σιδηροδρομικός σταθμός Κερπινής (Q18335618)

 • matcher place: Greece (relation 192307), Achaia Regional Unit (relation 937628)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Greek
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,38.05283,22.14470)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.05283,22.14470)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.05283,22.14470)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.05283,22.14470)[landuse=railway][name];
    way(around:1000,38.05283,22.14470)[landuse=railway][name];
    rel(around:1000,38.05283,22.14470)[landuse=railway][name];
    node(around:1000,38.05283,22.14470)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.05283,22.14470)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.05283,22.14470)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.05283,22.14470)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.05283,22.14470)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.05283,22.14470)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.05283,22.14470)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.05283,22.14470)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.05283,22.14470)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.05283,22.14470)[railway=station][name];
    way(around:1000,38.05283,22.14470)[railway=station][name];
    rel(around:1000,38.05283,22.14470)[railway=station][name];
  );
  out center tags;
Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Κερπινής είναι προαιρετικός σιδηροδρομικός σταθμός του Οδοντωτού στην ορεινή Αχαΐα, ευρισκόμενος μετά το φαράγγι του Βουραϊκού ερχόμενος προς Καλάβρυτα και σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από τα αυτά.

Wikidata location: 38.0528, 22.1447 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 4 match candidates

way: Στάση Κερπινή (OSM)exact location match [show tags]
ele: 692
name: Στάση Κερπινή
name:de: Kerpini
name:el: Κερπινή
name:en: Kerpini
name:fr: Kerpini
building: train_station
int_name: Kerpini
roof:shape: gabled
building:levels: 1
public_transport: station
node: Κερπίνη (OSM), 21 m from Wikidata [show tags]
name: Κερπίνη
train: yes
name:de: Kerpini
name:el: Κερπίνη
name:en: Kerpini
name:fr: Kerpini
railway: stop
int_name: Kerpini
public_transport: stop_position
node: Κερπίνη (OSM), 20 m from Wikidata [show tags]
ele: 692
name: Κερπίνη
train: yes
name:de: Kerpini
name:el: Κερπίνη
name:en: Kerpini
name:fr: Kerpini
network: Οδοντωτός
railway: halt
int_name: Kerpini
operator: ΟΣΕ
public_transport: station
wikidata: Q18335618

wikidata match: Q18335618
node: Κερπίνη (OSM), 20 m from Wikidata [show tags]
name: Κερπίνη
train: yes
name:de: Kerpini
name:el: Κερπίνη
name:en: Kerpini
name:fr: Kerpini
railway: stop
int_name: Kerpini
public_transport: stop_position

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

station (Q12819564) public_transport=station
building (Q41176) building=yes, building
public transport stop (Q548662) public_transport=stop_position, public_transport=platform
railway station (Q55488) railway=station
railway facility (Q800279) landuse=railway