Goriška regija

Goriška regija, Slovenia
category: boundary — type: census — OSM: relation 1699148
Bela (Q2476023)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bela je naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Bela (OSM) 245 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bela (22 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Bella di Vipacco (2 name matches)
  wikidata=Q2476023
  wikipedia=sl:Bela, Ajdovščina

  wikidata match: Q2476023
Cesta (Q2482257)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cesta je obcestno naselje v Občini Ajdovščina. Vas leži v srednjem delu Vipavske doline, severno od Vipavskega Križa in zahodno od Ajdovščine. Vas je ime dobila po cesti, ki je že v prazgodovini povezovala severno obalo Jadranskega morja z notranjostjo celine. Razprostira se na obeh straneh regionalne ceste Ajdovščina - Nova Gorica. Deli se tri dele, Dolenjo, Srednjo in Novo vas; ki se delijo še na manjše zaselke, Olivše, Lozice, Otkovše, Ribnik, Geben, Jovhovno, Bone, Namškarco, Petrgalovše, Brajdo, Dulano vas in Miklavše.

 • node: Cesta (OSM) 0.77 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Cesta (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Strassdorf
  name:it=Strada di Aidussina (2 name matches)
  name:sl=Cesta (21 name matches)
  wikidata=Q2482257
  wikipedia=sl:Cesta, Ajdovščina

  wikidata match: Q2482257
Kozaršče (Q2494599)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kozaršče je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Kozaršče (OSM) 96 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kozaršče (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=www.geopedia.si;http://www.iccdold.beniculturali.it/aerofototeca/lucidi/large/IGM-026-TOLMINO/RAF_26_TOLMINO_01.jpg
  name:it=Cosarsa (1 name matches)
  wikidata=Q2494599
  wikipedia=it:Cosarsa
  wikipedia:sl=Kozaršče

  wikidata match: Q2494599
Čadrg (Q2496998)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čadrg je naselje v Občini Tolmin, ki se nahaja v Triglavskem narodnem parku. Dostop do vasi je po cesti iz Tolmina preko Hudičevega mostu nad koriti reke Tolminke in mimo Dantejeve jame (Zadlaška jama). Vas je znana po pridelavi sira Tolminc, poznana pa je tudi po komuni nekdanjih odvisnikov od drog, ki je je ustanovil don Pierino.

 • node: Čadrg (OSM) 104 m from Wikidata name match [show tags]
  wikidata=Q2496998
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Čadrg (17 name matches)

  wikidata match: Q2496998
Sela pri Volčah (Q2505222)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sela pri Volčah je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Sela pri Volčah (OSM) 97 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sela pri Volčah (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Sella di Volzana
  wikidata=Q2505222
  wikipedia:sl=Sela pri Volčah

  wikidata match: Q2505222
Dolenji Novaki (Q2513261)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenji Novaki so naselje v Občini Cerkno.

 • node: Dolenji Novaki (OSM) 491 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenji Novaki (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Долени-Новаки (2 name matches)
  wikidata=Q2513261
  wikipedia=sl:Dolenji Novaki

  wikidata match: Q2513261
Brje (Q2515488)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brje je naselje v Občini Ajdovščina. Naselje leži na vzpetini Vipavskih gričev, ki predstavljajo naravno povezavo med Vipavsko dolino in dolino Branice. Razgibana tla ustvarijo slikovito pokrajino z značilnimi kmetijskimi površinami in poselitvijo. Pod Brjami teče reka Vipava. Na levem bregu reke Vipave se vzpenjajo griči. Skoraj vsak grič ima svoj zaselek. Teh zaselkov je dvanajst. Ti se imenujejo: Kasovlje, Nečilec, Most, Kodrovi, Pečenkovi, Martini, Mihelji, Žulji, Možin, Cinki, Furlani in najvišje ležeči zaselek Sveti Martin. Najvišja točka zaselka Sveti Martin je cerkvica Svetega Martina, v vasi Martini pa stoji cerkev, ki je posvečena slovanskima apostolama svetemu Cirilu in Metodu.

 • node: Brje (OSM) 0.86 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Brje (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Bairach
  name:it=Bria dei Furlani (2 name matches)
  name:sl=Brje (24 name matches)
  wikidata=Q2515488
  wikipedia=sl:Brje, Ajdovščina

  wikidata match: Q2515488
Vodice (Q2536808)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vodice so naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Vodice (OSM) 264 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vodice (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2536808
  wikipedia=sl:Vodice, Ajdovščina
  old_name:it=Vodizze in Selva Piro (2 name matches)

  wikidata match: Q2536808
Vrsno (Q2539362)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrsno je majhna gručasta vas v Občini Kobarid. Leži na vzpetini na levem bregu reke Soče in je od Kobarida oddaljeno 8,1 km. Dostop do vasi je možen po poti iz vasi Smast ali Kamno. Iz Vrsnega pa vodi pot v majhno gorsko vasico Krn. V neposredni bližini Vrsnega leži tudi vasica Selce (leži v občini Tolmin), ki je znana po slapovih. Tu se nahajata Gregorčičev slap in slap Brinta.

 • node: Vrsno (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrsno (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Urschenbach
  name:sl=Vrsno (21 name matches)
  wikidata=Q2539362
  wikipedia=sl:Vrsno

  wikidata match: Q2539362
Šebrelje (Q2546042)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šebrelje je naselje v Občini Cerkno.

 • node: Šebrelje (OSM) 256 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šebrelje (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Шебреле
  wikidata=Q2546042
  wikipedia=sl:Šebrelje

  wikidata match: Q2546042
Kneške Ravne (Q3190413)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kneške Ravne so naselje v Občini Tolmin.

 • node: Kneške Ravne (OSM) 87 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kneške Ravne (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Кнешке-Равне (8 name matches)
  wikidata=Q3190413
  wikipedia:sl=Kneške Ravne

  wikidata match: Q3190413
Perati (Q3255413)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Perati so naselje v Občini Kobarid. Ustanovljeno je bilo leta 1997 iz dela ozemlja naselja Avsa. Leta 2015 je imelo 19 prebivalcev.

 • node: Perati (OSM) 59 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Perati (23 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Peruth
  name:it=Perati di Luico (1 name matches)
  name:sl=Perati (23 name matches)
  wikidata=Q3255413
  wikipedia=it:Perati

  wikidata match: Q3255413
Staro selo (Q3256225)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Staro selo je naselje v Občini Kobarid.

 • node: Staro selo (OSM) 209 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Staro selo (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Starusell
  name:it=Sella di Caporetto (1 name matches)
  name:sl=Staro selo (18 name matches)
  wikidata=Q3256225

  wikidata match: Q3256225
Nanos (Q3283123)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nanos je naselje v Občini Vipava.

 • node: Nanos (OSM) 47 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nanos (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3283123
  wikipedia=sl:Nanos, Vipava
  population=20

  wikidata match: Q3283123
Sanabor (Q3365820)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sanabor je naselje v Občini Vipava. Sanabor leži na nadmorski višini 333 m. Leži na stičišču med Trnovsko planoto in Nanosom. Ločuje ju hudournik Bejla. Je gručasta vas s štirimi zaselki: pri Medlišku, v Plavžu, v Malnu in pri Zavetnikih. Po legendi naj bi bilo tu nekoč jezero, na otoku sredi njega pa cerkev svetega Danijela. Je edina vas v Vipavski dolini, ki ima kozolce. Prebivalci Sanabora so se včasih ukvarjali predvsem s kmetijstvom(živinoreja, vinarstvo), oglarstvom, apneničarstvom, kovaštvom, gozdarstvom in čebelarstvom.

 • node: Sanabor (OSM) 236 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sanabor (29 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Sanabor Val di Bella (1 name matches)
  wikidata=Q3365820
  wikipedia=sl:Sanabor
  population=92

  wikidata match: Q3365820
Malo Polje (Q3434225)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Malo Polje je naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Malo Polje (OSM) 1.86 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Malo Polje (25 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Poglie Piccolo (1 name matches)
  wikidata=Q3434225
  wikipedia=sl:Malo Polje

  wikidata match: Q3434225
Sedlo (Q3483619)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sedlo je naselje v Občini Kobarid.

 • node: Sedlo (OSM) 89 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sedlo (16 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Settel
  name:it=Sedula (2 name matches)
  name:sl=Sedlo (16 name matches)
  wikidata=Q3483619
  wikipedia=it:Sedula

  wikidata match: Q3483619
Robidni Breg (Q21944805)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Robidni Breg je naselje v občini Kanal, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 z odcepitvijo od naselja Anhovo.

 • node: Robidni Breg (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Robidni Breg (12 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21944805

  wikidata match: Q21944805
Močila (Q21944806)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Močila je naselje v občini Kanal, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 z odcepitvijo od naselja Anhovo.

 • node: Močila (OSM) 115 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Močila (11 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21944806

  wikidata match: Q21944806
Kamenca nad Ložicami (Q21944813)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kamenca nad Ložicami je naselje v občini Kanal, ki je bilo ustanovljeno leta 2006 z odcepitvijo od naselja Anhovo.

 • node: Kamenca nad Ložicami (OSM) 0.54 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kamenca nad Ložicami (13 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q21944813

  wikidata match: Q21944813
Črni Vrh (Q13537104)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Črni Vrh je naselje v Občini Idrija. Je največje naselje na Črnovrški planoti, ki se nahaja na vzhodnem delu Trnovskega gozda. Je razloženo naselje z gručastim jedrom, na robu kraškega polja, pod obronki Špika (1068m) in Male peči ter Velike peči, ob regionalni cesti Godovič – Ajdovščina. Okoliška planota je vršaj dolomitnega drobirja, v katerem je več brezen in vrtač. Na planoti izvirata tudi dva potočka, ki pa kmalu ponikneta. Črni Vrh je edino strnjeno naselje na tej planoti in je pomembno križišče poti proti Colu, Godoviču, Idrijskemu Logu, Lomam in Zadlogu.

 • node: Črni Vrh (OSM) 0.58 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=686
  name=Črni Vrh (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13537104
  long_name=Črni Vrh nad Idrijo (1 name matches)
  wikipedia=en:Črni Vrh, Idrija
  old_name:it=Montenero d'Idria (2 name matches)

  wikidata match: Q13537104
Dolenje Nekovo (Q15214494)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenje Nekovo je naselje v občini Kanal, ki je bilo ustanovljeno leta 2008 z odcepitvijo od naselja Ajba.

 • node: Dolenje Nekovo (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenje Nekovo (13 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15214494
  wikipedia=sl:Dolenje Nekovo

  wikidata match: Q15214494
Gorenje Nekovo (Q15221884)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenje Nekovo je naselje v občini Kanal, ki je bilo ustanovljeno leta 2008 z odcepitvijo od naselja Ajba.

 • node: Gorenje Nekovo (OSM) 98 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenje Nekovo (13 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15221884
  wikipedia=sl:Gorenje Nekovo

  wikidata match: Q15221884
Gorenje Polje (Q15221885)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenje Polje je naselje v občini Kanal, ki je bilo ustanovljeno leta 2008 z odcepitvijo od naselja Anhovo.

 • node: Gorenje Polje (OSM) 59 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenje Polje (12 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Goregna Poglie
  wikidata=Q15221885
  wikipedia=sl:Gorenje Polje, Kanal

  wikidata match: Q15221885
Ledinsko Razpotje (Q15222926)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ledinsko Razpotje je naselje v Občini Idrija. Ustanovljeno je bilo leta 2009 iz dela ozemlja naselij Idršek in Pečnik. Leta 2015 je imelo 105 prebivalcev.

 • node: Ledinsko Razpotje (OSM) 53 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ledinsko Razpotje (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15222926
  wikipedia=sl:Ledinsko Razpotje

  wikidata match: Q15222926
Paljevo (Q15265185)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Paljevo je naselje v občini Kanal, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 z odcepitvijo od naselja Plave.

 • node: Paljevo (OSM) 105 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Paljevo (11 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15265185
  wikipedia=sl:Paljevo, Kanal
  population=13

  wikidata match: Q15265185
Modrej (Q2312435)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Modrej je naselje v Občini Tolmin. Leži ob reki Soči in ima približno 500 prebivalcev, ki so aktivni v kajakaštvu.

 • node: Modrej (OSM) 0.55 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Modrej (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Modrea (1 name matches)
  wikidata=Q2312435
  wikipedia:sl=Modrej

  wikidata match: Q2312435
Drobočnik (Q2312818)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Drobočnik je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Drobočnik (OSM) 0.74 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Drobočnik (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Dobrocenie
  wikidata=Q2312818
  wikipedia:sl=Drobočnik

  wikidata match: Q2312818
Opatje selo (Q2314115)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Opatje selo (italijansko Opacchiasella ali Oppacchiasella) je kraj v občini Miren - Kostanjevica na Goriškem Krasu.

 • node: Opatje selo (OSM) 105 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Opatje selo (22 name matches)
  image=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/OpatjeSelo1.JPG
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Opacchiasella (2 name matches)
  name:ru=Опатье-Село (5 name matches)
  website=http://opatje-selo.si/
  wikidata=Q2314115
  wikipedia=it:Opacchiasella
  population=451

  wikidata match: Q2314115
Zavino (Q2318701)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zavino je naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Zavino (OSM) 125 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=167.1
  name=Zavino (31 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2318701
  wikipedia=sl:Zavino
  population=90

  wikidata match: Q2318701
Planina (Q2321348)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Planina je naselje v Občini Ajdovščina. Leži na južnih obronkih Vipavske doline, v zavetju Ojstrega vrha, Avše, Trejšunika in Planin. Vas Planina se razteza po pobočju v smeri jugovzhod, severozahod v dolžini 5 kilometrov. Sestavlja jo 7 zaselkov: Uštini, Štrancarji, Marci, Dolenja in Gorenja vas, Britih in Koboli.

 • node: Planina (OSM) 307 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Planina (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Leitenberg
  name:it=Planina di Aidussina (2 name matches)
  name:ru=Планина (24 name matches)
  name:sl=Planina (24 name matches)
  wikidata=Q2321348
  wikipedia=sl:Planina, Ajdovščina

  wikidata match: Q2321348
Koseč (Q2321486)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koseč (italijansko Cossis) je naselje v Občini Kobarid.

 • node: Koseč (OSM) 370 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Koseč (16 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sankt Jobst
  name:it=Cossis (2 name matches)
  name:sl=Koseč (16 name matches)
  wikidata=Q2321486
  wikipedia=it:Cossis

  wikidata match: Q2321486
Selo (Q2324687)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Selo je naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Selo (OSM) 107 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=153
  name=Selo (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kunzendorf (1 name matches)
  name:it=Sella del Bivio (3 name matches)
  name:sl=Selo (27 name matches)
  wikidata=Q2324687
  wikipedia=sl:Selo, Ajdovščina
  population=376

  wikidata match: Q2324687
Prvačina (Q600666)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prvačina (italijansko Prevacina) je naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Prvačina (OSM) 0.77 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Prvačina (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Präbendlach
  name:it=Prevacina (2 name matches)
  wikidata=Q600666
  wikipedia:sl=Prvačina

  wikidata match: Q600666
Dornberk (Q580578)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dornberk je velika gručasta vas v spodnji Vipavski dolini, administrativno spada pod Mestno občino Nova Gorica.

 • node: Dornberk (OSM) 216 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=61
  name=Dornberk (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Dornberg
  name:it=Dorimbergo (2 name matches)
  name:ru=Дорнберк (30 name matches)
  name:sl=Dornberk (30 name matches)
  wikidata=Q580578
  population=822
  alt_name:it=Montespino (1 name matches)
  wikipedia:sl=Dornberk

  wikidata match: Q580578
Kozarno (Q583431)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kozarno je naselje v Občini Brda.

 • node: Kozarno (OSM) 123 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kozarno (23 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Cosarna Santo Spirito
  wikidata=Q583431
  wikipedia=it:Cosarna

  wikidata match: Q583431
Bavšica (Q2387978)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bavšica je naselje v Občini Bovec v Zgornjem Posočju. Leži med gorami in je del zavarovanega območja Triglavskega narodnega parka. Po danes aktualnem zakonu o TNP dolina spada v tretjo cono, pobočja nad njo pa v prvo.

 • node: Bavšica (OSM) 123 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bavšica (22 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2387978
  wikipedia=sl:Bavšica

  wikidata match: Q2387978
Vrhovlje pri Kožbani (Q1866179)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrhovlje pri Kožbani je naselje v Občini Brda.

 • node: Vrhovlje pri Kožbani (OSM) 81 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrhovlje pri Kožbani (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Vercoglia di Cosbana (2 name matches)
  wikidata=Q1866179
  wikipedia=it:Vercoglia di Cosbana

  wikidata match: Q1866179
Kanalski Vrh (Q1867215)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kanalski Vrh je naselje v Občini Kanal ob Soči.

 • node: Kanalski Vrh (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=589
  name=Kanalski Vrh (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Verco di Canale
  name:ru=Каналски-Врх (2 name matches)
  old_name=Vrh
  wikidata=Q1867215
  wikipedia=sl:Kanalski Vrh
  population=60
  old_name:it=Conca di Vrh

  wikidata match: Q1867215
Hrašče (Q1871435)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hrašče so gručasta vas v Občini Vipava. Nahajajo se v zgornjem delu Vipavske doline, severno od magistralne ceste Razdrto – Vipava, v neposredni bližini Podnanosa. Vas je stisnjena v zavetno lego pod hribom Tabor (364 mnm), nedaleč od cestnega odcepa, ki pelje na Nanos. Ob potoku Močilniku so njive, na pobočju vinogradi, na Nanosu pa gozdovi. Hrašče so samostojno naselje od leta 1988, prej so bile del vasi Podbreg.

 • node: Hrašče (OSM) 0.64 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hrašče (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1871435
  wikipedia=sl:Hrašče, Vipava
  population=78

  wikidata match: Q1871435
Idrija pri Bači (Q1875731)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Idrija pri Bači je naselje v Občini Tolmin ob spodnjem toku Idrijce ob cesti Idrija–Tolmin.

 • node: Idrija pri Bači (OSM) 34 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Idrija pri Bači (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Idria della Baccia (1 name matches)
  wikidata=Q1875731
  wikipedia:sl=Idrija pri Bači

  wikidata match: Q1875731
Plužnje (Q1878115)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Plužnje so mirna hribovska vasica v Občini Cerkno, ki leži na desnem bregu reke Idrijce, jugozahodno od Pluženjske gore (1010m). Na cesti med Idrijo in Cerknim v Pirhovi grapi zavijemo desno, proti Otaležu in čez par minut prispemo v vas. Ob poti srečamo pašnike, nekaj njiv in gozda.

 • node: Plužnje (OSM) 28 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Plužnje (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1878115
  wikipedia=sl:Plužnje

  wikidata match: Q1878115
Kožbana (Q1878938)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kožbana (ital. Cosbana, furl. Cosbàne), je naselje v gornjem gričevnatem delu Brd v Občini Brda.

 • node: Kožbana (OSM) 33 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kožbana (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Cosbana (2 name matches)
  wikidata=Q1878938
  wikipedia=it:Cosbana

  wikidata match: Q1878938
Kal (Q1880261)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kal je vas v Baški grapi, v Občini Tolmin.

 • node: Kal (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kal (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1880261
  wikipedia:sl=Kal, Tolmin

  wikidata match: Q1880261
Korita na Krasu (Q1883263)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Korita na Krasu so gručasto naselje v Občini Miren - Kostanjevica.

 • node: Korita na Krasu (OSM) 177 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=220
  name=Korita na Krasu (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Corita
  wikidata=Q1883263
  population=46
  wikipedia:sl=Korita na Krasu

  wikidata match: Q1883263
Kambreško (Q1883474)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kambreško je naselje in pokrajina v Občini Kanal ob Soči.

 • node: Kambreško (OSM) 122 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kambreško (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1883474
  wikipedia=sl:Kambreško

  wikidata match: Q1883474
Drežnica (Q1892993)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Drežnica (italijansko Dresenza Picco) je naselje v Občini Kobarid, od naselja Kobarid je oddaljena 6 km. Po štetju 2002 ima 256 prebivalcev. Leži na nadmorski višini okoli 560 metrov. Vas je razdeljena na Gorénji in Dolénji konec. Mimo vasi tečeta potoka Stópica in Ročíca.

 • node: Drežnica (OSM) 102 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Drežnica (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Dreschenz
  name:it=Dresenza (2 name matches)
  name:ru=Дрежница (1 name matches)
  name:sl=Drežnica (18 name matches)
  wikidata=Q1892993

  wikidata match: Q1892993
Gaberje (Q1894741)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gaberje (178 mnm) je gručasto naselje v Občini Ajdovščina. Leži v zavetrni legi Ostrega vrha (422 m), Trešnika (401 m) in Planine (437 m), naslonjeno na vzpetino pobočja Svetega Petra (364 m). V vasi je 98 hišnih številk, a le 44 hiš je vseljenih. Prva in zadnja hiša sta oddaljeni 540 m. Vas se deli na več delov: Spodnji konec (duln kwonc), Jegno, Plac, Gornji konec (gurn kwonc), Griža, Uhajne, Peganska vas in Drsalca. Število prebivalcev se iz leta v leto vztrajno zmanjšuje, kar je posledica umrljivosti, ter množičnega odhajanja ljudi iz podeželja, predvsem mladih, zaradi nerešenih prostorskih planov. Vsako leto je v Gaberjah tudi tradicionalno Martinovanje. Leta 2007 je bila predstavljena knjiga z naslovom Gaberje je lepa vas, je Vipavski v okras.

 • node: Gaberje (OSM) 91 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gaberje (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Geberstein
  name:it=Gabria (2 name matches)
  name:sl=Gabrje
  wikidata=Q1894741
  wikipedia=sl:Gaberje, Ajdovščina

  wikidata match: Q1894741
Obloke (Q1895824)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Obloke so vas v Baški grapi, v Občini Tolmin.

 • node: Obloke (OSM) 38 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Obloke (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1895824
  wikipedia:sl=Obloke

  wikidata match: Q1895824
Poljane (Q1903680)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Poljane so vas v Občini Cerkno, ki stoji dobra 2 km iz Cerknega v smeri Cerkno - Novaki - Smučarski center Cerkno.

 • node: Poljane (OSM) 144 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Poljane (16 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1903680
  wikipedia=sl:Poljane, Cerkno

  wikidata match: Q1903680
Pečine (Q1907337)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pečine so naselje v Občini Tolmin.

 • node: Pečine (OSM) 0.80 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Pečine (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1907337
  wikipedia:sl=Pečine

  wikidata match: Q1907337
Kneža (Q1915841)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Knéža je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Kneža (OSM) 213 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kneža (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Кнежа (2 name matches)
  wikidata=Q1915841
  wikipedia:sl=Kneža

  wikidata match: Q1915841
Vogrsko (Q1920131)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vogrsko (italijansko Voghersca) je razloženo naselje z gručastim jedrom v Občini Renče - Vogrsko z okoli 900 prebivalci, ki stoji ob srednjem toku potoka Vogršček v Vipavski dolini, na kraju, kjer je z zajezitvijo v 1980. letih nastalo Vogrsko jezero. Sestavlja ga več zaselkov, med njimi Stara Gora, Mali Dunaj, Lemovo, Boršt, Kurnik, Replje, Jazbine in Brije, središčni Britof z župnijsko cerkvijo sv. Justa pa stoji na griču med dolinama Vogrščka in Lijaka.

 • node: Vogrsko (OSM) 1.00 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Vogrsko (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Ungersbach
  name:it=Voghersca (2 name matches)
  name:sl=Vogrsko (27 name matches)
  wikidata=Q1920131
  elevation=63
  population=908

  wikidata match: Q1920131
Robidišče (Q1922157)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Robidišče je naselje v Občini Kobarid.

 • node: Robidišče (OSM) 76 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Robidišče (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Fenchenberg
  name:it=Robedischis (2 name matches)
  name:sl=Robidišče (19 name matches)
  wikidata=Q1922157
  wikipedia=it:Robedischis

  wikidata match: Q1922157
Logje (Q1924666)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Logje so naselje v Občini Kobarid na zahodu Slovenije. Ležijo na koncu breginjskega kota v bližini meje z Italijo. Zahodnejše od tega naselja ležijo le še Robidišče. Nekaj kilometrov pred krajem Logje se nahaja Breginj po katerem ima breginjski kot ime. Najbližje večje naselje je Kobarid, od katerega so Logje oddaljene približno 20 km.

 • node: Logje (OSM) 98 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Logje (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Lotzenberg
  name:it=Longo (1 name matches)
  name:ru=Логье (4 name matches)
  name:sl=Logje (17 name matches)
  wikidata=Q1924666

  wikidata match: Q1924666
Ustje (Q1926601)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ustje je naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Ustje (OSM) 128 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=101.9
  name=Ustje (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Gemünd
  name:ru=Устье (2 name matches)
  name:sl=Ustje (25 name matches)
  wikidata=Q1926601
  wikipedia=sl:Ustje, Ajdovščina
  population=364

  wikidata match: Q1926601
Modrejce (Q1933562)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Modrejce so naselje v Občini Tolmin.

 • node: Modrejce (OSM) 39 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Modrejce (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=www.geopedia.si;http://www.iccdold.beniculturali.it/aerofototeca/lucidi/large/IGM-026-TOLMINO/RAF_26_TOLMINO_01.jpg
  name:it=Modreuzza (2 name matches)
  wikidata=Q1933562
  wikipedia=it:Modreuzza
  wikipedia:sl=Modrejce

  wikidata match: Q1933562
Podmelec (Q1934850)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podmelec je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Podmelec (OSM) 60 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podmelec (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Piedimelze (2 name matches)
  name:ru=Подмелец (8 name matches)
  wikidata=Q1934850
  wikipedia=it:Piedimelze
  wikipedia:sl=Podmelec

  wikidata match: Q1934850
Ledinske Krnice (Q1947024)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ledinske Krnice so naselje v Občini Idrija.

 • node: Ledinske Krnice (OSM) 165 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ledinske Krnice (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1947024
  population=52
  wikipedia:sl=Ledinske Krnice

  wikidata match: Q1947024
Gorenji Log (Q1948467)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenji Log je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Gorenji Log (OSM) 118 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenji Log (15 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Log di sopra
  wikidata=Q1948467
  wikipedia:sl=Gorenji Log

  wikidata match: Q1948467
Potoče (Q1957664)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Potoče so naselje v Občini Ajdovščina. Ustanovljeno je bilo leta 1985 iz dela ozemlja naselja Kamnje. Leta 2015 je imelo 232 prebivalcev.

 • node: Potoče (OSM) 259 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Potoče (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Baumgarten
  name:sl=Potoče (22 name matches)
  wikidata=Q1957664
  wikipedia=sl:Potoče, Ajdovščina
  old_name:it=Potocce di Aidussina (1 name matches)

  wikidata match: Q1957664
Volčanski Ruti (Q2077672)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Volčanski Ruti so naselje v Občini Tolmin.

 • node: Volčanski ruti (OSM) 119 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Volčanski ruti (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2077672
  wikipedia=sl:Volčanski Ruti

  wikidata match: Q2077672
Gradno (Q2180965)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gradno je naselje v Občini Brda.

 • node: Gradno (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gradno (24 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2180965
  wikipedia=sl:Gradno

  wikidata match: Q2180965
Kozana (Q2183696)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kozana je naselje v Občini Brda.

 • node: Kozana (OSM) 235 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kozana (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Cosana nel Colllio
  wikidata=Q2183696
  wikipedia=sl:Kozana

  wikidata match: Q2183696
Cerkev sv. Primoža in Felicijana, Kanalski Lom (Q60361143)
 • way: Cerkev sv. Primoža in Felicijana (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Primoža in Felicijana (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  start_date=1791
  denomination=roman_catholic
  wikidata=Q60361143

  wikidata match: Q60361143
Cerkev sv. Antona Puščavnika, Bilje (Q60361318)
 • way: Cerkev sv. Antona (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Antona (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wheelchair=no
  denomination=roman_catholic
  wikidata=Q60361318

  wikidata match: Q60361318
Železniško postajališče Plave (Q12807613)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Plave je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Plave.

 • node: Plave (OSM) 31 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Plave (1 name matches)
  train=yes
  source=survey
  name:it=Plava
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900175
  wikidata=Q12807613
  wikipedia=it:Stazione di Plava
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q12807613
 • node: Plave (OSM) 1.00 km from Wikidata name match [show tags]
  bus=yes
  name=Plave (1 name matches)
  highway=bus_stop
  public_transport=platform (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Plave (OSM) 0.97 km from Wikidata name match [show tags]
  bus=yes
  name=Plave (1 name matches)
  highway=bus_stop
  public_transport=platform (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Občina Tolmin (Q15924)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Tolmin je ena od občin v Republiki Sloveniji, njen večji del pa leži v dolini Soče. Na severu z gorskimi vrhovi Vogel, Rodica, Črna prst in Bogatin meji na občino Bohinj.

 • relation: Tolmin (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=128
  name=Tolmin (35 name matches)
  place=municipality
  name:it=Tolmino (3 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:fur=Tulmin (2 name matches)
  wikidata=Q15924
  ISO3166-2=SI-128
  wikipedia=sl:Občina Tolmin
  admin_level=8
  old_name:it=Tulmino

  wikidata match: Q15924
Batognica (Q810866)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Batognica je 2164 metrov visoka gora nad reko Sočo v bližini Krna. Sam vrh je bil med soško fronto prizorišče nenehnih spopadov med avstro-ogrsko in italijansko vojsko.

 • node: Batognica (OSM) 163 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2164
  name=Batognica (8 name matches)
  name:it=Monte Rosso
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q810866
  wikipedia=sl:Batognica

  wikidata match: Q810866
Bavški Grintavec (Q812023)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bavški Grintavec je gora v Julijskih Alpah in z 2347 m najvišji vrh v južnem delu skupine Jalovca. Njegovi trije grebeni, ki se zaključujejo na njegovem vrhu, se dvigajo nad dolinami Bavšice (severozahodna stran), Zadnje Trente (severna stran) in Trente (jugovzhodna stran). Jugozahodni greben, ki je najdaljši, se prične pri kraju Kal-Koritnica v Bovški kotlini in se zložno dviguje preko ošiljenega vrha Svinjaka (1637 m) do Škrbine v Brdih (1990 m). Od tod se strmeje dvigne preko Vrh Brda (2143 m) in Malega Grintavca (2294 m) vse do glavnega vrha. Z njega se v isti smeri spušča severovzhodni greben preko Sravnika (2140 m) na sedlo Velika vrata (1841 m), le-to pa ga loči od Srebrnjaka (2100 m) in Trentskega Pelca (2109 m). Najkrajši severni greben se strmo spusti na bližnje sedlo Kanja (2030 m), ki ga ločuje od daljšega grebena Pelcev in osrednje Jalovčeve skupine.

 • node: Bavški Grintavec (OSM) 2.35 km from Wikidata name match [show tags]
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Bavški Grintavec (5 name matches)
  name:it=Monte Grinta di Plezzo
  wikidata=Q812023
  name:ru=гора Бавшки-Гринтавец
  wikipedia=sl:Bavški Grintavec
  ele=2347

  wikidata match: Q812023
Frančiškanski samostan Kostanjevica pri Novi Gorici (Q914189)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Frančiškanski samostan Kostanjevica pri Novi Gorici je eden izmed 13 frančiškanskih samostanov v Sloveniji (poleg teh je eden slovenski še v Združenih državah Amerike). Samostan je najbolj znan po Bourbonski grobnici, ki se nahaja v cerkveni kripti in v kateri so pokopani člani francoske kraljevske rodbine Bourbon, med njimi Karel X., zadnji francoski kralj te dinastije (sicer pa predzadnji kralj nasploh). Samostanska cerkev Marijinega oznanjenja sicer služi tudi kot župnijska cerkev Župnije Nova Gorica - Kapela. V samostanu se nahaja knjižnica, ki se imenuje po slovenskem jezikoslovcu in patru tukajšnjega samostana, Stanislavu Škrabcu, in v kateri hranijo 10.000 knjig, med njimi tudi 30 inkunabul.

 • way: Frančiškanski samostan Kostanjevica (OSM) 43 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Frančiškanski samostan Kostanjevica (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kloster Kostanjevica (18 name matches)
  name:it=Convento francescano della Castagnavizza
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian
  wikidata=Q914189
  addr:city=Nova Gorica
  wikipedia=sl:Frančiškanski samostan Kostanjevica pri Novi Gorici
  addr:street=Škrabčeva ulica
  addr:postcode=5000
  addr:housenumber=1

  wikidata match: Q914189
Razor (Q1040008)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Razor z višino 2601 m spada med najvišje vrhove Julijskih Alp. Vrh ima obliko strme in vitke konice. Vsi označeni pristopi na vrh so dokaj dolgi. Najlažji je južni pristop iz Zadnjice (Trenta), saj nas do Pogačnikovega doma (2050 m) pripelje markirana pot, pravzaprav italijanska vojaška cesta (mulatjera). Od doma vodi označena pot na sedlo Planja, kamor z Vršiča pripelje tudi Jubilejna pot, in od tam na sam vrh. Pristop na Kriške pode je možen tudi s severa od koče v Krnici čez Kriško steno ali z vzhoda iz Vrat.

 • node: Razor (OSM) 321 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2601
  name=Razor (24 name matches)
  source=peak stamp
  name:it=Monte Solcato
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1040008
  wikipedia=en:Razor (mountain)
  summit:register=yes

  wikidata match: Q1040008
Tičarjev dom na Vršiču (Q1321895)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tičarjev dom na Vršiču (1620 m) je planinska postojanka, ki stoji tik ob cestnem prelazu Vršič. Upravlja ga Planinsko društvo Jesenice.

 • way: Tičarjev dom na Vršiču (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1620
  beds=60
  name=Tičarjev dom na Vršiču (6 name matches)
  phone=+386 51 634 571
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/ticarjev_dom_na_vrsicu
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Jesenice
  wikidata=Q1321895
  addr:city=Soča
  wikipedia=sl:Tičarjev dom na Vršiču
  roof:shape=hipped
  addr:street=Trenta
  addr:country=SI
  addr:postcode=5232
  building:levels=2
  addr:housenumber=85

  wikidata match: Q1321895
Letališče Ajdovščina (Q1326047)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Letališče Ajdovščina (ICAO: LJAJ) je športno in turistično letališče v Vipavski dolini. Letališče je bilo zgrajeno za potrebe Soške fronte, danes pa ga uporablja Josip Križaj Ajdovščina Aeroclub in izdelovalec ultralahkih letal Pipistrel. Aeroclub je poimenovan po znanemu slovenskemu letalskemu asu Josipu Križaju.

 • way: LJAJ (OSM) 419 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=116
  ref=08/26
  name=LJAJ (3 name matches)
  width=60
  length=950
  aeroway=runway (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  surface=grass
  wikidata=Q1326047
  wikipedia=sl:Letališče Ajdovščina

  wikidata match: Q1326047
Velika ledena jama v Paradani (Q1548176)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Velika ledena jama v Paradani (tudi Velika ledenica v Paradani) je 650 m globoka in 4090 m dolga jama ledenica v Trnovskem gozdu. Vhod vanjo je na nadmorski višini 1100 m, na dnu velike vrtače na severnem vznožju Golakov.

 • node: Velika ledena jama v Paradani (OSM) 79 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Velika ledena jama v Paradani (2 name matches)
  name:de=Große Eishöhle in Paradana (2 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1548176
  wikipedia:sl=Velika ledena jama v Paradani

  wikidata match: Q1548176
Hubelj (Q19934007)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hubelj je reka, v deževnem obdobju pa hudournik, ki teče skozi Ajdovščino. Izvira iz treh kraških izvirov (slapov) ob vznožju vzpetine Navrše, 2,5 km severno od naselja in se pri vasi Dolenje izliva v reko Vipavo. Vsi slapovi so vidni le v deževnem obdobju. Ob izviru stoji restavracija, zapuščena vojaška karavla, od koder vodi krožna naravoslovna učna pot, ob kateri je moč videti različne drevesne vrste in kamnine. Od izvira vodi cev, ki vodi do Hidroelektrarne Hubelj. Hubelj predstavlja pomemben vir vode za ajdovski predel Vipavske doline.

 • way: Hubelj (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hubelj (9 name matches)
  layer=4
  width=10
  name:sl=Hubelj (9 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19934007
  wikipedia=sl:Hubelj

  wikidata match: Q19934007
Zapotok (Q1887668)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zapotok je naselje v Občini Kanal ob Soči.

 • node: Zapotok (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zapotok (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Zapotocco (2 name matches)
  wikidata=Q1887668
  wikipedia=it:Zapotocco

  wikidata match: Q1887668
Mangart (Q1890215)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mangart, tudi Mangrt, je 2679 mnm visok vrh v Julijskih Alpah in je četrti najvišji vrh v Sloveniji. Mangart je tudi naziv za gorovje (z najvišjim vrhom Veliki Mangrt, 2679 mnm) med dolino potoka Koritnice in Mangartsko dolino .

 • node: Mangart (OSM) 121 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2677
  name=Mangart (23 name matches)
  source=GURS
  name:it=Mangart (23 name matches)
  name:sl=Mangart (23 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1890215
  wikipedia=it:Mangart
  prominence=1066
  alt_name:de=Manhart
  alt_name:sl=Mangrt (7 name matches)
  summit:cross=yes

  wikidata match: Q1890215
Trdnjava Bovške Kluže (Q2027148)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)
Članek govori o Spodnji trdnjavi Kluže. Za Zgornjo trdnjavo Kluže glej Hermanova utrdba.

Trdnjava Bovške Kluže (izvirno nemško Fort Flitscher Klause) je trdnjava, ki se nahaja v najožjem delu doline reke Koritnice.

 • way: Trdnjava Kluže (OSM) 110 m from Wikidata name match [show tags]
  fee=yes
  name=Trdnjava Kluže (11 name matches)
  name:de=Flitscher Klause
  name:it=Chiusa di Plezzo
  tourism=museum
  website=http://www.potmiru.si/slo/trdnjava-kluze
  historic=fort (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2027148
  wikipedia=sl:Trdnjava Bovške Kluže
  opening_hours=Jul-Aug Mo-Su 10:00-18:00

  wikidata match: Q2027148
Svinjak (gora) (Q2371850)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Svinjak (izvirno ime verjetneje Svitnják) (1653 mnm) je gora v Julijskih Alpah, ki se nahaja severno od mesta Bovec nad dolino reke Soče, vzhodno od Bovške kotline. Z vrha je lep razgled na gore nad Sočo in Koritnico.

 • node: Svinjak (OSM) 1.58 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1653
  name=Svinjak (15 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2371850

  wikidata match: Q2371850
Most na Soči (Q2398575)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Most na Soči je strnjeno naselje v Zgornjem Posočju, na južnem koncu Tolminske kotline v severozahodnem delu Slovenije, ki leži na nadmorski višini okoli 170 metrov.

 • node: Most na Soči (OSM) 370 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Most na Soči (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Мост-на-Сочи (8 name matches)
  wikidata=Q2398575
  old_name:de=St. Lucia
  old_name:it=S. Lucia
  old_name:sl=Sveta Lucija ob Soči
  wikipedia:sl=Most na Soči

  wikidata match: Q2398575
Dom Trenta (Q2800824)
Summary from Nederlands / Dutch Wikipedia (nlwiki)

Dom Trenta of Trenta Lodge is een museum en informatiecentrum in Trenta in de regio Goriška in het noordwesten van Slovenië.

 • node: Dom Trenta (OSM) 204 m from Wikidata name match [show tags]
  information=office
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  opening_hours=Mo-Su 10:00-18:00
  name=Dom Trenta (3 name matches)
  wikidata=Q2800824

  wikidata match: Q2800824
Divje jezero (Q3110294)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Divje jezero je kraško sifonsko jezero (vokliški izvir), ki se nahaja približno 2 km južno od Idrije.

 • way: Divje Jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Divje Jezero (11 name matches)
  salt=no
  tidal=no
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Wild Lake (3 name matches)
  name:it=Lago Selvaggio
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3110294
  wikipedia=sl:Divje jezero
  intermittent=no
  wikipedia:en=en:Wild Lake

  wikidata match: Q3110294
Občina Bovec (Q3259688)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Bovec je ena od občin v Republiki Sloveniji s skoraj 3.100 prebivalci in središčem v Bovcu, ki ima približno polovico njenega prebivalstva.

 • relation: Bovec (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=6
  name=Bovec (6 name matches)
  place=municipality
  name:de=Flitsch
  name:it=Plezzo
  name:sl=Bovec (6 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3259688
  ISO3166-2=SI-006
  wikipedia=sl:Občina Bovec
  admin_level=8

  wikidata match: Q3259688
Grad Rihemberk (Q3397509)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Rihemberk (Riffenberch, Grayfenberg), je grad, ki stoji na strmi vzpetini Golec nad dolino Branice nad vasjo Branik in ki ga obnavljajo že vrsto let, je eden najlepših gradov na Primorskem. Stoji na strateški točki prehodnega območja med Vipavsko dolino in Komenskim Krasom.

 • way: Grad Rihemberk (OSM) 16 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grad Rihemberk (7 name matches)
  email=grad.rihemberk@gmail.com
  phone=00386 51201910
  source=MapBox
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3397509
  wikipedia=sl:Grad Rihemberk
  castle_type=defensive

  wikidata match: Q3397509
Mestna občina Nova Gorica (Q3435478)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mestna občina Nova Gorica je ena od enajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji. Njeno središče je mesto Nova Gorica.

 • relation: Nova Gorica (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=84
  name=Nova Gorica (13 name matches)
  place=municipality
  name:de=Neu-Görz
  name:it=Nuova Gorizia
  name:sl=Nova Gorica (13 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3435478
  ISO3166-2=SI-084
  wikipedia=sl:Mestna občina Nova Gorica
  admin_level=8

  wikidata match: Q3435478
Občina Kanal ob Soči (Q3435496)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Kanal ob Soči je ena od občin v Republiki Sloveniji. Sedež občine je Kanal – slikovito naselje v srednji Soški dolini.

 • relation: Kanal (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=44
  name=Kanal (4 name matches)
  place=municipality
  name:it=Canale d'Isonzo (2 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:fur=Cjanâl dal Lusinç
  wikidata=Q3435496
  ISO3166-2=SI-044
  wikipedia=sl:Občina Kanal
  admin_level=8
  old_name:it=Canale

  wikidata match: Q3435496
Občina Idrija (Q3441842)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Idrija je ena izmed občin v Sloveniji z okoli 12.000 prebivalci, katere središče je mesto Idrija, ki jih ima pol manj.

 • relation: Idrija (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=36
  name=Idrija (6 name matches)
  place=municipality
  name:it=Idria (4 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3441842
  ISO3166-2=SI-036
  wikipedia=sl:Občina Idrija
  admin_level=8

  wikidata match: Q3441842
Nova Gorica Sports Park (Q3496280)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Nova Gorica Sports Park (Slovene: Športni park Nova Gorica) is a multi-purpose sports venue in Nova Gorica, Slovenia. It is currently used mostly for football matches and is the home ground of ND Gorica. The stadium was built in 1964 and has a capacity of 3,100 seats.

 • way: Stadion športni park (OSM) 80 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stadion športni park (4 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3496280
  addr:city=Nova Gorica
  addr:street=Bazoviška ulica
  wikipedia:en=Nova Gorica Sports Park
  addr:postcode=5000
  addr:housenumber=4

  wikidata match: Q3496280
 • way: Stadion (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Stadion (1 name matches)
  leisure=stadium (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Fajtji hrib (Q3714460)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Fajtji hrib (italijansko Dosso Faiti) je 433 mnm visok vrh na severnem robu Krasa, severno od Kostanjevice na Krasu.

 • node: Fajtji hrib (OSM) 0.77 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=434
  name=Fajtji hrib (7 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3714460
  wikipedia=sl:Fajtji_hrib
  old_name:it=Dosso Faiti (5 name matches)

  wikidata match: Q3714460
Rombon (Q3861919)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rombon ali Veliki vrh je 2208 m visok vrh severno od Bovca.

 • node: Rombon (OSM) 13 m from Wikidata name match [show tags]
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Rombon (12 name matches)
  name:it=Monte Rombon (4 name matches)
  wikidata=Q3861919
  wikipedia=sl:Rombon
  ele=2208
  alt_name:sl=Veliki vrh

  wikidata match: Q3861919
Škabrijel (Q3861957)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Škabrijel je 646 metrov visok hrib nad Novo Gorico, Solkanom in Grgarsko kotlino. Hrib je dobil ime po nadangelu Gabrijelu, zavetniku prinašalcev vesti. V enajsti soški bitki je bilo na Škabrijelu osrednje bojišče, saj so italijanske enote na vse možne načine hotele zavzeti hrib, ki je bil steber avstrogorske obrambne črte. Če bi hrib padel, bi Italijani imeli prosto pot naprej proti Trstu in Vipavski dolini.

 • node: Škabrijel (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=646
  name=Škabrijel (13 name matches)
  name:it=San Gabriele (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3861957
  wikipedia:sl=Škabrijel

  wikidata match: Q3861957
Kobariški Stol (Q3862046)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stol (domačini mu pravijo tudi Stu, 1673 m) je ozka in razpotegnjena gora v Breginjskem kotu na meji med Julijskimi Alpami ter predalpskim svetom. To je najvišja vzpetina v vzhodnem delu Stolovega grebena, Gran Monte v italijanščini. Je najdaljši greben v Julijskih Alpah, razteza se skoraj 34 km daleč od Kobarida do Humina (Gemone) v Italiji.

 • node: Stol (OSM) 334 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1673
  name=Stol (7 name matches)
  name:it=Monte Stol (3 name matches)
  name:ru=гора Стол (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3862046
  wikipedia=it:Monte Stol
  prominence=822

  wikidata match: Q3862046
Morež (Q12797030)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Morež je 2.261 m visoka gora v zahodnih Julijskih Alpah. Njeno severozahodno ostenje sestavlja skupaj s sosednjimi grebenskimi vrhovi znamenito Loško steno, ki se dviga več kot 1000 m nad dolino Koritnice, razteza pa se od Vrha Krnice (2.235 m) na jugovzhodu do Plešivca (2.185 m) na severozahodu. Morež se nahaja približno na sredini Loške stene, med Briceljkom (2.347 m) in Konjsko škrbino (2.063 m). Sam vrh je kamnit, proti jugovzhodu pa pada s strmim travnatim pobočjem in skalnatimi pragovi v dno naravnega preloma Lepoč. Pod Konjsko škrbino se nahajajo kraški podi s številnimi škrapljami kot tudi brezni. Južna pobočja Moreža se nahajajo na seznamu naravnih rezervatov Slovenije.

 • node: Morež (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2261
  name=Morež (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12797030
  wikipedia=sl:Morež

  wikidata match: Q12797030
Mrzli vrh (Q12797107)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

za druge pomene glej Mrzli vrh (Matajur) in Mrzli vrh nad Žirmi

 • node: Mrzli vrh (OSM) 385 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1360
  name=Mrzli vrh (8 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  name:it=Monte Mrzli (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12797107
  wikipedia=sl:Mrzli vrh

  wikidata match: Q12797107
Napoleonov most čez Nadižo (Q12797292)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Napoleonov most čez Nadižo je kamnit stopničast ločni most nad koriti reke Nadiže blizu vasic Podbela in Logje na skrajnem zahodu Slovenije. Čez most je potekala starodavna pot iz Pradola in Robidišča naprej po dolini reke Nadiže. Po ustnem izročilu naj bi ga zgradil zidarski mojster iz vasi Čenebola v zahodni Slovenski Benečiji. Pod mostom je velik, preko 100 m dolg, do 5m globok in zelo lep tolmun, primeren za kopanje, saj je Nadiža poleti precej topla reka.

 • way: Napoleonov Most (OSM) 22 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Napoleonov Most (1 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=path
  name:de=Napoleonbrücke
  name:en=Napoleon's Bridge (1 name matches)
  name:it=Ponte di Napoleone
  tourism=attraction
  wikipedia=sl:Napoleonov most čez Nadižo
  wikidata=Q12797292

  wikidata match: Q12797292
Pirnatova koča na Javorniku (Q12798840)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pirnatova koča na Javorniku (1156m) je planinska postojanka malo pod vrhom Javornika (1240m) v Idrijskem hribovju. Zgrajena je bila leta 1952 in se imenuje po planincu prof. Maksu Pirnatu. Upravlja jo Planinsko društvo Javornik - Črni vrh in je odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ima gostinski prostor s 32 sedeži in točilni pult. Prenočišče nudi v 3 sobah s 22 posteljami in v skupni spalnici s 15 ležišči. V bližini stoji lesen razgledni stolp.

 • way: Pirnatova koča na Javorniku (OSM) 1.81 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Pirnatova koča na Javorniku (5 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Črni vrh nad Idrijo
  addr:place=Javornik
  addr:postcode=6274
  addr:housenumber=6
 • node: Pirnatova koča na Javorniku (OSM) 1.82 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1200
  name=Pirnatova koča na Javorniku (5 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12798840
  wikipedia=sl:Pirnatova koča na Javorniku

  wikidata match: Q12798840
Planinski dom pri Krnskih jezerih (Q12798881)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385m) je planinska postojanka na vzpetini Glava med Dupeljskim jezerom in ovčarijo Duplje v Julijskih Alpah. Zgrajen je bil leta 1984 in pozneje še dograjevan. Dom ima gostinski prostor s 75 sedeži in točilnim pultom. Prenočišča nudi v 19 sobah s 77 posteljami in na 19 skupnih ležiščih s 93 ležišč. V neposredni bližini doma je tudi zimski bivak z 20 ležišči in štedilnikom. Upravlja ga PD Nova Gorica in je oskrbovan od začetka junija do konca septembra.

 • way: Planinski dom pri Krnskih jezerih (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1385
  beds=146
  name=Planinski dom pri Krnskih jezerih (4 name matches)
  phone=+386 51 328 928
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/planinski_dom_pri_krnskih_jezerih
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Nova Gorica
  wikidata=Q12798881
  addr:city=Kobarid
  wikipedia=sl:Planinski dom pri Krnskih jezerih
  addr:street=Krn
  addr:country=SI
  addr:postcode=5222
  internet_access=wlan
  addr:housenumber=26
  internet_access:fee=yes

  wikidata match: Q12798881
Krasno (Q2055223)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Krasno je naselje v Občini Brda.

 • node: Krasno (OSM) 112 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Krasno (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Crasena Furlana
  wikidata=Q2055223
  wikipedia=sl:Krasno

  wikidata match: Q2055223
Vipolže (Q2049253)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vipolže so razložena vas v Občini Brda, ki stoji ob meji z Italijo, na flišnem slemenu med potokoma Birše in Oblenča. Poleg jedra obsega zaselke Dugo, Bizajšče, Dolnji Konec, Školarijev Borjač, Ronk, Papeževo, Mazaritovi, Podgrad, Na Vrhu in V Briši, ki so zgoščeni ob cestah proti bližnjih Dobrovem, Kozani in Dolnjem Cerovem, v bližini pa je tudi maloobmejni mejni prehod.

 • node: Vipolže (OSM) 156 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vipolže (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Vipulzano (2 name matches)
  wikidata=Q2049253
  wikipedia=it:Vipulzano

  wikidata match: Q2049253
Korita (Q2058649)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Korita so naselje v Občini Idrija.

 • node: Korita (OSM) 68 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Korita (16 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2058649
  population=19
  wikipedia:sl=Korita, Idrija

  wikidata match: Q2058649
Srednja Kanomlja (Q2059662)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Srednja Kanomlja je naselje v Občini Idrija.

 • node: Srednja Kanomlja (OSM) 1.03 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Srednja Kanomlja (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2059662
  wikipedia=sl:Srednja Kanomlja

  wikidata match: Q2059662
Vrhovlje pri Kojskem (Q2072353)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrhovlje pri Kojskem je naselje v Občini Brda.

 • node: Vrhovlje pri Kojskem (OSM) 268 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrhovlje pri Kojskem (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Vercoglia di Quisca (2 name matches)
  wikidata=Q2072353
  wikipedia=it:Vercoglia di Quisca

  wikidata match: Q2072353
Idrsko (Q2073481)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

 • node: Idrsko (OSM) 427 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Idrsko (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Hidersch
  name:it=Idresca d'Isonzo (2 name matches)
  name:ru=Идрско (27 name matches)
  name:sl=Idrsko (27 name matches)
  wikidata=Q2073481
  wikipedia=it:Idresca d'Isonzo

  wikidata match: Q2073481
Morsko (Q2078156)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Morsko je naselje, ki leži na 148 m n. v. na levem bregu reke Soče v Občini Kanal ob Soči. Je osmo največjo naselje v občini s približno 200 prebivalci. Od Kanala je oddaljeno cca. 1,5 km na rahlo dvignjeni večji konglomeratni terasi, približno na pol poti med Novo Gorico in Tolminom.

 • node: Morsko (OSM) 93 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Morsko (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2078156
  wikipedia=sl:Morsko

  wikidata match: Q2078156
Strmec na Predelu (Q2081692)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Strmec na Predelu je naselje v Občini Bovec.

 • node: Strmec na Predelu (OSM) 167 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Strmec na Predelu (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Oberbreth
  name:it=Bretto di Sopra
  wikidata=Q2081692

  wikidata match: Q2081692
Novelo (Q2278933)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Novelo je naselje v Občini Miren - Kostanjevica.

 • node: Novelo (OSM) 245 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Novelo (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Novello (1 name matches)
  wikidata=Q2278933
  wikipedia=it:Novello (Merna-Castagnevizza)
  population=49

  wikidata match: Q2278933
Kal nad Kanalom (Q2344230)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kal nad Kanalom je naselje v Občini Kanal ob Soči.

 • node: Kal nad Kanalom (OSM) 354 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kal nad Kanalom (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Cal di Canale (2 name matches)
  name:ru=Кал-над-Каналом (24 name matches)
  wikidata=Q2344230
  wikipedia=it:Cal di Canale

  wikidata match: Q2344230
Spodnja Branica (Q2348793)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnja Branica je naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Spodnja Branica (OSM) 136 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=107.6
  name=Spodnja Branica (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Unter Bärnawitz
  name:it=Branizza (2 name matches)
  wikidata=Q2348793
  population=115
  wikipedia:sl=Spodnja Branica

  wikidata match: Q2348793
Vojščica (Q2348809)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vojščica je naselje v Občini Miren - Kostanjevica.

 • node: Vojščica (OSM) 0.82 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Vojščica (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Voissizza (2 name matches)
  wikidata=Q2348809
  wikipedia=sl:Vojščica
  population=226

  wikidata match: Q2348809
Draga (Q2351754)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Draga je manjša gručasta vas v spodnji Vipavski dolini, administrativno spada pod Mestno občino Nova Gorica. Leži ob vasi Dornberk in na levem bregu reke Vipave. Hiše so zaradi lege na dvignjenem svetu zavarovane pred poplavami. Ima ugodno prometno lego, cesto in železnico Nova Gorica-Sežana.

 • node: Draga (OSM) 72 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Draga (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Drack
  wikidata=Q2351754
  population=92
  wikipedia:sl=Draga, Nova Gorica

  wikidata match: Q2351754
Gonjače (Q2352578)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gonjače so naselje v Občini Brda.

 • node: Gonjače (OSM) 158 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gonjače (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Gugnazze (2 name matches)
  wikidata=Q2352578
  wikipedia=it:Gugnazze

  wikidata match: Q2352578
Brestje (Q2355400)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brestje je naselje v Občini Brda.

 • node: Brestje (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brestje (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Brestie (4 name matches)
  wikidata=Q2355400
  wikipedia=it:Brestie

  wikidata match: Q2355400
Vrtoče (Q2355424)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrtoče je naselje v Občini Miren - Kostanjevica.

 • node: Vrtoče (OSM) 243 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrtoče (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Vertozza (2 name matches)
  wikidata=Q2355424
  population=64
  wikipedia:sl=Vrtoče

  wikidata match: Q2355424
Kanin-Sella Nevea Ski Resort (Q6363223)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Kanin-Sella Nevea is a joint Slovenian-Italian ski resort located on the slopes of Mt Kanin and Sella Nevea Pass at the Slovenian-Italian border. The nearest locality is Bovec about an hour away from the Slovene capital Ljubljana. On the Italian side, Tarvisio and Chiusaforte are the closest settlements.

 • way: Sella Nevea - Kanin (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sella Nevea - Kanin
  landuse=winter_sports (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Sella Nevea - Canin
  name:sl=Kanin - Sella Nevea (5 name matches)
  wikidata=Q6363223
  wikipedia=en:Kanin-Sella Nevea Ski Resort

  wikidata match: Q6363223
Kojca (Q6426406)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Mount Kojca (pronounced [ˈkoːi̯tsa]) is a 1,303-meter (4,275 ft) mountain in the Cerkno Hills in the municipality of Cerkno in western Slovenia. It stands south of Mount Porezen and its summit offers views of the Cerkno region and the surrounding peaks.

 • node: Kojca (OSM) 146 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1303
  name=Kojca (8 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6426406
  wikipedia=en:Kojca (mountain)

  wikidata match: Q6426406
Krstenica (Q6436836)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Krstenica je naselje na desnem bregu Soče nad železniško progo Jesenice - Nova Gorica južno od naselja Gorenja vas v Občini Kanal ob Soči. Preimenovano je bilo leta 2007 iz dela ozemlja naselja Gorenja vas. Najdemo ga že v prvih katastrih tega območja (franciscejski kataster).

 • node: Krstenica (OSM) 281 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Krstenica (8 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Cristinizza
  wikidata=Q6436836
  wikipedia=sl:Krstenica, Kanal

  wikidata match: Q6436836
Kuk (Q6442392)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kuk je vas v Baški grapi, v Občini Tolmin.

 • node: Kuk (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kuk (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6442392
  wikipedia:sl=Kuk

  wikidata match: Q6442392
Veliki Rob (Q31530770)
Summary from Italiano / Italian Wikipedia (itwiki)

Il Gran Ciglione (Veliki Rob in sloveno)(1237 m s.l.m.) è un monte della Slovenia situato lungo il crinale del Čaven al limite meridionale della Selva di Tarnova. Si trova non molto lontano dal monte Kucelj.

 • node: Veliki rob (OSM) 474 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1237
  name=Veliki rob (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31530770
  wikipedia=it:Gran Ciglione

  wikidata match: Q31530770
Javorški vrh (Q31530786)
 • node: Javorški vrh (OSM) 476 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1404
  name=Javorški vrh (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31530786

  wikidata match: Q31530786
Potegle (Q31530801)
 • node: Potegle (OSM) 418 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1251
  name=Potegle (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31530801

  wikidata match: Q31530801
Veliki vrh (Q31531203)
 • node: Rombon (OSM) 103 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2208
  name=Rombon
  name:it=Monte Rombon
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3861919
  wikipedia=sl:Rombon
  alt_name:sl=Veliki vrh (4 name matches)

  wikidata mismatch: Q3861919
Streliški vrh (Q31531458)
 • node: Streliški vrh (OSM) 198 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1266
  name=Streliški vrh (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31531458

  wikidata match: Q31531458
Kališče (Q31531704)
 • node: Kališče (OSM) 39 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1184
  name=Kališče (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31531704

  wikidata match: Q31531704
Mošančarski hrib (Q31531722)
 • node: Mošančarski hrib (OSM) 40 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1356
  name=Mošančarski hrib (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31531722

  wikidata match: Q31531722
Polovnik (Q31266212)
 • way: Polovnik (OSM) 110 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Polovnik (6 name matches)
  natural=ridge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31266212

  wikidata match: Q31266212
Zabiški Kuk (Q31330020)
 • node: Žabiški Kuk (OSM) 147 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1844
  name=Žabiški Kuk (4 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31330020

  wikidata match: Q31330020
Krnčica (Q31330086)
 • node: Krnčica (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2142
  name=Krnčica (4 name matches)
  source=GURS
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31330086

  wikidata match: Q31330086
Vrh Zelenic (Q31330102)
 • node: Vrh Zelenic (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2478
  name=Vrh Zelenic (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31330102

  wikidata match: Q31330102
Zali Breg (Q1998033)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zali Breg je naselje v Občini Brda.

 • node: Zali Breg (OSM) 122 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zali Breg (20 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Salimbergo (2 name matches)
  wikidata=Q1998033
  wikipedia=it:Salimbergo

  wikidata match: Q1998033
Podgrič (Q2013206)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podgrič je gručasto naselje v izteku Vipavske doline, nedaleč od naselja Podnanos v Občini Vipava. Leži na prisojnem flišnem pobočju pod magistralno cesto Vipava – Razdrto.

 • node: Podgrič (OSM) 79 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podgrič (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2013206
  wikipedia=sl:Podgrič
  population=48

  wikidata match: Q2013206
Plužna (Q2021321)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Plužna so naselje v Občini Bovec. Gručasto naselje nad dnom Bovške kotline leži na morenskih nanosih na zgornji konglomeratni terasi, na vznožju Kaninskega pogorja (Visoki Kanin, 2587m).

 • node: Plužna (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Plužna (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Plusnach
  name:it=Plusina di Plezzo
  name:ru=Плужна (2 name matches)
  name:sl=Plužna (20 name matches)
  wikidata=Q2021321
  wikipedia=sl:Plužna

  wikidata match: Q2021321
Kozmerice (Q2026465)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kozmerice so naselje v Občini Tolmin.

 • node: Kozmerice (OSM) 37 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kozmerice (17 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=http://www.geopedia.si/
  name:it=Cosmarizze (2 name matches)
  wikidata=Q2026465
  wikipedia=it:Cosmarizze
  wikipedia:sl=Kozmerice

  wikidata match: Q2026465
Tabor (Q2028866)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tabor je naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Tabor (OSM) 124 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tabor (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Taborberg
  wikidata=Q2028866
  wikipedia=sl:Tabor, Nova Gorica
  population=171

  wikidata match: Q2028866
Voglarji (Q2035560)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Voglarji so naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Voglarji (OSM) 0.84 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=755
  name=Voglarji (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Voglersdorf
  name:it=Carbonari (2 name matches)
  wikidata=Q2035560
  population=114
  wikipedia:sl=Voglarji

  wikidata match: Q2035560
Miren (Q2036306)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Miren pri Gorici (italijansko Merna) je urbanizirano naselje tik ob državni meji med Italijo in Slovenijo. Je sedež Občine Miren - Kostanjevica. To razpotegnjeno naselje leži med tremi obronki reke Vipave, ki tu tudi počasi zapusti Slovenijo.

 • node: Miren (OSM) 359 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Miren (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Merna (2 name matches)
  name:ru=Мирен (30 name matches)
  wikidata=Q2036306
  wikipedia=sl:Miren
  population=1491

  wikidata match: Q2036306
Roče (Q2039147)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Roče so naselje v Občini Tolmin.

 • node: Roče (OSM) 70 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Roče (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2039147
  wikipedia:sl=Roče

  wikidata match: Q2039147
Travnik (Q2042970)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Travnik je naselje v Občini Cerkno. Ustanovljeno je bilo leta 1997 iz dela ozemlja naselij Jazne in Otalež. Leta 2015 je imelo 64 prebivalcev.

 • node: Travnik (OSM) 0.70 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Travnik (16 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2042970
  wikipedia=sl:Travnik, Cerkno

  wikidata match: Q2042970
Gorenja Kanomlja (Q2147819)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenja Kanomlja je naselje v Občini Idrija.

 • node: Gorenja Kanomlja (OSM) 1.92 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenja Kanomlja (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2147819
  wikipedia=sl:Gorenja Kanomlja

  wikidata match: Q2147819
Ledine (Q2148389)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ledine so naselje na visoki kraški planoti nad Spodnjo Idrijo v Občini Idrija.

 • node: Ledine (OSM) 275 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ledine (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2148389
  wikipedia:sl=Ledine

  wikidata match: Q2148389
Ravnica (Q2157372)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravnica je naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Ravnica (OSM) 91 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravnica (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Raunizza (2 name matches)
  name:ru=Равница (1 name matches)
  wikidata=Q2157372
  alt_name:it=Raunizza di Gargaro
  wikipedia:sl=Ravnica, Nova Gorica

  wikidata match: Q2157372
Borjana (Q2160485)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Borjana je razpotegnjeno gručasto naselje v Občini Kobarid in leži 8 km zahodno od Kobarida ob cesti Kobarid - Breginj v območju Breginskega kota. Danes v njej živi okoli 120 prebivalcev.

 • node: Borjana (OSM) 167 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Borjana (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Burgan
  name:it=Boreana (1 name matches)
  name:sl=Borjana (18 name matches)
  wikidata=Q2160485

  wikidata match: Q2160485
Grgar (Q2178751)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grgar je naselje v Mestni občini Nova Gorica. Leži v Grgarski kotlini na nadmorski višini 298 m. Z južne strani ga obdajata Škabrijel in Sveta gora - Skalnica, s severa pa Trnovska in Banjška planota.

 • node: Grgar (OSM) 0.69 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Grgar (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Gregor
  name:it=Gargaro (3 name matches)
  name:ru=Гргар (30 name matches)
  wikidata=Q2178751
  wikipedia:sl=Grgar

  wikidata match: Q2178751
Trebenče (Q2180426)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trebenče je naselje v Občini Cerkno.

 • node: Trebenče (OSM) 105 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trebenče (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2180426
  wikipedia=sl:Trebenče

  wikidata match: Q2180426
Mrzli Vrh (Q2180903)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mrzli Vrh je naselje v Občini Idrija.

 • node: Mrzli Vrh (OSM) 0.56 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mrzli Vrh (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Collefreddo (1 name matches)
  wikidata=Q2180903
  wikipedia=sl:Mrzli Vrh, Idrija

  wikidata match: Q2180903
Sela na Krasu (Q2409914)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sela na Krasu so naselje v Občini Miren - Kostanjevica.

 • node: Sela na Krasu (OSM) 205 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=230.9
  name=Sela na Krasu (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Sella delle Trincee (2 name matches)
  wikidata=Q2409914
  wikipedia=sl:Sela na Krasu
  population=149

  wikidata match: Q2409914
Brdice pri Neblem (Q2410550)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brdice pri Neblem so naselje v Občini Brda.

 • node: Brdice pri Neblem (OSM) 197 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brdice pri Neblem (17 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=San Lorenzo di Brizza (3 name matches)
  wikidata=Q2410550
  wikipedia=it:San Lorenzo di Brizza

  wikidata match: Q2410550
Rut (Q2410566)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rut je vas v Občini Tolmin. Nahaja se na nad severnimi pobočji Baške grape, na prisojnem, južnem pobočju gore Rodica (1964 m). Sredi vasi stoji velika večstoletna lipa, ob njej pa župnijska cerkev sv. Lamberta, ki je bila omenjena že leta 1356.Obseg debla lipe je 8 m, starost pa se ocenjuje na dobrih 500 let. V vasi se nahajajo tudi trgovina, gasilski dom in počitniške kapacitete. Nedaleč od Ruta se nahaja še slikovita vasica Grant

 • node: Rut (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rut (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Rutte di Gracova (2 name matches)
  wikidata=Q2410566
  wikipedia=it:Rutte di Gracova
  wikipedia:sl=Rut

  wikidata match: Q2410566
Manče (Q2413623)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Manče so majhna strnjena vas in samostojna krajevna skupnost v Občini Vipava. Ležijo v Zgornji Vipavski dolini, med vasmi Podraga, Goče in Lože in geografsko predstavljajo prehod med Vipavsko dolino in Krasom, saj je cesta, ki pelje skozi Manče, glavna povezava med omenjenima pokrajinama. Kmetijstvo je zelo razširjeno, a predvsem kot dopolnilna dejavnost. Prebivalci so večinoma zaposleni v bljižnjih krajih Vipava in Ajdovščina. Razširjeno je vinogradništvo in kletarstvo, saj Manče ležijo v avtohtonem območju pridelave trt sorte zelen in pinela. Skozi vas poteka tudi Vipavska vinska cesta in vabi popotnike, da poskusijo domačo vinsko kapljico.

 • node: Manče (OSM) 267 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Manče (22 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2413623
  wikipedia=sl:Manče
  population=142

  wikidata match: Q2413623
Šempas (Q2418986)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šempas je naselje v mestni Občini Nova Gorica. Leži v spodnjem delu Vipavske doline, od Nove Gorice je oddaljen približno 10 kilometrov.

 • node: Šempas (OSM) 169 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šempas (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Schönpass (1 name matches)
  name:it=Sambasso (2 name matches)
  name:ru=Шемпас (6 name matches)
  wikidata=Q2418986
  population=1179
  wikipedia:sl=Šempas

  wikidata match: Q2418986
Bodrež (Q2419083)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bodrež je naselje v Občini Kanal ob Soči.

 • node: Bodrež (OSM) 116 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bodrež (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Bodres (3 name matches)
  wikidata=Q2419083
  wikipedia=it:Bodres

  wikidata match: Q2419083
Smast (Q2419161)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Smast je gručasto naselje z zaselkom Log na levem bregu Soče v Občini Kobarid. Leži na vrhu najvišje dolinske terase pod Krnom. Vas se prvič omenja leta 1178. Prevladujejo prenovljene nadstropne primorske hiše.

 • node: Smast (OSM) 72 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Smast (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Schmast
  name:it=Smasti (2 name matches)
  name:sl=Smast (27 name matches)
  wikidata=Q2419161
  wikipedia=it:Smasti

  wikidata match: Q2419161
Dolgi Laz (Q2420580)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolgi Laz je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Dolgi Laz (OSM) 111 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolgi Laz (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2420580
  wikipedia:sl=Dolgi Laz

  wikidata match: Q2420580
Libušnje (Q2430341)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Libúšnje je majhna hribovska vasica na severozahodu Slovenije, v Občini Kobarid. Libušnje je z okoliškimi kraji (Kamno, Krn, Ladra, Selce, Smast, Vrsno) tvorilo samostojno občino od leta 1866 do leta 1928, ko je bila priključena Občini Kobarid.

 • node: Libušnje (OSM) 47 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Libušnje (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Glibuschen
  name:it=Libussina (2 name matches)
  name:sl=Libušnje (18 name matches)
  wikidata=Q2430341
  wikipedia=it:Libussina

  wikidata match: Q2430341
Nozno (Q2435843)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nozno je naselje v Občini Brda.

 • node: Nozno (OSM) 113 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nozno (25 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Nòsena
  wikidata=Q2435843
  wikipedia=sl:Nozno

  wikidata match: Q2435843
Zatolmin (Q2436559)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zatolmin je vas v Občini Tolmin.

 • node: Zatolmin (OSM) 0.68 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Zatolmin (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Sottolmino (2 name matches)
  wikidata=Q2436559
  wikipedia:sl=Zatolmin
  addr:postcode=5220

  wikidata match: Q2436559
Trnovo ob Soči (Q2460530)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trnovo ob Soči je naselje v Občini Kobarid.

 • node: Trnovo ob Soči (OSM) 67 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trnovo ob Soči (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Dornegg an der Sontig
  name:it=Ternova d'Isonzo (2 name matches)
  name:ru=Трново-об-Сочи (7 name matches)
  name:sl=Trnovo ob Soči (20 name matches)
  wikidata=Q2460530
  wikipedia=it:Ternova d'Isonzo

  wikidata match: Q2460530
Svino (Q2463212)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Svino je naselje v Občini Kobarid, en kilometer oddaljeno od Kobarida. Nahaja se na terasi ob vznožju Matajurja in ob cesti, ki pelje iz Kobarida čez Brajdo, čez Idrijo in naprej skozi Sužid proti Robiču (državna meja). Ta cesta je bila v preteklosti, do izsušitve močvirnatega Kobariškega Blata pomembna, saj pelje po njegovih obronkih in je bila zato prevozna. Na Matajurju se nahaja brezno Kadilnikova jama, blizu planine Pod Golim vrhom pa Snežena jama. Svino je odlična izhodiščna točka za vzpon na Matajur (markirana pot).

 • node: Svino (OSM) 24 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Svino (25 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Schwino
  name:it=Villa Svina (1 name matches)
  name:sl=Svino (25 name matches)
  wikidata=Q2463212

  wikidata match: Q2463212
Fojana (Q2465138)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Fojana je naselje v Občini Brda.

 • node: Fojana (OSM) 191 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Fojana (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Fleana (2 name matches)
  wikidata=Q2465138
  wikipedia=it:Fleana

  wikidata match: Q2465138
Dolnje Cerovo (Q2465246)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolnje Cerovo je razpotegnjeno in razloženo obmejno naselje v spodnjem delu Goriških Brd, ki upravno spada v Občino Brda. Naselje leži na slemenu flišnega gričevja, kjer se z zadnjimi obronki spušča v ravnico Prevalo. Hiše so razporejene ob cesti Hum - Cerovo - Vipolže - Dobrovo. K naselju, katerega središče predstavlja podružnična cerkev sv. Lenarta, spadajo zaselki Karnik, Kmetišče, Kumršče, Mlačenca, Na Palušči, Pod Grivo, Vidišče, Vršič in Vršiček. V okolici prevladujejo vinogradi, sadno drevje pa uspeva na slemenu v bližini hiš ter na strmejših delih pobočij.

 • node: Dolnje Cerovo (OSM) 141 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=109
  name=Dolnje Cerovo (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Cerò di Sotto (2 name matches)
  wikidata=Q2465246
  wikipedia=it:Cerò di Sotto
  population=142

  wikidata match: Q2465246
Gornje Cerovo (Q2465306)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gornje Cerovo je razpotegnjeno in razloženo obmejno naselje v jugovzhodnem delu Goriških Brd, ki upravno spada v Občino Brda. Naselje leži na flišnem slemenu med potokom Birše in mejnim potokom Čubnice. Hiše so razporejene ob cesti Hum - Cerovo - Vipolže - Dobrovo. Središče naselja predstavlja podružnična cerkev sv. Lenarta, okoli katerega so manjši zaselki Bošk, Bregantišče, Breg, Drfušče, Križno, Na Dednem, Pomnišče in Škrapišče. V okolici prevladujejo vinogradi, sadno drevje pa uspeva na slemenu v bližini hiš ter na strmejših delih pobočij.

 • node: Gornje Cerovo (OSM) 60 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gornje Cerovo (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Cerò di Sopra (2 name matches)
  wikidata=Q2465306
  wikipedia=it:Cerò di Sopra

  wikidata match: Q2465306
Breg pri Golem Brdu (Q2467520)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Breg pri Golem Brdu je zaselek v Občini Brda.

 • node: Breg pri Golem Brdu (OSM) 52 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Breg pri Golem Brdu (25 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Breg di Collobrida
  wikidata=Q2467520
  wikipedia=sl:Breg pri Golem Brdu

  wikidata match: Q2467520
Hruševlje (Q2472044)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hruševlje je naselje v Občini Brda.

 • node: Hruševlje (OSM) 384 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hruševlje (22 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Cursò (2 name matches)
  wikidata=Q2472044
  wikipedia=it:Cursò
  population=114

  wikidata match: Q2472044
Log pod Mangartom (Q2472054)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Log pod Mangartom (italijansko Bretto, nemško Behrt) je razpotegnjeno obmejno naselje v Občini Bovec v Julijskih Alpah. Sestavljajo ga gručasta dela Spodnji in Gorenji Log ter zaselki Loška Koritnica, Možnica in Pustina.

 • node: Log pod Mangartom (OSM) 150 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Log pod Mangartom (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Brettendorf
  name:it=Bretto di Mezzo
  name:ru=Лог-под-Мангартом (30 name matches)
  name:sl=Log pod Mangartom (30 name matches)
  wikidata=Q2472054
  wikipedia=sl:Log pod Mangartom
  population=125

  wikidata match: Q2472054
Nova vas (Q2472085)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nova vas je naselje v Občini Miren - Kostanjevica.

 • node: Nova vas (OSM) 18 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nova vas (64 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Novavilla (2 name matches)
  wikidata=Q2472085
  wikipedia=sl:Nova vas, Miren - Kostanjevica
  population=72

  wikidata match: Q2472085
Potok (Q2475003)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Potok je naselje v Občini Idrija.

 • node: Potok (OSM) 69 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Potok (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2475003
  wikipedia:sl=Potok, Idrija

  wikidata match: Q2475003
Kromberk (Q2478784)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kromberk je primestno naselje z okoli 2.100 prebivalci v Mestni občini Nova Gorica. Leži pod Trnovskim gozdom med gričem Panovcem na jugu ter hribom Škabrijelom (646 m) na severu. Obsega predel Kurje vasi in Katarino z gostiščem Kekec.

 • node: Kromberk (OSM) 498 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kromberk (31 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Cronberg bei Görz
  name:it=Moncorona (2 name matches)
  name:sl=Kromberk (31 name matches)
  wikidata=Q2478784
  wikipedia:sl=Kromberk

  wikidata match: Q2478784
Planina pri Cerknem (Q2481087)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Planina pri Cerknem je naselje v Občini Cerkno.

 • way: Planina pri Cerknem (OSM) 158 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Planina pri Cerknem (22 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Planina pri Cerknem (OSM) 369 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Planina pri Cerknem (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Planina di Circhina (2 name matches)
  wikidata=Q2481087
  wikipedia=it:Planina di Circhina

  wikidata match: Q2481087
Vipava (Q2527695)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vipava ( izgovorjava ) (nemško Wippach, italijansko Vipacco) je naselje z dobrimi 2.000 prebivalci (2020) in središče istoimenske občine, ki leži v zgornjem delu Vipavske doline, ob številnih izvirih reke reke Vipave, ki ima kot edina reka v Evropi deltast izvir. Zaradi številnosti izvirov so prebivalci zgradili 25 mostov; najimenitnejši in najstarejši je most za Lanthierjevo graščino (slika spodaj). Prav zaradi mnogih mostov pravijo kraju tudi male oziroma slovenske Benetke. Domačini in prebivalci okoliških vasi pa Vipavi še danes radi rečejo kar trg. Pod tem imenom je kraj zapisan v dokumentu iz leta 1367, ko so tržani dobili pravico do svojega sejma.

 • relation: Vipava (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=136
  name=Vipava (47 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Vipacco (6 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1002229
  ISO3166-2=SI-136
  wikipedia=sl:Občina Vipava
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q1002229
 • node: Vipava (OSM) 119 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vipava (47 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:de=Wippach
  name:it=Vipacco (6 name matches)
  name:ru=Випава (47 name matches)
  name:sl=Vipava (47 name matches)
  wikidata=Q2527695
  wikipedia=sl:Vipava
  population=2049
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2527695
Zakriž (Q2547541)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zakriž je gručasto naselje v Občini Cerkno. Leži na nekdanji veliki plazovini med dvema hriboma v cerkljanskem hribovju, dva in pol kilometra iz Cerknega.

 • node: Zakriž (OSM) 24 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zakriž (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2547541
  wikipedia=sl:Zakriž

  wikidata match: Q2547541
Tevče (Q2562768)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tevče je naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Tevče (OSM) 65 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tevče (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Deutschendorf bei Haidenschaft
  name:it=Teuce (2 name matches)
  name:sl=Tevče (19 name matches)
  wikidata=Q2562768
  wikipedia=sl:Tevče, Ajdovščina

  wikidata match: Q2562768
Govejk (Q2564786)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Govejk je naselje v Občini Idrija.

 • node: Govejk (OSM) 475 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Govejk (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2564786
  wikipedia=sl:Govejk
  population=77

  wikidata match: Q2564786
Dolenje (Q2568130)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenje je naselje v Občini Ajdovščina

 • node: Dolenje (OSM) 219 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenje (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Dolling
  name:sl=Dolenje (25 name matches)
  wikidata=Q2568130
  wikipedia=sl:Dolenje, Ajdovščina

  wikidata match: Q2568130
Preserje (Q2569932)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Preserje so naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Preserje (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Preserje (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Pressriach
  name:it=Presserie di Rifembergo (2 name matches)
  wikidata=Q2569932
  wikipedia:sl=Preserje, Nova Gorica

  wikidata match: Q2569932
Log Čezsoški (Q2570169)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Log Čezsoški je naselje v Občini Bovec. Leži na levem bregu reke Soče ob vznožju gore Polovnik. Nedaleč od naselja je slap Boka.

 • node: Log Čezsoški (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Log Čezsoški (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Logdorf
  name:sl=Log Čezsoški (21 name matches)
  wikidata=Q2570169
  wikipedia=sl:Log Čezsoški
  population=74
  is_in:municipality=Bovec

  wikidata match: Q2570169
Spodnji Vrsnik (Q2584337)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnji Vrsnik je naselje v Občini Idrija.

 • node: Spodnji Vrsnik (OSM) 251 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnji Vrsnik (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2584337
  population=51
  wikipedia:sl=Spodnji Vrsnik

  wikidata match: Q2584337
Kanalski Lom (Q2585823)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kanalski Lom je vas v Občini Tolmin. Javni vaški zgradbi sta cerkev svetega Primoža in Felicijana ter osnovna šola, ki danes ne deluje več. Tradicionalna vaška prireditev je Tek na Široko. Prebivalci se večinoma ukvarjajo z živinorejo in sadjarstvom. Šteje okrog 100 prebivalcev.

 • node: Kanalski Lom (OSM) 243 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kanalski Lom (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2585823
  wikipedia:sl=Kanalski Lom

  wikidata match: Q2585823
Šentviška Gora (Q2604919)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šentviška Gora je naselje na Šentviški planoti. Osrednja točka najstarejšega in tudi glavnega naselja Šentviške gore je baročna cerkev Sv. Vida, sedež že leta 1192 šentviškogorske prafare. Njeno notranjost krasijo oltarji iz 18. stoletja in freske slikarja Toneta Kralja.Tukaj se je najverjetneje rodil Jacobus Gallus Petelin Carniolus.

 • node: Šentviška Gora (OSM) 310 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šentviška Gora (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sankt Veitsberg
  name:it=Monte Sanvito (2 name matches)
  name:ru=Шентвишка-Гора (8 name matches)
  wikidata=Q2604919
  wikipedia:sl=Šentviška Gora

  wikidata match: Q2604919
Polje (Q2609554)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Polje je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Polje (OSM) 141 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Polje (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Poglie
  wikidata=Q2609554
  wikipedia:sl=Polje, Tolmin

  wikidata match: Q2609554
Dobrovo (Q2610065)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobrovo (italijansko Castel Dobra) je naselje v Občini Brda.

 • node: Dobrovo (OSM) 348 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobrovo (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Castel Dobra (2 name matches)
  wikidata=Q2610065
  wikipedia=it:Castel Dobra

  wikidata match: Q2610065
Avče (Q2612711)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Avče so naselje v Občini Kanal ob Soči. Kraj leži ob lokalni cesti Kanal-Kal nad Kanalom, 5 km severovzhodno od Kanala.

 • node: Avče (OSM) 0.78 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Avče (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Авче (7 name matches)
  wikidata=Q2612711
  wikipedia=it:Auzza
  old_name:it=Auzza (2 name matches)

  wikidata match: Q2612711
Bača pri Modreju (Q2618049)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bača pri Modreju (154 mnm) je naselje v Občini Tolmin. Ima 153 prebivalcev. V naselju se reka Bača izliva v reko Idrijco, ki se nedaleč stran izliva v reko Sočo. Najvidnejši arhitekturni objekt v vasi je železniški viadukt Bohinjske proge (na sliki).

 • node: Bača pri Modreju (OSM) 81 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bača pri Modreju (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Baccia di Modrea (1 name matches)
  wikidata=Q2618049
  wikipedia=it:Baccia di Modrea
  wikipedia:sl=Bača pri Modreju

  wikidata match: Q2618049
Bukovo (Q2624946)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bukovo je naselje v Občini Cerkno.

 • node: Bukovo (OSM) 337 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bukovo (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Pieve Buccova (2 name matches)
  name:ru=Буково (20 name matches)
  wikidata=Q2624946
  wikipedia=it:Pieve Buccova

  wikidata match: Q2624946
Krn (Q2628889)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Krn je majhna vasica pod istoimensko goro Krn v Občini Kobarid.

 • node: Krn (OSM) 119 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Krn (16 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Krennberg
  name:it=Montenero di Caporetto (1 name matches)
  name:sl=Krn (16 name matches)
  wikidata=Q2628889

  wikidata match: Q2628889
Otalež (Q2648829)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Otalež je vas nad desnim bregom reke Idrijce v Cerkljanskem hribovju. Upravno pripada Občini Cerkno. V kraju stoji župnijska cerkev sv. Katarine iz druge polovice 19. stoletja.

 • node: Otalež (OSM) 0.51 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Otalež (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Оталеж (3 name matches)
  wikidata=Q2648829
  wikipedia=sl:Otalež

  wikidata match: Q2648829
Stržišče (Q2654242)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stržišče je vas v Občini Tolmin. Nahaja se v Baški grapi, ob južnem vznožju gore Črna prst (1844 m). Vas se deli na dva dela. V vasi je cerkev sv. Ožbolta in trgovina, ki je odprta le dvakrat v tednu. Stržišče je znano tudi po duhovnih vajah za mlade, ki jih je ustanovil monsignor Vinko Kobal.

 • node: Stržišče (OSM) 489 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stržišče (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2654242
  wikipedia:sl=Stržišče, Tolmin

  wikidata match: Q2654242
Gorje (Q2654655)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorje je naselje v Občini Cerkno.

 • node: Gorje (OSM) 65 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorje (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2654655
  wikipedia=sl:Gorje, Cerkno

  wikidata match: Q2654655
Oševljek (Q2660873)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Oševljek je naselje v Občini Renče - Vogrsko.

 • node: Oševljek (OSM) 297 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Oševljek (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Osseglie
  wikidata=Q2660873
  elevation=69
  wikipedia=sl:Oševljek
  population=215

  wikidata match: Q2660873
Srpenica (Q2662212)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Srpenica je naselje v Občini Bovec. Večji del vasi je zgrajen na ledeniških in jezerskih nanosih, del pa leži na terasastih tvorbah. Na zahodni strani vas objema hrib Pokrivnik (ime je dobil zaradi zakrivanja sonca, kar pozimi pomeni veliko manj sončnih ur), na vzhodu pa nad reko Sočo gospoduje Polovnik. Sever zaključuje Kanin. V naselju se prepletata alpski in mediteranski tip naselja, kar je lepo vidno po arhitekturi. Srpenica je leta 1870 imela 158 hiš in več kot 600 prebivalcev, slika pa se je močno spremenila po potresu leta 1976, saj so morali zrušiti 74 domov, na ruševinah pa so zgradili nove, montažne hiše. Danes je v vasi 95 hiš in 185 prebivalcev.

 • node: Srpenica (OSM) 106 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Srpenica (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Serpenitz
  name:it=Serpenizza (2 name matches)
  name:ru=Српеница (3 name matches)
  name:sl=Srpenica (21 name matches)
  wikidata=Q2662212
  wikipedia=it:Serpenizza

  wikidata match: Q2662212
Pristavo (Q2667496)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pristavo je naselje v Občini Brda.

 • node: Pristavo (OSM) 76 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pristavo (23 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Prestava
  wikidata=Q2667496
  wikipedia=sl:Pristavo

  wikidata match: Q2667496
Gradišče pri Vipavi (Q3134177)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gradišče pri Vipavi je naselje v Občini Vipava.

 • node: Gradišče pri Vipavi (OSM) 123 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gradišče pri Vipavi (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3134177
  wikipedia=sl:Gradišče pri Vipavi
  population=240

  wikidata match: Q3134177
Lepena (Q3176965)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lepena je naselje v Občini Bovec.

 • node: Lepena (OSM) 384 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lepena (31 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Log
  wikidata=Q3176965
  wikipedia=sl:Lepena

  wikidata match: Q3176965
Spodnja Kanomlja (Q3184138)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnja Kanomlja je naselje v Občini Idrija.

 • node: Spodnja Kanomlja (OSM) 218 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnja Kanomlja (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3184138
  wikipedia=sl:Spodnja Kanomlja

  wikidata match: Q3184138
Mirenski grad (Q3402620)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mirenski Grad (poitalijančeno Grado di Merna) je 120 metrov visoka dominantna vzpetina nad krajem Miren pri Novi Gorici. Nahaja se v sklopu treh dominantnih vzpetin, ki si v rahlem loku sledijo v smeri od severozahoda proti vzhodu, zato je bil ta grič kot pomembna strateška točka priča krvavim spopadom v prvi in drugi svetovni vojni. Ime je dobil po srednjeveškem gradu. Danes je priljubljena romarska in izletniška točka.

 • relation: Mirenski grad (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Mirenski grad (4 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  religion=christian
  wikidata=Q3402620
  addr:city=Miren
  wikipedia=sl:Mirenski grad
  addr:place=Miren
  wheelchair=yes
  source:date=2006-07-18
  denomination=catholic
  addr:postcode=5291
  addr:housenumber=215

  wikidata match: Q3402620
Imenje (Q4353422)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Imenje je naselje v Občini Brda.

 • node: Imenje (OSM) 281 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Imenje (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Imegna
  wikidata=Q4353422
  wikipedia=sl:Imenje, Brda

  wikidata match: Q4353422
Orehovica (Q4367903)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Orehovica je naselje v Občini Vipava

 • node: Orehovica (OSM) 40 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Orehovica (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4367903
  wikipedia=sl:Orehovica, Vipava
  population=167

  wikidata match: Q4367903
Avsa (Q4432921)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Avsa je naselje v Občini Kobarid.

 • node: Avsa (OSM) 227 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Avsa (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Alsbach
  name:it=Aussa (1 name matches)
  name:sl=Avsa (15 name matches)
  wikidata=Q4432921

  wikidata match: Q4432921
Planina Slapnik (Q105045497)
 • node: Planina Slapnik (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=1250
  name=Planina Slapnik (4 name matches)
  place=locality
  wikidata=Q105045497

  wikidata match: Q105045497
Občina Ajdovščina (Q331701)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Ajdovščina je ena od občin v Republiki Sloveniji. Predstavlja gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki leži na zahodnem delu Slovenije, v bližini državne meje z Italijo. Občino sestavlja 26 krajevnih skupnosti in 45 naselij.

 • relation: Ajdovščina (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=1
  name=Ajdovščina (33 name matches)
  place=municipality
  name:de=Haidenschaft (1 name matches)
  name:it=Aidussina (1 name matches)
  name:sl=Ajdovščina (33 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q331701
  ISO3166-2=SI-001
  wikipedia=sl:Občina Ajdovščina
  admin_level=8

  wikidata match: Q331701
Boka (Q352429)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Boka je kraški izvir, slap in hudourniški potok, ki je desni pritok Soče. Dolžina potoka do izliva v Sočo je manj kot en kilometer, kar ga uvršča med najkrajše vodotoke v Sloveniji.

 • node: Slap Boka (OSM) 1.88 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Slap Boka (15 name matches)
  tourism=attraction
  waterway=waterfall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q352429
  wikipedia=sl:Boka
  description:en=Waterfall

  wikidata match: Q352429
Vrtovin (Q607113)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrtovin je naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Vrtovin (OSM) 92 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrtovin (36 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Obinburg
  name:it=Vertovino (2 name matches)
  name:sl=Vrtovin (36 name matches)
  wikidata=Q607113
  wikipedia=it:Vertovino

  wikidata match: Q607113
Vogel (Q753098)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vogel je 1923 m visok hrib, ki leži na jugovzhodnem delu Julijskih Alp. Je tudi visokogorsko smučišče v območju Triglavskega narodnega parka in priljubljena poletna izletniška točka. Gondolska žičnica pripelje obiskovalce na Rjavo skalo na nadmorski višini 1535 m, kjer je razgled na Bohinjsko kotlino z Bohinjskim jezerom.

 • node: Vogel (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1922
  name=Vogel (14 name matches)
  source=GURS;gps
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q753098
  wikipedia=sl:Vogel

  wikidata match: Q753098
Pečnik (Q1275659)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pečnik je naselje v Občini Idrija. Iz dela ozemlja naselja Pečnik je bilo leta 2009 izločeno Ledinsko Razpotje.

 • node: Pečnik (OSM) 97 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pečnik (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1275659
  wikipedia=sl:Pečnik

  wikidata match: Q1275659
Lokve (Q1278321)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lokve so razloženo naselje v Mestni občini Nova Gorica. Ležijo v z gozdom obdani dolini na severozahodnem delu Trnovske planote. Naselje je 20 km oddaljen od Nove Gorice, ceste vodijo tudi proti Ajdovščini, Idriji, Čepovanu in Mostu na Soči. Na severni strani se nad Lokvami dviga Veliki vrh ali Škol (1190 m), ki zapira pogled na Čepovansko dolino, na vzhodu sta Mali Češevik (1104 m) in Ilovica (1166 m), z južne strani na Lokve gleda Prezren (1128 m), na jugozahodu leži Trogarski hrib, na severozahodu pa pogled proti Grgarju zastirata Črni vrh (1066 m) in Koprivnica.

 • node: Lokve (OSM) 496 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=888
  name=Lokve (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Wüstenau
  name:it=Loqua (3 name matches)
  name:ru=Локве (22 name matches)
  wikidata=Q1278321
  wikipedia:sl=Lokve, Nova Gorica

  wikidata match: Q1278321
Žagolič (Q1823251)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žagolič je naselje v Občini Ajdovščina. Ustanovljeno je bilo leta 1989 iz dela ozemlja naselja Malo Polje. Leta 2015 je imelo 130 prebivalcev.

 • node: Žagolič (OSM) 0.68 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Žagolič (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Zagoli (1 name matches)
  wikidata=Q1823251
  wikipedia=sl:Žagolič

  wikidata match: Q1823251
Podkraj (Q1826489)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podkraj je naselje nad Vipavsko dolino in leži na stiku kraških planot Trnovski gozd, Nanos in Hrušice na nadmorski višini 800 m. Poleg strnjenega naselja Podkraj zajema še odmaknjene zaselke Trševje, Srebote in Hrušico. Leži na cesti 621 Col - Kalce in spada pod občino Ajdovščina. V krajevno skupnost Podkraj spadajo še vasi Višnje, Bela in Vodice. Celotna krajevna skupnost šteje okoli 700 ljudi.

 • node: Podkraj (OSM) 268 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=808.2
  name=Podkraj (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Podicrai (2 name matches)
  name:ru=Подкрай (2 name matches)
  wikidata=Q1826489
  wikipedia=sl:Podkraj, Ajdovščina
  population=437

  wikidata match: Q1826489
 • way: Podkraj, Ajdovščina (OSM) 393 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podkraj, Ajdovščina (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Žaga (Q1827446)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žaga je naselje v Občini Bovec.

 • node: Žaga (OSM) 0.75 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Žaga (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Saag am Weißenbach
  name:it=Saga (1 name matches)
  name:sl=Žaga (20 name matches)
  wikidata=Q1827446
  wikipedia=it:Saga (Plezzo)

  wikidata match: Q1827446
 • node: Spodnja Žaga (OSM) 0.64 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnja Žaga (1 name matches)
  place=neighbourhood (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Magozd (Q1831445)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Magozd je naselje v Občini Kobarid. Je gručasto naselje na terasastem terenu pod Morizno in podnožjem Krasjega vrha. Vas in polja ki mu pripadajo, se štejejo za »deželo«. Z nadmorsko višino 460 metrov je daleč najnižji svet na Drežniškem, z največ sonca in najtoplejšo klimo. Od tu je krasen pogled protivzhodu na Drežnico in Krn v ozadju, proti severozahodu po dolini Soče proti Trnovu. Iz imena nekateri sklepajo, da je vas nastala med gozdom, ko so tod širili pašno površino. Dostop v Magozd je po cesti iz Drežnice, ki se nato kot makadamska pot nadaljuje proti vasi Trnovo. Kolovozna pot se iz Magozda vijuga tudi proti Kobaridu in najbrž predstavlja prvo povezavo vasi z dolino.

 • node: Magozd (OSM) 210 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=457
  name=Magozd (23 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Magost
  name:it=Magosti (1 name matches)
  name:sl=Magozd (23 name matches)
  wikidata=Q1831445

  wikidata match: Q1831445
Mrzli Log (Q1840732)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mrzli Log je naselje v Občini Idrija.

 • node: Mrzli Log (OSM) 61 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mrzli Log (18 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1840732
  wikipedia=sl:Mrzli Log

  wikidata match: Q1840732
Idrijska Bela (Q1842505)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Idrijska Bela je naselje v Občini Idrija.

 • node: Idrijska Bela (OSM) 415 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Idrijska Bela (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1842505
  wikipedia:sl=Idrijska Bela

  wikidata match: Q1842505
 • node: Idrijska Bela (OSM) 3.03 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Idrijska Bela (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Jesenica (Q1847466)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jesenica je naselje v Občini Cerkno.

 • node: Jesenica (OSM) 35 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jesenica (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Gessenizza (2 name matches)
  wikidata=Q1847466
  wikipedia=it:Gessenizza

  wikidata match: Q1847466
Zemono (Q1851471)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zemono je kraško naselje v Občini Vipava. Najbolj je poznano po dvorcu Zemono.

 • node: Zemono (OSM) 18 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zemono (27 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1851471
  wikipedia=sl:Zemono
  population=79
  old_name:it=Zemona (1 name matches)

  wikidata match: Q1851471
Zalošče (Q1854375)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zalošče so naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Zalošče (OSM) 50 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zalošče (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Salosche
  name:it=Salozze (2 name matches)
  population=427
  wikipedia:sl=Zalošče
  wikidata=Q1854375

  wikidata match: Q1854375
Ajba (Q1857623)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ajba je naselje v Občini Kanal ob Soči. Kraj je sestavljen iz ene same ulice, ki se imenuje po kraju, torej Ajba.

 • node: Ajba (OSM) 108 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ajba (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Aiba (8 name matches)
  wikidata=Q1857623
  wikipedia=it:Aiba

  wikidata match: Q1857623
Vitovlje (Q2164440)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vitovlje so naselje v Občini Nova Gorica. Ležijo na južnih pobočjih Trnovskega gozda nad krajem Šempas in skupaj z Osekom tvorijo skupno krajevno skupnost (KS Osek-Vitovlje) in skupno župnijo.

 • node: Vitovlje (OSM) 0.99 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Vitovlje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Wittenburg
  name:it=Vittuglia (2 name matches)
  name:ru=Витовле (5 name matches)
  wikidata=Q2164440
  population=530
  wikipedia:sl=Vitovlje

  wikidata match: Q2164440
Podbela (Q2170865)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podbela je strjeno naselje v Občini Kobarid in leži ob reki Nadiži. Leži 11 km zahodno od Kobarida ob cesti Kobarid - Robidišče, ki predstavlja najzahodnejšo vas v Slovenji.

 • node: Podbela (OSM) 82 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podbela (24 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Billach
  name:it=Podibela al Natisone (1 name matches)
  name:sl=Podbela (24 name matches)
  wikidata=Q2170865
  alt_name:it=Sant'Elena al Natisone (1 name matches)

  wikidata match: Q2170865
Steske (Q2173124)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Steske so naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Steske (OSM) 1.26 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Steske (24 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Rauchenstein
  wikidata=Q2173124
  old_name:it=Stesche (2 name matches)
  wikipedia:sl=Steske

  wikidata match: Q2173124
Poljubinj (Q2175666)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Poljubinj je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Poljubinj (OSM) 0.61 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Poljubinj (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Polubino (2 name matches)
  name:it=Polubino (2 name matches)
  wikidata=Q2175666
  wikipedia=it:Polubino
  population=424
  wikipedia:sl=Poljubinj

  wikidata match: Q2175666
Volarje (Q2176545)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Volarje so naselje v Občini Tolmin.

 • node: Volarje (OSM) 203 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Volarje (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Vollaria (2 name matches)
  name:ru=Воларье (6 name matches)
  wikidata=Q2176545
  wikipedia=it:Vollaria
  wikipedia:sl=Volarje

  wikidata match: Q2176545
Lazec (Q2188165)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lazec je naselje v Občini Cerkno.

 • node: Lazec (OSM) 371 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lazec (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2188165
  wikipedia=sl:Lazec, Cerkno

  wikidata match: Q2188165
Podsabotin (Q2189650)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podsabotin je razloženo obmejno naselje z več zaselki v Občini Brda, na skrajnem jugovzhodu Goriških Brd, v Podsabotinskem dolu, na pobočju in na zahodnem vznožju hriba Sabotin ter ob potoku Pevnica, ki se na italijanskem ozemlju izliva v reko Sočo. Zaselki so Breg, Dol, Vamorje, Škrgašče, Mlaka, Podbreg, Podravne, Podsenica, V Bregih in V Koncu. V središču naselja stoji nekdaj župnijska, sedaj pa podružnična cerkev sv. Nikolaja, v Podsenici pa podružnična cerkev sv. Lovrenca.

 • node: Podsabotin (OSM) 64 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podsabotin (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Poggio San Valentino (1 name matches)
  wikidata=Q2189650
  wikipedia=sl:Podsabotin

  wikidata match: Q2189650
Idrijske Krnice (Q2193290)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Idrijske Krnice so naselje v Občini Idrija, ki se razprostira na okoli 800 metrih nadmorske višine, med dolinama Kanomljice in Idrijce. Vas ima 143 prebivalcev (Surs, 2013) in je tipično razloženo hribovsko naselje.

 • node: Idrijske Krnice (OSM) 67 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Idrijske Krnice (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2193290
  wikipedia=sl:Idrijske Krnice

  wikidata match: Q2193290
Grgarske Ravne (Q2193619)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grgarske Ravne so naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Grgarske Ravne (OSM) 66 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grgarske Ravne (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Raunach
  name:it=Raune (2 name matches)
  name:ru=Градске-Равне
  wikidata=Q2193619
  wikipedia:sl=Grgarske Ravne

  wikidata match: Q2193619
Malovše (Q2279837)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Malovše so naselje v Občini Ajdovščina. Ustanovljene so bile leta 1985 iz dela ozemlja naselja Gojače. Leta 2015 je imelo 128 prebivalcev.

 • node: Malovše (OSM) 28 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Malovše (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Malousche
  name:it=Malosce (1 name matches)
  name:sl=Malovše (21 name matches)
  wikidata=Q2279837
  wikipedia=sl:Malovše

  wikidata match: Q2279837
Velike Žablje (Q2285629)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Velike Žablje so naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Velike Žablje (OSM) 134 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Velike Žablje (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sankt Marein an der Wippach (1 name matches)
  name:it=Sable Grande (2 name matches)
  name:sl=Velike Žablje (24 name matches)
  wikidata=Q2285629
  wikipedia=sl:Velike Žablje
  wikimedia_commons=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Velike_%C5%BDablje_panorama.jpg

  wikidata match: Q2285629
Lokovec (Q2285778)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)
Za druge pomene glej Lokovec (razločitev).

Na skrajnem vzhodnem in najvišjem delu Banjške planote, tik ob robu nad Čepovansko dolino, se v ozkem pasu razprostira Lokovec. Ena izmed najdaljših in najbolj prostranih slovenskih vasi z manjšimi zaselki in samotnimi domačijami združuje tri Lokovce: Dolenji, Srednji in Gorenji Lokovec. Popolnoma zakrasel svet Lokovca je reliefno zelo razgiban, poln globeli, vrtač in brezen. V votlikavo kraško notranjost so odtekle vse vode, zato kljub veliki namočenosti in dokaj enakomerni razporejenosti padavin preko celega leta tu ni površinsko tekočih voda. Razlog je v geološki sestavi tal – apnencu in dolomitu. Gozd, ki je pretežno smrekov in bukov, uspeva na plitvi ter skromni preperelini in je zavetišče najrazličnejši divjadi.

 • node: Lokovec (OSM) 253 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lokovec (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Lockawitz
  wikidata=Q2285778
  population=287
  wikipedia:sl=Lokovec
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2285778
Gozd (Q2287275)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gozd je naselje v Občini Ajdovščina

 • node: Gozd (OSM) 0.68 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gozd (26 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Гозд (26 name matches)
  wikidata=Q2287275
  wikipedia=sl:Gozd, Ajdovščina

  wikidata match: Q2287275
Golo Brdo (Q2289562)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Golo Brdo je naselje na levem bregu Idrije ob slovensko - italijanski državni meji v Občini Brda.

 • node: Golo Brdo (OSM) 328 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Golo Brdo (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Collobrida (2 name matches)
  wikidata=Q2289562
  wikipedia=it:Collobrida
  population=30

  wikidata match: Q2289562
Hum (Q2293891)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hum je naselje v Občini Brda.

 • node: Hum (OSM) 279 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hum (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Colmo (1 name matches)
  wikidata=Q2293891
  wikipedia=sl:Hum, Brda

  wikidata match: Q2293891
Stomaž (Q2302842)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stomaž (Štomaž) je razloženo naselje na grebenu pod Čavnom, z lepim razgledom po Vipavski dolini in na Kras. Najviše ležeča hišna številka v Stomažu je 87 in pripada planinski koči Antona Bavčarja na Čavnu.

 • node: Stomaž (OSM) 69 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stomaž (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sankt Thomas
  name:it=San Tommaso di Scrilla (2 name matches)
  name:sl=Stomaž (23 name matches)
  wikidata=Q2302842
  wikipedia=sl:Stomaž, Ajdovščina
  population=500

  wikidata match: Q2302842
Kostanjevica na Krasu (Q2305828)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kostanjevica na Krasu je naselje na Komenskem Krasu ob cesti Komen - Opatje selo v Občini Miren - Kostanjevica.

 • node: Kostanjevica na Krasu (OSM) 334 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kostanjevica na Krasu (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Castagnevizza del Carso (1 name matches)
  name:ru=Костаневица-на-Красу (1 name matches)
  wikidata=Q2305828
  wikipedia=sl:Kostanjevica na Krasu
  population=324

  wikidata match: Q2305828
Male Žablje (Q2307232)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Male Žablje so naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Male Žablje (OSM) 89 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Male Žablje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Klein Schablach (1 name matches)
  name:it=Sable Piccola (2 name matches)
  name:sl=Male Žablje (23 name matches)
  wikidata=Q2307232
  wikipedia=sl:Male Žablje

  wikidata match: Q2307232
Breginj (Q2324710)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Breginj (italijansko Bergogna) je naselje v Občini Kobarid.

 • node: Breginj (OSM) 200 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Breginj (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Bergenach
  name:it=Bergogna (2 name matches)
  name:ru=Брегинь (7 name matches)
  name:sl=Breginj (22 name matches)
  wikidata=Q2324710
  wikipedia=it:Bergogna

  wikidata match: Q2324710
Godovič (Q2325258)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Godovič je razloženo središčno naselje z gručastim jedrom v slovenski Občini Idrija. Leži v skrajnem severo zahodnem delu Notranjskega podolja, pod hribom Jelenšek (817 m). Godovič naj bi nastal zaradi lege na naravno najlažjem prehodu s Primorske na Gorenjsko. V kraju so se na svoji poti ustavljali furmani s tovorom, ki so ga prevažali od zahoda proti vzhodu. Pomena prehodnosti vas še danes ni izgubila, saj leži ob križišču cest, ki povezujejo ajdovsko, goriško ter tolminsko in idrijsko občino.

 • node: Godovič (OSM) 1.78 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=595
  name=Godovič (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Годович (7 name matches)
  wikidata=Q2325258
  wikipedia=sl:Godovič
  population=729

  wikidata match: Q2325258
Drežniške Ravne (Q2327511)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dréžniške Ravne je gručasta vas, ki leži na terasi ob vznožju Krasjega vrha (Polovnik) na nadmorski višini okoli 560 m. Ima približno 45 hiš in 147 prebivalcev in je sestavni del občine Kobarid. Vas je razdeljena na več delov: Gornje Ravne in Spodnje Ravne ter zaselek Brdo. Vas je dostopna po cesti iz Kobarida.

 • node: Drežniške Ravne (OSM) 235 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Drežniške Ravne (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Raunach
  name:it=Raune di Dresenza (1 name matches)
  name:sl=Drežniške Ravne (19 name matches)
  wikidata=Q2327511

  wikidata match: Q2327511
Dobravlje (Q2333551)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobravlje je vas v Občini Ajdovščina. Sestavljajo jo zaselki Hrobači, Hrib, Velika vas, Vrčon konec, Pikči in Kozja Para. Naselje leži ob glavni cesti in železnici Ajdovščina - Nova Gorica. V kraju je osnovna šola (OŠ Dobravlje), ki ima za nižje razrede podružnice v Vipavskem križu, Skriljah, Vrtovinu in Črničah.

 • node: Dobravlje (OSM) 248 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobravlje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Gutenfeld
  name:it=Dobraule di Santa Croce (1 name matches)
  name:sl=Dobravlje (23 name matches)
  wikidata=Q2333551
  wikipedia=sl:Dobravlje, Ajdovščina

  wikidata match: Q2333551
Dole (Q2336826)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dole so naselje v Občini Idrija.

 • node: Dole (OSM) 463 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dole (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2336826
  wikipedia:sl=Dole, Idrija

  wikidata match: Q2336826
Znojile (Q2340308)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Znojile so vas v Baški grapi, v Občini Tolmin.

 • node: Znojile (OSM) 61 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Znojile (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2340308
  wikipedia:sl=Znojile, Tolmin

  wikidata match: Q2340308
Logaršče (Q2344181)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Logaršče je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Logaršče (OSM) 86 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Logaršče (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2344181

  wikidata match: Q2344181
Bukovica (Q2355438)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bukovica pri Volčji Dragi, je manjša vas v spodnji Vipavski dolini, pod obronki Biljenskih gričev. Je sedež krajevne skupnosti, sedež župnije Bukovica - Bilje in lokalne šole. Ima velik kulturni dom (arhitekt Oton Gaspari), v katerem so tudi pisarne občine. Je rojstni kraj slikarja Zorana Mušiča. Leži ob križišču cest Volčja Draga - Renče in Bilje - Renče. Ima nekaj manj kot 450 prebivalcev. Večinoma so zaposleni v okoliških krajih. V preteklosti so se številni prebivalci, podobno kot ljudje iz Renč in Bilj, ukvarjali z izdelovanjem opek. Tradicija naj bi segala vse do antike.

 • node: Bukovica (OSM) 74 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bukovica (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Buchovitza
  name:it=Boccavizza (2 name matches)
  name:sl=Bukovica (15 name matches)
  wikidata=Q2355438
  elevation=56
  wikipedia=it:Boccavizza
  population=447

  wikidata match: Q2355438
Orehovlje (Q2355464)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Orehovlje je naselje v Občini Miren - Kostanjevica.

 • node: Orehovlje (OSM) 0.60 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Orehovlje (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Raccogliano (2 name matches)
  wikidata=Q2355464
  wikipedia=sl:Orehovlje, Miren - Kostanjevica
  population=475

  wikidata match: Q2355464
 • node: Orehovlje (OSM) 225 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Orehovlje (15 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2355464
  wikipedia:sl=Orehovlje, Miren - Kostanjevica

  wikidata match: Q2355464
Ravne (Q2362934)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravne so naselje v Občini Ajdovščina. Skupaj z vasjo Črniče tvorijo krajevno skupnost Črniče-Ravne.

 • node: Ravne (OSM) 75 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravne (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Raunach
  name:it=Rauna del Castello (2 name matches)
  name:sl=Ravne (24 name matches)
  wikidata=Q2362934
  wikipedia=sl:Ravne, Ajdovščina

  wikidata match: Q2362934
Koča na Hleviški planini (Q12794209)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koča na Hleviški planini (818m) je planinska postojanka malo pod vrhom Hleviške planine nad dolino Idrije in Nikove. Prvo manjšo kočo so postavili leta 1948, leta 1955 jo je nova in večja koča, ki je bila pozneje večkrat posodobljena in prenovljena. Kočo upravlja Planinsko društvo Idrija in je oskrbovana ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ima dva gostinska prostora s 45 sedeži in točilnim pultom, prenočišče pa nudi v dveh sobah s 15 posteljami.

 • way: Koča na Hleviški planini (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=818
  name=Koča na Hleviški planini (3 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12794209
  addr:city=Idrija
  wikipedia=sl:Koča na Hleviški planini
  wheelchair=no
  addr:street=Čekovnik
  addr:postcode=5280
  internet_access=wlan
  addr:housenumber=35a

  wikidata match: Q12794209
Ravna (Q21944802)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravna je naselje v občini Kanal, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 z odcepitvijo od naselja Gorenja vas.

 • node: Ravna (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravna (10 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Ràuna
  wikidata=Q21944802
  wikipedia=sl:Ravna

  wikidata match: Q21944802
Čolnica (Q21944803)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čolnica je naselje v občini Kanal, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 z odcepitvijo od naselja Gorenja vas.

 • node: Čolnica (OSM) 1.15 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Čolnica (11 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Colenza
  wikidata=Q21944803
  wikipedia=sl:Čolnica

  wikidata match: Q21944803
Cerkev Marijinega oznanjenja, Nova Gorica (Q22340883)
 • way: Župnijska cerkev Marijinega oznanjenja (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Župnijska cerkev Marijinega oznanjenja
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Church of the Annunciation (3 name matches)
  name:it=Chiesa dell'Annunciazione di Maria
  name:sl=Župnijska cerkev Marijinega oznanjenja
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q22340883
  denomination=catholic
  building:part=church
  service_times=07:00,19:00; PH 07:00,19:00; Su 07:00,08:00,10:00,18:00

  wikidata match: Q22340883
Renče (Q2362950)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Renče (italijansko Ranziano) so naselje z okoli 2000 prebivalci v Občini Renče - Vogrsko. Razprostirajo se na 22,5 kvadratnih kilometrih spodnje Vipavske doline, na levem bregu reke Vipave, približno 10 km južno od Nove Gorice. V najnižjem delu ležijo Renče na 52 metrih nadmorske višine, na najvišje poseljenem pa na 100 metrih. Z južne strani se nad vasjo dvigajo Črni hribi, gričevje, ki seže do roba kraške planote. Od Trstelja (643 m) se kraški svet nad Renčami skoraj enakomerno spušča v Furlansko ravnino. Vzdolž reke Vipave je pesek oz. grušč, nekoliko dlje od struge so peščena in ilovnata tla s plastjo rodovitne zemlje, primerne za posevke in travnike. Prebivalci so poseljeni po zaselkih in živijo v nadstropnih hišah, večinoma obdanimi z vrtovi. Jedra zaselkov so v glavnem strnjeno pozidana.

 • node: Renče (OSM) 49 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Renče (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Rentschach
  name:it=Ranziano (2 name matches)
  name:sl=Renče (21 name matches)
  wikidata=Q2362950
  elevation=51
  wikipedia=it:Ranziano
  population=2031

  wikidata match: Q2362950
Jagršče (Q2365631)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jagršče so vas v Občini Cerkno, ki leži na levem bregu reke Idrijce. V centru vasi stoji cerkev sv. Uršule, le malo izven nje pa tudi ruševine stare romarske cerkve, posvečene sv. Osvaldu in Heroninu, ki so turistična znamenitost. Od nedavnega je v Jagršče iz vasi Reka urejena nezahtevna peš pot.

 • node: Jagršče (OSM) 59 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jagršče (16 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2365631
  wikipedia=sl:Jagršče

  wikidata match: Q2365631
Višnje (Q2365926)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Višnje so naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Višnje (OSM) 61 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Višnje (25 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Fockerhaus
  name:it=Visne (2 name matches)
  name:sl=Višnje (25 name matches)
  wikidata=Q2365926
  wikipedia=sl:Višnje, Ajdovščina

  wikidata match: Q2365926
Senik (Q2368492)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Senik je zaselek v Občini Brda.

 • node: Senik (OSM) 31 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Senik (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2368492
  wikipedia=sl:Senik, Brda

  wikidata match: Q2368492
Volče (Q2371571)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Volče so največja vas na desnem bregu reke Soče v Občini Tolmin.

 • node: Volče (OSM) 498 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Volče (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Volzana (2 name matches)
  wikidata=Q2371571
  wikipedia=it:Volzana
  wikipedia:sl=Volče, Tolmin

  wikidata match: Q2371571
Slavče (Q2374131)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slavče so naselje v Občini Brda.

 • node: Slavče (OSM) 210 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slavče (17 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2374131
  wikipedia=sl:Slavče

  wikidata match: Q2374131
Gradišče nad Prvačino (Q2376209)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gradišče nad Prvačino je naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Gradišče nad Prvačino (OSM) 258 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gradišče nad Prvačino (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Dietenhof
  name:it=Gradiscutta (3 name matches)
  wikidata=Q2376209
  wikipedia=it:Gradiscutta (Nova Gorica)

  wikidata match: Q2376209
Hlevnik (Q2386710)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hlevnik je naselje v Občini Brda.

 • node: Hlevnik (OSM) 253 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hlevnik (18 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Claunico (2 name matches)
  wikidata=Q2386710
  wikipedia=it:Claunico

  wikidata match: Q2386710
Tolminske Ravne (Q2395566)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tolminske Ravne so naselje v Občini Tolmin.

 • node: Tolminske Ravne (OSM) 129 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tolminske Ravne (28 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Tolminski-Ravne
  wikidata=Q2395566

  wikidata match: Q2395566
Žabče (Q2395578)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žabče gručasto naselje na severovzhodnem robu Tolminske kotlinice v Občini Tolmin. Ležijo na vznožju zahodnega pobočja Žabijskega vrha (772 m), na morenskem grušču nad levim bregom rečice Tolminke.

 • node: Žabče (OSM) 225 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Žabče (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Sabbice
  wikidata=Q2395578
  wikipedia:sl=Žabče

  wikidata match: Q2395578
 • node: Zadlaz-Žabče (OSM) 3.33 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Zadlaz-Žabče (2 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5240019
  wikipedia=sl:Zadlaz - Žabče

  wikidata mismatch: Q5240019
Ukanje (Q2398533)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ukanje je naselje v Občini Kanal ob Soči.

 • node: Ukanje (OSM) 133 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ukanje (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Ucagne (2 name matches)
  wikidata=Q2398533
  wikipedia=it:Ucagne

  wikidata match: Q2398533
Osek (Q2398566)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Osek je naselje v občini Nova Gorica. Skupaj z Vitovljami tvori skupno krajevno skupnost (KS Osek-Vitovlje) in skupno župnijo. Naselje leži na severni strani Vipavske doline med Črničami in Šempasom na spodnjih pobočjih Čavna.

 • node: Osek (OSM) 60 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Osek (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Ossecca (2 name matches)
  wikidata=Q2398566
  wikipedia:sl=Osek, Nova Gorica

  wikidata match: Q2398566
Banjšice (Q2401439)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Banjšice so naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Banjšice (OSM) 0.75 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Banjšice (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Banschitz
  name:it=Santo Spirito della Bainsizza (2 name matches)
  name:sl=Banjšice (21 name matches)
  wikidata=Q2401439
  wikipedia:sl=Banjšice

  wikidata match: Q2401439
Anhovo (Q2401450)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Anhovo je naselje v Občini Kanal ob Soči. Anhovo leži v malo razširjenem delu doline Soče ob železniški progi Nova Gorica - Jesenice. Poglavitni pečat naselju daje leta 1921 postavljena tovarna cementa, Salonit Anhovo. Anhovo je organsko povezan z Desklami.

 • node: Anhovo (OSM) 1.20 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Anhovo (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Anicova (2 name matches)
  name:ru=Анхово (7 name matches)
  wikidata=Q2401450
  wikipedia=it:Anicova

  wikidata match: Q2401450
Podnanos (Q2401463)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podnanos, nekdaj Šentvid ali Šembid, je gručasto kraško naselje v Občini Vipava, v zgornjem delu Vipavske doline, ob cesti Vipava - Razdrto, kjer se odcepi cesta čez Vrabče na Kras in se dolina potoka Močilnika razširi.

 • node: Podnanos (OSM) 83 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podnanos (31 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=St. Veit
  name:ru=Поднанос (31 name matches)
  wikidata=Q2401463
  wikipedia=sl:Podnanos
  population=371
  old_name:it=San Vito di Vipacco (2 name matches)

  wikidata match: Q2401463
Lig (Q2401476)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lig je naselje v Občini Kanal ob Soči.

 • node: Lig (OSM) 2.12 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lig (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Liga di Canale (3 name matches)
  name:ru=Лиг (26 name matches)
  wikidata=Q2401476
  wikipedia=it:Liga di Canale

  wikidata match: Q2401476
Bate (Q2404662)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bate so naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Bate (OSM) 59 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bate (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sankt Lorenzkirchen
  name:it=Battaglia della Bainsizza (2 name matches)
  name:ru=Бате (20 name matches)
  wikidata=Q2404662
  wikipedia:sl=Bate

  wikidata match: Q2404662
Medana (Q2404675)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Medana je gručasta vas v Občini Brda. Razprostira se po Medanskem hribu, nedaleč od državne meje z Italijo. Vas je v pisnih virih prvič omenjena leta 1157. V dokumentu s to letnico je belinjski opat Irig odstopil goriškemu grofu Engelbertu poleg drugega tudi dve kmetiji v Medani. V Medani je bil 3. avgusta 1882 rojen slovenski pesnik in prevajalec Alojz Gradnik. Vas je znana po številnih gostiščih in vinskih kleteh in znamkah slovenskih vrhunskih vin, pa tudi po svojem festivalu Dnevi poezije in vina, ki se odvija vsako leto konec meseca avgusta (med 26. in 30.avgustom). Festival oblikujejo koncerti, pesniško branje, prevodi poezije, razstave ter predstavitve številnih pesnikov in ljubiteljev književnosti.

 • node: Medana (OSM) 77 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Medana (35 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2404675
  wikipedia=it:Medana

  wikidata match: Q2404675
Ceglo (Q2404688)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ceglo je naselje v Občini Brda.

 • node: Ceglo (OSM) 360 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ceglo (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Castelletto Zeglo (2 name matches)
  wikidata=Q2404688
  wikipedia=it:Castelletto Zeglo

  wikidata match: Q2404688
Soča (Q2405603)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Soča je naselje v Občini Bovec.

 • node: Soča (OSM) 136 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Soča (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sontig
  name:en=Socha (1 name matches)
  name:ru=Соча (1 name matches)
  name:sl=Soča (25 name matches)
  wikidata=Q2405603

  wikidata match: Q2405603
Col (Q2409039)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Col je naselje in krajevna skupnost v Občini Ajdovščina. Sestavljeno je iz posamičnih domačij južno pod Kovkom (961 m) na Trnovskem gozdu, zaselka ob cestah Ajdovščina - Idrija in Ajdovščina - Podkraj, poslopij ob Starem gradu in gručastega osrednjega dela ob župnijski cerkvi sv. Lenarta

 • node: Col (OSM) 185 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Col (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Zoll
  name:ru=Цол (4 name matches)
  wikidata=Q2409039
  wikipedia=sl:Col
  old_name:it=Zolla (1 name matches)

  wikidata match: Q2409039
Brdice pri Kožbani (Q2409068)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brdice pri Kožbani so naselje v Občini Brda.

 • node: Brdice pri Kožbani (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brdice pri Kožbani (19 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2409068
  wikipedia=sl:Brdice pri Kožbani

  wikidata match: Q2409068
Predmeja (Q2668944)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Predmeja je naselje v Občini Ajdovščina. Leta 2020 je v naselju živelo 368 prebivalcev.

 • node: Predmeja (OSM) 0.91 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Predmeja (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Beilenstein
  name:it=Predmeia (9 name matches)
  name:ru=Предмея (9 name matches)
  name:sl=Predmeja (26 name matches)
  wikidata=Q2668944
  wikipedia=sl:Predmeja

  wikidata match: Q2668944
Grivče (Q2683234)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grivče so naselje v Občini Ajdovščina, samostojna gručata vas tik nad Ajdovščino.

 • node: Grivče (OSM) 67 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grivče (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Gritsche
  name:sl=Grivče (21 name matches)
  wikidata=Q2683234
  wikipedia=sl:Grivče
  old_name:it=Griuce (1 name matches)

  wikidata match: Q2683234
Gorenji Vrsnik (Q2692202)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenji Vrsnik je naselje v Občini Idrija. Stoji med mestom Idrija in mestom Žiri na hribu visokem 716 m.

 • node: Gorenji Vrsnik (OSM) 91 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenji Vrsnik (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2692202
  population=115
  wikipedia:sl=Gorenji Vrsnik

  wikidata match: Q2692202
Volčja Draga (Q2713033)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Volčja Draga je vas z okoli 700 prebivalci v Občini Renče - Vogrsko, ki leži v spodnjem delu Vipavske doline v bližini reke Vipave.

 • node: Volčja Draga (OSM) 425 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Volčja Draga (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Fultschack
  name:it=Valvolciana (1 name matches)
  name:ru=Волчья-Драга (6 name matches)
  name:sl=Volčja Draga (19 name matches)
  wikidata=Q2713033
  elevation=52
  population=713

  wikidata match: Q2713033
Potok pri Dornberku (Q2714072)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Potok pri Dornberku je naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Potok pri Dornberku (OSM) 199 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Potok pri Dornberku (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Bachloch
  wikidata=Q2714072
  population=147
  wikipedia:sl=Potok pri Dornberku

  wikidata match: Q2714072
Ročinj (Q2723569)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ročinj je naselje v Občini Kanal ob Soči.

 • node: Ročinj (OSM) 251 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ročinj (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Рочинь (6 name matches)
  wikidata=Q2723569
  wikipedia=sl:Ročinj

  wikidata match: Q2723569
Črniče (Q2734756)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Črniče (italijansko Cernizza Goriziana) so naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Črniče (OSM) 375 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=192.8
  name=Črniče (33 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Zernutsch
  name:it=Cernizza (2 name matches)
  name:ru=Чрниче (11 name matches)
  name:sl=Črniče (33 name matches)
  wikidata=Q2734756
  wikipedia=sl:Črniče
  population=422

  wikidata match: Q2734756
Plače (Q2736082)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Plače so naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Plače (OSM) 449 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Plače (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Placce (2 name matches)
  wikidata=Q2736082
  wikipedia=sl:Plače

  wikidata match: Q2736082
Lokavec (Q2736866)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lokavec je naselje v Občini Ajdovščina. S 1.119 prebivalci se po velikosti uvršča na drugo mesto, za Ajdovščino. Leži na severnem obrobju zgornje Vipavske doline na pobočju grebena Čaven pod plazom Slano Blato. Vas je zelo razpotegnjena in obsega kar 16 večjih in 10 manjših zaselkov.

 • node: Lokavec (OSM) 224 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lokavec (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Thalberg
  name:it=Locavizza di Aidussina (2 name matches)
  name:ru=Локавец (5 name matches)
  name:sl=Lokavec (22 name matches)
  wikidata=Q2736866
  wikipedia=sl:Lokavec, Ajdovščina

  wikidata match: Q2736866
Šmarje (Q2737323)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šmarje so naselje v Občini Ajdovščina

 • node: Šmarje (OSM) 131 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šmarje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Weinstegen
  name:it=Samaria (1 name matches)
  name:sl=Šmarje (23 name matches)
  wikidata=Q2737323
  wikipedia=sl:Šmarje, Ajdovščina

  wikidata match: Q2737323
Budanje (Q2737328)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Budanje so vas, ki leži ob vznožju gore Kovk, nad cesto Ajdovščina-Vipava in pod cesto Ajdovščina-Col v Občini Ajdovščina, na najbolj vetrovnem delu Vipavske doline. So druga največja vas v Zgornji Vipavski dolini za Lokavcem.

 • node: Budanje (OSM) 289 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Budanje (32 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Flachenfels (1 name matches)
  name:sl=Budanje (32 name matches)
  wikidata=Q2737328
  wikipedia=sl:Budanje
  old_name:it=Budagne (3 name matches)

  wikidata match: Q2737328
Drnovk (Q2747094)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Drnovk je naselje v Občini Brda.

 • node: Drnovk (OSM) 239 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Drnovk (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Dornovico
  wikidata=Q2747094
  wikipedia=sl:Drnovk

  wikidata match: Q2747094
Zakraj (Q2763551)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zakraj je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Zakraj (OSM) 94 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zakraj (15 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sacria
  name:it=Zacrie
  wikidata=Q2763551
  wikipedia:sl=Zakraj, Tolmin

  wikidata match: Q2763551
Goče (Q2775459)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Goče so majhno staro kraško gručasto naselje na vrhu enega od vipavskih gričev, obdano z vinogradi. Vas leži severno od ceste Vipava-Štanjel, od obeh je oddaljena 8 km. Spada v občino Vipava. Zanimivo strnjeno naselje s kamnitimi hišami je bilo v goriških urbarjih prvič omenjeno leta 1376.

 • node: Goče (OSM) 110 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Goče (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Gozze (1 name matches)
  wikidata=Q2775459
  wikipedia=sl:Goče
  population=176

  wikidata match: Q2775459
Koritnica (Q2782225)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koritnica je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Koritnica (OSM) 205 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Koritnica (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Coritenza (2 name matches)
  wikidata=Q2782225
  wikipedia=it:Coritenza
  wikipedia:sl=Koritnica, Tolmin

  wikidata match: Q2782225
Hudi Log (Q2785402)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hudi Log je naselje v Občini Miren - Kostanjevica.

 • node: Hudi Log (OSM) 59 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=205
  name=Hudi Log (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Boscomalo (1 name matches)
  wikidata=Q2785402
  population=30
  wikipedia:sl=Hudi Log

  wikidata match: Q2785402
Loje (Q2802341)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Loje so naselje v Občini Tolmin.

 • node: Loje (OSM) 122 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Loje (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2802341
  wikipedia:sl=Loje

  wikidata match: Q2802341
Dolje (Q2806329)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolje so naselje v Občini Tolmin.

 • node: Dolje (OSM) 88 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolje (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Dollia
  wikidata=Q2806329
  wikipedia:sl=Dolje

  wikidata match: Q2806329
Zavratec (Q2830714)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zavratec je naselje v Občini Idrija.

 • node: Zavratec (OSM) 136 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zavratec (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2830714
  wikipedia:sl=Zavratec, Idrija

  wikidata match: Q2830714
Višnjevik (Q2832179)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Višnjevik je naselje v Občini Brda.

 • node: Višnjevik (OSM) 165 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Višnjevik (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Visnovico
  wikidata=Q2832179
  wikipedia=sl:Višnjevik

  wikidata match: Q2832179
Križna gora (Q2849374)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Križna Gora je naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Križna Gora (OSM) 1.30 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Križna Gora (22 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2849374
  wikipedia=sl:Križna Gora, Ajdovščina

  wikidata match: Q2849374
Zadlog (Q2854992)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zadlog je razloženo naselje v občini Idrija, meji tudi na občino Ajdovščina. Naselje šteje nekaj manj kot 80 hišnih številk (število se iz leta v leto zaradi priseljevanja povečuje) in leži na nadmorski višini 715 m. Zadlog tvorijo zaselki Plestenice, Bukovška Ravan, Hudi Kot, Mačji Kot, Na Sredi, Podtisov Vrh, Kot in Podkrog. Ti zaselki večinoma ležijo na robovih tipičnega kraškega polja, kjer v osrednjem delu prevladujejo pašniki in travniki. Zadloška planota je dolga približno 4 km in široka 1,5 km. Od sosednjega Črnega Vrha in Idrijskega Loga loči Zadlog nizek gozdnat obod, na južni strani pa je višji rob Trnovskega gozda z vzpetinami Črmanov Vrh (1022m), Špičasti vrh (1128 m), in Špik (1068 m). Najvišji vrh, Špičasti vrh, je priljubljena pohodniška točka. Povsem na vrhu je postavljen popolnoma na novo grajen stolp iz akacijevega lesa, s katerega se v jasnem vremenu obeta prelep razgled vse od visokogorij do morja.

 • node: Zadlog (OSM) 0.88 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Zadlog (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2854992
  wikipedia=sl:Zadlog

  wikidata match: Q2854992
Temljine (Q2916089)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Temljine so naselje v Občini Tolmin.

 • node: Temljine (OSM) 133 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Temljine (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2916089
  wikipedia:sl=Temljine

  wikidata match: Q2916089
Kal-Koritnica (Q2916615)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kal - Koritnica je naselje v Občini Bovec.

 • node: Kal-Koritnica (OSM) 165 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=460.4
  name=Kal-Koritnica (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2916615
  wikipedia=it:Cal Coritenza
  population=131

  wikidata match: Q2916615
Deskle (Q2928996)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Deskle je naselje v Posočju, ki spada pod občino Kanal ob Soči.

 • node: Deskle (OSM) 331 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Deskle (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Descla (2 name matches)
  wikidata=Q2928996
  wikipedia=it:Descla

  wikidata match: Q2928996
Lože (Q3006606)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lože so naselje v Občini Vipava

 • node: Lože (OSM) 351 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lože (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Leitenburg
  name:it=Lose (1 name matches)
  wikidata=Q3006606
  wikipedia=sl:Lože, Vipava
  population=214

  wikidata match: Q3006606
Spodnja Idrija (Q3023218)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnja Idrija je drugo največje naselje v Občini Idrija s skoraj 1.400 prebivalci, ki leži 4 km nižje od Idrije ob Idrijci.

 • node: Spodnja Idrija (OSM) 0.60 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnja Idrija (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Unter-Idria
  name:ru=Сподня-Идрия (6 name matches)
  wikidata=Q3023218
  population=1501

  wikidata match: Q3023218
Lipa (Q3112267)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lipa je naselje v Občini Miren - Kostanjevica.

 • node: Lipa (OSM) 92 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lipa (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Lippa di Comeno
  wikidata=Q3112267
  population=101
  wikipedia:sl=Lipa, Miren - Kostanjevica

  wikidata match: Q3112267
Suhi vrh (Q19937167)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Suhi vrh (2109 m) je gora nad Vršičem v Julijskih Alpah, nedaleč stran od grebena Male in Velike Mojstrovke ter Travnika, od katerega jo ločuje manjše sedlo. Zaradi tega in zahtevnega brezpotja je nižji Suhi vrh deležen le malo obiska.

 • node: Suhi vrh (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=2109
  name=Suhi vrh (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19937167
  wikipedia=sl:Suhi vrh, Vršič

  wikidata match: Q19937167
Čehi 2 (Q19937994)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čehi 2 na Rombonskih podih je najgloblje brezno v Sloveniji in 13. najgloblja jama na svetu. Globoko je 1505 m, dolžina rovov znaša 5536 m, vhod je na nadmorski višini 2034 m, odkrito pa je bilo leta 1991. Jama je bila zaradi izjemne tehnične zahtevnosti cilj mnogih domačih in tujih jamarskih ekspedicij, konča se s sifonom.

 • node: Čehi 2 (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2034
  name=Čehi 2 (5 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19937994
  wikipedia=sl:Čehi 2

  wikidata match: Q19937994
Čuklja (Q19938032)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čukla je 1766 m visok kopast vrh nad Bovcem, ki se dviga iznad sicer dokaj enotnega južnega pobočja Rombona.

 • node: Čukla (OSM) 26 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1756
  name=Čukla (1 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19938032
  wikipedia=sl:Čukla

  wikidata match: Q19938032
Železniška postaja Prvačina (Q19938285)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Prvačina je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Prvačina.

 • node: Prvačina (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prvačina (2 name matches)
  train=yes
  name:de=Präbendlach
  name:it=Prevacina
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19938285
  wikipedia=sl:Železniška postaja Prvačina
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q19938285
Železniško postajališče Kamnje (Q19938352)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Kamnje je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnji naselji Potoče in Brje, med katerima se nahaja.

 • node: Kamnje (OSM) 15 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kamnje (2 name matches)
  wikidata=Q19938352
  wikipedia=sl:Železniško postajališče Kamnje
  disused:railway=halt

  wikidata match: Q19938352
Železniško postajališče Podmelec (Q19938382)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Podmelec je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnja naselja Klavže (kjer se nahaja), Podmelec in Kneža. Na tem postajališču potniška blagajna ne obratuje več.

 • node: Podmelec (OSM) 36 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podmelec (3 name matches)
  train=yes
  railway=halt (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19938382
  wikipedia=sl:Železniško postajališče Podmelec
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q19938382
Zadlaška jama (Q20521840)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zadlaška jama, tudi Dantejeva jama, imenovana po vasi Zadlaz blizu Tolmina, je ena od mnogih jam, po katerih so se odtekale vode soškega ledenika.

 • node: Zadlaška jama (OSM) 19 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zadlaška jama (2 name matches)
  name:fr=Grotte de Zadlaz
  name:hu=Dante barlangja
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Dantejeva jama
  wikidata=Q20521840

  wikidata match: Q20521840
Solkanski most (Q20524252)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Solkanski most stoji na trasi Sabotinske ceste, na njenem začetku v Solkanu in premošča reko Sočo.

 • way: Solkanski most (OSM) 499 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=70
  name=Solkanski most (1 name matches)
  gauge=1435
  layer=1
  usage=main
  bridge=viaduct (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Ponte di Salcano
  railway=rail
  maxspeed=70
  name:slo=Solkanski most (1 name matches)
  operator=SŽ Infrastruktura
  wikidata=Q12363
  wikipedia=it:Ponte di Salcano
  bridge:name=Solkanski most (1 name matches)
  electrified=no
  railway:gnt=no
  railway:pzb=no
  railway:etcs=no
  railway:radio=gsm-r
  bridge:name:it=Ponte di Salcano
  bridge:name:slo=Solkanski most (1 name matches)
  passenger_lines=1
  railway:track_type=main
  railway:traffic_mode=mixed

  wikidata mismatch: Q12363
Pokopališče Miren (Q21234209)
Summary from Italiano / Italian Wikipedia (itwiki)

Il cimitero comunale di Merna (in sloveno Občinsko pokopališče v Mirnu) è un piccolo cimitero nella frazione di Merna (Miren), frazione e sede comunale del comune di Merna-Castagnevizza (Miren-Kostanjevica) sul confine con l'Italia che si trova vicinissima a Gorizia. Il cimitero è noto per esser stato diviso dal 1947 al 1976 tra Italia e Jugoslavia.

 • way: Občinsko pokopališče v Mirnu (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Občinsko pokopališče v Mirnu
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Cimitero di Merna (2 name matches)
  wikidata=Q21234209
  wikipedia=it:Cimitero di Merna
  it:fvg:ctrn:code=4ACE
  it:fvg:ctrn:revision=1A0

  wikidata match: Q21234209
Planina Za Skalo (Q102496775)
 • node: Planina Za skalo (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=1510
  name=Planina Za skalo (3 name matches)
  place=locality
  wikidata=Q102496775

  wikidata match: Q102496775
Izvir Tolminke (Q105319377)
 • node: Izvir Tolminke (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Izvir Tolminke (2 name matches)
  image=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Izvir_Tolminke.jpg
  natural=spring (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3507639
  wikipedia=sl:Tolminka

  wikidata mismatch: Q3507639
Korada (Q110609647)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Korada (tudi Kobalar) je hrib v Sloveniji, ob meji z Italijo. Vrh je visok 812 metrov. Hrib, ki je del Kanalskega kolovrata, leži v Občini Kanal ob Soči, 13 kilometrov severno od Nove Gorice.

 • node: Korada (OSM) 38 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=811
  name=Korada (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q110609647
  wikipedia=sl:Korada

  wikidata match: Q110609647
Ložice (Q12795231)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ložice so naselje v Občini Kanal ob Soči. Ustanovljeno je bilo leta 2007 iz dela ozemlja naselja Anhovo. Leta 2015 je imelo 265 prebivalcev.

 • node: Ložice (OSM) 206 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ložice (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12795231
  wikipedia=sl:Ložice

  wikidata match: Q12795231
Pogačnikov dom na Kriških podih (Q12799018)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pogačnikov dom na Kriških podih je planinska postojanka, ki stoji na spodnjem robu Kriških podov, kraške planote v bližini treh gorskih jezer in je priljubljeno izhodišče za številne planinske ture. PD Radovljica ga je začelo graditi leta 1948, odprt pa je bil 7. oktobra 1951. Imenuje se po takratnem podpredsedniku Planinske zveze Slovenije Jožetu Pogačniku (1927-1951), načelniku gospodarske komisije in pobudniku gradnje doma, ki se je smrtno ponesrečil v Mlinarici na poti k otvoritvi doma. Leta 1973 so dozidali prizidek s sanitarijami, umivalnicami in pralnico ter prenovili notranjost. Leta 1983 je bila iz Zadnjice potegnjena tovorna žičnica, ki je bila med letoma 2001 - 2003 obnovljena. 15. septembra 1985 je bil v zgornji postaji zraven doma odprt bivak z zimsko sobo. Leta 1993 je bila vzpostavljena GSM povezava. Leta 2004 je bilo obnovljeno ostrešje in zamenjana kritina.

 • way: Pogačnikov dom na Kriških Podih (OSM) 128 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2050
  beds=59
  name=Pogačnikov dom na Kriških Podih (5 name matches)
  email=info@pdradovljica.si
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=house (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Radovljica
  wikidata=Q12799018
  addr:city=Soča
  wikipedia=sl:Pogačnikov dom na Kriških podih
  addr:place=Trenta
  addr:country=SI
  addr:postcode=5232
  contact:phone=+386 51 221 319
  contact:website=https://planinske-koce.si/pogacnikov_dom_na_kriskih_podih
  addr:housenumber=87

  wikidata match: Q12799018
Slap Virje (Q12802847)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slap Virje se nahaja na potoku Glijun v bližini vasi Plužna na Bovškem.

 • way: Slap Virje (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slap Virje (3 name matches)
  water=lake
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Slap Virje (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slap Virje (3 name matches)
  height=12
  waterway=waterfall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12802847
  wikipedia=sl:Slap Virje

  wikidata match: Q12802847
Tržaška koča na Doliču (Q12804483)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tržaška koča na Doliču (2151 m) je planinska postojanka, ki stoji na sedlu Dolič med Kanjavcem (2569 m) in Šmarjetno glavo (2358 m). Prvotno kočo Rifugio Napoleone Cozzi, ki so jo zgradili Italijani 14. septembra 1930, je leta 1951 porušil snežni plaz. Novo kočo so postavili nekoliko višje in odprli 26. julija 1953. Prenovljeno in povečano so odprli 19. avgusta 1973. V zimi 2008/2009 je kočo podrl pršni plaz s Kanjavca. Kočo upravlja jo PD Gorje.

 • way: Koča na Doliču (OSM) 16 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2151
  beds=80
  name=Koča na Doliču (1 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/koca_na_dolicu
  alt_name=Tržaška koča na Doliču (5 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Gorje
  wikidata=Q12804483
  addr:city=Soča
  wikipedia=sl:Tržaška koča na Doliču
  addr:place=Trenta
  start_date=1930-09-14
  addr:country=SI
  addr:postcode=5232
  contact:email=koca.na.dolicu@gmail.com
  contact:phone=+386 51 614 780
  drinking_water=no
  internet_access=no
  addr:housenumber=88

  wikidata match: Q12804483
Veliki Lemež (Q12805496)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veliki Lemež je 2.043 m visoka gora v Julijskih Alpah, del Krnskega pogorja. Od njega ga loči sedlo Čez Potoče (1.845 m), s katerim je povezan preko ozkega jugozahodnega grebena več skupaj ležečih vrhov. V njegovem jugovzhodnem vznožju, kamor prepada s travnatimi strmalmi in ostenjem, se nahaja Krnsko jezero, južno od njega leži Planina na Polju (1.530 m), vzhodno od njega pa Planina Duplje (1.371 m) kjer se nahajata Planinski dom pri Krnskih jezerih in Dupeljsko jezero. Od severovzhodno ležečega vrha Debeljaka (1.869 m) ga ločuje globoka škrbina. Skupaj z njegovim ostenjem na severozahodu prepada preko gozdnatega Škrila v dno zatrepa doline Lepene, kjer se nahaja Dom dr. Klementa Juga (700 m). Vrh je še najlažje dostopen s sedla Čez Potoče.

 • node: Veliki Lemež (OSM) 54 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2035
  name=Veliki Lemež (5 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  name:it=Grande Lemez
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12805496
  wikipedia=sl:Veliki Lemež

  wikidata match: Q12805496
Vrh nad Škrbino (Q12806167)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrh nad Škrbino je 2.054 m visoka gora v Julijskih Alpah, za Tolminskim Kukom in Podrto goro tretji najvišji vrh v dolgem grebenu Spodnjih Bohinjskih gora in obenem najjužnejši slovenski dvatisočak. Vrh, imenovan po Škrbini (1910 m) severozahodno od njega, se dviga iznad obsežne planote Komne s planino Za Migovcem na severu, njegov jugovzhodni greben pada preko vmesnih vrhov Meje (1996 m), Rušnatega vrha (1915 m) in Vrha Planje (1863 m) na sedlo Globoko (1828 m), južno od vrha se nahaja plezalna stena, imenovana Škrbinska plošča. Gora se nahaja znotraj Triglavskega narodnega parka.

 • node: Vrh nad Škrbino (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2054
  name=Vrh nad Škrbino (6 name matches)
  source=GURS
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Vrh nad Dlanjo
  wikidata=Q12806167
  wikipedia=sl:Vrh nad Škrbino

  wikidata match: Q12806167
Zasavska koča na Prehodavcih (Q12806490)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zasavska koča na Prehodavcih (2071 m) je planinska postojanka na razgledni vzpetini tik nad prevalom Prehodavci, prek katerega pelje pot iz Trente v Dolino Triglavskih jezer. Zgrajena je bila leta 1954 na temeljih italijanske obmejne stražnice. Kočo upravlja Planinsko društvo Radeče in je oskrbovana od začetka julija do konca septembra. V koči je gostinski prostor s 40 sedeži in točilnim pultom. Prenočišče nudi v 2 sobah z 39 postelj in na skupnem ležišču v zimskem bivaku je še 16 ležišč.

 • way: Zasavska koča na Prehodavcih (OSM) 37 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2071
  beds=64
  name=Zasavska koča na Prehodavcih (5 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/zasavska_koca_na_prehodavcih
  alt_name=Prehodavci (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  capacity=39
  operator=PD Radeče
  wikidata=Q12806490
  addr:city=Soča
  wikipedia=sl:Zasavska koča na Prehodavcih
  addr:place=Trenta
  roof:shape=gabled
  roof:colour=#5b4141
  roof:height=1
  addr:country=SI
  addr:postcode=5232
  contact:email=pdradece@pzs.si
  contact:phone=+386 51 614 781
  roof:material=metal
  building:colour=#472e2e
  building:levels=1
  contact:website=https://www.facebook.com/prehodavci/
  addr:housenumber=89
  building:material=wood

  wikidata match: Q12806490
Zavetišče pod Špičkom (Q12806508)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zavetišče pod Špičkom (2064 m) je manjša planinska postojanka, ki stoji ob robu melišča nad dolino Zadnje Trente, pod grebenom Pelcev in masivom Jalovca. Nekdanja italijanska postojanka je bila preurejena v planinsko 6. avgusta 1950. Novo zavetišče je bilo postavljeno na temelju starega 3. julija 1983. Upravlja ga PD Jesenice.

 • node: Zavetišče pod Špičkom (OSM) 0.55 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=2064
  beds=20
  name=Zavetišče pod Špičkom (4 name matches)
  phone=+386 41 543 039
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/zavetisce_pod_spickom
  operator=PD Jesenice
  wikidata=Q12806508
  addr:city=Soča
  wikipedia=sl:Zavetišče pod Špičkom
  addr:place=Trenta
  addr:country=SI
  addr:postcode=5232
  addr:housenumber=84

  wikidata match: Q12806508
Čaven (Q12806904)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čaven je greben nad Vipavsko dolino. Tvori južno mejo Trnovskega gozda, planote v severnem delu Dinarskega gorovja. Njegov najvišji vrh je Veliki Modrasovec (1353 mnv), nekoliko nižji je Mali Modrasovec (1305 m), najbolj razgleden pa Kucelj (1237 m). Sam vrh Čaven na zahodu masiva je visok 1242 /1185? m. Na Čaven vodi pot s Predmeje, Stomaža in Lokavca. Na vrhu se odpre pogled po Vipavski dolini in do Jadranskega morja. Drugi bližnji vrhovi: Sekulak (888m), Veliki Rob (1237m)

 • node: Čaven (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1186
  name=Čaven (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12806904
  wikipedia=sl:Čaven

  wikidata match: Q12806904
Železniška postaja Grahovo (Q12807487)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Grahovo je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Grahovo ob Bači.

 • way: Železniška postaja Grahovo (OSM) 1 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Železniška postaja Grahovo (2 name matches)
  building=train_station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807487
  wikipedia:sl=Železniška postaja Grahovo
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q12807487
 • node: Grahovo (OSM) 24 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grahovo (2 name matches)
  train=yes
  source=survey
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900108
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Železniška postaja Volčja Draga (Q12807531)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Volčja Draga je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje naselje Volčja Draga.

 • node: Volčja Draga (OSM) 22 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Volčja Draga (3 name matches)
  train=yes
  name:de=Fultschack
  name:sl=Volčja Draga (3 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807531
  wheelchair=no
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q12807531
 • node: Volčja Draga (OSM) 145 m from Wikidata name match [show tags]
  bus=yes
  name=Volčja Draga (3 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop
  shelter=yes
  public_transport=platform (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Volčja Draga (OSM) 74 m from Wikidata name match [show tags]
  bus=yes
  name=Volčja Draga (3 name matches)
  highway=bus_stop
  public_transport=platform (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Železniško postajališče Cesta (Q12807573)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Cesta (prvotno ime postaje je bilo Vipavski Križ) je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnji naselji Cesta in Vipavski Križ.

 • node: Cesta (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cesta (2 name matches)
  name:de=Strassdorf
  name:sl=Cesta (2 name matches)
  wikidata=Q12807573
  wikipedia=sl:Železniško postajališče Cesta
  disused:railway=halt

  wikidata match: Q12807573
Železniško postajališče Dobravlje (Q12807577)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Dobravlje je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Dobravlje.

 • node: Dobravlje (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobravlje (2 name matches)
  name:de=Gutenfeld
  name:sl=Dobravlje (2 name matches)
  wikidata=Q12807577
  wikipedia=sl:Železniško postajališče Dobravlje
  disused:railway=halt

  wikidata match: Q12807577
Železniško postajališče Dornberk vas (Q12807584)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Dornberk vas je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Dornberk. Nahaja se ob severnem robu naselja. Dornberk oskrbuje tudi postajališče Dornberk, ki je del proge med Novo Gorico in Sežano.

 • node: Dornberk vas (OSM) 81 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dornberk vas (2 name matches)
  wikidata=Q12807584
  wikipedia=sl:Železniško postajališče Dornberk vas
  disused:railway=halt

  wikidata match: Q12807584
Železniško postajališče Hudajužna (Q12807586)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Hudajužna je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Hudajužna.

 • node: Hudajužna (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hudajužna (3 name matches)
  train=yes
  source=survey
  railway=halt (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900116
  wikidata=Q12807586
  wikipedia=sl:Železniško postajališče Hudajužna
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q12807586
Železniško postajališče Okroglica (Q12807606)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Okroglica je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnji naselji Dombrava in Vogrsko, med katerima se nahaja.

 • node: Okroglica (OSM) 36 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Okroglica (3 name matches)
  train=yes
  railway=halt (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807606

  wikidata match: Q12807606
 • node: Okroglica (OSM) 483 m from Wikidata name match [show tags]
  bus=yes
  name=Okroglica (3 name matches)
  highway=bus_stop
  public_transport=platform (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Železniško postajališče Solkan (Q12807628)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Solkan je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Solkan.

 • node: Solkan (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Solkan (1 name matches)
  train=yes
  name:de=Sollingen
  name:it=Salcano
  name:sl=Solkan (1 name matches)
  railway=halt
  wikidata=Q12807628
  wikipedia=it:Stazione di Salcano
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q12807628
Železniško postajališče Šempeter pri Gorici (Q12807634)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Šempeter pri Gorici je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Šempeter pri Gorici. Zahodno od postajališča poteka še zavoj proge proti Vrtojbi, ki se od proge proti Sežani odcepi le nekaj metrov severno od postajališča.

 • node: Šempeter pri Gorici (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šempeter pri Gorici (1 name matches)
  train=yes
  name:de=Sankt Peter
  name:sl=Šempeter pri Gorici (1 name matches)
  railway=halt
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807634

  wikidata match: Q12807634
Občina Cerkno (Q13220435)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Cerkno je ena od občin v Republiki Sloveniji z dobrimi 4.500 prebivalci in središčem v Cerknem. V občini je smučišče Cerkno.

 • relation: Cerkno (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=14
  name=Cerkno (6 name matches)
  place=municipality
  name:de=Kirchheim
  name:it=Circhina (4 name matches)
  name:sl=Cerkno (6 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13220435
  ISO3166-2=SI-014
  wikipedia=sl:Občina Cerkno
  admin_level=8

  wikidata match: Q13220435
Železniška postaja Most na Soči (Q13365129)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Most na Soči je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Most na Soči. Nahaja se v naselju Postaja, ki je pribl. 2 km oddaljeno od Mosta na Soči.

 • node: Most na Soči (OSM) 49 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Most na Soči (2 name matches)
  train=yes
  name:ru=Мост-на-Сочи
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900020
  wikidata=Q13365129
  wikipedia=sl:Železniška postaja Most na Soči
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q13365129
Koča pri izviru Soče (Q14664863)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koča pri izviru Soče (886m) je planinska postojanka pod izvirom reke Soče v Trenti. Kočo so leta 1953 preuredili iz italijanskega vojaškega objekta in jo pozneje obnovili in razširili. Kočo upravlja Planinsko društvo Jesenice in je oskrbovana od prvomajskih praznikov do konca oktobra. V njej je gostinski prostor s 24 sedeži in točilnim pultom. Nudi prenočišča v dveh sobah s 14 posteljami in skupno spalnico s 20 ležišči.

 • way: Koča pri izviru Soče (OSM) 117 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=886
  beds=28
  name=Koča pri izviru Soče (4 name matches)
  phone=+386 41 603 190
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/koca_pri_izviru_soce
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Jesenice
  wikidata=Q14664863
  addr:city=Soča
  wikipedia=sl:Koča pri izviru Soče
  addr:street=Trenta
  addr:country=SI
  addr:postcode=5232
  opening_hours=08:00-22:00
  addr:housenumber=72

  wikidata match: Q14664863
Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti (Q14736505)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti je slovenska planinska postojanka v Julijskih Alpah. Dom stoji tik pod vrhom Črne prsti (nmv 1844 m) s pogledom na Baško grapo.

 • way: Dom Zorka Jelenčiča (OSM) 106 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1835
  beds=36
  name=Dom Zorka Jelenčiča
  phone=+386 31 260 400
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/dom_zorka_jelincica_na_crni_prsti
  alt_name=Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti (3 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Podbrdo
  wikidata=Q14736505
  addr:city=Grahovo ob Bači
  wikipedia=sl:Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti
  addr:place=Stržišče
  addr:country=SI
  addr:postcode=5242
  addr:housenumber=45

  wikidata match: Q14736505
Rudarska hiša, Idrija (Q15715938)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Idrijska rudarska hiša je vrsta arhitekturne gradnje, ki je značilna za območje mesta Idrije. Medtem ko je meščanski sloj živel v centru mesta, pa so idrijski rudarji živeli v t. i. rudarskih hišah, ki so bile postavljene na pobočja mesta. Skoraj v celoti so lesene, z izjemo kamnitih temeljev, zidane kleti, notranjih kuhinj in vež. Zunanje stene so sestavljene iz desk, obitih z letvami, ki so ometane in pobeljene z apnom. Streha je pokrita z jelovimi skodlami, ki se jim reče “šinklni”. Zaradi snega je streha strma, tako da lahko sneg hitro zdrsi. Stavbe so bile večnadstropne, v pritličju je živel lastnik stanovanja, ki je hišo oddajal v najem posameznim družinam. Vsaka družina je zasedala po eno nadstropje. Zaradi višine, belega pročelja in številnih okenc izgleda stavba zelo monumentalno. Večina rudarskih hiš je bila po 2. svetovni vojni porušenih. Če je bilo še 50 let nazaj skorajda vsaka hiša grajena v rudarskem slogu, jih je sedaj ostalo samo še par.

 • way: Rudarska hiša (OSM) 9 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rudarska hiša (2 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Mestni Muzej Idrija
  wikidata=Q15715938
  addr:city=Idrija
  wikipedia=sl:Rudarska hiša, Idrija
  addr:street=Bazoviška ulica
  addr:postcode=5280
  opening_hours="by appointment"
  addr:housenumber=4

  wikidata match: Q15715938
Grad Gewerkenegg (Q15716153)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Gewerkenegg (slovensko Rudniški grad) je renesančni grad, ki dominira nad Idrijo.

 • relation: Grad Gewerkenegg (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grad Gewerkenegg (8 name matches)
  access=yes
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15716153
  addr:city=Idrija
  wikipedia=sl:Grad Idrija
  start_date=1511
  addr:street=Prelovčeva ulica
  addr:postcode=5280
  opening_hours=09:00-18:00
  addr:housenumber=9

  wikidata match: Q15716153
Krnsko jezero (Q15913052)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Krnsko jezero (tudi Veliko jezero ali Jezero na Polju) je največje slovensko visokogorsko jezero. Jezero je dolgo 390 m, široko 150 m in globoko 17,5 m. Gladina vode niha za približno 2 m, najvišji nivo je v začetku poletja. Je ledeniškega nastanka in leži sredi kraškega sveta (kraško jezero) pod Krnom (2244 m) in Batognico (2164 m), na najožjem delu pa je vkleščeno med Lemež (2042 m), in Mali Šmohor (1939 m). V jezeru je bogato življenje, ki pa je zaradi velikega pritoka hranilnih snovi močno ogroženo. Zanj so posebno velika grožnja kopalci v poletnih dneh. Nedaleč stoji Planinski dom pri Krnskih jezerih.

 • way: Krnsko jezero (OSM) 209 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1394
  name=Krnsko jezero (4 name matches)
  image=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Krnsko_jezero_z_zahodne_smeri.jpg
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15913052
  wikipedia=sl:Krnsko jezero

  wikidata match: Q15913052
circondario di Idria (Q16541587)
Summary from Italiano / Italian Wikipedia (itwiki)

Il circondario di Idria era uno dei circondari in cui era suddivisa la provincia del Friuli.

 • relation: Idrija (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=36
  name=Idrija
  place=municipality
  name:it=Idria (2 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3441842
  ISO3166-2=SI-036
  wikipedia=sl:Občina Idrija
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q3441842
Gomiščkovo zavetišče na Krnu (Q16549875)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gomíščkovo zavetíšče (2182 mnm) se nahaja pod vrhom Krna, na njegovi južni strani.

 • way: Gomiščkovo Zavetišče na Krnu (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2182
  beds=42
  name=Gomiščkovo Zavetišče na Krnu (4 name matches)
  phone=+386 5 9974 524
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/gomisckovo_zavetisce_na_krnu
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Nova Gorica
  wikidata=Q16549875
  addr:city=Kobarid
  wikipedia=pl:Gomiščkovo zavetišče na Krnu
  addr:street=Krn
  addr:country=SI
  addr:postcode=5222
  addr:housenumber=25

  wikidata match: Q16549875
Koča na planini Razor (Q16600111)
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Schronisko na hali Razor (słoweń. Koča na planini Razor) – schronisko turystyczne w Spodnjich Bohinjskich gorach pod Žabiškim Kukiem i Rušnatim vrhem na hali Razor. Dysponuje 110 miejscami noclegowymi i jest otwarte od 20 czerwca do 20 września. W czasie, gdy schronisko jest zamknięte, jest urządzona w budynku w pobliżu schroniska izba zimowa z dziesięcioma miejscami. Schronsiko znajduje się na trasie Słoweńskiego Szlaku Górskiego.

 • way: Koča na planini Razor (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1315
  beds=88
  name=Koča na planini Razor (1 name matches)
  email=pdtolmin@gmail.com
  phone=+386 5 828 07 07
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/koca_na_planini_razor
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Tolmin
  wikidata=Q16600111
  addr:city=Tolmin
  wikipedia=pl:Schronisko na hali Razor
  addr:street=Tolminske Ravne
  addr:country=SI
  addr:postcode=5220
  addr:housenumber=15

  wikidata match: Q16600111
Loška Koritnica (Q16862552)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Loška Koritnica je slikovita dolina v Triglavskem narodnem parku, ki jo obdaja 15 dvatisočakov. V zatrepu doline pod Mangartom izvira reka Koritnica, ki teče skozi 60 m globoko sotesko (Kluška korita) do izliva v Sočo pri Bovcu (Vodenca). Po dolini je potekala pomembna strateška pot iz Posočja v Alpe. Edina vas v dolini je Log pod Mangartom, ki ga sestavljata naselji Spodnji in Gornji Log, k dolini prištevamo še naselje Strmec, ki leži višje ob Predelski cesti, in manjši zaselek na prelazu Predel.

 • way: Loška Koritnica (OSM) 53 m from Wikidata name match [show tags]
  natural=valley (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name=Loška Koritnica (2 name matches)
  wikipedia=sl:Loška Koritnica
  wikidata=Q16862552

  wikidata match: Q16862552
Zagomila (Q16897719)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zagomila je naselje v občini Kanal, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 z odcepitvijo od naselja Plave.

 • node: Zagomila (OSM) 43 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zagomila (13 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16897719
  wikipedia=sl:Zagomila

  wikidata match: Q16897719
Zagora (Q16897720)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zagora je naselje v občini Kanal, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 z odcepitvijo od naselja Plave.

 • node: Zagora (OSM) 195 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zagora (12 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Sagora
  wikidata=Q16897720
  wikipedia=sl:Zagora, Kanal

  wikidata match: Q16897720
BIA Separations (Q17156577)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

BIA Separations is a biotechnology company focused on the production of methacrylate monolithic HPLC columns and developing industrial purification processes and analytical methods.

 • way: BIA Separations (OSM) exact location name match [show tags]
  name=BIA Separations (4 name matches)
  shop=chemist
  height=8
  office=company
  building=yes
  wikidata=Q17156577
  addr:city=Ajdovščina
  wikipedia=en:BIA Separations
  addr:street=Mirce
  addr:country=SI
  addr:postcode=5270
  addr:housenumber=21

  wikidata match: Q17156577
Napoleonov most, Kobarid (Q18238004)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Napoleonov most pri Kobaridu je kamnit most čez sotesko reke Soče vzhodno od Kobarida. Nastal je na mestu, kjer se Soča še zadnjič stisne v ozko sotesko pred prehodom v ravnino Kobariške kotline. Most je dobil ime, ker so čezenj korakale francoske enote v času Napoleonovega osvajanja. Prvi znani most na tem mestu je bil lesen Beneški most, ki je bil podrt leta 1616. Leta 1750 je bil zgrajen nov, kamnit Napoleonov most. Tega so v prvi svetovni vojni minirale umikajoče avstrijske enote, po vojni pa so Italijani zgradili obstoječi most. V obdobju 2. svetovne vojne je most odigral pomembno vlogo v bitki za obrambo Kobariške republike.

 • way: Napoleonov most (OSM) 9 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Napoleonov most (2 name matches)
  note=Beim „Julius-Kugy-Dreiländerweg“ trifft man auf + iwn: European long distance path E7 - part Slovenia + nrw: + rwn: Pot Miru + lwn:
  lanes=2
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  highway=unclassified
  name:de=Napoleonbrücke (5 name matches)
  name:en=Napoleon Bridge (5 name matches)
  surface=asphalt
  maxspeed=30
  wikidata=Q18238004
  wikipedia=sl:Napoleonov most, Kobarid

  wikidata match: Q18238004
Antonijev rov (Q18396709)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Antonijev rov je najstarejši ohranjeni vstop v Rudnik živega srebra v Idriji in eden najstarejših v Evropi. Poimenovan je bil po sv. Antonu Padovanskemu, ki je veljal za jamskega zavetnika in zaščitnika pred nesrečami. Od leta 1994 je urejen za turistične oglede.

 • way: Antonijev Rov (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Antonijev Rov (4 name matches)
  tourism=attraction
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18396709
  wikipedia=sl:Antonijev rov

  wikidata match: Q18396709
Cerkev sv. Duha, Zatolmin (Q18396713)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Duha Javorca blizu Zatolmina je podružnična cerkev Župnije Tolmin. Nahaja se v Javorci (571 mnm) nad planino Polog in je okrog 8 km oddaljena od jedra vasi. Zgrajena je bila kot spominska cerkev za padle vojake na Soški fronti. Poleg cerkvice se nahaja še Blekova domačija, ki je bila po potresu v Posočju leta 1998 obnovljena, vendar danes ni naseljena. Dostop do Javorce oziroma cerkvice je po cesti iz Zatolmina, ki se vije po strmih pobočjih nad koriti reke Tolminke in preči številne gorske potoke in manjše slapove. Nedaleč je stalno naseljena domačija Zastenar.

 • way: Cerkev sv. Duha (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Duha (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Memorial Church of the Holy Spirit on Javorca
  name:hu=Javorcai Szentlélek-emléktemplom
  alt_name=Cerkev Javorca
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18396713
  wikipedia=sl:Cerkev sv. Duha, Zatolmin
  start_date=1916
  denomination=ecumenical

  wikidata match: Q18396713
Cerkev Žalostne Matere Božje, Miren (Q18515941)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev Žalostne Matere Božje je samostanska cerkev Samostana lazaristov in stoji v kraju Miren, na griču, ki se po nekdanjem gradu imenuje Mirenski grad.

 • node: Samostan Lazaristov (OSM) 15 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Samostan Lazaristov
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Church of Our Lady of Sorrows (1 name matches)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18515941
  wikipedia=sl:Cerkev Žalostne Matere Božje, Miren
  wheelchair=yes
  denomination=catholic

  wikidata match: Q18515941
spomenik madžarskemu vojaku Rostás Pálu (Q18552424)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Madžarski huzar Rostás Pál je leta 1813 padel v bitki s francosko vojsko. Leta 1845 so mu tovariši postavili spomenik ob cerkvi Marije Tolažnice v Budanjah (na cesti Vipava-Ajdovščina). Po prvi svetovni vojni je bil spomeni uničen, obnovili so ga ob 200 letnici njegove smrti leta 2013.

 • node: Spomenik madžarskemu vojaku (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spomenik madžarskemu vojaku (1 name matches)
  historic=monument (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18552424
  wikipedia=sl:Spomenik madžarskemu vojaku
  inscription=spomenik madžarskemu vojaku Rostás Pálu v Logu, Budanje

  wikidata match: Q18552424
Dvorec Zemono (Q18562612)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dvorec Zemono (tudi Dvorec Belvedere) stoji na griču (139 mnm) med vinogradi v bližini istoimenskega kraja v Vipavski dolini, okrog 2 km zahodno od Vipave.

 • way: Dvorec Zemono (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dvorec Zemono (5 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18562612
  addr:city=Vipava
  wikipedia=sl:Dvorec Zemono
  addr:postcode=5271

  wikidata match: Q18562612
Čipkarska šola, Idrija (Q18562664)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čipkarska šola je šola klekljanja čipk v Idriji, ki neprekinjeno deluje že od leta 1876.

 • way: Čipkarska šola (OSM) 192 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Čipkarska šola (3 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  wikidata=Q18562664
  addr:city=Idrija
  addr:street=Prelovčeva ulica
  wikipedia:sl=Čipkarska šola, Idrija
  addr:postcode=5280
  addr:housenumber=2

  wikidata match: Q18562664
Goriška knjižnica Franceta Bevka (Q19933758)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Goriška knjižnica Franceta Bevka je osrednja splošna knjižnica s sedežem na Trgu Edvarda Kardelja 4 (Nova Gorica); ustanovljena je bila leta 1949.

 • way: Goriška knjižnica Franceta Bevka (OSM) 108 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Goriška knjižnica Franceta Bevka (2 name matches)
  email=goriska.knjiznica@gkfb.si
  phone=+386 5 33 09 100
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.gkfb.si/
  building=library
  operator=Goriška knjižnica Franceta Bevka (2 name matches)
  wikidata=Q19933758
  addr:city=Nova Gorica
  wikipedia=sl:Goriška knjižnica Franceta Bevka
  wheelchair=yes
  addr:street=Trg Edvarda Kardelja
  addr:postcode=5000
  opening_hours=Mo-Fr 07:00-19:00; Sa 08:00-13:00
  building:levels=3
  internet_access=yes
  addr:housenumber=4

  wikidata match: Q19933758
 • node: Goriška knjižnica Franceta Bevka (OSM) 164 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Goriška knjižnica Franceta Bevka (2 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Goriška knjižnica Franceta Bevka (2 name matches)
  wikidata=Q19933758
  addr:city=Nova Gorica
  wikipedia=sl:Goriška knjižnica Franceta Bevka
  wheelchair=yes
  addr:street=Trg Edvarda Kardelja
  addr:postcode=5000
  addr:housenumber=4

  wikidata match: Q19933758
Kaluder (Q19934191)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kaluder (1980 m n. m.) je zadnji vrh v grebenu, ki se nadaljuje z Velike Babe nad Dupeljskim jezerom proti severu. Pod njegovo vzhodno steno leži planina Za Črnim vrhom, na zahodni strani se njegova pobočja spuščajo v dolino Lepene.

 • node: Kaluder (OSM) 38 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1980
  name=Kaluder (4 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19934191

  wikidata match: Q19934191
Pološka jama (Q19935983)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pološka jama je kraška jama, ki se nahaja v gori Osojnici nad planino Polog v Triglavskem narodnem parku nad dolino Tolminke.

 • node: Poloska Jama (OSM) 481 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Poloska Jama (2 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19935983
  wikipedia=sl:Pološka jama

  wikidata match: Q19935983
Dombrava (Q4453633)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dombrava je naselje v Občini Renče - Vogrsko, ki je veliko 1,5 kvadratnih kilometrov. V zgodovini je bilo značilno oranje z voli, zelo hitro pa so tudi imeli makadamsko cesto.

 • node: Dombrava (OSM) 191 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dombrava (25 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Dombrava (25 name matches)
  wikidata=Q4453633
  elevation=52
  population=57

  wikidata match: Q4453633
Erzelj (Q4533294)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Erzelj je kraško naselje v Občini Vipava, ki leži jugozahodno od Vipave v zavetju Vipavskih gričev – Vipavskih Brd. Sestavlja ga pet zaselkov (Lenivec, Tabor, Vovki, Miški in Mesesneli). Ima 74 prebivalcev in spada med demografsko neogrožene vasi. Skozi vas poteka vipavska vinska cesta. Ohranjene stavbe so v glavnem iz 18. in 19. stoletja. Na glavnem trgu na sredi vasi se nahaja stara Erzeljska šola, postavljena leta 1898. V njeni neposredni bližini je tudi stolpasti spomenik padlim in žrtvam v NOB iz Erzelja. Postavil ga je Tone Svetina v 70. letih prejšnjega stoletja. Kraj ima veliko izvirov vode, ki nikoli ne presahnejo.

 • node: Erzelj (OSM) 181 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Erzelj (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Ersel (1 name matches)
  wikidata=Q4533294
  wikipedia=sl:Erzelj
  population=85

  wikidata match: Q4533294
Robič (Q4719569)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Robič je naselje v Občini Kobarid. Tu se je v davnini podrl del strmega severnega roba Matajurja, o čemer priča mogočen kamnit podor. To je skalnati jez Molida, ki ga zarašča leščevje. Za njim je nastalo jezero, ki nanj še spominja ledinsko ime Na jezeru. Tudi v pobočju Matajurja je viden odlom, ki je baje s svojim podorom zasul prvotno naselje. Skalnati prag deli Starijsko podolje ob reki Idriji od Krejskega podolja ob Nadiži oziroma Kobariško Blato od Krejskega Blata. Robič je večji del zime brez sonca, saj posije prvič v letu šele sredi februarja.

 • node: Robič (OSM) 97 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Robič (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Robig
  name:it=Robis (2 name matches)
  name:ru=Робич (7 name matches)
  name:sl=Robič (19 name matches)
  wikidata=Q4719569
  wikipedia=it:Robis

  wikidata match: Q4719569
Podgozd (Q4729273)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podgozd je naselje v Mestni občini Nova Gorica. Ustanovljeno je bilo leta 1997 iz dela ozemlja naselja Ravnica. Leta 2015 je imelo 45 prebivalcev.

 • node: Podgozd (OSM) 131 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podgozd (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Unterwald
  name:it=Sottobosco (2 name matches)
  wikidata=Q4729273
  wikipedia:sl=Podgozd, Nova Gorica

  wikidata match: Q4729273
Grad Lože (Q6534649)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Leitenburg Castle (a.k.a. Leutenberg, Leutenburg, sometimes Leutemberg, Lože Castle) is a castle in Lože, a village in the Municipality of Vipava in southwestern Slovenia. It was originally built in the 12th century but it was later reconstructed and rebuilt.

 • way: Grad Lože (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grad Lože (3 name matches)
  source=GURS
  name:de=Schloß Leitenburg
  name:it=Castello di Leitenburg
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6534649
  wikipedia=en:Leutemberg Castle
  source:date=20040223

  wikidata match: Q6534649
Rodica (Q6923255)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rodica (1966 m) je zelo razgledna gora v Spodnjih Bohinjskih gorah v južnem delu Julijskih Alp. Leži v Triglavskem narodnem parku na meji med Bohinjem in Primorsko.

 • node: Rodica (OSM) 188 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1963
  name=Rodica (8 name matches)
  source=GURS
  name:ru=гора Родица
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6923255

  wikidata match: Q6923255
Saksid (Q6957955)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Saksid je naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Saksid (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Saksid (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sachset
  name:it=Sasseto (2 name matches)
  wikidata=Q6957955
  wikipedia:sl=Saksid

  wikidata match: Q6957955
Podpleče (Q6958246)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podpleče so naselje v Občini Cerkno.

 • node: Podpleče (OSM) 178 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podpleče (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6958246
  wikipedia=sl:Podpleče

  wikidata match: Q6958246
Gimnazija Nova Gorica (Q7064045)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gimnazija Nova Gorica je slovenska državna gimnazija s sedežem na Delpinovi ulici v središču Nove Gorice. Ima eno najdaljših šolskih tradicij v Sloveniji, ki pa jo je prekinila 1. svetovna vojna s posledično Rapalsko razmejitvijo in fašističnim preganjanjem slovenskega jezika in šolstva. Po 2. svetovni vojni se je ob gradnji Nove Gorice ustanovila leta 1947 v Šempetru pri Gorici in se nato 1961 preselila v danajšnjo zgradbo.

 • way: Gimnazija Nova Gorica (OSM) 38 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gimnazija Nova Gorica (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7064045
  addr:city=Nova Gorica
  wikipedia=sl:Gimnazija Nova Gorica
  addr:street=Delpinova ulica
  addr:postcode=5000
  addr:housenumber=9

  wikidata match: Q7064045
 • node: Gimnazija Nova Gorica (OSM) 59 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gimnazija Nova Gorica (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7064045
  addr:city=Nova Gorica
  wikipedia=sl:Gimnazija Nova Gorica
  addr:street=Delpinova ulica
  addr:postcode=5000
  addr:housenumber=9

  wikidata match: Q7064045
Tolminski muzej (Q7814457)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tolminski muzej je ustanova, ki skrbi za arheološko, etnološko in kulturno-zgodovinsko dediščino na področju Zgornjega Posočja.

 • node: Tolminski muzej (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tolminski muzej (2 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7814457
  wikipedia:sl=Tolminski muzej

  wikidata match: Q7814457
Grad Vipava (Q7933439)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Vipava (nemško Alt Wippach) leži na griču Stari grad nad mestom Vipavo. Grad je začel razpadati v 17. stoletju, ko so ga zapustili njegovi zadnji lastniki. Razvaline romanskega gradu z debelimi zidovi kažejo na pravokotno obliko gradu z dvema bivalnima deloma in mogočnim obrambnim stolpom. Obdajalo ga je obzidje.

 • node: Stari grad (OSM) 28 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stari grad (1 name matches)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7933439
  wikipedia=sl:Grad Vipava

  wikidata match: Q7933439
Tolmin (Q8011223)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tolmin ( izgovorjava ) je mesto v Republiki Sloveniji z okoli 3.300 prebivalci v zgornjem Posočju in sedež istoimenske občine.

 • relation: Tolmin (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=128
  name=Tolmin (39 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Tolmino (1 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:fur=Tulmin
  wikidata=Q15924
  ISO3166-2=SI-128
  wikipedia=sl:Občina Tolmin
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name:it=Tulmino (1 name matches)

  wikidata mismatch: Q15924
 • node: Tolmin (OSM) 34 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tolmin (39 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Tolmein
  name:it=Tolmino (1 name matches)
  name:ru=Толмин (39 name matches)
  name:sl=Tolmin (39 name matches)
  name:fur=Tulmin
  wikidata=Q8011223
  wikipedia=sl:Tolmin
  population=3600
  old_name:it=Tulmino (1 name matches)
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q8011223
Letališče Bovec (Q11824281)
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Port lotniczy Bovec-Tolmin – port lotniczy położony zlokalizowany w miejscowości Tolmin w Słowenii. Obsługuje połączenia krajowe.

 • way: Bovec (OSM) exact location name match [show tags]
  icao=LJBO
  name=Bovec (8 name matches)
  aeroway=aerodrome (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.bovec-airfield.si
  wikidata=Q11824281
  wikipedia=pl:Port lotniczy Bovec-Tolmin

  wikidata match: Q11824281
Bazilika Marijinega vnebovzetja, Sveta Gora (Q12785547)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bazilika Kraljice Svetogorske, na Sveti Gori pri Novi Gorici je bazilika ter podružnična cerkev Župnije Solkan. Služi tudi kot samostanska cerkev Frančiškanskega samostana Sveta Gora. V okviru samostana deluje Duhovno izobraževalno središče TAU, ki ponuja možnost za duhovne vaje in pomoč družinam, zakoncem in mladim v stiski. Bazilika je ena najpomembnejših božjepotnih krajev v Sloveniji.

 • way: Bazilika Marijinega vnebovzetja (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bazilika Marijinega vnebovzetja (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Basilica dell'Assunzione della Vergine del Monte Santo (2 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12785547
  wikipedia=it:Basilica dell'Assunzione della Vergine del Monte Santo

  wikidata match: Q12785547
Botanični vrt Alpinum Juliana (Q12786244)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Alpski botanični vrt Juliana v Trenti je leta 1926 ustanovil Albert Bois de Chesne (1871-1953) ob vznožju Kukle. Vanj je zasadil rastline, ki jih je spomladi leta 1929 prinesel z okoliških gora. Pomagali so mu še drugi strokovnjaki in botaniki (poznavalca visokogorske flore Henri Correvon in Lino Vaccari) ter Julius Kugy. Ti so največ rastlin prinesli iz Vzhodnih in Zahodnih Julijskih Alp, Furlanskega hribovja, s kraških košenic in predalpskega sveta, nekaj pa tudi iz Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp.

 • node: Alpski botanični vrt Juliana (OSM) 20 m from Wikidata name match [show tags]
  fax=+ 386 1 241 09 53
  name=Alpski botanični vrt Juliana (1 name matches)
  email=uprava@pms-lj.si
  image=http://www.pms-lj.si/juliana/en/images/julijana-logo.png
  phone=+ 386 1 241 09 40
  leisure=garden (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Alpinum Juliana
  name:en=Alpine Botanical Garden Juliana (3 name matches)
  tourism=attraction
  website=http://www.pms-lj.si/juliana/en/
  wikidata=Q12786244
  wikipedia=sl:Alpski botanični vrt Juliana
  garden:type=botanical (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  opening_hours=May-Sep 08:30-18:30

  wikidata match: Q12786244
 • way: Alpski botanični vrt Juliana (OSM) exact location name match [show tags]
  fax=+ 386 1 241 09 53
  name=Alpski botanični vrt Juliana (1 name matches)
  email=uprava@pms-lj.si
  image=http://www.pms-lj.si/juliana/en/images/julijana-logo.png
  phone=+ 386 1 241 09 40
  leisure=garden (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Alpinum Juliana
  name:en=Alpine Botanical Garden Juliana (3 name matches)
  tourism=attraction
  website=http://www.pms-lj.si/juliana/en/
  wikidata=Q12786244
  wikipedia=sl:Alpski botanični vrt Juliana
  garden:type=botanical (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  opening_hours=May-Sep 08:30-18:30

  wikidata match: Q12786244
Briceljk (Q12786463)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Briceljk je 2.346 m visoka gora v zahodnih Julijskih Alpah in najvišji vrh v grebenu Loške stene, ki se dviga več kot 1000 m nad dolino Koritnice, razteza pa se od Vrha Krnice (2.235 m) na jugovzhodu do Plešivca (2.185 m) na severozahodu. Proti jugovzhodu pada s stranskim grebenom, travnatimi strmalmi in skalnatimi pragovi na sedlo med njim in nižje ležečim Stadorjem (2.025 m), od koder je, z izhodiščem v dolini Bavščici, po neoznačeni stezi in delnem brezpotju še najlažje dosegljiv (5-6 h). Vrh se nahaja znotraj Triglavskega narodnega parka.

 • node: Briceljk (OSM) 1.89 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=2346
  name=Briceljk (7 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12786463
  wikipedia=sl:Briceljk

  wikidata match: Q12786463
Dom Andreja Žvana-Borisa na Poreznu (Q12787691)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dom Andreja Žvana-Borisa (1590 m) je planinska postojanka malo pod vrhom Porezna (1622 m); leži na severni strani gore. Domuje v nekdanji italijanski vojašnici, upravlja pa jo Planinsko društvo Cerkno in je oskrbovana v poletnih mesecih.

 • way: Planinski dom na Poreznu (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1585
  name=Planinski dom na Poreznu
  smoking=no
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.planinsko-drustvo-cerkno.si/slo.htm
  alt_name=Dom Andreja Žvana-Borisa na Poreznu (6 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Cerkno
  wikidata=Q12787691
  addr:city=Podbrdo
  wikipedia=sl:Dom Andreja Žvana-Borisa na Poreznu
  addr:street=Porezen
  source:addr=GURS
  addr:postcode=5243
  internet_access=no
  ref:gurs:hs_mid=15302755
  addr:housenumber=19
  ref:gurs:sta_sid=22439677
  source:addr:date=1995-01-01

  wikidata match: Q12787691
Furlanovo zavetišče pri Abramu (Q12789493)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Furlanovo zavetišče pri Abramu (900m) je planinsko zavetišče v hiši kmeta Ježa v naselju Nanos na visoki kraški planoti Nanos in so ga odprli leta 1961. Imenuje se po planincu Fricu Furlanu (1902-1952). Domačija (po domače »pri Abramu«) je preurejena tudi v kmečki turizem in poleg gostinskega prostora s 30 sedeži, nudi tudi prenočišča. Odprto je ob koncu tedna.

 • way: Furlanovo zavetišče pri Abramu (OSM) 47 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Furlanovo zavetišče pri Abramu (5 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Furlanovo zavetišče pri Abramu (OSM) 285 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=900
  name=Furlanovo zavetišče pri Abramu (5 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12789493
  wikipedia=sl:Furlanovo zavetišče pri Abramu

  wikidata match: Q12789493
Kobariški muzej (Q12793822)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kobariški muzej je zgodovinski muzej v Kobaridu (Slovenija), ki je bil ustanovljen leta 1990 z namenom ohranjenja, raziskovanja in predstavljanja prve svetovne vojne, še posebno soške fronte.

 • way: Kobariški muzej (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Kobariški muzej (3 name matches)
  email=info@kobariski-muzej.si
  phone=+386 5 389 00 00
  name:de=Kobariški Museum (3 name matches)
  name:en=Kobariški Museum (3 name matches)
  name:fr=Musée de Kobarid
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.kobariski-muzej.si/
  building=office (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12793822
  wikipedia=sl:Kobariški muzej
  opening_hours=Mo-Su 10:00-17:00

  wikidata match: Q12793822
Koča na Mangrtskem sedlu (Q12794208)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koča na Mangrtskem sedlu (1906 m) je planinska postojanka, ki leži sredi obširne planote pod Mangrtskim sedlom (2072 m), v zahodnem vznožju kupole Mangrta.

 • way: Koča na Mangrtskem sedlu (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=1906
  beds=34
  name=Koča na Mangrtskem sedlu (3 name matches)
  note=No winter hut
  phone=+386 51 630 863
  source=PZS
  name:de=Unterkunftshütte
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://planinske-koce.si/koca_na_mangrtskem_sedlu
  building=hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=PD Bovec
  wikidata=Q12794208
  addr:city=Log pod Mangartom
  elevation=1906
  wikipedia=sl:Koča na Mangrtskem sedlu
  addr:place=Strmec na Predelu
  addr:postcode=5231
  addr:housenumber=34

  wikidata match: Q12794208
Pelc nad Klonicami (Q28719957)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pelc nad Klonicami (tudi imenovan Pinja in Kloniški Pelc) (2442 m) je izrazita gora, ki se nahaja v osrčju skupine Jalovca. Njegov vrh stoji na skrajnem severnem robu gorskega masiva Pelcev, na katerega smo gorniki pozabili. Greben se razteza od Pelca za Rušo (2133 m) vse do omenjenega vrha po ozkem in strmem pobočju nad prepadi Zadnje Trente (900 m) in doline Bale (1181 m). Pod goro se nahaja Zavetišče pod Špičkom (2064 m), iz katerega pa lahko dosežemo vrh le s profesionalno plezalno opremo, saj nanj ne vodijo označene temveč le delno označene poti. Iz vrha se vidijo gorske skupine Triglava (2864 m), Razorja (2601 m) in Prisanka - Prisojnika (2547 m), Škrlatice (2740 m), Kanina (2587 m), Krna (2244 m) in Bogatina - Bogatin (1977 m), Mahavšček ali Veliki Bogatin (2008 m) ter Jalovca (2645 m) in Mangarta (2678 m). Ob lepem vremenu se vidijo tudi avstrijski vrhovi v Visokih Turah kot sta Großvenediger (3657 m) in Großglockner (3797 m).

 • node: Pelc nad Klonicami (OSM) 405 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2443
  name=Pelc nad Klonicami (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q28719957
  wikipedia=sl:Pelc nad Klonicami
  alt_name:sl=Pinja

  wikidata match: Q28719957
Veliki Ozebnik (Q28732776)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veliki Ozebnik je gora v slovenskem delu Julijskih Alp, ki je z 2480 m eden izmed najvišjih vrhov v osrednji skupini Jalovca (2645 m) in Mangarta (2678 m).

 • node: Veliki Ozebnik (OSM) 272 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2480
  name=Veliki Ozebnik (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q28732776
  wikipedia=sl:Veliki Ozebnik
  alt_name:sl=Na Prodih špica

  wikidata match: Q28732776
Sveta gora (Q28870251)
Summary from Italiano / Italian Wikipedia (itwiki)

Il Monte Santo di Gorizia o semplicemente Monte Santo (in sloveno Skalnica o Sveta Gora pri Gorici; in friulano Mont Santa di Gurizza) è un monte sloveno di 681 metri, situato a nord-est di Gorizia, alle propaggini meridionali dell'altopiano della Bainsizza (Banjška planota). Forma con le vicine vette del Kuk e del Vodice una dorsale montuosa che, con andamento sud-est nord-ovest, segue il corso dell'Isonzo. Attualmente la vetta del monte Santo si trova all'incrocio dei confini amministrativi degli insediamenti di Salcano (Solkan) e Gargaro (Grgar) del comune di Nova Gorica e dell'insediamento di Plava (Plave) del comune di Canale d'Isonzo (Kanal ob Soči).

 • node: Sveta gora (OSM) 399 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=682
  name=Sveta gora (4 name matches)
  name:de=Heiligenberg
  name:it=Monte Santo (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3861984
  wikipedia=it:Monte Santo di Gorizia (Nova Gorica)

  wikidata mismatch: Q3861984
Trstelj (Q31528409)
 • node: Trstelj (OSM) 213 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=643
  name=Trstelj (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31528409
  summit:register=no

  wikidata match: Q31528409
Stol (Q31528522)
 • node: Stol (OSM) 468 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1673
  name=Stol (4 name matches)
  name:it=Monte Stol
  name:ru=гора Стол (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3862046
  wikipedia=it:Monte Stol
  prominence=822

  wikidata mismatch: Q3862046
Rombon (Q31528718)
 • node: Rombon (OSM) 1.37 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=2208
  name=Rombon (6 name matches)
  name:it=Monte Rombon
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3861919
  wikipedia=sl:Rombon
  alt_name:sl=Veliki vrh

  wikidata mismatch: Q3861919
Mrzovec (Q31529091)
 • node: Mrzovec (OSM) 417 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1407
  name=Mrzovec (6 name matches)
  name:it=Monte Frigido
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31529091

  wikidata match: Q31529091
Kobilja Glava (Q31529820)
 • node: Kobilja glava (OSM) 217 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1475
  name=Kobilja glava (4 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31529820

  wikidata match: Q31529820
Debeli Hrib (Q31530246)
 • node: Debeli hrib (OSM) 86 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1209
  name=Debeli hrib (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31530246

  wikidata match: Q31530246
Črni vrh (Q31530299)
 • node: Črni vrh (OSM) 138 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1544
  name=Črni vrh (4 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31530299

  wikidata match: Q31530299
Špičasti vrh (Q31724815)
 • node: Špičasti vrh (OSM) 101 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1128
  name=Špičasti vrh (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31724815

  wikidata match: Q31724815
Lijak (Q31899981)
 • way: Lijak (OSM) 36 m from Wikidata name match [show tags]
  boat=no
  name=Lijak (5 name matches)
  name:it=Liaco
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31899981

  wikidata match: Q31899981
Močilnik (Q31901352)
 • way: Močilnik (OSM) 251 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Močilnik (5 name matches)
  name:it=Rio del Macile
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31901352

  wikidata match: Q31901352
Vrtojbica (Q31907408)
 • way: Vrtojbica (OSM) 49 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrtojbica (5 name matches)
  layer=-1
  name:it=Vertoibizza
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:nome=Vrtojbica
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:bacino=Isonzo
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:natura=Rio
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:codice_fvg=IS03015
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:sottobacino=Vipacco
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:caratteristica=Superficiale
  wikidata=Q31907408

  wikidata match: Q31907408
Slovensko narodno gledališče Nova Gorica (Q46911111)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica (krajše: SNG Nova Gorica) je slovensko nacionalno dramsko gledališče s sedežem na Trgu Edvarda Kardelja 5 v Novi Gorici.

 • way: Slovensko narodno gledališče (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slovensko narodno gledališče (2 name matches)
  amenity=theatre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Teatro Nazionale Sloveno (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q46911111
  addr:city=Nova Gorica
  addr:street=Trg Edvarda Kardelja
  wikipedia:sl=SNG Nova Gorica
  addr:postcode=5000
  addr:housenumber=5

  wikidata match: Q46911111
Perla Casino' & Hotel (Q49977584)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Perla, Casinò & Hotel je eden izmed hotelov s 4 zvezdicami v Sloveniji z največjim številom sob.

 • way: Perla, Casinò & Hotel (OSM) 62 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Perla, Casinò & Hotel (2 name matches)
  stars=4
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  wikidata=Q49977584
  addr:city=Nova Gorica
  wikipedia=sl:Perla Casino' & Hotel
  addr:street=Kidričeva ulica
  addr:postcode=5000
  addr:housenumber=7

  wikidata match: Q49977584
Hotel Sabotin (Q49977611)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hotel Sabotin je eden izmed hotelov s tremi zvezdicami in obenem najstarejši hotel na Goriškem.

 • way: Hotel Sabotin (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  beds=125
  name=Hotel Sabotin (2 name matches)
  email=hotel.sabotin@hit.si
  phone=+386 5 336 50 00
  rooms=68
  stars=3
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://hotelsabotin.com
  building=hotel
  operator=HIT d.d.
  wikidata=Q49977611
  addr:city=Solkan
  wikipedia=sl:Hotel Sabotin
  addr:street=Cesta IX. korpusa
  addr:postcode=5250
  building:levels=3
  addr:housenumber=35

  wikidata match: Q49977611
Mahavšček (Q56835215)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mahavšček ali Veliki Bogatin je 2008 metrov visoka gora v Julijskih alpah.

 • node: Mahavšček (OSM) 16 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2005
  name=Mahavšček (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Veliki Bogatin (2 name matches)
  wikidata=Q56835215
  wikipedia=sl:Mahavšček

  wikidata match: Q56835215
Goličica (Q56835342)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Goličica je 2101 meter visoka gora v Julijskih alpah.

 • node: Goličica (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2108
  name=Goličica (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q56835342
  wikipedia=sl:Goličica

  wikidata match: Q56835342
Bivak Hlek (Q58335846)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bivak Hlek se nahaja na južnem pobočju Vršanje glave, 1225m visoko. Zgradili so ga leta 1983 in je pod upravljanjem PD Kobarid. Odprt je celo leto in prosto dostopen. V spodjih prostorih je peč, miza in klopi, zgoraj pa je deset ležišč. Na voljo je tudi kapnica.

 • way: Bivak Hlek (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1225
  name=Bivak Hlek (6 name matches)
  tourism=wilderness_hut
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  capacity=10
  wikidata=Q58335846
  fireplace=yes
  wikipedia=sl:Bivak Hlek

  wikidata match: Q58335846
Cerkev sv. Antona Padovanskega, Idrija (Q60359829)
 • node: Cerkev sv. Antona (OSM) 13 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Antona (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=St. Anthony's church
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=catholic
  wikidata=Q60359829

  wikidata match: Q60359829
Jožefov jašek (Q60359848)
 • node: Jožefov jašek (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jožefov jašek (1 name matches)
  tourism=attraction
  alt_name=Delo
  historic=industrial
  man_made=mineshaft (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60359848

  wikidata match: Q60359848
Cerkev sv. Trojice, Idrija (Q60359921)
 • way: Cerkev sv. Trojice (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Trojice (1 name matches)
  name:en=St. Trinity's church
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wheelchair=no
  denomination=catholic
  wikidata=Q60359921

  wikidata match: Q60359921
Cerkev sv. Štefana, Vipava (Q60359985)
 • way: Cerkev Sv. Štefana (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev Sv. Štefana (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=catholic
  wikidata=Q60359985

  wikidata match: Q60359985
Pilonova galerija (Q60360121)
 • node: Pilonova Galerija (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  fee=yes
  name=Pilonova Galerija (1 name matches)
  phone=+386 5 368 91 77
  tourism=gallery
  wikidata=Q60360121
  addr:city=Ajdovščina
  addr:street=Prešernova ulica
  addr:postcode=5270
  addr:housenumber=3

  wikidata match: Q60360121
Cerkev Marijinega rojstva, Police (Q60360194)
 • way: Cerkev Marijinega rojstva (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev Marijinega rojstva (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60360194

  wikidata match: Q60360194
Cerkev Marijinega vnebovzetja, Vrtovin (Q60360884)
 • way: Cerkev Marijinega Vnebovzetja (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev Marijinega Vnebovzetja (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=roman_catholic
  wikidata=Q60360884

  wikidata match: Q60360884
Tabor (Q60360931)
 • node: Tabor (OSM) 22 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tabor (3 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60360931

  wikidata match: Q60360931
Cerkev sv. Ane, Batuje (Q60361081)
 • way: Cerkev sv. Ane (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Ane (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60361081
  addr:city=Črniče
  addr:place=Batuje
  denomination=catholic
  addr:postcode=5262
  addr:housenumber=21

  wikidata match: Q60361081
Cerkev sv. Mihaela, Lipa (Q60361214)
 • way: Cerkev sv. Mihaela (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Mihaela (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wheelchair=no
  wikidata=Q60361214

  wikidata match: Q60361214
Grad Kromberk (Q60361221)
 • way: Grad Kromberk (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grad Kromberk (3 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60361221
  addr:city=Nova Gorica
  addr:street=Grajska cesta
  castle_type=manor
  addr:postcode=5000
  addr:housenumber=1

  wikidata match: Q60361221
Cerkev sv. Andreja, Ročinj (Q60361248)
 • way: Cerkev Sv. Andreja (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev Sv. Andreja (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Kanal
  addr:street=Trg svobode
  denomination=catholic
  addr:postcode=5213
  addr:housenumber=4
  wikidata=Q60361248

  wikidata match: Q60361248
Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne (Q60361276)
Grad Dobrovo (Q60361415)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Dobrovo (tudi Vila Colloredo in Baguerjev grad) je dvorec iz 17. stoletja na Dobrovem v Goriških brdih.

 • way: Grad Dobrovo (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grad Dobrovo (4 name matches)
  height=20
  name:en=Dobrovo Castle (4 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60361415
  castle_type=manor

  wikidata match: Q60361415
Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne (Q60361588)
 • way: Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne (1 name matches)
  barrier=fence
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Soldatenfriedhof der Gefallenen im Ersten Weltkrieg Modrejce
  name:it=Cimitero militare 1915/1918 di Modrejce
  cemetery=war_cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  cemetery:country=at;hu
  cemetery:capacity=1600
  cemetery:conflict=WW1
  wikidata=Q60361588

  wikidata match: Q60361588
Nemška kostnica (Q60361593)
 • node: Nemška kostnica (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nemška kostnica (1 name matches)
  historic=monument (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60361593

  wikidata match: Q60361593
Spomenik Juliusu Kugyju (Q60361617)
 • node: Spomenik dr. Juliusu Kugyju (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spomenik dr. Juliusu Kugyju
  name:de=Julius-Kugy-Denkmal (1 name matches)
  historic=memorial (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60361617

  wikidata match: Q60361617
Cerkev sv. Antona Padovanskega, Kobarid (Q60361685)
 • way: Cerkev sv. Antona (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Antona (1 name matches)
  height=22
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kirche des Hl. Anton
  name:fr=Église Saint-Antoine
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  min_height=12
  roof:shape=gabled
  roof:height=3
  denomination=catholic
  building:part=yes
  roof:material=roof_tiles
  building:colour=white
  roof:orientation=along
  building:material=plaster
 • node: Sv. Antona Padovanskega (OSM) 162 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sv. Antona Padovanskega (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=wayside_shrine
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=catholic
  wikidata=Q60361685

  wikidata match: Q60361685
Cerkev sv. Štefana, Log pod Mangartom (Q60361744)
 • way: Cerkev sv. Štefana (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Štefana (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=roman_catholic
  wikidata=Q60361744

  wikidata match: Q60361744
Solkan military cemetery (Q64486406)
 • way: Solkansko pokopališče (OSM) 135 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Solkansko pokopališče
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Solkan cemetery (2 name matches)
  name:it=Cimitero di Salcano
  wikidata=Q64486406

  wikidata match: Q64486406
Hudičev most, Tolmin (Q87837099)
 • way: Hudičev most (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hudičev most (4 name matches)
  layer=1
  access=destination
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=no
  highway=unclassified
  surface=wood
  tourism=attraction
  wikidata=Q87837099
  bridge:name=Hudičev most (4 name matches)
  lane_markings=no
  bridge:name:en=Devil's Bridge
  bridge:name:fr=Pont du diable (2 name matches)
  maxweight:signed=no

  wikidata match: Q87837099
Srnica (Q88169734)
 • node: Jama Srnica (OSM) 79 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jama Srnica (2 name matches)
  access=no
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q88169734

  wikidata match: Q88169734
Hostel Kobarid (Q111110876)
 • node: Hostel Kobarid (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hostel Kobarid (1 name matches)
  tourism=hostel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Kobarid
  addr:street=Gregorčičeva ulica
  addr:postcode=5222
  addr:housenumber=23
  wikidata=Q111110876

  wikidata match: Q111110876
Hostel Soca Rocks (Q111115709)
 • way: Soča Rocks (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Soča Rocks (1 name matches)
  phone=+386 41 317777
  tourism=hostel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://hostelsocarocks.com/en/
  building=yes
  addr:city=Bovec
  addr:street=Mala vas
  addr:postcode=5230
  addr:housenumber=120
  wikidata=Q111115709

  wikidata match: Q111115709
Hostel Idrija (Q111121470)
 • way: Hostel Idrija (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hostel Idrija (1 name matches)
  phone=+38640808022
  tourism=hostel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  addr:city=Idrija
  addr:street=Ulica IX. korpusa
  survey:date=2019-10-13
  addr:postcode=5280
  opening_hours=Mo-Fr 16:00-20:00, Sa-Su 14:00-20:00
  addr:housenumber=17
  wikidata=Q111121470

  wikidata match: Q111121470
Hotel Mangart (Q111880016)
 • way: Hotel Mangart (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  fax=+386 5 388 42 51
  name=Hotel Mangart (2 name matches)
  email=info@hotel-mangart.com
  phone=+386 5 388 42 50
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=www.hotel-mangart.com
  building=yes
  addr:city=Bovec
  addr:street=Mala vas
  addr:country=SI
  payment:cash=yes
  payment:visa=yes
  addr:postcode=5230
  payment:coins=yes
  payment:notes=yes
  internet_access=yes
  addr:housenumber=107
  payment:girocard=yes
  internet_access:fee=no
  wikidata=Q111880016

  wikidata match: Q111880016
Hotel Sanje OB Soči (Q111880019)
 • way: Sanje ob Soči (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sanje ob Soči (2 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://sanjeobsoci.com/
  addr:city=Bovec
  addr:street=Mala vas
  addr:postcode=5230
  internet_access=wlan
  addr:housenumber=105A
  wikidata=Q111880019

  wikidata match: Q111880019
Zadlaz-Čadrg (Q2594501)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zadlaz-Čadrg je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Zadlaz-Čadrg (OSM) 95 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zadlaz-Čadrg (16 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2594501
  wikipedia=sl:Zadlaz - Čadrg

  wikidata match: Q2594501
Stara Gora (Q2634727)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stara Gora je naselje v Mestni občini Nova Gorica z okoli 200 prebivalci. V naselju je Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora Splošne bolnišnice Franca Derganca (Šempeter pri Gorici).

 • node: Stara Gora (OSM) 70 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stara Gora (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Montevecchio (2 name matches)
  name:sl=Stara Gora (18 name matches)
  wikidata=Q2634727
  population=205

  wikidata match: Q2634727
Orehek (Q3915197)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Orehek je naselje v Občini Cerkno.

 • node: Orehek (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Orehek (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Orecca (1 name matches)
  wikidata=Q3915197
  wikipedia=it:Orecca (Circhina)

  wikidata match: Q3915197
Gojače (Q4859012)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gojače so vas v Vipavski dolini. Sodijo v krajevno skupnost Gojače-Malovše v Občini Ajdovščina. Vas šteje okrog 150 prebivalcev. Stari del vasi se nahaja okoli cerkve sv. Justa, kjer je opaziti mnogo starih, tudi porušenih hiš. Novejši del naselja pa leži pod njegovim jedrom, kjer se v neposredni bližini razvija industrijska cona.

 • node: Gojače (OSM) 0.50 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gojače (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Gonatsch
  name:it=Goiaci (2 name matches)
  name:sl=Gojače (23 name matches)
  wikidata=Q4859012
  wikipedia=sl:Gojače

  wikidata match: Q4859012
Bača pri Podbrdu (Q4875275)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bača pri Podbrdu je vas v Baški grapi. V okolici Bače se nahajajo obširna gozdnata in pašniška področja. Je izhodišče za gorske pohodniške ture. Vas se nahaja približno 3 km severno nad naseljem Podbrdo (na sliki levo; Bača je planina na desni strani).

 • node: Bača pri Podbrdu (OSM) 256 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bača pri Podbrdu (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4875275
  old_name:it=Baccia di Piedicolle (2 name matches)
  wikipedia:sl=Bača pri Podbrdu

  wikidata match: Q4875275
Cerkljanski Vrh (Q4992286)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkljanski Vrh je naselje v Občini Cerkno.

 • node: Cerkljanski Vrh (OSM) 1.92 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkljanski Vrh (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4992286
  wikipedia=sl:Cerkljanski Vrh

  wikidata match: Q4992286
Zakojca (Q5009610)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zakojca je naselje v Občini Cerkno. V njej je bil rojen France Bevk.

 • node: Zakojca (OSM) 155 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zakojca (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5009610
  wikipedia=sl:Zakojca

  wikidata match: Q5009610
Police (Q5238865)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Police so naselje v Občini Cerkno.

 • node: Police (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Police (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5238865
  wikipedia=sl:Police, Cerkno

  wikidata match: Q5238865
Labinje (Q5238876)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Labinje so naselje v Občini Cerkno.

 • node: Labinje (OSM) 112 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Labinje (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5238876
  wikipedia=sl:Labinje

  wikidata match: Q5238876
Selce (Q5239982)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Selce so naselje v Občini Tolmin.

 • node: Selce (OSM) 111 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Selce (13 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5239982
  wikipedia=sl:Selce, Tolmin

  wikidata match: Q5239982
Klavže (Q5240010)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Klavže so naselje v Občini Tolmin.

 • node: Klavže (OSM) 80 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Klavže (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Clavice (2 name matches)
  wikidata=Q5240010
  wikipedia=it:Clavice
  wikipedia:sl=Klavže

  wikidata match: Q5240010
Zadlaz-Žabče (Q5240019)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zadlaz-Žabče je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Zadlaz-Žabče (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zadlaz-Žabče (16 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5240019
  wikipedia=sl:Zadlaz - Žabče

  wikidata match: Q5240019
Goljevica (Q21944822)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Goljevica je naselje v občini Kanal, ki je bilo ustanovljeno leta 2006 z odcepitvijo od naselja Anhovo.

 • node: Goljevica (OSM) 0.72 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Goljevica (13 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Golièvizza
  wikidata=Q21944822
  wikipedia=sl:Goljevica

  wikidata match: Q21944822
Prilesje pri Plavah (Q21944825)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prilesje pri Plavah je naselje v občini Kanal, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 z odcepitvijo od naselja Plave.

 • node: Prilesje pri Plavah (OSM) 39 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prilesje pri Plavah (11 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Brilesse
  wikidata=Q21944825

  wikidata match: Q21944825
Dragovica (Q23056573)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dragovica je naselje v Mestni občini Nova Gorica. Ustanovljeno je bilo leta 2004 iz dela ozemlja naselja Grgarske Ravne. Leta 2015 je imelo 50 prebivalcev.

 • node: Dragovica (OSM) 1.28 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Dragovica (12 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Dragowitz
  name:it=Dragovizza (2 name matches)
  wikidata=Q23056573
  wikipedia=it:Dragovizza

  wikidata match: Q23056573
Razpotje (Q23198198)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Razpotje je naselje v Občini Idrija. Ustanovljeno je bilo leta 2006 iz dela ozemlja naselij Srednja Kanomlja in Spodnja Kanomlja.

 • node: Razpotje (OSM) 2.25 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Razpotje (12 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q23198198
  wikipedia=sl:Razpotje, Idrija

  wikidata match: Q23198198
Šempeter pri Gorici (Q15853)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šempeter pri Gorici ( izgovorjava , ponekod imenovan tudi Šempeter pri Novi Gorici) je mesto z okoli 3.700 prebivalci (2020) v Sloveniji, središče Občine Šempeter - Vrtojba s 6.300 prebivalci. Leži ob pomembni prometni povezavi med Novo Gorico in Soško dolino ter Vipavsko dolino in Italijo.

 • node: Šempeter pri Gorici (OSM) 396 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=72
  name=Šempeter pri Gorici (34 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sankt Peter
  name:it=San Pietro di Gorizia
  name:sl=Šempeter pri Gorici (34 name matches)
  population=3658
  postal_code=5290
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/
  wikidata=Q15853

  wikidata match: Q15853
Visoki Rokav (Q18449945)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Visoki Rokav je z 2646 mnm peta najvišja gora v Sloveniji in hkrati najvišja slovenska gora, na katero ni označene poti. Vrh se nahaja v sredini gorskega grebena, ki povezuje Škrlatico in Veliki Oltar. Kot tak je lociran med dolino Vrat in Krnico. Najlažji pristop je iz Vrat po neoznačeni poti do bivaka II (Na Jezerih, 2118 m), nato po krušljivem ozebniku na sedlo med Visokim in Srednjim Rokavom in po grebenu na vrh (težavnost do III. stopnje).

 • node: Visoki Rokav (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2644
  name=Visoki Rokav (10 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19937697
  wikipedia=sl:Visoki Rokav

  wikidata mismatch: Q19937697
Šlovrenc (Q2141235)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šlovrenc je naselje v Občini Brda.

 • node: Šlovrenc (OSM) 377 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šlovrenc (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=San Lorenzo di Nèbola (2 name matches)
  wikidata=Q2141235
  wikipedia=it:San Lorenzo di Nebola

  wikidata match: Q2141235
Lozice (Q2197963)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lozice so razloženo kraško naselje v Občini Vipava. Ležijo v dolinici potoka Močilnik pod Rebernicami oz. ob jugozahodnem vznožju Nanosa. Skozi vas pelje cesta, ki je vzporedna magistralni cesti Ajdovščina-Razdrto in se pri Podnanosu odcepi, ter pelje po dolini do zatrepa, kjer je (nedaleč od Razdrtega) vas Otošče (ob potoku Močilnik je bilo med Lozicami in Otoščami v preteklosti 13 mlinov). Lozice sestavljajo zaselki Žerjavska vas, Mislejska vas, Renkovska vas, Lipovška vas, Kolona, Loka, Stajce, Spodnji Žvanuti in Zgornji Žvanuti. Blizu zaselka Lozice je ob magistralni cesti naselje Podgrič.

 • node: Lozice (OSM) 89 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lozice (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2197963
  wikipedia=sl:Lozice
  population=190

  wikidata match: Q2197963
Poče (Q2204685)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Poče so naselje v Občini Cerkno.

 • node: Poče (OSM) 43 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Poče (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2204685
  wikipedia=sl:Poče

  wikidata match: Q2204685
Sela nad Podmelcem (Q2207933)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sela nad Podmelcem je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Sela nad Podmelcem (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sela nad Podmelcem (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Sella di Piedimelze
  wikidata=Q2207933

  wikidata match: Q2207933
Stanovišče (Q2254675)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stanovišče je naselje v Občini Kobarid.

 • node: Stanovišče (OSM) 178 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stanovišče (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2254675
  wikipedia=sl:Stanovišče

  wikidata match: Q2254675
Plaski Vogel (Q31329956)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)


Plaski Vogel je 2348 m visok vrh, ki se nahaja v Julijskih Alpah, na meji med Primorsko in Gorenjsko.

 • node: Plaski Vogel (OSM) 55 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2349
  name=Plaski Vogel (4 name matches)
  source=U.S. Defense Mapping Agency
  name:ru=гора Пласки-Вогел
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31329956

  wikidata match: Q31329956
Šija (Q31330220)
 • node: Šija (OSM) 48 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1880
  name=Šija (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31330220

  wikidata match: Q31330220
Oblo brdo (Q31329940)
 • node: Oblo Brdo (OSM) 52 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1964
  name=Oblo Brdo (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31329940

  wikidata match: Q31329940
Hleviška Planina (Q31528895)
 • node: Hleviška planina (OSM) 58 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=908
  name=Hleviška planina (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31528895

  wikidata match: Q31528895
Kal (Q31266234)
 • node: Kal (OSM) 78 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2001
  name=Kal (4 name matches)
  name:ru=гора Кал (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31266234

  wikidata match: Q31266234
Idrijca (Q1574679)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ídrijca je reka v zahodni Sloveniji, levi pritok Soče. Izvira v Idrijskem hribovju južno od Vojskega, teče sprva po ozki in globoki dolini proti jugovzhodu in severovzhodu, nato proti severu skozi Idrijo in Spodnjo Idrijo. V spodnjem toku teče po globoki dolini proti severozahodu in se pri Mostu na Soči izliva v Sočo.

 • way: Idrijca (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Idrijca (32 name matches)
  name:de=Fetschenbach
  name:it=Idria (2 name matches)
  name:sl=Idrijca (32 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1574679
  wikipedia=sl:Idrijca

  wikidata match: Q1574679
Branica (Q31894291)
 • way: Branica (OSM) 26 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Branica (4 name matches)
  name:it=Torrente Branizza
  name:sl=Branica (4 name matches)
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:nome=Branica
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:bacino=Isonzo
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:natura=Torrente
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:codice_fvg=IS03006
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:sottobacino=Vipacco
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:caratteristica=Superficiale
  wikidata=Q31894291

  wikidata match: Q31894291
Cerknica (Q31894888)
 • way: Cerknica (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerknica (5 name matches)
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:nome=Cerknica
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:bacino=Isonzo
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:natura=Torrente
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:codice_fvg=IS03009
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:sottobacino=Idrijca
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:caratteristica=Superficiale
  wikidata=Q31894888

  wikidata match: Q31894888
Kanomlja (Q31898675)
 • way: Kanomlja (OSM) 164 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kanomlja (5 name matches)
  waterway=stream (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  it:fvg:regional_catalog:corsi_acqua:codice_fvg=IS03011
  wikidata=Q31898675

  wikidata match: Q31898675
Cerkno (Q143742)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkno je naselje z okoli 1.500 prebivalci in središče občine Cerkno.

 • relation: Cerkno (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=14
  name=Cerkno (29 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kirchheim
  name:it=Circhina (6 name matches)
  name:sl=Cerkno (29 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13220435
  ISO3166-2=SI-014
  wikipedia=sl:Občina Cerkno
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q13220435
Kobarid (Q3618115)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kobarid ( izgovorjava ) (italijansko Caporetto, nemško Karfreit, furlansko Cjaurêt) je naselje s skoraj 1.100 prebivalci in sedež istoimenske občine v Sloveniji. Leži na visoki terasi na desnem bregu Soče ob vznožju Gradiča (309 m) ali Griča sv. Antona.

 • relation: Kobarid (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=46
  name=Kobarid (67 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Karfreit (1 name matches)
  name:it=Caporetto (3 name matches)
  name:sl=Kobarid (67 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:fur=Cjaurêt (2 name matches)
  wikidata=Q688287
  ISO3166-2=SI-046
  wikipedia=sl:Občina Kobarid
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q688287
 • node: Kobarid (OSM) 255 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kobarid (67 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Karfreit (1 name matches)
  name:it=Caporetto (3 name matches)
  name:ru=Кобарид (67 name matches)
  name:sl=Kobarid (67 name matches)
  wikidata=Q3618115
  wikipedia=sl:Kobarid
  population=1121

  wikidata match: Q3618115
Kanomeljske klavže (Q54196698)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kanomeljske oz. ovčjaške klavže so kamnite zidane klavže (pregrada z zapornicami), ki stojijo na potoku Klavžarica v Idrijskem hribovju, nekaj kilometrov vzhodno od Vojskega. Kot ostale klavže so bile namenjene splavljanju lesa za potrebe rudnika živega srebra v Idriji. Zajezitev je ob odprtju zapornic odplaknila skladovnico debel, zloženih pod njo, po Klavžarici do sotočja z Idrijco in navzdol proti Idriji, kjer so jih ujeli s posebno lovilno napravo (»grabljami«).

 • way: Kanomeljske klavže (OSM) 209 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kanomeljske klavže (2 name matches)
  source=MapBox;survey
  building=yes
  waterway=dam
  wikidata=Q54196698
  wikipedia:sl=Kanomeljske klavže

  wikidata match: Q54196698
Cerkev Loretske Matere Božje, Trenta (Q60361621)
 • way: Cerkev Device Marije Lavretanske (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev Device Marije Lavretanske (1 name matches)
  built=1690
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=roman_catholic
  wikidata=Q60361621

  wikidata match: Q60361621
Planja (Q12798889)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Planja je 2453 mnm visoka gora v Julijskih Alpah.

 • node: Planja (OSM) 50 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2449
  name=Planja (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12798889
  wikipedia=sl:Planja

  wikidata match: Q12798889
 • node: Planja (OSM) 232 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=2448
  name=Planja (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12798889
  wikipedia=sl:Planja

  wikidata match: Q12798889
Brusove klavže (Q15716131)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brusove ali Belčne klavže so kamnite zidane klavže (pregrada z zapornicami) z nadstreškom na potoku Belca v Idrijskem hribovju, nekaj kilometrov oddaljene od naselja Idrijska Bela in 12 km od Idrije. Zgrajene so bile med letoma 1767 in 1769 kot nadomestilo za lesene pregrade na tem mestu po načrtih Jožefa Mraka, ki je pri gradnji uporabil malto z dodatkom glinenca, da je pregrada bolje kljubovala pritiskom in vremenskim razmeram. Konstrukcijska višina pregrade je 18 m, dolžina krone pa 35 m.

 • way: Brusove klavže (OSM) 222 m from Wikidata name match [show tags]
  area=yes
  name=Brusove klavže (3 name matches)
  material=stone (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  waterway=dam
  wikidata=Q15716131
  wikipedia=sl:Brusove klavže

  wikidata match: Q15716131
Cerkev Srca Jezusovega, Drežnica (Q60361727)
 • way: Srca Jezusovega (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Srca Jezusovega (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60361727

  wikidata match: Q60361727
Kovk (Q61356076)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kovk je vrh z višino 961 m, ki se nahaja na robu planote Gora nad Vipavsko dolino. Meji na vasi Col, Gozd, Žagolič in Budanje.

 • node: Kovk (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=961
  name=Kovk (4 name matches)
  name:de=Kolk
  name:sl=Kovk (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q61356076
  wikipedia=sl:Kovk (vrh)

  wikidata match: Q61356076
Gimnazija Jurija Vege (Q12789871)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gimnazija Jurija Vege v Idriji je bila ustanovljena že leta 1901 kot prva slovenska realka. Poimenovana je bila po enem največjih slovenskih znanstvenikov, Juriju Vegi.

 • way: Gimnazija Jurija Vege (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gimnazija Jurija Vege (2 name matches)
  building=school
  wikidata=Q60359916
  addr:city=Idrija
  addr:street=Študentovska ulica
  addr:postcode=5280
  addr:housenumber=16

  wikidata mismatch: Q60359916
Zontov Jalovec (Q31266276)
 • node: Žontov Jalovec (OSM) 281 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=743
  name=Žontov Jalovec (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31266276

  wikidata match: Q31266276
Kremenjak (Q59638171)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kremenjak je 236 m visok hrib ki leži na meji med Italijo in Slovenijo. Na vrhu je še vedno opazovalnica iz prve svetovne vojne.

 • node: Kremenjak (OSM) 9 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=235.3
  name=Kremenjak (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q59638171
  wikipedia=sl:Kremenjak

  wikidata match: Q59638171
Dvorec Vogrsko (Q66900730)
 • way: Dvorec Vogrsko (OSM) 57 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dvorec Vogrsko (1 name matches)
  source=MapBox
  name:it=villa Bosizio
  alt_name=Vila Božič
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle
  wikidata=Q66900730
  addr:city=Volčja Draga
  addr:place=Vogrsko
  castle_type=manor
  addr:country=SI
  addr:postcode=5293
  addr:housenumber=46

  wikidata match: Q66900730
Planina Školj (Q105045571)
 • relation: Planina Školj (OSM) 255 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Planina Školj (4 name matches)
  source=RABA-KGZ
  landuse=meadow (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  raba:id=1300
  source:date=2017-02-28
  wikidata=Q105045571

  wikidata match: Q105045571
Nova Gorica (Q1018)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nova Gorica ( izgovorjava ) je mlado, s 13.000 prebivalci (2020) deseto največje mesto v Sloveniji in regionalno središče Goriške statistične regije oziroma severne Primorske. Nova Gorica, ki je nastala šele po koncu 2. svetovne vojne zaradi delitve ozemlja med Italijo in Jugoslavijo, je sedež mestne občine Nova Gorica, upravne enote in več visokošolskih ustanov: Univerze v Novi Gorici in Nove univerze, kot tudi dislocirane enote Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Danes Nova Gorica obsega še predele in zaselke Ledine (Cankarjevo naselje), Grčna, Barje, Ošljek, Ščedne, manjši (zahodni) del Kromberka (Pri Hrastu), del hriba Kostanjevica s frančiškanskim samostanom, severozahodni del/pobočje Panovca ter obmejno območje z železniško postajo in industrijsko cono za zahodu. Kot obmejno mesto Nova Gorica tvori aglomeracijo z okoliškimi naselji na naši strani meje, ki se deloma stikajo z njo (Solkan, Kromberk, Pristava, Rožna dolina, Stara Gora, Ajševica, Loke) z več kot 20.000 ljudmi, skupaj s Šempetrom in Vrtojbo, ki sta v svoji občini, pa preko 26.000. Lahko se šteje tudi kot del čezmejne sklenjene urbane celote - konurbacije z danes italijanskim mestom Gorico in okoliškimi naselji v Italiji, kjer živi tudi slovenska manjšina in ki šteje skupaj okoli 60-70.000 prebivalcev.

 • relation: Nova Gorica (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=84
  name=Nova Gorica (76 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Neu-Görz (2 name matches)
  name:it=Nuova Gorizia
  name:sl=Nova Gorica (76 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3435478
  ISO3166-2=SI-084
  wikipedia=sl:Mestna občina Nova Gorica
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q3435478
Nemci (Q2439429)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nemci so naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Nemci (OSM) 46 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=888.0
  name=Nemci (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Deutschendorf
  wikidata=Q2439429
  wikipedia:sl=Nemci, Nova Gorica

  wikidata match: Q2439429
Jezerca (Q2440823)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jezerca je naselje v Občini Kobarid.

 • node: Jezerca (OSM) 49 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jezerca (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Jesserz
  name:it=Geserza (1 name matches)
  name:sl=Jezerca (15 name matches)
  wikidata=Q2440823

  wikidata match: Q2440823
Kovk (Q2442033)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kovk je naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Kovk (OSM) 2.24 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kovk (24 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Kovk (OSM) 0.59 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kovk (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Ковк (24 name matches)
  wikidata=Q2442033
  wikipedia=sl:Kovk, Ajdovščina

  wikidata match: Q2442033
Vrtovče (Q2449651)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrtovče so naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Vrtovče (OSM) 0.94 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrtovče (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Werdischach
  name:it=Vertazzi (2 name matches)
  name:sl=Vrtovče (24 name matches)
  wikidata=Q2449651
  wikipedia=sl:Vrtovče

  wikidata match: Q2449651
Solkanski most (Q12363)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Solkanski most oziroma solkanski viadukt je 219,70 m dolg železniški ločni most čez Sočo pri Solkanu.

 • way: Solkanski most (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=70
  name=Solkanski most (2 name matches)
  gauge=1435
  layer=1
  usage=main
  bridge=viaduct (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Ponte di Salcano (2 name matches)
  railway=rail
  maxspeed=70
  name:slo=Solkanski most (2 name matches)
  operator=SŽ Infrastruktura
  wikidata=Q12363
  wikipedia=it:Ponte di Salcano
  bridge:name=Solkanski most (2 name matches)
  electrified=no
  railway:gnt=no
  railway:pzb=no
  railway:etcs=no
  railway:radio=gsm-r
  bridge:name:it=Ponte di Salcano (2 name matches)
  bridge:name:slo=Solkanski most (2 name matches)
  passenger_lines=1
  railway:track_type=main
  railway:traffic_mode=mixed

  wikidata match: Q12363
Ajdovščina (Q15854)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ajdovščina ( izgovorjava ) je mesto s skoraj 7000 prebivalci v osrednjem delu Vipavske doline in središče občine Ajdovščina.

 • relation: Ajdovščina (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=1
  name=Ajdovščina (38 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Haidenschaft (1 name matches)
  name:it=Aidussina (2 name matches)
  name:sl=Ajdovščina (38 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q331701
  ISO3166-2=SI-001
  wikipedia=sl:Občina Ajdovščina
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q331701
 • node: Ajdovščina (OSM) 53 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ajdovščina (38 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=landsat
  name:de=Haidenschaft (1 name matches)
  name:it=Aidussina (2 name matches)
  name:lt=Aidovščina
  name:ru=Айдовшчина (9 name matches)
  name:sl=Ajdovščina (38 name matches)
  wikidata=Q15854
  wikipedia=sl:Ajdovščina
  population=6600
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q15854
Bovec (Q15855)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bovec (izgovorjava [ˈbɔːʋəts] ali [ˈboːʋəts]; italijansko Plezzo, nemško Flitsch, furlansko Plèz) je slovensko mesto z okoli 1600 prebivalci (2020) in središče občine Bovec.

 • relation: Bovec (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=6
  name=Bovec (54 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Flitsch (1 name matches)
  name:it=Plezzo (3 name matches)
  name:sl=Bovec (54 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3259688
  ISO3166-2=SI-006
  wikipedia=sl:Občina Bovec
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q3259688
 • node: Bovec (OSM) 132 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bovec (54 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Flitsch (1 name matches)
  name:it=Plezzo (3 name matches)
  name:ru=Бовец (12 name matches)
  name:sl=Bovec (54 name matches)
  wikidata=Q15855
  wikipedia=sl:Bovec
  population=1600
  alt_name:de=Pletz
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q15855
Idrija (Q15875)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Idrija ( izgovorjava ) je mesto s skoraj 6.000 prebivalci v Republiki Sloveniji, sedež istoimenske občine, in upravno središče. Leži v severozahodnem delu Slovenije, na stičišču predalpskega in dinarskega sveta. Mestni predeli so: Lejnštat, Prejnuta, Žabja vas, Riže, Grapa, Pront, Kalvin, Zaspana grapa, Podgora, Na Luži, Brusovše, Zagoda, Podrioteja. Spodnja Idrija, ki leži 4 km nižje ob toku Idrijce, je drugo največje naselje v občini Idrija.

 • relation: Idrija (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=36
  name=Idrija (118 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Idria (6 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3441842
  ISO3166-2=SI-036
  wikipedia=sl:Občina Idrija
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q3441842
 • node: Idrija (OSM) 27 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=334
  name=Idrija (118 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Idria (6 name matches)
  name:it=Idria (6 name matches)
  name:ru=Идрия (5 name matches)
  name:sl=Idrija (118 name matches)
  wikidata=Q15875
  wikipedia=sl:Idrija
  population=6000
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q15875
Potoki (Q304265)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Potoki so naselje v Občini Kobarid.

 • node: Potoki (OSM) 256 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Potoki (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Pittock
  name:it=Potocchi di Creda (1 name matches)
  name:sl=Potoki (17 name matches)
  wikidata=Q304265
  short_name:it=Potocchi (1 name matches)

  wikidata match: Q304265
Kamnje (Q372981)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kamnje je naselje v Občini Ajdovščina.

 • node: Kamnje (OSM) 91 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kamnje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kamenau
  name:it=Camigna (2 name matches)
  name:sl=Kamnje (23 name matches)
  wikidata=Q372981
  wikipedia=sl:Kamnje, Ajdovščina

  wikidata match: Q372981
Občina Šempeter - Vrtojba (Q391428)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Šempeter - Vrtojba je ena od občin v Republiki Sloveniji z okoli 6.300 prebivalci in središčem v Šempetru pri Gorici, ima pa le dve naselji, poleg omenjenega še Vrtojbo. Po površini je med manjšimi slovenskimi občinami, saj ima le 15 kv.km. Nastala je z izločitvijo iz Mestne občine Nova Gorica.

 • relation: Šempeter-Vrtojba (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=183
  name=Šempeter-Vrtojba (24 name matches)
  place=municipality
  name:de=Sankt Peter-Vertoyba
  name:it=San Pietro-Vertoiba (4 name matches)
  name:sl=Šempeter-Vrtojba (24 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q391428
  ISO3166-2=SI-183
  wikipedia=sl:Občina Šempeter - Vrtojba
  admin_level=8

  wikidata match: Q391428
Vrhpolje (Q508732)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrhpolje je vas v Občini Vipava. Leži na rahlo dvignjenem severnem obrobju Vipavske doline, med Kovkom in Nanosom, kjer iz tesne soteske pridrvi v dolino hudournik Bela. Že samo ime pove, da leži vrh rodovitnih kraških polj, ki se raztezajo vse do Vipave.

 • node: Vrhpolje (OSM) 92 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=137.5
  name=Vrhpolje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Verpogliano (2 name matches)
  name:ru=Врхполе
  wikidata=Q508732
  wikipedia=sl:Vrhpolje, Vipava
  population=600

  wikidata match: Q508732
Občina Renče - Vogrsko (Q612216)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Renče - Vogrsko je ena od občin v Republiki Sloveniji. Občina je nastala 1. marca 2006 z izločitvijo iz občine Nova Gorica. Sedež Občine Renče - Vogrsko je v Bukovici.

 • relation: Renče-Vogrsko (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=201
  name=Renče-Vogrsko (15 name matches)
  place=municipality
  name:it=Ranziano-Voghersca (4 name matches)
  name:sl=Renče-Vogrsko (15 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q612216
  ISO3166-2=SI-201
  wikipedia=sl:Občina Renče - Vogrsko
  admin_level=8

  wikidata match: Q612216
Občina Miren - Kostanjevica (Q658076)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Miren - Kostanjevica je ena od občin v Republiki Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1994, ko se je odcepila iz Mestne občine Nova Gorica.

 • relation: Miren-Kostanjevica (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=75
  name=Miren-Kostanjevica (22 name matches)
  place=municipality
  name:it=Merna-Castagnevizza (4 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q658076
  ISO3166-2=SI-075
  wikipedia=sl:Občina Miren - Kostanjevica
  admin_level=8

  wikidata match: Q658076
Čepovan (Q674642)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čepovan (italijansko Chiapovano) je naselje, ki spada pod občino Nova Gorica.

 • node: Čepovan (OSM) 197 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Čepovan (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Zepowein
  name:it=Chiapovano (2 name matches)
  name:ru=Чепован (6 name matches)
  wikidata=Q674642
  population=332
  wikipedia:sl=Čepovan
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q674642
Občina Kobarid (Q688287)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Kobarid (ital. Caporetto, nem. Karfreit) je občina z dobrimi 4.000 prebivalci v Sloveniji, s sedežem v Kobaridu. Leži na severozahodnem delu Slovenije v Posočju na stičišču alpskega in predalpskega sveta. Zahodna meja občine je tudi državna meja Slovenije z Italijo. Ima 33 naseljih, organiziranih v 10 krajevnih skupnosti. Geografsko se občina deli na 5 delov: skrajno zahodno se ob reki Nadiži razprostrira v Breginjski kot s središčem v Breginju, ob reki Soči prebiva večina prebivalstva, saj osrednji del zajema center Kobarid ter velika naselja Idrsko, Sužid in Trnovo ob Soči. Ob italijanski meji zahodno od Idrskega se dviga livška planota s središčem v Livku. Na levem bregu Soče se nahaja t. i. Sončna stran, ki se od vasi Ladra dviga vse do gorske vasice Krn. Nekoliko odmaknjena od centra pa se pod Krnom skriva Drežniška planota s središčem v Drežnici, ki je znana po Drežniškem pustu.

 • relation: Kobarid (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=46
  name=Kobarid (21 name matches)
  place=municipality
  name:de=Karfreit (2 name matches)
  name:it=Caporetto (8 name matches)
  name:sl=Kobarid (21 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:fur=Cjaurêt (1 name matches)
  wikidata=Q688287
  ISO3166-2=SI-046
  wikipedia=sl:Občina Kobarid
  admin_level=8

  wikidata match: Q688287
Vojsko (Q736531)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vojsko je široko razloženo naselje v Občini Idrija, na istoimenski kraški planoti v predalpskem Idrijskem hribovju.

 • node: Vojsko (OSM) 201 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vojsko (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Войско
  wikidata=Q736531
  wikipedia=sl:Vojsko, Idrija

  wikidata match: Q736531
Postaja (Q762868)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Postaja je naselje v Občini Tolmin. Razloženo naselje ob železniški postaji Most na Soči se nahaja na ozki terasi soteske Idrijce v bližini izliva reke v Sočo, 2 km jugovzhodno od Mosta na Soči. Naselje se je razvilo po izgradnji Bohinjsko-goriške železniške proge, po izgubi pomena železniškega prometa v 60. letih pa je število prebivalcev začelo upadati. V naselju je železniška postaja s kavarno in muzejem, gostilna s prenočišči, trgovina in skladišča, izmed katerih jih je v obdobju SFRJ nekaj služilo za shranjevanje državnih rezerv. Na železniški postaji je terminal za vkrcavanje in izkrcavanje avtomobilov na avtovlak, ki kot edini v Sloveniji vozi potnike z avtomobili med Bohinjem in Posočjem.

 • node: Postaja (OSM) 1.00 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Postaja (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q762868
  wikipedia=sl:Postaja, Tolmin

  wikidata match: Q762868
Občina Brda (Q763400)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Brda je ena izmed občin v Republiki Sloveniji.

 • relation: Brda (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=7
  name=Brda (17 name matches)
  place=municipality
  name:it=Collio (2 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q763400
  ISO3166-2=SI-007
  wikipedia=sl:Občina Brda
  admin_level=8

  wikidata match: Q763400
Šmartno (Q765441)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šmartno je utrjena vas v Goriških Brdih, ki upravno spada v Občino Brda. Tako kot Štanjel in Vipavski Križ sodi med naselja z ohranjenim srednjeveškim obzidjem, vendar za razliko od obeh prej navedenih Šmartno nikoli ni imelo v svojem središču gradu ali utrdbe.

 • node: Šmartno (OSM) 221 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šmartno (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=San Martino (1 name matches)
  wikidata=Q765441
  wikipedia=sl:Šmartno, Brda

  wikidata match: Q765441
Grahovo ob Bači (Q925639)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grahovo ob Bači je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Grahovo ob Bači (OSM) 188 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grahovo ob Bači (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Gracova Serravalle (1 name matches)
  wikidata=Q925639
  wikipedia=it:Gracova Serravalle
  wikipedia:sl=Grahovo ob Bači

  wikidata match: Q925639
Snežatno (Q959627)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Snežatno je naselje v Občini Brda.

 • node: Snežatno (OSM) 74 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Snežatno (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Snesatno (2 name matches)
  wikidata=Q959627
  wikipedia=it:Snesatno

  wikidata match: Q959627
Vedrijan (Q966236)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vedrijan je naselje v Občini Brda.

 • node: Vedrijan (OSM) 113 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vedrijan (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Vedrignano (2 name matches)
  wikidata=Q966236
  wikipedia=it:Vedrignano

  wikidata match: Q966236
Gorenji Novaki (Q967076)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenji Novaki (italijansko Novacchi) so naselje v Občini Cerkno.

 • node: Gorenji Novaki (OSM) 1.46 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenji Novaki (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q967076
  wikipedia=sl:Gorenji Novaki

  wikidata match: Q967076
Občina Vipava (Q1002229)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Vipava je ena od kraških občin v Republiki Sloveniji s 5.700 prebivalci (2020) in središčem v Vipavi.

 • relation: Vipava (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=136
  name=Vipava (12 name matches)
  place=municipality
  name:it=Vipacco (1 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1002229
  ISO3166-2=SI-136
  wikipedia=sl:Občina Vipava
  admin_level=8

  wikidata match: Q1002229
Slovenska vojna partizanska bolnica Franja (Q1003498)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slovenska vojna partizanska bolnica Franja (SVPB-F; 536 m) je bila bolnišnica, ki je med 2. svetovno vojno od decembra 1943 do maja 1945 delovala v Dolenjih Novakih pri Cerknem v težko dostopni soteski Pasice. Zgrajena je bila za zdravljenje ranjencev in težjih bolnikov na območju 9. korpusa slovenske partizanske vojske. Imenuje se po dr. Franji Bojc Bidovec, zdravnici in upravnici te bolnišnice. Poleg glavnega oddelka v soteski Pasice, ki je bil namenjen težjim ranjencem, je bilo v ožji in širši okolici še več manjših oddelkov za lažje ranjence. V času delovanja se je v vseh oddelkih zdravilo okoli 900 borcev različnih narodnosti. Leta 1999 je bila razglašena za spomenik državnega pomena, od leta 2001 je na poskusni listi Unescove svetovne dediščine, leta 2015 pa je dobila tudi znak evropske dediščine.

 • way: Partizanska bolnica Franja (OSM) 237 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Partizanska bolnica Franja (4 name matches)
  name:de=Partisanen Lazarett
  name:en=Franja Partisan Hospital (7 name matches)
  name:hu=Franja Partizánkórház (2 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1003498
  wikipedia=sl:Slovenska vojna partizanska bolnica Franja
  wheelchair=no
  contact:website=https://www.pb-franja.si/
  disused:amenity=hospital

  wikidata match: Q1003498
Ladra (Q1012779)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ladra je naselje v Občini Kobarid.

 • node: Ladra (OSM) 284 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ladra (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Ladrach
  name:it=Ladra (30 name matches)
  name:sl=Ladra (30 name matches)
  wikidata=Q1012779

  wikidata match: Q1012779
Kanal (Q1012996)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kanal (v italijanščini Canale d'Isonzo) je naselje z dobrimi 1100 prebivalci (2020, leta 2000 še okoli 1300) v srednji soški dolini in predstavlja središče občine Kanal ob Soči.

 • relation: Kanal (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=44
  name=Kanal (19 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Canale d'Isonzo (4 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:fur=Cjanâl dal Lusinç
  wikidata=Q3435496
  ISO3166-2=SI-044
  wikipedia=sl:Občina Kanal
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name:it=Canale (1 name matches)

  wikidata mismatch: Q3435496
 • node: Kanal (OSM) 130 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=106.2
  name=Kanal (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kanalburg
  name:it=Canale d'Isonzo (4 name matches)
  name:ru=Канал (19 name matches)
  alt_name=Kanal ob Soči (26 name matches)
  wikidata=Q1012996
  wikipedia=it:Canale d'Isonzo
  population=1127

  wikidata match: Q1012996
Trenta (Q1015857)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trenta je naselje, ki leži v istoimenski dolini v Občini Bovec.

 • node: Trenta (OSM) 217 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trenta (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Trentathal
  name:ru=Трента (21 name matches)
  name:sl=Trenta (21 name matches)
  wikidata=Q1015857
  population=120
  is_in:village=Soča

  wikidata match: Q1015857
Ponikve (Q1621934)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ponikve so naselje v Občini Tolmin.

 • node: Ponikve (OSM) 163 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ponikve (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Paniqua (2 name matches)
  wikidata=Q1621934
  wikipedia:sl=Ponikve, Tolmin

  wikidata match: Q1621934
Porezen (Q1749434)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Porezen (1630 m) je najvišji vrh Cerkljanskega hribovja z lepim razgledom na okoliško hribe. Pobočja na južni in zahodni strani so bogata z gorskim cvetjem, medtem ko so severna in vzhodna pobočja porastla z gozdovi. Na vrhu so ostanki labirinta podzemnih rovov, ki povezujejo utrdbe na severni in vzhodni strani Porezna. Utrdbe so bile del italijanskega sistema utrdb z imenom Alpski zid (Vallo Alpino), ki so jih zgradili Italijani pred 2. svetovno vojno na mejnem področju s Kraljevino Jugoslavijo.

 • node: Porezen (OSM) 56 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1632
  name=Porezen (13 name matches)
  source=gps
  name:ru=гора Порезен (13 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1749434
  wikipedia=sl:Porezen
  prominence=827

  wikidata match: Q1749434
Neblo (Q1752569)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Neblo je naselje v Občini Brda.

 • relation: Goriška regija (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Goriška regija
  name:cs=Gorický region
  name:de=Görz
  name:hu=Gorizia statisztikai régió
  name:it=Goriziano
  name:ru=Горишка
  name:sl=Goriška regija
  website=https://www.stat.si/obcine/Region/Index/11
  boundary=census
  ref:nuts=SI043
  wikidata=Q858792
  population=117260
  ref:nuts:3=SI043
  short_name=Goriška (1 name matches)
  admin_level=5 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  is_in:country=Slovenia
  official_name=Goriška statistična regija
  is_in:country_code=SI

  wikidata mismatch: Q858792
 • node: Neblo (OSM) 261 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Neblo (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Nèbola (2 name matches)
  wikidata=Q1752569
  wikipedia=it:Nebola

  wikidata match: Q1752569
Predel (Q1754407)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Predel, (italijansko Predil), je mednarodni mejni cestni prelaz na nadmorski višini 1156 m med Italijo in Slovenijo v Julijskih Alpah; povezuje Kanalsko dolino in Gornje Posočje nad ledeniškim Rabeljskim jezerom (italijansko Lago di Predil) v Julijskih Alpah (lokacija: 46°25′6.59″N 13°34′40.41″E).

 • node: Predel / Passo del Predil (OSM) 173 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1156
  name=Predel / Passo del Predil
  name:de=Predilpass (10 name matches)
  name:it=Passo del Predil (5 name matches)
  name:sl=Predel (11 name matches)
  natural=saddle
  name:fur=Pas di Rabil
  wikidata=Q1754407
  wikipedia=en:Predil Pass
  mountain_pass=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q1754407
Koritnica (Q1784435)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koritnica je reka, ki izvira iz več krakov hudournikov izpod Mangrta, Kotovega sedla in Jalovca na nadmorski višini okoli 1200 m. Dolžina reke znaša okoli 16 km. Pri izlivu v Sočo znaša nadmorska višina okoli 380 m.

 • way: Koritnica (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Koritnica (15 name matches)
  name:de=Koritenza
  name:it=Rio Coritenza
  name:sl=Koitnica
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=sl:Koritnica (reka)
  whitewater:section_grade=3
 • way: Koritnica (OSM) 26 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Koritnica (15 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1784435
  wikipedia=sl:Koritnica (reka)

  wikidata match: Q1784435
Laznica (Q1812522)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Laznica je naselje v Občini Cerkno. Ustanovljeno je bilo leta 1996 iz dela ozemlja naselja Poče. Leta 2015 je imelo 44 prebivalcev.

 • node: Laznica (OSM) 140 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Laznica (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1812522
  wikipedia=sl:Laznica, Cerkno

  wikidata match: Q1812522
Duplje (Q1816753)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Duplje so naselje v Občini Vipava.

 • node: Duplje (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Duplje (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Duple di San Tommaso (1 name matches)
  wikidata=Q1816753
  wikipedia=sl:Duplje
  population=232
  alt_name:it=Dobbia di San Tommaso (1 name matches)

  wikidata match: Q1816753
Čekovnik (Q1821940)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čekovnik je naselje, ki leži jugozahodno od mesta Idrija in tako spada pod okrilje občine Idrije. Vas sestavljajo zaselki Čekovnik, Hleviše, Nikova, Osojni vrh in Krekovše. Večina hiš leži ob glavni cesti na prisojni strani Hleviške planine, nekatere osamljene kmetije pa so od glavne ceste oddaljene tudi več kilometrov. Pokrajina je hribovita, porasla z bujnimi mešanimi gozdovi.

 • node: Čekovnik (OSM) 4.41 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Čekovnik (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1821940
  wikipedia=sl:Čekovnik

  wikidata match: Q1821940
Idrijski Log (Q1861443)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Idrijski Log je naselje v Občini Idrija.

 • node: Idrijski Log (OSM) 113 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Idrijski Log (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1861443
  wikipedia:sl=Idrijski Log

  wikidata match: Q1861443
Biljana (Q1864386)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Biljana je naselje v Goriških Brdih, ki upravno spada v Občino Brda.

 • node: Biljana (OSM) 71 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Biljana (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Bigliana (2 name matches)
  wikidata=Q1864386
  wikipedia=it:Bigliana

  wikidata match: Q1864386
Gorenja vas (Q1865397)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenja vas je naselje v Občini Kanal ob Soči.

 • node: Gorenja vas (OSM) 1.28 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=247.1
  name=Gorenja vas (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Goregna di Canale
  wikidata=Q1865397
  wikipedia=sl:Gorenja vas, Kanal
  population=148

  wikidata match: Q1865397
Italijanska kostnica nad Kobaridom (Q3944619)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)


Italijanska kostnica nad Kobaridom je spomenik pri cerkvi sv. Antona v Kobaridu italijanskim vojakom, padlim v prvi svetovni vojni.

 • node: Italijanska kostnica (OSM) 24 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Italijanska kostnica (1 name matches)
  name:de=Italienisches Beinhaus
  name:en=Italian charnel house (2 name matches)
  name:fr=Ossuaire italien
  name:it=Sacrario militare di Caporetto (5 name matches)
  historic=monument (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3944619
  wikipedia=sl:Italijanska kostnica nad Kobaridom
  wikimedia_commons=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Kobarid_ossuary.jpg

  wikidata match: Q3944619
Železniška postaja Nova Gorica (Q3970319)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Nova Gorica je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje mesto Nova Gorica. Stoji na zahodnem delu mestnega središča, tik ob meji z Italijo.

 • node: Nova Gorica (OSM) 47 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nova Gorica (10 name matches)
  train=yes
  name:de=Neu-Görz
  name:sl=Nova Gorica (10 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3970319
  wikipedia=sl:Železniška postaja Nova Gorica
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q3970319
Železniška postaja Podbrdo (Q3970482)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Podbrdo je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Podbrdo.

 • node: Podbrdo (OSM) 51 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podbrdo (6 name matches)
  train=yes
  name:de=Podberda
  name:it=Piedicolle
  name:sl=Podbrdo (6 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900176
  wikidata=Q3970482
  wikipedia=sl:Železniška postaja Podbrdo
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q3970482
Britof, Kanal ob Soči (Q4286440)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Britof je majhen gručast zaselek Ukanja tik ob meji z Italijo na griču nad levim bregom mejne reke Idrije v Občini Kanal ob Soči.

 • node: Britof (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Britof (4 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4286440
  wikipedia=sl:Britof (Ukanje)

  wikidata match: Q4286440
Železniška postaja Anhovo (Q4764369)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Anhovo je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Anhovo.

 • node: Anhovo (OSM) 45 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Anhovo (6 name matches)
  train=yes
  source=survey
  name:it=Anicova
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900056
  wikidata=Q4764369
  wikipedia=sl:Železniška postaja Anhovo
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q4764369
Smučarski center Cerkno (Q5064508)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Smučarski center Cerkno se nahaja na Črnem Vrhu (1291 m), na meji med Gorenjsko in Primorsko in ima cestne povezave z obeh strani. Razprostira se na cca. 70 hektarjih na nadmorski višini med 800 in 1300 metrov in je 10 kilometrov oddaljeno od centra Cerknega, po katerem nosi ime. Zaradi sorazmerno novih smučarskih naprav velja za eno najmodernejših smučišč v Sloveniji. Urejeno ima umetno zasneževanje ter veliko restavracijo pri zgornji postaji šestsedežnice Počivalo.

 • way: Smučarski center Cerkno (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Smučarski center Cerkno (3 name matches)
  landuse=winter_sports (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.ski-cerkno.com
  wikidata=Q5064508
  wikipedia=sl:Smučarski center Cerkno
  short_name=Cerkno (3 name matches)

  wikidata match: Q5064508
Žirovnica (Q5240028)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žirovnica je naselje v Občini Idrija.

 • node: Žirovnica (OSM) 258 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Žirovnica (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5240028
  population=26
  wikipedia:sl=Žirovnica, Idrija

  wikidata match: Q5240028
Plešivo (Q5240037)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Plešivo je naselje v Občini Brda. Deloma leži tudi v Italiji (Plessiva).

 • node: Plešivo (OSM) 0.89 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Plešivo (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5240037
  wikipedia=sl:Plešivo

  wikidata match: Q5240037
Jazne (Q5240065)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jazne so naselje v Občini Cerkno.

 • node: Jazne (OSM) 0.88 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Jazne (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5240065
  wikipedia=sl:Jazne

  wikidata match: Q5240065
Grudnica (Q1963250)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grudnica je naselje na severnem robu Čepovanskega dola ob odcepu ceste Čepovan - Postaja v Občini Tolmin.

 • node: Grudnica (OSM) 173 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grudnica (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1963250
  wikipedia:sl=Grudnica

  wikidata match: Q1963250
Tolminski Lom (Q1965553)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tolminski Lom je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Tolminski Lom (OSM) 134 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tolminski Lom (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1965553
  wikipedia:sl=Tolminski Lom

  wikidata match: Q1965553
Otlica (Q1966504)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Otlica je naselje na obrobju Trnovskega gozda nad severozahodnim robom Vipavske doline, ob cesti Predmeja-Col v Občini Ajdovščina. Naselje sestavljajo posamezni zaselki: Cerkovna vas, Kitajska, Kurja, Sibirija in posamezne okoliške kmetije. Otlica je dolga približno 3 km. Vaščani ime svojega kraja izgovarjajo kot [wtlca].

 • node: Otlica (OSM) 215 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Otlica (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Hottelz
  name:ru=Отлица (6 name matches)
  name:sl=Otlica (23 name matches)
  wikidata=Q1966504
  wikipedia=sl:Otlica

  wikidata match: Q1966504
Dolenja Trebuša (Q1973512)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenja Trebuša je naselje v Občini Tolmin. Leži v zahodni Sloveniji, v srednjem delu porečja reke Idrijce, na prostoru, kjer se območje porečja Trebušice s svojim največjim desnim pritokom Hotenjko vključuje v porečje reke Idrijce. Dolenja Trebuša se kot razloženo naselje razprostira po dolinah Hotenjke, Trebušice in Idrijce ter tudi na pobočjih hribovij nad temi dolinami, ki so vgnezdene med tri kraške planote, Šentviško planoto, Trnovski gozd in Banjšice. Naselje Dolenja Trebuša leži na stičišču Cerkljanskega hribovja, Trnovskega gozda in Tolminskega hribovja. V Dolenji Trebuši se stekajo tri doline v prometno križišče. Po Idrijski dolini se pride v smeri proti zahodu v Soško dolino proti Tolminu, proti vzhodu pa v Idrijo. Proti jugu se po dolini Trebušice pride do Čepovana, po dolini Hotenjke preko Oblakovega Vrha do Spodnje Idrije.

 • node: Dolenja Trebuša (OSM) 120 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenja Trebuša (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Tribussa di Monte Sanvito
  name:ru=Доленя-Требуша (8 name matches)
  wikidata=Q1973512
  population=287
  wikipedia:sl=Dolenja Trebuša
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q1973512
Ozeljan (Q1974323)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ozelján je naselje vaškega značaja v spodnji Vipavski dolini. Sestavljajo ga sklenjeno naselje ob stranski cesti (odcep od ceste Razdrto-Nova Gorica), staro jedro pod pobočji Trnovskega gozda ob cerkvi sv. Jakoba in več zaselkov.

 • node: Ozeljan (OSM) 188 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ozeljan (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Oslach
  name:it=Ossegliano (2 name matches)
  wikidata=Q1974323
  wikipedia=it:Ossegliano
  population=809
  wikipedia:sl=Ozeljan

  wikidata match: Q1974323
Sužid (Q1980690)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sužid je naselje v Občini Kobarid. Strnjena vas nad Kobariškim Blatom vrh prisojne terase pod Vriščami, ki tvorijo s Klini, Javorovim brdom, Laško lazno, Za malnom, Nemškim brdom in Kačnico široko podnožje Matajurja (1643 m). V bližini vasi teče potok Šjak, ki priteka s pobočja Matajurja. Na Sužiški planini (1107 m) je kraško brezno Lučavec.

 • node: Sužid (OSM) 192 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sužid (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Suschit
  name:it=Susida (1 name matches)
  name:sl=Sužid (20 name matches)
  wikidata=Q1980690

  wikidata match: Q1980690
Slap (Q1981319)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slap je vas v Vipavski dolini pod Vipavskimi brdi in spada v občino Vipava.

 • node: Slap (OSM) 81 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slap (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Slappe (1 name matches)
  name:ru=Слап (20 name matches)
  website=https://slap.si
  wikidata=Q1981319
  wikipedia=sl:Slap, Vipava
  population=429
  wikimedia_commons=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Slap_in_Vipavska_brda.jpg

  wikidata match: Q1981319
Poreče (Q1982722)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Poreče so gručasta vas v Občini Vipava. Deli se na zaselka Podboršt in Dobrava ter leži v zgornjem delu Vipavske doline, v zavetju hribov Tabor (364 m) in Šentviška Tura (963 m), ob potoku Močilnik, v neposredni bližini naselja Podnanos.

 • node: Poreče (OSM) 1.64 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Poreče (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1982722
  wikipedia=sl:Poreče
  population=108

  wikidata match: Q1982722
Lokvica (Q1990300)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lokvica je naselje v Občini Miren - Kostanjevica.

 • node: Lokvica (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lokvica (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=http://www.storija.info/cms/data/pages/000013.aspx
  name:it=Loquizza (1 name matches)
  wikidata=Q1990300
  wikipedia=sl:Lokvica
  population=80

  wikidata match: Q1990300
Kred (Q2043074)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kred je naselje v Občini Kobarid.

 • node: Kred (OSM) 33 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kred (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Artelsdorf
  name:it=Creda (2 name matches)
  name:sl=Kred (20 name matches)
  wikidata=Q2043074
  wikipedia=it:Creda

  wikidata match: Q2043074
Bilje (Q2085029)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bilje je naselje v Občini Miren - Kostanjevica.

 • node: Bilje (OSM) 421 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bilje (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Biglia (1 name matches)
  wikidata=Q2085029
  population=1258
  wikipedia:sl=Bilje, Miren - Kostanjevica

  wikidata match: Q2085029
Žapuže (Q2085675)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žapuže so naselje v Občini Ajdovščina in v neposredni bližini Ajdovščine jugovzhodno od nje. Delijo se na zgornje Žapuže, Bizjaki, spodnje Žapuže in nove Žapuže.

 • node: Žapuže (OSM) 144 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=128.3
  name=Žapuže (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Schrauenstein
  name:it=Sapuse (2 name matches)
  name:sl=Žapuže (23 name matches)
  wikidata=Q2085675
  wikipedia=sl:Žapuže
  population=316

  wikidata match: Q2085675
Gorenja Trebuša (Q2086323)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenja Trebuša je naselje v dolini Trebuščice v Občini Tolmin.

 • node: Gorenja Trebuša (OSM) 134 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenja Trebuša (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Tribussa (2 name matches)
  wikidata=Q2086323
  wikipedia:sl=Gorenja Trebuša

  wikidata match: Q2086323
Reka (Q2087490)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Reka je naselje v Občini Cerkno.

 • node: Reka (OSM) 125 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Reka (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2087490
  wikipedia=sl:Reka, Cerkno

  wikidata match: Q2087490
Doblar (Q2090849)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Doblar je vas v Soški dolini, v bližini Ročinja in Kanala.

 • node: Doblar (OSM) 186 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Doblar (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2090849
  wikipedia=sl:Doblar

  wikidata match: Q2090849
Livške Ravne (Q2091758)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Livške Ravne so naselje v Občini Kobarid.

 • node: Livške Ravne (OSM) 0.50 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1068.6
  name=Livške Ravne (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Raune (1 name matches)
  name:it=Raune di Luico (1 name matches)
  name:sl=Livške Ravne (17 name matches)
  wikidata=Q2091758
  population=21

  wikidata match: Q2091758
Ravne pri Cerknem (Q2092461)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravne pri Cerknem so naselje v Občini Cerkno.

 • node: Ravne pri Cerknem (OSM) 328 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravne pri Cerknem (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2092461
  wikipedia=sl:Ravne pri Cerknem

  wikidata match: Q2092461
Gore (Q2098051)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gore so naselje v Občini Idrija.

 • node: Gore (OSM) 31 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gore (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2098051
  wikipedia:sl=Gore, Idrija

  wikidata match: Q2098051
Kojsko (Q2104408)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kojsko je razloženo naselje na slemenu pod Sv. Križem (290 mnm) v Občini Brda.

 • node: Kojsko (OSM) 344 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kojsko (22 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Quisca (2 name matches)
  wikidata=Q2104408
  wikipedia=it:Quisca

  wikidata match: Q2104408
Plave (Q2105115)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Plave so naselje v Občini Kanal ob Soči.

 • node: Plave (OSM) 0.97 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Plave (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Plava (2 name matches)
  wikidata=Q2105115
  wikipedia=it:Plava

  wikidata match: Q2105115
Čezsoča (Q2105554)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čezsoča je naselje v Občini Bovec.

 • node: Čezsoča (OSM) 1.47 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=360
  name=Čezsoča (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Ausserdorf
  name:it=Oltresonzia (2 name matches)
  name:ru=Чезсоча (8 name matches)
  name:sl=Čezsoča (24 name matches)
  wikidata=Q2105554
  wikipedia=it:Oltresonzia
  population=322

  wikidata match: Q2105554
Budihni (Q2109310)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Budihni je naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Budihni (OSM) 76 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Budihni (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Bidichen
  wikidata=Q2109310
  population=38
  old_name:it=Budichini (2 name matches)
  wikipedia:sl=Budihni

  wikidata match: Q2109310
Slapnik (Q2109741)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slapnik je gručasta vas brez stalnih prebivalcev v Občini Brda.

 • node: Slapnik (OSM) 72 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slapnik (20 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2109741
  wikipedia=sl:Slapnik, Brda
  population=0

  wikidata match: Q2109741
Kamno (Q2111041)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kamno je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Kamno (OSM) 57 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kamno (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Camina (2 name matches)
  name:ru=Камно (21 name matches)
  name:sl=Kamno (21 name matches)
  wikidata=Q2111041
  wikipedia:sl=Kamno

  wikidata match: Q2111041
Livek (Q2114515)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Livek je naselje v Občini Kobarid.

 • node: Livek (OSM) 40 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Livek (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Libegg
  name:it=Luico (2 name matches)
  name:ru=Ливек (28 name matches)
  name:sl=Livek (28 name matches)
  wikidata=Q2114515
  wikipedia=it:Luico

  wikidata match: Q2114515
Lazna (Q2114985)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lazna je zaselek v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Lazna (OSM) 39 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lazna (25 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Lastenau im Kaltenthal
  name:it=Lasna Valfredda (2 name matches)
  wikidata=Q2114985
  population=9

  wikidata match: Q2114985
Šmihel (Q2118925)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šmihel je naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Šmihel (OSM) 1.39 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Šmihel (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=St. Mihael
  name:it=San Michele (2 name matches)
  wikidata=Q2118925
  wikipedia=sl:Šmihel, Nova Gorica

  wikidata match: Q2118925
Snežeče (Q2119092)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Snežeče so naselje v Občini Brda.

 • node: Snežeče (OSM) 87 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Snežeče (19 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2119092
  wikipedia=sl:Snežeče

  wikidata match: Q2119092
Ljubinj (Q2119911)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ljubinj je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Ljubinj (OSM) 272 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ljubinj (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Lubino (1 name matches)
  wikidata=Q2119911
  wikipedia:sl=Ljubinj

  wikidata match: Q2119911
Mlinsko (Q2121842)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mlinsko je naselje v Občini Kobarid.

 • node: Mlinsko (OSM) 57 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mlinsko (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kaisersmühlen
  name:it=Molin d'Idresca (1 name matches)
  name:sl=Mlinsko (19 name matches)
  wikidata=Q2121842

  wikidata match: Q2121842
Loke (Q2126284)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Loke so naselje z okoli 300 prebivalci v Mestni občini Nova Gorica vzhodno od Kromberka.

 • node: Loke (OSM) 0.87 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Loke (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kornhalle
  name:it=Locca (2 name matches)
  wikidata=Q2126284
  wikipedia:sl=Loke, Nova Gorica

  wikidata match: Q2126284
Kožmani (Q2128341)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kožmani so naselje v Občini Ajdovščina. Ustanovljeno je bilo leta 1991 iz dela ozemlja naselja Žapuže. Leta 2015 je imelo 110 prebivalcev.

 • node: Kožmani (OSM) 49 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kožmani (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Koschmann
  name:it=Cosmani (1 name matches)
  name:sl=Kožmani (21 name matches)
  wikidata=Q2128341
  wikipedia=sl:Kožmani

  wikidata match: Q2128341
Trnovo (Q2136969)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trnovo je kraško naselje v Mestni občini Nova Gorica. Nahaja se na regionalni cesti Nova Gorica – Lokve. Znano je po velikem spomeniku iz obdobja NOB. Spomenik, ki je delo arhitekta Eda Ravnikarja, se nahaja ob vznožju hriba Kobilnik, na vrhu katerega je tudi grobnica padlih. Na ploščah so vklesana imena več kot 3000 žrtev fašističnega nasilja iz občine Nova Gorica. Vas je bila med 2. svetovno vojno prizorišče hudih bojev med italijanskim in kasneje nemškim okupatorjem ter partizani IX. korpusa. Ljudje v vasi se večinoma vozijo na delo v Novo Gorico, nekaj je pravih kmetov.

 • node: Trnovo (OSM) 135 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trnovo (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Ternau im Königswald
  name:it=Tarnova della Selva
  name:ru=Трново (21 name matches)
  name:sl=Trnovo (21 name matches)
  wikidata=Q2136969
  wikipedia:sl=Trnovo, Nova Gorica

  wikidata match: Q2136969
Prapetno (Q2146867)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prapetno je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Prapetno (OSM) 52 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prapetno (27 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Prapetna
  name:it=Prapeno di Lubino
  wikidata=Q2146867
  wikipedia=sl:Prapetno
  population=130

  wikidata match: Q2146867
Brdo (Q2206373)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brdo je naselje v Mestni občini Nova Gorica.

 • node: Brdo (OSM) 27 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brdo (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Warde
  name:it=Berdo (2 name matches)
  wikidata=Q2206373
  population=56
  wikipedia:sl=Brdo, Nova Gorica

  wikidata match: Q2206373
Petrovo Brdo (Q2206670)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Petrovo Brdo je razloženo naselje v zatrepu Baške grape v Občini Tolmin.

 • node: Petrovo Brdo (OSM) 336 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Petrovo Brdo (27 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2206670
  old_name:it=Colle Pietro (2 name matches)
  wikipedia:sl=Petrovo Brdo

  wikidata match: Q2206670
Prapetno Brdo (Q2214539)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prapetno Brdo je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Prapetno Brdo (OSM) 73 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prapetno Brdo (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2214539
  wikipedia:sl=Prapetno Brdo

  wikidata match: Q2214539
Temnica (Q2215342)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Temnica je naselje v Občini Miren - Kostanjevica.

 • node: Temnica (OSM) 77 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Temnica (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Temenizza (2 name matches)
  wikidata=Q2215342
  wikipedia=sl:Temnica
  population=161

  wikidata match: Q2215342
Straža (Q2217824)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Straža je naselje v Občini Cerkno.

 • node: Straža (OSM) 0.78 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Straža (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2217824
  wikipedia=sl:Straža, Cerkno

  wikidata match: Q2217824
Barbana (Q2220971)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Barbana je vas v Občini Brda.

 • node: Barbana pri Fojani (OSM) 150 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Barbana pri Fojani (4 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Barbana (16 name matches)
  wikidata=Q2220971
  wikipedia=sl:Barbana, Brda

  wikidata match: Q2220971
Trtnik (Q2226173)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

za priimek glej Trtnik (priimek)

 • node: Trtnik (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trtnik (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2226173
  wikipedia:sl=Trtnik

  wikidata match: Q2226173
Slap ob Idrijci (Q2227218)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slap ob Idrijci je naselje v Občini Tolmin. Je razpotegnjen kraj. Od Tolmina je oddaljen približno 12 km. Ime je dobil po slapu, ki je padal z Vrat v dolino reke Idrijce in se je z leti izsušil. Slap ob Idrijci je posebej znan kot rojstni kraj slovenskega pisatelja Cirila Kosmača. Ta je večino svojega življenja preživel izven domačega kraja, vendar mu je posvetil skoraj ves svoj pisateljski opus. V tem kraju je kar nekaj znamenitosti, med njimi tudi štiri kraške jame v Žlebeh - dve vodni in dve suhi - ter rojstna hiša Cirila Kosmača, Kulturni dom Cirila Kosmača in KUP (Kosmačeva učna pot). Med zanimivostmi najdemo tudi ohranjen obrambni okop gradišča iz antičnih časov.

 • node: Slap ob Idrijci (OSM) 0.57 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Slap ob Idrijci (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2227218
  wikipedia:sl=Slap ob Idrijci

  wikidata match: Q2227218
Homec (Q2228032)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Homec je naselje v Občini Kobarid. Sedaj obsega 8 hišnih številk. V treh domačijah živi skupaj 8 ljudi. Zadnji so se priselili mladi Bornči, ki jih je 5 v družini. Poleg Bornčeve domačije so naseljene še Klinkonova domačija in Golinova domačija.

 • node: Homec (OSM) 61 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Homec (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Hometz
  name:it=Comes (1 name matches)
  name:sl=Homec (17 name matches)
  wikidata=Q2228032
  wikipedia=it:Homec

  wikidata match: Q2228032
Masore (Q2228094)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Masore so naselje v Občini Idrija.

 • node: Masore (OSM) 285 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Masore (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2228094
  wikipedia:sl=Masore

  wikidata match: Q2228094
Grant (Q2231457)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grant je vas v Občini Tolmin. Nahaja se na nad severnimi pobočji Baške grape, na prisojnem, južnem pobočju gore Rodica (1964 m), nedaleč od vasi Rut. Grant so v 13. stoletju skupaj z Rutom in drugimi vasmi ustanovili tirolski kolonizatorji. Mimo vasi teče potok Runža oziroma Šventarska grapa. Cestni dostop do Granta je po cesti Bača pri Modreju-Podbrdo in nato po cesti ob potoku Koritnica, mimo vasi Rut.

 • node: Grant (OSM) 72 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grant (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Grandi (1 name matches)
  wikidata=Q2231457
  wikipedia=it:Grandi (Tolmino)
  wikipedia:sl=Grant, Tolmin

  wikidata match: Q2231457
Belo (Q2242620)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Belo je naselje v Občini Brda.

 • node: Belo (OSM) 107 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Belo (18 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2242620
  wikipedia=sl:Belo, Brda

  wikidata match: Q2242620
Seniški Breg (Q2249391)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Seniški Breg je naselje v Občini Kanal ob Soči.

 • node: Seniški Breg (OSM) 0.81 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Seniški Breg (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2249391
  wikipedia=sl:Seniški Breg

  wikidata match: Q2249391
Čiginj (Q2249438)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čiginj je vas v Občini Tolmin, od Tolmina oddaljena približno pet kilometrov.

 • node: Čiginj (OSM) 53 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Čiginj (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Cighino (2 name matches)
  name:ru=Чигинь (8 name matches)
  wikidata=Q2249438
  wikipedia=it:Cighino
  wikipedia:sl=Čiginj

  wikidata match: Q2249438
Selišče (Q2254059)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Selišče je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Selišče (OSM) 249 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Selišče (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Wikipedia
  wikipedia=sl:Selišče, Tolmin
  population=23
  wikidata=Q2254059

  wikidata match: Q2254059
Ajševica (Q2255940)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ajševica je naselje z 265 prebivalci v Mestni občini Nova Gorica, jugovzhodno od mesta.

 • node: Ajševica (OSM) 156 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ajševica (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
  name:de=Aisowitz im Rosenthal (1 name matches)
  name:it=Aisovizza (2 name matches)
  name:ru=Айшевица (2 name matches)
  wikidata=Q2255940
  wikipedia=it:Aisovizza

  wikidata match: Q2255940
Pristava (Q2259846)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pristava je naselje s skoraj 400 prebivalci v Mestni občini Nova Gorica in eno od štirih predmestij Nove Gorice (poleg Solkana, Rožne Doline in Kromberka). Je obmejno naselje pod Kostanjevico oz. zahodno od Vile Rafut in severozahodno od Rožne Doline). Na vzpetini nad Pristavo stoji Frančiškanski samostan Kostanjevica pri Novi Gorici.

 • node: Pristava (OSM) 255 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pristava (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Prestau
  name:it=Prestava (2 name matches)
  name:sl=Pristava (17 name matches)
  name:fur=Rafût
  wikidata=Q2259846
  wikipedia=it:Prestava

  wikidata match: Q2259846
Dolga Poljana (Q2263802)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolga Poljana je vas v Občini Ajdovščina.

 • node: Dolga Poljana (OSM) 123 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolga Poljana (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Langenfeld
  name:it=Campolongo di Vipacco (2 name matches)
  name:sl=Dolga Poljana (28 name matches)
  wikidata=Q2263802
  wikipedia=sl:Dolga Poljana

  wikidata match: Q2263802
Hudajužna (Q2264788)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hudajužna je vas v Baški grapi in leži v Občini Tolmin.

 • node: Hudajužna (OSM) 0.66 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hudajužna (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2264788
  wikipedia:sl=Hudajužna

  wikidata match: Q2264788
Gabrje (Q2266316)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gabrje je naselje v Občini Tolmin.

 • node: Gabrje (OSM) 67 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gabrje (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wiki