Μικρός Κέχρος Ροδόπης (Q21319736)

 • matcher place: Arriana Municipality (relation 2345167), Macedonia - Thrace (relation 5208399)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Greek
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.20211,25.85216)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.20211,25.85216)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.20211,25.85216)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.20211,25.85216)[place=locality][name];
    way(around:1000,41.20211,25.85216)[place=locality][name];
    rel(around:1000,41.20211,25.85216)[place=locality][name];
    node(around:1000,41.20211,25.85216)[place=village][name];
    way(around:1000,41.20211,25.85216)[place=village][name];
    rel(around:1000,41.20211,25.85216)[place=village][name];
  );
  out center tags;
Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

O Μικρός Κέχρος είναι ορεινό χωριό της Θράκης στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης το οποίο βρίσκεται προς τα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, σε απόσταση 49 χλμ. (οδηγικά) ΒΑ. από την Φιλλύρα (έδρα του δήμου), 61 χλμ. Α.-ΒΑ. από την Κομοτηνή και 66 χλμ. Β. από την Αλεξανδρούπολη. Ως ξεχωριστός οικισμός αναφέρεται επίσημα για πρώτη φορά το 1961 να προσαρτάται στην τότε κοινότητα Κέχρου. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» ανήκει στη τοπική κοινότητα Κέχρου που υπάγεται στη δημοτική κοινότητα Κέχρου του Δήμου Αρριανών και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει ως πληθυσμό 103 κατοίκους. Οι απογραφές πληθυσμού είναι:

Wikidata location: 41.2021, 25.8522 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: Μικρός Κέχρος (OSM), 34 m from Wikidata [show tags]
name: Μικρός Κέχρος
place: locality
source: geodata.gov.gr
name:el: Μικρός Κέχρος
name:en: Mikros Kechros
addr:postcode: 69300
wikidata: Q21319736

wikidata match: Q21319736

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

locality (Q3257686) place=locality
village (Q532) place=village
administrative territorial entity (Q56061) boundary=administrative