Αίγιο (Q87443978)

 • matcher place: Greece (relation 192307), Achaia Regional Unit (relation 937628)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: English, Greek
 • Wikimedia Commons
 • English Wikipedia categories: 2020 establishments in Greece, Railway stations in Achaea, Railway stations in Greece opened in the 2020s, Railway stations opened in 2020
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,38.24000,22.10350)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.24000,22.10350)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.24000,22.10350)[landuse=railway][name];
    way(around:1000,38.24000,22.10350)[landuse=railway][name];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)[landuse=railway][name];
    node(around:1000,38.24000,22.10350)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.24000,22.10350)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)["public_transport"="platform"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.24000,22.10350)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.24000,22.10350)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)["public_transport"="station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.24000,22.10350)["public_transport"="stop_area"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.24000,22.10350)["public_transport"="stop_area"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)["public_transport"="stop_area"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.24000,22.10350)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,38.24000,22.10350)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)["public_transport"="stop_position"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,38.24000,22.10350)[railway=facility][name];
    way(around:1000,38.24000,22.10350)[railway=facility][name];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)[railway=facility][name];
    node(around:1000,38.24000,22.10350)[railway=halt][name];
    way(around:1000,38.24000,22.10350)[railway=halt][name];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)[railway=halt][name];
    node(around:1000,38.24000,22.10350)["railway"="historic_station"][name];
    way(around:1000,38.24000,22.10350)["railway"="historic_station"][name];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)["railway"="historic_station"][name];
    node(around:1000,38.24000,22.10350)[railway=station][name];
    way(around:1000,38.24000,22.10350)[railway=station][name];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)[railway=station][name];
    node(around:1000,38.24000,22.10350)["railway"="tram_stop"][name];
    way(around:1000,38.24000,22.10350)["railway"="tram_stop"][name];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)["railway"="tram_stop"][name];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)[site=railway][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)["site"="railway_station"][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)[site=station][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,38.24000,22.10350)[type=site][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
  );
  out center tags;
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Aigio railway station (Greek: Σιδηροδρομικός Σταθμός Αιγίου, romanized: Sidirodromikós Stathmós Aigíou) is a train station in Aigio in the northern Peloponnese, Greece. Since June 2020, it is served by Hellenic Train local services to Kiato. The station is located on the outskirts of Aigio, 2 km from the town's centre.

Summary from Ελληνικά / Modern Greek Wikipedia (elwiki)

Η ονομασία Σιδηροδρομικός Σταθμός Αιγίου αναφέρεται τόσο στις παλαιές παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις όσο και στις νέες που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης. Ο παλαιός σιδηροδρομικός σταθμός Αιγίου επί της μετρικής γραμμής Πειραιά–Πάτρας βρίσκεται στο παραθαλάσσιο μέτωπο της πόλης (γωνία Παυσανίου και Σωκράτους). Εγκαινιάστηκε το 1887 και τέθηκε εκτός κανονικής λειτουργίας στις 9 Ιουλίου 2007, ωστόσο συνέχισε να χρησιμοποιείται μόνο για εκδρομική λειτουργία μέχρι το 2009 οπότε και έκλεισε οριστικά. Ο νέος σταθμός εγκαινιάστηκε στις 22 Ιουνίου 2020.

Wikidata location: 38.2400, 22.1035 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found 8 match candidates

way: Σιδηροδρομικός Σταθμός Αιγίου (Νέος) (OSM)exact location match [show tags]
name: Σιδηροδρομικός Σταθμός Αιγίου (Νέος)
source: DigitalGlobe Standard (2019-04-16)
name:de: Aigio Bahnhof
name:en: Aegion
name:it: Stazione di Aigio
building: train_station
alt_name:en: Aigio
way: Αίγιο (OSM)exact location match [show tags]
name: Αίγιο
name:fr: Aigion
public_transport: station
node: Αίγιο (OSM), 58 m from Wikidata [show tags]
name: Αίγιο
train: yes
source: DigitalGlobe Standard (2019-04-16)
name:en: Aegion
name:fr: Aigion
railway: stop
public_transport: stop_position
node: Αίγιο (OSM), 24 m from Wikidata [show tags]
name: Αίγιο
train: yes
source: DigitalGlobe Standard (2019-04-16)
name:en: Aegion
name:fr: Aigion
railway: stop
public_transport: stop_position
node: Αίγιο (OSM), 29 m from Wikidata [show tags]
name: Αίγιο
train: yes
source: DigitalGlobe Standard (2019-04-16)
name:en: Aegion
name:fr: Aigion
railway: stop
public_transport: stop_position
node: Αίγιο (OSM), 35 m from Wikidata [show tags]
name: Αίγιο
train: yes
source: DigitalGlobe Standard (2019-04-16)
name:en: Aegion
name:fr: Aigion
railway: station
operator: ΟΣΕ
public_transport: station
wikidata: Q87443978

wikidata match: Q87443978
node: Αίγιο (OSM), 41 m from Wikidata [show tags]
name: Αίγιο
train: yes
source: DigitalGlobe Standard (2019-04-16)
name:en: Aegion
name:fr: Aigion
railway: stop
public_transport: stop_position
node: Αίγιο (OSM), 46 m from Wikidata [show tags]
name: Αίγιο
train: yes
source: DigitalGlobe Standard (2019-04-16)
name:en: Aegion
name:fr: Aigion
railway: stop
public_transport: stop_position

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

station (Q12819564) public_transport=station
building (Q41176) building=yes, building
public transport stop (Q548662) public_transport=stop_position, public_transport=platform
railway station (Q55488) railway=station
railway facility (Q800279) landuse=railway

Search criteria from categories

Railway stations in Achaea public_transport=stop_area, site=station, railway=facility, public_transport=station, site=railway, building=train_station, railway=tram_stop, railway=historic_station, site=railway_station, railway=station, type=site, railway=halt
Railway stations in Greece opened in the 2020s public_transport=stop_area, site=station, railway=facility, public_transport=station, site=railway, building=train_station, railway=tram_stop, railway=historic_station, site=railway_station, railway=station, type=site, railway=halt
Railway stations opened in 2020 public_transport=stop_area, site=station, railway=facility, public_transport=station, site=railway, building=train_station, railway=tram_stop, railway=historic_station, site=railway_station, railway=station, type=site, railway=halt