Vandöfjarden (Q21976961)

 • matcher place: Finland (relation 54224), Åland Islands (relation 2375171), Fasta Åland (relation 7300084)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Finnish, Swedish
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,60.30000,19.93333)[natural=water][name];
    way(around:1000,60.30000,19.93333)[natural=water][name];
    rel(around:1000,60.30000,19.93333)[natural=water][name];
    node(around:1000,60.30000,19.93333)[water=lake][name];
    way(around:1000,60.30000,19.93333)[water=lake][name];
    rel(around:1000,60.30000,19.93333)[water=lake][name];
  );
  out center tags;
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vandöfjärden är Ålands största insjö, den ligger i kommunerna Finström och Saltvik cirka 20 kilometer norr om Mariehamn. Dess area är 5,2 kvadratkilometer och dess strandlinje 18 kilometer. Vandöfjärden ligger endast 0,1 meter över havet. Vid högt havsvattenstånd ändras utflödets strömriktning och sjön kan ses som en havsvik. Finlands miljöcentral räknar Vandöfjärden som sjö på sin webbplats Järviwiki men skriver emellertid att det är svårt att dra en gräns mellan vad som är sjö och havsvik på Åland. Bortsett från Vandöfjärden är Östra och Västra Kyrksundet Ålands största insjö.

Summary from Suomi / Finnish Wikipedia (fiwiki)

Vandöfjärden on järvi Finströmin ja Saltvikin kunnissa Ahvenanmaan pohjoisosassa. Sen pinta-ala on 5,2 neliökilometriä ja korkeustaso vain kymmenen senttimetriä merenpinnan yläpuolella. Etäisyys Maarianhaminasta on 21 kilometriä pohjoiseen. Vandöfjärden on Ahvenanmaan laajin järvi, mutta merenpinnan ollessa korkealla se muuttuu merenlahdeksi, jolloin Ahvenanmaan laajin järvi on Långsjön - Markusbölefjärden.

Wikidata location: 60.3000, 19.9333 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 2 match candidates

relation: Vandöfjärden (OSM)exact location match [show tags]
name: Vandöfjärden
water: lake
natural: water
wikidata: Q21976961

wikidata match: Q21976961
way: Vandöfjarden (OSM)exact location match [show tags]
name: Vandöfjarden
natural: water

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

body of water (Q15324) natural=water
lake (Q23397) water=lake