σιδηροδρομικός σταθμός Νιαμάτων (Q18335653)

 • matcher place: Greece (relation 192307), Achaia Regional Unit (relation 937628)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Greek
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,38.15474,22.17625)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.15474,22.17625)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.15474,22.17625)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.15474,22.17625)[landuse=railway][name];
    way(around:1000,38.15474,22.17625)[landuse=railway][name];
    rel(around:1000,38.15474,22.17625)[landuse=railway][name];
    node(around:1000,38.15474,22.17625)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.15474,22.17625)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.15474,22.17625)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.15474,22.17625)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.15474,22.17625)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.15474,22.17625)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.15474,22.17625)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.15474,22.17625)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.15474,22.17625)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.15474,22.17625)[railway=station][name];
    way(around:1000,38.15474,22.17625)[railway=station][name];
    rel(around:1000,38.15474,22.17625)[railway=station][name];
  );
  out center tags;
Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Μικροχελιδούς (παλαιότερα: Σιδηροδρομικός Σταθμός Νιαμάτων) ήταν σιδηροδρομικός σταθμός στη γραμμή του Οδοντωτού που συνδέει το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα. Βρίσκεται κοντά στο Φαράγγι του Βουραϊκού, βόρεια της κωμόπολης του Διακοπτού και 5 χιλιόμετρα μακριά από αυτήν. Ο σταθμός άνοιξε το 1896 και σήμερα είναι προαιρετική στάση. Ο σταθμός παλαιότερα έφερε και την ονομασία "Κάτω Μετόχι" ενώ διαθέτει δεύτερη τροχιά για διασταυρώσεις.

Wikidata location: 38.1547, 22.1762 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 3 match candidates

node: Νιάματα (OSM), 14 m from Wikidata [show tags]
ele: 125
name: Νιάματα
train: yes
name:de: Niamata
name:el: Νιάματα
name:en: Niamata
name:fr: Niamata
railway: stop
int_name: Niamata
public_transport: stop_position
node: Νιάματα (OSM), 12 m from Wikidata [show tags]
ele: 125
name: Νιάματα
train: yes
name:de: Niamata
name:el: Νιάματα
name:en: Niamata
name:fr: Niamata
railway: stop
int_name: Niamata
public_transport: stop_position
node: Νιάματα (OSM), 13 m from Wikidata [show tags]
ele: 125
name: Νιάματα
train: yes
name:de: Niamata
name:el: Νιάματα
name:en: Niamata
name:fr: Niamata
network: Οδοντωτός
railway: halt
int_name: Niamata
operator: ΟΣΕ
public_transport: station
wikidata: Q18335653

wikidata match: Q18335653

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

station (Q12819564) public_transport=station
building (Q41176) building=yes, building
public transport stop (Q548662) public_transport=stop_position, public_transport=platform
railway station (Q55488) railway=station
railway facility (Q800279) landuse=railway