Sundsvall

Sundsvall, Sundsvall Municipality, Västernorrland County, Sweden
category: boundary — type: administrative — OSM: relation 10276532
Sundsvall (Q26476)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sundsvall (uttal [²sɵn(d)sˌvalː] ( lyssna) ; sydsamiska Sjädtavallie) är en tätort som är centralort i Sundsvalls kommun. Orten är invånarmässigt Sveriges 21:a, Norrlands tredje största tätort (efter Umeå och Gävle) samt Medelpads och Västernorrlands läns största tätort, med 58 807 invånare (2020). Hela kommunen har en folkmängd på &&&&&&&&&&099213.&&&&&099 213 invånare (2023-12-31).

 • relation: Sundsvalls kommun (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=2281
  name=Sundsvalls kommun
  KNKOD=2281
  source=SCB
  KNBEF96=94531
  name:en=Sundsvall Municipality
  name:sv=Sundsvalls kommun
  ref:scb=2281
  KOD77_79=2281
  KOD80_82=2281
  KOD83_91=2281
  KOD92_94=2281
  KOD95_96=2281
  KOD97_97=2281
  KOD98_98=2281
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q504994
  wikipedia=sv:Sundsvalls kommun
  LANDAREAKM=3206.00
  population=99342
  short_name=Sundsvall (118 name matches)
  admin_level=7 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  official_name=Sundsvalls kommun
  population:date=2022-11-01
  source:population=SCB 2022

  wikidata mismatch: Q504994
 • relation: Sundsvall (OSM) exact location name match [show tags]
  date=2015-12-31
  name=Sundsvall (118 name matches)
  note=SCBs tätortsdata är inte kompatibel än, så denna polygon följer inte deras linjer, men innehar samma bostadsområden ungefär
  place=city (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  capital=4
  comment=>50000 in pop => city
  name:he=סונדרסוואל
  name:ru=Сундсвалль (118 name matches)
  name:sv=Sundsvall (118 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:sma=Sjädtavaellie
  wikidata=Q26476
  population=57606
  ref:se:scb=7688
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:pts:postort=SUNDSVALL, SUNDSBRUK

  wikidata match: Q26476
Sundsvalls kommun (Q504994)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
Denna artikel handlar om den nuvarande kommunen. För stadens historia och dagens tätort se Sundsvall, för den tidigare stadskommunen, se Sundsvalls stad.

Sundsvalls kommun är en kommun i Västernorrlands län. Centralort är Sundsvall.

 • relation: Sundsvalls kommun (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=2281
  name=Sundsvalls kommun (28 name matches)
  KNKOD=2281
  source=SCB
  KNBEF96=94531
  name:en=Sundsvall Municipality (5 name matches)
  name:sv=Sundsvalls kommun (28 name matches)
  ref:scb=2281
  KOD77_79=2281
  KOD80_82=2281
  KOD83_91=2281
  KOD92_94=2281
  KOD95_96=2281
  KOD97_97=2281
  KOD98_98=2281
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q504994
  wikipedia=sv:Sundsvalls kommun
  LANDAREAKM=3206.00
  population=99342
  short_name=Sundsvall (28 name matches)
  admin_level=7
  official_name=Sundsvalls kommun (28 name matches)
  population:date=2022-11-01
  source:population=SCB 2022

  wikidata match: Q504994
 • relation: Sundsvall (OSM) exact location name match [show tags]
  date=2015-12-31
  name=Sundsvall (28 name matches)
  note=SCBs tätortsdata är inte kompatibel än, så denna polygon följer inte deras linjer, men innehar samma bostadsområden ungefär
  place=city
  capital=4
  comment=>50000 in pop => city
  name:he=סונדרסוואל
  name:ru=Сундсвалль (28 name matches)
  name:sv=Sundsvall (28 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:sma=Sjädtavaellie
  wikidata=Q26476
  population=57606
  ref:se:scb=7688
  admin_level=8
  ref:se:pts:postort=SUNDSVALL, SUNDSBRUK

  wikidata mismatch: Q26476
 • way: Sundsvalls Gymn. Hedbergska 4 (OSM) 2.72 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sundsvalls Gymn. Hedbergska 4
  amenity=school
  alt_name=Altinska skolan
  building=yes
  operator=Sundsvalls kommun (28 name matches)
  addr:city=Sundsvall
  addr:street=Skolhusallén
  addr:postcode=852 33
  contact:email=sundsvallsgymnasium@sundsvall.se
  contact:phone=+46 60 192410
  operator:type=government (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  contact:website=http://www.gymnasium.sundsvall.se
  addr:housenumber=5
  ref:se:skolverket=35301145
 • way: Förskola Haga (OSM) 401 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Förskola Haga
  phone=+46 70 645 63 44
  amenity=kindergarten
  website=https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor--kommunala/omrade-haga---bosvedjan/haga-forskola
  alt_name=Haga förskola
  operator=Sundsvalls kommun (28 name matches)
  addr:street=Gaffelbyvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=85640
  operator:type=government (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:housenumber=3
 • way: Geijer förskola (OSM) 2.13 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Geijer förskola
  phone=+46 70 185 76 43
  amenity=kindergarten
  website=https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor--kommunala/omrade-haga---bosvedjan/geijer-forskola
  alt_name=Förskola Geijer
  operator=Sundsvalls kommun (28 name matches)
  addr:city=Sundsvall
  addr:street=Geijergatan
  addr:country=SE
  addr:postcode=856 43
  operator:type=government (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:housenumber=1
 • way: Hagaskolan (OSM) 1.73 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hagaskolan
  grades=0-9
  amenity=school
  website=https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/grundskola/grundskolor/kommunala-grundskolor/hagaskolan-f-9
  operator=Sundsvalls kommun (28 name matches)
  addr:city=Sundsvall
  addr:street=Geijergatan
  addr:postcode=856 43
  contact:email=gunnel.weinz@sundsvall.se
  contact:phone=+46 730270975
  operator:type=government (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:housenumber=2-4
  ref:se:skolverket=55343483
 • way: Sundsvalls gymnasium, Hedbergska skolan (OSM) 2.92 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sundsvalls gymnasium, Hedbergska skolan
  amenity=school
  website=https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/gymnasium/sundsvalls-gymnasium
  operator=Sundsvalls kommun (28 name matches)
  wikidata=Q10519082
  addr:city=Sundsvall
  addr:street=Skolhusallén
  addr:postcode=85233
  contact:email=sundsvallsgymnasium@sundsvall.se
  contact:phone=060-192410
  operator:type=government (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:housenumber=6
  ref:se:skolverket=89793044;94206100;19306558;55825382

  wikidata mismatch: Q10519082
 • way: Förskola Storken (OSM) 3.10 km from Wikidata name match [show tags]
  ref=Storken 3
  name=Förskola Storken
  phone=+46 72 147 04 60
  amenity=kindergarten
  landuse=residential
  website=https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/alla-forskolor--kommunala/omrade-skonsberg---korsta/storkens-forskola
  alt_name=Storkens förskola
  operator=Sundsvalls kommun (28 name matches)
  addr:city=Sundsvall
  addr:street=Ortviksvägen
  addr:postcode=856 33
  operator:type=government (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:housenumber=27
 • way: Hellbergsskolan (OSM) 3.09 km from Wikidata name match [show tags]
  ref=Fyrbåken 4
  name=Hellbergsskolan
  phone=+46 60 658 37 30
  grades=0-6
  amenity=school
  website=https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/grundskola/grundskolor/kommunala-grundskolor/hellbergsskolan-f-6
  operator=Sundsvalls kommun (28 name matches)
  addr:city=Sundsvall
  addr:street=Vasagatan
  addr:postcode=856 30
  contact:email=viveka.holm@sundsvall.se
  operator:type=government (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:housenumber=12
  ref:se:skolverket=94622728
 • way: Förskola Baldersvägen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Förskola Baldersvägen
  amenity=kindergarten
  alt_name=Baldersvägens förskola
  operator=Sundsvalls kommun (28 name matches)
  addr:city=Sundsvall
  addr:street=Baldersvägen
  addr:postcode=85640
  contact:phone=070-645 63 44
  operator:type=government (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:housenumber=64
 • node: Gilleberget - Skönsbergs öppna förskola (OSM) 2.70 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gilleberget - Skönsbergs öppna förskola
  phone=+46 73 843 52 29
  amenity=kindergarten
  operator=Sundsvalls kommun (28 name matches)
  addr:city=Sundsvall
  addr:street=Medborgargatan
  addr:postcode=856 30
  operator:type=government (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:housenumber=30
 • way: Solhaga (OSM) 2.17 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Solhaga
  amenity=social_facility
  operator=Sundsvalls kommun (28 name matches)
  addr:city=Sundsvall
  addr:street=Geijergatan
  addr:postcode=856 43
  operator:type=government (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  social_facility=assisted_living
  addr:housenumber=5
  social_facility:for=senior
 • way: Vuxenutbildning Sundsvall (OSM) 1.60 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Vuxenutbildning Sundsvall
  amenity=school
  website=https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/vuxenutbildning
  operator=Sundsvalls kommun (28 name matches)
  addr:city=Sundsvall
  addr:street=Lasarettsvägen
  addr:postcode=856 43
  contact:email=vuxenutbildning@sundsvall.se
  contact:phone=+46 60194720
  operator:type=government (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:housenumber=19
  ref:se:skolverket=14297975;19598350;29520924;33573120;51253528;70496316;74954854;75636166;80078997;85831343;90642915
NP3 Arena (Q1780359)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

NP3 Arena, ursprungligen Idrottsparken, Sundsvalls idrottspark, Sundsvalls IP, är en fotbolls- och evenemangsarena i Sundsvall i Sverige, med inriktning på fotboll och med konstgräs som underlag sedan 2004.

 • way: Idrottsparken (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Idrottsparken (7 name matches)
  sport=soccer (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=stadium (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Idrottsparken (7 name matches)
  wikidata=Q1780359

  wikidata match: Q1780359
Mittuniversitetet (Q1940803)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mittuniversitetet är ett svenskt statligt universitet. Lärosätet är beläget i Mittsverigeregionen (Mellannorrland) kring Sveriges geografiska mittpunkt, med campus på två orter: Sundsvall och Östersund. Verksamheten vid campus Härnösand omlokaliserades till Sundsvall inför höstterminen 2016.

 • way: Mittuniversitetet (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Mittuniversitetet (15 name matches)
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Mitte-Universität
  name:en=Mid Sweden University (8 name matches)
  website=https://www.miun.se/
  wikidata=Q61754167

  wikidata mismatch: Q61754167
Sundsbruk (Q2373979)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sundsbruk är ett samhälle i Sundsvalls kommun, belägen ca 10 km norr om Sundsvall, som sedan 2015 ingår i tätorten Sundsvall, och i norr angränsar till Timrå kommun och tätorten Timrå.

 • relation: Sundsbruk (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=NYKO 122
  name=Sundsbruk (29 name matches)
  source=http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Statistikomradeskartor/
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2373979
  admin_level=9 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q2373979
 • node: Sundsbruk (OSM) 2.13 km from Wikidata name match [show tags]
  date=2010-12-31
  name=Sundsbruk (29 name matches)
  place=suburb (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  population=2137
  ref:se:scb=7684
  ref:se:pts:postort=SUNDSBRUK
Tunadal (Q2842068)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tunadal är stadsdel i tätorten Sundsvall i Sundsvalls kommun intill Alnösundet.

 • relation: Tunadal (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=NYKO 125
  name=Tunadal (29 name matches)
  source=http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Statistikomradeskartor/
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=9 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2842068

  wikidata match: Q2842068
 • node: Tunadal (OSM) 0.78 km from Wikidata name match [show tags]
  date=2010-12-31
  name=Tunadal (29 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=www.scb.se
  population=360
  ref:se:scb=7716
Sköns köping (Q2943692)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sköns köping var fram till 1965 en kommun i Västernorrlands län. Den bestod av det område som nu utgör stadsdelen Sundsvall Norra.

 • relation: Sköns distrikt (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=320010
  name=Sköns distrikt
  place=district
  name:en=Skön District
  name:sv=Sköns distrikt
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=9
  official_name=Skön (5 name matches)
  wikidata=Q21721372

  wikidata mismatch: Q21721372
Johannedal (Q2963212)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Johannedal är stadsdelsområde i tätorten Sundsvall i Sundsvalls kommun, belägen omkring tio kilometer norr om Sundsvall. Den ursprungliga orten ligger vid Alnösundet mitt emot Alnön och i nära anslutning till Alnöbron, som var Sveriges längsta bro tills Ölandsbron byggdes.

 • node: Johannedal (OSM) 2.19 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Johannedal (29 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=www.scb.se
  wikidata=Q2963212
  ref:se:scb=7510

  wikidata match: Q2963212
Sundsvalls museum (Q3329756)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sundsvalls museum är ett svenskt kommunalt museum i Sundsvall.

 • node: Sundsvalls Museum (OSM) 79 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sundsvalls Museum (8 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3329756
  wheelchair=yes

  wikidata match: Q3329756
 • way: Kulturmagasinet (OSM) 14 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kulturmagasinet (1 name matches)
  phone=+46 60 19 18 00
  amenity=public_building (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturmagasinet/
  building=public (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10550006
  addr:city=Sundsvall
  wikipedia=sv:Kulturmagasinet, Sundsvall
  start_date=1986
  addr:postcode=851 96
  opening_hours=Mo-Th 10:00-19:00; Fr 10:00-18:00; Sa 11:00-16:00
  building:levels=5

  wikidata mismatch: Q10550006
Gärdehov (Q4205831)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gärdehov, Gärde, Gärdedalen, är en idrotts- och mässanläggning i stadsdelen Gärde i Sundsvall, Sverige, cirka 4 kilometer norr om Sundsvalls centrum. Det är norra Sveriges största idrotts- och mässanläggning, och varje år genomförs här en rad sport-, musik-, konferens- och mässevenemang.

 • way: Gärdehov (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=Gärde 1:57
  name=Gärdehov (14 name matches)
  leisure=sports_centre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4205831

  wikidata match: Q4205831
Stenstan (Q4454581)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stenstan (ursprungligen Stenstaden) är en benämning på Sundsvalls centrala delar.

 • relation: Stenstan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Stenstan (4 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4454581
  admin_level=10

  wikidata match: Q4454581
Nordichallen (Q7050769)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nordichallen är en mäss-, evenemangs- och fotbollshall i idrottsanläggningen Gärdehov i Sundsvall, Sverige, belägen i stadsdelen Gärde cirka fyra kilometer norr om Sundsvalls centrum. Den invigdes i januari 1992 och har tjänat som inspelningsplats för flera säsonger av Gladiatorerna, samt deltävlingar vid svenska Melodifestivalen 2002, 2003 och andra chansen 2011.

 • way: Nordichallen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Nordichallen (5 name matches)
  building=yes
  wikidata=Q7050769

  wikidata match: Q7050769
Anstalten Ljustadalen (Q10412993)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Anstalten Ljustadalen är ett fängelse beläget i Sundsbruk norr om Sundsvall. Anstalten har 30 platser och har ca 15 anställda.

 • way: Anstalten Ljustadalen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Anstalten Ljustadalen (5 name matches)
  amenity=prison (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10412993

  wikidata match: Q10412993
Badhusparken (Q10424516)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Badhusparken är en park på Selångersåns norrsida mellan Sporthallsbron och Storbron i Sundsvall. I parken ligger Millenniumplatsen med sittplatser och blomsterarrangemang.

 • way: Badhusparken (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Badhusparken (7 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10424516

  wikidata match: Q10424516
Baldershovs IP (Q10425196)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Baldershovs IP är en idrottsplats för främst friidrott och fotboll, samt tennis och inomhusidrott i Baldershallen, i Haga i Sundsvall.

 • way: Baldershovs IP (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Baldershovs IP (2 name matches)
  leisure=sports_centre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10425196

  wikidata match: Q10425196
Bergsåker (Q10428591)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bergsåker är en stadsdel i stadsdelsområdet Bergsåker i västra Sundsvall. Stadsdelen gränsar i nordväst till Lillhällom och i norr till Österro. Söder om Bergsåker ligger småorten Kungsnäs med Selångers kyrka. Norr om Bergsåker finns Uvberget, ett rekreations- och strövområde i byn Huli.

 • relation: Bergsåker (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=NYKO 111
  name=Bergsåker (3 name matches)
  source=http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Statistikomradeskartor/
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10428591
  admin_level=9

  wikidata match: Q10428591
Bernska huset (Q10428714)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
Ej att förväxla med Bernska villan, familjen Berns bostadshus i Stockholm.

Bernska huset är ett hus i Sundsvalls stenstad, i korsningen Thulegatan - Storgatan. Huset, som uppfördes 1893-1894, ritades av arkitekten Gustaf Hermansson och uppfördes för färgeriägaren Johan Bern och hans familj.

 • way: Bernska huset (OSM) 20 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bernska huset (5 name matches)
  building=retail (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10428714
  roof:levels=2
  building:levels=3

  wikidata match: Q10428714
Betlehemskyrkan (Q10429015)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Betlehemskyrkan är en kyrkobyggnad i Stenstan i centrala Sundsvall. Den tillhör Sundsvalls Missionsförsamling, som ingår i samfundet Equmeniakyrkan.

 • way: Betlehemskyrkan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Betlehemskyrkan (2 name matches)
  source=historical
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10429015
  source_ref=1988
  denomination=evangelical (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q10429015
Birgittakyrkan (Q10429935)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Birgittakyrkan är en kyrkobyggnad i Skönsberg i Sundsvall, vilken tillhör Sköns församling i Svenska kyrkan

 • way: Birgittakyrkan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Birgittakyrkan (7 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10429935
  denomination=lutheran (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q10429935
Blombergska huset (Q10431472)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Blombergska huset är ett bostadshus i Stenstan, Sundsvall, som uppfördes 1889 i kvarteret Jupiter. Huset ritades av Sven Malm för grosshandlaren Johan Gustav Blomberg, precis som det intilliggande huset Blombergska huset vid Sjögatan. De båda husen brukar därför gå under det gemensamma namnet Blombergska husen.

 • way: Blombergska huset (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Blombergska huset (5 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10431472

  wikidata match: Q10431472
Blombergska huset vid Sjögatan (Q10431473)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Blombergska huset vid Sjögatan är ett bostadshus i Stenstan, Sundsvall, som uppfördes 1889 i kvarteret Jupiter. Huset ritades av Sven Malm för grosshandlaren Johan Gustav Blomberg, precis som det intilliggande huset, Blombergska huset. De båda husen brukar därför gå under det gemensamma namnet Blombergska husen.

 • way: Blombergska huset vid Sjögatan (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Blombergska huset vid Sjögatan (5 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10431473

  wikidata match: Q10431473
Bosvedjan (Q10433551)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bosvedjan är en stadsdel i norra Sundsvall, ca fem kilometer norr om Sundsvalls centrum. Brf Bosvedjan, byggd 1966–1969, är Sveriges största HSB-bostadsrättsförening och näst största bostadsrättsförening med 1 033 lägenheter. Stadsdelen bildar tillsammans med Bydalen stadsdelsområdet Bosvedjan i Sundsvalls tätortsregion, en av Sundsvalls kommuns åtta kommundelar.

 • relation: Bosvedjan (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=NYKO 131
  name=Bosvedjan (3 name matches)
  source=http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Statistikomradeskartor/
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10433551
  admin_level=9

  wikidata match: Q10433551
Brokyrkan (Q10435999)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Brokyrkan är en kyrkobyggnad i stadsdelen Skönsberg, Sundsvall och namnet på den församling som äger och har verksamhet i denna.

 • way: Brokyrkan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Brokyrkan (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10435999
  addr:city=Sundsvall
  addr:street=Vasagatan
  addr:country=SE
  addr:postcode=856 30
  addr:housenumber=7

  wikidata match: Q10435999
Bygg-Olles hus (Q10438171)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bygg-Olles hus (även kallat C. A. Olssons hus) är ett hus i Sundsvalls stenstad, i korsningen Tullgatan - Storgatan.

 • way: Bygg-Olles hus (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bygg-Olles hus (2 name matches)
  source=historical
  alt_name=C A Olssons hus
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10438171
  source_ref=1988
  roof:colour=silver

  wikidata match: Q10438171
Casselska huset (Q10443541)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
För byggnaden i Grängesberg, se Cassels donation.

Casselska huset är ett hus i Sundsvalls stenstad, i korsningen Strandgatan - Storgatan närmast inre hamnen. Huset ritades och uppfördes 1894 - 95 efter ritningar av arkitekten Sven Malm (som även ritat Hotel Knaust och de Blombergska husen). Bottenvåningen hade ursprungligen sju butiker, medan våning två och tre och den delvis inredda vindsvåningen var avsedda för bostäder och eventuellt kontor. Över bottenvåningen har fasaden ett brett slätputsat band avsett för skyltmålning. Fasaden har färgsatts med ljusbeige spritputs och mörkare brunbeige listverk samt röda snickerier. Det dominerande hörntornet är täckt med zinkplåt, och övriga taket med skivfalsad gråmålad plåt.

 • way: Casselska huset (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Casselska huset (7 name matches)
  source=historical
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10443541
  source_ref=1988
  roof:colour=silver

  wikidata match: Q10443541
Dahlman-Nordlingska huset (Q10465977)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Dahlman-Nordlingska huset är ett bostadshus i Stenstan, Sundsvall, som uppfördes 1890 i kvarteret Minerva. Huset ritades av Gustaf Hermansson för grosshandlarerna Anders Gabriel Dahlman och Albert Wilhelm Nordling

 • way: Dahlman-Nordlingska huset (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dahlman-Nordlingska huset (5 name matches)
  source=historical
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10465977
  source_ref=1988

  wikidata match: Q10465977
EFS-kyrkan, Sundsvall (Q10478809)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

EFS-kyrkan är en kyrkobyggnad i Stenstan i centrala Sundsvall. Den tillhör EFS Sundsvall.

 • way: EFS-kyrkan (OSM) 1 m from Wikidata name match [show tags]
  name=EFS-kyrkan (6 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10478809
  addr:city=Sundsvall
  addr:street=Strandgatan
  addr:country=SE
  addr:postcode=852 31
  addr:housenumber=18

  wikidata match: Q10478809
Elfströmska huset (Q10481349)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Elfströmska huset är ett hus i Sundsvalls stenstad, i kvarteret Bacchus. Huset ritades och uppfördes 1911 efter ritningar av arkitekten Edvard Bernhard. Husets byggherre, Carl Otto Elfström var stadsläkaren och hade såväl sin bostad som sin praktik i huset.

 • way: Elfströmska huset (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Elfströmska huset (6 name matches)
  source=historical
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10481349
  source_ref=1988

  wikidata match: Q10481349
Elimkyrkan (Q10481528)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Elimkyrkan är en kyrkobyggnad vid Nytorget i Stenstan i centrala Sundsvall. Kyrkan har hört till Sundsvalls baptistförsamling, bildad 1855. Den 2 april 2023 gick församlingen samman med Haga baptistförsamling, före detta Skönsbergs baptistförsamling, grundad 1889, och bildade församlingen Baptistkyrkan Sundsvall. Tills vidare behåller församlingen båda sina kyrkobyggnader: Elimkyrkan, byggd 1880, och Hagakyrkan, byggd 1972. Den nya församlingen är dubbelansluten till samfunden Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan. Vid samgåendet var antalet medlemmar 360.

 • way: Elimkyrkan (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Elimkyrkan (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10481528
  denomination=baptist

  wikidata match: Q10481528
Drakstaden (Q10495210)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bio Drakstaden är en biograf som ligger på Esplanaden, Södermalm, Sundsvall. Bio Drakstaden ägs av Föreningen Folkets Hus & Park Sundsvall.

 • node: Filmstaden (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Filmstaden (3 name matches)
  amenity=cinema (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10495210

  wikidata match: Q10495210
Försäkringsbolaget Sveas hus (Q10501638)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Försäkringsbolaget Sveas hus är en bostadsfastighet i korsningen Bankgatan/Storgatan i Sundsvalls stenstad som uppfördes 1892 efter ritningar av Hjalmar Kumlien. Byggnaden är uppförd i nyrenässans med släta tegelfasader, takkupor med svängda gavlar och ett utstickande hörntorn. Byggnaden uppfördes på platsen för ett tidigare hotellbyggnad i trä som brann ned 1888. Byggnaden är byggnadsminne sedan 16 maj 1975.

 • way: Försäkringsbolaget Sveas hus (OSM) 390 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Försäkringsbolaget Sveas hus (5 name matches)
  source=historical
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10501638
  source_ref=1988

  wikidata match: Q10501638
Granlo (Q10508124)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Granlo är en stadsdel cirka 2 km väster om Sundsvalls centrum och har cirka 5 000 invånare. Östra delen domineras av villaområden medan västra Granlo består av stora bostadsrättsområden.

 • relation: Granlo (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=NYKO 112
  name=Granlo (3 name matches)
  source=http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Statistikomradeskartor/
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10508124
  admin_level=10

  wikidata match: Q10508124
Granlo kyrka (Q10508126)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Granlo kyrka är en kyrkobyggnad i stadsdelen Granlo i Sundsvall. Den tillhör Selångers församling i Härnösands stift.

 • relation: Granlo kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Granlo kyrka (7 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10508126
  addr:city=Sundsvall
  addr:street=Sleipnervägen
  addr:country=SE
  denomination=lutheran
  addr:postcode=857 41
  addr:housenumber=9

  wikidata match: Q10508126
Granloholm (Q10508127)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Granloholm är ett stadsdelområde inom Sundsvalls tätort med cirka 5 300 invånare. Granloholm ligger 3 km nordväst om centrala Sundsvall. Granloholm tillhör Sundsvalls kommun och ligger i huvudsak i Selångers distrikt. Området gränsar i söder till stadsdelsområdet Granlo, i väster till Selånger, i norr och öster till Haga (stadsdelsområde).

 • relation: Granloholm (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=NYKO 114
  name=Granloholm (4 name matches)
  source=http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Statistikomradeskartor/
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=9
  wikidata=Q10508127

  wikidata match: Q10508127
Granloholms kyrka (Q10508128)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Granloholms kyrka är en kyrkobyggnad i Granloholms centrum, Sundsvall som hör till Selångers församling i Svenska kyrkan

 • way: Granloholms kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Granloholms kyrka (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10508128
  denomination=lutheran

  wikidata match: Q10508128
Gustav Adolfs kyrka (Q10511120)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gustav Adolfs kyrka är en kyrkobyggnad i nygotisk stil i Sundsvall. Den är församlingskyrka i Sundsvalls församling i Härnösands stift. Kyrkan var tidigare uppkallad efter Lovisa Ulrika, men det namnändrades till det nuvarande 1955.

 • way: Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka (9 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Gustav Adolfskyrkan
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10511120
  wikipedia=sv:Gustav Adolfs kyrka, Sundsvall
  roof:shape=gabled
  start_date=1894
  roof:colour=black
  denomination=lutheran
  building:colour=firebrick
  building:height=81
  building:material=brick

  wikidata match: Q10511120
Gärdetjärnen (Q10512357)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gärdetjärnen är en sjö vid Gärdehov i Sundsvalls kommun i Medelpad som ingår i Indalsälven-Selångersåns kustområde.

 • way: Gärdetjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gärdetjärnen (7 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10512357

  wikidata match: Q10512357
Haga, Sundsvall (Q10515869)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Haga är en stadsdel i Sundsvall i Sköns församling, som ligger nordost om stadskärnan. Stadsdelen har mestadels villa‑ och parhusbebyggelse. Den är attraktiv, och bostadspriserna är därför bland de högsta i Sundsvall. Haga har åtskilliga skolor inom sina gränser. Den kommunala Hagaskolan är en f‑9‑skola som innehåller alla klasser från förskoleklass till och med årskurs 9. I stadsdelen ligger även en del friskolor, exempelvis Mimerskolan (med musik- och idrottsprofil), den idrottsinriktade Prolympia.

 • relation: Haga (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=NYKO 132
  name=Haga (3 name matches)
  source=http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Statistikomradeskartor/
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10515869
  admin_level=9

  wikidata match: Q10515869
Hedbergska parken (Q10519080)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hedbergska parken är en park i Stenstan, Sundsvall som pryds med körsbärsträd.

 • way: Hedbergska parken (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hedbergska parken (3 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10519080

  wikidata match: Q10519080
Hedbergska skolan (Q10519082)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hedbergska skolan (tidigare Sundsvalls högre allmänna läroverk) är numera en del av vad som sedan 1999 kallas Sundsvalls gymnasium.

 • way: Sundsvalls gymnasium, Hedbergska skolan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sundsvalls gymnasium, Hedbergska skolan (1 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/gymnasium/sundsvalls-gymnasium
  operator=Sundsvalls kommun
  wikidata=Q10519082
  addr:city=Sundsvall
  addr:street=Skolhusallén
  addr:postcode=85233
  contact:email=sundsvallsgymnasium@sundsvall.se
  contact:phone=060-192410
  operator:type=government
  addr:housenumber=6
  ref:se:skolverket=89793044;94206100;19306558;55825382

  wikidata match: Q10519082
Himlabadet (Q10524139)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Himlabadet är ett badhus och äventyrsbad i Sundsvall som invigdes 10 juni 2010. Badet har flera gånger utsetts till "Sveriges bästa äventyrsbad" av sajten Barnsemester.se och hade under 2019 över 500 000 besökare.

 • way: Himlabadet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Himlabadet (4 name matches)
  building=yes
  wikidata=Q10524139

  wikidata match: Q10524139
Hirschfeldtska huset (Q10524436)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hirschfeldtska huset är ett hus i Sundsvalls stenstad, i korsningen Strandgatan - Storgatan närmast inre hamnen. Huset ritades av Josef Östlihn och uppfördes 1929 av Herman Hirschfeldt, som var bror till Hotel Knausts direktör Zadig Hirschfeldt.

 • way: Hirschfeldtska huset (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hirschfeldtska huset (6 name matches)
  source=historical
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10524436
  source_ref=1988

  wikidata match: Q10524436
Hirschska huset (Q10524447)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hirschska huset är en byggnad uppförd i två etapper i kvarteret Nyttan i Stenstaden i Sundsvall. Byggnaden uppfördes åren 1890–1891 efter den förödande Sundsvallsbranden 1888 med grosshandlare Isaak Hirsch som byggherre och med Johan Laurentz och Hjalmar Kumlien som arkitekter. Hirsch byggde huset på spekulation och bodde aldrig själv i Sundsvall.

 • way: Hirschska huset (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hirschska huset (5 name matches)
  source=historical
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10524447
  source_ref=1988

  wikidata match: Q10524447
Hotell Knaust (Q10526554)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hotell Knaust eller Hotel Knaust är ett berömt hotell i Sundsvall grundat 1891 av Adolf Fredrik Knaust. Mest förknippas hotellet med Adolf Fredriks son, restaurangmannen Oscar Knaust.

 • way: Hotel Knaust (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hotel Knaust (12 name matches)
  source=historical
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10526554
  source_ref=1988

  wikidata match: Q10526554
Högomstenen (Q10532332)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Högomstenen, med signum M 11, är en runsten som står strax intill riksväg 86, ungefär mitt på södra sidan av Högoms gravfält i Högom, Selångers socken och Sundsvalls kommun i Medelpad.

 • node: Högomstenen (OSM) 105 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Högomstenen (2 name matches)
  source=GPS
  historic=memorial (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10532332

  wikidata match: Q10532332
J A Hedberg (Q10538859)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

J.A. Hedbergs byst är en porträttbyst av Johan August Hedberg i Hedbergska parken i Sundsvall. Det var Johan August Hedberg som möjliggjorde parkens tillkomst genom att han förvärvade och sedan skänkte marken till Sundsvalls stad. Skulpturen restes sommaren 1931 och är ett verk av den Sundsvallsfödde konstnären Gustav Adolf Hedblom. Porträttbysten är en gåva till Sundsvalls stad från bankdirektören Erik Berggren.

 • node: J A Hedberg (OSM) 48 m from Wikidata name match [show tags]
  name=J A Hedberg (1 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10538859
  wikipedia=sv:J.A. Hedbergs byst
  artist_name=Gustav Adolf Hedblom
  artist:wikidata=Q16887876
  subject:wikidata=Q5795214

  wikidata match: Q10538859
Kulturmagasinet (Q10550006)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kulturmagasinet är fyra gamla hamnmagasin i Stenstaden i Sundsvall som rymmer Sundsvalls stadsbibliotek, Sundsvalls museum, café, Medelpadsarkiv, Scenservice, konsumentinformation samt energi- och klimatrådgivning.

 • way: Kulturmagasinet (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kulturmagasinet (6 name matches)
  phone=+46 60 19 18 00
  amenity=public_building
  website=https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturmagasinet/
  building=public
  wikidata=Q10550006
  addr:city=Sundsvall
  wikipedia=sv:Kulturmagasinet, Sundsvall
  start_date=1986
  addr:postcode=851 96
  opening_hours=Mo-Th 10:00-19:00; Fr 10:00-18:00; Sa 11:00-16:00
  building:levels=5

  wikidata match: Q10550006
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand (Q10571976)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand är ett av tre sjukhus inom Region Västernorrland, som i sin tur ingår i Norra sjukvårdsregionen. Länssjukhuset bedriver verksamhet främst i Sundsvall, men även i Härnösand, under gemensam sjukhusadministration. Sjukhuset samverkar med övrig sjukvård i länet samt med Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå, Västerbottens län.

 • way: Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand (4 name matches)
  amenity=hospital (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10571976
  emergency=yes
  healthcare=hospital (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  opening_hours=Mo-Fr 07:30-16:00
  opening_hours:surgery=24/7
  opening_hours:emergency=24/7
  health_specialty:surgery=yes
  health_specialty:paediatrics=yes
  health_specialty:orthopaedics=yes
  health_specialty:family_medicine=yes
  health_specialty:vascular_surgery=yes
  health_specialty:emergency_medicine=yes
  health_specialty:intensive_care_medicine=yes

  wikidata match: Q10571976
Metodistkyrkan (Q10583168)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Körens hus, före detta Metodistkyrkan och KFUM-huset, är en byggnadsminnesmärkt kyrkobyggnad i Stenstan, Sundsvall. Huset byggdes 1892 som gudstjänstlokal åt Sundsvalls metodistförening, vilken avvecklades 1989 efter att trosrörelseförsamlingen Bibelcenter, numera Brokyrkan, avknoppats ur församlingen.

 • way: Metodistkyrkan (OSM) 37 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Metodistkyrkan (3 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10583168

  wikidata match: Q10583168
Nacksta (Q10593940)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nacksta är en stadsdel väster om Sundsvalls centrum som består av ett bostadsområde och ett industriområde. I området bor drygt 4 000 personer.

 • relation: Nacksta (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=NYKO 153
  name=Nacksta (6 name matches)
  source=http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Statistikomradeskartor/
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10593940
  admin_level=10

  wikidata match: Q10593940
Nacksta kyrka (Q10593942)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nacksta kyrka är en katolsk kyrka tillhörande Sankt Olofs katolska församling, belägen vid Midälvavägen i stadsdelen Nacksta i Sundsvall.

 • way: Nacksta S:t Olofs kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Nacksta S:t Olofs kyrka
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Nacksta kyrka (3 name matches)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10593942
  denomination=roman_catholic

  wikidata match: Q10593942
Norra kajen, Sundsvall (Q10602631)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norra kajen (namn känt från Sundsvallskarta sedan 1947) är ett projektnamn för Heffnerskajen, det gamla hamnområdet på norra sidan av Selångersfjärden i Sundsvall. Området är under omvandling till ett nytt bostadsområde.

 • relation: Heffners (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Heffners
  alt_name=Norra kajen (5 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10602631
  admin_level=10

  wikidata match: Q10602631
Norrmalm (Q10602908)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norrmalm är ett stadsdelsområde i Sundsvall, norr om centrum med Stenstan. Det gränsar i söder till Selångersån (som utgör gräns mot Stenstan och Västermalm), i norr till Haga, i öster till Heffners-Ortviken, och i väster mot Granlo och Granloholm. Stadsdelsområdet innefattar stadsdelarna Västhagen, Alliero och Norrmalm samt friluftsområdet Norra berget på Norra stadsberget.

 • relation: Norrmalm (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=NYKO 161
  name=Norrmalm (3 name matches)
  source=http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Statistikomradeskartor/
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10602908
  admin_level=9

  wikidata match: Q10602908
Ortviken (Q10612732)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ortviken är en stadsdel i Sundsvall med framför allt bostadsrättslägenheter, belägen öster om stadsdelen Skönsberg. Både Ortviken och Skönsberg tillhör stadsdelsområdet Skönsberg. Ortviken ligger cirka 3 km från Sundsvalls centrum och cirka 1 km från Skönsbergs centrum.

 • relation: Ortviken (OSM) 0.56 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Ortviken (3 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10612732
  admin_level=10

  wikidata match: Q10612732
Pingstkyrkan, Sundsvall (Q10631912)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Pingstkyrkan är en kyrkobyggnad i Stenstan i centrala Sundsvall. Den tillhör Filadelfiaförsamlingen i Sundsvall. Framför kyrkans entré, som inte visar mycket av själva kyrkobyggnaden som är byggd på kvarterets innergård, ligger Hedbergska parken.

 • way: Pingstkyrkan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Pingstkyrkan (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10631912
  denomination=pentecostal

  wikidata match: Q10631912
Sidsjöbron (Q10667404)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sidsjöbron är en bro som utgör Paviljongvägens sträckning över Sidsjöbäcken mellan Sidsjö och Sidsjöhöjd i Sundsvall.

 • way: Sidsjöbron (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sidsjöbron (7 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=residential
  surface=asphalt
  alt_name=Paviljongvägen
  maxspeed=30
  wikidata=Q10667404

  wikidata match: Q10667404
Sköns församling (Q10671268)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sköns församling är en församling i Medelpads kontrakt i Härnösands stift. Församlingen utgör ett eget pastorat och ligger i Sundsvalls kommun i Västernorrlands län, Medelpad.

 • relation: Sköns församling (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=228103
  name=Sköns församling (4 name matches)
  boundary=religious_administration (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10671268
  admin_level=8
  border_type=parish
  denomination=church_of_sweden
  official_name=Skön (1 name matches)

  wikidata match: Q10671268
 • relation: Sköns distrikt (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=320010
  name=Sköns distrikt
  place=district
  name:en=Skön District
  name:sv=Sköns distrikt
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=9
  official_name=Skön (1 name matches)
  wikidata=Q21721372

  wikidata mismatch: Q21721372
Sköns landskommun (Q10671269)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sköns landskommun var en tidigare kommun i Västernorrlands län. Kommunkod 1952–64 var 2261.

 • relation: Sköns distrikt (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=320010
  name=Sköns distrikt
  place=district
  name:en=Skön District
  name:sv=Sköns distrikt
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=9
  official_name=Skön (2 name matches)
  wikidata=Q21721372

  wikidata mismatch: Q21721372
Sköns kyrka (Q10671270)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sköns kyrka är en kyrkobyggnad öster om E4an vid Birsta i Medelpad. Den är nu församlingskyrka i Sköns församling i Härnösands stift och har tidigare varit sockenkyrka i Sköns socken. Två runstenar från 1000-talet står intill kyrkan.

 • relation: Sköns församling (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=228103
  name=Sköns församling
  boundary=religious_administration
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10671268
  admin_level=8
  border_type=parish
  denomination=church_of_sweden
  official_name=Skön (5 name matches)

  wikidata mismatch: Q10671268
 • way: Sköns kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sköns kyrka (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10671270
  denomination=lutheran

  wikidata match: Q10671270
Skön (Q10671272)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sköns socken i Medelpad ingår sedan 1971 i Sundsvalls kommun och motsvarar från 2016 Sköns distrikt.

 • relation: Sköns distrikt (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=320010
  name=Sköns distrikt
  place=district
  name:en=Skön District
  name:sv=Sköns distrikt
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=9
  official_name=Skön (17 name matches)
  wikidata=Q21721372

  wikidata mismatch: Q21721372
Skönsberg (Q10671273)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skönsberg är en stadsdel i stadsdelsområdet Skönsberg i nordöstra Sundsvall. Stadsdelen avgränsas i norr av Ortviksberget, till öster av Ortviken, i söder av Sundsvallsfjärden. Väster om Skönsberg utgör Europaväg 4 gräns till stadsdelen Haga.

 • relation: Skönsberg (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=NYKO 133
  name=Skönsberg (6 name matches)
  source=http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Statistikomradeskartor/
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=9
  wikidata=Q10671273

  wikidata match: Q10671273
Skönsmon (Q10671275)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skönsmon är en stadsdel sydost om Sundsvalls centrum, mellan Södra Stadsberget och Sundsvallsfjärden. I öster gränsar stadsdelen till Kubikenborg, i väster till Östermalm.

 • relation: Skönsmon (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=NYKO 142
  name=Skönsmon (3 name matches)
  source=http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Statistikomradeskartor/
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=9
  wikidata=Q10671275

  wikidata match: Q10671275
 • relation: Skönsmons distrikt (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=320005
  name=Skönsmons distrikt
  name:en=Skönsmon District
  name:sv=Skönsmons distrikt
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=8
  border_type=district
  official_name=Skönsmon (3 name matches)
  wikidata=Q21721373

  wikidata mismatch: Q21721373
Skönsmons församling (Q10671277)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skönsmons församling var en församling inom Svenska kyrkan i Medelpads kontrakt av Härnösands stift, Sundsvalls kommun. Församlingen uppgick 2015 i Sundsvalls församling.

 • relation: Skönsmon (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=NYKO 142
  name=Skönsmon (2 name matches)
  source=http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Statistikomradeskartor/
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=9
  wikidata=Q10671275

  wikidata mismatch: Q10671275
 • relation: Skönsmons distrikt (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=320005
  name=Skönsmons distrikt
  name:en=Skönsmon District
  name:sv=Skönsmons distrikt
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=8
  border_type=district
  official_name=Skönsmon (2 name matches)
  wikidata=Q21721373

  wikidata mismatch: Q21721373
 • way: Skönsmons kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Skönsmons kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  building=yes
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10671279
  denomination=lutheran

  wikidata mismatch: Q10671279
Skönsmons gravkapell (Q10671278)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skönsmons gravkapell är en kyrkobyggnad i Skönsmon, Sundsvall som hör till Sundsvalls församling i Svenska kyrkan Kapellet invigdes den 21 september 1985.

 • node: Skönsmons gravkapell (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Skönsmons gravkapell (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10671278
  denomination=lutheran

  wikidata match: Q10671278
Skönsmons kyrka (Q10671279)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skönsmons kyrka är en kyrkobyggnad i stadsdelen Skönsmon i Sundsvall. Den är församlingskyrka i Sundsvalls församling i Härnösands stift. Skönsmons gamla kyrkogård ligger cirka 300 meter väster om kyrkan. En nyare kyrkogård, invigd på 1980-talet, ligger cirka 700 m söder om kyrkan, på Södra Stadsbergets sluttning.

 • way: Skönsmons kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Skönsmons kyrka (6 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10671279
  denomination=lutheran

  wikidata match: Q10671279
Sporthallsbron (Q10676528)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sporthallsbron är en gång- och cykelbro från Västra Allén i Västermalm till Sundsvalls sporthall och Badhusparken i Norrmalm på andra sidan Selångersån.

 • way: Sporthallsbron (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  foot=yes
  name=Sporthallsbron (6 name matches)
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=survey
  bicycle=yes
  highway=cycleway
  wikidata=Q10676528

  wikidata match: Q10676528
Stadshusparken, Sundsvall (Q10677176)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stadshusparken är en park vid Sundsvalls stadshus i Sundsvall. Parken ramas in av träd och genomskärs av diagonala gångvägar. I parkens norra del finns fontänen Dialog, ett konstverk av skulptören Christian Partos.

 • way: Stadshusparken (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Stadshusparken (2 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Hedern
  wikidata=Q10677176

  wikidata match: Q10677176
Stora torget (Q10681179)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stora torget ligger i Stenstan i centrala Sundsvall.

 • relation: Stora Torget (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Stora Torget (5 name matches)
  highway=footway
  wikidata=Q10681179

  wikidata match: Q10681179
Sundsvalls församling (Q10683835)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sundsvalls församling är en församling i Medelpads kontrakt i Härnösands stift och bildar ett eget pastorat.

 • relation: Sundsvalls kommun (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=2281
  name=Sundsvalls kommun
  KNKOD=2281
  source=SCB
  KNBEF96=94531
  name:en=Sundsvall Municipality
  name:sv=Sundsvalls kommun
  ref:scb=2281
  KOD77_79=2281
  KOD80_82=2281
  KOD83_91=2281
  KOD92_94=2281
  KOD95_96=2281
  KOD97_97=2281
  KOD98_98=2281
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q504994
  wikipedia=sv:Sundsvalls kommun
  LANDAREAKM=3206.00
  population=99342
  short_name=Sundsvall (1 name matches)
  admin_level=7
  official_name=Sundsvalls kommun
  population:date=2022-11-01
  source:population=SCB 2022

  wikidata mismatch: Q504994
 • relation: Sundsvalls församling (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=228101
  name=Sundsvalls församling (5 name matches)
  boundary=religious_administration (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=8
  border_type=parish
  denomination=church_of_sweden
 • relation: Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=320004
  name=Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt
  name:en=Sundsvalls Gustav Adolf District
  name:sv=Sundsvalls Gustav Adolfs district
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21721378
  admin_level=8
  border_type=district
  official_name=Sundsvalls Gustav Adolf (2 name matches)

  wikidata mismatch: Q21721378
 • relation: Sundsvall (OSM) exact location name match [show tags]
  date=2015-12-31
  name=Sundsvall (1 name matches)
  note=SCBs tätortsdata är inte kompatibel än, så denna polygon följer inte deras linjer, men innehar samma bostadsområden ungefär
  place=city
  capital=4
  comment=>50000 in pop => city
  name:he=סונדרסוואל
  name:ru=Сундсвалль (1 name matches)
  name:sv=Sundsvall (1 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:sma=Sjädtavaellie
  wikidata=Q26476
  population=57606
  ref:se:scb=7688
  admin_level=8
  ref:se:pts:postort=SUNDSVALL, SUNDSBRUK

  wikidata mismatch: Q26476
Sundsvalls centralstation (Q10683844)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sundsvalls centralstation är en av Sundsvalls två järnvägsstationer. Den ligger på Landsvägsallén i centrala Sundsvall. Stationen ritades av SJ:s dåvarande chefsarkitekt Folke Zettervall och invigdes 17 december 1925. Efter att Statens Järnvägar bolagiserades, ägdes och förvaltades byggnaden av Jernhusen AB. Sedan den 1 februari 2017 är Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB (SKIFU) ägare av fastigheten.

 • node: Sundsvall C (OSM) 28 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sundsvall C (2 name matches)
  train=yes
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Sundsvalls central (OSM) 148 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sundsvalls central (11 name matches)
  highway=platform
  alt_name=Sundsvall C (2 name matches)
  public_transport=platform (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Sundsvall C (OSM) 36 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sundsvall C (2 name matches)
  train=yes
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Sundsvall C (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sundsvall C (2 name matches)
  train=yes
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Sundsvall C (OSM) 39 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sundsvall C (2 name matches)
  train=yes
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Sundsvall C (OSM) 137 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  ref=Suc
  name=Sundsvall C (2 name matches)
  train=yes
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.jernhusen.se/Resenar/Sundsvalls-Centralstation/
  wikidata=Q10683844
  wikipedia=sv:Sundsvalls centralstation
  wheelchair=yes
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q10683844
Sundsvalls sporthall (Q10683851)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sundsvalls sporthall, Sporthallen, är en sportanläggning i stadsdelen Västermalm i centrala Sundsvall, som invigdes 1963 och består av tre sporthallar. Här finns även simhall, utomhusbad och lokaler för boxning, brottning, budo och styrketräning/gym.

 • way: Sporthallen (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sporthallen (3 name matches)
  leisure=sports_centre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  wikidata=Q10683851

  wikidata match: Q10683851
Sundsvalls stadshus (Q10683852)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sundsvalls stadshus är en byggnad belägen i södra änden av Stora torget i Stenstan, Sundsvall. Byggnaden användes som stadshus fram till 1975 då kommunen flyttade verksamheten till Sundsvalls gamla lasarett på Norrmalm, därefter kallat Sundsvalls kommunhus. Stadshuset inrymmer idag festvåning, restaurang och konferenslokaler samt delar av Sundsvalls kommuns verksamheter, Näringsliv och tillväxt samt Destination Sundsvall.

 • relation: Stadshuset (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stadshuset (5 name matches)
  note=public_building
  amenity=townhall
  building=public (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10683852

  wikidata match: Q10683852
Sundsvalls teater (Q10683854)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sundsvalls teater uppfördes 1894 i nyrenässans efter ritningar av arkitekten Johan Erik Stenberg. Det är den nordligaste svenska teatern som är byggd i den stilen. Den ägs numera av Sundsvalls kommun och är byggnadsminne sedan 1974. Teatersalongen har plats för cirka 330 personer.

 • node: Sundsvalls Teater (OSM) 28 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sundsvalls Teater (6 name matches)
  source=local_knowledge
  amenity=theatre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10683854

  wikidata match: Q10683854
Sundsvalls västra station (Q10683858)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sundsvalls västra station, lokalt omnämnd Västra station, är den mindre av Sundsvalls två järnvägsstationer. Den ligger ca 500 meter väster om centrumområdet Stenstans västra kant. Efter att Statens Järnvägar bolagiserades ägdes och förvaltades byggnaden av Jernhusen AB. Sedan den 1 februari 2017 är Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB ägare av fastigheten.

 • node: Sundsvall Västra (OSM) 12 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  ref=Suv
  name=Sundsvall Västra (6 name matches)
  train=yes
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Västra station (OSM) 109 m from Wikidata name match [show tags]
  bus=yes
  name=Västra station (6 name matches)
  highway=bus_stop
  alt_name=Sundsvalls västra stn
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Västra station (OSM) 116 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Västra station (6 name matches)
  bench=no
  highway=platform
  shelter=no
  public_transport=platform (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Sundsvall Västra (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=Suv;Suvå
  name=Sundsvall Västra (6 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10683858
  wikipedia=sv:Sundsvalls västra station
  wheelchair=yes
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q10683858
 • node: Sundsvall Västra (OSM) 18 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=Suvå
  name=Sundsvall Västra (6 name matches)
  train=yes
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Sundsvall Västra (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=Suvå
  name=Sundsvall Västra (6 name matches)
  train=yes
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Sveateatern (Q10684623)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sveateatern (tidigare även kallad Biografteatern Svea) är ett biograf- och teaterhus som uppfördes 1911-1912 i kvarteret Mars i Stenstaden i Sundsvall.

 • node: Sveateatern (OSM) 27 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sveateatern (3 name matches)
  amenity=theatre
  wikidata=Q10684623

  wikidata match: Q10684623
Södermalm (Q10688581)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Södermalm, tidigare Stenhammaren, är en stadsdel i Sundsvall, söder om järnvägen och stenstaden (centrum), mellan Sidsjövägen och Fridhemsparken. Söder om Södermalm ligger Södra Stadsberget. Åt öster ligger Östermalm och åt väster Sallyhill. I sydvästlig riktning gränsar Sidsjön.

 • relation: Södermalm (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=NYKO 151
  name=Södermalm (3 name matches)
  source=http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Statistikomradeskartor/
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10688581
  admin_level=10

  wikidata match: Q10688581
Thulebron (Q10697337)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Thulebron är en gång- och cykelbro i Sundsvall som utgör Thulegatans förlängning över Selångersån till Norrmalmsparken. Bron, som ligger mellan Storbron och Puckelbron, smyckas sommartid med blommor.

 • way: Thulebron (OSM) exact location name match [show tags]
  foot=yes
  name=Thulebron (6 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  bicycle=yes
  highway=cycleway
  surface=asphalt
  wikidata=Q10697337
  segregated=no

  wikidata match: Q10697337
Vägval (Q10717217)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vägval är ett konstverk i Hedbergska parken i Sundsvall av konstnären Jack Grafström. Den består av tre svarta stålbågar med skyltarna Ja, Nej och Vet ej i varsin båges topp.

 • node: Vägval (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vägval (5 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10717217
  wikipedia=sv:Vägval
  artist_name=Jack Grafström

  wikidata match: Q10717217
Vängåvan (Q10717388)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vängåvan är en park i Stenstaden i centrala Sundsvall, Sverige. Parken inramas av huvudgatorna Storgatan och Esplanaden och de mindre nord-sydgående Bankgatan respektive öst-västliga Kyrkogatan. Parken utgör tillsammans med Stora torget på andra sidan Esplanaden en stor öppen plats som utgör centralpunkten i Sundsvall. Parken med dess fontän anlagd i slutet av 1800-talet var en av de första platserna med offentlig utsmyckning i Sverige och anlades på gammal sjöbotten. Efter Sundsvallsbranden 1888 kom Vängåvan att skadas och de omkringliggande byggnaderna att förstöras. Under Sundsvalls snabba ekonomiska expansion kom Vängåvanområdet att bli ett av Sveriges viktigare finansiella centra med flera banker.

 • way: Vängåvan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Vängåvan (5 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10717388

  wikidata match: Q10717388
Västermalm, Sundsvall (Q10717988)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västermalm är en stadsdel väster om Sundsvalls centrum. Nuvarande Västermalm är platsen för den ursprungliga bebyggelsen vid tiden för Sundsvalls grundande. Vid nuvarande Widesbron över Selångersån gjordes ett försök att stoppa en invaderande rysk styrka som deltog i härjningarna av kusten 1721 i slaget vid Selånger i slutet av Stora nordiska kriget. Ryssarna segrade och brände staden.

 • relation: Västermalm (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Västermalm (5 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Västra staden
  wikidata=Q10717988
  admin_level=10

  wikidata match: Q10717988
Widesbron (Q10719986)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Widesbron eller Videsbron är en balkbro i betong, som utgör Västra vägens sträckning över Selångersån mellan Åkroken och Västhagen i Sundsvall. Intill bron står ett minnesmärke över slaget vid Selånger 1721 då svenska trupper vid platsen för dagens bro försökte försvara Sundsvall mot anfallande ryska trupper i slutskedet av Stora nordiska kriget. Bron som fanns där utgjorde stadens västra port.

 • way: Widesbron (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=Y 601
  name=Widesbron (6 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=tertiary
  reg_ref=601
  surface=asphalt
  alt_name=Västra bron
  maxspeed=40
  wikidata=Q10719986

  wikidata match: Q10719986
Sticksjön (Q18184421)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sticksjön är en sjö i Sundsvalls kommun i Medelpad och ingår i Selångersåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0536 kvadratkilometer och ligger 66,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Sticksjöbäcken.

 • way: Sticksjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sticksjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Yahoo
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18184421

  wikidata match: Q18184421
Grahnska huset (Q18239223)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Grahnska huset är en byggnad som uppförd 1889-1891 för apotekaren Peter Grahn. Byggnaden, som går i nederländsk renässansstil, ritades av Carl Fredrik Malm (planritning) och Gustaf Hermansson (gavlar, hörntorn).

 • way: Grahnska huset (OSM) 19 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grahnska huset (5 name matches)
  source=historical
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source_ref=1988
  wikidata=Q18239223

  wikidata match: Q18239223
Rahmska huset (Q18245245)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rahmska huset är en byggnad uppförd 1891 i Stenstan, Sundsvall. Byggherre var Anna-Britta Rahm, änka efter krämaren Johan Ulric Rahm, och som arkitekt anlitades Adolf Emil Melander. Familjen Rahm hade blivit förmögen på försäljning av kläder och tyger. Ett barnbarn till makarna Rahm var konstnären Sigrid Hjertén, som tidvis bodde hos sin mormor i detta hus.

 • way: Rahmska huset (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rahmska huset (5 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18245245

  wikidata match: Q18245245
Gamla Riksbankshuset, Sundsvall (Q18290069)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gamla Riksbankshuset är ett hus i Sundsvalls stenstad, i kvarteret Penningen. Huset uppfördes 1907 efter ritningar av Eduard Hallquisth och Fritz Ullrich på arkitektfirman Ullrich & Hallquisth. Huset var Sveriges riksbanks lokala bankkontor i Sundsvall fram till 1954. I huset grundades sedan Sundsvalls museum som hade sin verksamhet i huset fram till slutet av 1986 då museet tog plats i nya lokaler i Kulturmagasinet. Byggnaden inrymmer idag kontorslokaler för olika företag.

 • way: Gamla Riksbankshuset (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gamla Riksbankshuset (5 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18290069

  wikidata match: Q18290069
Tillbudet 2 (Q18333923)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tillbudet 2 är ett bostadsus i Stenstan, Sundsvall som uppfördes i början av 1900-talet av skinnhandlaren Lars Johan Larsson.

 • way: Tillbudet 2 (OSM) 22 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tillbudet 2 (6 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18333923

  wikidata match: Q18333923
Sundsvalls Gustav Adolfs kyrkogård (Q20715143)
 • relation: Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=320004
  name=Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt
  name:en=Sundsvalls Gustav Adolf District
  name:sv=Sundsvalls Gustav Adolfs district
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21721378
  admin_level=8
  border_type=district
  official_name=Sundsvalls Gustav Adolf (1 name matches)

  wikidata mismatch: Q21721378
 • way: Sundsvalls kyrkogård (OSM) 2.81 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sundsvalls kyrkogård (1 name matches)
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
Sköns distrikt (Q21721372)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sköns distrikt är ett distrikt i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län. Distriktet omfattar bland annat de nordöstra delarna av tätorten Sundsvall (Birsta, Bosvedjan, Haga, Ljustadalen (Johannedal), Ortviken, Skönsberg, Sundsbruk och Tunadal).

 • relation: Sköns distrikt (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=320010
  name=Sköns distrikt (9 name matches)
  place=district
  name:en=Skön District (9 name matches)
  name:sv=Sköns distrikt (9 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=9
  official_name=Skön (9 name matches)
  wikidata=Q21721372

  wikidata match: Q21721372
Skönsmons distrikt (Q21721373)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skönsmons distrikt är ett distrikt i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län. Distriktet omfattar de sydöstra delarna av tätorten Sundsvall (stadsdelsområdet Skönsmon och större delen av Industriområde Skönsmon), bostadsområdet Fläsian, den östra delen av Södra Stadsberget samt en del av Sundsvallsfjärden, inklusive Tjuvholmen.

 • relation: Skönsmon (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=NYKO 142
  name=Skönsmon (9 name matches)
  source=http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Befolkning/Statistikomradeskartor/
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=9
  wikidata=Q10671275

  wikidata mismatch: Q10671275
 • relation: Skönsmons distrikt (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=320005
  name=Skönsmons distrikt (9 name matches)
  name:en=Skönsmon District (9 name matches)
  name:sv=Skönsmons distrikt (9 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=8
  border_type=district
  official_name=Skönsmon (9 name matches)
  wikidata=Q21721373

  wikidata match: Q21721373
Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt (Q21721378)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt är ett distrikt i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län. Distriktet omfattar de centrala delarna av tätorten Sundsvall (stadsdelsområdena Centrum, Norrmalm, Södermalm och Sidsjö-Böle samt delar av stadsdelsområdena Nacksta, Granlo, Haga, Heffners-Ortviken och Industriområde Skönsmon) samt ett område vidare söderut, inklusive en stor del av Södra Stadsberget. Befolkningsmässigt är distriktet landskapets såväl som länets största distrikt.

 • relation: Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=320004
  name=Sundsvalls Gustav Adolfs distrikt (11 name matches)
  name:en=Sundsvalls Gustav Adolf District (11 name matches)
  name:sv=Sundsvalls Gustav Adolfs district (11 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21721378
  admin_level=8
  border_type=district
  official_name=Sundsvalls Gustav Adolf (11 name matches)

  wikidata match: Q21721378
Norra stadsberget (Q30160619)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norra stadsberget är ett kommunalt naturreservat i Sundsvall i Sundsvalls kommun i Västernorrlands län.

 • relation: Norra Stadsberget (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Norra Stadsberget (17 name matches)
  leisure=nature_reserve (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  lst:ref=2042686
  operator=Sundsvalls kommun
  wikidata=Q30160619
  lst:area_ha=140.64
  lst:land_ha=140.65
  lst:skog_ha=106.44
  lst:diarienr=KS-2012-00246
  lst:beslutdat=2014-02-24
  lst:tillkomst=2015-01-01
  lst:vatten_ha=0.0
  protect_class=7

  wikidata match: Q30160619
Malmströmska huset (Q30313579)
 • way: Malmströmska huset (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Malmströmska huset (4 name matches)
  source=historical
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source_ref=1988
  wikidata=Q30313579

  wikidata match: Q30313579
Hedbergska huset (Q30313587)
 • way: Hedbergska huset (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hedbergska huset (4 name matches)
  source=historical
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source_ref=1988
  wikidata=Q30313587

  wikidata match: Q30313587
Skön (Q33857963)
 • relation: Sköns distrikt (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=320010
  name=Sköns distrikt
  place=district
  name:en=Skön District
  name:sv=Sköns distrikt
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=9
  official_name=Skön (3 name matches)
  wikidata=Q21721372

  wikidata mismatch: Q21721372
Myndigheten för digital förvaltning (Q56302089)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

 • node: Myndigheten för digital förvaltning (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Myndigheten för digital förvaltning (5 name matches)
  phone=+46 771 11 44 00
  office=government
  website=https://www.digg.se/
  alt_name=DIGG (2 name matches)
  government=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:street=Storgatan
  addr:country=SE
  addr:housenumber=37
  wikidata=Q56302089

  wikidata match: Q56302089
Sköns tingslag (Q63075275)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sköns tingslag var ett tingslag i Västernorrlands län.

 • relation: Sköns distrikt (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=320010
  name=Sköns distrikt
  place=district
  name:en=Skön District
  name:sv=Sköns distrikt
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=9
  official_name=Skön (2 name matches)
  wikidata=Q21721372

  wikidata mismatch: Q21721372
Kolumbarium Gustav Adolfs kyrka (Q115216185)
 • way: Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sundsvalls Gustav Adolfs kyrka (2 name matches)
  amenity=place_of_worship
  alt_name=Gustav Adolfskyrkan
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  wikidata=Q10511120
  wikipedia=sv:Gustav Adolfs kyrka, Sundsvall
  roof:shape=gabled
  start_date=1894
  roof:colour=black
  denomination=lutheran
  building:colour=firebrick
  building:height=81
  building:material=brick

  wikidata mismatch: Q10511120
Selånger, S:t Olofs kyrkogård (Q115303842)
 • relation: Selångers distrikt (OSM) 2.17 km from Wikidata name match [show tags]
  ref=320009
  name=Selångers distrikt
  name:en=Selånger District
  name:sv=Selångers distrikt
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21721366
  admin_level=8
  border_type=district
  official_name=Selånger (2 name matches)

  wikidata mismatch: Q21721366
Sköns kyrkogård (Q115303847)
 • relation: Sköns distrikt (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=320010
  name=Sköns distrikt
  place=district
  name:en=Skön District
  name:sv=Sköns distrikt
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=9
  official_name=Skön (1 name matches)
  wikidata=Q21721372

  wikidata mismatch: Q21721372
Olof Palmes torg (Q122902908)
 • way: Olof Palmes torg (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Olof Palmes torg (2 name matches)
  place=square (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=pedestrian
  surface=paving_stones
  wikidata=Q122902908

  wikidata match: Q122902908