Μεταμόρφωση Κοζάνης (Q6823006)

 • matcher place: Western Macedonia (relation 956701), Municipality of Kozani (relation 2249486)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Bulgarian, English, Greek, Macedonian
 • English Wikipedia categories: Kozani, Populated places in Kozani (regional unit), Western Macedonia geography stubs
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,40.25000,21.67800)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.25000,21.67800)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.25000,21.67800)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.25000,21.67800)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.25000,21.67800)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.25000,21.67800)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.25000,21.67800)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.25000,21.67800)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.25000,21.67800)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.25000,21.67800)[landuse=residential][name];
    way(around:1000,40.25000,21.67800)[landuse=residential][name];
    rel(around:1000,40.25000,21.67800)[landuse=residential][name];
  );
  out center tags;
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Metamorfosi is a community of the city of Kozani in northern Greece. Located southwest of the city centre, it has a population of 346 (2011).

Summary from Български език / Bulgarian Wikipedia (bgwiki)

Метамо̀рфоси или Дравуда̀нища (на гръцки: Μεταμόρφωση, Метаморфоси, катаревуса: Μεταμόρφωσις, Метаморфосис, до 1928 година Σωληνάρι, Солинари, до 1927 година Δραβουντάνιστα, Дравуданиста) е село в Гърция, в дем Кожани, област Западна Македония. През 2001 в Метаморфоси са регистрирани 491 души.

Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Για συνώνυμους οικισμούς στην Ελλάδα δείτε το λήμμα: Μεταμόρφωση (αποσαφήνιση)

Summary from Македонски јазик / Macedonian Wikipedia (mkwiki)


Дравуданишта (Драгодалишта или Дромово) — село во Егејска Македонија, Република Грција.

Wikidata location: 40.2500, 21.6780 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: Μεταμόρφωση (OSM), 165 m from Wikidata [show tags]
ele: 765
name: Μεταμόρφωση
place: village
name:mk: Драгодалишта
int_name: Metamorfosi
population: 350
addr:postcode: 50100
wikidata: Q6823006

wikidata match: Q6823006

Search criteria from categories

Populated places in Kozani (regional unit) landuse=residential, admin_level, place, boundary=administrative