Ίναχος (Q677269)

 • matcher place: Greece (relation 192307), Argolis Regional Unit (relation 937635)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: English, Finnish, French, Georgian, German, Greek, Latvian, Russian, Swedish
 • English Wikipedia categories: Drainage basins of the Aegean Sea, Greece river stubs, Landforms of Argolis, Peloponnese geography stubs, Rivers of Greece, Rivers of Peloponnese (region)
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,37.58528,22.74944)[fishing][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.58528,22.74944)[fishing][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.58528,22.74944)[fishing][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,37.58528,22.74944)[waterway][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.58528,22.74944)[waterway][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.58528,22.74944)[waterway][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,37.58528,22.74944)[landuse=basin][name];
    way(around:1000,37.58528,22.74944)[landuse=basin][name];
    rel(around:1000,37.58528,22.74944)[landuse=basin][name];
    node(around:1000,37.58528,22.74944)[natural=water][name];
    way(around:1000,37.58528,22.74944)[natural=water][name];
    rel(around:1000,37.58528,22.74944)[natural=water][name];
    node(around:1000,37.58528,22.74944)[sport=fishing][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,37.58528,22.74944)[sport=fishing][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.58528,22.74944)[sport=fishing][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,37.58528,22.74944)[type=waterway][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Inachos (Greek: Ίναχος), also known as Panitsa (Πάνιτσα), is a river in the Peloponnese, southern Greece. Its source is in the mountains of western Argolis, near the village Kaparelli. It flows into the Aegean Sea in Nea Kios. The Inachos was named after Inachus, a mythical king of Argos, who introduced civilization to the area.

Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Ο Ίναχος ή Πάνιτσα είναι ο μεγαλύτερος χείμαρρος του νομού Αργολίδας στο Δήμο Άργους-Μυκηνών.

Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Inachos var namn på åtskilliga floder i det gamla Grekland. Mest omtalad bland dessa är huvudfloden i Argolis (nu kallad Panitza). Den upprinner på de Arkadiska gränsbergen och faller ut i nordligaste hörnet av argoliska havsviken (nu Naupliaviken).

Summary from Français / French Wikipedia (frwiki)

L'Inachos (en grec moderne Ίναχος / Ínakhos) ou Panista (Πάνιτσα / Pánitsa) est un fleuve de Grèce qui coule en Argolide, dans le Péloponnèse.

Summary from Suomi / Finnish Wikipedia (fiwiki)

Ínachos (kreik. Ίναχος), antiikin Inakhos (m.kreik. Ἴναχος, lat. Inachus), on joki, joka virtaa Argoliissa Peloponnesoksen niemimaan koillisosassa Kreikassa. Sen pituus on noin 42 kilometriä. Joki saa alkunsa Lýrkeio-vuorelta läheltä Lýrkeian ja Karyán kyliä. Se virtaa Argoliin tasangon halki Árgoksen kaupungin itäpuolelta ja laskee Egeanmereen kuluvaan Argoliinlahteen Néa Kíoksen kaupungin kohdalla.

Summary from Русский язык / Russian Wikipedia (ruwiki)

И́нахос, Инах (греч. Ίναχος) — река в Греции в западной части Пелопоннеса. Исток находится в горах в западной части Арголиды, близ деревни Лиркия (Λύρκεια). Впадает в залив Арголикос близ города Неа-Киос. Названа по имени Инаха, бывшего по преданию царём Аргоса.

Summary from Deutsch / German Wikipedia (dewiki)

Inachos (griechisch Ίναχος) ist ein Fluss in der griechischen Landschaft Argolis.

Wikidata location: 37.5853, 22.7494 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 2 match candidates

way: Ίναχος (OSM), 71 m from Wikidata [show tags]
boat: no
name: Ίναχος
name:el: Ίναχος
name:en: Inachos
waterway: river
intermittent: yes
wikidata: Q677269

wikidata match: Q677269
way: Ίναχος (OSM), 4.18 km from Wikidata [show tags]
boat: no
name: Ίναχος
name:el: Ίναχος
name:en: Inachos
waterway: river
intermittent: yes

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

body of water (Q15324) natural=water
watercourse (Q355304) waterway
river (Q4022) fishing, type=waterway, waterway=river, sport=fishing

Search criteria from categories

Drainage basins of the Aegean Sea landuse=basin
Rivers of Greece type=waterway
Rivers of Peloponnese (region) type=waterway