Χρώμι Κοζάνης (Q21462977)

 • matcher place: Western Macedonia (relation 956701), Municipality of Kozani (relation 2249486)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Bulgarian, English, Macedonian, Serbian
 • English Wikipedia categories: Populated places in Kozani (regional unit), Western Macedonia geography stubs
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,40.13441,21.74053)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.13441,21.74053)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.13441,21.74053)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.13441,21.74053)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.13441,21.74053)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.13441,21.74053)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.13441,21.74053)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.13441,21.74053)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.13441,21.74053)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.13441,21.74053)[landuse=residential][name];
    way(around:1000,40.13441,21.74053)[landuse=residential][name];
    rel(around:1000,40.13441,21.74053)[landuse=residential][name];
  );
  out center tags;
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Chromio, known before 1927 as Sfiltsi (Σφίλτσι), is a community located in Aiani municipal unit, Kozani regional unit, in the Greek region of Macedonia. It is situated at an altitude of 640 meters above sea level. The postal code is 50004, while the telephone code is +30 24610. At the 2011 census, the population was 92.

Summary from Български език / Bulgarian Wikipedia (bgwiki)

Хромио или Сфилци (на гръцки: Χρώμιο, катаревуса: Χρώμιον, Хромион, до 1927 г.: Σφίλτσι, Сфилци) е село в Гърция, в дем Кожани, област Западна Македония. През 2001 в Хромио са регистрирани 185 души.

Summary from Македонски јазик / Macedonian Wikipedia (mkwiki)


Сфилци или Сфилта (грчки: Χρώμιο, Хромион) — село во околината на Кожани, Егејска Македонија (денес Грција).

Summary from Српски језик / Serbian Wikipedia (srwiki)

Хромио (грчки: Χρώμιο, Хромио) је насељено место у саставу општине Кожани, округ Кожани, у периферији Западна Македонија, Грчка.

Wikidata location: 40.1344, 21.7405 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: Χρώμιο (OSM), 134 m from Wikidata [show tags]
ele: 640
name: Χρώμιο
place: village
name:mk: Сфилци
int_name: Chromio
addr:postcode: 50004
wikidata: Q21462977

wikidata match: Q21462977

Search criteria from categories

Populated places in Kozani (regional unit) landuse=residential, admin_level, place, boundary=administrative