Κάστρο Σιδηρόκαστρου (Q27704769)

 • matcher place: Serres Regional Unit (relation 937847), Central Macedonia (relation 937958)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Bulgarian, Macedonian
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.23878,23.39633)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.23878,23.39633)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.23878,23.39633)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.23878,23.39633)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.23878,23.39633)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.23878,23.39633)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.23878,23.39633)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.23878,23.39633)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.23878,23.39633)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.23878,23.39633)[place=locality][name];
    way(around:1000,41.23878,23.39633)[place=locality][name];
    rel(around:1000,41.23878,23.39633)[place=locality][name];
  );
  out center tags;
Summary from Български език / Bulgarian Wikipedia (bgwiki)

Валовищката крепост (на гръцки: Κάστρο Σιδηρόκαστρου) е средновековно отбранително съоръжение, разположено на хълма Хисар, над град Валовища (Сидирокастро), Северна Гърция.

Summary from Македонски јазик / Macedonian Wikipedia (mkwiki)

Валовишка тврдина (грчки: Κάστρο Σιδηρόκαστρου) — средновековна тврдина на ридот Хисар над градот Валовишта, Егејска Македонија.

Wikidata location: 41.2388, 23.3963 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: Κάστρο Σιδηρόκαστρου (OSM), 28 m from Wikidata [show tags]
name: Κάστρο Σιδηρόκαστρου
source: https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=siderokastro
name:el: Κάστρο Σιδηρόκαστρου
name:en: Sidirokastro Castle
alt_name: Φρούριο Ισσάρι
historic: castle
castle_type: castle
historic:civilization: byzantine
wikidata: Q27704769

wikidata match: Q27704769

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

military facility (Q18691599) military
castle (Q23413) historic=castle
building (Q41176) building, building=yes