Σκήτη Κοζάνης (Q7535954)

 • matcher place: Western Macedonia (relation 956701), Municipality of Kozani (relation 2249486)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Bulgarian, English, Greek, Macedonian
 • English Wikipedia categories: Kozani, Populated places in Kozani (regional unit), Western Macedonia geography stubs
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,40.31000,21.65100)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.31000,21.65100)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.31000,21.65100)["admin_level"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.31000,21.65100)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.31000,21.65100)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.31000,21.65100)[place][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.31000,21.65100)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,40.31000,21.65100)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,40.31000,21.65100)[boundary=administrative][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,40.31000,21.65100)[landuse=residential][name];
    way(around:1000,40.31000,21.65100)[landuse=residential][name];
    rel(around:1000,40.31000,21.65100)[landuse=residential][name];
  );
  out center tags;
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Skiti (Greek: Σκήτη) is a community located in the far west of the city of Kozani in northern Greece. It has a population of 289 (2011).

Summary from Български език / Bulgarian Wikipedia (bgwiki)

Скити или Деделер или Дидилер (на гръцки: Σκήτη, до 1927 Ντεντελέρ, Ντιντιλέρ, Деделер, Дидилер) е село в Гърция, в дем Кожани, област Западна Македония. През 2001 в Скити са регистрирани 374 души.

Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Για συνώνυμο οικισμό στην Ελλάδα δείτε το λήμμα: Σκήτη Λάρισας

Summary from Македонски јазик / Macedonian Wikipedia (mkwiki)

Деделер или Дидилер (грчки: Σκήτη, до 1927 Ντεντελέρ, Ντιντιλέρ, Деделер, Дидилер) - село во Грција, во Општина Кожани, област Западна Македонија, односно Егејскиот дел на Македонија. Во 2011 година во Деделер биле регистрирани 277 луѓе.

Wikidata location: 40.3100, 21.6510 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: Σκήτη (OSM), 83 m from Wikidata [show tags]
ele: 760
name: Σκήτη
place: village
source: geodata.gov.gr
name:mk: Деделер
int_name: Skiti
population: 300
addr:postcode: 50100
wikidata: Q7535954

wikidata match: Q7535954

Search criteria from categories

Populated places in Kozani (regional unit) landuse=residential, admin_level, place, boundary=administrative