Όρμος Κοιλάδος (Q25024343)

 • matcher place: Greece (relation 192307), Argolis Regional Unit (relation 937635)
 • view on Wikidata
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,37.41528,23.13306)[natural=bay][name];
    way(around:1000,37.41528,23.13306)[natural=bay][name];
    rel(around:1000,37.41528,23.13306)[natural=bay][name];
    node(around:1000,37.41528,23.13306)[natural=water][name];
    way(around:1000,37.41528,23.13306)[natural=water][name];
    rel(around:1000,37.41528,23.13306)[natural=water][name];
  );
  out center tags;
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Órmos Koiládia (engelska: Port Kiladia) är en vik i Grekland. Den ligger i regionen Peloponnesos, i den sydöstra delen av landet, 80 km sydväst om huvudstaden Aten.

Wikidata location: 37.4153, 23.1331 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: Όρμος Κοιλάδας (OSM), 65 m from Wikidata [show tags]
name: Όρμος Κοιλάδας
name:el: Όρμος Κοιλάδας
name:en: Koilada Bay
natural: bay
wikidata: Q25024343

wikidata match: Q25024343

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

body of water (Q15324) natural=water
bay (Q39594) natural=bay