Κονί (Q25023284)

 • matcher place: Greece (relation 192307), Argolis Regional Unit (relation 937635)
 • view on Wikidata
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,37.49500,23.20611)[natural=peak][name];
    way(around:1000,37.49500,23.20611)[natural=peak][name];
    rel(around:1000,37.49500,23.20611)[natural=peak][name];
  );
  out center tags;
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Koní är ett berg i Grekland. Det ligger i regionen Peloponnesos, i den sydöstra delen av landet, 70 km sydväst om huvudstaden Aten. Toppen på Koní är 842 meter över havet.

Wikidata location: 37.4950, 23.2061 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: Koni (OSM), 31 m from Wikidata [show tags]
ele: 1121
name: Koni
natural: peak
wikidata: Q25023284

wikidata match: Q25023284

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

mountain (Q8502) natural=peak