Lower Sava Statistical Region

Lower Sava Statistical Region, Slovenia
category: boundary — type: census — OSM: relation 1703401
Hrastek (Q3440573)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hrastek je naselje v Občini Krško.

 • node: Hrastek (OSM) 53 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hrastek (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440573
  wikipedia=sl:Hrastek

  wikidata match: Q3440573
Bistrica ob Sotli (Q46690)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bistrica ob Sotli je naselje v Sloveniji in središče Občine Bistrica ob Sotli.

 • relation: Bistrica ob Sotli (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=149
  name=Bistrica ob Sotli (34 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=St. Peter bei Königsberg
  name:sl=Bistrica ob Sotli (34 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13377731
  ISO3166-2=SI-149
  wikipedia=sl:Občina Bistrica ob Sotli
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q13377731
 • node: Bistrica ob Sotli (OSM) 81 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bistrica ob Sotli (34 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=St. Peter bei Königsberg
  name:ru=Бистрица-об-Сотли (1 name matches)
  name:sl=Bistrica ob Sotli (34 name matches)
  wikidata=Q46690
  wikipedia=sl:Bistrica ob Sotli
  population=282

  wikidata match: Q46690
Obrežje (Q2106336)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Obrežje je naselje v Občini Brežice. Naselje meji na republiko Hrvaško, v njem je mednarodni cestni mejni prehod Obrežje. Slednji velja za največji slovenski mejni prehod. Predstavlja neposredno avtocestno povezavo med Ljubljano in Zagrebom.

 • node: Obrežje (OSM) 1.28 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Obrežje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2106336
  wikipedia:sl=Obrežje, Brežice

  wikidata match: Q2106336
Grad Sevnica (Q3402432)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Sevnica je srednjeveški grad, ki stoji na razglednem griču nad starim mestnim jedrom Sevnice.

 • relation: Grad Sevnica (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grad Sevnica (7 name matches)
  access=yes
  height=20
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3402432
  addr:city=Sevnica
  wikipedia=sl:Grad Sevnica
  addr:street=Cesta na grad
  addr:postcode=8290
  addr:housenumber=17
  wikimedia_commons=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Sevnica_Castle_from_the_W.jpg

  wikidata match: Q3402432
Grad Brežice (Q3402579)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Brežice (nemško Rann) je danes najvidnejša stavba v Brežicah, ki jo mesto s pridom koristi. V njej domuje Posavski muzej Brežice s številnimi zbirkami, v viteški dvorani potekajo številne prireditve, v grajski kleti shranjujejo vino Vina Brežice.

 • relation: Grad Brežice (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grad Brežice (14 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3402579
  addr:city=Brežice
  addr:street=Cesta prvih borcev
  wikipedia:sl=Grad Brežice
  addr:postcode=8250
  addr:housenumber=1

  wikidata match: Q3402579
Slogonsko (Q3440892)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slogonsko je naselje v Občini Brežice.

 • node: Slogonsko (OSM) 0.96 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Slogonsko (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440892
  wikipedia:sl=Slogonsko

  wikidata match: Q3440892
Mestna občina Krško (Q3484655)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mestna občina Krško je nova in ena izmed 12 mestnih občin v Sloveniji z okoli 26.000 prebivalci s središčem v Krškem. Do 10. novembra 2021 je bila ena izmed 212 občin v Sloveniji. Pri nas in v svetu je znana po edini slovenski jedrski elektrarni. Ima 158 naselij.

 • relation: Krško (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=54
  name=Krško (10 name matches)
  place=municipality
  name:de=Gurkfeld
  name:sl=Krško (10 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3484655
  ISO3166-2=SI-054
  wikipedia=sl:Občina Krško
  admin_level=8

  wikidata match: Q3484655
Grad Mokrice (Q4280677)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Mokrice se nahaja jugovzhodno od naselja Čatež ob Savi. Prva pisna omemba gradu sega v leto 1444, čeprav je na njegovem mestu v obdobju Rimskega imperija že stala utrdba, imenovana Romula. Ta je izpričana v mapi zemljevidov iz 4. stoletja, imenovani Tabula Peutingeriana. Pod rimsko utrdbo je ležalo istoimensko rimsko naselje, od katerega se je ohranilo več izkopanih predmetov. Grad Mokrice stoji na griču nad desnim bregom reke Save, etimologija njegovega imena pa se nanaša na nekoč močvirnato, tj. mokro območje v njegovi okolici.

 • relation: Grad Mokrice (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grad Mokrice (12 name matches)
  layer=1
  tourism=attraction (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4280677
  addr:city=Jesenice na Dolenjskem
  roof:shape=gabled
  addr:street=Rajec
  wikipedia:sl=Grad Mokrice
  addr:postcode=8261
  roof:material=roof_tiles
  addr:housenumber=4

  wikidata match: Q4280677
 • way: Golf igrišče Grad Mokrice (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Golf igrišče Grad Mokrice
  email=golf@terme-catez.si
  phone=+386 7 4574246
  leisure=golf_course (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Golfplatz Schloss Mokrice
  name:en=Golf Club Castle Mokrice (12 name matches)
  website=https://www.terme-catez.si/en/mokrice-resort/
  addr:city=Jesenice na Dolenjskem
  addr:street=Rajec
  description=18 hole Par 71
  addr:country=SI
  addr:postcode=8261
  addr:housenumber=4
Železniško postajališče Libna (Q12807590)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Libna je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnja naselja Stari Grad (kjer se dejansko nahaja), Spodnji Stari Grad, Dolenja vas pri Krškem, Libna in Spodnja Libna. Postajališče sestavljata dva perona, na vsaki strani proge po eden.

 • node: Libna (OSM) 15 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Libna (3 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807590
  wikipedia=sl:Železniško postajališče Libna
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q12807590
Stankovo (Q2093351)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stankovo je naselje v Občini Brežice.

 • node: Stankovo (OSM) 328 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stankovo (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2093351
  wikipedia:sl=Stankovo

  wikidata match: Q2093351
Goreljce (Q2093404)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Goreljce so naselje v Občini Radece.

 • node: Goreljce (OSM) 74 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Goreljce (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2093404
  wikipedia=sl:Goreljce

  wikidata match: Q2093404
Raztez (Q2093628)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Raztez je naselje v Občini Krško.

 • node: Raztez (OSM) 0.74 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Raztez (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Разтез (26 name matches)
  wikidata=Q2093628
  wikipedia=sl:Raztez

  wikidata match: Q2093628
Loška Gora (Q2097767)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Loška Gora je naselje v Občini Radeče.

 • node: Loška Gora (OSM) 183 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Loška Gora (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2097767
  wikipedia=sl:Loška Gora, Radeče

  wikidata match: Q2097767
Selce nad Blanco (Q2097972)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Selce nad Blanco je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Selce nad Blanco (OSM) 172 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Selce nad Blanco (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2097972
  wikipedia=sl:Selce nad Blanco

  wikidata match: Q2097972
Koritnica (Q2099994)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koritnica je naselje v Občini Krško.

 • node: Koritnica (OSM) 85 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Koritnica (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2099994
  wikipedia=sl:Koritnica, Krško

  wikidata match: Q2099994
Male Vodenice (Q2103509)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Male Vodenice so vas v Občini Kostanjevica na Krki. V vasi je cerkev Sv. Marije, od koder se ponuja lep razgled na Kostanjevico, Krakovski gozd in okolico.

 • node: Male Vodenice (OSM) 45 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Male Vodenice (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2103509
  wikipedia=sl:Male Vodenice

  wikidata match: Q2103509
Mrtovec (Q2110012)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mrtovec je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Mrtovec (OSM) 479 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mrtovec (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2110012
  wikipedia=sl:Mrtovec

  wikidata match: Q2110012
Arnovo selo (Q2112284)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Arnovo selo je naselje v Občini Brežice.

 • node: Arnovo selo (OSM) 398 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Arnovo selo (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2112284
  population=307
  wikipedia:sl=Arnovo selo

  wikidata match: Q2112284
Frluga (Q2113111)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Frluga je naselje v Občini Krško.

 • node: Frluga (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Frluga (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2113111
  wikipedia=sl:Frluga

  wikidata match: Q2113111
Hotemež (Q2116494)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hotemež je naselje v Občini Radeče. Naselje je ime dobilo po dvorcu Hotemež (Hottemesch). Zgradili so ga Lambergi sredi 16. stol.

 • node: Hotemež (OSM) 133 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hotemež (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2116494
  wikipedia=sl:Hotemež

  wikidata match: Q2116494
Brestanica (Q2117325)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brestanica, do leta 1953 Rajhenburg (nemško Reichenburg) je naselje trškega značaja v Občini Krško.

 • node: Brestanica (OSM) 108 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=177.9
  name=Brestanica (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Reichenburg (1 name matches)
  name:ru=Брестаница (4 name matches)
  old_name=Rajhenburg (1 name matches)
  wikidata=Q2117325
  wikipedia=sl:Brestanica
  population=963

  wikidata match: Q2117325
Anže (Q2122788)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Anže so naselje v Občini Krško. Naselje spada v župnijo Brestanica.

 • node: Anže (OSM) 108 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Anže (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Anschel
  wikidata=Q2122788
  wikipedia=sl:Anže, Krško

  wikidata match: Q2122788
Leskovec pri Krškem (Q2125054)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Leskovec pri Krškem je naselje v Občini Krško.

 • node: Leskovec pri Krškem (OSM) 0.61 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Leskovec pri Krškem (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Лесковец-при-Кршкем (6 name matches)
  wikidata=Q2125054
  wikipedia=sl:Leskovec pri Krškem

  wikidata match: Q2125054
Kremen (Q2126365)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kremen je naselje v Občini Krško. Na vrhu istoimenskega hriba se nahaja cerkev Svetega Primoža in Felicijana

 • node: Kremen (OSM) 271 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kremen (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kremen (20 name matches)
  wikidata=Q2126365
  wikipedia=sl:Kremen, Krško

  wikidata match: Q2126365
Lomno (Q2129215)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lomno je naselje v Občini Krško.

 • node: Lomno (OSM) 27 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lomno (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2129215
  wikipedia=sl:Lomno

  wikidata match: Q2129215
Gorenje Dole (Q2134227)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenje Dole so naselje v Občini Krško.

 • node: Gorenje Dole (OSM) 198 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenje Dole (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2134227
  wikipedia=sl:Gorenje Dole, Krško

  wikidata match: Q2134227
Mali Obrež (Q2134278)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mali Obrež je naselje v Občini Brežice.

 • node: Mali Obrež (OSM) 126 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mali Obrež (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2134278
  wikipedia:sl=Mali Obrež

  wikidata match: Q2134278
Zabukovje nad Sevnico (Q2135029)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zabukovje nad Sevnico je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Zabukovje nad Sevnico (OSM) 171 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zabukovje nad Sevnico (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2135029
  wikipedia=sl:Zabukovje nad Sevnico

  wikidata match: Q2135029
Blanca (Q2137283)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Blanca je naselje v Občini Sevnica. Skozi Blanco teče potok Blanščica, ki se izliva v reko Savo. Blanca ima svojo železniško postajo na železniški progi med Zagrebom in Ljubljano.

 • node: Blanca (OSM) 67 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Blanca (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2137283
  wikipedia=sl:Blanca

  wikidata match: Q2137283
Pišece (Q2138280)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pišece so vas v Bizeljskem gričevju v Občini Brežice.

 • node: Pišece (OSM) 173 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pišece (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Пишеце (8 name matches)
  wikidata=Q2138280
  wikipedia:sl=Pišece

  wikidata match: Q2138280
Bizeljska vas (Q2140199)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bizeljska vas je naselje v Občini Brežice.

 • node: Bizeljska vas (OSM) 178 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bizeljska vas (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2140199
  population=52
  wikipedia:sl=Bizeljska vas

  wikidata match: Q2140199
Gorenja Lepa vas (Q2140296)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenja Lepa vas je naselje v Občini Krško.

 • node: Gorenja Lepa vas (OSM) 414 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenja Lepa vas (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2140296
  wikipedia=sl:Gorenja Lepa vas

  wikidata match: Q2140296
Skrovnik (Q2141090)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Skrovnik je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Skrovnik (OSM) 79 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Skrovnik (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2141090
  wikipedia=sl:Skrovnik

  wikidata match: Q2141090
Trebež (Q2143906)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trebež je naselje v Občini Brežice.

 • node: Trebež (OSM) 0.72 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Trebež (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2143906
  wikipedia:sl=Trebež, Brežice

  wikidata match: Q2143906
Konjsko (Q2145679)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Konjsko je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Konjsko (OSM) 86 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=316.1
  name=Konjsko (13 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2145679
  wikipedia=sl:Konjsko, Sevnica
  population=72

  wikidata match: Q2145679
Ivandol (Q2151627)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ivandol je naselje v Občini Krško.

 • node: Ivan Dol (OSM) 132 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ivan Dol (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2151627
  wikipedia=sl:Ivandol

  wikidata match: Q2151627
Spodnji Stari Grad (Q2220424)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnji Stari Grad je naselje v Občini Krško.

 • node: Spodnji Stari Grad (OSM) 406 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnji Stari Grad (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2220424
  wikipedia=sl:Spodnji Stari Grad
  population=237

  wikidata match: Q2220424
Čelovnik (Q2077189)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čelovnik je naselje, ki spada pod občino Sevnica.

 • node: Čelovnik (OSM) 1.63 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=518
  name=Čelovnik (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2077189
  wikipedia=sl:Čelovnik
  population=16

  wikidata match: Q2077189
Stari Dvor (Q2085983)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stari Dvor je naselje v Občini Radeče.

 • node: Stari Dvor (OSM) 233 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stari Dvor (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2085983
  wikipedia=sl:Stari Dvor

  wikidata match: Q2085983
Pijavice (Q2088063)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pijavice so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Pijavice (OSM) 47 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pijavice (15 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2088063
  wikipedia=sl:Pijavice

  wikidata match: Q2088063
Krmelj (Q2088167)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Krmelj je naselje v Občini Sevnica. Nahaja se v ozki dolini potoka Hinje, v razkošju dolenjskih gričev, v najvzhodnejšem delu Mirnske doline, ki jo je oblikovala reka Mirna. Naselje obdajajo številni griči na katerih pridelujejo cviček.

 • node: Krmelj (OSM) 381 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Krmelj (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Крмель (8 name matches)
  wikidata=Q2088167
  wikipedia=sl:Krmelj

  wikidata match: Q2088167
Primož (Q2330451)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Primož je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Primož (OSM) 60 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Primož (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=survey
  wikidata=Q2330451
  wikipedia=sl:Primož, Sevnica

  wikidata match: Q2330451
Apnenik pri Boštanju (Q2334038)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Apnenik pri Boštanju je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Apnenik pri Boštanju (OSM) 0.91 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Apnenik pri Boštanju (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2334038
  wikipedia=sl:Apnenik pri Boštanju

  wikidata match: Q2334038
Metni Vrh (Q2340124)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Metni Vrh je naselje v Občini Sevnica, ki leži v Posavski regiji oz. tradicionalno na Štajerskem. Kraj je na nadmorski višini 571m.

 • node: Metni Vrh (OSM) 85 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=571
  name=Metni Vrh (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2340124
  wikipedia=sl:Metni Vrh
  population=165

  wikidata match: Q2340124
Globočice pri Kostanjevici (Q2340228)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Globočice pri Kostanjevici so naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Globočice pri Kostanjevici (OSM) 405 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Globočice pri Kostanjevici (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2340228
  wikipedia=sl:Globočice pri Kostanjevici

  wikidata match: Q2340228
Ples (Q2341871)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ples je naselje v Občini Bistrica ob Sotli.

 • node: Ples (OSM) 288 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ples (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Plesdorf
  name:sl=Ples (19 name matches)
  wikidata=Q2341871
  wikipedia=sl:Ples, Bistrica ob Sotli

  wikidata match: Q2341871
Kostanjevica na Krki (Q15885)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kostanjevica na Krki, tudi Kostanjevica ob Krki, ( izgovorjava ) je mestece v Sloveniji in središče občine Kostanjevica na Krki. Osrednji del naselja leži na umetnem otoku na reki Krki.

 • relation: Kostanjevica na Krki (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=197
  name=Kostanjevica na Krki (34 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Landstraß an der Gurk
  name:sl=Kostanjevica na Krki (34 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12062190
  ISO3166-2=SI-197
  wikipedia=sl:Občina Kostanjevica na Krki
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q12062190
 • node: Kostanjevica na Krki (OSM) 0.53 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kostanjevica na Krki (34 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Костаневица-на-Крки (2 name matches)
  name:sl=Kostanjevica na Krki (34 name matches)
  alt_name=Kostanjevica ob Krki
  wikidata=Q15885
  wikipedia=sl:Kostanjevica na Krki
  population=729
  old_name:de=Landstraß an der Gurk
  source:population=https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8135

  wikidata match: Q15885
Radeče (Q15908)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Radeče ( izgovorjava ) so mesto v Posavju z 2.000 prebivalci in središče občine Radeče, ob izlivu potoka Sopota v reko Savo; med Zidanim mostom in Sevnico. Razvilo se je ob stičišču cestnih, (vodnih) in železniških in prometnih poti, ki povezujejo Dolenjsko, Celjsko kotlino, Spodnje Posavje in Posavsko hribovje. Leta 1862 je bila mimo naselja (na levem bregu reke Save) speljana železniška proga Zidani most - Zagreb (glej tudi: Železniška postaja Zidani Most), zaradi česar je pričel zamirati rečni, splavarski promet. Radeče obkrožajo hribi Loška gora (489 mnm), Vranski hrib (579 mnm), Svinjski rt (497 mnm), Stari grad (272 mnm), V hribu (572 mnm) in Kočevarjev hrib (580 mnm). K mestu spada zaselek Prnovše, Radeče pa se na zahodu nadaljujejo z naseljem Njivice.

 • relation: Radeče (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=99
  name=Radeče (58 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Ratschach
  name:sl=Radeče (58 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13377986
  ISO3166-2=SI-099
  wikipedia=sl:Občina Radeče
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q13377986
 • node: Radeče (OSM) 1.00 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=194
  name=Radeče (58 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Ratschach
  name:ru=Радече (10 name matches)
  name:sl=Radeče (58 name matches)
  wikidata=Q15908
  wikipedia=sl:Radeče
  population=2296
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q15908
Dunaj (Q261143)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dunaj je naselje v Občini Krško. Ime naselja izhaja iz nekdaj mogočne prazgodovinske trdnjave Dunum, ki je stala na gori Sv. Lovrenca nad Krškim.

 • node: Dunaj (OSM) 479 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dunaj (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q261143
  wikipedia=sl:Dunaj, Krško

  wikidata match: Q261143
Mrzlava vas (Q1906342)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mrzlava vas je naselje v Občini Brežice.

 • node: Mrzlava vas (OSM) 368 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mrzlava vas (31 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1906342
  wikipedia:sl=Mrzlava vas

  wikidata match: Q1906342
Kladje nad Blanco (Q1908720)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kladje nad Blanco je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Kladje nad Blanco (OSM) 382 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kladje nad Blanco (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1908720
  wikipedia=sl:Kladje nad Blanco

  wikidata match: Q1908720
Cerina (Q1910149)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerina je naselje v Občini Brežice.

 • node: Cerina (OSM) 143 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerina (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1910149
  wikipedia:sl=Cerina

  wikidata match: Q1910149
Stranje (Q1913860)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stranje so naselje v Občini Krško.

 • node: Stranje (OSM) 1.28 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Stranje (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1913860
  wikipedia=sl:Stranje, Krško

  wikidata match: Q1913860
Kal pri Krmelju (Q1921158)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kal pri Krmelju je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Kal pri Krmelju (OSM) 339 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kal pri Krmelju (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1921158
  wikipedia=sl:Kal pri Krmelju

  wikidata match: Q1921158
Hinje (Q1923672)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hinje so naselje v Občini Sevnica. Naselje je bilo ustanovljeno januarja 1998 z odlokom Občine Sevnica z dne 23. decembra 1997 iz dela ozemlja naselja Koludrje. Leta 2015 je imelo 47 prebivalcev.

 • node: Hinje (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hinje (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1923672
  wikipedia=sl:Hinje, Sevnica

  wikidata match: Q1923672
Prešna Loka (Q1935305)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prešna Loka je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Prešna Loka (OSM) 163 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prešna Loka (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1935305
  wikipedia=sl:Prešna Loka

  wikidata match: Q1935305
Mali Cirnik (Q1938146)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mali Cirnik je naselje v Občini Brežice.

 • node: Mali Cirnik (OSM) 252 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mali Cirnik (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1938146
  wikipedia:sl=Mali Cirnik

  wikidata match: Q1938146
Krška vas (Q1945695)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Krška vas je naselje v Občini Brežice.

 • node: Krška vas (OSM) 373 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Krška vas (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Кршка-Вас (2 name matches)
  wikidata=Q1945695
  wikipedia:sl=Krška vas, Brežice

  wikidata match: Q1945695
Slančji Vrh (Q1948290)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slančji Vrh je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Slančji Vrh (OSM) 247 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slančji Vrh (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1948290
  wikipedia=sl:Slančji Vrh

  wikidata match: Q1948290
Hudo Brezje (Q1952352)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hudo Brezje je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Hudo Brezje (OSM) 40 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hudo Brezje (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1952352
  wikipedia=sl:Hudo Brezje

  wikidata match: Q1952352
Drušče (Q2343071)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Drušče (nemško Druss) so majhna vasica na jugovzhodu Slovenije v občini Sevnica. Vas leži v kotlini in ima razgiban relief. Ima dolgo in bogato zgodovino, ki sega (po navedbah starih listin) v leto 800 našega štetja. Vas je porazdeljena po veliki površini in zajema: Hantinc, Pečice, Velike Drušče in Male Drušče. Vsa ta imena pa sestavljajo celotno vas Drušče. Na velikih Druščah stoji cerkev sv. Barbare, ki je zavetnica rudarjev.

 • node: Drušče (OSM) 167 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Drušče (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2343071
  wikipedia=sl:Drušče

  wikidata match: Q2343071
Sajevce (Q2352297)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sajevce so naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Sajevce (OSM) 64 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sajevce (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2352297
  wikipedia=sl:Sajevce

  wikidata match: Q2352297
 • node: Sajevce (OSM) 1.78 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sajevce (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Strmo Rebro (Q2353297)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Strmo Rebro je naselje v Občini Krško.

 • node: Strmo Rebro (OSM) 36 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Strmo Rebro (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2353297
  wikipedia=sl:Strmo Rebro

  wikidata match: Q2353297
Veliki Dol (Q2353836)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veliki Dol je naselje v Občini Krško.

 • node: Veliki Dol (OSM) 0.91 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Veliki Dol (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2353836
  wikipedia=sl:Veliki Dol, Krško

  wikidata match: Q2353836
Mala Hubajnica (Q2354127)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mala Hubajnica je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Mala Hubajnica (OSM) 73 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mala Hubajnica (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2354127
  wikipedia=sl:Mala Hubajnica

  wikidata match: Q2354127
Ardro pri Raki (Q2356373)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ardro pri Raki je naselje v Občini Krško.

 • node: Ardro pri Raki (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ardro pri Raki (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2356373
  wikipedia=sl:Ardro pri Raki

  wikidata match: Q2356373
Jeperjek (Q2359482)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jeperjek je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Jeperjek (OSM) 0.72 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Jeperjek (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2359482
  wikipedia=sl:Jeperjek

  wikidata match: Q2359482
Globočice (Q2366850)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Globočice je naselje pri Čatežu ob Savi v Občini Brežice.

 • node: Globočice (OSM) 213 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Globočice (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2366850
  wikipedia:sl=Globočice, Brežice

  wikidata match: Q2366850
Jelše (Q2370903)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jelše so naselje v Občini Krško.

 • node: Jelše (OSM) 57 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jelše (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2370903
  wikipedia=sl:Jelše, Krško

  wikidata match: Q2370903
Spodnja Libna (Q2391600)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnja Libna je naselje v Občini Krško.

 • node: Spodnja Libna (OSM) 1.21 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnja Libna (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2391600
  wikipedia=sl:Spodnja Libna

  wikidata match: Q2391600
Videm (Q2393519)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Videm je naselje v Občini Krško.

 • node: Videm (OSM) 86 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Videm (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2393519
  wikipedia=sl:Videm, Krško

  wikidata match: Q2393519
Silovec (Q2394910)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Silovec je naselje v Občini Brežice.

 • node: Silovec (OSM) 24 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=377.6
  name=Silovec (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2394910
  population=37
  wikipedia:sl=Silovec

  wikidata match: Q2394910
Obrežje (Q2400335)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Obrežje je naselje v Občini Radeče. Ustanovljeno je bilo leta 1994 iz dela ozemlja naselja Obrežje pri Zidanem Mostu. Leta 2015 je imelo 163 prebivalcev.

 • node: Obrežje (OSM) 120 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Obrežje (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2400335
  wikipedia=sl:Obrežje, Radeče

  wikidata match: Q2400335
Dobe (Q2402086)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobe so naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Dobe (OSM) 244 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobe (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2402086
  wikipedia=sl:Dobe

  wikidata match: Q2402086
Križan Vrh (Q2403289)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Križan Vrh je naselje v Občini Bistrica ob Sotli.

 • node: Križan Vrh (OSM) 107 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Križan Vrh (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Krischanverh
  name:sl=Križan Vrh (18 name matches)
  wikidata=Q2403289
  wikipedia=sl:Križan Vrh

  wikidata match: Q2403289
Gabrje pri Dobovi (Q2404615)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gabrje pri Dobovi je naselje v Občini Brežice.

 • node: Gabrje pri Dobovi (OSM) 0.62 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gabrje pri Dobovi (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2404615
  wikipedia=en:Gabrje pri Dobovi

  wikidata match: Q2404615
Vrtača (Q2539419)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrtača je naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Vrtača (OSM) 299 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrtača (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2539419
  wikipedia=sl:Vrtača, Kostanjevica na Krki

  wikidata match: Q2539419
Dolnje Brezovo (Q2543284)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolnje Brezovo je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Dolnje Brezovo (OSM) 382 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolnje Brezovo (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2543284
  wikipedia=sl:Dolnje Brezovo

  wikidata match: Q2543284
Sobenja vas (Q2549467)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sobenja vas je naselje v Občini Brežice.

 • node: Sobenja vas (OSM) 136 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sobenja vas (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2549467
  wikipedia:sl=Sobenja vas

  wikidata match: Q2549467
Zgornje Mladetiče (Q2549905)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornje Mladetiče so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Zgornje Mladetiče (OSM) 34 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornje Mladetiče (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2549905
  wikipedia=sl:Zgornje Mladetiče

  wikidata match: Q2549905
Hrastje ob Bistrici (Q2552085)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hrastje ob Bistrici je naselje v Občini Bistrica ob Sotli.

 • node: Hrastje ob Bistrici (OSM) 1.21 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=198.5-320
  name=Hrastje ob Bistrici (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Hrastje
  name:sl=Hrastje ob Bistrici (22 name matches)
  wikidata=Q2552085
  wikipedia=sl:Hrastje ob Bistrici
  population=141

  wikidata match: Q2552085
Kalce-Naklo (Q2562328)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kalce-Naklo je naselje v Občini Krško. Naselje je preprosta kmečka vas, ki je obdana s številnimi polji. Proti vzhodu se razteza Krakovski gozd, ki je pomemben vir energije večini prebivalstva za ogrevanje stanovanj.

 • node: Kalce-Naklo (OSM) 141 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kalce-Naklo (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2562328
  wikipedia=sl:Kalce - Naklo

  wikidata match: Q2562328
Koritno (Q2562510)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koritno je naselje v Občini Brežice.

 • node: Koritno (OSM) 92 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=330
  name=Koritno (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2562510
  population=84
  wikipedia:sl=Koritno, Brežice

  wikidata match: Q2562510
Rakovec (Q2563170)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rakovec je naselje v Občini Brežice. Leži na desnem bregu reke Sotle in je ena izmed sedmih vasi Krajevne skupnosti Kapele.

 • node: Rakovec (OSM) 118 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rakovec (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2563170
  wikipedia:sl=Rakovec, Brežice

  wikidata match: Q2563170
Brunška Gora (Q2566306)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brunška Gora je naselje v Občini Radeče. Leži med Hotemežem, Brunkom in Goreljcami.

 • node: Brunška Gora (OSM) 133 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brunška Gora (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2566306
  wikipedia=sl:Brunška Gora

  wikidata match: Q2566306
Rudna vas (Q2572919)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rudna vas je naselje v Občini Radeče.

 • node: Rudna vas (OSM) 73 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rudna vas (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2572919
  wikipedia=sl:Rudna vas

  wikidata match: Q2572919
Površje (Q2574479)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Površje je naselje v Občini Krško.

 • node: Površje (OSM) 369 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Površje (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2574479
  wikipedia=sl:Površje, Krško

  wikidata match: Q2574479
Podgorica (Q2577994)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podgorica je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Podgorica (OSM) 1.46 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Podgorica (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2577994
  wikipedia=sl:Podgorica, Sevnica

  wikidata match: Q2577994
Ravni (Q2581102)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravni so naselje v Občini Krško.

 • node: Ravni (OSM) 85 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravni (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2581102
  wikipedia=sl:Ravni

  wikidata match: Q2581102
Velike Vodenice (Q2581630)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Velike Vodenice so naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Velike Vodenice (OSM) 115 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Velike Vodenice (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2581630
  wikipedia=sl:Velike Vodenice

  wikidata match: Q2581630
Železniško postajališče Jelovec (Q12807588)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Jelovec je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Jelovec.

 • node: Jelovec (OSM) 204 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jelovec (2 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807588

  wikidata match: Q12807588
Veliki Obrež (Q2279116)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veliki Obrež je naselje v Občini Brežice.

 • node: Veliki Obrež (OSM) 36 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Veliki Obrež (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2279116
  wikipedia:sl=Veliki Obrež

  wikidata match: Q2279116
Kobile (Q2289828)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kobile so naselje v Občini Krško.

 • node: Kobile (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kobile (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2289828
  wikipedia=sl:Kobile

  wikidata match: Q2289828
Šutna (Q2292503)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šutna je naselje v Občini Krško.

 • node: Šutna (OSM) 110 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šutna (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2292503
  wikipedia=sl:Šutna, Krško

  wikidata match: Q2292503
Planina pri Raki (Q2309056)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Planina pri Raki je naselje v Občini Krško.

 • node: Planina pri Raki (OSM) 62 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Planina pri Raki (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2309056
  wikipedia=sl:Planina pri Raki

  wikidata match: Q2309056
Jelovec (Q2314902)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jelovec je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Jelovec (OSM) 411 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jelovec (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2314902
  wikipedia=sl:Jelovec, Sevnica

  wikidata match: Q2314902
Čedem (Q2321632)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čedem je naselje v Občini Brežice.

 • node: Čedem (OSM) 95 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Čedem (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2321632
  wikipedia:sl=Čedem

  wikidata match: Q2321632
Gabrje (Q2322973)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gabrje so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Gabrje (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gabrje (13 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2322973
  wikipedia=sl:Gabrje, Sevnica

  wikidata match: Q2322973
Slap (Q2323853)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slap je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Slap (OSM) 233 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slap (14 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2323853
  wikipedia=sl:Slap, Sevnica

  wikidata match: Q2323853
Armeško (Q2326714)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Armeško je naselje v Občini Krško. Spada v krajevno skupnost Brestanica in župnijo Brestanica.

 • node: Armeško (OSM) 0.73 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Armeško (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Armesberg in der Steiermark
  wikidata=Q2326714
  wikipedia=sl:Armeško

  wikidata match: Q2326714
Dolenja vas pri Raki (Q2372896)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenja vas pri Raki je naselje v Občini Krško.

 • node: Dolenja vas pri Raki (OSM) 53 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenja vas pri Raki (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2372896
  wikipedia=sl:Dolenja vas pri Raki

  wikidata match: Q2372896
Črešnjice pri Cerkljah (Q2373793)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Črešnjice pri Cerkljah so naselje v Krajevni skupnosti Cerklje ob Krki in Občini Brežice.

 • node: Črešnjice pri Cerkljah (OSM) 112 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=154.1
  name=Črešnjice pri Cerkljah (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2373793
  population=230
  wikipedia:sl=Črešnjice pri Cerkljah

  wikidata match: Q2373793
Mali Koren (Q2377118)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mali Koren je naselje v Občini Krško.

 • node: Mali Koren (OSM) 320 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mali Koren (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2377118
  wikipedia=sl:Mali Koren

  wikidata match: Q2377118
Velika vas pri Krškem (Q2384030)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Velika vas pri Krškem je naselje v Občini Krško. Leži v Krški kotlini ob avtocesti Ljubljana-Zagreb. Od Krškega je oddaljena približno 3 kilometre. Obdana je z njivami, gozdovi ter tudi s sadovnjakom. Iz centra vasi, ki je ob avtobusni postaji zraven Bara pri Daretu, se vas rezteza v treh krakih. Proti Leskovcu, Raki in Drnovemu. Vas spada v Krajevno skupnost Leskovec pri Krškem. Na začetku vasi iz smeri Leskovca stoji Mlin Katić, ki že več kot desetletje prideluje dobro moko, ki je znana širom po svetu. V vasi je tudi cerkev Svetega Martina, ki je bila pred leti renovirana tako v notranjosti kot zunaj. V cerkvi sta poleg že omenjenega Svetega Martina na oltarju še dva svetnika in sicer Sveti Mihael in Sveti Florjan, zavetnik gasilcev, kateri imajo v Veliki vasi pri Krškem dolgo tradicijo. Sam gasilski dom je stacioniran v sosednji Gorenji vasi, ob nogometnem igrišču. V Prostovoljnem gasilskem društvu Velika vas je aktivnih več kot 70 članov, ki prihajajo tako iz Velike vasi pri Krškem kot iz Gorenje vasi pri Leskovcu. Kot je že bilo omenjeno sta ob gasilskem domu dva nogometna igrišča in sicer travnato igrišče in asvaltno igrišče za mali nogomet. Na travnatem igrišču v veteranski ligi igrajo Veterani Velika vas, medtem ko na asvaltnem igrišču v malonogometni ligi Krško-Brežice igra domača ekipa Drinkersi. Vsako leto v mesecu Juliju ekipa Drinkersi, organizira tradicionalni nogometni turnir Patrikov Memorial, v mesecu septembru pa je tudi turnir veteranov.

 • node: Velika vas pri Krškem (OSM) 288 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Velika vas pri Krškem (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2384030
  wikipedia=sl:Velika vas pri Krškem

  wikidata match: Q2384030
Mali Trn (Q2389718)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mali Trn je naselje v Občini Krško.

 • node: Mali Trn (OSM) 105 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mali Trn (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2389718
  wikipedia=sl:Mali Trn

  wikidata match: Q2389718
Brezje pri Raki (Q2438095)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brezje pri Raki je naselje v Občini Krško.

 • node: Brezje pri Raki (OSM) 57 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brezje pri Raki (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2438095
  wikipedia=sl:Brezje pri Raki

  wikidata match: Q2438095
Trščina (Q2446088)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trščina je naselje v Občini Sevnica. Leži vzhodno od Mokronoga in južno od Tržišča.

 • node: Trščina (OSM) 442 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trščina (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2446088
  wikipedia=sl:Trščina

  wikidata match: Q2446088
Žigrski Vrh (Q2457851)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žigrski Vrh je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Žigrski Vrh (OSM) 303 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Žigrski Vrh (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2457851
  wikipedia=sl:Žigrski Vrh

  wikidata match: Q2457851
Gregovce (Q2459048)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gregovce so naselje v Občini Brežice.

 • node: Gregovce (OSM) 187 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gregovce (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2459048
  wikipedia:sl=Gregovce

  wikidata match: Q2459048
Telčice (Q2460509)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Telčice so razloženo naselje v Občini Sevnica, na meji z Občino Škocjan. Stojijo na sredi Krškega gričevja leži na vzhodnem pobočju griča Brežnik, na nadmorski višini 255 metrov.

 • node: Telčice (OSM) 201 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Telčice (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2460509
  wikipedia=sl:Telčice

  wikidata match: Q2460509
Podvrh (Q2461205)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podvrh je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Podvrh (OSM) 140 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podvrh (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2461205
  wikipedia=sl:Podvrh, Sevnica

  wikidata match: Q2461205
Trnovec (Q2461674)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trnovec je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Trnovec (OSM) 0.65 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Trnovec (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2461674
  wikipedia=sl:Trnovec, Sevnica

  wikidata match: Q2461674
Gunte (Q2465840)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gunte so naselje v Občini Krško.

 • node: Gunte (OSM) 18 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gunte (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Gundersdorf
  wikidata=Q2465840
  wikipedia=sl:Gunte

  wikidata match: Q2465840
Žabjek v Podbočju (Q2467978)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žabjek v Podbočju je naselje v Občini Krško.

 • node: Žabjek v Podbočju (OSM) 180 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Žabjek v Podbočju (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2467978
  wikipedia=sl:Žabjek v Podbočju

  wikidata match: Q2467978
Veliki Trn (Q2468980)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veliki Trn je naselje v Občini Krško.

 • node: Veliki Trn (OSM) 65 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Veliki Trn (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2468980
  wikipedia=sl:Veliki Trn

  wikidata match: Q2468980
Srednje Pijavško (Q2470690)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Srednje Pijavško je naselje v Občini Krško.

 • node: Srednje Pijavško (OSM) 112 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Srednje Pijavško (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2470690
  wikipedia=sl:Srednje Pijavško

  wikidata match: Q2470690
Gora (Q2471328)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gora je naselje v Občini Krško.

 • node: Gora (OSM) 93 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gora (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2471328
  wikipedia=sl:Gora, Krško

  wikidata match: Q2471328
Dalce (Q2472248)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dalce so naselje v Občini Krško.

 • node: Dalce (OSM) 145 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dalce (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2472248
  wikipedia=sl:Dalce

  wikidata match: Q2472248
Počakovo (Q2472923)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Počakovo je naselje v Občini Radeče.

 • node: Počakovo (OSM) 162 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Počakovo (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2472923
  wikipedia=sl:Počakovo

  wikidata match: Q2472923
Lončarjev Dol (Q2158071)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lončarjev Dol je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Lončarjev Dol (OSM) 0.58 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=194
  name=Lončarjev Dol (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2158071
  wikipedia=sl:Lončarjev Dol
  population=209

  wikidata match: Q2158071
Cirnik (Q2158368)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cirnik je naselje v Občini Brežice.

 • node: Cirnik (OSM) 492 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cirnik (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2158368
  wikipedia:sl=Cirnik, Brežice

  wikidata match: Q2158368
Gorenja Pirošica (Q2170903)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenja Pirošica je naselje v Občini Brežice. Po pričanju domačinov naj bi naselje dobilo ime po domačinki Rožici, ki je šla pit vodo in so jo prestregli Turki. Eden izmed njih ji je rekel Pij Rožica (Pirošca), preden so jo ugrabili. Domačini so kmalu izvedeli za incident in so Turke prestregli pri Stojdragi, kjer naj bi izvoljenec Rožice zaklical Stoj draga! Po spopadu s Turki so jih domačini premagali in uspešno rešili Rožico.

 • node: Gorenja Pirošica (OSM) 260 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenja Pirošica (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2170903
  wikipedia:sl=Gorenja Pirošica

  wikidata match: Q2170903
Dolenja Lepa vas (Q2472999)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenja Lepa vas je naselje v Občini Krško.

 • node: Dolenja Lepa vas (OSM) 122 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenja Lepa vas (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2472999
  wikipedia=sl:Dolenja Lepa vas

  wikidata match: Q2472999
Sremič (Q2473430)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sremič je naselje v Občini Krško.

 • node: Sremič (OSM) 1.83 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sremič (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Schremitsch
  wikidata=Q2473430
  wikipedia=sl:Sremič

  wikidata match: Q2473430
Reštanj (Q2477906)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Reštanj je naselje v Občini Krško.

 • node: Reštanj (OSM) 405 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Reštanj (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2477906
  wikipedia=sl:Reštanj

  wikidata match: Q2477906
Rajec (Q2478239)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rajec je naselje v Občini Brežice.

 • node: Rajec (OSM) 61 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rajec (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2478239
  wikipedia:sl=Rajec

  wikidata match: Q2478239
Dedna Gora (Q2412744)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dedna Gora je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Dedna Gora (OSM) 154 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dedna Gora (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2412744
  wikipedia=sl:Dedna Gora

  wikidata match: Q2412744
Vrh pri Boštanju (Q2413238)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kraj Vrh pri Boštanju je razloženo naselje z gručastim jedrom. Sestavlja ga več zaselkov, ki so raztreseni med dolinama potoka Grahovice in reke Mirne: Dule, Klanec, Pleček, Gabrnik, Ravne, Topolovec, Grič, Hrib, Dobje, Drče, Okič, Volčje Jame, Drenovec, Straški Hrib in Lipoglav. Nahaja se v bližini mesta Sevnica in naselje Boštanj. Povprečna nadmorska višina je 394 m. Vrh ima 218 prebivalcev (113 moških in 105 žensk). Stalni prebivalci, se ukvarjajo z kmetijstvom, sadjarstvom in raznimi obrtmi, v kraju pa je tudi kar nekaj vinogradov s počitniškimi hišicami in zidanicami. V okolici je veliko gozdov. Kraj je znan po starih kozolcih in lesenih objektih ter cerkvi na Topolovcu, do katere vodi romarska pot z devetimi kapelicami(sedaj so to rekreacijske poti), po kužnem znamenju iz šestnajstega stoletja, pesniku Antonu Umeku Okiškem in priznanem gostišču Dolinšek na vrhu Hriba z lepim razgledom. Prvič se Vrh pri Boštanju omenja v srednjeveških listinah leta 1436 v zvezi z nemškim imenom »am perg«. Istega leta se omenja tudi Okič in sicer kot Okotsch. (vir: knjiga 800 let Boštanja)

 • node: Vrh pri Boštanju (OSM) 58 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrh pri Boštanju (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2413238
  wikipedia=sl:Vrh pri Boštanju

  wikidata match: Q2413238
Slivje (Q2418939)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slivje so naselje v Občini Krško.

 • node: Slivje (OSM) 65 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slivje (16 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2418939
  wikipedia=sl:Slivje, Krško

  wikidata match: Q2418939
Gornji Lenart (Q2419210)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gornji Lenart je naselje v Občini Brežice. Vas leži SZ od Brežic na ravnini ob cesti Brežice-Krško in železniški progi Ljubljana-Zagreb. Vas je bila včasih imenovana tudi Čret ali Tirget, do leta 1927 pa se je uradno imenovala Zverinjak, po gojišču divjadi nekdanjih brežiških graščakov.

 • node: Gornji Lenart (OSM) 102 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gornji Lenart (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2419210
  wikipedia:sl=Gornji Lenart

  wikidata match: Q2419210
Trebče (Q2422241)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trebče so vas v Občini Bistrica ob Sotli. Znane so kot rojstni kraj Marije Javeršek, matere Josipa Broza - Tita, ki se je rodila na Javerškovi (po domače Lapovi) domačiji.

 • node: Trebče (OSM) 440 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trebče (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Trebitsch
  name:ru=Требче (8 name matches)
  name:sl=Trebče (19 name matches)
  wikidata=Q2422241
  wikipedia=sl:Trebče

  wikidata match: Q2422241
Statue of Melania Trump (Q97156231)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

A wooden statue of Melania Trump, sculpted by Aleš "Maxi" Župevc, was installed in her hometown of Sevnica, Slovenia in 2019. The wood carving was commissioned by Brad Downey, an American artist living in Berlin.

 • node: Melania Trump (OSM) 134 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Melania Trump (2 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  material=bronze
  wikidata=Q97156231
  wikipedia=en:Statue of Melania Trump
  artist_name=Aleš Župevc
  artwork_type=statue (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  subject:wikidata=Q432473

  wikidata match: Q97156231
Črete (Q105438948)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Črete (pronounced [ˈtʃɾeːtɛ]; sometimes cited as Čretež pri Ledini, German: Tschrette or Tschrete) is a former settlement in the Municipality of Sevnica in central Slovenia. It is now part of the village of Ledina. The area is part of the traditional region of Styria. The municipality is now included in the Lower Sava Statistical Region.

 • node: Črete (OSM) 71 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Črete (4 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q105438948
  wikipedia=en:Črete

  wikidata match: Q105438948
Perišče (Q3440989)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Perišče je naselje v Občini Brežice.

 • node: Perišče (OSM) 216 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Perišče (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440989
  wikipedia:sl=Perišče

  wikidata match: Q3440989
Karlče (Q2171991)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Karlče so naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Karlče (OSM) 62 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Karlče (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2171991
  wikipedia=sl:Karlče

  wikidata match: Q2171991
Smednik (Q2172135)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Smednik je naselje v Občini Krško.

 • node: Smednik (OSM) 198 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Smednik (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Смедник (26 name matches)
  wikidata=Q2172135
  wikipedia=sl:Smednik

  wikidata match: Q2172135
Bušeča vas (Q2180138)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bušeča vas je naselje v Občini Brežice.

 • node: Bušeča vas (OSM) 48 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=155.6
  name=Bušeča vas (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Бушеча-Вас (8 name matches)
  wikidata=Q2180138
  population=138
  wikipedia:sl=Bušeča vas

  wikidata match: Q2180138
Velike Malence (Q2180391)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Velike Malence so naselje v Občini Brežice. Nahaja se na desnem bregu reke Krke. V njem je Cerkev sv. Martina.

 • node: Velike Malence (OSM) 89 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Velike Malence (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2180391
  wikipedia:sl=Velike Malence

  wikidata match: Q2180391
Kapele (Q2181309)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kapele so naselje v Občini Brežice. So glavna vas Krajevne Skupnosti Kapele, ki jo sestavlja 7 vasi: Kapele, Vrhje, Slogonsko, Jereslavec, Podvinje, Župelevec in Rakovec. V neposredni bližini je poplavna ravnica Jovsi, kjer gnezdi nekaj izjemno redkih ptic v sloveniji, med njimi tudi kosec (Crex crex). V kraju deluje aktiv kmečkih žena in svetovno znani Pihalni Orkester Kapele (od leta 1850) - [1]

 • node: Kapele (OSM) 325 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kapele (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2181309
  wikipedia:sl=Kapele

  wikidata match: Q2181309
Bukovje (Q2182376)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bukovje je naselje v Občini Brežice.

 • node: Bukovje (OSM) 46 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bukovje (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2182376
  wikipedia:sl=Bukovje, Brežice

  wikidata match: Q2182376
Račica (Q2184694)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Račica je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Račica (OSM) 119 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=204
  name=Račica (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2184694
  wikipedia=sl:Račica, Sevnica
  population=207

  wikidata match: Q2184694
Bizeljsko (Q3440994)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bizeljsko je obmejno središčno naselje povečini agrarnega značaja, ki je po površini največje naselje v Občini Brežice.

 • node: Bizeljsko (OSM) 403 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bizeljsko (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440994
  created_by=JOSM
  wikipedia:sl=Bizeljsko

  wikidata match: Q3440994
Poštena vas (Q3441001)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Poštena vas je naselje v Občini Brežice.

 • node: Poštena vas (OSM) 160 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Poštena vas (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3441001
  wikipedia:sl=Poštena vas

  wikidata match: Q3441001
Stara vas-Bizeljsko (Q3441012)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stara vas - Bizeljsko je naselje v Občini Brežice.

 • node: Stara vas-Bizeljsko (OSM) 62 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stara vas-Bizeljsko (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3441012
  wikipedia:sl=Stara vas - Bizeljsko

  wikidata match: Q3441012
Mali Kamen (Q3441022)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mali Kamen je naselje v Občini Krško.

 • node: Mali Kamen (OSM) 209 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mali Kamen (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kleinsteinbach bei Gurkfeld
  wikidata=Q3441022
  wikipedia=sl:Mali Kamen

  wikidata match: Q3441022
Brezovska Gora (Q3441352)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brezovska Gora je naselje v Občini Krško.

 • node: Brezovska Gora (OSM) 0.84 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Brezovska Gora (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3441352
  wikipedia=sl:Brezovska Gora

  wikidata match: Q3441352
Dednja vas (Q3442123)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dednja vas je vas v Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Pišece. Razloženo naselje v osrčju Bizeljskega leži v dolini potoka Gabernica in na slemenih nad njo, predvsem na vzhodni strani. Na desnem bregu leži vinorodno Čerenje. Na zahodu seže vas do ceste, ki pelje v Pavlovo vas. Nad cesto je delno gozdnati Trebež z nekaj hišami. V južnem delu je samostojen grič s pripadajočim zaselkom Veseli Vrh, okoli katerega so vinogradi. Severovzhodno od tod je vlažna podolgovata dolina Vošni dol s travniki in njivami ter izvirom Grabo, ki v sušnih mesecih presahne. Vzhodno od Vošnega dola se dviga zaselek Orehovec. Glavni kmetijski panogi sta vinogradništvo in sadjarstvo. Ob Gabernici je bilo nekdaj precej mlinov, ki so danes opuščeni. Na najvišji toči naselja, na razglednem kopastem griču (274 m) v severnem delu vasi stoji gotska cerkev sv. Križa.

 • node: Dednja vas (OSM) 205 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dednja vas (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3442123
  wikipedia:sl=Dednja vas

  wikidata match: Q3442123
Cundrovec (Q3502411)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cundrovec je naselje v Občini Brežice.

 • node: Cundrovec (OSM) 0.95 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Cundrovec (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3502411
  wikipedia:sl=Cundrovec

  wikidata match: Q3502411
Dečno selo (Q3502416)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dečno selo je naselje v Občini Brežice.

 • node: Dečno selo (OSM) 207 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dečno selo (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3502416
  wikipedia:sl=Dečno selo

  wikidata match: Q3502416
Blatno (Q3504628)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Blatno je vas na Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Pišece, cerkvenoupravno pa pod Župnijo Pišece. Vas leži pretežno ob cesti Globoko - Pišece, v dolini potoka Gabernica in njegovega pritoka Suhadolskega potoka ter po gričevju nad njima, kjer sta zaselka Kamenski Breg in Suhadol. V kmetijstvu prevladujeta vinogradništvo in sadjarstvo. Na najvišji točki naselja - na razglednem Artiškem vrhu (331 mnm), vzhodno nad potokom Curnovščica stoji cerkev svetega Jerneja, zgrajena konec 17. stoletja.

 • node: Blatno (OSM) 0.88 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Blatno (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3504628
  wikipedia:sl=Blatno

  wikidata match: Q3504628
Drožanje (Q3934300)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Drožanje je naselje v Občini Sevnica. Razložna vas leži pod Drožanjsko goro nad Drožanjskim potokom, ob katerem vodi Drožanjska cesta do bližnje Sevnice. Od okoli 130 prebivalcev se jih danes le manjšina ukvarja s kmetovanjem. V 19. in v začetku 20. stoletja so bile tu štiri velike kmetije, ki so redile govedo in obdelovale njivske in travniške površine ter vinograde.

 • node: Drožanje (OSM) 356 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=353
  name=Drožanje (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3934300
  wikipedia=sl:Drožanje
  population=128

  wikidata match: Q3934300
Leskovec v Podborštu (Q4027561)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Leskovec v Podborštu je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Leskovec v Podborštu (OSM) 64 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Leskovec v Podborštu (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4027561
  wikipedia=sl:Leskovec v Podborštu

  wikidata match: Q4027561
Vrhovo (Q2190891)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrhovo je naselje v Občini Radeče.

 • node: Vrhovo (OSM) 335 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrhovo (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Врхово (4 name matches)
  wikidata=Q2190891
  wikipedia=sl:Vrhovo, Radeče

  wikidata match: Q2190891
Pleterje (Q2198711)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pleterje je naselje v Občini Krško.

 • node: Pleterje (OSM) 0.75 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Pleterje (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Pletriach in der Steiermark
  wikidata=Q2198711
  wikipedia=sl:Pleterje, Krško

  wikidata match: Q2198711
Gornje Orle (Q2199025)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gornje Orle so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Gornje Orle (OSM) 36 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gornje Orle (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2199025
  wikipedia=sl:Gornje Orle

  wikidata match: Q2199025
Vrhulje (Q2204819)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrhulje je naselje v Občini Krško.

 • node: Vrhulje (OSM) 121 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrhulje (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2204819
  wikipedia=sl:Vrhulje

  wikidata match: Q2204819
Škovec (Q2211864)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Škovec je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Škovec (OSM) 74 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Škovec (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2211864
  wikipedia=sl:Škovec, Sevnica

  wikidata match: Q2211864
Pristava pri Leskovcu (Q2222105)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pristava pri Leskovcu je naselje v Občini Krško.

 • node: Pristava pri Leskovcu (OSM) 195 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pristava pri Leskovcu (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2222105
  wikipedia=sl:Pristava pri Leskovcu

  wikidata match: Q2222105
Železniška postaja Blanca (Q4924777)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Blanca je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Blanca.

 • node: Blanca (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Blanca (7 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4924777
  wikipedia=sl:Železniška postaja Blanca

  wikidata match: Q4924777
Železniška postaja Breg (Q4960372)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Breg je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnji naselji Breg in Šentjur na Polju, kjer se tudi nahaja.

 • node: Breg (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Breg (8 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=SŽ Infrastruktura
  wikidata=Q4960372
  wikipedia=sl:Železniška postaja Breg

  wikidata match: Q4960372
Arto (Q2227608)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Arto je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Arto (OSM) 106 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Arto (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2227608
  wikipedia=sl:Arto

  wikidata match: Q2227608
 • node: Srednje Arto (OSM) 2.27 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Srednje Arto (1 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q289254
  wikipedia=sl:Srednje Arto

  wikidata mismatch: Q289254
Dolenji Boštanj (Q2230249)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenji Boštanj je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Dolenji Boštanj (OSM) 210 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenji Boštanj (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2230249
  wikipedia=sl:Dolenji Boštanj

  wikidata match: Q2230249
Dolga Raka (Q2230533)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolga Raka je naselje v Občini Krško.

 • node: Dolga Raka (OSM) 287 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolga Raka (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2230533
  wikipedia=sl:Dolga Raka

  wikidata match: Q2230533
Gorica (Q2231876)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorica je naselje v Občini Krško.

 • node: Gorica (OSM) 209 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorica (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2231876
  wikipedia=sl:Gorica, Krško

  wikidata match: Q2231876
Ponikve pri Studencu (Q2232742)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ponikve pri Studencu so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Ponikve pri Studencu (OSM) 173 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ponikve pri Studencu (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2232742
  wikipedia=sl:Ponikve pri Studencu

  wikidata match: Q2232742
Ribnica (Q2236469)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ribnica je naselje v Občini Brežice. V rimskih časih znana kot Romula.

 • node: Ribnica (OSM) 480 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ribnica (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2236469
  wikipedia:sl=Ribnica, Brežice

  wikidata match: Q2236469
Telče (Q2236867)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Telče so gručasta vas v Občini Sevnica. V pisnih virih se je prvič pojavila leta 1252. V vasi je včasih delovala šola sedaj pa so v vasi cerkev Sv. Jakoba, trgovina, kapelica, gasilski dom in pa bar. Telče spadajo v okvir KS Tržišče in Občino Sevnica. V vasi pa poleg prostovoljnega gasilskega društva deluje tudi kulturno-športno društvo Telče.

 • node: Telče (OSM) 135 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Telče (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2236867
  wikipedia=sl:Telče

  wikidata match: Q2236867
Železniška postaja Brestanica (Q4961894)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Brestanica je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Brestanica.

 • node: Brestanica (OSM) 40 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brestanica (8 name matches)
  train=yes
  name:de=Reichenburg in der Steiermark
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4961894
  wikipedia=sl:Železniška postaja Brestanica
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q4961894
Železniška postaja Brežice (Q4962883)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Brežice je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Brežice. Postaja se sicer nahaja v vasi Šentlenart severno od središča Brežic.

 • node: Brežice (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brežice (8 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4962883
  wikipedia:sl=Železniška postaja Brežice

  wikidata match: Q4962883
 • node: Brežice - železniška postaja (OSM) 137 m from Wikidata name match [show tags]
  bus=yes
  name=Brežice - železniška postaja (8 name matches)
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Brežice - železniška postaja (OSM) 75 m from Wikidata name match [show tags]
  bus=yes
  name=Brežice - železniška postaja (8 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop
  shelter=no
  surface=asphalt
  public_transport=platform (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Brežice - železniška postaja (OSM) 127 m from Wikidata name match [show tags]
  bus=yes
  name=Brežice - železniška postaja (8 name matches)
  bench=yes
  highway=bus_stop
  shelter=no
  surface=asphalt
  public_transport=platform (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Brežice - železniška postaja (OSM) 58 m from Wikidata name match [show tags]
  bus=yes
  name=Brežice - železniška postaja (8 name matches)
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Železniška postaja Dobova (Q5286654)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Dobova je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Dobova. Postaja je najprometnejši železniški mejni prehod s Hrvaško.

 • node: Dobova (OSM) 26 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobova (12 name matches)
  note=There is a second UIC number 7900042 for the border station.
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900017
  operator=SŽ Infrastruktura
  wikidata=Q5286654
  wikipedia:sl=Železniška postaja Dobova

  wikidata match: Q5286654
Log (Q5767520)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Log je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Log (OSM) 100 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Log (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5767520
  wikipedia=sl:Log, Sevnica

  wikidata match: Q5767520
Kamenica, Sevnica (Q6356855)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kamenica je razloženo naselje z gručastim jedrom v Občini Sevnica. Leži nad Mirnsko dolino, severovzhodno od Krmelja. Dostopna je po cesti, ki se v bližini križišča odcepi od ceste v Krmelj.

 • node: Kamenica (OSM) 97 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kamenica (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6356855
  wikipedia=sl:Kamenica, Sevnica

  wikidata match: Q6356855
Kerinov Grm (Q6393913)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kerinov Grm je naselje v Občini Krško, ki je bilo ustanovljeno leta 2010 z oddelitvijo od vasi Gorica. Je največje od romskih naselij, ki so nastala na kmetijskih zemljiščih okolice Krškega sredi 20. stoletja, v postopku legalizacije je bilo nato ustanovljeno kot samostojno naselje. Leta 2013 so tu odprli romski muzej Stara hiša.

 • node: Kerinov Grm (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kerinov Grm (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6393913
  wikipedia=sl:Kerinov Grm

  wikidata match: Q6393913
Svinjsko (Q2238189)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Svinjsko je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Svinjsko (OSM) 306 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Svinjsko (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2238189
  wikipedia=sl:Svinjsko

  wikidata match: Q2238189
Brezovica na Bizeljskem (Q2246564)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brezovica na Bizeljskem je naselje v Občini Brežice.

 • node: Brezovica na Bizeljskem (OSM) 47 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brezovica na Bizeljskem (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2246564
  wikipedia:sl=Brezovica na Bizeljskem

  wikidata match: Q2246564
Kočarija (Q6435477)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kočarija je naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Kočarija (OSM) 89 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kočarija (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6435477
  wikipedia=sl:Kočarija

  wikidata match: Q6435477
Krajna Brda (Q6435893)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Krajna Brda so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Krajna Brda (OSM) 69 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Krajna Brda (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6435893
  wikipedia=sl:Krajna Brda

  wikidata match: Q6435893
Križišče (Q6438664)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Križišče je naselje v Občini Sevnica, ustanovljeno leta 2008 iz dela naselij Gabrje in Goveji Dol.

 • node: Križišče (OSM) 1.58 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Križišče (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6438664
  wikipedia=sl:Križišče, Sevnica

  wikidata match: Q6438664
Jereslavec (Q2246963)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jereslavec je naselje v Občini Brežice. Ime izhaja iz predhodnega gradu Slaunetz. Po pričanju domačinov naj bi v njem živeli dve grofični Jerica in Slavica od tod ime Jereslavec. Leta 1950 naj bi bilo še vedno vidno obzidje in vodnjak. Danes na lokaciji gradu stoji privat domačija. Jereslavec leži na jugovzhodu Slovenije ob meji s Hrvaško približno 12 km od Brežic, vzhodno od glavne ceste Dobova-Bizeljsko. Z zahodne strani je na griču vas Kapele, na drugi strani pa reka Sotla. proti jugu se spuščajo močvirnati travniki Jovsi.

 • node: Jereslavec (OSM) 240 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jereslavec (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2246963
  wikipedia:sl=Jereslavec

  wikidata match: Q2246963
Dobova (Q2255086)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobova je naselje v Občini Brežice, ki stoji na široki ravnini ob Savi in ob železniški progi Ljubljana–Zagreb s pomembno obmejno železniško postajo.

 • node: Dobova (OSM) 0.51 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobova (41 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Добова (41 name matches)
  wikidata=Q2255086
  wikipedia=en:Dobova
  population=722

  wikidata match: Q2255086
Laze pri Boštanju (Q2491544)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Laze pri Boštanju so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Laze pri Boštanju (OSM) 103 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Laze pri Boštanju (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2491544
  wikipedia=sl:Laze pri Boštanju

  wikidata match: Q2491544
Birna vas (Q2495999)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Birna vas je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Birna vas (OSM) 317 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Birna vas (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2495999
  wikipedia=sl:Birna vas

  wikidata match: Q2495999
Čanje (Q2498362)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čanje so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Čanje (OSM) 63 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Čanje (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2498362
  wikipedia=sl:Čanje

  wikidata match: Q2498362
Žirovnica (Q2500165)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žirovnica je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Žirovnica (OSM) 111 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Žirovnica (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2500165
  wikipedia=sl:Žirovnica, Sevnica

  wikidata match: Q2500165
Cirje (Q2501280)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cirje je naselje v Občini Krško.

 • node: Cirje (OSM) 170 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cirje (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2501280
  wikipedia=sl:Cirje

  wikidata match: Q2501280
Jagnjenica (Q2503834)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jagnjenica je naselje v Občini Radeče.

 • node: Jagnjenica (OSM) 377 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jagnjenica (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2503834
  wikipedia=sl:Jagnjenica

  wikidata match: Q2503834
Lisca (Q6558678)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lisca (948 mnm) je razgledna gora v Posavju, severno od Sevnice. Ima dva vrhova, nižji je Mala Lisca (934 mnm). Na višjem stoji meteorološka radarska postaja, pod njim pa sta dve planinski postojanki: Jurkova koča in Tončkov dom (927 mnm), do katerih vodi asfaltirana cesta. Na zahodnem pobočju stoji cerkev Sv. Jošt (787 mnm).

 • node: Lisca (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=948
  name=Lisca (7 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6558678
  wikipedia=sl:Lisca (Posavje)

  wikidata match: Q6558678
Letališče Cerklje ob Krki (Q7583980)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Letališče Cerklje ob Krki (ICAO kratica LJCE) je edino vojaško-civilno letališče v Sloveniji. Na tej lokaciji je letališče od leta 1939. Ima dve vzporedni stezi: eno asfaltno dolgo 3000 metrov in drugo krajšo travnato dolgo 1100 metrov. Nahaja se 5 km od Brežic in 6 km od Krškega, znotraj letalske baze Cerklje ob Krki. Na letališču deluje tudi civilni aeroklub.

 • way: Letališče Cerklje ob Krki (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  icao=LJCE
  name=Letališče Cerklje ob Krki (13 name matches)
  layer=-1
  access=private
  aeroway=aerodrome (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  barrier=fence
  landuse=military (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Cerklje ob Krki Airport (13 name matches)
  website=http://www.mo.gov.si/si/medijsko_sredisce/posodobitev_letalisca_cerklje_ob_krki/
  military=airfield (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7583980
  wikipedia=en:Cerklje ob Krki Air Base

  wikidata match: Q7583980
Vrbje (Q7942670)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrbje je naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Vrbje (OSM) 84 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrbje (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7942670
  wikipedia=sl:Vrbje, Kostanjevica na Krki

  wikidata match: Q7942670
Železniška postaja Sevnica (Q9335716)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Sevnica je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Sevnica.

 • node: Sevnica (OSM) 55 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sevnica (4 name matches)
  name:de=Lichtenwald
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=SŽ Infrastruktura
  wikidata=Q9335716
  wikipedia=sl:Železniška postaja Sevnica

  wikidata match: Q9335716
Občina Sevnica (Q11214302)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Sevnica je ena od občin v Republiki Sloveniji.

 • relation: Sevnica (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=110
  name=Sevnica (6 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Lichtenwald
  name:sl=Sevnica (6 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q11214302
  ISO3166-2=SI-110
  wikipedia=sl:Občina Sevnica
  admin_level=8

  wikidata match: Q11214302
Občina Kostanjevica na Krki (Q12062190)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Kostanjevica na Krki je ena od občin v Republiki Sloveniji. Občina je nastala 1. marca 2006 z izločitvijo iz občine Krško in je ena izmed šestih občin v regiji Posavje.Ta občina ima 28 naselij.

 • relation: Kostanjevica na Krki (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=197
  name=Kostanjevica na Krki (8 name matches)
  place=municipality
  name:de=Landstraß an der Gurk
  name:sl=Kostanjevica na Krki (8 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12062190
  ISO3166-2=SI-197
  wikipedia=sl:Občina Kostanjevica na Krki
  admin_level=8

  wikidata match: Q12062190
Grad Pišece (Q12790248)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Pišece ali Pišečki grad (nemško Pischätz) stoji na griču (352 mnm) severozahodno nad vasjo Pišece v Bizeljskem gričevju, v Občini Brežice.

 • way: Grad Pišece (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grad Pišece (7 name matches)
  access=yes
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12790248
  wikipedia=sl:Grad Pišece
  historic:civilization=celtic

  wikidata match: Q12790248
Mala Dolina (Q2729467)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mala Dolina je naselje v Občini Brežice.

 • node: Mala Dolina (OSM) 333 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mala Dolina (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2729467
  wikipedia:sl=Mala Dolina

  wikidata match: Q2729467
Ženje (Q2738253)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ženje je naselje v Občini Krško.

 • node: Ženje (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ženje (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2738253
  wikipedia=sl:Ženje

  wikidata match: Q2738253
Pesje (Q2739671)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pesje je naselje v Občini Krško.

 • node: Pesje (OSM) 47 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=163.9
  name=Pesje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2739671
  wikipedia=sl:Pesje
  population=97

  wikidata match: Q2739671
Zaloke (Q2745649)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zaloke so naselje v Občini Krško.

 • node: Zaloke (OSM) 475 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zaloke (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2745649
  wikipedia=sl:Zaloke

  wikidata match: Q2745649
Rovišče pri Studencu (Q2750054)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rovišče pri Studencu je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Rovišče pri Studencu (OSM) 101 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=307.7
  name=Rovišče pri Studencu (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2750054
  wikipedia=sl:Rovišče pri Studencu
  population=142

  wikidata match: Q2750054
Gaj (Q2758503)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gaj je zaselek v Občini Brežice

 • node: Gaj (OSM) 0.63 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gaj (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2758503
  wikipedia:sl=Gaj, Brežice

  wikidata match: Q2758503
Nova vas pri Mokricah (Q2788089)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nova vas pri Mokricah je naselje v Občini Brežice.

 • node: Nova vas pri Mokricah (OSM) 140 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nova vas pri Mokricah (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2788089
  wikipedia:sl=Nova vas pri Mokricah

  wikidata match: Q2788089
Žebnik (Q2789937)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žebnik je naselje v Občini Radeče.

 • node: Žebnik (OSM) 0.79 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Žebnik (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2789937
  wikipedia=sl:Žebnik

  wikidata match: Q2789937
Boršt (Q2793715)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Boršt je naselje v Občini Brežice.

 • node: Boršt (OSM) 326 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Boršt (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2793715
  wikipedia:sl=Boršt, Brežice

  wikidata match: Q2793715
Kalce (Q2798073)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kalce so naselje v Občini Krško.

 • node: Kalce (OSM) 489 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kalce (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Calce
  wikidata=Q2943872
  wikipedia=it:Kalce
  alt_name:it=Cauzze

  wikidata mismatch: Q2943872
Dolenja vas pri Artičah (Q2801529)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenja vas pri Artičah je naselje v Občini Brežice. Ustanovljeno je bilo leta 1980 iz dela ozemlja naselja Spodnja Pohanca. Leta 2015 je imelo 101 prebivalcev.

 • node: Dolenja vas pri Artičah (OSM) 473 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenja vas pri Artičah (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2801529
  wikipedia=sl:Dolenja vas pri Artičah

  wikidata match: Q2801529
Gornje Pijavško (Q2803955)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gornje Pijavško je naselje v Občini Krško.Gornje Pijavško je del krajevne skupnosti Pijavško katere del so tudi: Srednje in Spodnje Pijavško. Trenutni predsednik KS Pijavškega je Alojz Božič. Na Pijavškem so arheologi leta 2012, našli tudi redke marmorne plošče, ki se smatrajo kot del nagrobnega rimskega spomenika.

 • node: Gornje Pijavško (OSM) 54 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gornje Pijavško (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2803955
  wikipedia=sl:Gornje Pijavško

  wikidata match: Q2803955
Brezje pri Bojsnem (Q2835859)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brézje pri Bójsnem je vas na Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Globoko, cerkvenoupravno pa pod Župnijo Pišece. Razložena vas v hogozahodnem delu Bizeljskega leži sredi gričevnatega sveta med Zevnikovim potokom na zahodu in potokom Dramlja na vzhodu. V severnem delu naselja je zaselek Slopenska Gorca. Nedaleč stran se nahaja Križánčev jarek, ki ga v najnižjem delu nazivajo Pèkel. V njem izvira potoček, ki se izliva v bližnji Zevnikov potok. Više ob tem potoku se nahajajo travniki in njive Črnil, niže pa vlažen svet in opuščen Zevnikov mlin. V kmetijstvu prevladujeta vinogradništvo in sadjarstvo. Na najvišji točki naselja stoji cerkev sv. Urha (302 m) iz 19. stoletja. Vinogradniško območje pod cerkvijo imenujejo Hum.

 • node: Brezje pri Bojsnem (OSM) 0.77 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Brezje pri Bojsnem (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2835859
  wikipedia:sl=Brezje pri Bojsnem

  wikidata match: Q2835859
Studenec (Q2848313)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Studenec je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Studenec (OSM) 170 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Studenec (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Студенец (1 name matches)
  wikidata=Q2848313
  wikipedia=sl:Studenec, Sevnica

  wikidata match: Q2848313
Češnjice (Q2854841)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Češnjice so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Češnjice (OSM) 79 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Češnjice (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2854841
  wikipedia=sl:Češnjice, Sevnica

  wikidata match: Q2854841
Mrčna sela (Q2856402)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mrčna sela so naselje v Občini Krško.

 • node: Mrčna sela (OSM) 1.19 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mrčna sela (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2856402
  wikipedia=sl:Mrčna sela

  wikidata match: Q2856402
Mali Podlog (Q2862504)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mali Podlog je naselje v Občini Krško.

 • node: Mali Podlog (OSM) 82 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mali Podlog (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2862504
  wikipedia=sl:Mali Podlog

  wikidata match: Q2862504
Gornje Brezovo (Q2862542)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gornje Brezovo je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Gornje Brezovo (OSM) 142 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gornje Brezovo (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2862542
  wikipedia=sl:Gornje Brezovo

  wikidata match: Q2862542
Selce pri Leskovcu (Q2870439)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Selce pri Leskovcu so naselje v Občini Krško.

 • node: Selce pri Leskovcu (OSM) 54 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Selce pri Leskovcu (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2870439
  wikipedia=sl:Selce pri Leskovcu

  wikidata match: Q2870439
Križe (Q2904261)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Križe so razloženo naselje v Občini Brežice z gručastim jedrom.

 • node: Križe (OSM) 266 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Križe (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2904261
  wikipedia:sl=Križe, Brežice

  wikidata match: Q2904261
Dolnje Impolje (Q2912471)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolnje Impolje je naselje v Občini Sevnica. V naselju je nekoč stal dvorec Impoljca (Impelhof), omenjen v 16. stol.

 • node: Dolnje Impolje (OSM) 75 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolnje Impolje (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2912471
  wikipedia=sl:Dolnje Impolje

  wikidata match: Q2912471
Kočno (Q2934030)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kočno je naselje v Občini Krško.

 • node: Kočno (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kočno (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2934030
  wikipedia=sl:Kočno

  wikidata match: Q2934030
Koludrje (Q2949770)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koludrje je naselje v Občini Sevnica, natančneje v Krajevni skupnosti Šentjanž.

 • node: Koludrje (OSM) 81 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Koludrje (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2949770
  wikipedia=sl:Koludrje

  wikidata match: Q2949770
Zaboršt (Q2962863)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zaboršt je naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Zaboršt (OSM) 248 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zaboršt (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2962863
  wikipedia=sl:Zaboršt, Kostanjevica na Krki
  population=18

  wikidata match: Q2962863
Veniše (Q2478755)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veniše so naselje v Občini Krško. Ime naselja Veniše izvira iz stare besede "Vinišče" ali vinska gorica, kar je še danes.

 • node: Veniše (OSM) 145 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Veniše (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2478755
  wikipedia=sl:Veniše

  wikidata match: Q2478755
Mrzla Planina (Q2481305)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mrzla Planina je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Mrzla Planina (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mrzla Planina (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2481305
  wikipedia=sl:Mrzla Planina

  wikidata match: Q2481305
Stari Grad v Podbočju (Q2482267)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stari Grad v Podbočju je naselje v Občini Krško.

 • node: Stari Grad v Podbočju (OSM) 1.29 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Stari Grad v Podbočju (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2482267
  wikipedia=sl:Stari Grad v Podbočju

  wikidata match: Q2482267
Mladje (Q2483193)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mladje so naselje v Občini Krško.

 • node: Mladje (OSM) 55 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mladje (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2483193
  wikipedia=sl:Mladje

  wikidata match: Q2483193
Otavnik (Q2483843)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Otavnik je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Otavnik (OSM) 333 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Otavnik (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2483843
  wikipedia=sl:Otavnik

  wikidata match: Q2483843
Brezje v Podbočju (Q2484782)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brezje v Podbočju je naselje v Občini Krško.

 • node: Brezje v Podbočju (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brezje v Podbočju (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2484782
  wikipedia=sl:Brezje v Podbočju

  wikidata match: Q2484782
Celine (Q2491538)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Celine so naselje v Občini Krško.

 • node: Celine (OSM) 89 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Celine (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Zelline in der Krain
  wikidata=Q2491538
  wikipedia=sl:Celine

  wikidata match: Q2491538
Breg (Q2613399)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Breg je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Breg (OSM) 19 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Breg (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2613399
  wikipedia=sl:Breg, Sevnica

  wikidata match: Q2613399
Vrh pri Površju (Q2614708)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrh pri Površju je naselje v Občini Krško. V vasi stoji baročna cerkev sv. Neže.

 • node: Vrh pri Površju (OSM) 194 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrh pri Površju (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2614708
  wikipedia=sl:Vrh pri Površju

  wikidata match: Q2614708
Ržišče (Q2621402)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ržišče je naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Ržišče (OSM) 347 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ržišče (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2621402
  wikipedia=sl:Ržišče, Kostanjevica na Krki

  wikidata match: Q2621402
Čimerno (Q2629022)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čimerno je vasica v Občini Radeče. V vasi, ki je izhodišče za pohode na bližnjo Nebeško goro, je cerkev Svete Trojice. Cerkev je v osnovi grajena romansko, a pozneje večkrat predelana.

 • node: Čimerno (OSM) 36 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Čimerno (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2629022
  wikipedia=sl:Čimerno
  postal_code=1423

  wikidata match: Q2629022
Boštanj (Q2635020)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Boštanj je naselje z okoli 300 prebivalci in središče Krajevne skupnosti Boštanj v Občini Sevnica nasportnem (desnem) bregu Save pri Sevnici.

 • node: Boštanj (OSM) 231 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=215.4
  name=Boštanj (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2635020
  wikipedia=sl:Boštanj
  population=336

  wikidata match: Q2635020
Novi Grad (Q2637588)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Novi Grad je naselje v Občini Sevnica. Naselje je ime dobilo po dvorcu Novi Grad (Hof Obererkenstein), ki je bil pozidan v 17. stol. iz ruševin starega gradu (Alt Obererckenstein). Po Valvasorju je stari grad pogorel in del gradu se je zaradi erozije celo porušil v Savo.

 • node: Novi Grad (OSM) 66 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Novi Grad (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2637588
  wikipedia=sl:Novi Grad

  wikidata match: Q2637588
Vranje (Q2645927)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vranje je naselje v Občini Sevnica. V vasi se nahaja Ajdovski gradec – pomembno arheološko najdišče z ohranjenimi ostanki poznoantične rimske naselbine.

 • node: Vranje (OSM) 16 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vranje (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2645927
  wikipedia=sl:Vranje, Sevnica

  wikidata match: Q2645927
Pavla vas (Q2647696)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pavla vas je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Pavla vas (OSM) 114 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pavla vas (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2647696
  wikipedia=sl:Pavla vas

  wikidata match: Q2647696
Prušnja vas (Q2651491)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prušnja vas je naselje v Občini Krško.

 • node: Prušnja vas (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prušnja vas (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2651491
  wikipedia=sl:Prušnja vas

  wikidata match: Q2651491
Dolnje Orle (Q2658542)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolnje Orle so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Dolnje Orle (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolnje Orle (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2658542
  wikipedia=sl:Dolnje Orle

  wikidata match: Q2658542
Dramlja (Q2661605)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dramlja je naselje v Občini Brežice. V vasi se nahajata cerkev sv. Andreja in cerkev sv. Duha.

 • node: Dramlja (OSM) 0.55 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Dramlja (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2661605
  wikipedia:sl=Dramlja

  wikidata match: Q2661605
Črešnjevec ob Bistrici (Q2665694)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Črešnjevec ob Bistrici je naselje v Občini Bistrica ob Sotli.

 • node: Črešnjevec ob Bistrici (OSM) 81 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Črešnjevec ob Bistrici (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kerschdorf
  name:sl=Črešnjevec ob Bistrici (18 name matches)
  wikidata=Q2665694
  wikipedia=sl:Črešnjevec ob Bistrici

  wikidata match: Q2665694
Volovnik (Q2669233)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Volovnik je naselje v Občini Krško.

 • node: Volovnik (OSM) 168 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Volovnik (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2669233
  wikipedia=sl:Volovnik

  wikidata match: Q2669233
Brvi (Q2674317)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brvi so naselje v Občini Brežice.

 • node: Brvi (OSM) 74 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brvi (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2674317
  wikipedia:sl=Brvi

  wikidata match: Q2674317
Goli Vrh (Q2675856)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Goli Vrh je naselje v Občini Krško.

 • node: Goli Vrh (OSM) 46 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Goli Vrh (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2675856
  wikipedia=sl:Goli Vrh, Krško

  wikidata match: Q2675856
Bukošek (Q2678049)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bukošek je naselje v Občini Brežice.

 • node: Bukošek (OSM) 2.41 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Bukošek (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2678049
  wikipedia=sl:Bukošek

  wikidata match: Q2678049
Gržeča vas (Q2509331)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gržeča vas je naselje v Občini Krško.

 • node: Gržeča vas (OSM) 76 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gržeča vas (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2509331
  wikipedia=sl:Gržeča vas

  wikidata match: Q2509331
Dolenja vas pri Krškem (Q2513227)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenja vas pri Krškem je naselje v Občini Krško.

 • node: Dolenja vas pri Krškem (OSM) 0.58 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenja vas pri Krškem (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2513227
  wikipedia=sl:Dolenja vas pri Krškem

  wikidata match: Q2513227
Brege (Q2518165)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brege so obcestno naselje v Občini Krško. Ležijo sredi Krškega polja na terasi ob desni strani nekdanje savske struge. Južno od naselja je opuščena gramoznica, kjer je zdaj hipodrom.

 • node: Brege (OSM) 209 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brege (74 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2518165
  wikipedia=sl:Brege

  wikidata match: Q2518165
Dol (Q2525425)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dol je naselje v Občini Krško.

 • node: Dol (OSM) 499 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dol (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2525425
  wikipedia=sl:Dol, Krško

  wikidata match: Q2525425
Kladje pri Krmelju (Q2535264)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kladje pri Krmelju je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Kladje pri Krmelju (OSM) 311 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=622
  name=Kladje pri Krmelju (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2535264
  wikipedia=sl:Kladje pri Krmelju

  wikidata match: Q2535264
Podgorje ob Sevnični (Q2536117)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podgorje ob Sevnični je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Podgorje ob Sevnični (OSM) 49 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podgorje ob Sevnični (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Подгорье-об-Свеници
  wikidata=Q2536117
  wikipedia=sl:Podgorje ob Sevnični

  wikidata match: Q2536117
Bojsno (Q2536578)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bojsno je vas na Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Globoko, cerkvenoupravno pa pod Župnijo Pišece. V jedru obcestno naselje leži ob cesti Globoko–Župelevec, na južnem robu Bizeljskega. K njemu spadajo zaselki Pesjak, Vogence, Makovce, ki so razloženi po gričevju nad Zevnikovim potokom (po domače Žabjekom) na zahodu in potokom Dramljo na vzhodu. Kmetije se ukvarjajo z živinorejo in poljedelstvom, pomembno je tudi vinogradništvo. Polja so večinoma na ravnini južno od jedra vasi in v smeri proti Župelevcu.

 • node: Bojsno (OSM) 1.21 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Bojsno (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2536578
  wikipedia=sl:Bojsno

  wikidata match: Q2536578
Velika Hubajnica (Q2574628)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Velika Hubajnica je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Velika Hubajnica (OSM) 94 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Velika Hubajnica (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2574628
  wikipedia=sl:Velika Hubajnica

  wikidata match: Q2574628
Dolenja Pirošica (Q2678395)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenja Pirošica je naselje v Občini Brežice.

 • node: Dolenja Pirošica (OSM) 39 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=149.9
  name=Dolenja Pirošica (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2678395
  population=79
  wikipedia:sl=Dolenja Pirošica

  wikidata match: Q2678395
Podboršt (Q2678557)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podboršt je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Podboršt (OSM) 76 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podboršt (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2678557
  wikipedia=sl:Podboršt, Sevnica

  wikidata match: Q2678557
Pečje (Q2679363)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pečje je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Pečje (OSM) 56 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pečje (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2679363
  wikipedia=sl:Pečje

  wikidata match: Q2679363
Razbor (Q2680933)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Razbor je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Razbor (OSM) 14 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Razbor (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2680933
  wikipedia=sl:Razbor, Sevnica

  wikidata match: Q2680933
Čatež ob Savi (Q2579401)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čatež ob Savi je gručasta vas v Občini Brežice, ki stoji na desnem bregu Save. Obsega staro gručasto naselje na Gričku med cesto, širi pa se predvsem pod njo in postaja primestno naselje Brežic. Prebivalstvo se zaposluje predvsem v Brežicah in v bližnjih 2,5 km oddaljenih turistično zelo pomembnih Čateških toplicah - Termah Čatež. Na Čatežu ob Savi imajo tudi župnijo.

 • node: Čatež ob Savi (OSM) 0.56 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Čatež ob Savi (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2579401
  wikipedia:sl=Čatež ob Savi

  wikidata match: Q2579401
Rogačice (Q2582527)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rogačice so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Rogačice (OSM) 83 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rogačice (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2582527
  wikipedia=sl:Rogačice

  wikidata match: Q2582527
Gornje Impolje (Q2583292)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gornje Impolje je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Gornje Impolje (OSM) 47 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gornje Impolje (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2583292
  wikipedia=sl:Gornje Impolje

  wikidata match: Q2583292
Mrtvice (Q2583329)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mrtvice so naselje v občina Občini Krško.

 • node: Mrtvice (OSM) 124 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mrtvice (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2583329
  wikipedia=sl:Mrtvice, Krško

  wikidata match: Q2583329
Podbočje (Q2681329)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podbočje je naselje v Občini Krško.

 • node: Podbočje (OSM) 491 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podbočje (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2681329
  wikipedia=sl:Podbočje

  wikidata match: Q2681329
Bračna vas (Q2687657)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bračna vas je naselje v Občini Brežice.

 • node: Bračna vas (OSM) 251 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bračna vas (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2687657
  wikipedia:sl=Bračna vas

  wikidata match: Q2687657
Njivice (Q2690168)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Njivice so naselje v Občini Radeče.

 • node: Njivice (OSM) 168 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Njivice (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2690168
  wikipedia=sl:Njivice

  wikidata match: Q2690168
Vrhje (Q2690533)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrhje so naselje v Občini Brežice.

 • node: Vrhje (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrhje (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2690533
  wikipedia:sl=Vrhje

  wikidata match: Q2690533
Spodnje Vodale (Q2691244)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnje Vodale so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Spodnje Vodale (OSM) 107 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnje Vodale (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2691244
  wikipedia=sl:Spodnje Vodale

  wikidata match: Q2691244
Golek (Q2692358)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Golek je naselje v Občini Krško.

 • node: Golek (OSM) 466 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Golek (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2692358
  wikipedia=sl:Golek, Krško

  wikidata match: Q2692358
Šedem (Q2701070)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Naselje se nahaja pod obronki Bohorja, najvišjega hriba v Posavju. Od zaprtja rudnika se je v vasi razpaslo kmetijstvo. To izjavo potrjuje dejstvo, da ima več kot 80% družin vsaj po eno domačo žival.

 • node: Šedem (OSM) 234 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šedem (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2701070
  wikipedia=sl:Šedem

  wikidata match: Q2701070
Srednje Arto (Q289254)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Srednje Arto je naselje v Občini Krško.

 • node: Srednje Arto (OSM) 114 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Srednje Arto (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q289254
  wikipedia=sl:Srednje Arto

  wikidata match: Q289254
Slovenska vas (Q2589939)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slovenska vas je naselje v Občini Brežice

 • node: Slovenska vas (OSM) 66 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slovenska vas (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2589939
  wikipedia=sl:Slovenska vas, Brežice
  wikipedia:sl=Slovenska vas, Brežice

  wikidata match: Q2589939
 • node: Slovenska vas (OSM) 48 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slovenska vas (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2589939
  wikipedia:sl=Slovenska vas, Brežice

  wikidata match: Q2589939
Prapretno (Q383514)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prapretno je naselje v Občini Radeče.

 • node: Prapretno (OSM) 188 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prapretno (13 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q383514
  wikipedia=sl:Prapretno, Radeče

  wikidata match: Q383514
Jedrska elektrarna Krško (Q474478)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jedrska elektrarna Krško (kratica JEK, tudi Nuklearna elektrarna Krško - NEK) je edina slovenska jedrska elektrarna, ki deluje od leta 1983 in jo je zgradila družba Westinghouse. Jedrski reaktor je tlačnovodnega tipa največje moči 727 MW, zaradi potreb lastnega delovanja pa v omrežje pošilja 696 MW.

 • way: Nuklearna elektrarna Krško (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Nuklearna elektrarna Krško
  power=plant (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  barrier=fence
  landuse=industrial
  name:de=Kernkraftwerk Krško (22 name matches)
  name:en=Krško Nuclear Power Plant (22 name matches)
  name:hr=Nuklearna elektrana Krško (22 name matches)
  name:sl=Nuklearna elektrarna Krško
  website=https://www.nek.si/
  wikidata=Q474478
  addr:city=Krško
  wikipedia=en:Krško Nuclear Power Plant
  fence_type=barbed_wire
  short_name=NEK (5 name matches)
  addr:street=Vrbina
  plant:method=fission
  plant:source=nuclear (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:postcode=8270
  addr:housenumber=16
  plant:output:electricity=688 MW

  wikidata match: Q474478
Log pri Vrhovem (Q2604335)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Log pri Vrhovem je naselje v Občini Radeče.

 • node: Log pri Vrhovem (OSM) 136 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Log pri Vrhovem (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2604335
  wikipedia=sl:Log pri Vrhovem

  wikidata match: Q2604335
Cerovec (Q2605611)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerovec je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Cerovec (OSM) 1.49 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerovec (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2605611
  wikipedia=sl:Cerovec, Sevnica

  wikidata match: Q2605611
Podvinje (Q2608345)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podvinje je naselje v Občini Brežice.

 • node: Podvinje (OSM) 93 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podvinje (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2608345
  wikipedia:sl=Podvinje

  wikidata match: Q2608345
Bistrica (Q31893917)
 • way: Bistrica (OSM) 122 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bistrica (4 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31893917

  wikidata match: Q31893917
Črneča vas (Q965555)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Črneča vas je naselje v Občini Kostanjevica na Krki, 6 km oddaljena od bližnje Kostanjevice na Krki. Leži na 375,7 m nadmorske višine. Je strjeno naselje na sedlu med grebenoma Gorjancev in Sv. Mohorja z deloma raztresenimi domačijami po razčlenjenem pobočju, ki seže v kadunjasto vrtačasto dolino. Grapast svet se spušča globoko proti potoku Sušica, na kar se dvigne v greben, ki se na hrvaški strani konča z Osunjsko goro.

 • node: Črneča vas (OSM) 143 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Črneča vas (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q965555
  wikipedia=sl:Črneča vas

  wikidata match: Q965555
Gorenje Skopice (Q515248)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenje Skopice so naselje v Občini Brežice.

 • node: Gorenje Skopice (OSM) 107 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenje Skopice (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q515248
  wikipedia:sl=Gorenje Skopice

  wikidata match: Q515248
Kompolje (Q2703046)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kompolje so naselje v Občini Sevnica. V naselju, ki leži ob reki Savi, stoji cerkev sv. Mihaela. V neposredni bližini cerkve je nekoč stal dvor Kompole (Gimplhof), ki je prvič omenjen v 17. stoletju.

 • node: Kompolje (OSM) 94 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=183.9
  name=Kompolje (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2703046
  wikipedia=sl:Kompolje, Sevnica
  population=89

  wikidata match: Q2703046
Brezje pri Senušah (Q2711441)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brezje pri Senušah je naselje v Občini Krško.

 • node: Brezje pri Senušah (OSM) 357 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brezje pri Senušah (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2711441
  wikipedia=sl:Brezje pri Senušah

  wikidata match: Q2711441
Stolovnik (Q2718113)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stolovnik je naselje v Občini Krško in krajevni skupnosti Brestanica. Spada v brestaniško župnijo.

 • node: Stolovnik (OSM) 295 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stolovnik (29 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Stollounegg
  wikidata=Q2718113
  wikipedia=sl:Stolovnik

  wikidata match: Q2718113
Nova vas ob Sotli (Q2718861)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nova vas ob Sotli je naselje v Občini Brežice.

 • node: Nova vas ob Sotli (OSM) 134 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nova vas ob Sotli (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2718861
  wikipedia:sl=Nova vas ob Sotli

  wikidata match: Q2718861
Osredek pri Hubajnici (Q2719570)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Osredek pri Hubajnici je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Osredek pri Hubajnici (OSM) 112 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Osredek pri Hubajnici (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2719570
  wikipedia=sl:Osredek pri Hubajnici

  wikidata match: Q2719570
Budna vas (Q585788)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Budna vas je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Budna vas (OSM) 143 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=509
  name=Budna vas (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q585788
  wikipedia=sl:Budna vas

  wikidata match: Q585788
Laze (Q598990)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Laze so naselje v Občini Brežice.

 • node: Laze (OSM) 100 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Laze (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q598990
  wikipedia:sl=Laze, Brežice

  wikidata match: Q598990
Pristava ob Krki (Q972600)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pristava ob Krki je naselje v Občini Krško.

 • node: Pristava ob Krki (OSM) 91 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pristava ob Krki (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q972600
  wikipedia=sl:Pristava ob Krki

  wikidata match: Q972600
Dekmanca (Q1003973)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dekmanca je naselje v Občini Bistrica ob Sotli.

 • node: Dekmanca (OSM) 113 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dekmanca (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Deckmannsdorf
  name:sl=Dekmanca (24 name matches)
  wikidata=Q1003973
  wikipedia=sl:Dekmanca
  population=112

  wikidata match: Q1003973
Kunšperk (Q1003990)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kunšperk je trg v Občini Bistrica ob Sotli. Na vzpetini nad naseljem stoji Grad Kunšperk, katerega mogočne ruševine so še danes vidne. Sredi trga je nekoč stala cerkev sv. Jakoba, na Orlici pa je stala cerkev sv. Marjete, ki je ravnotako v ruševinah.

 • node: Kunšperk (OSM) 123 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kunšperk (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Königsberg
  name:sl=Kunšperk (24 name matches)
  wikidata=Q1003990
  wikipedia=sl:Kunšperk

  wikidata match: Q1003990
Senožete (Q2723544)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Senožete so majhno naselje v Občini Krško.

 • node: Senožete (OSM) 105 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Senožete (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2723544
  wikipedia=sl:Senožete, Krško

  wikidata match: Q2723544
Črešnjice nad Pijavškim (Q2727151)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Črešnjice nad Pijavškim so naselje v Občini Krško.

 • node: Črešnjice nad Pijavškim (OSM) 62 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Črešnjice nad Pijavškim (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kerschdorf
  wikidata=Q2727151
  wikipedia=sl:Črešnjice nad Pijavškim

  wikidata match: Q2727151
Koprivnica (Q3440579)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koprivnica je naselje v Občini Krško.

 • node: Koprivnica (OSM) 1.23 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Koprivnica (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440579
  wikipedia=sl:Koprivnica, Krško

  wikidata match: Q3440579
Drenovec pri Leskovcu (Q3440594)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Drenovec pri Leskovcu je naselje v Občini Krško.

 • node: Drenovec pri Leskovcu (OSM) 394 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Drenovec pri Leskovcu (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440594
  wikipedia=sl:Drenovec pri Leskovcu

  wikidata match: Q3440594
Gorica pri Raztezu (Q3440605)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorica pri Raztezu je naselje v Občini Krško. Spada v krajevno skupnost in župnijo Brestanica, ki pa ima svoje manjše pokopališče ob tamkajšnji podružni cerkvi sv. Duha. Ljudje se ukvarjajo s kmetijstvom in živinorejo. V zaselku Trebež se je rodil znani pater Simon Ašič.

 • node: Gorica pri Raztezu (OSM) 162 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorica pri Raztezu (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Goritz
  wikidata=Q3440605
  wikipedia=sl:Gorica pri Raztezu

  wikidata match: Q3440605
Polje pri Bistrici (Q1003993)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Polje pri Bistrici je naselje v Občini Bistrica ob Sotli.

 • node: Polje pri Bistrici (OSM) 296 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=179
  name=Polje pri Bistrici (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Felddorf
  name:sl=Polje pri Bistrici (22 name matches)
  wikidata=Q1003993
  wikipedia=sl:Polje pri Bistrici
  population=88

  wikidata match: Q1003993
Lokve (Q1265551)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lokve so naselje v Občini Krško.

 • node: Lokve (OSM) 96 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lokve (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Loque
  wikidata=Q1265551
  wikipedia=sl:Lokve, Krško

  wikidata match: Q1265551
Orešje na Bizeljskem (Q1265613)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Orešje na Bizeljskem je naselje v Občini Brežice.

 • node: Orešje na Bizeljskem (OSM) 0.51 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Orešje na Bizeljskem (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1265613
  wikipedia:sl=Orešje na Bizeljskem

  wikidata match: Q1265613
Raka (Q3440615)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Raka je naselje v Občini Krško.

 • node: Raka (OSM) 260 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Raka (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Рака (21 name matches)
  wikidata=Q3440615
  wikipedia=sl:Raka

  wikidata match: Q3440615
Radež (Q1807616)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Radež je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Radež (OSM) 0.63 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Radež (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1807616
  wikipedia=sl:Radež

  wikidata match: Q1807616
Planina v Podbočju (Q1808171)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Planina v Podbočju je naselje v Občini Krško.

 • node: Planina v Podbočju (OSM) 95 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Planina v Podbočju (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1808171
  wikipedia=sl:Planina v Podbočju

  wikidata match: Q1808171
Trška Gora (Q3440791)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trška Gora je naselje v Občini Krško.

 • node: Trška Gora (OSM) 0.80 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Trška Gora (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440791
  wikipedia=sl:Trška Gora, Krško

  wikidata match: Q3440791
Premagovce (Q3440843)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Premagovce so naselje v Občini Krško.

 • node: Premagovce (OSM) 244 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Premagovce (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440843
  wikipedia=sl:Premagovce

  wikidata match: Q3440843
Stojanski Vrh (Q1817289)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stojanski Vrh je naselje v Občini Brežice.

 • node: Stojanski vrh (OSM) 132 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stojanski vrh (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1817289
  wikipedia:sl=Stojanski Vrh

  wikidata match: Q1817289
Osredek pri Trški Gori (Q1818832)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Osredek pri Trški Gori je naselje v Občini Krško.

 • node: Osredek pri Trški Gori (OSM) 73 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Osredek pri Trški Gori (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1818832
  wikipedia=sl:Osredek pri Trški Gori

  wikidata match: Q1818832
Vrhovska vas (Q3440856)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrhovska vas je naselje v Občini Brežice.

 • node: Vrhovska vas (OSM) 103 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrhovska vas (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440856
  wikipedia:sl=Vrhovska vas

  wikidata match: Q3440856
Kamence (Q3440878)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kamence je zaselek v Občini Brežice

 • node: Kamence (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kamence (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440878
  wikipedia:sl=Kamence, Brežice

  wikidata match: Q3440878
Spodnja Pohanca (Q3440904)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnja Pohanca je naselje v Občini Brežice.

 • node: Spodnja Pohanca (OSM) 309 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnja Pohanca (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440904
  wikipedia:sl=Spodnja Pohanca

  wikidata match: Q3440904
Loče (Q3440910)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Loče so vas v Občini Brežice. Dokler so še obstojale dežele, so bile Loče najjužnejše štajersko naselje.

 • node: Loče (OSM) 57 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Loče (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440910
  wikipedia=en:Loče, Brežice

  wikidata match: Q3440910
Župeča vas (Q3440913)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Župeča vas je naselje v Občini Brežice.

 • node: Župeča vas (OSM) 110 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=153.2
  name=Župeča vas (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440913
  population=201
  wikipedia:sl=Župeča vas

  wikidata match: Q3440913
Dolenje Skopice (Q3440924)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenje Skopice so naselje v Občini Brežice.

 • node: Dolenje Skopice (OSM) 132 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenje Skopice (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440924
  wikipedia:sl=Dolenje Skopice

  wikidata match: Q3440924
Mostec (Q3440950)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mostec je naselje v Občini Brežice.

 • node: Mostec (OSM) 201 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mostec (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440950
  wikipedia:sl=Mostec, Brežice

  wikidata match: Q3440950
Artiče (Q3440958)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Artiče so upravno središče krajevne skupnosti Artiče v Občini Brežice.

 • node: Artiče (OSM) 0.52 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Artiče (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Артиче (8 name matches)
  wikidata=Q3440958
  population=281
  wikipedia:sl=Artiče

  wikidata match: Q3440958
Sela pri Dobovi (Q3440980)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sela pri Dobovi je obcestna vas v Občini Brežice.

 • node: Sela pri Dobovi (OSM) 0.94 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=156.5
  name=Sela pri Dobovi (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440980
  population=563
  wikipedia:sl=Sela pri Dobovi

  wikidata match: Q3440980
Rigonce (Q2405332)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rigonce (nemško Riegelshof) so naselje v Občini Brežice, ki stoji ob meji s Hrvaško, nasproti hrvaškega naselja Harmica. V kraju je mejni prehod za mednarodni promet.

 • node: Rigonce (OSM) 96 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rigonce (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2405332
  old_name:de=Riegelsdorf
  wikipedia:sl=Rigonce

  wikidata match: Q2405332
Zavratec (Q2407663)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zavratec je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Zavratec (OSM) 80 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zavratec (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2407663
  wikipedia=sl:Zavratec, Sevnica

  wikidata match: Q2407663
Spodnje Pijavško (Q2005161)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnje Pijavško je naselje v Občini Krško.

 • node: Spodnje Pijavško (OSM) 231 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnje Pijavško (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2005161
  wikipedia=sl:Spodnje Pijavško

  wikidata match: Q2005161
Dobrova (Q2007706)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobrova je naselje v Občini Krško.

 • node: Dobrova (OSM) 1.27 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobrova (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2007706
  wikipedia=sl:Dobrova, Krško

  wikidata match: Q2007706
Kraška vas (Q2009513)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kraška vas je naselje v Občini Brežice.

 • node: Kraška vas (OSM) 353 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kraška vas (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2009513
  wikipedia:sl=Kraška vas

  wikidata match: Q2009513
Bučerca (Q2010897)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bučerca je naselje v Občini Krško.

 • node: Bučerca (OSM) 401 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bučerca (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Wutscherzach
  wikidata=Q2010897
  wikipedia=sl:Bučerca

  wikidata match: Q2010897
Dobeno (Q2017581)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobeno je naselje v občini Brežice, ki je oddaljeno 6,7 km od mesta Brežice. Naselje leži v spodnjeposavsko dolenjski regiji. Vasica se vzpenja proti Gorjancem, kjer se povprečna nadmorska višina ustavi na 331,5 m. Na Dobenem živi skupno 62 prebivalcev. Vas je dobila ime po hrastu dob, ki ga danes najdemo le redkokje. Naselje se z leti povečuje in manufakturno izboljšuje. Vas Dobeno v občini Brežice ni edina s tem imenom v Sloveniji, saj s tem imenom obstaja še vas Dobeno v Občini Mengeš.

 • node: Dobeno (OSM) 142 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobeno (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2017581
  wikipedia:sl=Dobeno, Brežice

  wikidata match: Q2017581
Pijana Gora (Q2018753)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pijana Gora je naselje v Občini Krško.

 • node: Pijana Gora (OSM) 106 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pijana Gora (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2018753
  wikipedia=sl:Pijana Gora

  wikidata match: Q2018753
Žejno (Q2027090)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žejno je naselje v Občini Brežice.

 • node: Žejno (OSM) 37 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Žejno (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2027090
  wikipedia:sl=Žejno

  wikidata match: Q2027090
Ivanjše (Q2027624)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ivanjše so naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Ivanjše (OSM) 395 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ivanjše (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2027624
  wikipedia=sl:Ivanjše

  wikidata match: Q2027624
Gradec (Q2028699)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gradec je naselje v Občini Krško.

 • node: Gradec (OSM) 76 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gradec (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2028699
  wikipedia=sl:Gradec, Krško

  wikidata match: Q2028699
Jelovo (Q3439280)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jelovo je naselje v Občini Radeče.

 • node: Jelovo (OSM) 0.55 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Jelovo (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3439280
  wikipedia=sl:Jelovo
  postal_code=1433

  wikidata match: Q3439280
Kališovec (Q3439826)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kališovec je naselje v Občini Krško.

 • node: Kališovec (OSM) 0.54 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kališovec (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3439826
  wikipedia=sl:Kališovec

  wikidata match: Q3439826
Spodnje Dule (Q3439830)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnje Dule so naselje v Občini Krško.

 • node: Spodnje Dule (OSM) 167 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spodnje Dule (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3439830
  wikipedia=sl:Spodnje Dule

  wikidata match: Q3439830
Nemška Gora (Q3439836)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nemška Gora je naselje v Občini Krško.

 • node: Nemška Gora (OSM) 193 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nemška Gora (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3439836
  wikipedia=sl:Nemška Gora

  wikidata match: Q3439836
Zdole (Q3440241)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zdole so vas, ki leži na vzhodnem delu Občine Krško in meji na Občino Brežice. Krajevna skupnost je sestavljena iz vasi Anovec, Kostanjek, Pleterje, Ravne pri Zdolah, Zdole in Zgornja Pohanca ter zaselkov Loke, Šapole, Čele, Lopate, Runjek, ... Prva omemba kraja sega v leto 1249, ko je vas omenjena kot Villa in Monte Suppani Santi Georgia (Vas na hribčku pri svetem Juriju).

 • node: Zdole (OSM) 48 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zdole (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Здоле (20 name matches)
  wikidata=Q3440241
  wikipedia=sl:Zdole, Krško

  wikidata match: Q3440241
Dedni Vrh (Q3440557)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dedni Vrh je naselje v Občini Krško.

 • node: Dedni Vrh (OSM) 0.54 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Dedni Vrh (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440557
  wikipedia=sl:Dedni Vrh

  wikidata match: Q3440557
Ajdovski gradec (Q12784052)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ajdovski gradec je 436 mnm visok grič, oddaljen 8 km severozahodno od Sevnice, nad dolino Vranjskega potoka.

 • way: Ajdovski gradec, Vranje (OSM) 15 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ajdovski gradec, Vranje (4 name matches)
  historic=archaeological_site (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  site_type=settlement
  inscription=Ajdovski gradec, Vranje
  wikimedia_commons=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Ajdovski_gradec_above_Vranje_01.jpg
  historic:civilization=roman
  wikidata=Q12784052

  wikidata match: Q12784052
Cerkev sv. Lovrenca, Gora (Q60351221)
 • way: Cerkev sv. Lovrenca (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Lovrenca (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60351221

  wikidata match: Q60351221
Cerkev Žalostne Matere Božje, Bušeča vas (Q60351731)
 • way: Cerkev Žalostne Matere Božje (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev Žalostne Matere Božje (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60351731

  wikidata match: Q60351731
Cerkev sv. Duha, Čelovnik (Q60354520)
 • way: cerkev sv. Duha (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  name=cerkev sv. Duha (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60354520

  wikidata match: Q60354520
Cerkev Poveličanja sv. Križa, Svibno (Q60354596)
 • way: Cerkev Sv. križa (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev Sv. križa (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Radeče
  denomination=catholic
  addr:postcode=1433
  wikidata=Q60354596

  wikidata match: Q60354596
Koča na Bohorju (Q67118585)
 • node: Koča na Bohorju (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=896
  name=Koča na Bohorju (1 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.pdbohor.si/pdbohor/index.asp?Page=KocaNaBohorju
  wikidata=Q67118585

  wikidata match: Q67118585
Tončkov dom na Lisci (Q67118882)
 • node: Tončkov dom na Lisci (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tončkov dom na Lisci (1 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q67118882

  wikidata match: Q67118882
Jurkova koča na Lisci (Q105757304)
 • node: Jurkova koča na Lisci (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jurkova koča na Lisci (1 name matches)
  tourism=alpine_hut (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q105757304

  wikidata match: Q105757304
Brežice (Q15858)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brežice ( izgovorjava ) so mesto z nekaj manj kot 7.000 prebivalci in središče Občine Brežice. So največje naselje v Posavju za Krškim, s katerim si deli večino regionalnih funkcij in drugo največje naselje v občini po površini (za Bizeljskim). V mestu ima sedež več šol (osnovna šola, gimnazija, srednja ekonomska in trgovska šola, Strokovno izobraževalni center Brežice (s srednjo in višjo strokovno šolo), glasbena šola, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru), župnija, regionalna Splošna bolnišnica Brežice (za območje Posavja) in zdravstveni dom, policijska in gasilska postaja, knjižnica, kino, mladinski center (prvi tovrstni v Sloveniji), pokrajinski muzej, nekaj podjetij, trgovskih centrov, železniška in avtobusna postaja ter priključek na avtocesto Ljubljana - Obrežje v neposredni bližini Čateških toplic.

 • relation: Brežice (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=9
  name=Brežice (60 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Rann (1 name matches)
  name:sl=Brežice (60 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q906879
  ISO3166-2=SI-009
  wikipedia=sl:Občina Brežice
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q906879
 • node: Brežice (OSM) 111 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brežice (60 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Rann (1 name matches)
  name:lt=Brežicės
  name:ru=Брежице (10 name matches)
  name:sl=Brežice (60 name matches)
  wikidata=Q15858
  wikipedia=sl:Brežice
  population=6600
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q15858
Vinji Vrh (Q610033)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vinji Vrh je naselje v Občini Brežice.

 • node: Vinji Vrh (OSM) 324 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vinji Vrh (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q610033
  wikipedia:sl=Vinji Vrh, Brežice

  wikidata match: Q610033
Loke (Q632024)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Loke so naselje v Občini Krško.

 • node: Loke (OSM) 1.40 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Loke (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q632024
  wikipedia=sl:Loke, Krško

  wikidata match: Q632024
Jablanica (Q654224)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jablanica je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Jablanica (OSM) 91 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=408.6
  name=Jablanica (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q654224
  wikipedia=sl:Jablanica, Sevnica
  population=121

  wikidata match: Q654224
Senuše (Q654986)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Senuše so naselje v Občini Krško.

 • node: Senuše (OSM) 52 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Senuše (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q654986
  wikipedia=sl:Senuše

  wikidata match: Q654986
Lukovec (Q764735)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lukovec je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Lukovec (OSM) 164 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lukovec (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q764735
  wikipedia=sl:Lukovec, Sevnica

  wikidata match: Q764735
Oštrc (Q822105)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Oštrc je naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Oštrc (OSM) 206 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Oštrc (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Оштрц (8 name matches)
  wikidata=Q822105
  wikipedia=sl:Oštrc

  wikidata match: Q822105
Občina Brežice (Q906879)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Brežice je ena izmed 212 občin v Republiki Sloveniji s središčem v Brežicah. Ima okoli 24.000 prebivalcev v 20 krajevnih skupnostih. Leži na vzhodu Slovenije ob slovensko-hrvaški državni meji. V njej imata sotočje reki Sava in Krka. Znana je po največjem slovenskem zdravilišču Termah Čatež, historističnem vodovodnem stolpu, gradu Brežice z največjo viteško dvorano v Sloveniji, v katerem domuje pokrajinski muzej za regijo Posavje, državnem protokolarnem objektu gradu Mokrice, edinem slovenskem vojaškem Letališču Cerklje ob Krki in po Mednarodnem mejnem prehodu Obrežje. V Brežicah deluje tudi regionalna Splošna bolnišnica Brežice z urgentnim centrom ter med drugim Mladinski center Brežice, Gimnazija Brežice, Strokovno izobraževalni center Brežice in Fakulteta za turizem.

 • relation: Brežice (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=9
  name=Brežice (7 name matches)
  place=municipality
  name:de=Rann
  name:sl=Brežice (7 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q906879
  ISO3166-2=SI-009
  wikipedia=sl:Občina Brežice
  admin_level=8

  wikidata match: Q906879
Loka pri Zidanem Mostu (Q936254)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Loka pri Zidanem Mostu ( izgovorjava ) je naselje s skoraj 500 prebivalci v Občini Sevnica.

 • node: Loka pri Zidanem Mostu (OSM) 107 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=210.3
  name=Loka pri Zidanem Mostu (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q936254
  wikipedia=sl:Loka pri Zidanem Mostu
  population=483
  old_name:de=Laak

  wikidata match: Q936254
Ravne pri Zdolah (Q949421)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravne pri Zdolah so naselje v Občini Krško.

 • node: Ravne pri Zdolah (OSM) 0.60 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravne pri Zdolah (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q949421
  wikipedia=sl:Ravne pri Zdolah

  wikidata match: Q949421
Izvir (Q959849)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Izvir je naselje v Občini Brežice.

 • node: Izvir (OSM) 136 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Izvir (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q959849
  wikipedia:sl=Izvir, Brežice

  wikidata match: Q959849
Kaplja vas (Q962448)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kaplja vas je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Kaplja vas (OSM) 271 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kaplja vas (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q962448
  wikipedia=sl:Kaplja vas, Sevnica

  wikidata match: Q962448
Brlog (Q2611024)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brlog je naselje v Občini Krško.

 • node: Brlog (OSM) 26 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brlog (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2611024
  wikipedia=sl:Brlog, Krško

  wikidata match: Q2611024
Čretež pri Krškem (Q3440561)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čretež pri Krškem je naselje v Občini Krško.

 • node: Čretež pri Krškem (OSM) 207 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Čretež pri Krškem (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3440561
  wikipedia=sl:Čretež pri Krškem

  wikidata match: Q3440561
Zagaj (Q6959239)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zagaj je naselje v Občini Bistrica ob Sotli. Naselje je znano predvsem zaradi Svetih Gor, znamenite Božje poti.

 • node: Zagaj (OSM) 69 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=204.3
  name=Zagaj (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sagaj
  name:sl=Zagaj (20 name matches)
  wikidata=Q6959239
  wikipedia=sl:Zagaj, Bistrica ob Sotli
  population=151

  wikidata match: Q6959239
Orehovec (Q7101495)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Orehovec je naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Orehovec (OSM) 184 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=220
  name=Orehovec (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7101495
  wikipedia=sl:Orehovec, Kostanjevica na Krki
  population=229

  wikidata match: Q7101495
Jesenice (Q2240625)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jesenice so naselje v Občini Brežice.

 • node: Jesenice (OSM) 186 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jesenice (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2240625

  wikidata match: Q2240625
Jelenik (Q2031179)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jelenik je naselje v Občini Krško.

 • node: Jelenik (OSM) 323 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jelenik (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2031179
  wikipedia=sl:Jelenik

  wikidata match: Q2031179
Brunk (Q1819850)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brunk je naselje v Občini Radeče.

 • node: Brunk (OSM) 0.79 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Brunk (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1819850
  wikipedia=sl:Brunk

  wikidata match: Q1819850
Globoko (Q1822657)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Globoko je vas na Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Je sedež krajevne skupnosti, h kateri spada 5 vasi. Cerkvenoupravno spada pod Župnijo Pišece. Razložena središčna vas s cestnim jedrom leži na nizki ilovnati terasi Župelevec - Dečno selo. H Globokem spadajo zaselki Lanišče, Ledina, Zakotnik, ki stojijo na robu obsežnega hrastovega gozda Dobrave. Skozi vas teče potok Gabernica. V okolici je večinoma travnat svet. Ob cesti proti Pišecam, na južnih obronkih Bizeljskega gričevja, se nahaja rudnik, kjer kopljejo kremenčev pesek in glino, kopanje lignita pa so leta 1964 opustili. V naselju je tudi več obrtnikov.

 • node: Globoko (OSM) 476 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Globoko (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Глобоко (25 name matches)
  wikidata=Q1822657
  wikipedia:sl=Globoko, Brežice

  wikidata match: Q1822657
Župelevec (Q1822781)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Župelevec je naselje v Občini Brežice.

 • node: Župelevec (OSM) 144 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Župelevec (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1822781
  wikipedia:sl=Župelevec

  wikidata match: Q1822781
Brezovo (Q1837286)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brezovo je naselje v Občini Sevnica. Leta 2020 je v naselju živelo 65 oseb.

 • node: Brezovo (OSM) 102 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brezovo (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1837286
  wikipedia=sl:Brezovo, Sevnica

  wikidata match: Q1837286
Malo Mraševo (Q1854196)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Malo Mraševo je naselje v Občini Krško.

 • node: Malo Mraševo (OSM) 350 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Malo Mraševo (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1854196
  wikipedia=sl:Malo Mraševo

  wikidata match: Q1854196
Črešnjevec pri Oštrcu (Q1854627)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Črešnjevec pri Oštrcu je naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Črešnjevec pri Oštrcu (OSM) 165 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Črešnjevec pri Oštrcu (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kerschdorf
  wikidata=Q1854627
  wikipedia=sl:Črešnjevec pri Oštrcu

  wikidata match: Q1854627
Libelj (Q1863259)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Libelj je naselje v Občini Krško.

 • node: Libelj (OSM) 371 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Libelj (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1863259
  wikipedia=sl:Libelj

  wikidata match: Q1863259
Podlipa (Q1868822)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podlipa je naselje v Občini Krško.

 • node: Podlipa (OSM) 69 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podlipa (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1868822
  wikipedia=sl:Podlipa, Krško

  wikidata match: Q1868822
Kostanjek (Q1882025)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kostanjek je naselje v Občini Krško.

 • node: Kostanjek (OSM) 0.62 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kostanjek (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1882025
  wikipedia=sl:Kostanjek

  wikidata match: Q1882025
Križ (Q1882984)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Križ je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Križ (OSM) 46 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Križ (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1882984
  wikipedia=sl:Križ, Sevnica

  wikidata match: Q1882984
Mikote (Q1891514)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mikote so naselje v Občini Krško.

 • node: Mikote (OSM) 0.60 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mikote (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1891514
  wikipedia=sl:Mikote

  wikidata match: Q1891514
Okroglice (Q1894894)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Okroglice so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Okroglice (OSM) 0.59 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=417
  name=Okroglice (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1894894
  wikipedia=sl:Okroglice
  population=85

  wikidata match: Q1894894
Gradnje (Q1898163)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gradnje so naselje v Občini Krško.

 • node: Gradnje (OSM) 341 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gradnje (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1898163
  wikipedia=sl:Gradnje, Krško

  wikidata match: Q1898163
Zgornje Vodale (Q1954779)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornje Vodale so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Zgornje Vodale (OSM) 423 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornje Vodale (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1954779
  wikipedia=sl:Zgornje Vodale

  wikidata match: Q1954779
Smečice (Q1958632)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Smečice so naselje v Občini Krško.

 • node: Smečice (OSM) 102 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Smečice (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1958632
  wikipedia=sl:Smečice

  wikidata match: Q1958632
Tržišče (Q1960727)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tržišče je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Tržišče (OSM) 135 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tržišče (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Тржишче (1 name matches)
  wikidata=Q1960727
  wikipedia=sl:Tržišče, Sevnica

  wikidata match: Q1960727
Cerklje ob Krki (Q1963392)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerklje ob Krki so naselje in krajevna skupnost v Občini Brežice.

 • node: Cerklje ob Krki (OSM) 50 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=154.5
  name=Cerklje ob Krki (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Zirkle
  wikidata=Q1963392
  wikipedia=sl:Cerklje ob Krki
  population=228

  wikidata match: Q1963392
Poklek nad Blanco (Q1973827)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Poklek nad Blanco je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Poklek nad Blanco (OSM) 1.71 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Poklek nad Blanco (83 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1973827
  wikipedia=sl:Poklek nad Blanco

  wikidata match: Q1973827
Preska (Q1973932)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Preska je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Preska (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Preska (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1973932
  wikipedia=sl:Preska, Sevnica

  wikidata match: Q1973932
Hrastje pri Cerkljah (Q1974424)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hrastje pri Cerkljah so naselje v Občini Brežice.

 • node: Hrastje pri Cerkljah (OSM) 63 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hrastje pri Cerkljah (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1974424
  wikipedia:sl=Hrastje pri Cerkljah

  wikidata match: Q1974424
Stari Grad (Q1975959)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stari Grad je naselje v Občini Krško.

 • node: Stari Grad pri Vidmu (OSM) 0.58 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Stari Grad pri Vidmu (1 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1975959
  wikipedia=sl:Stari Grad, Krško

  wikidata match: Q1975959
Slinovce (Q1976795)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slinovce so naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Slinovce (OSM) 161 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slinovce (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1976795
  wikipedia=sl:Slinovce

  wikidata match: Q1976795
Veliki Cirnik (Q1976919)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veliki Cirnik je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Veliki Cirnik (OSM) 298 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=399
  name=Veliki Cirnik (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1976919
  wikipedia=sl:Veliki Cirnik

  wikidata match: Q1976919
Krsinji Vrh (Q1978831)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Krsinji Vrh je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Krsinji Vrh (OSM) 94 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Krsinji Vrh (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1978831
  wikipedia=sl:Krsinji Vrh

  wikidata match: Q1978831
Zabukovje pri Raki (Q1980680)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zabukovje pri Raki je naselje v Občini Krško.

 • node: Zabukovje pri Raki (OSM) 100 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zabukovje pri Raki (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1980680
  wikipedia=sl:Zabukovje pri Raki

  wikidata match: Q1980680
Pavlova vas (Q1987373)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pavlova vas je vas v Bizeljskem gričevju, v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Pišece, cerkvenoupravno pa pod župnijo Pišece. Razloženo vas v severnem delu Bizeljskega sestavljajo gručasto jedro in okoliški razloženi zaselki Sveta Jedrt, Trebojnik, Ravne, Rigelj, Kobače in Jesenovec. V kmetijstvi prevladuje vinogradništvo, znane so pišečke marelice. V okolici vasi so obsežni gozdovi Orlice. Na zahodu se v ta predel zajeda dolina Suhodolskega potoka. Na zahodu je gozdnat, okoli 600 metrov visok hrbet Drenovec. V vasi je nekaj starih, etnološko zanimivih hiš in gospodarskih poslopij. Kašča, hišna številka 43, je iz srede 19. stoletje in je nadstropna gospodarska stavba z opasanim gankom in portalom v obliki jarma. Zanimiva je predvsem konstrukcija iz skrbno tesanih brun. Barokizirana cerkev sv. Jedrti stoji vrh razgledne vzpetine v istoimenskem zaselku. Kraj vasi ob Brežiško-Bistriški občinski meji stoji spomenik borcu Ivanu Kerinu, po rodu iz sosednjega Silovca, ki je bil zverinsko ubit 1. maja 1944. V Krajevnem leksikonu Dravske banovine iz leta 1937 so poleg že navedenih zaselkov omenjeni še Goliše, Grič in Lipovec.

 • node: Pavlova vas (OSM) 429 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pavlova vas (29 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1987373
  population=194
  wikipedia:sl=Pavlova vas

  wikidata match: Q1987373
Vihre (Q1994970)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vihre so naselje v Občini Krško.

 • node: Vihre (OSM) 0.92 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Vihre (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1994970
  wikipedia=sl:Vihre

  wikidata match: Q1994970
Drenovec pri Bukovju (Q1996849)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Drenovec pri Bukovju je naselje v Občini Brežice.

 • node: Drenovec pri Bukovju (OSM) 459 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Drenovec pri Bukovju (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1996849
  wikipedia:sl=Drenovec pri Bukovju

  wikidata match: Q1996849
Velika Dolina (Q2002911)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Velika Dolina je naselje v Občini Brežice.

 • node: Velika Dolina (OSM) 175 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=250
  name=Velika Dolina (31 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2002911
  population=145
  wikipedia:sl=Velika Dolina

  wikidata match: Q2002911
Veliki Kamen (Q2004716)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veliki Kamen je naselje v Občini Krško.

 • node: Veliki Kamen (OSM) 0.69 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Veliki Kamen (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Großsteinbach bei Gurkfeld
  name:ru=Велики-Камен (24 name matches)
  wikidata=Q2004716
  wikipedia=sl:Veliki Kamen

  wikidata match: Q2004716
Drnovo (Q2036862)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Drnovo je naselje, ki leži sredi Krškega polja in spada pod občino Krško; leži okoli 6 km od Krškega.

 • node: Drnovo (OSM) 0.74 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=154.7
  name=Drnovo (31 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Дрново (31 name matches)
  wikidata=Q2036862
  wikipedia=sl:Drnovo
  population=472

  wikidata match: Q2036862
Ravno (Q2040167)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravno je naselje v Občini Krško.

 • node: Ravno (OSM) 0.99 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravno (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2040167
  wikipedia=sl:Ravno, Krško

  wikidata match: Q2040167
Gabrijele (Q2043772)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gabrijele so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Gabrijele (OSM) 256 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gabrijele (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2043772
  wikipedia=sl:Gabrijele

  wikidata match: Q2043772
Nova Gora (Q2045430)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nova Gora je naselje v Občini Krško.

 • node: Nova Gora (OSM) 115 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nova Gora (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2045430
  wikipedia=sl:Nova Gora, Krško

  wikidata match: Q2045430
Štajngrob (Q2050486)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Štajngrob je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Štajngrob (OSM) 308 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=460
  name=Štajngrob (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2050486
  wikipedia=sl:Štajngrob
  population=36

  wikidata match: Q2050486
Grič (Q4457564)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grič je naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Grič (OSM) 87 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grič (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4457564
  wikipedia=sl:Grič, Kostanjevica na Krki

  wikidata match: Q4457564
Osredek pri Krmelju (Q4532701)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Osredek pri Krmelju je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Osredek pri Krmelju (OSM) 1.52 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Osredek pri Krmelju (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4532701
  wikipedia=sl:Osredek pri Krmelju

  wikidata match: Q4532701
Dobrava pri Kostanjevici (Q4696085)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobrava pri Kostanjevici je naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Dobrava pri Kostanjevici (OSM) 220 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobrava pri Kostanjevici (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4696085
  wikipedia=sl:Dobrava pri Kostanjevici

  wikidata match: Q4696085
Brezje (Q4962823)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brezje je naselje v Občini Sevnica, ustanovljeno leta 2006 iz dela naselja Goveji Dol.

 • node: Brezje (OSM) 173 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brezje (12 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4962823
  wikipedia=sl:Brezje, Sevnica

  wikidata match: Q4962823
Šentjanž (Q5016846)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šentjanž je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Šentjanž (OSM) 254 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šentjanž (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Шентьянж (1 name matches)
  wikidata=Q5016846
  wikipedia=sl:Šentjanž, Sevnica

  wikidata match: Q5016846
Ledina (Q5312296)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ledina je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Ledina (OSM) 266 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ledina (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5312296
  wikipedia=sl:Ledina

  wikidata match: Q5312296
Goveji Dol (Q5588601)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Goveji Dol je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Goveji Dol (OSM) 99 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Goveji Dol (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5588601
  wikipedia=sl:Goveji Dol

  wikidata match: Q5588601
Jablance (Q5738426)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jablance so naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Jablance (OSM) 115 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jablance (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5738426
  wikipedia=sl:Jablance, Kostanjevica na Krki

  wikidata match: Q5738426
Cerkev sv. Jurija, Zdole (Q60351227)
 • way: Cerkev sv. Jurija (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Jurija (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60351227

  wikidata match: Q60351227
Cerkev sv. Janeza Evangelista, Krško (Q18562673)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Janeza Evangelista v Krškem je župnijska cerkev Župnije Krško.

 • way: Cerkev Sv. Janeza Evangelista (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev Sv. Janeza Evangelista (1 name matches)
  source=GURS
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source:date=20030507
  denomination=roman_catholic
  wikidata=Q18562673

  wikidata match: Q18562673
Dobrava (Q2057484)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobrava je naselje v Občini Radeče.

 • node: Dobrava (OSM) 0.64 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobrava (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2057484
  wikipedia=sl:Dobrava, Radeče

  wikidata match: Q2057484
Libna (Q2059162)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Libna je naselje v Občini Krško.

 • node: Libna (OSM) 0.73 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Libna (29 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2059162
  wikipedia=sl:Libna

  wikidata match: Q2059162
Gornja Prekopa (Q2076528)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gornja Prekopa je naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Gornja Prekopa (OSM) 259 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gornja Prekopa (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2076528
  wikipedia=sl:Gornja Prekopa

  wikidata match: Q2076528
Vrhek (Q2258910)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrhek je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Vrhek (OSM) 1.45 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrhek (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2258910
  wikipedia=sl:Vrhek

  wikidata match: Q2258910
Dolenji Leskovec (Q2260047)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenji Leskovec je naselje v Občini Krško.

 • node: Dolenji Leskovec (OSM) 354 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenji Leskovec (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Unterhaselbach in der Steiermark
  wikidata=Q2260047
  wikipedia=sl:Dolenji Leskovec

  wikidata match: Q2260047
Sromlje (Q2262184)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sromlje so naselje v Občini Brežice.

 • node: Sromlje (OSM) 328 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=262.1
  name=Sromlje (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2262184
  population=106
  wikipedia:sl=Sromlje

  wikidata match: Q2262184
Straža pri Krškem (Q2262326)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Straža pri Krškem je naselje v Občini Krško.

 • node: Straža pri Krškem (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Straža pri Krškem (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2262326
  wikipedia=sl:Straža pri Krškem

  wikidata match: Q2262326
Prilipe (Q2264255)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prilipe so naselje v Občini Brežice.

 • node: Prilipe (OSM) 97 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prilipe (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2264255
  wikipedia:sl=Prilipe

  wikidata match: Q2264255
Brod v Podbočju (Q2264537)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brod v Podbočju je naselje v Občini Krško na levem bregu Krke pod Gorjanci.

 • node: Brod v Podbočju (OSM) 189 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brod v Podbočju (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2264537
  wikipedia=sl:Brod v Podbočju

  wikidata match: Q2264537
Vrbina (Q2267043)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrbina je vas v Občini Krško.

 • node: Vrbina (OSM) 1.05 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrbina (33 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2267043
  population=48

  wikidata match: Q2267043
Pristava pod Rako (Q2276451)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pristava pod Rako je naselje v Občini Krško.

 • node: Pristava pod Rako (OSM) 202 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pristava pod Rako (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2276451
  wikipedia=sl:Pristava pod Rako

  wikidata match: Q2276451
Žurkov Dol (Q2276458)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žurkov Dol je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Žurkov Dol (OSM) 0.55 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Žurkov Dol (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2276458
  wikipedia=sl:Žurkov Dol

  wikidata match: Q2276458
Malkovec (Q2277387)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Malkovec je vinogradniško obcestno naselje v Občini Sevnica. Leži na grebenu hriba Malkovec.

 • node: Malkovec (OSM) 336 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Malkovec (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2277387
  wikipedia=sl:Malkovec

  wikidata match: Q2277387
Senovo (Q2327320)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Senovo je naselje v Občini Krško. Gre za središčni kraj, ki leži v sredi senovskega podolja ob cesti Brestanica-Podsreda. Skozi tečeta Belški in Dovški potok, ki se združita v Senovski potok.

 • node: Senovo (OSM) 1.08 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Senovo (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Senowo
  name:ru=Сеново (21 name matches)
  wikidata=Q2327320
  wikipedia=sl:Senovo
  population=2304

  wikidata match: Q2327320
Anovec (Q2329452)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Anovec je gručasto naselje v Občini Krško. Nahaja se sredi zakraselega planotastega sveta, severovzhodno od Krškega. Blizu ponora krajše ponikalnice Ločkega dola je zaselek Loke.

 • node: Anovec (OSM) 100 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Anovec (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Annowetz
  wikidata=Q2329452
  wikipedia=sl:Anovec

  wikidata match: Q2329452
Volčje (Q2329497)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Volčje je naselje v Občini Brežice.

 • node: Volčje (OSM) 105 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Volčje (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2329497
  wikipedia:sl=Volčje, Brežice

  wikidata match: Q2329497
Polje pri Tržišču (Q2972441)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Polje pri Tržišču je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Polje pri Tržišču (OSM) 56 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Polje pri Tržišču (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2972441
  wikipedia=sl:Polje pri Tržišču

  wikidata match: Q2972441
Selo (Q3005556)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Selo je naselje v Občini Krško.

 • node: Selo (OSM) 88 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Selo (22 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3005556
  wikipedia=sl:Selo, Krško

  wikidata match: Q3005556
Šmarčna (Q3053589)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šmarčna je naselje v Občini Sevnica. V naselju je nekoč stal dvorec Gomila (Unter Erckenstein), prvič omenjen leta 1628. Dvorec je propadel sredi 19. stol. Rodbina Jakil je na njegovih temeljih po koncu druge vojne pozidala lovski dvorec, ki je danes predelan v restavracijo Šmarčna.

 • node: Šmarčna (OSM) 74 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šmarčna (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3053589
  wikipedia=sl:Šmarčna

  wikidata match: Q3053589
Mihalovec (Q3064144)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mihalovec je naselje v Občini Brežice.

 • node: Mihalovec (OSM) 70 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mihalovec (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3064144
  wikipedia:sl=Mihalovec

  wikidata match: Q3064144
Dolnja Prekopa (Q3077642)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolnja Prekopa je naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

 • node: Dolnja Prekopa (OSM) 127 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolnja Prekopa (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3077642
  wikipedia=sl:Dolnja Prekopa

  wikidata match: Q3077642
Zgornji Obrež (Q3121258)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zgornji Obrež je naselje v Občini Brežice. Leži južno od Artič ob železniški progi med Ljubljano in Zagrebom.

 • node: Zgornji Obrež (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zgornji Obrež (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3121258
  wikipedia:sl=Zgornji Obrež

  wikidata match: Q3121258
Cesta (Q3124732)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cesta je naselje v Občini Krško.

 • node: Cesta (OSM) 102 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cesta (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3124732
  wikipedia=sl:Cesta, Krško

  wikidata match: Q3124732
Ponikve (Q3129250)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ponikve je naselje v Občini Brežice

 • node: Ponikve (OSM) 390 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ponikve (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3129250
  wikipedia:sl=Ponikve, Brežice

  wikidata match: Q3129250
Dobrava pod Rako (Q3138888)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobrava pod Rako je naselje v Občini Krško.

 • node: Dobrava pod Rako (OSM) 243 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobrava pod Rako (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3138888
  wikipedia=sl:Dobrava pod Rako

  wikidata match: Q3138888
Mali Vrh (Q3146325)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mali Vrh je vas na Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Globoko, cerkvenoupravno pa pod Župnijo Pišece. Razložena vas z obcestnim jedrom ob krajevni cesti Globoko–Artiče leži na južnih obronkih Bizeljskega, ki tu prehaja v Brežiško ravan. K njemu sodijo še posamezne hiše, raztresene po slemenu Malega Vrha, kjer je tudi zaselek Kamše. Ob cesti proti Brežicam je zaselek Trebeže. Ob potoku Gabernici se nahaja Rudnik Globoko, kjer so kopali kremenčev pesek in glino, do leta 1964 pa so kopali lignit. V severnem delu stoji na najvišji točki naselja, na slemenu nad potokom Graben cerkev sv. Jakoba (300 m) iz 17. stoletja.

 • node: Mali Vrh (OSM) 0.86 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mali Vrh (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3146325
  wikipedia:sl=Mali Vrh, Brežice

  wikidata match: Q3146325
Gmajna (Q3154447)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gmajna je naselje v Občini Krško.

 • node: Gmajna (OSM) 269 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gmajna (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3154447
  wikipedia=sl:Gmajna, Krško

  wikidata match: Q3154447
Račja vas (Q3161827)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Račja vas je naselje v Občini Brežice.

 • node: Račja vas (OSM) 27 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Račja vas (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3161827
  wikipedia:sl=Račja vas

  wikidata match: Q3161827
Sela pri Raki (Q3178280)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sela pri Raki so naselje v Občini Krško.

 • node: Sela pri Raki (OSM) 200 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sela pri Raki (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3178280
  wikipedia=sl:Sela pri Raki

  wikidata match: Q3178280
Dovško (Q3183103)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dovško je naselje v Občini Krško.

 • node: Dovško (OSM) 230 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dovško (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3183103
  wikipedia=sl:Dovško

  wikidata match: Q3183103
Nemška vas (Q3198479)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nemška vas je naselje v Občini Krško.

 • node: Nemška vas (OSM) 149 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nemška vas (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3198479
  wikipedia=sl:Nemška vas, Krško

  wikidata match: Q3198479
Orehovo (Q3236998)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Orehovo je naselje v Občini Sevnica.

 • node: Orehovo (OSM) 0.85 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Orehovo (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3236998
  wikipedia=sl:Orehovo

  wikidata match: Q3236998
Straža pri Raki (Q3268429)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Straža pri Raki je naselje v Občini Krško.

 • node: Straža pri Raki (OSM) 309 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Straža pri Raki (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3268429
  wikipedia=sl:Straža pri Raki

  wikidata match: Q3268429
Dolšce (Q3271699)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolšce je vas v Občini Kostanjevica na Krki. Dostop do vasi je po urejeni asfaltirani cesti.

 • node: Dolšce (OSM) 352 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolšce (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3271699
  wikipedia=sl:Dolšce

  wikidata match: Q3271699
Vitna vas (Q3284801)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vitna vas je naselje v Občini Brežice.

 • node: Vitna vas (OSM) 27 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vitna vas (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3284801
  wikipedia:sl=Vitna vas

  wikidata match: Q3284801
Znojile pri Studencu (Q3368572)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Znojile pri Studencu so naselje v Občini Sevnica.

 • node: Znojile pri Studencu (OSM) 146 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Znojile pri Studencu (15 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3368572
  wikipedia=sl:Znojile pri Studencu

  wikidata match: Q3368572
Veliki Podlog (Q3409760)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veliki Podlog je naselje v Občini Krško.

 • node: Veliki Podlog (OSM) 302 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Veliki Podlog (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Велики-Подлог (24 name matches)
  wikidata=Q3409760
  wikipedia=sl:Veliki Podlog

  wikidata match: Q3409760
Močilno (Q3438243)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Močilno je vas v Občini Radeče. V vasi je cerkev Sv. Nikolaja iz 17. stoletja. V bližini je Gašperjev kostanj, 400 let staro drevo in najdebelejši pravi kostanj v Sloveniji, ter farma nojev, ki pa trenutno (začetek 2011) premore samo še eno žival.

 • node: Močilno (OSM) 218 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=580
  name=Močilno (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3438243
  wikipedia=sl:Močilno
  population=109

  wikidata match: Q3438243
Svibno (Q3438595)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Svibno je naselje v Občini Radeče.

 • node: Svibno (OSM) 119 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=539
  name=Svibno (33 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Свибно (33 name matches)
  wikidata=Q3438595
  wikipedia=sl:Svibno

  wikidata match: Q3438595
Železniška postaja Krško (Q12807494)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Krško je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Krško.

 • node: Krško (OSM) 20 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Krško (4 name matches)
  train=yes
  name:de=Gurkfeld
  name:sl=Krško (4 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807494
  wikipedia=sl:Železniška postaja Krško
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q12807494
Občina Bistrica ob Sotli (Q13377731)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Bistrica ob Sotli je ena od 212 občin v Republiki Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1998. Nahaja se v Vzhodni Sloveniji ob reki Sotli, po kateri tudi poteka slovensko-hrvaška državna meja in kjer se vanjo izliva Bistrica, ki teče po ozemlju občine. Leži na križišču pomembnih prometnih poti, kar potrjuje tudi mejni prehod za mednarodni promet. Občina na severu meji na Občino Podčetrtek, na jugu na Občino Brežice, na zahodu na Občino Kozje, na vzhodu pa na hrvaške občine Zagorska Sela, Kumrovec in Klanjec.

 • relation: Bistrica ob Sotli (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=149
  name=Bistrica ob Sotli (7 name matches)
  place=municipality
  name:de=St. Peter bei Königsberg
  name:sl=Bistrica ob Sotli (7 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13377731
  ISO3166-2=SI-149
  wikipedia=sl:Občina Bistrica ob Sotli
  admin_level=8

  wikidata match: Q13377731
Občina Radeče (Q13377986)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Radeče ima 23 naselij in je ena od občin v Republiki Sloveniji s središčem v Radečah z nekaj na 4.000 prebivalci. Je ena izmed 6 občin v Posavju. Pred zadnjo ustanovitvijo občine 1994 so Radeče spadale k občini Laško. Občinski grb Radeč je sestavljen iz kock.

 • relation: Radeče (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=99
  name=Radeče (2 name matches)
  place=municipality
  name:de=Ratschach
  name:sl=Radeče (2 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13377986
  ISO3166-2=SI-099
  wikipedia=sl:Občina Radeče
  admin_level=8

  wikidata match: Q13377986
Grad Rajhenburg (Q12790253)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)
Za spodnji brestaniški grad glej Grad Turn (Brestanica).

Grad Rajhenburg, tudi grad Brestanica, stoji v Brestanici nad sotočjem rek Brestanice in Save.

 • relation: Grad Brestanica - Rajhenburg (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grad Brestanica - Rajhenburg (2 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12790253
  addr:city=Brestanica
  wikipedia=sl:Grad Rajhenburg
  addr:street=Cesta izgnancev
  addr:postcode=8280
  addr:housenumber=3
  wikimedia_commons=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Rajhenburg_castle.jpg

  wikidata match: Q12790253
Mirna (Q1807132)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

 • way: Mirna (OSM) 31 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mirna (13 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1807132
  wikipedia=sl:Mirna (reka)

  wikidata match: Q1807132
Cerkev sv. Mihaela, Pišece (Q12808054)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Mihaela v Pišecah je župnijska cerkev Župnije Pišece.

 • way: Cerkev Svetega Mihaela (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev Svetega Mihaela (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12808054
  addr:city=Pišece
  addr:street=Pišece
  wikipedia:sl=Cerkev sv. Mihaela, Pišece
  addr:postcode=8255
  addr:housenumber=15

  wikidata match: Q12808054
Železniško postajališče Radeče (Q12807622)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Radeče je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Radeče. Današnjo podobo je dobilo po temeljiti prenovi leta 2010. Postajališče sestavljata dva perona z nadstreškoma, na vsaki strani proge po eden. Perona povezuje podhod.

 • node: Radeče (OSM) 26 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Radeče (3 name matches)
  name:de=Ratschach
  name:sl=Radeče (3 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12807622
  wikipedia=sl:Železniško postajališče Radeče

  wikidata match: Q12807622
Mali Javornik (Q31529350)
 • node: Mali Javornik (OSM) 403 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=989
  name=Mali Javornik (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31529350

  wikidata match: Q31529350
Srebrnik (Q14594709)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Srebrnik je naselje v Občini Bistrica ob Sotli,

 • node: Srebrnik (OSM) 84 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Srebrnik (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Silberberg
  name:sl=Srebrnik (26 name matches)
  wikidata=Q14594709
  wikipedia=sl:Srebrnik, Bistrica ob Sotli

  wikidata match: Q14594709
Krško (Q15886)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Krško ( izgovorjava ) je mesto s 7.200 prebivalci in središče Mestne občine Krško v vzhodnem delu Slovenije, največje v Posavju, tik pred Brežicami, s katerimi si deli večino regionalnih funkcij. Sestavljeno je iz dveh nekdanjih naselij, Krškega na desnem bregu Save in Vidma ob Savi, nekdanjega samostojnega naselja, kjer je tudi železniška postaja, na levem bregu reke Save. V 60. letih 20. stoletja sta se naselji združili najprej pod kombinacijo obeh imen Videm-Krško, potem pa samo še z imenom Krško. Je edino mesto v Sloveniji, ki je cerkveno-upravno razdeljeno na med dve škofiji (prej med ljubljansko in mariborsko-lavantinsko škofijo, od 2006 med Škofiji Celje in Novo mesto).

 • relation: Krško (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=54
  name=Krško (66 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Gurkfeld (2 name matches)
  name:sl=Krško (66 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3484655
  ISO3166-2=SI-054
  wikipedia=sl:Občina Krško
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q3484655
Sevnica (Q15915)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sevnica je srednje veliko mesto, ki se nahaja v Sloveniji, središče Občine Sevnica. Z okoli 4.500 prebivalci je Sevnica pomembno lokalno središče, ki zlasti v tovarnah tekstilne in lesne industrije zaposluje številne ljudi iz bližnje in daljne okolice. Mesto se čedalje bolj spaja z Boštanjem, naseljem na nasprotnem, desnem bregu reke Save. Obsega predele Šmarje, Ribniki, Lizabon, Grad, Na Peščeniku, Marof.

 • relation: Sevnica (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=110
  name=Sevnica (47 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Lichtenwald
  name:sl=Sevnica (47 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q11214302
  ISO3166-2=SI-110
  wikipedia=sl:Občina Sevnica
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q11214302
Pečice (Q15176651)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pečice so naselje v Občini Brežice.

 • node: Pečice (OSM) 106 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pečice (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Печице (1 name matches)
  wikidata=Q15176651
  wikipedia:sl=Pečice, Brežice

  wikidata match: Q15176651
Brezovica v Podbočju (Q15204723)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brezovica v Podbočju je naselje v Občini Krško.

 • node: Brezovica v Podbočju (OSM) 85 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brezovica v Podbočju (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15204723
  wikipedia=sl:Brezovica v Podbočju

  wikidata match: Q15204723
Hinjce (Q15224170)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hinjce je naselje v Občini Sevnica, ustanovljeno leta 2006 iz dela naselja Goveji Dol.

 • node: Hinjce (OSM) 0.74 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Hinjce (13 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q15224170
  wikipedia=sl:Hinjce

  wikidata match: Q15224170
Stadion Matije Gubca (Q15251379)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stadion Matije Gubca je stadion v Krškem in je matični stadion Nogometnega kluba Krško. Stadion ima 1.470 pokritih sedežev in 8.000 stojišč, ter sprejme skupaj okoli 10.000 gledalcev. Na njem se vozijo tudi motociklistične dirke spidveja in je sedež domačega kluba AMD Krško.

 • relation: Stadion Matije Gubca (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Stadion Matije Gubca (5 name matches)
  sport=speedway (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=stadium (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  sport_1=soccer
  wikidata=Q15251379
  wikipedia=sl:Stadion Matije Gubca
  building:levels=2

  wikidata match: Q15251379
Železniško postajališče Boštanj (Q19938325)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Boštanj je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnji naselji Boštanj in Dolenji Boštanj, kjer se pravzaprav nahaja.

 • node: Boštanj (OSM) 61 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Boštanj (2 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19938325

  wikidata match: Q19938325
Mejni prehod Slovenska Vas (Q67598513)
 • way: Mejni prehod Slovenska Vas (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mejni prehod Slovenska Vas (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  roof:shape=gabled
  roof:material=roof_tiles
 • node: Mejni prehod Slovenska Vas (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mejni prehod Slovenska Vas (1 name matches)
  barrier=border_control
  wikidata=Q67598513
  border_control=international

  wikidata match: Q67598513
Kostanjeviška jama (Q18342855)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kostanjeviška jama je kraška jama, ki leži v bližini Kostanjevice na Krki ob vznožju Gorjancev. Gorjance označuje razgiban kraški teren s krednimi apnenci, iz katerih so padavinske vode, podzemni vodni tokovi in tektonski premiki ustvarili jamo, v kateri so značilne sigaste tvorbe. Pred letom 1969 so jo imenovali Jama nad izvirom Studene ali Studena jama.

 • node: Kostanjeviška jama (OSM) 39 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kostanjeviška jama (2 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  tourism=attraction
  website=http://www.kostanjeviska-jama.com/
  wikidata=Q15885
  wikipedia=en:Kostanjevica na Krki

  wikidata mismatch: Q15885
Šentlenart (Q18385866)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Šentlenart (pronounced [sɛnˈtleːnaɾt] or [sənˈtleːnaɾt]; in older sources also Sveti Lenart, German: Sankt Leonhard) is a former settlement in the Municipality of Brežice in eastern Slovenia, close to the border with Croatia. It is now part of the town of Brežice. The area is part of the traditional region of Styria. It is now included with the rest of the municipality in the Lower Sava Statistical Region.

 • node: Šentlenart (OSM) 0.58 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Šentlenart (7 name matches)
  place=suburb (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18385866
  wikipedia:en=Šentlenart, Brežice

  wikidata match: Q18385866
Grad Kunšperk (Q18530018)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Kunšperk (nemško Königsberg je »Kraljevi hrib«) je grad, katerega mogočne ruševine še danes stojijo na skalni polici nad trgom Kunšperk v Občini Bistrici ob Sotli.

 • node: grad Kunšperk (OSM) 9 m from Wikidata name match [show tags]
  name=grad Kunšperk (2 name matches)
  ruins=yes
  access=yes
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18530018
  wikipedia=sl:Grad Kunšperk
  castle_type=stately

  wikidata match: Q18530018
Grad Bizeljsko (Q18530063)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Bizeljsko (nem. Wisell) je grajsko poslopje nad vasjo Bizeljsko v občini Brežice.

 • relation: Grad Bizeljsko (OSM) 1 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grad Bizeljsko (9 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18530063
  addr:city=Bizeljsko
  addr:street=Bizeljska vas
  wikipedia:sl=Grad Bizeljsko
  addr:postcode=8259
  addr:housenumber=20

  wikidata match: Q18530063
Grad Raka (Q18530072)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Raka je dvorec v naselju Raka v občini Krško, v Sloveniji.

 • way: Grad Raka (OSM) 87 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grad Raka (20 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18530072
  addr:city=Raka
  wikipedia=sl:Grad Raka
  addr:street=Raka
  addr:postcode=8274
  addr:housenumber=13

  wikidata match: Q18530072
Železniško postajališče Pijavice (Q19938378)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Pijavice je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Pijavice.

 • node: Pijavice (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pijavice (2 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Pijavice (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pijavice (2 name matches)
  train=yes
  railway=stop (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19938378
  wikipedia=sl:Železniško postajališče Pijavice
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q19938378
Kamenško (Q20949598)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kamenško je naselje v Občini Sevnica. Ustanovljeno je bilo leta 2001 iz dela ozemlja naselja Kamenica. Leta 2015 je imelo 22 prebivalcev. Vrh Kamenškega doseže nadmorsko višino 475 m.

 • node: Kamenško (OSM) 117 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kamenško (11 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q20949598
  wikipedia=sl:Kamenško

  wikidata match: Q20949598
Marendol (Q23070492)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Marendol je naselje v Občini Sevnica. Ustanovljeno je bilo leta 2014 iz dela ozemlja naselja Zgornje Vodale.

 • node: Marendol (OSM) 1.38 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Marendol (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q23070492
  wikipedia=sl:Marendol
  population=17

  wikidata match: Q23070492
Cerkev sv. Jakoba, Ponikve (Q28085188)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Jakoba na Ponikvi stoji vzhodno od vasi na vrhu griča, poraslega z gozdom, travniki in vinsko trto in se po cerkvi imenuje sv. Jakob. Na grič vodi strma in ozka cesta iz vasi Ponikve, ki leži pod hribom na zahodni strani cerkve, na vzhodu pa se že končuje vas Brezje pri Veliki Dolini. Od cerkve sega razgled v smeri Brezja proti Zagrebu. Okrog nje je obzidano pokopališče, ki ga še vedno urejajo. Celotni hribček je v cerkveni lasti.

 • way: Cerkev Svetega Jakoba (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev Svetega Jakoba (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q28085188
  denomination=catholic
  wikipedia:sl=Cerkev sv. Jakoba, Ponikve

  wikidata match: Q28085188
Goli Cirnik (Q31530622)
 • node: Veliki Cirnik (OSM) 0.68 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=630
  name=Veliki Cirnik
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Goli Cirnik (4 name matches)
  wikidata=Q31530622

  wikidata match: Q31530622
Mavzolej Antona Aleksandra Auersperga (Q57273938)
 • way: Mavzolej Anastazija Grüna (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mavzolej Anastazija Grüna (2 name matches)
  tomb=mausoleum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=GURS
  building=yes
  historic=tomb
  source:date=20020614
  wikidata=Q57273938

  wikidata match: Q57273938
Cerkev sv. Petra, Bistrica ob Sotli (Q60351071)
 • way: Cerkev sv. Petra (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Petra (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60351071

  wikidata match: Q60351071
Grad Turn v Brestanici (Q60351223)
 • relation: Spodnji grad (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Spodnji grad (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60351223
  addr:city=Brestanica
  addr:street=Zasavska cesta
  addr:postcode=8280
  addr:housenumber=1

  wikidata match: Q60351223
 • way: Spodnji grad (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Spodnji grad (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Brestanica
  addr:street=Zasavska cesta
  addr:postcode=8280
  addr:housenumber=1
  wikidata=Q60351223

  wikidata match: Q60351223
Kapucinski samostan Krško (Q60351305)
 • relation: Valvasorjeva knjižnica Krško (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Valvasorjeva knjižnica Krško (1 name matches)
  source=GURS;Vectorization
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.knjiznica-krsko.si/index.php
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Krško
  addr:street=Cesta krških žrtev
  source:date=20030507
  addr:postcode=8270
  internet_access=yes
  addr:housenumber=26
  internet_access:fee=no
  wikidata=Q60351305

  wikidata match: Q60351305
Cerkev Marijinega vnebovzetja, Velika Dolina (Q60351699)
 • way: Cerkev Marijinega vnebovzetja (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkev Marijinega vnebovzetja (1 name matches)
  height=15
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60351699
  addr:city=Velika Dolina
  addr:street=Velika Dolina
  denomination=catholic
  addr:postcode=8261
  addr:housenumber=10

  wikidata match: Q60351699
Pokopališče Brežice (Q60351711)
 • way: Pokopališče Brežice (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Pokopališče Brežice (1 name matches)
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60351711

  wikidata match: Q60351711
Spomenik NOB in kmečkim uporom (Q60351725)
 • node: Spomenik NOB in kmečkim uporom (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spomenik NOB in kmečkim uporom (1 name matches)
  historic=memorial (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60351725

  wikidata match: Q60351725