σιδηροδρομικός σταθμός Τρικλιάς (Q18335707)

 • matcher place: Greece (relation 192307), Achaia Regional Unit (relation 937628)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Greek
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,38.11782,22.16616)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.11782,22.16616)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.11782,22.16616)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.11782,22.16616)[landuse=railway][name];
    way(around:1000,38.11782,22.16616)[landuse=railway][name];
    rel(around:1000,38.11782,22.16616)[landuse=railway][name];
    node(around:1000,38.11782,22.16616)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.11782,22.16616)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.11782,22.16616)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.11782,22.16616)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.11782,22.16616)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.11782,22.16616)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.11782,22.16616)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.11782,22.16616)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.11782,22.16616)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.11782,22.16616)[railway=station][name];
    way(around:1000,38.11782,22.16616)[railway=station][name];
    rel(around:1000,38.11782,22.16616)[railway=station][name];
  );
  out center tags;
Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Τρικλιάς ήταν σιδηροδρομικός σταθμός ευρισκόμενος στο φαράγγι του Βουραϊκού στην Αχαΐα. Ο σταθμός άνοιξε το 1896 και είναι στάση. Εξυπηρετείται από τον Οδοντωτό που συνδέει το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα.

Wikidata location: 38.1178, 22.1662 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 4 match candidates

node: Τρικλιά (OSM), 341 m from Wikidata [show tags]
name: Τρικλιά
train: yes
name:el: Τρικλιά
name:en: Triklia
name:fr: Triklia
railway: stop
int_name: Triklia
public_transport: stop_position
node: Σ.Σ. Τρίκλια (OSM), 1.90 km from Wikidata [show tags]
ele: 518
name: Σ.Σ. Τρίκλια
name:de: Triklia
disused:railway: station
node: Τρικλιά (OSM), 341 m from Wikidata [show tags]
name: Τρικλιά
train: yes
name:el: Τρικλιά
name:en: Triklia
name:fr: Triklia
railway: stop
int_name: Triklia
public_transport: stop_position
node: Τρικλιά (OSM), 341 m from Wikidata [show tags]
name: Τρικλιά
train: yes
name:el: Τρικλιά
name:en: Triklia
name:fr: Triklia
network: Οδοντωτός
railway: halt
int_name: Triklia
operator: ΟΣΕ
public_transport: station
wikidata: Q18335707

wikidata match: Q18335707

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

station (Q12819564) public_transport=station
building (Q41176) building=yes, building
public transport stop (Q548662) public_transport=stop_position, public_transport=platform
railway station (Q55488) railway=station
railway facility (Q800279) landuse=railway