Castillo de Castellví (Q5577057)

 • matcher place: Barcelona (relation 349035)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Catalan, Spanish
 • Wikimedia Commons
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.45111,1.91944)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.45111,1.91944)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.45111,1.91944)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.45111,1.91944)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.45111,1.91944)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.45111,1.91944)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.45111,1.91944)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.45111,1.91944)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.45111,1.91944)[amenity=shelter][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.45111,1.91944)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.45111,1.91944)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.45111,1.91944)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.45111,1.91944)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.45111,1.91944)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.45111,1.91944)[historic=monument][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.45111,1.91944)[place=locality][name];
    way(around:1000,41.45111,1.91944)[place=locality][name];
    rel(around:1000,41.45111,1.91944)[place=locality][name];
    node(around:1000,41.45111,1.91944)["protection_title"="Bien de Interés Cultural"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.45111,1.91944)["protection_title"="Bien de Interés Cultural"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.45111,1.91944)["protection_title"="Bien de Interés Cultural"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.45111,1.91944)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.45111,1.91944)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.45111,1.91944)[tourism=artwork][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from Català / Catalan Wikipedia (cawiki)

El Castell Vell de Rosanes és un castell localitzat a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat. La primera notícia documentada del castell es remunta al 963 com a Castrum Vetulo (Castell Vell), i surt esmentat el personatge Gilelmus com a senyor del castell en una escriptura de confirmació de terres feta al Sant Cugat. Aleshores, els castells i possessions de Castellví de Rosanes i Castellví de la Marca pertanyien a una mateixa família, els Castellví o Castellvell. Aquesta família tingué molta influència a la cort comtal i la ciutat de Barcelona. Actualment també és conegut com a castell de Sant Jaume. És una obra declarada bé cultural d'interès nacional.

Summary from Español / Spanish Wikipedia (eswiki)

El castillo de Castellví o castillo Viejo de Rosanes es un castillo localizado en Castellví de Rosanes, en el Bajo Llobregat. La primera noticia documentada del castillo se remonta al 963 como Castrum vetula (Castillo Viejo), y se menciona el personaje Gilelmus como señor del castillo en una escritura de confirmación de tierras hecha en San Cugat. Entonces, los castillos y posesiones de Castellví de Rosanes y Castellví de la Marca pertenecían a una misma familia, los Castellví o Castellvell. Esta familia tuvo mucha influencia en la corte condal y la ciudad de Barcelona.

Wikidata location: 41.4511, 1.9194 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

way: Sant Jaume (OSM), 0.75 km from Wikidata [show tags]
name: Sant Jaume
amenity: place_of_worship
building: yes
religion: christian

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

military facility (Q18691599) military
castle (Q23413) historic=castle
Bien de Interés Cultural (Q23712) protection_title=Bien de Interés Cultural
building (Q41176) building=yes, building