Αγγίτης ποταμός (Q3565336)

Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Angitis (Greek: Αγγίτης), also known as Angista (Bulgarian: Драматица; Dramatitsa), is a river in Northern Greece. It is 75 km (47 mi) long. It is an important tributary of the Strymonas.

Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Ο Αγγίτης είναι ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Στρυμόνα με μήκος περίπου 75 χλμ. Αναφέρεται ήδη τον 5ο π.Χ. αιώνα από τον Ηρόδοτο και τον 1ο μ.Χ. αι. από τον Αππιανό, ο οποίος περιγράφει τις μάχες που έλαβαν χώρα το 42 π.Χ. κοντά στους Φιλίππους, στη διάρκεια ρωμαϊκού εμφύλιου πολέμου. Κατά τη διαδρομή του, ο ποταμός διασχίζει μέρος του Νομού Δράμας στην Ανατολική Μακεδονία και του Νομού Σερρών στην Κεντρική Μακεδονία.

Summary from Български език / Bulgarian Wikipedia (bgwiki)

Драма̀тица или Драма̀ница или Ангиста (на гръцки: Αγγίτης, Ангитис, на турски: Кara su, Кара су) е река в Егейска Македония, Северна Гърция, на която е разположен град Драма. В Гърция за начало на Ангиста се смята притокът ѝ Панега, който извира от пещерата Маарата при село Нови Калапот (Ангитис) и се влива в Драматица при Баница (Символи). Реката, извираща от изворите в центъра на Драма до Фотилово, в Гърция носи името Света Варвара (на гръцки: Αγία Βαρβάρα, Агия Варвара). На български частта си до Баница реката се казва и Мътница.

Summary from Македонски јазик / Macedonian Wikipedia (mkwiki)

Драматица или Ангиста (понекогаш Драманица; грчки: Αγία Βαρβάρα/Αγγίτης, Ангитис) — река во источниот дел на Егејска Македонија (денес во Грција) по чие течение е сместен градот Драма. Во Грција, за почеток на реката се смета нејзината притока Панега, која извира од пештерата Маара кај с. Нов Калапот (Ангитис) и се влева во Драматица кај с. Фотилово. Драматица почнува од нејзините извори во Драма и сè до Фотилово Грците ја нарекуваат Света Варвара (Аја Варвара).

Summary from Русский язык / Russian Wikipedia (ruwiki)

Анги́тис, Ангиста (греч. Αγγίτης, болг. Драматица) — приток реки Стримон, который находится в северной части Греции. Длина реки составляет 75 км. Ангитис является одним из важнейших притоков Стримона.

Summary from Suomi / Finnish Wikipedia (fiwiki)

Angítis (kreik. Αγγίτης, myös Aggítis) on joki, joka virtaa Makedoniassa Pohjois-Kreikassa. Sen pituus on 75 kilometriä. Joki saa alkunsa Angítiksen kylän läheltä Prosotsánin kunnasta ja se laskee Strymónas-jokeen lähellä Mýrkinoksen kylää Néa Zíchnin kunnassa. Angítis on Strymónaksen merkittävin sivujoki.

Summary from Deutsch / German Wikipedia (dewiki)

Der Angitis (griechisch Αγγίτης (m. sg.), altgriechische Aussprache Angítēs), auch Aggitis, Angista oder Dramatitsa genannt, ist ein Fluss in der nordgriechischen Region Ostmakedonien und Thrakien. Der Fluss ist 75 km lang und ein wichtiger Nebenfluss des Strymonas.

Wikidata location: 40.9021, 23.8105 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: Ποταμός Αγγίτης (OSM), 7 m from Wikidata [show tags]
boat: no
name: Ποταμός Αγγίτης
waterway: river
intermittent: no
wikidata: Q3565336

wikidata match: Q3565336

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

body of water (Q15324) natural=water
watercourse (Q355304) waterway
river (Q4022) waterway=river, type=waterway
stream (Q47521) waterway

Search criteria from categories

Rivers of Central Macedonia type=waterway
Rivers of Eastern Macedonia and Thrace type=waterway
Rivers of Greece type=waterway