Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) - Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Q5193203)

 • matcher place: Thessaloniki Regional Unit (relation 563230), Central Macedonia (relation 937958), Municipality of Thessaloniki (relation 1770680), Macedonia - Thrace (relation 5208399), Chalcidice (relation 5695352), Thessaloniki Municipal Unit (relation 11948133)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Bulgarian, English, Greek, Turkish
 • English Wikipedia categories: 1989 establishments in Greece, Art museums and galleries in Greece, Bank museums, Greek museum stubs, Museums established in 1989, Museums in Thessaloniki
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,40.60472,22.95194)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.60472,22.95194)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.60472,22.95194)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.60472,22.95194)["amenity"="arts_centre"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.60472,22.95194)["amenity"="arts_centre"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.60472,22.95194)["amenity"="arts_centre"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.60472,22.95194)["amenity"="community_centre"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.60472,22.95194)["amenity"="community_centre"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.60472,22.95194)["amenity"="community_centre"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.60472,22.95194)["amenity"="events_venue"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.60472,22.95194)["amenity"="events_venue"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.60472,22.95194)["amenity"="events_venue"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.60472,22.95194)[historic=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.60472,22.95194)[historic=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.60472,22.95194)[historic=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.60472,22.95194)[shop=art][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.60472,22.95194)[shop=art][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.60472,22.95194)[shop=art][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.60472,22.95194)[tourism=attraction][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.60472,22.95194)[tourism=attraction][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.60472,22.95194)[tourism=attraction][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.60472,22.95194)[tourism=gallery][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.60472,22.95194)[tourism=gallery][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.60472,22.95194)[tourism=gallery][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.60472,22.95194)[tourism=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.60472,22.95194)[tourism=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.60472,22.95194)[tourism=museum][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Cultural Center of the National Bank of Greece in Thessaloniki (Πολιτιστικό Κέντρο του Μ.Ι.Ε.Τ. στη Θεσσαλονίκη) is a museum in Thessaloniki, Central Macedonia, Greece. It belongs to the National Bank of Greece Cultural Foundation.

Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Το Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 1989, με την επωνυμία Πολιτιστικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος της Εθνικής Τράπεζας. Με την αρχική αυτή μορφή λειτούργησε μέχρι τον Φεβρουάριο του 1997. Στο πρώτο αυτό διάστημα, το Κέντρο έδωσε το δικό του διακριτό στίγμα στην πνευματική και καλλιτεχνική ζωή της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας εκθέσεις:

Summary from Български език / Bulgarian Wikipedia (bgwiki)

Солунският културен център на Националната банка на Гърция (на гръцки: Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης) е музей в град Солун, Гърция. Музеят е на Културната фондация на Националната банка на Гърция.

Wikidata location: 40.6047, 22.9519 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 2 match candidates

way: MIET Cultural Centre ή Βίλλα Αχμέτ Καπαντζή (OSM)exact location match [show tags]
name: MIET Cultural Centre ή Βίλλα Αχμέτ Καπαντζή
amenity: arts_centre
operator: Cultural Foundation of the National Bank of Greece
wikidata: Q5193203

wikidata match: Q5193203
way: Βίλλα Αχμέτ Καπαντζή (Μ.Ι.Ε.Τ.) (OSM), 2 m from Wikidata [show tags]
name: Βίλλα Αχμέτ Καπαντζή (Μ.Ι.Ε.Τ.)
amenity: arts_centre
tourism: attraction
building: yes
operator: Cultural Foundation of the National Bank of Greece
addr:street: Βασιλίσσης Όλγας
addr:housenumber: 108

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

event venue (Q18674739) amenity=events_venue
building (Q41176) building, building=yes

Search criteria from categories

Art museums and galleries in Greece historic=museum, tourism=attraction, tourism=museum, tourism=gallery, shop=art, amenity=arts_centre, building=museum
Bank museums historic=museum, tourism=gallery, building=museum, tourism=attraction, tourism=museum
Museums established in 1989 historic=museum, tourism=gallery, building=museum, tourism=attraction, tourism=museum
Museums in Thessaloniki historic=museum, tourism=gallery, building=museum, tourism=attraction, tourism=museum