Stockholm County

Stockholm County, Region Svealand, Sweden
category: boundary — type: administrative — OSM: relation 54391

Latest matcher run: Fri, 17 May 2019 06:32

Wikidata tags already added to OSM with this tool.

298 candidates found

Type filter

Language order preference. edit

 1. Svenska / Swedish [sv] (21164 Wikidata labels / 245 OSM objects)
 2. English [en] (5469 Wikidata labels / 234 OSM objects) [move to top]
 3. Français / French [fr] (2610 Wikidata labels / 40 OSM objects) [move to top]

Refresh cached data about this place

login to upload wikidata tags

Less certain matches

The following matches are less certain, mostly because the OSM and Wikidata locations are two far apart.

item type: berg show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Telegrafberget, Tyresö har Tyresö kommuns högst belägna punkt, 84 meter över havsytan. På toppen finns ett utsiktstorn med sikt ända till centrala Stockholm, Dalarö och Gustavsberg. Telegrafberget ligger på Brevikshalvön. Det finns planer på att göra Telegrafberget inklusive Ällmora träsk till naturreservat.

 • node: Telegrafberget (OSM) 0.59 km from Wikidata name match [hide tags]
  ele=84
  name=Telegrafberget (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Bergholmen (Q20977785) – island in the Stockholm archipelago and Vaxholm Municipality, Sweden [English label]
item type: ö show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 2000m
 • way: Bergholmen (OSM) 4.80 km from Wikidata name match [hide tags]
  area=yes
  name=Bergholmen (4 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  landuse=forest

Ingmarsö bibliotek (Q61751944) – bibliotek i Ingmarsö
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
 • node: Ingmarsö bibliotek (OSM) 0.92 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Ingmarsö bibliotek (1 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Björkö (Q879525) – ö och naturreservat i Mälaren i Ekerö kommun
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Björkö naturreservat är ett naturreservat i Ekerö kommun i Stockholms län.

 • way: Björkö (OSM) 2.03 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Björkö (78 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102006
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Ekerö
  lst:area_ha=1.64
  lst:tillkomst=1944-07-25
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0125-02-002
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt

Talbyskogens naturreservat (Q10690208) – naturreservat i Stockholm
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Talbyskogens naturreservat är ett svenskt naturreservat i Södertälje kommun i Stockholms län. Syftet med reservatet är att bevara ett tätortsnära skogsområde för rekreation och naturupplevelse. Målet är att området i framtiden kommer att vara av gammal urskogsliknande biotop. Reservatet är 42 ha stort, varav 6 ha är biotopsskydd och Natura 2000-område. Reservatet ligger nära norra Södertäljes bostadsområden, men skogen har ändå fått stå någorlunda orörd. Talbyskogen är naturreservat sedan 2004.

 • way: Talbyskogen (OSM) 2.85 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Talbyskogen (16 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=---
  lst:kommun=Södertälje
  lst:area_ha=42.72
  lst:tillkomst=2004-10-12
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0181-02-017K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt

item type: insjö show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kyrkfjärden är en fjärd i Östra Mälaren. Kommungränsen mellan kommunerna Ekerö och Botkyrka går mitt i fjärden.

 • node: Kyrkfjärden (OSM) 0.86 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Kyrkfjärden (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Bårsjöns naturreservat (Q10438614) – naturreservat i Stockholm
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bårsjöns naturreservat är ett naturreservat i Södertälje kommun och Nykvarns kommun i Stockholms län. Området är även ett Natura 2000-område. Reservatet är 71 hektar stort, varav 7 ha vatten. Reservatet bildades år 2004. Den södra delen ligger i Nykvarns kommun medan den norra ligger i Södertälje kommun. Båda delar är ungefär lika stora.

 • way: Bårsjön (OSM) 2.05 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Bårsjön (16 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0199062
  lst:kommun=Södertälje
  lst:area_ha=72.88
  lst:tillkomst=2004-09-22
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0181-02-016
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt

item type: sund show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
 • node: Stora fladen (OSM) 19.57 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Stora fladen (2 name matches)
  natural=strait (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hemträsk är en sjö i Haninge kommun, strax väster om Dalarö, i Södermanland och ingår i Tyresån-Trosaåns kustområde. Sjön är 2,7 meter djup, har en yta på 0,03 kvadratkilometer och är belägen 9 meter över havet.

 • relation: Hemträsk (OSM) 13.21 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Hemträsk (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Gladöskogen (Q10505222) – naturreservat i Stockholm
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gladöskogen är ett naturreservat beläget i den nordöstra delen av Hanveden i Huddinge kommun, Stockholms län. Reservatet bildades 1998 och omfattar 22,5 hektar land. Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

 • way: Gladöskogen (OSM) 0.66 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Gladöskogen (16 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102169
  lst:kommun=Huddinge
  lst:area_ha=22.39
  lst:tillkomst=1998-02-09
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0126-02-003K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)


Tullinge SK är en svensk sportklubb i Tullinge. Tullinge SK är i huvudsak en orienteringsklubb men bedriver även verksamhet inom cykel och längdskidor. Klubben har ca 500 medlemmar (2012).

 • way: Tullinge SK - clubhouse (OSM) 1.36 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Tullinge SK - clubhouse (4 name matches)
  building=yes
  addr:city=Tullinge
  addr:street=Flottiljvägen 59
  addr:country=SE
  addr:housename=Tullinge SK (4 name matches)
  addr:housenumber=14637

Horsfjärden (Q10526447) – fjärd mellan Muskö och Södertörn i Stockholms län, Sverige
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Horsfjärden eller Hårsfjärden är en fjärd i Stockholms skärgård, belägen mellan Muskö och Södertörn innanför den större fjärden Mysingen. Horsfjärden har under lång tid varit ett basområde för svenska marina stridskrafter (Märsgarn, Musköbasen och Berga örlogsbas).

 • node: Horsfjärden (OSM) 6.32 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Horsfjärden (5 name matches)
  natural=bay (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Maren är en sjö i Nynäshamns kommun i Södermanland och ingår i Tyresån-Trosaåns kustområde. Sjön har en area på 0,0482 kvadratkilometer och ligger 3 meter över havet.

 • way: Maren (OSM) 13.79 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Maren (73 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Yngern är en sjö i Gnesta kommun, Nykvarns kommun och Södertälje kommun i Södermanland som ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Sjön är 27,7 meter djup, har en yta på 14 kvadratkilometer och befinner sig 38,1 meter över havet. Sjön avvattnas via Turingeån till Mälaren. I sjön finns det många öar, och den största av dem heter Yngsön. Vid södra delen av Yngern ligger kursgården Bommersvik. Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och gers.

 • relation: Yngern (OSM) 1.94 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Yngern (11 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Stora Alsjöns naturreservat (Q10680961) – naturreservat i Stockholm
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stora Alsjöns naturreservat är ett svenskt naturreservat i Södertälje kommun i Stockholms län. Området är även ett Natura 2000-område. Området blev ett Natura 2000-område tack vare förekomsten av mossarten grön sköldmossa, dystrofa sjöar och småvatten, klippvegetation på silikatrika bergssluttningar, västlig taiga, skogbevuxen myr, samt öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn. Reservatet är 248 ha stort. Inom reservatets gränser ligger de tre sjöarna Lilla Alsjön, och Lilla Horssjön. Mindre delar av sjöarna Stora Horssjön och Trönsjön samt största delen av Stora Alsjön, som har givit reservatet sitt namn, ligger inom reservatets gränser. Större delen av skogen i reservatet är gammal orörd skog, som har råkat ut för bränder vid några tillfällen. Stora Alsjön är naturreservat sedan 2008.Det är klas jaederfeldt som legat på och fått länsstyrelssen att bilda reservatet, det var hans fru, som tyckte att paret skulle gå in i skogen bredvid sörmlandsleden och titta. Skogen har besökts massor av gånger av klas med hundar och en förskräcklig massa rödlistade savmpar samt signalarter har under åren hittats. de mesta av alla svampfynden (även vanliga svampar) finns inlagda på Herb. S. (naturhistoriska riksmuseet) det går bar att söka på stora alsjön i deras register Krypto.

 • way: Stora Alsjön (OSM) 0.50 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Stora Alsjön (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=---
  lst:kommun=Södertälje
  lst:area_ha=248.01
  lst:tillkomst=2008-04-17
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0181-02-019
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Ospecificerad

Vindalsö (Q10715681) – naturreservat i Värmdö kommun
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vindalsö naturreservat är ett naturreservat i Värmdö kommun i Stockholms län.

 • relation: Vindalsö (OSM) 0.87 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Vindalsö (17 name matches)
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102042
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:area_ha=2.49
  lst:tillkomst=1969-10-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0120-02-019
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Brinkbäcken (Q10435627) – naturreservat i Botkyrka kommun
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Brinkbäcken är ett vattendrag i Grödinge socken i Botkyrka kommun, Södermanland som ingår i Kagghamraåns sjösystem. En del av sträckan rinner bäcken genom Brinkbäckens naturreservat med kommunens största naturliga vattenfall och en djup bäckravin.

 • way: Brinkbäcken (OSM) 5.17 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Brinkbäcken (16 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102139
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Botkyrka
  lst:area_ha=15.32
  lst:tillkomst=1993-05-18
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0127-02-003
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

item type: flod show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Edsån förbinder sjöarna Norrviken och Edssjön i kommunerna Upplands Väsby och Sollentuna. Edsån är känd för att vara platsen för slaget vid Rotebro och för att var en plats där fisken asp leker varje vår.

 • way: Edsån (OSM) 1.88 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Edsån (3 name matches)
  water=river
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Lina naturreservat (Q10562401) – naturreservat i Stockholm
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lina naturreservat är ett naturreservat i Södertälje kommun i Stockholms län. Lina naturreservat bildades 1992 och förvaltas av kommunen. Intill naturreservatet ligger Lina gård, som gav reservatet sitt namn.

 • way: Lina (OSM) 1.06 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Lina (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102142
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Södertälje
  lst:area_ha=312.47
  lst:tillkomst=1992-10-06
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0181-02-012K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Delvis inmätt

Mörtö-Bunsö (Q10593699) – naturreservat i Värmdö kommun
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mörtö-Bunsö naturreservat är ett naturreservat i Värmdö kommun i Stockholms län.

 • relation: Mörtö-Bunsö (OSM) 1.63 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Mörtö-Bunsö (15 name matches)
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102079
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:area_ha=49.95
  lst:tillkomst=1974-05-07
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0120-02-031
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Täby Enskilda Gymnasium är en frigymnasieskola som ligger i Täby kommun, norr om Stockholm. Skolan ligger vid Täby Galoppfält inte långt från Täby Centrum. Skolan startade 1999 men kallades då Täby Mediagymnasium.

Yttereneby naturreservat (Q10723827) – naturreservat i Stockholm
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Yttereneby naturreservat är ett kommunägt naturreservat i Södertälje kommun, Stockholms län. Reservatet som inrättades 1997 har en storlek av 62 hektar.

 • relation: Yttereneby naturreservat (OSM) 2.12 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Yttereneby naturreservat (17 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102161
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Södertälje
  lst:area_ha=62.54
  lst:tillkomst=1997-02-04
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0181-02-015K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Öbacken-Bränninge naturreservat (Q10727059) – naturreservat i Stockholm
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Öbacken-Bränninge naturreservat är ett naturreservat i Södertälje kommun i Stockholms län. Reservatet bildades 1992 och är 24,5 hektar stort.

 • way: Öbacken-Bränninge (OSM) 0.52 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Öbacken-Bränninge (17 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102141
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Södertälje
  lst:area_ha=23.98
  lst:tillkomst=1992-10-06
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0181-02-013K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

item type: insjö show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Övrasjön är en sjö i Botkyrka kommun i Södermanland och ingår i Tyresån-Trosaåns kustområde. Sjön har en area på 0,0691 kvadratkilometer och ligger 25,7 meter över havet. Övrasjö ligger i Brosjön Natura 2000-område, även kallat Vinterskogen. I söder ansluter den till Mellansjön.

 • way: Övrasjön (OSM) 0.84 km from Wikidata name match [hide tags]
  area=yes
  name=Övrasjön (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lilla Envättern är en sjö i Södertälje kommun i Södermanland och ingår i Trosaåns huvudavrinningsområde. Sjön är 3,5 meter djup, har en yta på 0,004 kvadratkilometer och är belägen 63 meter över havet. Sjön ligger i Stora Envätterns naturreservat.

 • way: Lilla Envättern (OSM) 1.89 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Lilla Envättern (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långsjön är en sjö i Södertälje kommun och Trosa kommun i Södermanland och ingår i Trosaåns huvudavrinningsområde. Sjön är 26 meter djup, har en yta på 5,38 kvadratkilometer och befinner sig 20,1 meter över havet.

 • relation: Långsjön (OSM) 1.06 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Långsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

distance between OSM and Wikidata is greater than 500m

distance between OSM and Wikidata is greater than 500m
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bornsjön är en sjö belägen på Södertörn i Salems kommun i Södermanland som ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Sjön är 17 meter djup, har en yta på 6,34 kvadratkilometer och befinner sig 11 meter över havet. Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och gers.

 • relation: Bornsjön (OSM) 0.60 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Bornsjön (17 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
More certain matches

Understens gamla fyr (Q33110051) – en fyr på Understen i Norrtälje kommun
item type: fyr show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • node: Understen (OSM) 137 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Understen (3 name matches)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Understen (3 name matches)
  seamark:type=light_major
  seamark:light:group=4
  seamark:light:range=23
  seamark:light:colour=white
  seamark:light:height=48
  seamark:light:period=15
  seamark:light:character=Fl
  seamark:light:reference=C 6288

Understens fyr (Q33196656) – en fyr på Understen i Norrtälje kommun
item type: fyr / sektorfyr show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Français / French Wikipedia (frwiki)

Le phare d'Understen (en suédois : Understens fyr) est un feu situé sur l'île d'Understen dans le sud du détroit de Kvarken, appartenant à la ville d'Öregrund de la commune d'Östhammar , dans le Comté d'Uppsala (Suède).

Admiralty number: C6288

 • node: Understen (OSM) 64 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Understen (8 name matches)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Understen (8 name matches)
  seamark:type=light_major
  seamark:light:group=4
  seamark:light:range=23
  seamark:light:colour=white
  seamark:light:height=48
  seamark:light:period=15
  seamark:light:character=Fl
  seamark:light:reference=C 6288

Hallskäret (Q30197151) – naturreservat i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hallskärets naturreservat är ett naturreservat i Norrtälje kommun i Stockholms län.

 • way: Hallskäret (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hallskäret (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102057
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=8.84
  lst:tillkomst=1971-05-19
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-015
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallskäret (OSM) 244 m from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallskäret (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102057
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=8.84
  lst:tillkomst=1971-05-19
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-015
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallskäret (OSM) 0.94 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallskäret (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102057
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=8.84
  lst:tillkomst=1971-05-19
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-015
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallskäret (OSM) 1.04 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallskäret (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102057
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=8.84
  lst:tillkomst=1971-05-19
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-015
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallskäret (OSM) 1.09 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallskäret (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102057
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=8.84
  lst:tillkomst=1971-05-19
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-015
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallskäret (OSM) 0.71 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallskäret (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102057
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=8.84
  lst:tillkomst=1971-05-19
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-015
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallskäret (OSM) 0.97 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallskäret (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102057
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=8.84
  lst:tillkomst=1971-05-19
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-015
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallskäret (OSM) 0.92 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallskäret (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102057
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=8.84
  lst:tillkomst=1971-05-19
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-015
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallskäret (OSM) 0.51 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallskäret (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102057
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=8.84
  lst:tillkomst=1971-05-19
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-015
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallskäret (OSM) 0.68 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallskäret (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102057
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=8.84
  lst:tillkomst=1971-05-19
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-015
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallskäret (OSM) 1.01 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallskäret (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102057
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=8.84
  lst:tillkomst=1971-05-19
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-015
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallskäret (OSM) 1.11 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallskäret (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102057
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=8.84
  lst:tillkomst=1971-05-19
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-015
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallskäret (OSM) 0.84 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallskäret (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102057
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=8.84
  lst:tillkomst=1971-05-19
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-015
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallskäret (OSM) 0.92 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallskäret (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102057
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=8.84
  lst:tillkomst=1971-05-19
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-015
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Ålandets grund (Q28375402) – en fyr vid Ålandet i Norrtälje kommun
item type: fyr / sektorfyr show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items

Admiralty number: C6419

 • node: Ålandsgrund (OSM) 36 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ålandsgrund (1 name matches)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Alandskobb
  seamark:type=light_minor
  seamark:light:1:group=2
  seamark:light:1:range=6
  seamark:light:2:group=2
  seamark:light:2:range=10
  seamark:light:3:group=2
  seamark:light:3:range=8
  seamark:light:4:group=2
  seamark:light:4:range=8
  seamark:light:5:group=2
  seamark:light:5:range=10
  seamark:light:1:colour=green
  seamark:light:1:height=5
  seamark:light:1:period=6
  seamark:light:2:colour=white
  seamark:light:2:height=5
  seamark:light:2:period=6
  seamark:light:3:colour=red
  seamark:light:3:height=5
  seamark:light:3:period=6
  seamark:light:4:colour=red
  seamark:light:4:height=5
  seamark:light:4:period=6
  seamark:light:5:colour=white
  seamark:light:5:height=5
  seamark:light:5:period=6
  seamark:light:reference=C 6418
  seamark:light:1:sequence=0.5+(1),0.5+(4)
  seamark:light:2:sequence=0.5+(1),0.5+(4)
  seamark:light:3:sequence=0.5+(1),0.5+(4)
  seamark:light:4:sequence=0.5+(1),0.5+(4)
  seamark:light:5:sequence=0.5+(1),0.5+(4)
  seamark:light:1:character=Fl
  seamark:light:2:character=Fl
  seamark:light:3:character=Fl
  seamark:light:4:character=Fl
  seamark:light:5:character=Fl
  seamark:light:1:sector_end=241.5
  seamark:light:2:sector_end=245
  seamark:light:3:sector_end=267
  seamark:light:4:sector_end=42.5
  seamark:light:5:sector_end=49.5
  seamark:light:1:sector_start=235.5
  seamark:light:2:sector_start=241.5
  seamark:light:3:sector_start=245
  seamark:light:4:sector_start=267
  seamark:light:5:sector_start=42.5

Ålandskobb (Q28375405) – en fyr vid Ålandet i Norrtälje kommun
item type: fyr / sektorfyr show on map
more than one candidate found

Admiralty number: C6418

 • node: Ålandskobb (OSM) 105 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ålandskobb (5 name matches)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Alandets Grund
  seamark:type=light_minor
  seamark:light:1:range=6
  seamark:light:2:range=10
  seamark:light:3:range=7
  seamark:light:4:range=6
  seamark:light:5:range=10
  seamark:light:6:range=10
  seamark:light:1:colour=green
  seamark:light:1:height=8
  seamark:light:1:period=3
  seamark:light:2:colour=white
  seamark:light:2:height=8
  seamark:light:2:period=3
  seamark:light:3:colour=red
  seamark:light:3:height=8
  seamark:light:3:period=3
  seamark:light:4:colour=green
  seamark:light:4:height=8
  seamark:light:4:period=3
  seamark:light:5:colour=white
  seamark:light:5:height=8
  seamark:light:5:period=3
  seamark:light:6:colour=white
  seamark:light:6:height=8
  seamark:light:6:period=3
  seamark:light:reference=C 6419
  seamark:radar_reflector=yes
  seamark:light:1:character=Fl
  seamark:light:2:character=Fl
  seamark:light:3:character=Fl
  seamark:light:4:character=Fl
  seamark:light:5:character=Fl
  seamark:light:6:character=Fl
  seamark:light:1:sector_end=237
  seamark:light:2:sector_end=240
  seamark:light:3:sector_end=305
  seamark:light:4:sector_end=36.5
  seamark:light:5:sector_end=52.5
  seamark:light:6:sector_end=54
  seamark:light:1:sector_start=229
  seamark:light:2:sector_start=237
  seamark:light:3:sector_start=240
  seamark:light:4:sector_start=305
  seamark:light:5:sector_start=36.5
  seamark:light:6:sector_start=52.5
 • node: Ålandsgrund (OSM) 0.97 km from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Ålandsgrund
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Alandskobb (5 name matches)
  seamark:type=light_minor
  seamark:light:1:group=2
  seamark:light:1:range=6
  seamark:light:2:group=2
  seamark:light:2:range=10
  seamark:light:3:group=2
  seamark:light:3:range=8
  seamark:light:4:group=2
  seamark:light:4:range=8
  seamark:light:5:group=2
  seamark:light:5:range=10
  seamark:light:1:colour=green
  seamark:light:1:height=5
  seamark:light:1:period=6
  seamark:light:2:colour=white
  seamark:light:2:height=5
  seamark:light:2:period=6
  seamark:light:3:colour=red
  seamark:light:3:height=5
  seamark:light:3:period=6
  seamark:light:4:colour=red
  seamark:light:4:height=5
  seamark:light:4:period=6
  seamark:light:5:colour=white
  seamark:light:5:height=5
  seamark:light:5:period=6
  seamark:light:reference=C 6418
  seamark:light:1:sequence=0.5+(1),0.5+(4)
  seamark:light:2:sequence=0.5+(1),0.5+(4)
  seamark:light:3:sequence=0.5+(1),0.5+(4)
  seamark:light:4:sequence=0.5+(1),0.5+(4)
  seamark:light:5:sequence=0.5+(1),0.5+(4)
  seamark:light:1:character=Fl
  seamark:light:2:character=Fl
  seamark:light:3:character=Fl
  seamark:light:4:character=Fl
  seamark:light:5:character=Fl
  seamark:light:1:sector_end=241.5
  seamark:light:2:sector_end=245
  seamark:light:3:sector_end=267
  seamark:light:4:sector_end=42.5
  seamark:light:5:sector_end=49.5
  seamark:light:1:sector_start=235.5
  seamark:light:2:sector_start=241.5
  seamark:light:3:sector_start=245
  seamark:light:4:sector_start=267
  seamark:light:5:sector_start=42.5

Lerskärsgrund (Q28375659) – en fyr öster om Fejan i Stockholms skärgård
item type: fyr / sektorfyr show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items

Admiralty number: C6390

 • node: Lerskärsgrund (OSM) 1.18 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lerskärsgrund (6 name matches)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Norra Lerskaret
  seamark:type=light_minor
  seamark:light:1:range=6
  seamark:light:2:range=9
  seamark:light:3:range=8
  seamark:light:1:colour=green
  seamark:light:1:height=5
  seamark:light:2:colour=white
  seamark:light:2:height=5
  seamark:light:3:colour=red
  seamark:light:3:height=5
  seamark:light:reference=C 6389
  seamark:light:1:character=Q
  seamark:light:2:character=Q
  seamark:light:3:character=Q
  seamark:light:1:sector_end=72
  seamark:light:2:sector_end=243
  seamark:light:3:sector_end=255
  seamark:light:1:sector_start=60
  seamark:light:2:sector_start=72
  seamark:light:3:sector_start=243

Norra Lerskäret (Q33142784) – en fyr mellan Tjockö och Söderarm i Norrtälje kommun
item type: fyr / sektorfyr show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items

Admiralty number: C6389

 • node: Lerskärsgrund (OSM) 39 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Lerskärsgrund
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Norra Lerskaret (4 name matches)
  seamark:type=light_minor
  seamark:light:1:range=6
  seamark:light:2:range=9
  seamark:light:3:range=8
  seamark:light:1:colour=green
  seamark:light:1:height=5
  seamark:light:2:colour=white
  seamark:light:2:height=5
  seamark:light:3:colour=red
  seamark:light:3:height=5
  seamark:light:reference=C 6389
  seamark:light:1:character=Q
  seamark:light:2:character=Q
  seamark:light:3:character=Q
  seamark:light:1:sector_end=72
  seamark:light:2:sector_end=243
  seamark:light:3:sector_end=255
  seamark:light:1:sector_start=60
  seamark:light:2:sector_start=72
  seamark:light:3:sector_start=243

Rimsjö (Q30161907) – naturreservat i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rimsjö naturreservat är ett naturreservat i Norrtälje kommun i Stockholms län.

 • way: Rimsjö (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Rimsjö (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102010
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=5.56
  lst:tillkomst=1946-01-25
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-002
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Rimsjö (OSM) 310 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rimsjö (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102010
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=5.56
  lst:tillkomst=1946-01-25
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-002
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Ängsö (Q34789262) – island in Sweden [English label]
item type: ö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • way: Ängsö (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Ängsö (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  description=National park

item type: byggnad show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Arlandagymnasiet, före 2005 Märstagymnasiet, är en gymnasieskola i Märsta i Sigtuna kommun.

 • way: Arlandagymnasiet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Arlandagymnasiet (3 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Arlandagymnasiet, Biblioteket (Q61752995) – skolbibliotek i Märsta
OSM candidate matches multiple Wikidata items

Prästkobben (Q33179045) – en fyr vid Lilla Nassa i Värmdö kommun
item type: fyr / sektorfyr show on map

Admiralty number: C6462

 • node: Prästkobben (OSM) 4 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Prästkobben (4 name matches)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:type=light_major

item type: insjö show on map
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norrviken är en sjö i Värmdö kommun i Uppland som ligger på en isolerad ö i havet (Lökaön). Sjön har en area på 0,0856 kvadratkilometer och ligger 0,6 meter över havet.

 • relation: Norrviken (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Norrviken (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:lake=Review by So9q using LM Topographic Map

Korpholmen (Q32268330) – en holme norr om Möja i Värmdö kommun
item type: holme show on map
 • relation: Korpholmen (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Korpholmen (3 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Åverksö (Q34863101) – island in Sweden [English label]
item type: ö show on map
 • node: Åverksö (OSM) 1.00 km from Wikidata name match [hide tags]
  name=Åverksö (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Brändö (Q32228709) – island in Stockholm County, Sweden [English label]
item type: ö show on map
 • relation: Brändö (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Brändö (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Dävelsöfjärdens naturreservat (Q30158226) – naturreservat i Stockholm
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Dävelsöfjärdens naturreservat är ett naturreservat i Värmdö kommun i Stockholms län.

 • relation: Dävelsöfjärden (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Dävelsöfjärden (14 name matches)
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102060
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:area_ha=11.03
  lst:tillkomst=1972-12-22
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0120-02-026
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Lökholmen (Q31898934) – en holme norr om Sandhamn i Stockholms skärgård
item type: holme show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lökholmen är en ö i Djurö socken i Värmdö kommun, strax nordost om Sandhamn. Lökholmen har tillsammans med Trollharan en yta av 17 hektar.

 • way: Lökholmen (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Lökholmen (6 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Ekonomiska kartan

Gråskär (Q32243945) [English label]
item type: ö show on map
 • node: Gråskär (OSM) 62 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Gråskär (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Kofoten (Q32267657) – en ö vid Nämdöfjärden i Värmdö kommun
item type: holme show on map
 • way: Kofoten (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Kofoten (3 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Yahoo

Kvarnholmen (Q32272115) – en holme vid Stavsnäs i Värmdö kommun
item type: holme show on map
 • way: Kvarnholmen (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Kvarnholmen (3 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  landuse=forest

Orrholmen (Q32303018) – en holme i Älgöfjärden i Värmdö kommun
item type: holme show on map
 • way: Orrholmen (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Orrholmen (3 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=yahoo_imagery

Brödstycket (Q28375635) – en fyr vid Trälhavet i Stockholms skärgård
item type: fyr / skär / sektorfyr show on map
more than one candidate found

Admiralty number: C6524

 • way: Brödstycket (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Brödstycket (6 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=bare_rock
 • node: Brödstycket (OSM) 7 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Brödstycket (6 name matches)
  source=US NGA Pub. 116. 2011-07-07.
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Brodstycket (6 name matches)
  seamark:type=light_minor
  seamark:light:1:range=10
  seamark:light:2:range=7
  seamark:light:3:range=6
  seamark:light:4:range=10
  seamark:light:5:range=7
  seamark:light:1:colour=white
  seamark:light:1:height=6
  seamark:light:1:period=3
  seamark:light:2:colour=red
  seamark:light:2:height=6
  seamark:light:2:period=3
  seamark:light:3:colour=green
  seamark:light:3:height=6
  seamark:light:3:period=3
  seamark:light:4:colour=white
  seamark:light:4:height=6
  seamark:light:4:period=3
  seamark:light:5:colour=red
  seamark:light:5:height=6
  seamark:light:5:period=3
  seamark:light:reference=C 6524
  seamark:light:1:character=Fl
  seamark:light:2:character=Fl
  seamark:light:3:character=Fl
  seamark:light:4:character=Fl
  seamark:light:5:character=Fl
  seamark:light:1:sector_end=40
  seamark:light:2:sector_end=76
  seamark:light:3:sector_end=108
  seamark:light:4:sector_end=134
  seamark:light:5:sector_end=240
  seamark:light:1:sector_start=315
  seamark:light:2:sector_start=40
  seamark:light:3:sector_start=76
  seamark:light:4:sector_start=108
  seamark:light:5:sector_start=134

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Exerman-Hersby naturreservat är ett naturreservat i Vallentuna kommun med en liten del i Österåkers kommun i Stockholms län.

 • way: Exerman-Hersby (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Exerman-Hersby (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:kommun=Vallentuna
  lst:area_ha=67.53
  lst:tillkomst=2003-11-03
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0115-02-003K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Exerman-Hersby (OSM) 0.99 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Exerman-Hersby (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=3.88
  lst:tillkomst=2003-12-15
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-010K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Långholmen (Q32286502) – island just south of Djurö island in the Stockholm archipelego and Värmdö Municipality, Sweden [English label]
item type: holme show on map
more than one candidate found
 • relation: Långholmen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Långholmen (2 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Långholmen (OSM) 5.15 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Långholmen (2 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Tviskäret (Q32288574) – ett skär väster om Sandhamn i Stockholms skärgård
item type: skär show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • way: Lökholmen (OSM) 3.56 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Lökholmen (1 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Ekonomiska kartan

item type: sund show on map
 • relation: Korsösundet (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Korsösundet (4 name matches)
  natural=strait (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Bergbofjärden (Q32223038) – sundet mellan Möja och Hemö-Bockö i Värmdö kommun
item type: Havssund show on map
 • relation: Bergbofjärden (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Bergbofjärden (4 name matches)
  natural=strait (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: sund show on map
 • relation: Hemsundet (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Hemsundet (3 name matches)
  natural=strait (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Norra Kanholmen (Q32297406) – en fyr vid Kanholmsfjärden i Värmdö kommun
item type: fyr show on map

Admiralty number: C6502

 • node: Norra Kanholmen (OSM) 26 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Norra Kanholmen (5 name matches)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Ådkobben (Q33225857) – en fyr vid Sandhamn i Värmdö kommun
item type: fyr / sektorfyr show on map

Admiralty number: C6484.1

 • node: Ådkobben (OSM) 15 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Ådkobben (6 name matches)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Stora Hastskar
  seamark:type=light_minor
  seamark:light:1:group=3
  seamark:light:1:range=7
  seamark:light:2:group=3
  seamark:light:2:range=5
  seamark:light:3:group=3
  seamark:light:3:range=4
  seamark:light:1:colour=white
  seamark:light:1:period=9
  seamark:light:2:colour=red
  seamark:light:2:period=9
  seamark:light:3:colour=green
  seamark:light:3:period=9
  seamark:light:reference=C 6485
  seamark:light:1:sequence=0.8+(1.2),0.8+(1.2),0.8+(4.2)
  seamark:light:2:sequence=0.8+(1.2),0.8+(1.2),0.8+(4.2)
  seamark:light:3:sequence=0.8+(1.2),0.8+(1.2),0.8+(4.2)
  seamark:light:1:character=Fl
  seamark:light:2:character=Fl
  seamark:light:3:character=Fl

OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tärnan, insjö i Össeby-Garn i Vallentuna kommun i Uppland. Tärnans vatten är fattigt på näring och därför klart och rent. Siktdjupet är gott. Tärnan ingår i Exerman-Hersby naturreservat tillsammans åtta andra sjöar: Lilla och Stora Harsjön, Norra och Södra Storsjön, Hersen, Malmsjön, Svulten och Mörtsjön. Naturreservatet som invigdes 2004 administreras gemensamt av kommunerna Vallentuna och Österåker. Tärnan liknar till formen en hästsko. Vid den västra viken ligger gården Tärnholm, vid den östra ligger resterna av Bromseby gård. Från Bromseby rinner flödet Pukebyån.

 • way: Tärnan (OSM) 441 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tärnan (4 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hemsjön är en i huvudsak en våtmark med en kvarvarande mindre vattenspegel i Österåkers kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde. Hemsjön ligger i Trehörningsskogen Natura 2000-område. Sjöns area är 0,027 kvadratkilometer och den är belägen 35 meter över havet.

 • way: Hemsjön (OSM) 274 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hemsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hemsjön är en våtmark, tidigare sjö i Österåkers kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde. Sjöns area är 0,047 kvadratkilometer och den är belägen 36 meter över havet.

 • way: Hemsjön (OSM) 5.25 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hemsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmsjön är en sjö i Österåkers kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde. Sjön har en area på 0,0663 kvadratkilometer och ligger 38,1 meter över havet.

 • way: Holmsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Holmsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Holmsjön (OSM) 193 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Holmsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Gastholmsgrund (Q28375674) – en fyr i Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård
item type: fyr show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items

Admiralty number: C6496

 • node: Gastholmsgrund (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gastholmsgrund (6 name matches)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Yxhammarskubben
  seamark:type=light_minor
  seamark:light:1:group=3
  seamark:light:1:range=6
  seamark:light:2:group=3
  seamark:light:2:range=4
  seamark:light:3:group=3
  seamark:light:3:range=3
  seamark:light:4:group=3
  seamark:light:4:range=6
  seamark:light:5:group=3
  seamark:light:5:range=4
  seamark:light:1:colour=white
  seamark:light:1:height=8
  seamark:light:1:period=9
  seamark:light:2:colour=red
  seamark:light:2:height=8
  seamark:light:2:period=9
  seamark:light:3:colour=green
  seamark:light:3:height=8
  seamark:light:3:period=9
  seamark:light:4:colour=white
  seamark:light:4:height=8
  seamark:light:4:period=9
  seamark:light:5:colour=red
  seamark:light:5:height=8
  seamark:light:5:period=9
  seamark:light:reference=C 6495
  seamark:light:1:sequence=0.7+(1),0.7+(1),0.7+(4.9)
  seamark:light:2:sequence=0.7+(1),0.7+(1),0.7+(4.9)
  seamark:light:3:sequence=0.7+(1),0.7+(1),0.7+(4.9)
  seamark:light:4:sequence=0.7+(1),0.7+(1),0.7+(4.9)
  seamark:light:5:sequence=0.7+(1),0.7+(1),0.7+(4.9)
  seamark:light:1:character=Fl
  seamark:light:2:character=Fl
  seamark:light:3:character=Fl
  seamark:light:4:character=Fl
  seamark:light:5:character=Fl
  seamark:light:1:sector_end=166.5
  seamark:light:2:sector_end=283
  seamark:light:3:sector_end=292
  seamark:light:4:sector_end=298
  seamark:light:5:sector_end=22
  seamark:light:1:sector_start=95
  seamark:light:2:sector_start=166.5
  seamark:light:3:sector_start=283
  seamark:light:4:sector_start=292
  seamark:light:5:sector_start=298

Vättern (Q17634131) – sjö i Värmdö kommun
item type: insjö show on map
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vättern är en sjö på Skarp-Runmarö i Värmdö kommun i Uppland som ingår i Norrström-Tyresåns kustområde. Sjön är 2,4 meter djup, har en yta på 0,005 kvadratkilometer och befinner sig 5 meter över havet.

 • way: Vättern (OSM) 30 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Vättern (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:lake=Review by So9q using LM Topographic Map

Lökasundet (Q32288456) [English label]
item type: bukt show on map
 • relation: Lökasundet (OSM) 135 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Lökasundet (3 name matches)
  natural=bay (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: bukt show on map
 • relation: Malmafladen (OSM) 56 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Malmafladen (5 name matches)
  natural=bay (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: sund show on map
 • relation: Simpströmmen (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Simpströmmen (4 name matches)
  natural=strait (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: sund show on map
 • way: Trattströmmen (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Trattströmmen (4 name matches)
  natural=strait (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: sund show on map
 • relation: Vindöström (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Vindöström (4 name matches)
  natural=strait (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: sund show on map
 • relation: Tranviksströmmen (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Tranviksströmmen (4 name matches)
  natural=strait (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: sund show on map
 • relation: Saltaröströmmen (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Saltaröströmmen (4 name matches)
  natural=strait (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Granö (Q32241873) – island south of the island of Yxlan in the Stockholm archipelago and Norrtälje Municipality, Sweden [English label]
item type: ö show on map
more than one candidate found
 • way: Granö (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Granö (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Granö (OSM) 15.04 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Granö (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Granö (OSM) 1.64 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Granö (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Maren är en sjö på Harö i Värmdö kommun i Uppland och ingår i Norrström-Tyresåns kustområde.

 • way: Maren (OSM) 13 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Maren (74 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:lake=Review by So9q using LM Topographic Map

Gällnö (Q56853479) – ö i Värmdö kommun
item type: ö show on map
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gällnö är en ö belägen i Värmdö kommun i Stockholms mellanskärgård. Ön ingår i Gällnö naturreservat

 • relation: Gällnö (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Gällnö (6 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Hemholmen (Q56853907) – ö i Värrmdö kommun
item type: ö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hemholmen är en ö i Stockholms skärgård i Värmdö kommun och i landskapet Uppland. Den skiljs från Möja av Bergbofjärden i väster och från Hemö-Bockö av det smala Hemsundet i öster. 1970 inrättades Hemholmens naturreservat på öns södra del.

 • relation: Hemholmen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hemholmen (4 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Hemholmen (OSM) 1.14 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hemholmen (4 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Vindalsö (Q56856578) – en ö i Värmdö kommun
item type: ö show on map
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vindalsö är en ö nära Sandhamn i Stockholms skärgård.

 • way: Vindalsö (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Vindalsö (6 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Lådna (Q32285516) – island in Sweden [English label]
item type: ö show on map
 • way: Lådna (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Lådna (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing

Sollenkroka ö (Q47254743) – island off Sollenkroka in Värmdö Municipality and in the Stockholm archipelago, Sweden [English label]
item type: ö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • relation: Sollenkroka ö (OSM) 358 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sollenkroka ö (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:pts:postort=SOLLENKROKA Ö

Badholmen (Q50689844) – island situated in Vaxholm Municipality and the Stockholm archipelago, Sweden [English label]
item type: ö show on map
more than one candidate found
 • way: Badholmen (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Badholmen (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Badholmen (OSM) 18 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Badholmen (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.badholmen.com
  is_in:country_code=SE

Fårholmen (Q50972188) – island in Vaxholm Municipality and the Stockholm archipelago, Sweden [English label]
item type: ö show on map
more than one candidate found
 • way: Fårholmen (OSM) 8.09 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Fårholmen (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • relation: Fårholmen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Fårholmen (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Fårholmen (OSM) 10.79 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Fårholmen (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  landuse=forest

Getholmen (Q50984429) – island in Vaxholm Municipality and the Stockholm archipelago, Sweden [English label]
item type: ö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • relation: Getholmen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Getholmen (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Låren (Q32288328) – island in Sweden [English label]
item type: ö show on map
 • way: Låren (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Låren (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=yahoo_imagery

Korsö (Q32268754) – island in Sweden [English label]
item type: ö show on map
more than one candidate found
 • relation: Korsö (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Korsö (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Korsö (OSM) 0.81 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Korsö (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Ladholmen (Q32275077) – island in Sweden [English label]
item type: ö show on map
 • way: Ladholmen (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Ladholmen (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=yahoo_imagery

Norrgårdsön (Q32298605) – island in Sweden [English label]
item type: ö show on map
 • relation: Norrgårdsön (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Norrgårdsön (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Aspön (Q10420471) – en ö norr on Nämdö i Värmdö kommun
item type: ö show on map
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Aspön är en 0,57 km² stor ö i Stockholms skärgård i Värmdö kommun. Ön ligger i Djurö socken, strax norr om Nämdö i Nämdö socken. Den är privatägd och reguljär båttrafik med Waxholmsbolaget finns till ön från Stavsnäs och Saltsjöbaden.

 • way: Aspön (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Aspön (4 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=yahoo_imagery

Edö (Q10480140) – en ö i Österåkers kommun
item type: ö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Edö är en ö som ligger mellan Södra Ljusterö och Äpplarö i Stockholms skärgård. Edö är 2,5 km lång och tillsammans med den ihopväxta Edö ö hela 5 km lång. Ön trafikeras av Waxholmsbolaget.

 • way: Edö (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Edö (6 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Edö ö (OSM) 1.24 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Edö ö (5 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: ö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Granholmen är en ö i Stockholms skärgård, belägen 2 km söder om Möja. Den ligger i Värmdö kommun och i landskapet Uppland.

 • way: Granholmen (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Granholmen (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=yahoo_imagery
 • node: Granholmen (OSM) 220 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Granholmen (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Norra Ingaröstrand (Q3352861) – tätort i Värmdö kommun, Sverige
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norra Ingaröstrand är en bebyggelse på Ingarö i Värmdö kommun, Stockholms län. Fram till 2015 klassades bebyggelsen av SCB som en småort med namnet Ingaröstrand. Vid avgränsningen 2015 lades denna bebyggelse samman med den i Fågelvik och Nykvarn samt Filan, Hanskroka och Skenora och SCB avgränsade för detta område en tätort om namnsattes till Norra Ingaröstrand och Skälsmara.

 • way: Norra Ingaröstrand (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Norra Ingaröstrand (4 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Sollenkroka ö (Q31898925) – en ö mellan Gällnö och Vindö i Värmdö kommun
item type: ö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sollenkroka är en ö i Djurö socken i Värmdö kommun, strax norr om byn Sollenkroka. Sollenkroka ö är förbunden med den tidigare ön Ängsholmen via en bro, men landhöjningen har gjort att de båda öarna numera är förenade. Ön har en yta på 64 hektar.

 • relation: Sollenkroka ö (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sollenkroka ö (4 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:pts:postort=SOLLENKROKA Ö

Norra Lagnö (Q2348047) – tätort i Värmdö kommun, Sverige
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norra Lagnö är en tätort i Värmdö kommun belägen på halvön Norra Lagnö som sitter ihop med Värmdö och ligger cirka 2 km norr om Gustavsberg fågelvägen.

 • node: Norra Lagnö (OSM) 246 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Norra Lagnö (25 name matches)
  is_in=Värmdö kommun, Uppland, Stockholms län, Sweden
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=0250

Djursholms Sveavägen (Q10474981) – en f.d. järnvägsstation i Djursholm norr om Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Djursholms Sveavägen alternativt Sveavägens hållplats var en järnvägshållplats utmed den numera nedlagda Djursholmsbanan i Djursholm utanför Stockholm. Stationen invigdes 1890 vid öppnandet av banan och förblev en station fram till 1976 då huvudmannen SL beslutade att lägga ned järnvägslinjen Djursholms Ösby-Eddavägen.

 • node: Djursholm Sveavägen (OSM) 244 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Djursholm Sveavägen (5 name matches)
  highway=bus_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  network=SL
 • node: Djursholm Sveavägen (OSM) 56 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Djursholm Sveavägen (5 name matches)
  highway=bus_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  network=SL

Karby bibliotek (Q61751980) – bibliotek i Karby
more than one candidate found
 • node: Karby bibliotek (OSM) 53 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Karby bibliotek (1 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.vallentuna.se/
  operator=Vallentuna kommun
  addr:city=Brottby
  addr:street=Karby torg
  addr:country=SE
  addr:housenumber=9
 • node: Karby bibliotek (OSM) 208 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Karby bibliotek (1 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.vallentuna.se/
  operator=Vallentuna kommun
  addr:city=Brottby
  addr:street=Karby torg
  addr:country=SE
  addr:housenumber=9

Vallentuna gymnasium, Biblioteket (Q61752983) – skolbibliotek i Vallentuna
OSM candidate matches multiple Wikidata items

Djursholms Ekeby (Q5285410) – railway station in Danderyd, Sweden [English label]
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Djursholms Ekeby is a railway station at Roslagsbanan in Sweden. It serves Ekeby in Djursholm in Danderyd Municipality and is 8.3 km from Stockholm East Station.

 • node: Djursholms Ekeby (OSM) 56 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=DJE
  name=Djursholms Ekeby (3 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  sl_stop_id=9635

Ekebysjön (Q30164842) – naturreservat i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ekebysjöns naturreservat är ett naturreservat i Danderyds kommun i Stockholms län.

 • way: Ekebysjöns naturreservat (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ekebysjöns naturreservat (14 name matches)
  is_in=Danderyds kommun
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  boundary=national_park
  national_park=naturreservat
 • way: Ekebysjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ekebysjön (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=---
  lst:kommun=Danderyd
  lst:area_ha=41.6
  lst:tillkomst=2008-09-29
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0132-02-002K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Altorps station (Q15475342) – järnvägsstation i Danderyd
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • node: Altorp (OSM) 59 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=ALP
  name=Altorp (2 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  sl_stop_id=9683

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stockholms GK är en golfklubb i Danderyd, bildad den 27 maj 1904.

 • relation: Stockholms Golfklubb (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Stockholms Golfklubb (3 name matches)
  phone=+46 8 544 907 10
  leisure=golf_course (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.sgk.nu
  golf:par=69
  addr:city=Danderyd
  addr:street=Kevinge Strand
  description=18 hole Par 69
  golf:course=18_hole
  addr:country=SE
  addr:postcode=182 57
  addr:housenumber=22
 • node: Stockholms Golfklubb (OSM) 0.51 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Stockholms Golfklubb (3 name matches)
  sport=golf (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=sports_centre
  website=http://www.sgk.nu
  addr:city=Danderyd
  addr:street=Kevinge strand
  addr:country=SE
  addr:postcode=182 57
  addr:housenumber=20

item type: byggnad show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Åva gymnasium är en kommunal gymnasieskola belägen i Täby kommun, norr om Stockholm. Skolan ligger där Roslagsbanan förgrenar sig, norr om Roslags Näsby. Skolan invigdes år 1972 och har ungefär 1 300 elever. Åva har visat mycket goda resultat främst i de naturvetenskapliga ämnena där man vunnit åtskilliga nationella naturvetenskapliga tävlingar.

website: http://www.taby.se/sv/Skolor/Ava/Om-var-skola/

 • way: Åva gymnasium (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Åva gymnasium (5 name matches)
  amenity=college
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Danderyds gymnasium är en kommunal gymnasieskola i Danderyd som drivs av Danderyds kommun. Skolan är Stockholms läns näst största skola efter Rudbecksskolan. Danderyds gymnasium har ett elevantal på approximativt 1500, ganska jämnt utspritt mellan de tre olika årskurserna. Hösten 2014 antogs 516 nya elever till första ring.

 • relation: Danderyds Gymnasium (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Danderyds Gymnasium (17 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
 • way: Danderyds Gymnasium (OSM) 291 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Danderyds Gymnasium (17 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tattby är ett villaområde i Saltsjöbaden inom Nacka kommun. Det har namn efter ett torp omtalat som Tottaboda 1552 och Tattareboda 1573. Här ligger Saltsjöbadens Samskola och Uppenbarelsekyrkan.

 • way: Tattby (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Tattby (7 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Tattby (OSM) 33 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tattby (7 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Nackareservatet (Q6957282) – ett naturreservat och friluftsområde beläget i Söderort
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nackareservatet (även Nackareservaten) är ett naturreservat och friluftsområde beläget i Söderort inom Stockholms kommun och Nacka kommun i Stockholms län.

 • way: Nackareservatet i Stockholm (OSM) 7.44 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Nackareservatet i Stockholm (6 name matches)
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=---
  lst:url=www.stockholm.se/miljo/naturreservat
  lst:kommun=Stockholm
  lst:area_ha=101.14
  lst:tillkomst=2006-05-29
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0180-02-008K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Nackareservatet i Stockholm (OSM) 5.21 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Nackareservatet i Stockholm (6 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=---
  lst:url=www.stockholm.se/miljo/naturreservat
  lst:kommun=Stockholm
  lst:area_ha=101.14
  lst:tillkomst=2006-05-29
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0180-02-008K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Nackareservatet i Stockholm (OSM) 4.72 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Nackareservatet i Stockholm (6 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=---
  lst:url=www.stockholm.se/miljo/naturreservat
  lst:kommun=Stockholm
  lst:area_ha=101.14
  lst:tillkomst=2006-05-29
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0180-02-008K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Nackareservatet i Stockholm (OSM) 5.57 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Nackareservatet i Stockholm (6 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=---
  lst:url=www.stockholm.se/miljo/naturreservat
  lst:kommun=Stockholm
  lst:area_ha=101.14
  lst:tillkomst=2006-05-29
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0180-02-008K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Nackareservatet i Stockholm (OSM) 2.30 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Nackareservatet i Stockholm (6 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=---
  lst:url=www.stockholm.se/miljo/naturreservat
  lst:kommun=Stockholm
  lst:area_ha=101.14
  lst:tillkomst=2006-05-29
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0180-02-008K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Sickla kanal (Q10667340) – kanal i Södra Hammarbyhamnen, Stockholm
item type: kanal show on map
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sickla kanal är en vattenväg/kanal som förbinder Hammarby sjö med Sicklasjön via Sickla sluss.

 • way: Sickla sluss (OSM) 153 m from Wikidata name match [hide tags]
  lock=yes
  name=Sickla kanal (7 name matches)
  url=http://www.sicklasluss.se/
  waterway=canal (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lock_name=Sickla sluss (2 name matches)

Skansenslingan (Q15176585) – vändplats för bussar och spårvagnar vid Skansen på Djurgården, Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skansenslingan är en spårvagns- och busshållplats vid Skansen. Den ligger vid Skansens huvudingång. Skansenslingan är ändhållplats för spårvagn 7N (Djurgårdslinjen) samt busslinje 67.

 • node: Skansenslingan (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Skansenslingan (6 name matches)
  sl_stop_id=1419
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
 • node: Skansen (OSM) 40 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Skansen (1 name matches)
  tram=yes
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
  sl_stop_id=1405
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Skansen (OSM) 33 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=10220
  name=Skansen (1 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  network=SL
  shelter=yes
  route_ref=67
 • node: Skansen (OSM) 249 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Skansen (1 name matches)
  tram=yes
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
  sl_stop_id=1405
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Mårtensdals spårvagnsstation (Q15303012) – spårvagnsstation i södra Stockholm
more than one candidate found
 • node: Mårtensdal (OSM) 37 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mårtensdal (1 name matches)
  railway=stop
  light_rail=yes
  wheelchair=yes
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  toilets:wheelchair=no
 • node: Mårtensdal (OSM) 35 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mårtensdal (1 name matches)
  railway=stop
  light_rail=yes
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: vägtunnel show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Finnbergstunneln är en vägtunnel genom Finnberget i Nacka kommun. Tunneln är 280 meter lång och byggdes 1971 för att underlätta gods- och persontransporter till och från Kvarnholmen.

 • way: Finnbergstunneln (OSM) 20 m from Wikidata name match [show tags]
  foot=no
  name=Finnbergstunneln (3 name matches)
  layer=-1
  oneway=yes
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  bicycle=no
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  maxspeed=30
  maxheight=4.4
 • way: Finnbergstunneln (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  foot=no
  name=Finnbergstunneln (3 name matches)
  layer=-1
  oneway=yes
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  bicycle=no
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  maxspeed=30
  maxheight=4.4

Sickla kanalbro (Q7507624) – motorvägsbro över Sickla kanal i Hammarby sjöstad, Stockholm
item type: vägbro show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sickla kanalbro är en sexfältig motorvägsbro över Sickla kanal i Hammarby sjöstad i Stockholm.

 • way: Sickla Kanalbro (OSM) 58 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  ref=75
  name=Sickla Kanalbro (8 name matches)
  lanes=3
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=motorway
  surface=asphalt
  maxspeed=70
 • way: Sickla Kanalbro (OSM) 22 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  ref=75
  name=Sickla Kanalbro (8 name matches)
  lanes=3
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=motorway
  surface=asphalt
  maxspeed=70

Granholmen (Q18334987) – en ö söder om Vaxholm i Stockholms skärgård
item type: ö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Granholmen, tidigare Västra granholmen, är en mindre ö söder om Vaxholm och Karlsudd och norr om Stora och Lilla Höggarn i Höggarnsfjärden i Stockholms inre skärgård öster om Lidingö. Ön har cirka 15 fastigheter med mestadels sommarhus och är 2,12 kilometer lång.

 • relation: Granholmen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Granholmen (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Västra Granholmen (OSM) 276 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Västra Granholmen (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Granholmen (vid Vaxholm)

Getholmen (Q20830771) – island in Nacka Municipality and the Stockholm archipelago, Sweden [English label]
item type: ö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • relation: Getholmen (OSM) 11.08 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Getholmen (5 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Brännkyrka församling (Q10436974) – församling i Brännkyrka kontrakt i Stockholms stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Brännkyrka församling är en församling i Brännkyrka kontrakt i Stockholms stift. Församlingen ligger i Söderort i Stockholms kommun i Stockholms län och utgör ett eget pastorat.

website: http://www.brannkyrka.org/

 • way: Brännkyrka kyrka (OSM) 138 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brännkyrka kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  building=church
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Älvsjö
  addr:street=Götalandsvägen
  addr:country=SE
  denomination=lutheran
  addr:housenumber=193

Tullinge församling (Q10706143) – var en församling i Stockholms stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tullinge församling var en församling i Stockholms stift och i Botkyrka kommun i Stockholms län. Församlingen uppgick 2006 i Botkyrka församling.

 • way: Tullinge Kyrka (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tullinge Kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  building=yes
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=protestant

Vantörs församling (Q10712701) – församling i Enskede kontrakt i Stockholms stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vantörs församling är en församling i Enskede kontrakt i Stockholms stift. Församlingen ligger i Söderort i Stockholms kommun i Stockholms län och utgör ett eget pastorat. Vantörs församling täcker idag stadsdelarna Stureby, Örby, Bandhagen, Högdalen, Rågsved och Hagsätra. Den omfattar endast en mindre del av den medeltida socknen med samma namn vars kyrka sedan en brand på 1400-talet hetat Brännkyrka.

 • way: Vantörs kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Vantörs kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  website=https://www.svenskakyrkan.se/vantor/vantors-kyrka
  building=yes
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=sv:Vantörs kyrka
  start_date=1959
  denomination=lutheran
  roof:material=copper
  building:colour=firebrick
  building:material=brick

Riddarholmsbron (Q7332355) – bro mellan Gamla stan och Riddarholmen i Stockholm
item type: balkbro / vägbro show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Riddarholmsbron (även kallad Riddarhusbron) är en bro i Stockholm som förbinder Riddarhustorget i Gamla stan med Riddarholmen och spänner över Riddarholmskanalen, sammanbindningsbanan och Centralbron.

 • way: Riddarholmsbron (OSM) 96 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Riddarholmsbron (7 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  maxspeed=50
 • way: Riddarholmsbron (OSM) 96 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Riddarholmsbron (7 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  maxspeed=50
 • way: Riddarholmsbron (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Riddarholmsbron (7 name matches)
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  maxspeed=30

Högalidsspången (Q14934136) – gång- och cykelbro över Långholmsgatan på Södermalm i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Högalidsspången är en gång- och cykelbro på västra Södermalm, Stockholm.

 • way: Högalidsspången (OSM) 144 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Högalidsspången (8 name matches)
  layer=-1
  tunnel=yes
  highway=footway (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Högalidsspången (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Högalidsspången (8 name matches)
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=footway (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  layer=1
 • way: Högalidsspången (OSM) 74 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Högalidsspången (8 name matches)
  layer=-1
  tunnel=yes
  highway=footway (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Högalidsspången (OSM) 102 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Högalidsspången (8 name matches)
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=footway (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  layer=1
 • way: Högalidsspången (OSM) 210 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Högalidsspången (8 name matches)
  highway=footway (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Högalidsspången (OSM) 176 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Högalidsspången (8 name matches)
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=footway (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  layer=1

Klarabergsviadukten (Q6419725) – viadukt mellan Norrmalm och Kungsholmen i Stockholm
item type: viadukt / vägbro show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Klarabergsviadukten är en viadukt mellan Norrmalm och Kungsholmen i Stockholm. Klarabergsviadukten är Klarabergsgatans förlängning mot väst och slutar vid Bolinders plan. Viadukten färdigställdes under två etapper och består av både betong- och stålkonstruktion. Klarabergsviadukten utgjorde en del av Klarabergsleden, en planerad öst-västlig huvudtrafikled som aldrig byggdes.

 • way: Klarabergsviadukten (OSM) 96 m from Wikidata name match [show tags]
  foot=no
  name=Klarabergsviadukten (10 name matches)
  layer=2
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  maxspeed=50
  cycleway:right=lane
 • way: Klarabergsviadukten (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  foot=no
  name=Klarabergsviadukten (10 name matches)
  layer=2
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  maxspeed=30
  maxheight=4.7
  cycleway:right=lane
 • way: Klarabergsviadukten (OSM) 91 m from Wikidata name match [show tags]
  foot=no
  name=Klarabergsviadukten (10 name matches)
  layer=2
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  maxspeed=50
  cycleway:right=lane
 • way: Klarabergsviadukten (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  foot=no
  name=Klarabergsviadukten (10 name matches)
  layer=2
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  maxspeed=30
  maxheight=4.7
  cycleway:right=lane
 • way: Klarabergsviadukten (OSM) 208 m from Wikidata name match [show tags]
  foot=no
  name=Klarabergsviadukten (10 name matches)
  layer=2
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  maxspeed=50
  cycleway:right=lane
 • way: Klarabergsviadukten (OSM) 0.60 km from Wikidata name match [show tags]
  psv=yes
  name=Klarabergsviadukten (10 name matches)
  layer=2
  access=no
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  bicycle=yes
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  maxspeed=50
  cycleway:right=track
 • way: Klarabergsviadukten (OSM) 0.61 km from Wikidata name match [show tags]
  foot=no
  name=Klarabergsviadukten (10 name matches)
  layer=2
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  maxspeed=50
  cycleway:right=track
 • way: Klarabergsviadukten (OSM) 467 m from Wikidata name match [show tags]
  foot=no
  name=Klarabergsviadukten (10 name matches)
  layer=2
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  maxspeed=50
  cycleway:right=lane
 • way: Klarabergsviadukten (OSM) 467 m from Wikidata name match [show tags]
  foot=no
  name=Klarabergsviadukten (10 name matches)
  layer=2
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=unclassified
  surface=asphalt
  maxspeed=50
  cycleway:right=lane

Karl XII:s staty (Q15120907) – en staty i Kungsträdgården på Norrmalm i Stockholm
item type: staty show on map
 • node: Karl XII (OSM) 3 m from Wikidata name match [hide tags]
  name=Karl XII (5 name matches)
  historic=monument
  operator=Statens fastighetsverk

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bromma Blocks (tidigare[när?] Bromma Center) är ett köpcentrum i Bromma i Västerort inom Stockholms kommun, vilket inryms i Bromma flygplats gamla hangarer. Hangarerna var på sin tid de största i norra Europa och är kulturhistoriskt, arkitektoniskt och byggnadstekniskt värdefulla. Namnet Bromma Blocks anknyter till byggnaderna. Arkitekten Paul Hedqvist ritade flera hangarer på området i en funktionalistisk, blockliknande arkitektur.

 • way: Bromma Blocks (OSM) 178 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bromma Blocks (5 name matches)
  shop=mall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Yahoo
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Bromma Blocks (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bromma Blocks (5 name matches)
  landuse=retail (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://brommablocks.se/

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Huvudsta Centrum är ett köpcentrum beläget i stadsdelen Huvudsta inom Solna kommun, Stockholms län. Det är Solnas tredje största köpcentrum med cirka 20 butiker, 5 restauranger, serviceinrättningar och gym. Här finns även Huvudsta Vårdcentral och Huvudsta Tandläkare. Centrumet byggdes 1972 och en omfattande renovering av anläggningen genomfördes 2010−2011, vilket bland annat innebar att anläggningen bytte färgskala och moderniserades och blev större och ljusare.

 • way: Huvudsta Centrum (OSM) 85 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Huvudsta Centrum (2 name matches)
  website=http://huvudstacentrum.se
  building=garages (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Solna
  addr:street=Storgatan
  addr:country=SE
  building:levels=1
  addr:housenumber=70
 • way: Huvudsta Centrum (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Huvudsta Centrum (2 name matches)
  website=http://huvudstacentrum.se
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Solna
  addr:street=Storgatan
  addr:country=SE
  building:levels=1
  addr:housenumber=70

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)


Åkermyntan centrum är ett mindre köpcentrum i Hässelby villastad i västra Stockholm. Centrumanläggningen invigdes i november 1977.

 • way: Åkermyntan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Åkermyntan (2 name matches)
  shop=mall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  start_date=1977
 • node: ICA Åkermyntan (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  name=ICA Åkermyntan (2 name matches)
  shop=supermarket (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=ICA

Brommaplan (Q15093782) – en trafikplats i Bromma i västra Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Brommaplan är ett lokalt centrum och trafikknutpunkt i Bromma i Stockholms kommun, med ett torg, en tunnelbanestation, en bussterminal, en stor rondell och närbutiker, apotek, restauranger, hotell, baptistkyrka samt ett systembolag. Här återfinns sedan 2008 även punkthuset Brommahöjden.

 • way: Brommaplan (OSM) 289 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=275
  name=Brommaplan (8 name matches)
  lanes=2
  highway=secondary
  old_ref=Brommaplansrondellen
  surface=asphalt
  alt_name=Brommaplansrondellen
  junction=roundabout (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  maxspeed=50
  old_name=Brommaplansrondellen
 • way: Brommaplan (OSM) 294 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=275
  name=Brommaplan (8 name matches)
  lanes=2
  highway=secondary
  old_ref=Brommaplansrondellen
  surface=asphalt
  alt_name=Brommaplansrondellen
  junction=roundabout (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  maxspeed=50
  old_name=Brommaplansrondellen
 • way: Brommaplan (OSM) 391 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=275
  name=Brommaplan (8 name matches)
  lanes=2
  highway=secondary
  old_ref=Brommaplansrondellen
  surface=asphalt
  alt_name=Brommaplansrondellen
  junction=roundabout (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  maxspeed=50
  old_name=Brommaplansrondellen
 • way: Brommaplan (OSM) 415 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=275
  name=Brommaplan (8 name matches)
  lanes=2
  highway=secondary
  old_ref=Brommaplansrondellen
  surface=asphalt
  alt_name=Brommaplansrondellen
  junction=roundabout (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  maxspeed=50
  old_name=Brommaplansrondellen
 • way: Brommaplan (OSM) 308 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=275
  name=Brommaplan (8 name matches)
  lanes=2
  highway=secondary
  old_ref=Brommaplansrondellen
  surface=asphalt
  alt_name=Brommaplansrondellen
  junction=roundabout (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  maxspeed=50
  old_name=Brommaplansrondellen
 • way: Brommaplan (OSM) 342 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=275
  name=Brommaplan (8 name matches)
  lanes=2
  highway=secondary
  old_ref=Brommaplansrondellen
  surface=asphalt
  alt_name=Brommaplansrondellen
  junction=roundabout (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  maxspeed=50
  old_name=Brommaplansrondellen
 • way: Brommaplan (OSM) 391 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=275
  name=Brommaplan (8 name matches)
  lanes=2
  highway=secondary
  old_ref=Brommaplansrondellen
  surface=asphalt
  alt_name=Brommaplansrondellen
  junction=roundabout (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  maxspeed=50
  old_name=Brommaplansrondellen
 • way: Brommaplan (OSM) 321 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=275
  name=Brommaplan (8 name matches)
  lanes=2
  highway=secondary
  old_ref=Brommaplansrondellen
  surface=asphalt
  alt_name=Brommaplansrondellen
  junction=roundabout (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  maxspeed=50
  old_name=Brommaplansrondellen
 • way: Brommaplan (OSM) 325 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=275
  name=Brommaplan (8 name matches)
  lanes=2
  highway=secondary
  old_ref=Brommaplansrondellen
  surface=asphalt
  alt_name=Brommaplansrondellen
  junction=roundabout (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  maxspeed=50
  old_name=Brommaplansrondellen
 • way: Brommaplan (OSM) 290 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=275
  name=Brommaplan (8 name matches)
  lanes=2
  highway=secondary
  old_ref=Brommaplansrondellen
  surface=asphalt
  alt_name=Brommaplansrondellen
  junction=roundabout (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  maxspeed=50
  old_name=Brommaplansrondellen
 • way: Brommaplan (OSM) 381 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=275
  name=Brommaplan (8 name matches)
  lanes=2
  highway=secondary
  old_ref=Brommaplansrondellen
  surface=asphalt
  alt_name=Brommaplansrondellen
  junction=roundabout (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  maxspeed=50
  old_name=Brommaplansrondellen
 • way: Brommaplan (OSM) 404 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=275
  name=Brommaplan (8 name matches)
  lanes=2
  highway=secondary
  old_ref=Brommaplansrondellen
  surface=asphalt
  alt_name=Brommaplansrondellen
  junction=roundabout (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  maxspeed=50
  old_name=Brommaplansrondellen
 • node: Brommaplan (OSM) 119 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brommaplan (8 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  network=SL
  shelter=yes
  local_ref=A
  route_ref=303;305;309;311;312
 • node: Brommaplan (OSM) 102 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brommaplan (8 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  network=SL
  shelter=yes
  local_ref=E
  route_ref=323;338
 • node: Brommaplan (OSM) 66 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brommaplan (8 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  network=SL
  shelter=yes
  local_ref=B
  route_ref=177;301;302;322;396
 • node: Brommaplan (OSM) 94 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brommaplan (8 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  network=SL
  shelter=yes
  local_ref=H
  route_ref=198;509
 • node: Brommaplan (OSM) 74 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brommaplan (8 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  network=SL
  shelter=yes
  local_ref=F
  route_ref=176;317;336
 • node: Brommaplan (OSM) 35 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brommaplan (8 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  network=SL
  shelter=yes
  local_ref=C
 • node: Brommaplan (OSM) 68 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brommaplan (8 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  network=SL
  shelter=yes
  local_ref=I
  route_ref=198
 • node: Brommaplan (OSM) 55 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brommaplan (8 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  network=SL
  shelter=yes
  local_ref=G
  route_ref=127
 • node: Brommaplan (OSM) 63 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brommaplan (8 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  network=SL
  shelter=yes
  local_ref=K
  route_ref=155
 • node: Brommaplan (OSM) 102 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brommaplan (8 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  network=SL
  shelter=yes
  local_ref=D
  route_ref=117;176;177;302
 • node: Brommaplan (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brommaplan (8 name matches)
  bench=no
  highway=bus_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  network=SL
  shelter=no
  local_ref=Z

Fridhemsplan (Q3753176) – plats på Kungsholmen i Stockholm
item type: station show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fridhemsplan är ett torg vid korsningen av Fridhemsgatan och Drottningholmsvägen i stadsdelarna Kungsholmen och Marieberg i Stockholm. Platsen fick sitt namn 1935. Ursprunget till namnet är okänt.

 • node: Fridhemsplan (OSM) 398 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Fridhemsplan (11 name matches)
  subway=yes
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Fridhemsplan (OSM) 394 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Fridhemsplan (11 name matches)
  subway=yes
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Fridhemsplan (OSM) 182 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Fridhemsplan (11 name matches)
  subway=yes
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Fridhemsplan (OSM) 201 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Fridhemsplan (11 name matches)
  subway=yes
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Liljeholmsbron (Q6547919) – klaffbro mellan Liljeholmen och Södermalm i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Liljeholmsbron är en dubbel klaffbro som spänner över Årstaviken mellan Hornstull på Södermalm och Liljeholmen i Stockholm. Den nuvarande bron byggdes i två etapper, 1928 och 1954 och har föregåtts av flera historiska broar. Liljeholmsbron utgör gränsen mellan Årstaviken i öst och Liljeholmsviken i väst. Liljeholmsbron är även namnet på den gata som leder fram till bron från Långholmsgatan.

 • way: Liljeholmsbron (OSM) 28 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Liljeholmsbron (9 name matches)
  layer=1
  man_made=bridge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Liljeholmsbron (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Liljeholmsbron (9 name matches)
  layer=1
  man_made=bridge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Alléparkens spårvagnsstation (Q15303005) – spårvagnsstation i Bromma i västra Stockholm
more than one candidate found
 • node: Alléparken (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  tram=yes
  name=Alléparken (1 name matches)
  sl_stop_id=9128
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Alléparken (OSM) 127 m from Wikidata name match [show tags]
  tram=yes
  name=Alléparken (1 name matches)
  sl_stop_id=9128
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Alviks strands spårvagnsstation (Q15303006) – spårvagnsstation i Bromma i västra Stockholm
more than one candidate found
 • node: Alviks strand (OSM) 67 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Alviks strand (1 name matches)
  railway=stop
  light_rail=yes
  sl_stop_id=9812
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Alviks strand (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Alviks strand (1 name matches)
  railway=stop
  light_rail=yes
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Linde spårvagnsstation (Q15303014) – spårvagnsstation i södra Stockholm
more than one candidate found
 • node: Linde (OSM) 28 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Linde (2 name matches)
  railway=stop
  light_rail=yes
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Linde (OSM) 114 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Linde (2 name matches)
  railway=stop
  light_rail=yes
  sl_stop_id=1503
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Trekantens spårvagnsstation (Q15303018) – spårvagnsstation i södra Stockholm
more than one candidate found
 • node: Trekanten (OSM) 40 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trekanten (1 name matches)
  railway=stop
  light_rail=yes
  sl_stop_id=1603
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Trekanten (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trekanten (1 name matches)
  railway=stop
  light_rail=yes
  sl_stop_id=1603
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Sergels torg spårvagnshållplats (Q15526614) – spårvagnshållplats i centrala Stockholm
more than one candidate found
 • node: T-Centralen (OSM) 0.63 km from Wikidata name match [show tags]
  ref=TCE
  name=T-Centralen (1 name matches)
  subway=yes
  network=SL
  local_ref=2
  route_ref=T13;T14
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: T-Centralen (OSM) 0.62 km from Wikidata name match [show tags]
  ref=TCE
  name=T-Centralen (1 name matches)
  subway=yes
  network=SL
  local_ref=4
  route_ref=T17;T18;T19
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: T-Centralen (OSM) 0.63 km from Wikidata name match [show tags]
  ref=TCE
  name=T-Centralen (1 name matches)
  subway=yes
  network=SL
  local_ref=1
  route_ref=T17;T18;T19
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: T-Centralen (OSM) 0.63 km from Wikidata name match [show tags]
  ref=TCE
  name=T-Centralen (1 name matches)
  subway=yes
  network=SL
  local_ref=3
  route_ref=T13;T14
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: T-Centralen (OSM) 0.73 km from Wikidata name match [show tags]
  ref=TCE
  name=T-Centralen (1 name matches)
  subway=yes
  network=SL
  local_ref=5
  route_ref=T10;T11
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: T-Centralen (OSM) 0.73 km from Wikidata name match [show tags]
  ref=TCE
  name=T-Centralen (1 name matches)
  subway=yes
  network=SL
  local_ref=6
  route_ref=T10;T11
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: T-Centralen (OSM) 0.57 km from Wikidata name match [show tags]
  ref=4300
  name=T-Centralen (1 name matches)
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
 • node: T-Centralen (OSM) 500 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=4301
  name=T-Centralen (1 name matches)
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7

Kungsträdgården spårvagnshållplats (Q15526929) – en spårvagnshållplats i centrala Stockholm
more than one candidate found
 • node: Kungsträdgården (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kungsträdgården (3 name matches)
  tram=yes
  name:de=Königsgarten
  name:en=King's Garden
  name:fi=Kuninkaanpuutarha
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
  sl_stop_id=1016
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Kungsträdgården (OSM) 19 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kungsträdgården (3 name matches)
  tram=yes
  name:de=Königsgarten
  name:en=King's Garden
  name:fi=Kuninkaanpuutarha
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
  sl_stop_id=1016
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Kentauren (skulptur) (Q10544895) – svensk skulptur i Observatoriekullen från 1939 av Sigrid Fridman
item type: skulptur show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
För andra betydelser, se Kentaur (olika betydelser).

Kentauren är en skulptur på Observatoriekullen i Vasastan, Stockholm. Kentauren är skapad av skulptören Sigrid Fridman och restes 1939 på kullen ovanför Observatorielunden. Det räknas till hennes mest kända verk.

 • node: Kentauren (OSM) 65 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kentauren (2 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  artist_name=Sigrid Fridman (1 name matches)
 • node: Fredrika Bremer (OSM) 2.08 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Fredrika Bremer
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  artist_name=Sigrid Fridman (1 name matches)
  artwork_type=sculpture (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Ellen Key (OSM) 1.23 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Ellen Key
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  artist_name=Sigrid Fridman (1 name matches)
  artwork_type=sculpture (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Det Droppande Trädet (OSM) 185 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Det Droppande Trädet
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  material=bronze
  start_date=1963
  artist_name=Sigrid Fridman (1 name matches)
  artwork_type=sculpture (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Koloniföreningen Söderbrunn är en koloniträdgård på Norra Djurgården i Stockholm. Söderbrunn är Stockholms äldsta koloniområde som fortfarande är i bruk. Området anlades 1905 och ligger inom Ekoparken, världens första nationalstadspark.

 • way: Söderbrunn (OSM) 20 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Söderbrunn (2 name matches)
  landuse=allotments (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.soderbrunn.se/
 • way: Söderbrunn (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Söderbrunn (2 name matches)
  landuse=allotments (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.soderbrunn.se/

item type: vägtunnel show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Blekholmstunneln är en 350 meter lång vägtunnel i Stockholms innerstad som förbinder Centralbron med Klarastrandsleden. Blekholmstunneln sträcker sig från Klarabergsviadukten till Kungsbron. Namnet härrör från den lilla ön Blekholmen som på 1600-talet låg i Klara sjö.

 • way: Blekholmstunneln (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  ref=E 4.25
  foot=no
  name=Blekholmstunneln (3 name matches)
  lanes=2
  layer=-1
  oneway=yes
  source=survey
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  bicycle=no
  highway=trunk
  maxspeed=50
 • way: Blekholmstunneln (OSM) 27 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  ref=E 4.25
  foot=no
  name=Blekholmstunneln (3 name matches)
  lanes=1
  layer=-1
  oneway=yes
  source=survey
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  bicycle=no
  highway=trunk
  maxspeed=50
 • way: Blekholmstunneln (OSM) 181 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  foot=no
  name=Blekholmstunneln (3 name matches)
  layer=-1
  oneway=yes
  source=Bing
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  bicycle=no
  highway=trunk_link
  maxspeed=50
 • way: Blekholmstunneln (OSM) 52 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  foot=no
  name=Blekholmstunneln (3 name matches)
  layer=-1
  oneway=yes
  source=survey
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  bicycle=no
  highway=trunk_link
  maxspeed=50
 • way: Blekholmstunneln (OSM) 102 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  foot=no
  name=Blekholmstunneln (3 name matches)
  layer=-1
  oneway=yes
  source=survey
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  bicycle=no
  highway=trunk_link
  maxspeed=50

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stockholms universitetsbibliotek är ett forskningsbibliotek i Stockholm. Det är ett av Sveriges största forskningsbibliotek och är ett av universiteten med störst tillgång till e-böcker och med flest fjärrlån.

 • way: Frescatibiblioteket (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Frescatibiblioteket
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=SUB
  building=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Stockholms universitetsbibliotek (4 name matches)
  wikipedia=sv:Stockholms universitetsbibliotek
  start_date=1983
  roof:colour=lightgray
  opening_hours=Mo-Th 08:00-21:30; Fr 08:00-18:00; Sa-Su 08:00-17:00
 • node: Geobiblioteket (OSM) 0.58 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Geobiblioteket
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Stockholms universitetsbibliotek (4 name matches)
  opening_hours=Mo-Th 09:00-17:00; Fr 09:00-16:00

Huddingegymnasiet, Biblioteket (Q61752915) – skolbibliotek i Huddinge
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • relation: Huddingegymnasiet (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Huddingegymnasiet (1 name matches)
  amenity=college
  building=school
  roof:colour=gray
  building:colour=firebrick
  building:levels=2
  addr:housenumber=3-5
  building:material=brick

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Flemingsbergsviken är en vik av sjön Orlången i Huddinge kommun, Stockholms län. Vid vikens södra sida ligger Stensättra fornborg, Stensättra gård och Sundby gård. I vikens inre del anlade kommunen 1994–1995 Flemingsbergsvikens våtmarksanläggning för rening av dagvatten. Flemmingsbergsviken ingår i Orlångens naturreservat och i Flemingsbergsskogens naturreservat.

 • node: Flemingsbergsviken (OSM) 1.42 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Flemingsbergsviken (10 name matches)
  natural=bay (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Flemingsbergsviken (OSM) 1.33 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Flemingsbergsviken (10 name matches)
  natural=bay (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Drottningholmsbron (Q10476997) – bro mellan Kärsön och Lovön i Ekerö kommun
item type: vägbro show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)


Drottningholmsbron är en bro som förbinder Kärsön och Lovön i sjön Mälaren. Bron, som är en del av länsväg 261, är en lågbro, ungefär 250 meter lång och ligger i omedelbar närhet av Drottningholms slott. Mot öst, i riktning mot Bromma, ansluter Nockebybron från 1973, över bron leder Drottningholmsvägen.

 • way: Drottningholmsbron (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=261
  name=Drottningholmsbron (8 name matches)
  lanes=2
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=secondary
  surface=asphalt
  maxspeed=70
 • way: Drottningholmsbron (OSM) 9 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=261
  name=Drottningholmsbron (8 name matches)
  lanes=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=secondary
  surface=asphalt
  maxspeed=70
 • way: Drottningholmsbron (OSM) 1 m from Wikidata name match [show tags]
  foot=yes
  name=Drottningholmsbron (8 name matches)
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=cycleway
  surface=paved

item type: gymnasium show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Huddingegymnasiet (HGY) är en kommunal gymnasieskola i Huddinge kommun ritad av Åke E. Lindqvist som invigdes 1973 och ursprungligen bestod av två byggnader, väster- och österdelen. Västerdelen är idag en egen gymnasieskola, Sågbäcksgymnasiet. Idag går omkring 800 elever i skolan. Gymnasieskolan delar idag lokaler med delar av kommunens förvaltningar. Elever från årskurs 7-9 på Tomtbergaskolan och Komvux undervisas även i ett antal ämnen i skolan. Elever från Sågbäckgymnasiet äter idag sin lunch i skolans matsal.

 • relation: Huddingegymnasiet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Huddingegymnasiet (6 name matches)
  amenity=college
  building=school
  roof:colour=gray
  building:colour=firebrick
  building:levels=2
  addr:housenumber=3-5
  building:material=brick

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Spånga gymnasium är en gymnasieskola i stadsdelen Solhem i nordvästra Stockholm

 • way: Spånga gymnasium (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spånga gymnasium (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
 • way: Spånga Gymnasium (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Spånga Gymnasium (2 name matches)
  source=Bing
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: byggnad show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Solna Centrum är ett köpcentrum beläget i stadsdelen Skytteholm mellan stadsdelarna Hagalund, Råsunda och Huvudsta inom Solna kommun, Stockholms län. Det är ett av Stockholmsregionens största centra med fler än 95 butiker och 22 restauranger. Inglasningen öppnades 1989 och en omfattande renovering av anläggningen 2010-13.

 • way: Solna Centrum (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Solna Centrum (3 name matches)
  building=retail (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building:levels=6
 • way: Solna Centrum (OSM) 262 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Solna Centrum (3 name matches)
  building=retail (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building:levels=1

Görvälns naturreservat (Q10512694) – naturreservat i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Görvälns naturreservat är ett naturreservat beläget i Järfälla kommun. Görvälns naturreservat är ett kommunalt naturreservat som sträcker sig längs Mälarens strand ända från Hässelby till Kallhäll i närmare 8 km. Som friluftsområde bidrar läget utmed den obebyggda Mälarstranden stort till områdets attraktivitet. Området som är cirka 900 hektar, 9 km2, stort omges i väster av Görväln och Mälaren, i norr av Kallhäll, öster om området ligger Jakobsberg med Viksjö och i söder gränsar naturreservatet till friluftsområdet Lövsta–Kyrkhamn–Riddersvik i västra Hässelby. Naturreservatet bildades 1995.

 • relation: Görväln (OSM) 224 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Görväln (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102146
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Järfälla
  lst:area_ha=1061.61
  lst:reviderad=2010-06-01
  lst:tillkomst=1995-05-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0123-02-003K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Görväln (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Görväln (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102146
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Järfälla
  lst:area_ha=224.37
  lst:tillkomst=1995-05-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0123-02-003K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Görväln (OSM) 1.25 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Görväln (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102146
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Järfälla
  lst:area_ha=1061.61
  lst:reviderad=2010-06-01
  lst:tillkomst=1995-05-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0123-02-003K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Görväln (OSM) 2.50 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Görväln (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102146
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Järfälla
  lst:area_ha=1061.61
  lst:reviderad=2010-06-01
  lst:tillkomst=1995-05-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0123-02-003K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Bro församling, Uppsala stift (Q10435860) – församling i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bro församling är en församling i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift. Församlingen ligger i Upplands-Bro kommun i Stockholms län och utgör ett eget pastorat.

 • way: Bro kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bro kyrka (1 name matches)
  height=8
  amenity=place_of_worship
  building=church
  operator=Svenska Kyrkan
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  roof:shape=gambrel
  roof:colour=darkkhaki
  roof:height=4
  denomination=lutheran
  building:colour=white
  building:levels=1

Kungsängen-Västra Ryds församling (Q10550388) – församling i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kungsängen-Västra Ryds församling är en församling i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift. Församlingen ligger i Upplands-Bro kommun i Stockholms län och utgör ett eget pastorat.

 • node: Västra Ryds kyrka (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Västra Ryds kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: kyrka show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bro kyrka en kyrkobyggnad i Uppsala stift som tillhör Bro församling i Upplands-Bro kommun. Kyrkan är belägen i lantlig miljö någon kilometer sydväst om Bro samhälle ungefär halvvägs mellan Stockholm och Enköping.

 • way: Bro kyrka (OSM) 35 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bro kyrka (6 name matches)
  height=8
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Svenska Kyrkan
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  roof:shape=gambrel
  roof:colour=darkkhaki
  roof:height=4
  denomination=lutheran
  building:colour=white
  building:levels=1

Gåseborg (Q10512566) – svensk fornborg
item type: fornborg show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
För den fiktiva staden i Kalle Anka, se Gåseborg.

Gåseborg fornborg är en troligen 1500 år gammal fornborg som ligger längs vattnet mellan Mälaren och Jakobsberg, i Viksjö, Järfälla kommun i Stockholms län. Fornborgen som är en av Mälardalens mest imponerande av sitt slag, ligger inom Görvälns naturreservat. Gåseborg byggdes någon gång under tidsperioderna yngre järnålder och vikingatiden, 400 e.Kr. - 1100 e.Kr.

 • node: Gåseborg Fornborg (OSM) 84 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gåseborg Fornborg (9 name matches)
  is_in=Järfälla kommun, Uppland, Stockholms län, Sweden
  historic=archaeological_site

Kungsängens församling (Q10550390) – församling i Uppsala stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kungsängens församling var en församling i Uppsala stift och i Upplands-Bro kommun. Församlingen uppgick 1998 i Kungsängen-Västra Ryds församling.

 • way: Kungsängens kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kungsängens kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  ref:bbr=21300000004855
  building=church
  operator=Svenska Kyrkan
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  start_date=1200
  denomination=lutheran

Västra Ryds församling, Uppsala stift (Q10718333) – var en församling i Uppsala stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västra Ryds församling var en församling i Uppsala stift och i Upplands-Bro kommun. Församlingen uppgick 1998 i Kungsängen-Västra Ryds församling.

 • node: Västra Ryds kyrka (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Västra Ryds kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västra Ryds kyrka en kyrkobyggnad som tillhör Kungsängen-Västra Ryds församling i Uppsala stift. Kyrkan ligger i kyrkbyn Västra Ryd i Upplands-Bro kommun. I kyrkans omgivning finns prästgård, skola och några bostadshus från 1900-talet. Väster om kyrkan står runstenen U 608, ristad på 1000-talet.

 • node: Västra Ryds kyrka (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Västra Ryds kyrka (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Gåseborg (Q29510161) – fornborg i Uppland (Järfälla 62:1)
item type: fornborg show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • node: Gåseborg Fornborg (OSM) 67 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gåseborg Fornborg (1 name matches)
  is_in=Järfälla kommun, Uppland, Stockholms län, Sweden
  historic=archaeological_site

Djurgård (Q30165719) – naturreservat i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Djurgårds naturreservat är ett naturreservat i Ekerö kommun i Stockholms län.

 • way: Djurgård (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Djurgård (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102035
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  natural=wood
  lst:kommun=Ekerö
  lst:area_ha=7.0
  lst:tillkomst=1967-10-20
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0125-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt
 • way: Djurgård (OSM) 0.53 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Djurgård (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102035
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  natural=wood
  lst:kommun=Ekerö
  lst:area_ha=7.0
  lst:tillkomst=1967-10-20
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0125-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt

Aspskär (Q32221721) – en holme norr om Villinge i Värmdö kommun
item type: holme show on map
 • way: Aspskär (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Aspskär (3 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=yahoo_imagery

Björkskär (Q32224597) – en holme vid Villinge i Värmdö kommun
item type: holme show on map
 • way: Björkskär (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Björkskär (3 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=yahoo_imagery

Stora och Lilla Sandböte (Q10681160) – två närliggande öar i Haninge kommun
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stora Sandböte och Lilla Sandböte är två öar i Ornö socken i Haninge kommun i Södermanland (Stockholms län), belägna cirka en sjömil öster om Ornö kyrka. Öarna donerades till Naturskyddsföreningen av Anna Lindhagen 1938 och är sedan dess naturskyddsområde, sedermera naturreservat. Naturen på öarna består till större delen av skog men runt bebyggelsen finns också hävdade ängsmiljöer. På Stora Sandböte finns en välbevarad kulturmiljö med äldre byggnader, varav två boningshus. Idag ägs öarna av Skärgårdsstiftelsen. Husen och kulturmiljön förvaltas av Naturskyddsföreningen. Under vår, sommar och höst finns möjlighet för medlemmar i föreningen att hyra ett av husen.

 • way: Stora Sandböte (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Stora Sandböte (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Lilla Sandböte (OSM) 468 m from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Lilla Sandböte (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Stora och Lilla Sandböte (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Stora och Lilla Sandböte (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102004
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Haninge
  lst:area_ha=20.96
  lst:tillkomst=1938-04-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0136-02-001
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Stora och Lilla Sandböte (OSM) 477 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stora och Lilla Sandböte (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102004
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Haninge
  lst:area_ha=20.96
  lst:tillkomst=1938-04-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0136-02-001
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Hästholmen (Q30159080) – naturreservat i Värmdö kommun
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hästholmens naturreservat är ett naturreservat i Värmdö kommun i Stockholms län.

 • relation: Hästholmen (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Hästholmen (15 name matches)
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102039
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:area_ha=3.4
  lst:tillkomst=1968-08-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0120-02-018
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Aspöskär (Q33129359) – en fyr mellan Aspön och Dalarö skans i Stockholms skärgård
item type: fyr / skär / sektorfyr show on map
more than one candidate found

Admiralty number: C6632

 • way: Aspöskär (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Aspöskär (4 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  waterway=grund
 • node: Aspöskär (OSM) 4 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Aspöskär (4 name matches)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Asposkar (4 name matches)
  seamark:type=light_minor
  seamark:light:1:range=6
  seamark:light:2:range=10
  seamark:light:3:range=7
  seamark:light:4:range=6
  seamark:light:5:range=10
  seamark:light:6:range=7
  seamark:light:7:range=6
  seamark:light:8:range=10
  seamark:light:9:range=7
  seamark:light:1:colour=green
  seamark:light:1:height=6
  seamark:light:2:colour=white
  seamark:light:2:height=6
  seamark:light:3:colour=red
  seamark:light:3:height=6
  seamark:light:4:colour=green
  seamark:light:4:height=6
  seamark:light:5:colour=white
  seamark:light:5:height=6
  seamark:light:6:colour=red
  seamark:light:6:height=6
  seamark:light:7:colour=green
  seamark:light:7:height=6
  seamark:light:8:colour=white
  seamark:light:8:height=6
  seamark:light:9:colour=red
  seamark:light:9:height=6
  seamark:light:reference=C 6632
  seamark:light:1:character=Q
  seamark:light:2:character=Q
  seamark:light:3:character=Q
  seamark:light:4:character=Q
  seamark:light:5:character=Q
  seamark:light:6:character=Q
  seamark:light:7:character=Q
  seamark:light:8:character=Q
  seamark:light:9:character=Q
  seamark:light:1:sector_end=46
  seamark:light:2:sector_end=48
  seamark:light:3:sector_end=93
  seamark:light:4:sector_end=108
  seamark:light:5:sector_end=160
  seamark:light:6:sector_end=183
  seamark:light:7:sector_end=203
  seamark:light:8:sector_end=208
  seamark:light:9:sector_end=222
  seamark:light:1:sector_start=329
  seamark:light:2:sector_start=46
  seamark:light:3:sector_start=48
  seamark:light:4:sector_start=93
  seamark:light:5:sector_start=108
  seamark:light:6:sector_start=160
  seamark:light:7:sector_start=183
  seamark:light:8:sector_start=203
  seamark:light:9:sector_start=208

Riksdalerskäret (Q33179766) – ett skär med en fyr vid Dalarö i Haninge kommun
item type: fyr / skär / sektorfyr show on map
more than one candidate found

Admiralty number: C6636

 • way: Riksdalerskäret (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Riksdalerskäret (4 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Riksdalerskäret (OSM) 3 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Riksdalerskäret (4 name matches)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Riksdalerskaret (4 name matches)
  seamark:type=light_minor
  seamark:light:1:group=2
  seamark:light:1:range=6
  seamark:light:2:group=2
  seamark:light:2:range=10
  seamark:light:3:group=2
  seamark:light:3:range=7
  seamark:light:4:group=2
  seamark:light:4:range=6
  seamark:light:5:group=2
  seamark:light:5:range=10
  seamark:light:1:colour=green
  seamark:light:1:height=4
  seamark:light:1:period=6
  seamark:light:2:colour=white
  seamark:light:2:height=4
  seamark:light:2:period=6
  seamark:light:3:colour=red
  seamark:light:3:height=4
  seamark:light:3:period=6
  seamark:light:4:colour=green
  seamark:light:4:height=4
  seamark:light:4:period=6
  seamark:light:5:colour=white
  seamark:light:5:height=4
  seamark:light:5:period=6
  seamark:light:reference=C 6636
  seamark:light:1:character=Fl
  seamark:light:2:character=Fl
  seamark:light:3:character=Fl
  seamark:light:4:character=Fl
  seamark:light:5:character=Fl
  seamark:light:1:sector_end=53
  seamark:light:2:sector_end=55.5
  seamark:light:3:sector_end=173
  seamark:light:4:sector_end=180
  seamark:light:5:sector_end=254
  seamark:light:1:sector_start=38
  seamark:light:2:sector_start=53
  seamark:light:3:sector_start=55.5
  seamark:light:4:sector_start=173
  seamark:light:5:sector_start=180

Bullerön (Q56852225) – en ö i Värmdö kommun
item type: ö show on map
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bullerön (eller Bullerö) är en 0,78 km² stor ö i Nämdö socken och Värmdö kommun, omkring tre distansminuter öster om Nämdö. Den ligger längst ut i havsbandet i Stockholms skärgård. Bullerön är huvudö i Bulleröarkipelagen och ingår i Bullerö naturreservat. På Bullerön finns bra naturhamnar i Storbåtsviken i norr, Bodkobbshålet vid byn och Rävängsviken på östra sidan.

 • way: Bullerön (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Bullerön (7 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=BING

Långviksskär (Q56854953) – ö utanför Nämdö i Stockholms skärgård
item type: ö show on map
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långviksskär är en 0,73 km2 stor ö i Stockholms skärgård utanför Nämdö i Värmdö kommun, Stockholms län.

 • relation: Långviksskär (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Långviksskär (5 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Mörtö (Q10593700) – en ö i Värmdö kommun
item type: ö show on map
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mörtö är en 1,87 km2 stor ö i Stockholms skärgård och ligger direkt söder om Uvön och sydväst om Nämdös sydspets. Reguljär båtförbindelse genom Waxholmsbolaget finns till Saltsjöbaden och Stavsnäs via bryggorna Mörtö och Mörtö södra.

 • relation: Mörtö (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Mörtö (4 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Biskopsön (Q32223803) – island in Sweden [English label]
item type: ö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • way: Biskopsön (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Biskopsön (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Biskopsön (Q10430123) – en ö i Värmdö kommun
item type: ö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Biskopsön är en 0,76 km² stor ö med en välkänd naturhamn i den yttre södra delen av Stockholms skärgård. Biskopsön är huvudön i en liten arkipelag där bland annat Kastön och Svärtskär samt det gamla fiskehemmanet Byttan och Finnskär ingår. Större delen av ögruppen ingår i Biskopsö naturreservat.

 • way: Biskopsön (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Biskopsön (6 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Boskapsön (OSM) 8.13 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Boskapsön (1 name matches)
  fixme=accuracy
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Stora och Lilla Husarn (Q10681158) – två öar i Haninge kommun
item type: ö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)


 • relation: Stora Husarn (OSM) 2.04 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Stora Husarn (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • relation: Lilla Husarn (OSM) 52 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lilla Husarn (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: ö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • relation: Lilla Husarn (OSM) 52 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lilla Husarn (7 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Grönskär (Q32244205) – en ö söder om Nämdö i Värmdö kommun
item type: ö show on map
more than one candidate found
 • way: Grönskär (OSM) 275 m from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Grönskär (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=yahoo_imagery
 • way: Grönskär (OSM) 1.03 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Grönskär (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=yahoo_imagery
 • way: Grönskär (OSM) 307 m from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Grönskär (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=yahoo_imagery

Kvarnsjön (Q3360973) – sjö i Gladökvarn i Huddinge kommun
item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kvarnsjön är en sjö i Botkyrka kommun och Huddinge kommun i Södermanland som ingår i Tyresåns huvudavrinningsområde. Sjön är 7,2 meter djup, har en yta på 0,556 kvadratkilometer och befinner sig 43,1 meter över havet. Äldre namn är Oxnan och Gladökvarnsjön.

 • way: Kvarnsjön (OSM) 11.02 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kvarnsjön (8 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Kvarnsjön (OSM) 17.96 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kvarnsjön (8 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kvarnsjön är en sjö i Tumba i Botkyrka kommun i Södermanland som ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Sjön är 14,2 meter djup, har en yta på 0,0494 kvadratkilometer och befinner sig 17,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Tumbaån.

 • way: Kvarnsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kvarnsjön (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: flod show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Muskån (även kallad Hammerstaån) är ett vattendrag som avvattnar nordöstra delen av Nynäshamns kommun samt delar av Haninge kommun. Den huvudsakliga källan är sjön Muskan i Ösmo, men tillrinning sker även från sjön Tärnan i Segersäng, från Grindsjön och från Vädersjön. Den utfaller i Sittuviken strax söder om Hammersta ruin och vidare ut i Saltsjön. I förhistorisk tid har ån varit en i landskapet inträngande farled.

 • relation: Muskan (OSM) 7.04 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Muskan (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Muskan (OSM) 7.73 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Muskan (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Mysingen (Q10592813) – en fjärd mellan Muskö och Utö i Stockholms skärgård
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mysingen är en fjärd i Stockholms södra skärgård.

 • node: Mysingen (OSM) 7.13 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mysingen (6 name matches)
  natural=bay (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Mysingen (OSM) 18.25 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mysingen (6 name matches)
  natural=bay (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillsjön är en sjö i Nynäshamns kommun i Södermanland och ingår i Tyresån-Trosaåns kustområde.

 • way: Lillsjön (OSM) 3.89 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lillsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillsjön är en sjö i Nynäshamns kommun i Södermanland och ingår i Tyresån-Trosaåns kustområde. Sjön är 1,6 meter djup, har en yta på 0,011 kvadratkilometer och befinner sig 40 meter över havet.

 • way: Lillsjön (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lillsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Oxnö (Q28218849) – ö i Nynäshamns kommun
item type: ö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Oxnö är en ö i sydvästra delen av Nynäshamns kommun, Stockholms län. Ön tillhör Torölandet och är belägen ungefär 10 km från Nynäshamn.

 • relation: Oxnö (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Oxnö (5 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Oxnö (OSM) 16.05 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Oxnö (5 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Ensta ö naturreservat (Q16912292) – naturreservat som ligger till största delen på Ensta ö i sjön Uttran i Grödinge socken i Botkyrka
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Naturreservatet Ensta ö är ett naturreservat som ligger till största delen på Ensta ö i sjön Uttran i Grödinge socken i Botkyrka kommun. Naturreservatet bildades 1997 och har en total area på 8 hektar, då ingår en smal remsa på fastlandet. Förvaltare är Botkyrka kommun.

 • relation: Ensta ö (OSM) 0.53 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Ensta ö (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102152
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Botkyrka
  lst:area_ha=10.6
  lst:tillkomst=1996-03-04
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0127-02-006K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Ensta ö (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ensta ö (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  border=national_reserve
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102152
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  natural=wood
  leaf_type=needleleaved
  lst:kommun=Botkyrka
  lst:area_ha=10.6
  lst:tillkomst=1996-03-04
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0127-02-006K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

item type: bro show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

E4-bron (lokalt kallas den endast Motorvägsbron) är en lyftbro för motorvägen E4/E20 över östersjödelen av Södertälje kanal i södra Södertälje. Bron invigdes 1965 i samband med att motorvägen genom Södertälje byggdes. Tidigare leddes trafiken genom centrala staden, över Mälarbron.

 • way: E4-bron (OSM) 64 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  ref=E 4;E 20
  name=E4-bron (2 name matches)
  lanes=2
  layer=2
  bridge=movable (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=motorway
  int_ref=E 04;E 20
  surface=asphalt
  maxspeed=100
  start_date=1960s
  bridge:movable=lift
  bridge:structure=truss
 • way: E4-bron (OSM) 37 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  ref=E 4;E 20
  name=E4-bron (2 name matches)
  lanes=2
  layer=2
  bridge=movable (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=yes
  highway=motorway
  int_ref=E 04;E 20
  surface=asphalt
  maxspeed=100
  start_date=1960s
  bridge:movable=lift
  bridge:structure=truss

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kvarnsjön är en sjö i Botkyrka kommun i Södermanland och ingår i Tyresån-Trosaåns kustområde. Sjön är 10 meter djup, har en yta på 0,0618 kvadratkilometer och är belägen 17,2 meter över havet.

 • way: Kvarnsjön (OSM) 11.05 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kvarnsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Tullgarns naturreservat (Q10706128) – naturreservat i Stockholm
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tullgarns naturreservat är ett naturreservat i Södertälje kommun i Stockholms län. Reservatet har en areal på 670 hektar varav 345 ha är vattenområde. Reservatet bildades den 18 december 1984. I området ligger även två Natura 2000-område.

 • relation: Tullgarn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Tullgarn (17 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102119
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Södertälje
  lst:area_ha=744.07
  lst:tillkomst=1984-12-18
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0181-02-003
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillsjön är en sjö i Södertälje kommun i Södermanland och ingår i Tyresån-Trosaåns kustområde. Sjön har en area på 0,31 kvadratkilometer och ligger 7,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Åbyån.

 • way: Lillsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Lillsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Landsorts fyr (Q1821451) – fyr på södra Öja i Nynäshamns kommun
item type: fyr / sektorfyr show on map
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Landsorts fyr uppfördes på 1670-talet på ön Öja i Torö socken, Nynäshamns kommun, Stockholms skärgård och är Sveriges äldsta bevarade fyr och statligt byggnadsminne sedan 1935.

Admiralty number: C6584

 • node: Landsorts fyr (OSM) 1 m from Wikidata identifier match name match [hide tags]
  name=Landsorts fyr (15 name matches)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Landsort (15 name matches)
  seamark:type=light_major
  seamark:light:group=1+4
  seamark:light:range=22
  seamark:light:colour=white
  seamark:light:height=44
  seamark:light:period=60
  seamark:light:sequence=0.6+(21.9),0.6+(4.4),0.6+(4.4),0.6+(4.4),0.6+(21.9)
  seamark:light:character=Fl
  seamark:light:reference=C 6584

Rökogrund (Q33180648) – en fyr vid Torö i Nynäshamns kommun
item type: fyr / sektorfyr show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items

Admiralty number: C6675.4

 • node: Västra Röko (OSM) 0.83 km from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Västra Röko
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Rokogrundet (1 name matches)
  seamark:type=light_minor
  seamark:light:1:group=2
  seamark:light:1:range=7
  seamark:light:2:group=2
  seamark:light:2:range=6
  seamark:light:3:group=2
  seamark:light:3:range=10
  seamark:light:4:group=2
  seamark:light:4:range=7
  seamark:light:5:group=2
  seamark:light:5:range=6
  seamark:light:6:group=2
  seamark:light:6:range=10
  seamark:light:1:colour=red
  seamark:light:1:height=10
  seamark:light:1:period=12
  seamark:light:2:colour=green
  seamark:light:2:height=10
  seamark:light:2:period=12
  seamark:light:3:colour=white
  seamark:light:3:height=10
  seamark:light:3:period=12
  seamark:light:4:colour=red
  seamark:light:4:height=10
  seamark:light:4:period=12
  seamark:light:5:colour=green
  seamark:light:5:height=10
  seamark:light:5:period=12
  seamark:light:6:colour=white
  seamark:light:6:height=10
  seamark:light:6:period=12
  seamark:light:reference=C 6675.4
  seamark:light:1:character=Oc
  seamark:light:2:character=Oc
  seamark:light:3:character=Oc
  seamark:light:4:character=Oc
  seamark:light:5:character=Oc
  seamark:light:6:character=Oc
  seamark:light:1:sector_end=292
  seamark:light:2:sector_end=321
  seamark:light:3:sector_end=324.5
  seamark:light:4:sector_end=24
  seamark:light:5:sector_end=88.5
  seamark:light:6:sector_end=90
  seamark:light:1:sector_start=169
  seamark:light:2:sector_start=292
  seamark:light:3:sector_start=321
  seamark:light:4:sector_start=324.5
  seamark:light:5:sector_start=24
  seamark:light:6:sector_start=88.5

Vidinge (Q56827103) – en ö i Norrtälje kommun
item type: ö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
Vidinge kan även syfta på f.d. Vidinge kontrakt i Växjö stift.

Vidinge är en ö i Stockholms norra skärgård, i Norrtälje kommun. Ön är cirka två kilometer lång och ligger fyra sjömil norr om Rödlöga. Vidinge är också namnet på ögruppen med de intilliggande öarna. Ön är låglänt och domineras av den grunda lagunen Storfladen med dess strandängar. Storfladen står i förbindelse med Östersjön i norr och söder via grävda och muddrade kanaler. Över den södra kanalen går en spång som förbinder västra och östra Vidinge.

 • way: Vidinge (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Vidinge (6 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Vidinge (OSM) 2.66 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Vidinge (6 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=0102084
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=38.72
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-025
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Lohärads församling (Q10568867) – församling i Roslagens östra pastorat i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lohärads församling är en församling i Roslagens östra pastorat i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift. Församlingen ligger i Norrtälje kommun i Stockholms län.

 • node: Lohärads kyrka (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lohärads kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran

item type: kyrka show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Riala kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Riala församling i Uppsala stift och ligger i Riala i södra Roslagen. Sockennamnet Riala nämns för första gången i ett medeltida diplom från 1228. Sydväst om kyrka finns en fristående klockstapel med klocka som tillkom på 1500-talet. På gamla kyrkogårdens södra sida finns en medeltida stiglucka som är uppförd i förband med kyrkogårdsmuren.

 • node: Riala kyrka (OSM) 45 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Riala kyrka (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Roslags-Bro församling (Q10657089) – församling i Uppsala stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Roslags-Bro församling var en församling i Uppsala stift och i Norrtälje kommun i Stockholms län. Församlingen uppgick 2010 i Roslagsbro-Vätö församling.

 • node: Roslagsbro kyrka (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Roslagsbro kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran

OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Roslags-Bro kyrka är en kyrkobyggnad i Roslags-Bro i Uppsala stift. Den är församlingskyrka i Roslagsbro-Vätö församling.

 • node: Roslagsbro kyrka (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Roslagsbro kyrka (8 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran

Riala församling (Q17266019) – församling i Uppsala stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Riala församling är en församling i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift. Församlingen ligger i Norrtälje kommun i Stockholms län och ingår i Roslagens östra pastorat.

 • node: Riala kyrka (OSM) 45 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Riala kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Estuna kyrka är en kyrkobyggnad i Estuna i Norrtälje kommun. Den är en av två församlingskyrkor i Estuna och Söderby-Karls församling i Uppsala stift. Kyrkan är belägen norr om Norrtälje på en vidsträckt kyrkogård vid riksväg 76. Strax öster om bogårdsmuren ligger ett gravfält från yngre järnåldern.

 • node: Estuna kyrka (OSM) 80 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Estuna kyrka (8 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran

Villinge (Q10715576) – en ö i Värmdö kommun
item type: ö show on map
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Villinge är en ö och ögrupp i Värmdö kommun 4 sjömil öster om Ornö.

 • way: Villinge (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Villinge (4 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=yahoo_imagery

item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mörtsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde.

 • way: Mörtsjön (OSM) 7.53 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mörtsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Mörtsjön (OSM) 93 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mörtsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Granö (Q32241882) – island north of the island of Yxlan in the Stockholm archipelago and Norrtälje Municipality, Sweden [English label]
item type: ö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • way: Granö (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Granö (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Fasterna församling (Q10494284) – församling i Uppsala stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fasterna församling är en församling i Roslagens västra pastorat i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift i Svenska kyrkan. Församlingen ligger i Norrtälje kommun i Stockholms län.

 • node: Fasterna kyrka (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Fasterna kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran

Håtuna församling (Q10532152) – församling i Uppsala stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Håtuna församling var en församling i Uppsala stift och i Upplands-Bro kommun. Församlingen uppgick 2010 i Bro församling.

 • way: Håtuna kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Håtuna kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  building=church
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Munkö (Q10590340) – ö i Värmdö kommun
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Munkö är en ö i Djurö socken i Värmdö kommun, 3 sjömil söder om Stavsnäs i Stockholms skärgård. Sedan 1957 är Munkö naturreservat. På östra sidan vid Munköviken finns en populär naturhamn som skyddas från vind och sjö av de mindre skären Trylkobben, Stavrumskobben och Rävskär. Norr om viken finns en skärgårdsmaja.

 • way: Munkö (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Munkö (16 name matches)
  fixme=accuracy could be bettter
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing
  landuse=forest
 • way: Munkö (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Munkö (16 name matches)
  source=Länsstyrelsen i Stockholms län (gis.lst.se)
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102020
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:area_ha=89.3
  lst:tillkomst=1957-09-14
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0120-02-005
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Vånsholmen (Q30158217) – naturreservat i Stockholm
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vånsholmens naturreservat är ett naturreservat i Värmdö kommun i Stockholms län.

 • way: Vånsholmen (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Vånsholmen (17 name matches)
  source=Länsstyrelsen i Stockholms län (gis.lst.se)
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102040
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:area_ha=16.9
  lst:tillkomst=1969-02-27
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0120-02-016
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Skötkobbarna (Q30164733) – naturreservat i Stockholm
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skötkobbarnas naturreservat är ett naturreservat i Värmdö kommun i Stockholms län.

 • way: Skötkobbarna (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Skötkobbarna (16 name matches)
  source=Länsstyrelsen i Stockholms län (gis.lst.se)
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102065
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:area_ha=3.75
  lst:tillkomst=1973-10-09
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0120-02-028
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Svartkobben (Q30158121) – naturreservat i Stockholm
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svartkobbens naturreservat är ett naturreservat i Värmdö kommun i Stockholms län.

 • relation: Svartkobben (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Svartkobben (14 name matches)
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102076
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:area_ha=0.78
  lst:tillkomst=1974-04-02
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0120-02-029
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Kålgårdsön (Q30162906) – naturreservat i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kålgårdsöns naturreservat är ett naturreservat i Österåkers kommun i Stockholms län.

 • way: Kålgårdsön (OSM) 1.79 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Kålgårdsön (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102073
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=103.26
  lst:tillkomst=1974-02-28
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-006
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt
 • way: Kålgårdsön (OSM) 1.90 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Kålgårdsön (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102073
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=103.26
  lst:tillkomst=1974-02-28
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-006
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt
 • way: Kålgårdsön (OSM) 1.41 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kålgårdsön (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102073
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=103.26
  lst:tillkomst=1974-02-28
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-006
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt
 • way: Kålgårdsön (OSM) 2.53 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kålgårdsön (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102073
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  alt_name=Bockholmen
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=103.26
  lst:tillkomst=1974-02-28
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-006
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt
 • way: Kålgårdsön (OSM) 2.07 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Kålgårdsön (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102073
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=103.26
  lst:tillkomst=1974-02-28
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-006
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt
 • way: Kålgårdsön (OSM) 0.83 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Kålgårdsön (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102073
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=103.26
  lst:tillkomst=1974-02-28
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-006
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt
 • way: Kålgårdsön (OSM) 3.39 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Kålgårdsön (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102073
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=103.26
  lst:tillkomst=1974-02-28
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-006
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt
 • way: Kålgårdsön (OSM) 1.27 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kålgårdsön (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102073
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=103.26
  lst:tillkomst=1974-02-28
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-006
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt
 • way: Kålgårdsön (OSM) 0.63 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Kålgårdsön (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102073
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=103.26
  lst:tillkomst=1974-02-28
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-006
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt
 • way: Kålgårdsön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kålgårdsön (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102073
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=103.26
  lst:tillkomst=1974-02-28
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-006
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt
 • way: Kålgårdsön (OSM) 0.71 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Kålgårdsön (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102073
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=103.26
  lst:tillkomst=1974-02-28
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-006
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt
 • way: Kålgårdsön (OSM) 0.87 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Kålgårdsön (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102073
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=103.26
  lst:tillkomst=1974-02-28
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-006
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt

Stor-Kunnan (Q30163326) – naturreservat i Stockholm
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Kunnans naturreservat är ett naturreservat i Värmdö kommun i Stockholms län.

 • relation: Stor-Kunnan (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Stor-Kunnan (14 name matches)
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102095
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:area_ha=31.46
  lst:tillkomst=1975-10-27
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0120-02-036
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Barnviksholmen (Q31911243) – islet in Sweden [English label]
item type: holme show on map
 • way: Barnviksholmen (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Barnviksholmen (4 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing

Björkskär (Q32224606) – ett skär vid Runmarö i Värmdö kommun
item type: skär show on map
 • way: Björkskär (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Björkskär (3 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Fagerö (Q32234479) – en holme i Värmdö kommun
item type: holme show on map
 • way: Fagerö (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Fagerö (3 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=yahoo_imagery

Klockarholmen (Q32266186) – en holme vid Djurö i Värmdö kommun
item type: holme show on map
 • way: Klockarholmen (OSM) exact location name match [hide tags]
  area=yes
  name=Klockarholmen (3 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  landuse=forest

Kudoxa (Q10549793) – naturreservat i Norrtälje kommun
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kudoxa naturreservat är ett naturreservat i Norrtälje kommun i Stockholms län.

 • way: Kudoxa (OSM) 1.17 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kudoxa (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102048
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=24.4
  lst:tillkomst=1970-06-03
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-011
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Kudoxa (OSM) 1.27 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kudoxa (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102048
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=24.4
  lst:tillkomst=1970-06-03
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-011
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Kudoxa (OSM) 1.27 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kudoxa (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102048
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=24.4
  lst:tillkomst=1970-06-03
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-011
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Norrpada (Q10602924) – en ögrupp i Norrtälje kommun
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norrpada, även Norrpada skärgård, är en obebodd ögrupp och ett naturreservat inom Stockholms norra skärgård, bestående av ett 30-tal öar. Den är belägen cirka sex kilometer, eller tre distansminuter, nordost om Rödlöga och ligger inom Rådmansö socken och Norrtälje kommun. Ögruppen ägs till knappt hälften av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

 • way: Norrpada (OSM) 3.37 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 6.07 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 1.02 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 2.81 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 2.99 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 2.26 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 3.04 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 2.16 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 3.19 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 3.30 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 2.23 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 3.17 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 3.42 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 5.93 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 2.37 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 3.37 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 2.05 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 2.50 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 1.54 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 6.11 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 2.25 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 3.07 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 3.34 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 3.35 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 3.29 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 3.31 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Norrpada (OSM) 1.94 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Norrpada (15 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102093
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=36.3
  lst:tillkomst=1975-02-26
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-030
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Djupsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Skeboåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0593 kvadratkilometer och ligger 17,2 meter över havet.

 • way: Djupsjön (OSM) 17.64 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Djupsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Klippan-Finnala (Q30158566) – naturreservat i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Klippan-Finnala naturreservat är ett naturreservat i Norrtälje kommun i Stockholms län.

 • way: Klippan-Finnala (OSM) 0.83 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Klippan-Finnala (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102078
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=7.44
  lst:tillkomst=1974-05-07
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-024
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Klippan-Finnala (OSM) 403 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Klippan-Finnala (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102078
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=7.44
  lst:tillkomst=1974-05-07
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-024
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Klippan-Finnala (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Klippan-Finnala (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102078
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=7.44
  lst:tillkomst=1974-05-07
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-024
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Fårholmen (Q30163211) – naturreservat i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fårholmens naturreservat är ett naturreservat i Norrtälje kommun i Stockholms län.

 • relation: Fårholmen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Fårholmen (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102069
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=13.11
  lst:tillkomst=1974-01-21
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-020
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Fårholmen (OSM) 0.98 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Fårholmen (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102069
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=13.11
  lst:tillkomst=1974-01-21
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-020
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Stora Sunnkobben (Q30172916) – naturreservat i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stora Sunnkobbens naturreservat är ett naturreservat i Norrtälje kommun i Stockholms län.

 • way: Stora Sunnkobben (OSM) 236 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stora Sunnkobben (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102071
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=7.12
  lst:tillkomst=1974-01-21
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-021
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Stora Sunnkobben (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Stora Sunnkobben (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102071
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=7.12
  lst:tillkomst=1974-01-21
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-021
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Stora Sunnkobben (OSM) 193 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stora Sunnkobben (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102071
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=7.12
  lst:tillkomst=1974-01-21
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-021
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Stora Sunnkobben (OSM) 0.63 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Stora Sunnkobben (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102071
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=7.12
  lst:tillkomst=1974-01-21
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-021
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Stora Sunnkobben (OSM) 500 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stora Sunnkobben (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102071
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=7.12
  lst:tillkomst=1974-01-21
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-021
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Stora Sunnkobben (OSM) 183 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stora Sunnkobben (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102071
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=7.12
  lst:tillkomst=1974-01-21
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-021
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Stockholms universitet (Q221645) – akademisk utbildningsinstitution i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stockholms universitet är ett svenskt statligt universitet i Stockholm. Universitetet har ett naturvetenskapligt och ett humanvetenskapligt område. Inom dessa områden ligger samhällsvetenskaplig, juridisk, humanistisk och naturvetenskaplig fakultet. Universitetet grundades som Stockholms högskola (StHS) 1878. Nuvarande namn och universitetsstatus erhölls den 3 september 1960, då högskolan förstatligades. Stockholms universitets huvuduppgift är att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet och att samverka med samhället. Universitetet är beläget inom Kungliga nationalstadsparken.

website: http://www.su.se/

 • way: Stockholms universitet (OSM) 391 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Stockholms universitet (35 name matches)
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Stockholm University (35 name matches)
  name:fi=Tukholman yliopisto (2 name matches)
  name:sv=Stockholms universitet (35 name matches)
  website=https://www.su.se/
 • way: Stockholms universitet (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Stockholms universitet (35 name matches)
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Stockholm University (35 name matches)
  name:fi=Tukholman yliopisto (2 name matches)
  name:sv=Stockholms universitet (35 name matches)
  website=https://www.su.se/

OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Altorp är en del av Djursholm i Danderyds kommun i Stockholms län.

 • node: Altorp (OSM) 43 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=ALP
  name=Altorp (3 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  sl_stop_id=9683

Anstalten Svartsjö (Q10413012) – öppen kriminalvårdsanstalt i Svatsjö, Sverige
item type: fängelse show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Anstalten Svartsjö är en öppen anstalt belägen i Svartsjö i Ekerö kommun.

 • way: Anstalten Svartsjö (OSM) 0.55 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Anstalten Svartsjö (5 name matches)
  amenity=prison (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  barrier=fence
  fence_type=chain_link
 • way: Anstalten Svartsjö (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Anstalten Svartsjö (5 name matches)
  amenity=prison (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  barrier=fence
  fence_type=chain_link

Bedarön (Q10427627) – en ö i Nynäshamns kommun
item type: ö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bedarön är en ö i Nynäshamns kommun, numera sammanvuxen med ön Inre Gården strax söder om Bedarön och endast en liten å skiljer ödelarna åt. Båda öarna är sammanlagt knappt 4 kilometer långa

 • way: Bedarön (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Bedarön (9 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Bedarön (OSM) 4.29 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Bedarön (9 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Brännkyrka kyrka (Q10436978) – en kyrka i södra Stockholm
item type: kyrka show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Brännkyrka kyrka är en kyrkobyggnad i stadsdelen Örby slott i södra Stockholm. Den är den ena av två församlingskyrkor i Brännkyrka församling i Stockholms stift; den andra är den moderna Vårfrukyrkan i Fruängen. Kyrkan härstammar från 1100-talet, men har brunnit och renoverats flera gånger.

 • way: Brännkyrka kyrka (OSM) 49 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brännkyrka kyrka (4 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Älvsjö
  addr:street=Götalandsvägen
  addr:country=SE
  denomination=lutheran
  addr:housenumber=193

Estuna församling (Q10489249) – församling i Uppsala stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Estuna församling var en församling i Uppsala stift och i Norrtälje kommun i Stockholms län. Församlingen uppgick 2006 i Estuna och Söderby-Karls församling i Stockholms län.

 • node: Estuna kyrka (OSM) 80 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Estuna kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran

Estuna och Söderby-Karls församling (Q10489253) – församling i Uppsala stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Estuna och Söderby-Karls församling är en församling i Roslagens östra pastorat i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift. Församlingen ligger i Norrtälje kommun i Stockholms län.

 • node: Estuna kyrka (OSM) 80 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Estuna kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran

OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fasterna kyrka är en kyrkobyggnad i Fasterna. Den är församlingskyrka i Fasterna församling i Uppsala stift.

 • node: Fasterna kyrka (OSM) 64 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Fasterna kyrka (8 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran

Gällnö naturreservat (Q10512320) – naturreservat i Värmdö kommun
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gällnö naturreservat är ett naturreservat i Värmdö kommun i Stockholms län.

 • relation: Gällnö naturreservat (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Gällnö naturreservat (17 name matches)
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102101
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:area_ha=141.65
  lst:tillkomst=1978-04-10
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0120-02-037
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt

Hallonstenarna (Q10516408) – ögrupp i Österåkers kommun, Sverige
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hallonstenarna är en ögrupp i Stockholms skärgård bestående av öarna Bergskäret, Västerskäret, Norrskäret och Långören. Öarna ligger cirka en nautisk mil nordost om Husarö i Österåkers kommun.

 • relation: Hallonstenarna (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 3.36 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 1.59 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 399 m from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 0.51 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 1.96 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 1.69 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 2.15 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 2.13 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 0.64 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 1.01 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 480 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 3.48 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 1.95 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 2.09 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 0.79 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 1.71 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Hallonstenarna (OSM) 1.91 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hallonstenarna (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102063
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=43.81
  lst:tillkomst=1973-03-23
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-004
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Håtuna kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Bro församling i Upplands-Bro kommun och Uppsala stift. Fram till 2010 hörde kyrkan till Håtuna församling som därefter uppgick i Bro församling. Kyrkan ligger på sluttningen av en ås vid länsväg 269 som är gamla landsvägen Stockholm-Häggeby-Skoklosters kyrka. Under medeltiden hade kyrkan förbindelse med Mälaren då Håtunaviken sträckte sig längre in i landet. Här låg det gamla konungasätet Håtuna som 1311 såldes till Uppsala domkyrka av konung Birger.

 • way: Håtuna kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Håtuna kyrka (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Jakobsbergs församling (Q10539301) – församling i Stockholms stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Jakobsbergs församling var en församling i Stockholms stift och i Järfälla kommun i Stockholms län. Församlingen uppgick 2010 i en återbildad Järfälla församling.

 • way: Maria kyrka (OSM) 28 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Maria kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  building=yes
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran

Järflotta (Q10541761) – en ö i Nynäshamns kommun
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Järflotta är en ö i Ösmo socken söder om Nynäshamn och norr om Landsort, ytan är ca 7 km². Ön saknar för tillfället fast befolkning och reguljär båttrafik med fastlandet. Järflotta är egentligen ihopväxt med fastlandet, men den grävda Dragets kanal gör att den fortfarande är en ö. Bebyggelse finns på de centrala delarna, i Lökvik, Norrbro, på Ekholmen och på Korsudden. Reguljär båtförbindelse till ön saknas.

 • relation: Järflotta (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Järflotta (20 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102037
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Nynäshamn
  lst:area_ha=3521.52
  lst:tillkomst=1968-06-28
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0192-02-002
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Järflotta (OSM) 1.39 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Järflotta (20 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Järflotta (OSM) 1.35 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Järflotta (20 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Järflotta (OSM) 6.42 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Järflotta (20 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kungsängens kyrka (tidigare Stockholms-Näs kyrka) är en kyrkobyggnad som tillhör Kungsängen-Västra Ryds församling i Uppsala stift. Kyrkan ligger i samhället Kungsängen i Upplands-Bro kommun.

 • way: Kungsängens kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kungsängens kyrka (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:bbr=21300000004855
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Svenska Kyrkan
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  start_date=1200
  denomination=lutheran

OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lohärads kyrka är församlingskyrka i Lohärads församling i Uppsala stift. Kyrkan ligger i Lohärad omkring tolv kilometer nordväst om Norrtälje.

 • node: Lohärads kyrka (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lohärads kyrka (8 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Malsta kyrka är en kyrkobyggnad i Malsta socken och tillhör Norrtälje-Malsta församling i Uppsala stift. Kyrkan ligger på en bergsluttning mot Malstasjöns norra strand. På backkrönet norr om kyrkan står en åttakantig klockstapel i trä. Dess tjärade beklädnad tillkom 1831 och döljer en ursprunglig öppen konstruktion. Stapeln har en spånklädd karnissvängd huv. Storklockan är medeltida och möjligen från kyrkans äldsta tid. Den rikt ornerade lillklockan är gjuten 1878. Strax väster om kyrkan ligger Brehmerska skolan. Invid kyrkan, på andra sidan vägen, ligger ett sockenmagasin.

 • way: Malsta kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Malsta kyrka (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran
 • node: Malsta kyrka (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Malsta kyrka (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran

Malsta församling (Q10576205) – församling i Uppsala stift
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Malsta församling var en församling i Uppsala stift och i Norrtälje kommun i Stockholms län. Församlingen uppgick 2001 i Norrtälje-Malsta församling.

 • way: Malsta kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Malsta kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  building=yes
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran
 • node: Malsta kyrka (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Malsta kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran

Maria kyrka (Q10577212) – kyrkobyggnad i Svenska kyrkan i Jakobsberg, Sverige
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Maria kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Järfälla församling i Stockholms stift. Kyrkan ligger centralt vid korsningen av Vasavägen och Ynglingavägen i Jakobsberg i Järfälla kommun.

 • way: Maria kyrka (OSM) 28 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Maria kyrka (7 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran

item type: flod show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Märstaån ligger i Sigtuna kommun i Uppland. Ån rinner i utkanten av Märsta och således i centrala delen av Sigtuna kommun. Märstaåns avrinningsområde är ca 80 kvadratkilometer. Märstaåns huvudgrenar är Rosersbergsbäcken, Odensalabäcken, Kättstabäcken och Halmsjöbäcken. Namnet Märstaån syftar i första hand åsträckan direkt efter sammanflödet mellan Halmsjöbäcken och Odensalabäcken vid Broby. Efter Broby är Märstaån till stora delar kulverterad och mynnar ut i Steningeviken.

 • way: Märstaån (OSM) exact location name match [show tags]
  boat=no
  name=Märstaån (4 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  waterway=riverbank
 • way: Märstaån (OSM) 226 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Märstaån (4 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  waterway=riverbank
 • way: Märstaån (OSM) 95 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Märstaån (4 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  waterway=riverbank
 • way: Märstaån (OSM) 1.15 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Märstaån (4 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  waterway=riverbank

Måsknuv (Q10593456) – en ö i Haninge kommun
item type: holme show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Måsknuv (tidigare även kallad Mellstens Måsknuv) är en holme ½ sjömil nordväst om Mällsten i Haninge kommun.

 • way: Måsknuv (OSM) 17.61 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Måsknuv (7 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Måsknuv (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Måsknuv (7 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nacka gymnasium är ett kommunalt gymnasium som ligger på Sicklaön i Nacka. Gymnasiet är en av Sveriges största skolor. Byggnaden är från 1980 men den renoverades 1996. I anknytning till gymnasiet finns även ishall, simhall, aula och en idrottsplats.

website: http://www.nackagymnasium.nacka.se/

 • relation: Nacka gymnasium (OSM) 103 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nacka gymnasium (5 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=school
  isced:field=3
  roof:colour=gray
  building:colour=firebrick
  building:levels=2
  building:material=brick
 • node: Nacka gymnasium (OSM) 251 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nacka gymnasium (5 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Roslagsbro-Vätö församling (Q10657103) – församling i Roslagens östra pastorat i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Roslagsbro-Vätö församling är en församling i Roslagens östra pastorat i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift. Församlingen ligger i Norrtälje kommun i Stockholms län.

 • node: Roslagsbro kyrka (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Roslagsbro kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=lutheran

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sigtuna rådhus är beläget vid Stora torget i Sigtuna och är Sveriges minsta bevarade rådhus. Det byggdes på initiativ av borgmästare Eric Kyhlman och invigdes 1744. I december 1948 höll rådhusrätten sitt sista möte i rådhuset,[källa behövs] som idag är museum och vigsellokal.

 • way: Sigtuna rådhus (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sigtuna rådhus (7 name matches)
  amenity=townhall
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Sigtuna Rådhus (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sigtuna Rådhus (7 name matches)
  tourism=museum
  designation=Byggnadsminne

Svartnö (Q10684518) – en ö i Norrtälje kommun
item type: ö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svartnö är en ö i Stockholms norra skärgård. Ön ligger mellan Humlö och ön Furusund, cirka 23 kilometer från Penningby vägskäl. Östra halvan benämns Eknö. Eknö var förut en egen ö, men genom landhöjning och igenslamning av den trånga och grunda passagen, kallad Eknöströmmen och Eknösundet i äldre tider, hör de båda nu ihop.

 • way: Svartnö (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Svartnö (7 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Svartnö (OSM) 265 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Svartnö (7 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tullgarns naturvårdsområde är ett naturreservat i Södermanland. Området betraktas enligt miljöbalken sedan 1999 som naturreservat och gränsar i sydost till Tullgarns naturreservat. Tullgarns naturvårdsområde har ett areal om 805 hektar i Södertälje kommun och 1755 i Trosa kommun. Reservatet utgörs av omgivningarna kring Tullgarns slott och ligger omkring fem kilometer öster om Vagnhärad.

 • relation: Tullgarn (OSM) 2.09 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Tullgarn (13 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102119
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Södertälje
  lst:area_ha=744.07
  lst:tillkomst=1984-12-18
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0181-02-003
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tullinge kyrka är en kyrkobyggnad i Tullinge i Botkyrka kommun i sydvästra Storstockholm. Kyrkan tillhör sedan 2006 Botkyrka församling, efter att från 1992 tillhört Tullinge församling.

 • way: Tullinge Kyrka (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tullinge Kyrka (7 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=protestant

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Turinge kyrka är en kyrkobyggnad som ingår i Turinge-Taxinge församling i Södertälje kontrakt i Strängnäs stift. Kyrkan ligger i Nykvarns kommun, mellan Södertälje och Strängnäs.

 • way: Turinge kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Turinge kyrka (3 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Turinge Kyrka (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Turinge Kyrka (3 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vallentuna Gymnasium är en gymnasieskola i stockholmsförorten Vallentuna. Det finns både högskoleförberedande program och yrkesprogram att välja mellan och det finns även möjlighet att kombinera sina studier med idrott.

 • way: Vallentuna gymnasium (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Vallentuna gymnasium (3 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  wheelchair=limited
  building:levels=2

Vantörs kyrka (Q10712702) – en kyrka i Högdalen, södra Stockholm
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vantörs kyrka är en kyrkobyggnad i Högdalen i Stockholm. Den är församlingskyrka i Vantörs församling i Stockholms stift.

 • way: Vantörs kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Vantörs kyrka (6 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.svenskakyrkan.se/vantor/vantors-kyrka
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=sv:Vantörs kyrka
  start_date=1959
  denomination=lutheran
  roof:material=copper
  building:colour=firebrick
  building:material=brick

Vidinge naturreservat (Q10715120) – naturreservat i Norrtälje kommun
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vidinge naturreservat är ett naturreservat i Norrtälje kommun i Stockholms län.

 • way: Vidinge (OSM) 2.66 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Vidinge (17 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  place=island
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102084
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=38.72
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-025
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Vidinge (OSM) 1.77 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Vidinge (17 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102084
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=38.72
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-025
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Vidinge (OSM) 0.79 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Vidinge (17 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102084
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=38.72
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-025
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Vidinge (OSM) 414 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vidinge (17 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102084
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=38.72
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-025
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Vidinge (OSM) 1.53 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Vidinge (17 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102084
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=38.72
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-025
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Vidinge (OSM) 2.84 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Vidinge (17 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102084
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=38.72
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-025
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Vidinge (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Vidinge (17 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102084
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=38.72
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-025
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Vidinge (OSM) 1.10 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Vidinge (17 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102084
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=38.72
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-025
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Vidinge (OSM) 3.14 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Vidinge (17 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102084
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=38.72
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-025
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Djursholms Ekeby station (Q15477638) – järnvägsstation i Danderyds kommun
OSM candidate matches multiple Wikidata items
 • node: Djursholms Ekeby (OSM) 26 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=DJE
  name=Djursholms Ekeby (2 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  sl_stop_id=9635

Nybroplan spårvagnshållplats (Q15527113) – spårvagnshållplats på Östermalm i Stockholm
more than one candidate found
 • node: Nybroplan (OSM) 139 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nybroplan (3 name matches)
  ferry=yes
  amenity=ferry_terminal
  network=SL
  route_ref=80
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Nybroplan (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nybroplan (3 name matches)
  tram=yes
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
  sl_stop_id=1105
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Nybroplan (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nybroplan (3 name matches)
  tram=yes
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
  sl_stop_id=1105
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Styrmansgatan spårvagnshållplats (Q15527279) – spårvagnshållplats på Östermalm i Stockholm
more than one candidate found
 • node: Styrmansgatan (OSM) 117 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Styrmansgatan (3 name matches)
  tram=yes
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
  sl_stop_id=1107
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Styrmansgatan (OSM) 124 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Styrmansgatan (3 name matches)
  tram=yes
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
  sl_stop_id=1107
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Djurgårdsbron spårvagnshållplats (Q15527376) – spårvagnshållplats på Östermalm i Stockholm
more than one candidate found
 • node: Djurgårdsbron (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Djurgårdsbron (1 name matches)
  tram=yes
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
  sl_stop_id=1100
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Djurgårdsbron (OSM) 14 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Djurgårdsbron (1 name matches)
  tram=yes
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
  sl_stop_id=1100
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Skansen spårvagnshållplats (Q15529388) – en spårvagnshållplats på Djurgården i Stockholm
more than one candidate found
 • node: Skansen (OSM) 242 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Skansen (3 name matches)
  tram=yes
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
  sl_stop_id=1405
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Skansen (OSM) 20 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Skansen (3 name matches)
  tram=yes
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
  sl_stop_id=1405
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Djurgårdsskolan spårvagnshållplats (Q15529632) – en spårvagnshållplats på Djurgården i Stockholm
more than one candidate found
 • node: Djurgårdsskolan (OSM) 9 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Djurgårdsskolan (1 name matches)
  tram=yes
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Djurgårdsskolan (OSM) 76 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Djurgårdsskolan (1 name matches)
  tram=yes
  railway=tram_stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  route_ref=7
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bollen är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde.

 • way: Bollen (OSM) 5.82 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Bollen (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bollen är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde. Sjön har en area på 0,0796 kvadratkilometer och ligger 2,1 meter över havet.

 • way: Bollen (OSM) 15 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bollen (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Djupsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Skeboåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,111 kvadratkilometer och ligger 21,1 meter över havet.

 • way: Djupsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Djupsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Igelsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Skeboån-Broströmmens kustområde.

 • way: Igelsjön (OSM) 15.91 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Igelsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Igelsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Skeboån-Broströmmens kustområde.

 • way: Igelsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Igelsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kvarnsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde.

 • way: Kvarnsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=6
  name=Kvarnsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kvarnsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde. Sjön är 4,4 meter djup, har en yta på 0,04 kvadratkilometer och är belägen 13 meter över havet.

 • way: Kvarnsjön (OSM) 80 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kvarnsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Kvarnsjön (OSM) 15.20 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=6
  name=Kvarnsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde. Sjön har en area på 0,0625 kvadratkilometer och ligger 13,1 meter över havet.

 • way: Lillsjön (OSM) 4.36 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lillsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Lillsjön (OSM) 11.67 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lillsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde.

 • way: Lillsjön (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lillsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mörtsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Skeboåns huvudavrinningsområde.

 • way: Mörtsjön (OSM) 17.20 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mörtsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mörtsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Skeboåns huvudavrinningsområde.

 • way: Mörtsjön (OSM) 10.88 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mörtsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mörtsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde. Sjön har en area på 0,0695 kvadratkilometer och ligger 15 meter över havet.

 • way: Mörtsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Mörtsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mörtsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Skeboåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0521 kvadratkilometer och ligger 22,2 meter över havet.

 • way: Mörtsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Mörtsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Närdingen är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Skeboåns huvudavrinningsområde. Under tidigare århundraden har sjön kallats Nälingen. Den var ända sedan medeltiden en viktig transportled såväl vinter som sommar för råämnen från masugnen i Edsbro till Skebo bruk i nordänden av sjön. År 1913 brast en dammlucka och sjön sjönk cirka 2 meter. Det är inte känt varför man inte återställde sjöns vattennivå.

 • way: Närdingen (OSM) 5.01 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Närdingen (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Närdingen (OSM) 1.00 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Närdingen (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rumsättrasjön är en sjö i Norrtälje kommun och Österåkers kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde. Sjön är 2,5 meter djup, har en yta på 0,185 kvadratkilometer och befinner sig 28,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Söderedeån.

 • way: Rumsättrasjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Rumsättrasjön (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Rumsättrasjön (OSM) 370 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rumsättrasjön (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sidfjärden är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Skeboån-Broströmmens kustområde. Sjön har en area på 0,0691 kvadratkilometer och ligger 0 meter över havet.

 • way: Sidfjärden (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sidfjärden (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Sidfjärden (OSM) 0.77 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sidfjärden (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Sidfjärden (OSM) 0.56 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sidfjärden (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sidfjärden är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Skeboån-Broströmmens kustområde. Sjön har en area på 0,0576 kvadratkilometer och ligger 0 meter över havet.

 • way: Sidfjärden (OSM) 0.64 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sidfjärden (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Sidfjärden (OSM) 1.09 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sidfjärden (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Sidfjärden (OSM) 1.09 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sidfjärden (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Skeboåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,535 kvadratkilometer och ligger 13 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Skeboån (Framån).

 • way: Storsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Storsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storsjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Olandsån-Skeboåns kustområde. Sjön har en area på 0,396 kvadratkilometer och ligger 13 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Gråskaån.

 • way: Storsjön (OSM) 5.56 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Storsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vattenledningssjön är en sjö i Norrtälje kommun i Uppland och ingår i Åkerströms huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0733 kvadratkilometer och ligger 33,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Åkersström (Långripan).

 • way: Vattenledningssjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Vattenledningssjön (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Vattenledningssjön (OSM) 343 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vattenledningssjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Insjön är en insjö på Ljusterö i Ljusterö socken, Österåkers kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde. I Ljusterö socken finns det ytterligare tre insjöar som heter Insjön. Dessa är Insjön som också ligger på södra Ljusterö, Insjön som finns på Brottö och Insjön som återfinns på Siarö.

 • way: Insjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Insjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Insjön är en insjö på Ljusterö i Ljusterö socken, Österåkers kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde. I Ljusterö socken finns det ytterligare tre insjöar som heter Insjön. Dessa är Insjön som också ligger på södra Ljusterö, Insjön som finns på Brottö och Insjön som återfinns på Siarö.

 • way: Insjön (OSM) 13.67 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Insjön (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Insjön (OSM) 4.31 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Insjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Insjön är en insjö på Brottö i Ljusterö socken, Österåkers kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde. I Ljusterö socken finns det ytterligare tre insjöar som heter Insjön. Dessa är Insjön och Insjön som båda ligger på södra Ljusterö, samt Insjön som återfinns på Siarö.

 • way: Insjön (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Insjön (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillsjön är en insjö nära Roslags-Kulla i Österåkers kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde. I Österåkers kommun finns det tre insjöar som heter Lillsjön. Den ena av de två insjöarna; Lillsjön utgör ett sjöpar med Storsjön och ligger cirka sex kilometer väster ut. Cirka fyra kilometer i sydvästlig riktning från insjön finns den andra Lillsjön.

 • way: Lillsjön (OSM) 13.63 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lillsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Lillsjön (OSM) 10.58 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lillsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Lillsjön (OSM) 12.98 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lillsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillsjön är en insjö i Vallentuna kommun och Österåkers kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde. Sjön har en area på 0,0972 kvadratkilometer och ligger 36,1 meter över havet. Därmed är den liten i förhållande till den närbelägna Storsjön.

 • way: Lillsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Lillsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillsjön är en sjö i Österåkers kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde.

 • way: Lillsjön (OSM) 8.09 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lillsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Lillsjön (OSM) 91 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lillsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillträsket är en sjö i Österåkers kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde.

 • way: Lillträsket (OSM) 11.07 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lillträsket (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storträsket är en sjö i Österåkers kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde. Sjön har en area på 0,0628 kvadratkilometer och ligger 3,9 meter över havet.

 • relation: Storträsket (OSM) 10.20 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Storträsket (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tärnan är en sjö i Österåkers kommun i Uppland och ingår i Norrtäljeån-Åkerströms kustområde.

 • way: Tärnan (OSM) 14.38 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Tärnan (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hemträsket är en sjö på Runmarö i Värmdö kommun i Uppland och ingår i Norrström-Tyresåns kustområde.

 • way: Hemträsket (OSM) 14.18 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hemträsket (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:lake=Review by So9q using LM Topographic Map
 • way: Hemträsket (OSM) 60 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hemträsket (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:lake=Review by So9q using LM Topographic Map

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hemträsket är en sjö på Harö i Värmdö kommun i Uppland och ingår i Norrström-Tyresåns kustområde. Sjön har en area på 0,0486 kvadratkilometer och ligger 4,5 meter över havet.

 • way: Hemträsket (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hemträsket (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:lake=Review by So9q using LM Topographic Map

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillträsket är en sjö i Värmdö kommun i Uppland och ingår i Norrström-Tyresåns kustområde. Sjön har en area på 0,0971 kvadratkilometer och ligger 2 meter över havet.

 • way: Lillträsket (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Lillträsket (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:lake=Review by So9q using LM Topographic Map

item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storträsket är en sjö på ön Svartsö i Värmdö kommun i Uppland och ingår i Norrström-Tyresåns kustområde. Sjön har en area på 0,359 kvadratkilometer och ligger 2 meter över havet.

 • relation: Storträsket (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Storträsket (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:lake=Review by So9q using LM Topographic Map

item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kosjön är en sjö i Sigtuna kommun i Uppland och ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0547 kvadratkilometer och ligger 22,7 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Hargsån.

 • way: Kosjön (OSM) 102 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kosjön (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Kosjön (OSM) 106 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kosjön (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Kosjön (OSM) 71 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kosjön (3 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

item type: insjö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillsjön är en sjö i Södertälje kommun i Södermanland och ingår i Trosaåns huvudavrinningsområde. Sjön är 1,8 meter djup, har en yta på 0,008 kvadratkilometer och befinner sig 61 meter över havet.

 • relation: Lillsjön (OSM) 5.89 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lillsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Lillsjön (OSM) 14.35 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lillsjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Exerman-Hersby (Q30158312) – naturreservat i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Exerman-Hersby naturreservat är ett naturreservat i Vallentuna kommun med en liten del i Österåkers kommun i Stockholms län.

 • way: Exerman-Hersby (OSM) 74 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Exerman-Hersby (13 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:kommun=Vallentuna
  lst:area_ha=67.53
  lst:tillkomst=2003-11-03
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0115-02-003K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Exerman-Hersby (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Exerman-Hersby (13 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=3.88
  lst:tillkomst=2003-12-15
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-010K
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Ön-Bokulludden (Q30159252) – naturreservat i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ön-Bokulluddens naturreservat är ett naturreservat i Norrtälje kommun i Stockholms län.

 • way: Ön-Bokulludden (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ön-Bokulludden (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=---
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=14.98
  lst:tillkomst=2003-02-24
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-058
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt
 • way: Ön-Bokulludden (OSM) 0.82 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Ön-Bokulludden (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=---
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=14.98
  lst:tillkomst=2003-02-24
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-058
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt

Grönskärs naturreservat (Q30161336) – naturreservat på ön Grönskär i Stockholms skärgård
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Grönskärs naturreservat är ett naturreservat i Värmdö kommun i Stockholms län.

 • relation: Grönskär (OSM) exact location name match [hide tags]
  name=Grönskär (14 name matches)
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102030
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:area_ha=1.63
  lst:tillkomst=1965-11-08
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0120-02-009
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Bränntorpet (Q30167321) – naturreservat i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bränntorpets naturreservat är ett naturreservat i Norrtälje kommun i Stockholms län.

 • way: Bränntorpet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bränntorpet (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=---
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=29.08
  lst:tillkomst=2009-05-29
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-070
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt
 • way: Bränntorpet (OSM) 0.86 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Bränntorpet (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=---
  lst:kommun=Norrtälje
  lst:area_ha=29.08
  lst:tillkomst=2009-05-29
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0188-02-070
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Slutligt inmätt

Halsfambaken (Q30169901) – naturreservat i Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Halsfambakens naturreservat är ett naturreservat i Österåkers kommun i Stockholms län.

 • way: Halsfambaken (OSM) 450 m from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Halsfambaken (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102081
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=5.96
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-007
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Halsfambaken (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Halsfambaken (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102081
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=5.96
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-007
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Halsfambaken (OSM) 0.55 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Halsfambaken (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102081
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=5.96
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-007
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Halsfambaken (OSM) 323 m from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Halsfambaken (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102081
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=5.96
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-007
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Halsfambaken (OSM) 342 m from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Halsfambaken (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102081
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=5.96
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-007
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta
 • way: Halsfambaken (OSM) 359 m from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Halsfambaken (14 name matches)
  is_in=Stockholms län, Sweden
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=0102081
  lst:url=http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2017.asp
  lst:kommun=Österåker
  lst:area_ha=5.96
  lst:tillkomst=1974-07-05
  lst:anmärkning=Dossienr. Lst: 0117-02-007
  lst:metodbeskrivning=Status på gränsdragning enligt VIC-natur: Justerad mot fastighetskarta

Västra Röko (Q33225089) – en fyr vid Torö i Nynäshamns kommun
item type: fyr / sektorfyr show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items

Admiralty number: C6675.6

 • node: Västra Röko (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Västra Röko (4 name matches)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Rokogrundet
  seamark:type=light_minor
  seamark:light:1:group=2
  seamark:light:1:range=7
  seamark:light:2:group=2
  seamark:light:2:range=6
  seamark:light:3:group=2
  seamark:light:3:range=10
  seamark:light:4:group=2
  seamark:light:4:range=7
  seamark:light:5:group=2
  seamark:light:5:range=6
  seamark:light:6:group=2
  seamark:light:6:range=10
  seamark:light:1:colour=red
  seamark:light:1:height=10
  seamark:light:1:period=12
  seamark:light:2:colour=green
  seamark:light:2:height=10
  seamark:light:2:period=12
  seamark:light:3:colour=white
  seamark:light:3:height=10
  seamark:light:3:period=12
  seamark:light:4:colour=red
  seamark:light:4:height=10
  seamark:light:4:period=12
  seamark:light:5:colour=green
  seamark:light:5:height=10
  seamark:light:5:period=12
  seamark:light:6:colour=white
  seamark:light:6:height=10
  seamark:light:6:period=12
  seamark:light:reference=C 6675.4
  seamark:light:1:character=Oc
  seamark:light:2:character=Oc
  seamark:light:3:character=Oc
  seamark:light:4:character=Oc
  seamark:light:5:character=Oc
  seamark:light:6:character=Oc
  seamark:light:1:sector_end=292
  seamark:light:2:sector_end=321
  seamark:light:3:sector_end=324.5
  seamark:light:4:sector_end=24
  seamark:light:5:sector_end=88.5
  seamark:light:6:sector_end=90
  seamark:light:1:sector_start=169
  seamark:light:2:sector_start=292
  seamark:light:3:sector_start=321
  seamark:light:4:sector_start=324.5
  seamark:light:5:sector_start=24
  seamark:light:6:sector_start=88.5

Yxhammarskobbens fyr (Q33225564) – en fyr vid Kanholmsfjärden i Värmdö kommun
item type: fyr / sektorfyr show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items

Admiralty number: C6495

 • node: Gastholmsgrund (OSM) 1.07 km from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Gastholmsgrund
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Yxhammarskubben (1 name matches)
  seamark:type=light_minor
  seamark:light:1:group=3
  seamark:light:1:range=6
  seamark:light:2:group=3
  seamark:light:2:range=4
  seamark:light:3:group=3
  seamark:light:3:range=3
  seamark:light:4:group=3
  seamark:light:4:range=6
  seamark:light:5:group=3
  seamark:light:5:range=4
  seamark:light:1:colour=white
  seamark:light:1:height=8
  seamark:light:1:period=9
  seamark:light:2:colour=red
  seamark:light:2:height=8
  seamark:light:2:period=9
  seamark:light:3:colour=green
  seamark:light:3:height=8
  seamark:light:3:period=9
  seamark:light:4:colour=white
  seamark:light:4:height=8
  seamark:light:4:period=9
  seamark:light:5:colour=red
  seamark:light:5:height=8
  seamark:light:5:period=9
  seamark:light:reference=C 6495
  seamark:light:1:sequence=0.7+(1),0.7+(1),0.7+(4.9)
  seamark:light:2:sequence=0.7+(1),0.7+(1),0.7+(4.9)
  seamark:light:3:sequence=0.7+(1),0.7+(1),0.7+(4.9)
  seamark:light:4:sequence=0.7+(1),0.7+(1),0.7+(4.9)
  seamark:light:5:sequence=0.7+(1),0.7+(1),0.7+(4.9)
  seamark:light:1:character=Fl
  seamark:light:2:character=Fl
  seamark:light:3:character=Fl
  seamark:light:4:character=Fl
  seamark:light:5:character=Fl
  seamark:light:1:sector_end=166.5
  seamark:light:2:sector_end=283
  seamark:light:3:sector_end=292
  seamark:light:4:sector_end=298
  seamark:light:5:sector_end=22
  seamark:light:1:sector_start=95
  seamark:light:2:sector_start=166.5
  seamark:light:3:sector_start=283
  seamark:light:4:sector_start=292
  seamark:light:5:sector_start=298

Hemö-Bockö (Q50800447) – en ö i Värmdö kommun
item type: ö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hemö-Bockö är en ö i Stockholms skärgård som består av delarna Hemö i väster och Bockö i öster. Hemö-Bockö ligger sydost om Möja vid Bergbofjärden och i norr finns Norrfjärden. Ön ingår i Storö-Bockö-Lökaö naturreservat.

 • relation: Bockö-Storö (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bockö-Storö (4 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Hemö (OSM) 2.23 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hemö (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Mörtö-Bunsön (Q56855058) – en ö i Värmdö kommun
item type: ö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mörtö-Bunsön är en 2 kilometer lång ö i Värmdö kommun 5 sjömil öster om Dalarö. Norra delen av ön ingår i Mörtö-Bunsö naturreservat och den norra viken är en känd naturhamn.

 • relation: Mörtö-Bunsön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Mörtö-Bunsön (4 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Mörtö-Bunsön (OSM) 159 m from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Mörtö-Bunsön (4 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=bing
 • way: Mörtö-Bunsön (OSM) 1.68 km from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Mörtö-Bunsön (4 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=bing

Rodengymnasiet, Biblioteket (Q61752807) – skolbibliotek i Norrtälje
more than one candidate found
 • way: Rodengymnasiet (OSM) 194 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rodengymnasiet (1 name matches)
  website=www.roden.se/
  building=yes
 • way: Rodengymnasiet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Rodengymnasiet (1 name matches)
  amenity=school
  website=www.roden.se/
  building=school
  addr:street=Baldersgatan
  addr:country=SE
  addr:housenumber=14

Danderyds gymnasium (Q61752913) – skolbibliotek i Danderyd
more than one candidate found

Åva gymnasium, Biblioteket (Q61752957) – skolbibliotek i Täby
OSM candidate matches multiple Wikidata items

Kvisthamraskolans skolbibliotek (Q61753834) – skolbibliotek i Norrtälje
more than one candidate found

more than one candidate found
 • way: Frescatibiblioteket (OSM) 368 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Frescatibiblioteket
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=SUB
  building=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Stockholms universitetsbibliotek (1 name matches)
  wikipedia=sv:Stockholms universitetsbibliotek
  start_date=1983
  roof:colour=lightgray
  opening_hours=Mo-Th 08:00-21:30; Fr 08:00-18:00; Sa-Su 08:00-17:00
 • node: Geobiblioteket (OSM) 0.56 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Geobiblioteket
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Stockholms universitetsbibliotek (1 name matches)
  opening_hours=Mo-Th 09:00-17:00; Fr 09:00-16:00

more than one candidate found
 • way: Frescatibiblioteket (OSM) 368 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Frescatibiblioteket
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=SUB
  building=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Stockholms universitetsbibliotek (1 name matches)
  wikipedia=sv:Stockholms universitetsbibliotek
  start_date=1983
  roof:colour=lightgray
  opening_hours=Mo-Th 08:00-21:30; Fr 08:00-18:00; Sa-Su 08:00-17:00
 • node: Geobiblioteket (OSM) 0.56 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Geobiblioteket
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Stockholms universitetsbibliotek (1 name matches)
  opening_hours=Mo-Th 09:00-17:00; Fr 09:00-16:00

Djurgårdsbrunnsviken (Q1232282) – en vik mellan Östermalm och Djurgården i centrala Stockholm
item type: bukt show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Djurgårdsbrunnsviken, en vik av Saltsjön i Stockholm.

 • node: Djurgårdsbrunnsviken (OSM) 1.03 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Djurgårdsbrunnsviken (23 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Djurgårdsbrunnsviken (OSM) 1.96 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Djurgårdsbrunnsviken (23 name matches)
  natural=bay (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Victoria Tower (Q1300529) – en hotellbyggnad i Kista i norra Stockholm
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Victoria Tower är ett hotell och kontorshus, ritat av Wingårdh arkitektkontor, och är beläget i anslutning till Kistamässan i Kista, Stockholm. Sedan 2011 är det, med sina 117,6 meter, Nordeuropas högsta hotell. Dessförinnan var 117 meter höga Oslo Plaza i Oslo högst. 

 • relation: Victoria Tower (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Victoria Tower (10 name matches)
  building=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Kista
  start_date=2011
  addr:street=Arne Beurlings Torg
  addr:country=SE
  addr:postcode=16440
  addr:housenumber=3
  building:material=glass
 • way: Victoria Tower (OSM) 45 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=117
  name=Victoria Tower (8 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building:height=120
  building:levels=35
 • node: Scandic Victoria Tower (OSM) 112 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Scandic Victoria Tower (7 name matches)
  source=survey
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:street=Arne Beurlings Torg
  addr:country=SE
  addr:housenumber=3A

more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Södra länken eller riksväg 75, är en stadsmotorväg mellan Essingeleden (E4/E20), Stockholm, och Värmdöleden (länsväg 222), Nacka.

 • way: Hammarbytunneln (OSM) 1.81 km from Wikidata name match [show tags]
  lit=24/7
  ref=75
  name=Hammarbytunneln
  lanes=2
  layer=-1
  length=3835 m
  oneway=yes
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=motorway
  surface=asphalt
  alt_name=Södra länken (16 name matches)
  maxspeed=70
  maxheight=4.5
 • way: Årstatunneln (OSM) 110 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=75
  name=Årstatunneln
  lanes=2
  layer=-1
  length=3823 m
  oneway=yes
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=motorway
  surface=asphalt
  alt_name=Södra länken (16 name matches)
  maxspeed=70
  maxheight=4.5
 • way: Årstatunneln (OSM) 1.67 km from Wikidata name match [show tags]
  lit=24/7
  ref=75
  name=Årstatunneln
  lanes=2
  layer=-1
  length=3823 m
  oneway=yes
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=motorway
  surface=asphalt
  alt_name=Södra länken (16 name matches)
  maxspeed=70
  maxheight=4.5
  destination=Stockholm
  destination:ref=E4;E20
  destination:symbol=centre
 • way: Hammarbytunneln (OSM) 0.93 km from Wikidata name match [show tags]
  lit=24/7
  ref=75
  name=Hammarbytunneln
  lanes=3
  layer=-1
  length=3835 m
  oneway=yes
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=motorway
  surface=asphalt
  alt_name=Södra länken (16 name matches)
  maxspeed=70
  maxheight=4.5
 • way: Hammarbytunneln (OSM) 0.65 km from Wikidata name match [show tags]
  lit=24/7
  ref=75
  name=Hammarbytunneln
  lanes=3
  layer=-1
  length=3835 m
  oneway=yes
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=motorway
  surface=asphalt
  alt_name=Södra länken (16 name matches)
  maxspeed=70
 • way: Årstatunneln (OSM) 0.89 km from Wikidata name match [show tags]
  lit=24/7
  ref=75
  name=Årstatunneln
  lanes=3
  layer=-1
  length=3823 m
  oneway=yes
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=motorway
  surface=asphalt
  alt_name=Södra länken (16 name matches)
  maxspeed=70
  maxheight=4.5
  turn:lanes=through|through|slight_right
 • way: Årstatunneln (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=24/7
  ref=75
  name=Årstatunneln
  lanes=2
  layer=-1
  length=3823 m
  oneway=yes
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=motorway
  surface=asphalt
  alt_name=Södra länken (16 name matches)
  maxspeed=70
  maxheight=4.5
 • way: Årstatunneln (OSM) 1.52 km from Wikidata name match [show tags]
  lit=24/7
  ref=75
  name=Årstatunneln
  lanes=2
  layer=-1
  length=3823 m
  oneway=yes
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=motorway
  surface=asphalt
  alt_name=Södra länken (16 name matches)
  maxspeed=70
 • way: Hammarbytunneln (OSM) 53 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=24/7
  ref=75
  name=Hammarbytunneln
  lanes=2
  layer=-1
  length=3835 m
  oneway=yes
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=motorway
  surface=asphalt
  alt_name=Södra länken (16 name matches)
  maxspeed=70
 • way: Årstatunneln (OSM) 0.91 km from Wikidata name match [show tags]
  lit=24/7
  ref=75
  name=Årstatunneln
  lanes=3
  layer=-1
  length=3823 m
  oneway=yes
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=motorway
  surface=asphalt
  alt_name=Södra länken (16 name matches)
  maxspeed=70
  maxheight=4.5
 • way: Hammarbytunneln (OSM) 288 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=24/7
  ref=75
  name=Hammarbytunneln
  lanes=2
  layer=-1
  length=3835 m
  oneway=yes
  tunnel=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=motorway
  surface=asphalt
  alt_name=Södra länken (16 name matches)
  maxspeed=70
  maxheight=4.5

Ängsö (Q1568129) – en ö och nationalpark i Norrtälje kommun
item type: ö / nationalpark show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
För naturreservatet i Västerås kommun, se Ängsöns naturreservat.

Ängsö är en ö och nationalpark som ligger i Stockholms norra skärgård, det vill säga mellan Norrtälje och Stockholm, i Roslagens innerskärgård. Norrtälje kommun, Stockholms län.

 • way: Ängsö (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Ängsö (34 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  description=National park

Norrbro (Q1568911) – bro mellan Galma stan, Helgeandsholmen och Norrmalm i Stockholm ritad av Carl Fredrik Adelcrantz
item type: bågbro / vägbro show on map
more than one candidate found
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Norrbro (Swedish: "North Bridge") is an arch bridge over Norrström in central Stockholm. It extends north from the northern front of the Royal Palace passing over Helgeandsholmen in front of the Riksdag building, and from there over to Gustav Adolfs torg. Norrbro was designed by the city architect Erik Palmstedt (1741–1803) in a neoclassical style.

 • way: Norrbro (OSM) 67 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Norrbro (16 name matches)
  layer=1
  name:ko=노르브로(노스 브릿지)
  man_made=bridge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  bridge:structure=arch (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Norrbro (OSM) 155 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Norrbro (16 name matches)
  layer=1
  man_made=bridge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Kvarnsjön (Q3361296) – sjö i Lissma i Huddinge kommun
item type: insjö show on map
OSM candidate matches multiple Wikidata items
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kvarnsjön är en långsmal sjö vid Lissma i Huddinge kommun i Södermanland som ingår i Tyresåns huvudavrinningsområde. Sjön är 1,7 meter djup, har en yta på 0,145 kvadratkilometer och befinner sig 51,4 meter över havet. Kvarnsjön ligger i Kvarnsjön Natura 2000-område. Vid provfiske har abborre och gädda fångats i sjön.

 • way: Kvarnsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kvarnsjön (9 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

Lidingö (Q3906736) – en ö i södra Uppland
item type: ö show on map
more than one candidate found
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lidingö, även Lidingön eller Lidingölandet, är en ö i södra Uppland i Stockholms inre skärgård. Den bildar tillsammans med några mindre ögrupper, däribland Fjäderholmarna och Storholmen, Lidingö kommun.

 • relation: Lidingö (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Lidingö (15 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Lidingön (OSM) 8.80 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lidingön (3 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  gns_uni=-3437723
  is_in:county=Stockholms län
  is_in:country=Sweden
  gns_classification=ISL
  is_in:country_code=SE
  is_in:municipality=Lidingö kommun