Vilauba (Q20106923)

 • matcher place: Girona (relation 349023)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,42.10010,2.74120)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,42.10010,2.74120)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,42.10010,2.74120)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,42.10010,2.74120)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,42.10010,2.74120)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,42.10010,2.74120)[product][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,42.10010,2.74120)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,42.10010,2.74120)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,42.10010,2.74120)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,42.10010,2.74120)["building:use"="residential"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,42.10010,2.74120)["building:use"="residential"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,42.10010,2.74120)["building:use"="residential"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,42.10010,2.74120)["historic"="archaeological_site"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,42.10010,2.74120)["historic"="archaeological_site"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,42.10010,2.74120)["historic"="archaeological_site"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

Vilauba és una vil·la romana situada en una petita vall que s'estén a uns tres quilòmetres al sud del municipi i de l'estany de Banyoles. Malgrat que la seva descoberta es remunta a l'any 1932, a causa de les obres de construcció de la carretera que encara avui porta a Pujarnol, la recerca arqueològica sistemàtica no va començar fins a l'any 1978. L'esforç realitzat al llarg de tots aquests anys de treballs continuats ha deixat a la vista més de 2000 m² de restes arqueològiques a partir de les quals podem apropar-nos al món rural de l'època romana.

Wikidata location: 42.1001, 2.7412 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

relation: Vil·la romana de Vilauba (OSM), 14 m from Wikidata [show tags]
name: Vil·la romana de Vilauba
name:ca: Vil·la romana de Vilauba
historic: archaeological_site
wikidata: Q20106923
historic:period: principate
historic:civilization: ancient_roman

wikidata match: Q20106923

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

agricultural structure (Q10480682) building=farm_auxiliary
residential building (Q11755880) building:use=residential, building=residential
single-family detached home (Q1307276) building=detached
product (Q2424752) product
house (Q3947) building=house, amenity=shelter
building (Q41176) building=yes, building
farmhouse (Q489357) building=farm
residence (Q699405) amenity=shelter
archaeological site (Q839954) historic=archaeological_site
shelter (Q989946) amenity=shelter