Sundsvall

Sundsvall, Sundsvall Municipality, Västernorrland County, Sweden
category: boundary — type: administrative — OSM: relation 10276532

Items with no match found in OSM

255 items

Swedish Companies Registration Office (Q891249)
item type: registration authority / handelsregister / svensk statlig myndighet
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bolagsverket är en avgiftsfinansierad svensk statlig registreringsmyndighet som huvudsakligen hanterar registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, såsom ändring av adress och byte av styrelse och revisorer. Myndigheten tar emot årsredovisningar och registrerar företagsinteckningar och fattar beslut om likvidation. Myndigheten tillhandahåller också företagsfakta (registerinformation om Sveriges företag och föreningar) och arbetar i samverkan med andra aktörer för att utveckla tjänster som bidrar till en enklare vardag för företag och företagande. Myndigheten har cirka 600 anställda.

Street address: Stuvarvägen 21, 852 29 Sundsvall (from Wikidata)

website: http://www.bolagsverket.se, https://www.bolagsverket.se

Högom grave field (Q1486714)
item type: gravfält
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Högoms gravfält är ett gravfält i Högom, Sundsvall, som mäter 315x190 m och sträcker sig i nordväst- sydostlig riktning och delvis sönderbyggts. Det består av 10 synliga gravhögar från folkvandringstid, men ursprungligen bestod det av minst 17 gravanläggningar. Fyra högar är närmare 40 meter i diameter och höjden är mellan 4 och 5 meter. Övriga högar är mindre, mellan 5 och 15 meter vida och med höjden 0,3–2 meter. De mindre högarna har anlagts först och storhögarna troligen i ordningen 4, 3, 2 och 1.

Sundsvalls Tidning (Q3503869)
item type: dagstidning
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sundsvalls Tidning (ST) är en svensk liberal morgontidning som ges ut i Sundsvall med omnejd.

website: https://www.st.nu/

Swedish Board for Study Support (Q6971083)
item type: svensk statlig myndighet
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är en svensk myndighet som lyder under Utbildningsdepartementet och har huvudkontoret i Sundsvall. CSN finns på 11 orter runt om i landet.

Street address: Norra Tjärngatan 2, 852 37 Sundsvall (from Wikidata)

website: http://www.csn.se, https://www.csn.se

Student Union in Sundsvall (Q7627783)
item type: organisation / studentkår
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Studentkåren i Sundsvall (SKS; engelska: Student Union in Sundsvall), grundades 1977. Studentkåren i Sundsvall har kårstatus vid mittuniversitetets campus i Sundsvall.

Alliero (Q10405642)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Alliero är ett bostadsområde och en planerad ny stadsdel vid foten av Norra stadsberget i Sundsvall. I väster gränsar det mot området Västhagen (med Tonhallen och Folkets Park, Sundsvall, där engelska skolan idag bedriver verksamhet), i syd mot ett industriområde och i sydöst mot stadsdelen Norrmalm. Alliero ingår i stadsdelsområdet Norrmalm.

Bergsåkersbron (Q10428593)
item type: bro
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bergsåkersbron är en balkbro i betong, som utgör Västra vägen mellan Granlo till Bergsåker i Sundsvall. Bron går över järnvägen Ådalsbanan och Timmervägen på Riksväg 86. Hulibäcken passerar under bron och riksvägen i en kulvert.

Bosvedjans kyrka (Q10433554)
item type: kyrka
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bosvedjans kyrka är en kyrkobyggnad i stadsdelen Bosvedjan strax norr om Sundsvalls centrum. Den är församlingskyrka i Sköns församling i Härnösands stift.

Bydalen (Q10438145)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bydalen är ett bostads- och affärsområde i södra delen av stadsdelsområdet Bosvedjan, cirka 3 kilometer norr om Sundsvalls centrum.

Bydalens gravkapell (Q10438146)
item type: kyrka / samling av byggnader
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bydalens gravkapell (även kallad Byns gravkapell) är en kyrkobyggnad i Sköns församling på Bydalens kyrkogård vid Bydalsbäcken. Kapellet ligger i stadsdelsområdet Haga, Sundsvall alldeles söder om genomfartsleden Hulivägen och bostadsområdet Bydalen.

Böle (Q10438704)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Böle är en stadsdel i stadsdelsområdet Sidsjö-Böle i Sundsvall söder om Mårtensro och Sidsjö.

Bünsowska tjärnen (Q10438810)
item type: park
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bünsowska tjärnen eller med en äldre namnform Bünsowska tjärn är en park i Sundsvall som består av en damm omgiven av pilträd. På platsen fanns tidigare en naturlig tjärn, Västra tjärn. Bünsowska tjärnen skapades 1885 genom att man ledde friskt vatten från Sidsjön till den gamla tjärnen. Bakom vattenledningen stod träpatronen Fredrik Bünsow. Lönnar planterades kring dammen 1909 och på 1930-talet planterades de stora pilar som finns runt dammen.

Dialog (fontän) (Q10470436)
item type: skulptur
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Dialog är en fontänskulptur i brons av skulptören Christian Partos som finns i Stadshusparken i Sundsvall. År 1996 rustades parken upp och kommunen gav Christian Partos uppdraget att utforma fontänskulpturen.

Fotomuseet Sundsvall (Q10498335)
item type: museum
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fotomuseet i Sundsvall är en del av Sundsvalls museum.

Street address: Packhusgatan 4851 96, Sundsvall (from Wikidata)

Granbacken (Q10508008)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Granbacken är ett område med villabebyggelse öster om Ortviken i Sundsvall. Området omfattar tre gator: Granbacken, Måsgatan och Petersviksgatan.

Granlohög (Q10508129)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Granlohög är en stadsdel i stadsdelsområdet Granlo i västra Sundsvall. Stadsdelen gränsar i väster till stadsdelen Granlo och i norr till Håkanstå. Söder om Granlohög på andra sidan Selångersån ligger Nacksta industriområde. Väster om Granlohög ligger Sundsvalls kyrkogård.

Gustav II Adolf (Q10511147)
item type: skulptur
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bronsstatyn över Gustav II Adolf, är en staty över Sundsvalls grundare, mitt på Stora torget i Sundsvall.

Gärde (Q10512344)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gärde är ett företags- och bostadsområde i Sundsvall mellan Skönsberg, Bydalen, Bosvedjan och Tunadal. Området begränsas i öster av Gärdetjärnen och i väster av Europaväg 4.

Court of Appeal for Southern Norrland (Q10526700)
item type: hovrätt
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hovrätten för Nedre Norrland är en svensk hovrätt vars domkrets omfattar Gävleborgs län, Jämtlands län och Västernorrlands län. Själva hovrätten ligger i Sundsvall och inrättades 1948 i syfte att minska Svea hovrätts arbetsbörda. Domstolsbyggnaden ritades av Backström & Reinius.

website: http://www.hovrattenfornedrenorrland.se/

Håkanstå (Q10532012)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Håkanstå är ett bostadsområde i sluttningen ovanför Sundsvalls kyrkogård, i huvudsak i nordöstra utkanten av stadsdelsområdet Granlo, mellan stadsdelsområdet Norrmalm och Granloholm i Sundsvall.

Högom (Q10532330)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Högom är en stadsdel i stadsdelsområdet Granlo i västra Sundsvall. Stadsdelen gränsar i öster till stadsdelen Granlo och Högoms gravfält. Väster om Högom ligger stadsdelen Bergsåker.

administrative court of appeal in Sundsvall (Q10543167)
item type: kammarrätt
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kammarrätten i Sundsvall är en förvaltningsdomstol, en av fyra kammarrätter i Sverige. Kammarrätterna är normalt andra nivån i de allmänna förvaltningsdomstolarnas instansordning.

website: http://www.kammarrattenisundsvall.se/

Kubikenborgs IP (Q10549768)
item type: idrottsplats
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kubikenborgs IP, Kubenplan är en arena i Kubikenborg i södra Sundsvall. Kubikenborgs IF spelar sina hemmamatcher där.

Lillhällom (Q10561850)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillhällom är en stadsdel i stadsdelsområdet Bergsåker i Sundsvall och är den västligaste av alla stadsdelar i tätorten. Stadsdelen gränsar i öster till Bergsåker och i nordost till Österro och ligger 7 kilometer nordväst om centrala Sundsvall vid foten av Lillhällomsberget. Bebyggelsen består i huvudsak av villor och radhus. Gatorna i området har namn relaterade till hästar, såsom Skimmelvägen, Fuxvägen och Fullblodsvägen.

Medelpads Fornminnesförening (Q10579116)
item type: museum / hembygdsförening
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Medelpads fornminnesförening är en förening i Sundsvall som bildades 1906 för att skapa en motsvarighet till Skansen för Medelpad. På Norra Berget driver föreningen tillsammans med Föreningen Norra berget Sveriges näst största[källa behövs] friluftsmuseum, med gamla byggnader och annat som minner om hur folk levde i det gamla bondesamhället. I en av byggnaderna driver föreningen ett hantverks- och sjöfartsmuseum, vars mest kända föremål är den uppstoppade skvadern.

website: http://www.skvadern.com/

Medelpads domsagas tingslag (Q10579118)
item type: tingslag
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Medelpads domsagas tingslag var ett tingslag i Västernorrlands län som omfattade hela Medelpad förutom Sundsvalls stad. Tingsplats var Sundsvall.

Medelpads runinskrifter 15 (Q10579125)
item type: runinskrift / nordisk runsten
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Runinskrift M 15 är en runsten som står utanför Sköns kyrka i Sköns socken och Sundsvalls kommun i Medelpad. Ytterligare en runsten är placerad vid kyrkan, nämligen M 16. Den försvunna M 17 har tidigare också funnits vid kyrkan.

Medelpads runinskrifter 16 (Q10579126)
item type: runinskrift / nordisk runsten
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Runinskrift M 16 är ett runstensfragment som står utanför Sköns kyrka i Sundsvalls kommun, Medelpad. Jämte den står M 15 och tidigare har även M 17 funnits där.

Medelpads östra domsagas tingslag (Q10579140)
item type: tingslag
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Medelpads östra domsagas tingslag var ett tingslag i Västernorrlands län. Det omfattade den mindre östra och nordöstra delen av landskapet Medelpad inom nuvarande Sundsvalls och Timrå kommuner. Tingsplats var Sundsvall.

Midälva (Q10585114)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Midälva är en stadsdel i Sundsvall, vid Midälvaplan mellan Nacksta och Sallyhill.

Norra Berget (Q10602626)
item type: friluftsmuseum
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norra berget (även kallat Norra stadsberget) är ett friluftsmuseum i Sundsvall. Friluftsmuseet är beläget på Norra stadsberget 1,5 kilometers promenadväg eller 2,5 kilometers bilväg nordväst om Sundsvalls stadscentrum - Stenstan. Friluftsmuseet består av ett 40-tal kulturhistoriska byggnader från olika delar av Medelpad. Här finns även ett utsiktstorn, fäbodvall, Hantverks- och sjöfartsmuseum med den uppstoppade Skvadern, en populär lekplats, butiker, vandrarhem, kafé, restaurang och grillplatser.

website: http://www.norraberget.se

Norrliden (Q10602885)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norrliden är en stadsdel Sundsvall. Stadsdelen gränsar i söder till stadsdelen Norrmalm och öster till stadsdelen Skönsberg. Norrliden hör till Gustav Adolfs församling.

Rosenlund (Q10657003)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rosenlund är ett bostadsområde med villabebyggelse norr om Skönsberg och strax söder om Gärdehov i Sundsvall. Området omfattar tre gator: Dalgränd, Viktorsvägen och nordligaste delen av Skönsbergsvägen.

Sallyhill (Q10660560)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sallyhill är en stadsdel i Sundsvall i Medelpad, Västernorrlands län.

Sibirien (Q10667236)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sibirien är ett villaområde i östra Sundsvall. Området ligger norr om stadsdelen Ortviken och Ortvikens pappersbruk.

Sidsjöns sjukhus (Q10667406)
item type: tidigare sjukhus
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sidsjöns sjukhus var ett mentalsjukhus som låg vid Sidsjön utanför Sundsvall. Sjukhuset lades ned år 2001 och området är omvandlat till bostäder, skolor, vårdcentral, och flyktingförläggning.

Stadsmon (Q10677194)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stadsmon är en stadsdel i Sundsvall som ursprungligen växte upp andra halvan av 1800-talet som en helt oplanerad bebyggelse i utkanten av Sundsvall.

National Government Employee Pensions Board (Q10677726)
item type: svensk statlig myndighet
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för frågor som rör den statliga tjänstepensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring, allt i den utsträckning dessa frågor inte hör till någon annan myndighet. SPV har det övergripande ansvaret för att försäkringstekniskt korrekta kostnader beräknas för de åtaganden myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna har gentemot de anställda och att det totala försäkringsmässiga värdet av sådana åtaganden beräknas.

Street address: Jägargatan 1, 852 37 Sundsvall (from Wikidata)

website: http://www.spv.se, https://www.spv.se

Sundsvalls Gustav Adolfs gravkapell (Q10683836)
item type: gravkapell
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sundsvalls Gustav Adolfs gravkapell är en kyrkobyggnad öster om Granlohög, Sundsvall som hör till Sundsvalls församling i Svenska kyrkan. Kapellet invigdes den 14 september 1886.

Sundsvalls kårhus (Q10683847)
item type: byggnad
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tornhuset, före detta Sundsvalls kårhus, dessförinnan stadsbibliotek och högskolebibliotek, är en fastighet på Köpmangatan 15 i Sundsvall. Lokalen används som mötesplats för kommunens ungdomsverksamhet och för föreningar, för fritidsgårdsverksamhet och för kurser under skollov. Den har konferensrum, övnings- och konsertlokaler för musikgrupper, samt verkstads- och utställningslokaler för konst.

Sundsvall City (Q10683853)
item type: stad i Sverige
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
Denna artikel handlar om den tidigare kommunen Sundsvalls stad och dess administrativa historia. För stadens historia och dagens tätort se Sundsvall, för dagens kommun, se Sundsvalls kommun.

Sundsvalls stad var en stad och kommun i Västernorrlands län. Centralort var Sundsvall och kommunkod 1952-1970 var 2281.

Sundsvall District Court (Q10683855)
item type: tingsrätt
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sundsvalls tingsrätt är en tingsrätt i Sverige med kansli i Sundsvall. Tingsrättens domkrets omfattar kommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge i Medelpad. Tingsrätten med dess domkrets ingår i domkretsen för Hovrätten för Nedre Norrland.

website: http://www.sundsvallstingsratt.se/

1888 Sundsvall Fire (Q10683860)
item type: brand
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sundsvallsbranden, 1888, är den största branden i Sveriges historia, och den tredje stadsbranden i Sundsvalls historia. Vad som orsakade branden är inte helt säkert men de flesta uppgifter tyder på att en gnista från ångslupen Selånger var orsaken. Vädret den 25 juni 1888 var varmt, torrt och blåsigt så det fanns alla förutsättningar för att få ett snabbt förlopp på branden. Fartyget åkte längs Selångersån upp mot stadens tidigare centrum i Åkroken. En gnista från fartyget blåste från fartyget upp på land och den starka blåsten i kombination med torrt gräs och byggnader av trä fick förödande konsekvenser. Den första byggnaden elden fick fäste i var ett brygghus mitt emot dagens sporthall. Staden var i ruiner inom 9 timmar och 9 000 människor blev hemlösa. Fem personer omkom. Skadorna på egendomar efter branden värderades till nästan 30 miljoner kronor.

Vinkeltået (Q10715776)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vinkeltået är en stadsdel i Sundsvall, intill Midälva. Området bebyggdes 1947-1948 av Stiftelsen Sundsvallshem och omfattar 11 fristående lamellhus med sammanlagt 170 lägenheter

Västra Granloholm (Q10718243)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västra Granloholm är en stadsdel som utgör västra delen av stadsdelsområdet Granloholm i Sundsvall. Området ligger norr om Granlo.

Åkroken (Q10726381)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Åkroken är ett område i stadsdelen Västermalm, Sundsvall, kring vilket Selångersån gör en krök. Området var den ursprungliga platsen för staden Sundsvall, och domineras idag av Mittuniversitetets campus Sundsvall och dess näringslivssamverkan.

Östermalm (Q10728067)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Östermalm är en stadsdel i Sundsvall.

Österro (Q10728098)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Österro är en stadsdel i stadsdelsområdet Bergsåker i tätorten Sundsvall. Stadsdelen gränsar i söder till Bergsåker och i sydväst till Lillhällom och ligger drygt 5 kilometer nordväst om centrala Sundsvall vid foten av Lillhällomsberget. Bebyggelsen består i huvudsak av villor och radhus uppförda under mitten av 1970-talet. Gatorna i området har namn relaterade till hästverksamhet som till exempel Galoppvägen, Ridvägen och Sulkyvägen. I området finns förskola samt lågstadieskola.

Östra Granloholm (Q10728288)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Östra Granloholm är en stadsdel som utgör östra delen av stadsdelsområdet Granloholm i Sundsvall. Området ligger norr om Håkanstå och Norra berget.

The 15th Winter Deaflympics (Q10844430)
item type: säsong av seriespel eller idrottstävling
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The 2003 Winter Deaflympics (Swedish: 2003 Vinterdeaflympics) officially known as the 15th Winter Deaflympics (Swedish: 15: e Vinterdeaflympics) is an international multi-sport event that was held from 28 February 2003 to 8 March 2003.The event was hosted by Sundsvall, Sweden.

Kubikenborg (Q18291438)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kubikenborg är en stadsdel sydost om Sundsvalls centrum, mellan Södra Stadsberget och Sundsvallsfjärden. I väster gränsar stadsdelen till Skönsmon och i öster till obebyggd skogsmark.

Sundsvall Energi Arena (Q18449127)
item type: sportanläggning
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Brandcode Center, tidigare Gärdehallen, Gärdehovs ishall, Sundsvalls ishall, är en ishall i idrottsanläggningen Gärdehov i Sundsvall, Sverige, belägen i stadsdelen Gärde cirka fyra kilometer norr om Sundsvalls centrum.

Medelpads östra domsaga (Q19978132)
item type: domsaga
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Medelpads östra domsaga var en domsaga i Västernorrlands län. Den bildades den 1 januari 1879 (enligt beslut den 18 maj 1878) genom delningen av Medelpads domsaga i två delar. Domsagan upplöstes den 1 januari 1965 då den uppgick i den återbildade Medelpads domsaga.

Sydöst Hulistugan Karlstadvägen (Q26239908)
item type: småort i Sverige
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Redigerar Sydöst Hulistugan Karlstadvägen var före 2010 en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Sundsvalls kommun. Den omfattade bebyggelse i stadsområdet Granloholm. Området räknas från 2010 som en del av tätorten Sundsvall.

Sidsjö (Q55461939)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sidsjö är en stadsdel söder om Sundsvalls centrum. Området är uppkallat efter den intilliggande Sidsjön. Här finns det bland annat en slalombacke, Sidsjöbacken, flera fik och olika butiker.

Härsta, Sundsvall kommun (Q56301167)
item type: by
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Härsta är en by i Sköns socken i Sundsvalls kommun. Härsta ligger på gammal jordbruksbygd, och har även en del fornlämningar i form av gravkullar. I området finns också ett elljusspår som sköts av Birsta SK. Byn räknas sedan 2015 som en del av tätorten Sundsvall.

Medelpads domsaga (Q63075165)
item type: domsaga
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Medelpads domsaga var en domsaga i Västernorrlands län under perioden 1965-1970. Den uppgick vid tingsrättsreformen i Sverige i den 1 januari 1971 bildade Medelpads tingsrätt, vars domkrets också kallades Medelpads domsaga.

Pallas konditori (Q74725513)
item type: konditori
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Pallas konditori är ett anrikt konditori som ligger på Strandgatan i Sundsvall, nära Sundsvalls centralstation. Konditoriet grundades 1956 och har än i dag kvar delar av originalinredningen. Här serveras bland annat bakelsen "La strada", ett bakverk som uppfanns av Pallas bagare Kaj Mårtensén. 2018 nämndes Pallas som nummer 5 i Tidningen Lands lista över "6 klassiska konditorier".

Realgymnasiet Sundsvall (Q90138552)
item type: gymnasieskola

Street address: Kyrkogatan 3, 852 31 Sundsvall (from Wikidata)

website: https://www.realgymnasiet.se/skolor/sundsvall/

Baldershovs outdoor gym (Q107209391)
item type: utegym

Street address: Lasarettsvägen 20, 856 43 Sundsvall (from Wikidata)

website: https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/idrott-och-motion/idrottsplatser/spontanidrottsplatser-och-utegym/

Bergsåker outdoorgym (Q107369547)
item type: utegym

website: https://naturkartan.se/sv/sundsvall/bergsakers-utegym

Pilens, outdoor gym (Q107391247)
item type: utegym

website: https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/idrott-och-motion/idrottsplatser/spontanidrottsplatser-och-utegym/

Södermalms, outdoor gym (Q112189793)
item type: utegym

website: https://www.naturkartan.se/sv/vasternorrlands-lan/sodermalms-utegym-2

Skönsmons old cemetery (Q115303856)
item type: begravningsplats

website: https://www.svenskakyrkan.se/sundsvall/defaultaspxid769859

Skönsmons new begravningsplats (Q115303857)
item type: begravningsplats

website: https://www.svenskakyrkan.se/sundsvall/defaultaspxid769859

Bron. (Q124627900)
item type: organisation / innovationshub

website: https://www.broninnovation.se/, https://www.broninnovation.se/about-bron-in-english