Κάστρο Μανδρακίου Κερκίνης (Q99642819)

 • matcher place: Serres Regional Unit (relation 937847)
 • view on Wikidata
 • Wikipedia: Bulgarian, Macedonian
 • Overpass query: show queryOverpass Turbo
  [timeout:300][out:json];
  (
    node(around:1000,41.26461,23.14453)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.26461,23.14453)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.26461,23.14453)[building][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.26461,23.14453)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.26461,23.14453)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.26461,23.14453)[military][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.26461,23.14453)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    way(around:1000,41.26461,23.14453)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    rel(around:1000,41.26461,23.14453)[historic=castle][~"^(addr:housenumber|.*name.*)$"~".",i];
    node(around:1000,41.26461,23.14453)[place=locality][name];
    way(around:1000,41.26461,23.14453)[place=locality][name];
    rel(around:1000,41.26461,23.14453)[place=locality][name];
  );
  out center tags;
Summary from Български език / Bulgarian Wikipedia (bgwiki)

Циганската кула (на гръцки: Κάστρο Μανδρακίου) е средновековна крепост, разположено във валовищкото село Мандраджик (Мандраки), Северна Гърция.

Summary from Македонски јазик / Macedonian Wikipedia (mkwiki)

Циганска кула (грчки: Κάστρο Μανδρακίου) — доцносредновековна тврдина во селото Мандраџик, Валовишко, Егејска Македонија.

Wikidata location: 41.2646, 23.1445 view on OSM or edit on OSM

matches

login to upload wikidata tags

found a single match candidate

node: Κάστρο Μανδρακίου Κερκίνης (OSM), 17 m from Wikidata [show tags]
name: Κάστρο Μανδρακίου Κερκίνης
source: https://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=mandrakion
name:el: Κάστρο Μανδρακίου Κερκίνης
name:en: Castle of Mandraki at Kerkini
historic: castle
castle_type: fortress
historic:civilization: byzantine
wikidata: Q99642819

wikidata match: Q99642819

Search criteria from Wikidata

view with query.wikidata.org

military facility (Q18691599) military
castle (Q23413) historic=castle
building (Q41176) building, building=yes