Koroška regija

Koroška regija, Slovenia
category: boundary — type: census — OSM: relation 1703687
Volovica (Q31528027)
 • node: Volovica (OSM) 391 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1455
  name=Volovica (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31528027

  wikidata match: Q31528027
Koprivna (Q2625656)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koprivna je razloženo naselje samotnih kmetij v Občini Črna na Koroškem.Leži v povirju reke Meže na pobočjih Pece in Olševe.

 • node: Koprivna (OSM) 0.73 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Koprivna (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Копривна (17 name matches)
  wikidata=Q2625656
  wikipedia=sl:Koprivna
  created_by=Potlatch 0.10b

  wikidata match: Q2625656
Breg (Q2636367)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Breg je naselje v Občini Mežica.

 • node: Breg (OSM) 0.88 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Breg (14 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2636367
  wikipedia=sl:Breg, Mežica

  wikidata match: Q2636367
Dravograd (Q15867)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Drávograd ( izgovorjava , narečno Traberch, nemško Unterdrauburg) je mesto z nekaj čez 3000 prebivalci in središče občine Dravograd. Leži ob sotočju Drave z Mežo in Mislinjo, oziroma na stičišču njihovih dolin.

 • relation: Dravograd (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=25
  name=Dravograd (59 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Unterdrauburg (1 name matches)
  name:sl=Dravograd (59 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3503123
  ISO3166-2=SI-025
  wikipedia=sl:Občina Dravograd
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q3503123
Mežica (Q15898)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mežica ( izgovorjava ) je mesto s skoraj 3.200 prebivalci (2020) v Sloveniji, središče Mežiške doline in sedež istoimenske občine, katere 8/9 prebivalcev premore.

 • relation: Mežica (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=74
  name=Mežica (51 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q678147
  ISO3166-2=SI-074
  wikipedia=sl:Občina Mežica
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q678147
Jamnica (Q1897280)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jamnica je naselje v Občini Prevalje.

 • node: Jamnica (OSM) 198 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jamnica (13 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1897280
  wikipedia=sl:Jamnica, Prevalje

  wikidata match: Q1897280
Jesenkov vrh (Q31529953)
 • node: Jesenkov vrh (OSM) 0.86 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=935
  name=Jesenkov vrh (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31529953

  wikidata match: Q31529953
Hlebov vrh (Q31530051)
 • node: Hlebov vrh (OSM) 0.79 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=913.1
  name=Hlebov vrh (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31530051

  wikidata match: Q31530051
Črni vrh (Q31530281)
 • node: Črni vrh (OSM) 324 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1543
  name=Črni vrh (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q341650
  prominence=945
  wikipedia:sl=Črni vrh

  wikidata mismatch: Q341650
Kavšakov vrh (Q31530946)
 • node: Kavšakov vrh (OSM) 57 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1089
  name=Kavšakov vrh (5 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31530946

  wikidata match: Q31530946
Bricnik (Q31531737)
 • node: Bricnik (OSM) 82 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1017
  name=Bricnik (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31531737

  wikidata match: Q31531737
Kozji vrh (Q31531752)
 • node: Kozji vrh (OSM) 159 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1383
  name=Kozji vrh (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31531752

  wikidata match: Q31531752
Herčeva žaga in mlin (Q60353500)
 • way: Herčeva žaga in mlin (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Herčeva žaga in mlin (1 name matches)
  name:en=The Herc Mill and Sawmill
  tourism=museum
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=yes
  man_made=watermill
  operator=Koroški pokrajinski muzej
  contact:email=info.sg@kpm.si
  wikidata=Q60353500

  wikidata match: Q60353500
Slovenj Gradec (Q15918)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slovenj Gradec ( izgovorjava ) je sedež mestne občine v Sloveniji ter upravno, gospodarsko, kulturno, bančno, informacijsko, zdravstveno, oskrbovalno in prometno središče Mislinjske doline in deloma tudi koroške statistične regije. Do razpada Avstro - Ogrske novembra 1918 je bilo mesto del Štajerske ter je del Koroške statistične regije od leta 2005. Samo mesto Slovenj Gradec ima 7249 prebivalcev (2020). V Slovenj Gradcu sta Splošna bolnišnica z urgentnim centrom za Koroško regijo in Šaleško dolino, Fakulteta za zdravstvene in socialne vede, Fakulteta za tehnologijo polimerov in Šolski center Slovenj Gradec z Gimnazijo Slovenj Gradec in višjo strokovno šolo. Poglavitni slovenjegraški kulturni ustanovi regionalnega pomena pa sta Koroški pokrajinski muzej in Koroška galerija likovnih umetnosti (glej spodaj), pa tudi Knjižnica Ksaverja Meška in Glasbena šola Slovenj Gradec. Zaradi srečevanj umetnikov iz vsega sveta na pobudo slikarja in kulturnega organizatorja Karla Pečka je bil Slovenj Gradec leta 1989 s strani generalnega sekretarja OZN proglašen za mesto miru. V Slovenj Gradcu prav tako delujeta regionalni postaji Koroški radio in Koroška regionalna televizija.

 • relation: Slovenj Gradec (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=112
  name=Slovenj Gradec (110 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:cs=Slovinský Hradec (1 name matches)
  name:de=Windischgrätz
  name:sl=Slovenj Gradec (110 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3441817
  ISO3166-2=SI-112
  wikipedia=sl:Mestna občina Slovenj Gradec
  admin_level=8
  old_name:de=Windischgraz

  wikidata mismatch: Q3441817
 • node: Slovenj Gradec (OSM) 33 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slovenj Gradec (110 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:cs=Slovinský Hradec (1 name matches)
  name:de=Windischgraz
  name:ru=Словень-Градец (15 name matches)
  name:sl=Slovenj Gradec (110 name matches)
  wikidata=Q15918
  wikipedia=sl:Slovenj Gradec
  population=7500
  old_name:de=Windischgrätz
  is_in:country=Slovenia
  is_in:continent=Europe
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/
  is_in:country_code=SI

  wikidata match: Q15918
Kremžarjev vrh (Q31529684)
 • node: Kremžarjev vrh (OSM) 53 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1164
  name=Kremžarjev vrh (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31529684

  wikidata match: Q31529684
Špehovka (Q18563183)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Špehôvka je ena od jam z vhodom nad istoimensko sotesko reke Pake, blizu kraja Završe pri Mislinji, del širšega jamskega sistema, ki ga je izdolbla ponikalnica Ponikva v zaplati osamelega krasa na tem območju.

 • node: Špehovka (OSM) 97 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=637
  name=Špehovka (4 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18563183
  wikipedia=sl:Špehovka (jama)
  description=The cave is also an important archaeological site, where artefacts from paleolithic and neolithic were found.
  wikimedia_commons=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%A0pehovka_entry.jpg

  wikidata match: Q18563183
Meža (Q695320)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

 • way: Meža (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Meža (27 name matches)
  name:de=Mieß (5 name matches)
  name:sl=Meža (27 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q695320
  wikipedia=sl:Meža

  wikidata match: Q695320
Metulov vrh (Q31529268)
 • node: Metulov vrh (OSM) 0.94 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=815
  name=Metulov vrh (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31529268

  wikidata match: Q31529268
Hiša Trg svobode 11, Ravne na Koroškem (Q60353292)
 • way: Mesarija Lečnik (OSM) 21 m from Wikidata address match [show tags]
  name=Mesarija Lečnik
  shop=butcher
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Ravne na Koroškem
  addr:street=Trg svobode
  addr:postcode=2390
  addr:housenumber=11
  wikidata=Q60353292

  wikidata match: Q60353292
Železniško postajališče Dobrije (Q12807579)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Dobrije je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Dobrije.

 • node: Dobrije (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobrije (3 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807579

  wikidata match: Q12807579
Ravne na Koroškem (Q15911)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravne na Koroškem ( izgovorjava ) (do leta 1952 Guštanj) so mesto s 7.363 prebivalci (2020) in središče Občine Ravne na Koroškem ter regionalno središče Mežiške doline in slovenskega dela zgodovinske dežele Koroške, skupaj s Slovenj Gradcem in delno Dravogradom pa tudi Koroške statistične regije. Znane so po formi vivi in štiristoletni jeklarski tradiciji. So gonilna sila koroškega gospodarstva, torej gospodarsko središče koroške regije. Na Ravnah je Višja strokovna šola Ravne in Koroški center sodobnih tehnologij ter Gimnazija Ravne na Koroškem.

 • relation: Ravne na Koroškem (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=103
  name=Ravne na Koroškem (56 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13378051
  ISO3166-2=SI-103
  wikipedia=sl:Občina Ravne na Koroškem
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q13378051
 • node: Ravne na Koroškem (OSM) 263 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravne na Koroškem (56 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Gutenstein (1 name matches)
  name:ru=Равне-на-Корошкем (10 name matches)
  name:sl=Ravne na Koroškem (56 name matches)
  old_name=Guštanj (1 name matches)
  wikidata=Q15911
  wikipedia=sl:Ravne na Koroškem
  population=7000
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q15911
Žerjav (Q507330)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žerjav je naselje v Občini Črna na Koroškem.

 • node: Žerjav (OSM) 286 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Žerjav (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Жерьяв (1 name matches)
  wikidata=Q507330
  wikipedia=sl:Žerjav, Črna na Koroškem

  wikidata match: Q507330
Spodnja Vižinga (Q687368)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnja Vižinga je naselje v Občini Radlje ob Dravi.

 • node: Spodnja Vižinga (OSM) 1.81 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnja Vižinga (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Сподня-Вижинга (6 name matches)
  wikidata=Q687368
  wikipedia=sl:Spodnja Vižinga

  wikidata match: Q687368
Brezno (Q911656)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brezno je naselje v Občini Podvelka.

 • node: Brezno (OSM) 0.55 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Brezno (68 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Брезно (68 name matches)
  wikidata=Q911656
  wikipedia=sl:Brezno, Podvelka

  wikidata match: Q911656
Ožbalt (Q988409)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ožbalt je naselje v Občini Podvelka. Ožbalt je obcestno naselje na nadmorski višini 306 metrov. Ima vrtec, pošto, cerkev, gostilno, trgovino, gasilski dom (Prostovoljno gasilsko društvo Ožbalt), nogometno igrišče (ŠD Ožbalt) in zobozdravstveno ambulanto. Meji na Kapla na Kozjaku.

 • node: Ožbalt (OSM) 2.18 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Ožbalt (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=St. Oswald im Drauwald
  name:sl=Ožbalt (21 name matches)
  wikidata=Q988409
  wikipedia=sl:Ožbalt
  alt_name:de=St. Oswald an der Drau

  wikidata match: Q988409
Muta (Q1009362)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Muta (2419 prebivalcev; 2020 že 200 manj) je obcestno naselje z dvema jedroma v Občini Muta. Spodnja Muta leži blizu izliva (Mučke/Mutske) Bistrice v Dravo, Zgornja Muta na robu terase Mučkega polja in ob cesti proti Gortini. Kraj je dobil ime po mitnici, ki je bila omenjena leta 1192 na križišču cest med Koroško, Štajersko in Mislinjsko dolino.

 • relation: Muta (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=81
  name=Muta (29 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Hohenmauthen
  name:sl=Muta (29 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6309297
  ISO3166-2=SI-081
  wikipedia=sl:Občina Muta
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q6309297
 • node: Muta (OSM) 86 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Muta (29 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Hohenmauthen
  name:ru=Мута (29 name matches)
  name:sl=Muta (29 name matches)
Leše (Q1779012)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Leše so naselje, večidel strnjeno v hribovski globeli in deloma razloženo po pobočjih nad Prevaljami v Občini Prevalje.

 • relation: Leše (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Leše (19 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1779012
  wikipedia=sl:Leše, Prevalje

  wikidata match: Q1779012
Mislinja (Q1917707)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mislinja je naselje ob istoimenski reki v zgornjem delu Mislinjske doline in središče Občine Mislinja.

 • relation: Mislinja (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=76
  name=Mislinja (37 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q999584
  ISO3166-2=SI-076
  wikipedia=sl:Občina Mislinja
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q999584
 • relation: Mislinja (OSM) 6.19 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mislinja (37 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Mislinja (OSM) 7.95 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mislinja (37 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Mießling
  name:ru=Мислиня (8 name matches)
  name:sl=Mislinja (37 name matches)
Janževski Vrh (Q1938533)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Janževski Vrh je naselje v Občini Podvelka.

 • node: Janževski vrh (OSM) 2.02 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Janževski vrh (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1938533
  wikipedia=sl:Janževski Vrh

  wikidata match: Q1938533
Tolsti Vrh p. R. na K. - del (Q1949049)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem je naselje v Občini Ravne na Koroškem.

 • node: Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem (OSM) 1.58 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem (10 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1949049
  wikipedia=sl:Tolsti Vrh, Ravne na Koroškem

  wikidata match: Q1949049
Otiški Vrh (Q2000205)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Otiški Vrh je naselje v hribih jugovzhodno od Občine Dravograd v severni Sloveniji.

 • relation: Otiški vrh (OSM) 232 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Otiški vrh (18 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2000205
  wikipedia:sl=Otiški Vrh

  wikidata match: Q2000205
Trbonje (Q2026579)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trbonje so gručasto središčno naselje v Občini Dravograd. Leži na zahodnem delu Trbonjskega polja ob severnem vznožju Pohorja. Jedro sestavljajo domačije ob cerkvi sv. Križa. Ob cerkvi je tudi gasilski dom. Trbonjska šola je podružnica OŠ Dravograd. Novi del je nastal v dolini potoka Reke. Trbonjsko polje je kmetijsko zelo izkoriščeno. V Trbonjah je tudi jezero, ki je nastalo ob zajezitvi Drave nad Vuzenico.

 • node: Trbonje (OSM) 319 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trbonje (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Трбоне (6 name matches)
  wikidata=Q2026579
  wikipedia:sl=Trbonje

  wikidata match: Q2026579
Brdinje (Q2042292)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brdinje so naselje v Občini Ravne na Koroškem.

 • node: Brdinje (OSM) 1.74 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=486.6
  name=Brdinje (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2042292
  wikipedia=sl:Brdinje
  population=633

  wikidata match: Q2042292
Gorče (Q2093459)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorče so naselje v Občini Dravograd.

 • node: Gorče (OSM) 0.84 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorče (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2093459
  wikipedia=sl:Gorče

  wikidata match: Q2093459
Dobja vas (Q2134733)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobja vas je mestna soseska, na Ravnah na Koroškem v Občini Ravne na Koroškem. Do leta 2017 je bilo samostojno naselje. Tistega leta je v celoti priključeno naselju Ravne na Koroškem.

 • relation: Dobja vas (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Dobja vas (17 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2134733
  wikipedia=sl:Dobja vas

  wikidata match: Q2134733
Zagrad (Q2187241)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zagrad je naselje v Občini Prevalje.

 • node: Zagrad (OSM) 88 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zagrad (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2187241
  wikipedia=sl:Zagrad, Prevalje

  wikidata match: Q2187241
Dravče (Q2208559)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dravče so naselje v Občini Vuzenica.

 • node: Dravče (OSM) 102 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dravče (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2208559
  wikipedia:sl=Dravče

  wikidata match: Q2208559
Dobrava (Q2222780)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobrava je naselje v Občini Radlje ob Dravi.

 • node: Dobrava (OSM) 265 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobrava (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2222780
  wikipedia=sl:Dobrava, Radlje ob Dravi

  wikidata match: Q2222780
Poljana (Q2324952)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Poljana je naselje v Občini Prevalje.

 • node: Poljana (OSM) 107 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Poljana (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2324952
  wikipedia=sl:Poljana, Prevalje

  wikidata match: Q2324952
Podgorje (Q2400464)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podgorje je naselje v Mestni občini Slovenj Gradec. V vasi prirejajo prirejajo vaške igre.

 • node: Podgorje (OSM) 0.66 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Podgorje (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Подгорье
  wikidata=Q2400464
  wikipedia=sl:Podgorje, Slovenj Gradec

  wikidata match: Q2400464
Dovže (Q2405867)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dovže so naselje v Občini Mislinja.

 • node: Dovže (OSM) 312 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dovže (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Довже (6 name matches)
  wikidata=Q2405867
  wikipedia:sl=Dovže

  wikidata match: Q2405867
Turiška vas (Q2482131)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Turiška vas je naselje v Mestni občini Slovenj Gradec.

 • node: Turiška vas (OSM) 82 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Turiška vas (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2482131
  wikipedia=sl:Turiška vas, Slovenj Gradec

  wikidata match: Q2482131
Črna na Koroškem (Q2573748)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Črna na Koroškem je naselje z 2.200 prebivalci (2020, 2002 še 2.343), središče občine Črna na Koroškem.

 • relation: Črna na Koroškem (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=16
  name=Črna na Koroškem (22 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q279072
  ISO3166-2=SI-016
  wikipedia=sl:Občina Črna na Koroškem
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q279072
 • node: Črna na Koroškem (OSM) 86 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Črna na Koroškem (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  created_by=Potlatch 0.10b
Dobrova pri Dravogradu (Q2655103)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobrova pri Dravogradu je naselje v Občini Dravograd. Naselje na planoti nad reko Dravo in Mežo se je sprva imenovalo Dobrava, na starih nemških zemljevidih tudi Dobrawa ali Dobraua, v obdobju med 1970 in 1980 pa je zaradi administrativne napake postalo Dobrova. Domačini še danes uporabljajo ime Dobrava in ne Dobrova.

 • node: Dobrova pri Dravogradu (OSM) 495 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobrova pri Dravogradu (26 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2655103
  wikipedia=sl:Dobrova pri Dravogradu

  wikidata match: Q2655103
Vuzenica (Q2671086)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vuzenica je naselje v zgornjem delu Dravske doline, v katerem je sedež istoimenske občine.

 • relation: Vuzenica (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=141
  name=Vuzenica (16 name matches)
  place=municipality
  name:de=Saldenhofen
  name:sl=Vuzenica (16 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q370390
  ISO3166-2=SI-141
  wikipedia=sl:Občina Vuzenica
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q370390
Tomaška vas (Q2713531)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tomaška vas je naselje v Mestni občini Slovenj Gradec.

 • node: Tomaška vas (OSM) 156 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=463.5
  name=Tomaška vas (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2713531
  wikipedia=sl:Tomaška vas
  population=127

  wikidata match: Q2713531
Tribej (Q2749753)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tribej je naselje v Občini Dravograd.

 • node: Tribej (OSM) 0.61 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=392.3
  name=Tribej (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2749753
  wikipedia=sl:Tribej
  population=106

  wikidata match: Q2749753
Vodriž (Q2766458)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vodriž je naselje v Mestni občini Slovenj Gradec.

 • node: Vodriž (OSM) 97 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vodriž (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2766458
  wikipedia=sl:Vodriž

  wikidata match: Q2766458
Strojna (Q2786834)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Strojna v Občini Ravne na Koroškem je najvišje ležeče naselje v Sloveniji (njegova najvišja točka je na 1055 metrih n. v.). Nekaj kmetij je tako velikih, da se zdijo kot zaselki, domačija Pri Janežu pa je pomemben spomenik slovenskega ljudskega stavbarstva. Na Strojni je pokopan bukovnik Blaž Mavrel.

 • node: Strojna (OSM) 379 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Strojna (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2786834
  wikipedia=sl:Strojna

  wikidata match: Q2786834
Vuhred (Q2797431)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vuhred je drugo največje naselje v Občini Radlje ob Dravi.

 • node: Vuhred (OSM) 408 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vuhred (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Вухред (7 name matches)
  wikidata=Q2797431
  wikipedia:sl=Vuhred

  wikidata match: Q2797431
Železniško postajališče Holmec (Q15727405)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Holmec je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Lokovica. Postajališče se nahaja tik ob državni meji z Avstrijo. Skozi Holmec peljeta dva para vlakov na dan, ki imata v Pliberku zvezo v/iz Celovec (Klagenfurt).

 • node: Holmec (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=1
  name=Holmec (3 name matches)
  train=yes
  railway=halt
  uic_ref=7900055
  operator=SŽ
  uic_name=Holmec (3 name matches)
  wikidata=Q15727405
  wikipedia=sl:Železniško postajališče Holmec
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  railway:position=82.0

  wikidata match: Q15727405
Občina Prevalje (Q650009)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Prevalje je ena od občin v Republiki Sloveniji s 6.800 prebivalci. Ustanovljena je bila 1998/99 z razdelitvijo oziroma izločitvijo iz Občine Ravne na Koroškem. Leži v dolini reke Meže na Koroškem. Izšel je tudi Prevaljski biografski leksikon.

 • relation: Prevalje (OSM) 4.08 km from Wikidata identifier match name match [show tags]
  ref=175
  name=Prevalje (24 name matches)
  place=municipality
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q650009
  ISO3166-2=SI-175
  wikipedia=sl:Občina Prevalje
  admin_level=8

  wikidata match: Q650009
Občina Mežica (Q678147)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Mežica je ena od občin v Republiki Sloveniji s 3.600 prebivalci.

 • relation: Mežica (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=74
  name=Mežica (10 name matches)
  place=municipality
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q678147
  ISO3166-2=SI-074
  wikipedia=sl:Občina Mežica
  admin_level=8

  wikidata match: Q678147
Občina Mislinja (Q999584)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Mislinja je ena od občin v Republiki Sloveniji.

 • relation: Mislinja (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=76
  name=Mislinja (14 name matches)
  place=municipality
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q999584
  ISO3166-2=SI-076
  wikipedia=sl:Občina Mislinja
  admin_level=8

  wikidata match: Q999584
Občina Radlje ob Dravi (Q1005364)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Radlje ob Dravi so ena od občin v Republiki Sloveniji.

 • relation: Radlje ob Dravi (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=101
  name=Radlje ob Dravi (20 name matches)
  place=municipality
  name:de=Mahrenberg (1 name matches)
  name:sl=Radlje ob Dravi (20 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1005364
  ISO3166-2=SI-101
  wikipedia=sl:Občina Radlje ob Dravi
  admin_level=8

  wikidata match: Q1005364
Občina Ribnica na Pohorju (Q1009413)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Ribnica na Pohorju je ena od občin v Republiki Sloveniji. Leži na severno-zahodnem delu predalpske planote Pohorje.

 • relation: Ribnica na Pohorju (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=177
  name=Ribnica na Pohorju (18 name matches)
  place=municipality
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1009413
  ISO3166-2=SI-177
  wikipedia=sl:Občina Ribnica na Pohorju
  admin_level=8

  wikidata match: Q1009413
Občina Podvelka (Q1016800)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Podvelka je ena od slovenskih občin na Koroškem.

 • relation: Podvelka (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=93
  name=Podvelka (24 name matches)
  place=municipality
  name:de=Podwölling (1 name matches)
  name:sl=Podvelka (24 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1016800
  ISO3166-2=SI-093
  wikipedia=sl:Občina Podvelka
  admin_level=8

  wikidata match: Q1016800
Uršlja gora (Q1400190)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Uršlja gora ali Plešivec (1699 metrov) je najvzhodnejši karavanški vrh, ki leži med Slovenj Gradcem in Črno na Koroškem. V ovršje gore segajo naselja Uršlja Gora,(Jazbina) Podgora in Zgornji Razbor. Zaradi izjemnega razgleda po vsej Koroški do Kozjaka in Kamniško-Savinjskih Alp je pomembna razgledna postojanka na slovenski planinski poti. Pod vrhom stojijo cerkev svete Uršule, televizijski oddajnik in planinski dom, na robu nad planinskim domom pa spomenik koroškim borcem, ki so padli v bojih za Koroško v letih 1918 in 1919.

 • node: Uršlja gora (OSM) 458 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1699
  name=Uršlja gora (6 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1400190
  wikipedia=sl:Uršlja gora
  prominence=670

  wikidata match: Q1400190
Mestna občina Slovenj Gradec (Q3441817)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Slovenj Gradec je z okoli 16.600 prebivalci (2020) najmanjša mestna občina po številu prebivalcev v Sloveniji. Po površini se uvršča na 29. mesto, po številu prebivalcev pa na 28. mesto med slovenskimi občinami. Njeno središče je mesto Slovenj Gradec in je del koroške statistične regije.

 • relation: Slovenj Gradec (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=112
  name=Slovenj Gradec (9 name matches)
  place=municipality
  name:cs=Slovinský Hradec
  name:de=Windischgrätz
  name:sl=Slovenj Gradec (9 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3441817
  ISO3166-2=SI-112
  wikipedia=sl:Mestna občina Slovenj Gradec
  admin_level=8
  old_name:de=Windischgraz (1 name matches)

  wikidata match: Q3441817
Občina Dravograd (Q3503123)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Dravograd je ena od občin v Republiki Sloveniji.

 • relation: Dravograd (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=25
  name=Dravograd (15 name matches)
  place=municipality
  name:de=Unterdrauburg (1 name matches)
  name:sl=Dravograd (15 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3503123
  ISO3166-2=SI-025
  wikipedia=sl:Občina Dravograd
  admin_level=8

  wikidata match: Q3503123
Železniška postaja Dravograd (Q5305970)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Dravograd je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Dravograd.

 • node: Dravograd (OSM) 27 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dravograd (7 name matches)
  name:de=Unterdrauburg
  name:sl=Dravograd (7 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5305970
  wikipedia:sl=Železniška postaja Dravograd

  wikidata match: Q5305970
Občina Muta (Q6309297)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Muta je ena od občin v Republiki Sloveniji z okoli 3.400 prebivalci (2020) in središčem v Muti.

 • relation: Muta (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=81
  name=Muta (24 name matches)
  place=municipality
  name:de=Hohenmauthen (1 name matches)
  name:sl=Muta (24 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6309297
  ISO3166-2=SI-081
  wikipedia=sl:Občina Muta
  admin_level=8

  wikidata match: Q6309297
Letališče Slovenj Gradec (Q6958419)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Letališče Slovenj Gradec je letališče v Slovenj Gradcu.

 • way: Letališče Slovenj Gradec (OSM) 12 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  icao=LJSG
  name=Letališče Slovenj Gradec (9 name matches)
  source=ourairports.com
  aeroway=aerodrome (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Slovenj Gradec airport (9 name matches)
  wikidata=Q6958419
  wikipedia=sl:Letališče Slovenj Gradec

  wikidata match: Q6958419
Jezerski vrh, Pohorje (Q10955577)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jezerski vrh ali Ribniški vrh (1537 m) je med najvišjimi pohorskimi vrhovi. Na vzhodni strani vrha leži v bližini Ribniško jezero, ki ga obrašča nizko borovje. S spustom v kotanjo pa pridemo do Ribniškega jezera.

 • node: Jezerski vrh (OSM) 0.54 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1537
  name=Jezerski vrh (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Ribniški vrh
  wikidata=Q10955577
  wikipedia:sl=Jezerski vrh, Pohorje

  wikidata match: Q10955577
Dom na Uršlji gori (Q11694699)
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Dom na Uršlji gori – schronisko turystyczne na Pohorju w Słowenii.

 • node: Dom na Uršlji gori (OSM) 140 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1670
  name=Dom na Uršlji gori (3 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Planinsko društvo Prevalje
  wikidata=Q11694699
  wikipedia=pl:Dom na Uršlji gori
  opening_hours=May-Sep: 00:00-24:00, Apr-Oct: Sa-Su 08:00-15:00
  internet_access=wlan;terminal

  wikidata match: Q11694699
 • way: Dom na Uršlji gori (OSM) 105 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1670
  name=Dom na Uršlji gori (3 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Planinsko društvo Prevalje
  wikidata=Q11694699
  addr:city=Črna na Koroškem
  wikipedia=pl:Dom na Uršlji gori
  addr:street=Jazbina
  addr:postcode=2393
  opening_hours=May-Sep: 00:00-24:00, Apr-Oct: Sa-Su 08:00-15:00
  internet_access=wlan;terminal
  addr:housenumber=19

  wikidata match: Q11694699
Koča pod Kremžarjevim vrhom (Q11744668)
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Schronisko pod Kremžarjevym vrhem (słoweń. Koča pod Kremžarjevim vrhom) – schronisko turystyczne na Pohorju w Słowenii.

 • node: Koča pod Kremžarjevim vrhom (OSM) 76 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1102
  name=Koča pod Kremžarjevim vrhom (3 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q11744668
  wikipedia=pl:Koča pod Kremžarjevim vrhom

  wikidata match: Q11744668
Poštarski dom pod Plešivcem (Q11826433)
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Dom pocztowy pod Plešivcem (słoweń. Poštarski dom pod Plešivcem) – schronisko turystyczne na Pohorju w Słowenii. Leży na trasie Słoweńskiego Szlaku Górskiego.

 • node: Poštarski dom pod Plešivcem (OSM) 71 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=805
  name=Poštarski dom pod Plešivcem (3 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q11826433
  wikipedia=pl:Poštarski dom pod Plešivcem
  opening_hours=07:00-22:00; Tu off

  wikidata match: Q11826433
Ribniška koča (Q11834860)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ribniška koča je najvišje ležeča planinska postojanka na Pohorju. Leži na mali planoti pod Malim Črnim vrhom v glavnem pohorskem grebenu na nadmorski višini 1505 m. Koča je stalno odprta. Do koče se lahko poleti dostopa z avtom po lokalni cesti iz Ribnice na Pohorju, označene pa so tudi pešpoti. Poleg koče so smučišča s tremi žičnicami.

 • way: Ribniška koča (OSM) 476 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1507
  name=Ribniška koča (5 name matches)
  source=GURS
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q11834860
  wikipedia=sl:Ribniška koča
  addr:street=Hudi kot
  source:date=20040223
  opening_hours=07:00-21:00
  addr:housenumber=24

  wikidata match: Q11834860
Cerkev sv. Uršule, Jazbina (Q12786840)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Uršule v Jazbini je podružnična cerkev župnije Stari trg pri Slovenj Gradcu ter znana romarska cerkev. Nahaja se na Uršlji gori (1699 m), tik pod vrhom, na nadmorski višini 1678 metrov in je s tem najvišje ležeča cerkev v Sloveniji. Nekateri viri navajajo, da je cerkev hkrati najvišje ležeča cerkev v Srednji Evropi, vendar stojita na Dobraču (2166 m) na Avstrijskem Koroškem dve cerkvi, ki imata višjo nadmorsko višino. Cerkev je posvečena je sveti Uršuli, ki je dala ime tudi gori.

 • node: Cerkev svete Uršule (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev svete Uršule (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12786840
  wikipedia=sl:Cerkev sv. Uršule, Jazbina
  service_times=2013 May 1, 2013 May 19, 2013 Jun 30, 2013 Aug 11, 2013 Aug 15, 2013 Aug 25, 2013 Oct 21: 12:00; 2013 Jun 22, 2013 Jun 25, 2013 Jul 14, 2013 Jul 21, 2013 Aug 4, 2013 Aug 18, 2013 Aug 31, 2013 Sep 1, 2013 Sep 7, 2013 Sep 14: 11:00; 2013 Sep 9: 14:00

  wikidata match: Q12786840
Ivarčko jezero (Q12791717)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ivarčko jezero je manjše naravno jezero pod Uršljo goro v občini Ravne na Koroškem. Je najnižje ležeče alpsko jezero v Sloveniji.

 • way: Ivarčko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ivarčko jezero (6 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12791717
  wikipedia=sl:Ivarčko jezero

  wikidata match: Q12791717
Železniška postaja Otiški Vrh (Q12807511)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Otiški Vrh je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Otiški Vrh.

 • way: Železniška postaja Otiški Vrh (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Železniška postaja Otiški Vrh (3 name matches)
  landuse=railway (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807511
  wikipedia:sl=Železniška postaja Otiški Vrh

  wikidata match: Q12807511
Železniška postaja Podvelka (Q12807513)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Podvelka je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Podvelka.

 • node: Podvelka (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podvelka (4 name matches)
  name:de=Podwölling
  name:ru=Подвелка (4 name matches)
  name:sl=Podvelka (4 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807513
  wikipedia=sl:Železniška postaja Podvelka

  wikidata match: Q12807513
 • node: Podvelka (OSM) 429 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  name=Podvelka (4 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop
  shelter=yes
  tactile_paving=no
  public_transport=platform (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Šentanel (Q3089257)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šentanel (izgovori Šentanev) je naselje nad Prevaljami v Občini Prevalje. Njegovo ime izhaja iz starozaveznega imena Danijel, v nemščini zapisano St. Daniel, saj je bila leta 1755 župnija ustanovljena iz bližnjega Pliberka. Po drugi svetovni vojni so Sv. Danijel preimenovali v Spodnja Jamnica, sedaj pa je spet Šentanel.

 • node: Šentanel (OSM) 134 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šentanel (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3089257
  wikipedia=sl:Šentanel

  wikidata match: Q3089257
Brda (Q4959066)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brda so naselje v Mestni občini Slovenj Gradec.

 • node: Brda (OSM) 321 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brda (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4959066
  wikipedia:sl=Brda, Slovenj Gradec

  wikidata match: Q4959066
Zgornja Vižinga (Q4976074)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornja Vižinga je naselje v Občini Radlje ob Dravi.

 • node: Zgornja Vižinga (OSM) 0.61 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornja Vižinga (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4976074
  wikipedia=sl:Zgornja Vižinga

  wikidata match: Q4976074
Ribnica na Pohorju (Q5160619)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ribnica na Pohorju je gručasto naselje v osrednjem delu Pohorja. Je središče občine Ribnica na Pohorju in sedež Župnije Ribnica na Pohorju.

 • relation: Ribnica na Pohorju (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=177
  name=Ribnica na Pohorju (23 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1009413
  ISO3166-2=SI-177
  wikipedia=sl:Občina Ribnica na Pohorju
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q1009413
 • way: Ribnica na Pohorju (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ribnica na Pohorju (23 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Ribnica na Pohorju (OSM) 99 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ribnica na Pohorju (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Рибница-на-Похорью (2 name matches)
  old_name:de=Reifnig
Podpeca (Q6508825)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podpeca je naselje v Občini Črna na Koroškem.

 • node: Podpeca (OSM) 0.74 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Podpeca (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6508825
  wikipedia=sl:Podpeca
  created_by=Potlatch 0.10b

  wikidata match: Q6508825
Tolsti Vrh p. R. na K. - del (Q6508856)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tolsti Vrh je naselje, katerega del spada v občino Dravograd.

 • node: Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem (OSM) 5.77 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem (6 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1949049
  wikipedia=sl:Tolsti Vrh, Ravne na Koroškem

  wikidata mismatch: Q1949049
Libeliče (Q6508860)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Libelíče (nemško Leifling) so gručasto naselje na desnem bregu Drave v Občini Dravograd.

 • node: Libeliče (OSM) 59 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Libeliče (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Leifling
  name:ru=Либеличе (8 name matches)
  name:sl=Libeliče (20 name matches)
  wikidata=Q6508860
  wikipedia=sl:Libeliče

  wikidata match: Q6508860
Topla (Q6509063)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Topla je naselje v Občini Črna na Koroškem.

 • node: Topla (OSM) 1.47 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Topla (16 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Топла (16 name matches)
  wikidata=Q6509063
  wikipedia=sl:Topla, Črna na Koroškem
  created_by=Potlatch 0.10b

  wikidata match: Q6509063
Remšnik (Q6565417)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Remšnik je naselje v Občini Radlje ob Dravi. Ima 225 prebivalcev. Leži na Koroškem.

 • node: Remšnik (OSM) 2.99 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Remšnik (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Ремшник (6 name matches)
  wikidata=Q6565417
  wikipedia=sl:Remšnik

  wikidata match: Q6565417
Radlje ob Dravi (Q6565933)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Radlje ob Dravi (do leta 1952 Marenberg) so naselje med hribovjema Kozjak in Pohorje. Je sedež občine Radlje ob Dravi ter upravno in gospodarsko središče večine Dravske doline med Dravogradom in Mariborom.

 • relation: Radlje ob Dravi (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=101
  name=Radlje ob Dravi (25 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Mahrenberg
  name:sl=Radlje ob Dravi (25 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1005364
  ISO3166-2=SI-101
  wikipedia=sl:Občina Radlje ob Dravi
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q1005364
 • node: Radlje ob Dravi (OSM) 27 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Radlje ob Dravi (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Mahrenberg
  name:ru=Радле-об-Драви (4 name matches)
  name:sl=Radlje ob Dravi (25 name matches)
Podvelka (Q6612742)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podvelka je naselje in središče občine Podvelka. Leži ob železniški progi Maribor - Dravograd, ob reki Dravi na eni strani in vznožju Rdečega brega na drugi strani. Vaško središče predstavlja ulica od občinske stavbe pa do železniške postaje. V centru je še vrtec, pošta, lekarna, banka, mesarija, trgovina in dva frizerska salona. Podvelka ima edini zdravstveni in kulturni dom v občini. Tukaj pa sta še dva bifeja. V Podvelki sta dve veliki tovarni Marles in Pololes, ki pretežno zaposlujeta prebivalstvo iz občine Podvelka in okoliško prebivalstvo. Iz Podvelke pa do Josipdola (Glažute)je pred časo vodila ozkotirna železnica, katere sledi so vidne še danes. Po tej železnici so prevažali velike težke kose pohorskega granita.

 • relation: Podvelka (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=93
  name=Podvelka (28 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Podwölling
  name:sl=Podvelka (28 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1016800
  ISO3166-2=SI-093
  wikipedia=sl:Občina Podvelka
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q1016800
 • node: Podvelka (OSM) 398 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podvelka (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Podwölling
  name:ru=Подвелка (28 name matches)
  name:sl=Podvelka (28 name matches)
Občina Ravne na Koroškem (Q13378051)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Ravne na Koroškem je ena od občin v Republiki Sloveniji z nekaj več kot 11.000 prebivalci, Je pomembno upravno, gospodarsko in kulturno središče spodnjega dela Mežiške doline; najgostejšo poseljenost ima osrednji del doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, ki se ponaša s 380-letno jeklarsko tradicijo.

 • relation: Ravne na Koroškem (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=103
  name=Ravne na Koroškem (4 name matches)
  place=municipality
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13378051
  ISO3166-2=SI-103
  wikipedia=sl:Občina Ravne na Koroškem
  admin_level=8

  wikidata match: Q13378051
Železniška postaja Prevalje (Q15727400)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Prevalje je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Prevalje.

 • node: Prevalje (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prevalje (2 name matches)
  name:de=Prävali
  name:sl=Prevalje (2 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900023
  uic_name=Prevalje (2 name matches)
  wikidata=Q15727400
  wikipedia=sl:Železniška postaja Prevalje
  railway:ref:ÖBB=Prv

  wikidata match: Q15727400
Železniško postajališče Ravne na Koroškem (Q12807623)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Ravne na Koroškem je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Ravne na Koroškem.

 • node: Ravne na Koroškem (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravne na Koroškem (3 name matches)
  name:de=Gutenstein
  name:sl=Ravne na Koroškem (3 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807623

  wikidata match: Q12807623
Cerkev sv. Duha, Slovenj Gradec (Q60353454)
 • way: Cerkev sv. Duha (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Duha (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60353454

  wikidata match: Q60353454
 • node: Cerkev sv. Duha (OSM) 22 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Duha (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60353454

  wikidata match: Q60353454
Cerkev sv. Elizabete, Slovenj Gradec (Q60353456)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev svete Elizabete v Slovenj Gradcu je slovenjgraška župnijska cerkev. Je ena najstarejših cerkva posvečenih Elizabeti Ogrski. Leta 1251 jo je posvetil oglejski patriarh Bertold Andeški, stric Elizabete Ogrske.

 • way: Cerkev sv. Elizabete (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Elizabete (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60353456
  wikipedia=sl:Cerkev sv. Elizabete, Slovenj Gradec

  wikidata match: Q60353456
 • node: Cerkev sv. Elizabete (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Elizabete (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60353456
  wikipedia=sl:Cerkev sv. Elizabete, Slovenj Gradec

  wikidata match: Q60353456
Prevalje (Q15905)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prevalje ( izgovorjava ) so mesto s 4.600 prebivalci v Mežiški dolini na severu Slovenije, središče Občine Prevalje, ki leži na mestu, kjer reka Meža priteče iz ozke soseske in se dolina razširi. V središču mesta se nahaja park z mnogimi spomeniki. Posebnost Prevalj so vsakoletna »Jesenska srečanja«. V Družbenem domu na Prevaljah je Grošljeva galerija, Galerija Hiša Ahac pa ima svoje prostore v Ahacovi hiši (1798), ki je najstarejši ohranjen arhitekturni spomenik na Prevaljah.

 • relation: Prevalje (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=175
  name=Prevalje (25 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q650009
  ISO3166-2=SI-175
  wikipedia=sl:Občina Prevalje
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q650009
 • node: Prevalje (OSM) 0.73 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=415
  name=Prevalje (25 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Prävali
  name:ru=Превале (5 name matches)
  name:sl=Prevalje (25 name matches)
  wikidata=Q15905
  wikipedia=sl:Prevalje
  population=4700
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q15905
Grad Muta (Q12790243)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Muta (nemško Hohenmauten, Mutenberch) je nekdanji grad, ki je stal vrh skalnatega hriba Grašin nad dolino Bistrice v občini Muta, od katerega so ostale le še razvaline.

 • way: Grad (OSM) 66 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=547
  name=Grad (2 name matches)
  historic=ruins (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12790243
  wikipedia=sl:Grad Muta

  wikidata match: Q12790243
Jantschkifels (Q27454834)
 • node: Jantschkifels (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1368
  name=Jantschkifels (5 name matches)
  massif=Koralpe
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q27454834

  wikidata match: Q27454834
Dravograd Sports Centre (Q16632805)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Dravograd Sports Centre (Slovene: Športni center Dravograd) is a multi-purpose stadium in Dravograd, Slovenia. It is currently used mostly for football matches and is the home ground of the Slovenian Second League team NK Dravograd. The stadium was the main venue for the Slovenia women's national football team in the UEFA Women's Euro 2009 qualifiers.

 • node: Športni center Dravograd (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Športni center Dravograd (2 name matches)
  sport=soccer (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=sports_centre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16632805
  wikipedia=en:Dravograd Sports Centre

  wikidata match: Q16632805
Gornja (Q21873096)
 • node: Gornja (OSM) 60 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1189
  name=Gornja (7 name matches)
  source=basemap.at
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21873096

  wikidata match: Q21873096
Jelenov vrh (Q21876793)
 • node: Kukeschhöhe (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1567
  name=Kukeschhöhe (7 name matches)
  source=basemap.at
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21876793

  wikidata match: Q21876793
Kordeževa Glava (Q21879043)
 • node: Kordeževa glava (OSM) 19 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2126
  name=Kordeževa glava (8 name matches)
  name:de=Kordeschkopf (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  prominence=882
  wikidata=Q21879043

  wikidata match: Q21879043
 • node: Kordeževa glava (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2126
  name=Kordeževa glava (8 name matches)
  source=GURS
  name:de=Kordeschkopf (8 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21879043
  prominence=882

  wikidata match: Q21879043
Mala Kopa (Q31529402)
 • node: Mala kopa (OSM) 46 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1524
  name=Mala kopa (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31529402

  wikidata match: Q31529402
Krnes (Q31529601)
 • node: Krnes (OSM) 145 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1613
  name=Krnes (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31529601

  wikidata match: Q31529601
Reka (Q31904783)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Réka (tudi Trbonjska Reka, Trbonjska reka, Trbonjski potok) je desni pritok Drave iz zahodnega Pohorja. Izvira v osrčju zahodnega Pohorja pod Kremžarjevim vrhom in teče večino časa proti severu, sprva po globoki gozdnati grapi. Po nekaj kilometrih toka se dolina začne počasi širiti, v njenem dnu se pojavi sprva ozka naplavna ravnica in tu se v dolini pojavijo prve domačije, ki spadaja najprej k naselju Dravče, nekoliko dolvodno pa naselju Sv. Danijel. Nekatere od starejših domačij stojijo na vršajih, ki so jih nanosili potoki iz stranskih grap, novejši domovi so v naplavni ravnici, ponekod tudi povsem ob potoku.

 • relation: Drava (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Drava (1 name matches)
  water=river
  name:de=Drau
  name:hu=Dráva (1 name matches)
  name:sl=Drava (1 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31904783
  wikipedia=sl:Reka (Drava)
  intermittent=no

  wikidata match: Q31904783
 • way: Drava (OSM) 7.23 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Drava (1 name matches)
  source=landsat
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Drava (OSM) 12.07 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Drava (1 name matches)
  source=plan.at 2009
  name:de=Drau
  name:sl=Drava (1 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Drava (OSM) 4.74 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Drava (1 name matches)
  source=estimated
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Drava (OSM) 304 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Drava (1 name matches)
  source=plan.at 2009
  name:de=Drau
  name:sl=Drava (1 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Vuhreščica (Q31907430)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vúhreščica je desni pritok Drave iz osrednjega Pohorja. Najzgornejši del se imenuje Črni potok, temu se kmalu pridruži več manjših potokov iz globoko zarezanih gozdnatih grap na severni strani Pohorja, niže ob vznožju pa se združijo v Vuhreščico. Ta teče najprej proti severu, ko doseže Ribniško-Lovrenško podolje, se obrne proti severozahodu, v spodnjem toku pa spet teče v glavnem proti severu, vse do izliva v Dravo v naselju Vuhred. V povirnem delu sta največja pritoka Samčev in Kraljev potok, v spodnjem toku se ji z leve pridruži še nekoliko večji Antonski potok. Janez Koprivnik njeno povirje opiše takole: »Vuhreščica se sestavlja iz velikega števila potokov, ki imajo svoje izvirke pod Malo in Veliko Kôpo, Pungartom in Črnim Vrhom, potemtakem po vsem Hudem Kotu.«

 • way: Vuhreščica (OSM) 416 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vuhreščica (6 name matches)
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31907430
  wikipedia=sl:Vuhreščica

  wikidata match: Q31907430
Velka (Q56878249)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vélka (starejše ime Velčki potok) je levi pritok Drave s Košenjaka. Izvira visoko na vzhodnem pobočju pod najvišjim vrhom in teče po ozki grapi proti jugovzhodu in jugu ter se pod vasjo Velka izliva v Dravo. Celotna dolina je v metamorfnih kamninah (v zgornjem delu večinoma blestnik, v spodnjem kloritno-amfibolov skrilavec), v katerih so eksogeni procesi izoblikovali strma pobočja, razrezana z ozkimi in strmimi grapami.

 • way: Velka (OSM) 3.56 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Velka (2 name matches)
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q56878249
  wikipedia=sl:Velka (Drava, Košenjak)

  wikidata match: Q56878249
Cerkev sv. Štefana, Gortina (Q60352974)
 • way: Cerkev sv. Štefana (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Štefana (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60352974

  wikidata match: Q60352974
Štoparjev most (Q60353330)
 • way: Štoparjev most (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=34
  name=Štoparjev most (1 name matches)
  gauge=1435
  layer=1
  usage=branch
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Drautalbahn
  railway=rail
  operator=SŽ Infrastruktura
  wikidata=Q60353330
  bridge:name=Štoparjev most (1 name matches)
  electrified=no
  railway:gnt=no
  railway:pzb=no
  railway:etcs=no
  railway:radio=gsm-r
  passenger_lines=1
  railway:track_type=main
  railway:traffic_mode=mixed

  wikidata match: Q60353330
Občina Črna na Koroškem (Q279072)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Črna na Koroškem je ena od občin v Republiki Sloveniji s 3.300 prebivalci s središčem v Črni na Koroškem, ki ima 2/3 njenega prebivalstva.

 • relation: Črna na Koroškem (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=16
  name=Črna na Koroškem (19 name matches)
  place=municipality
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q279072
  ISO3166-2=SI-016
  wikipedia=sl:Občina Črna na Koroškem
  admin_level=8

  wikidata match: Q279072
Črni vrh (Q341650)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

za druge pomene glej Črni vrh (razločitev)

 • node: Črni vrh (OSM) 59 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1543
  name=Črni vrh (9 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q341650
  prominence=945
  wikipedia:sl=Črni vrh

  wikidata match: Q341650
Občina Vuzenica (Q370390)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Vuzenica je ena od občin v Republiki Sloveniji.

 • relation: Vuzenica (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=141
  name=Vuzenica (24 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Saldenhofen (1 name matches)
  name:sl=Vuzenica (24 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q370390
  ISO3166-2=SI-141
  wikipedia=sl:Občina Vuzenica
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q370390
Rudarski muzej, Črna na Koroškem (Q60353586)
 • node: Rudarski muzej (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rudarski muzej (2 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60353586

  wikidata match: Q60353586
Pilanca (Q18563184)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pilanca ali Pilenca je ena od jam z vhodom nad istoimensko sotesko reke Pake, blizu kraja Završe pri Mislinji, del širšega jamskega sistema, ki ga je izdolbla ponikalnica Ponikva v zaplati osamelega krasa na tem območju.

 • node: Pilanca (OSM) 14 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=646
  name=Pilanca (4 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18563184
  wikipedia=sl:Pilanca
  description=The cave is also an archaeological site, not fully explored yet.
  wikimedia_commons=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pilanca_cave_interior.jpg

  wikidata match: Q18563184
Partizanska bolnišnica Svoboda (Q60353194)
 • node: Partizanska bolnišnica Svoboda (OSM) 485 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Partizanska bolnišnica Svoboda (1 name matches)
  historic=memorial (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60353194

  wikidata match: Q60353194
Janževski vrh (Q92412784)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Janževski vrh je hrib z 915 metri nadmorske višine. Je del predalpskega hribovja Pohorje.

 • node: Janževski vrh (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=915
  name=Janževski vrh (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q92412784
  wikipedia=sl:Janževski vrh (hrib)

  wikidata match: Q92412784
Radeljski prelaz (Q641202)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

 • node: Radlpaß (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=650
  name=Radlpaß (7 name matches)
  name:sl=Radeljski prelaz (2 name matches)
  natural=saddle
  wikidata=Q641202
  wikipedia=sl:Radeljski prelaz
  mountain_pass=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q641202
Železniška postaja Vuhred (Q12807530)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Vuhred je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Vuhred.

 • node: Vuhred (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Vuhred (3 name matches)
  name:ru=Вурхед
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900053
  wikidata=Q12807530

  wikidata match: Q12807530
Železniška postaja Vuzenica (Q12807534)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Vuzenica je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Vuzenica.

 • node: Vuzenica (OSM) 13 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vuzenica (2 name matches)
  name:de=Saldenhofen
  name:ru=Вузеница
  name:sl=Vuzenica (2 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900251
  uic_name=Vuzenica (2 name matches)
  wikidata=Q12807534
  wikipedia=sl:Železniška postaja Vuzenica

  wikidata match: Q12807534