interés Cultural"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.25910,1.90111)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.25910,1.90111)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.25910,1.90111)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

El Castell de Garraf és una antiga fortificació del municipi de Sitges (Garraf), propera al poble de Garraf, i que ha estat declarada bé cultural d'interès nacional.

Wikidata location: 41.2591, 1.9011 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: Garraf (OSM), 0.69 km from Wikidata [show tags]
ref: R2 Sud
name: Garraf
train: yes
building: yes

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

military facility (Q18691599) military
castle (Q23413) historic=castle
Bien de Interés Cultural (Q23712) protection_title=Bien de Interés Cultural
building (Q41176) building=yes, building