Lower Sava Statistical Region

Lower Sava Statistical Region, Slovenia
category: boundary — type: census — OSM: relation 1703401

Items with no match found in OSM

434 items

NK Krško (Q9171502)
item type: Nogometni klub
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nogometni Klub Krško je slovenski nogometni klub iz Krškega, ki igra v slovenski drugi ligi. Ustanovljen je bil leta 1922, domači stadion kluba je Stadion Matije Gubca. Leta 2010 je klub razširil površine za trening z dodatnim igriščem z umetno travo. Iz nogometne šole NK Krško izhaja tudi slovenski reprezentant Robert Berić. Največji uspeh kluba so dosegli v sezoni 2014/15, ko so najprej osvojili naslov jesenskih prvakov nato pa še prvakov 2 SNL. Od sezone 2015/16 do pomladi 2019 je klub odigral štiri prvoligaške sezone. Trenutno igrajo svojo 15 drugoligaško sezono.

website: http://nkkrsko.com/

Jernej Molan Barracks (Q5064504)
item type: Vojašnica
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vojašnica Jerneja Molana je vojašnica Slovenske vojske, ki se nahaja v Cerkljah ob Krki. Poimenovana je po slovenskem teritorialcu Jerneju Molanu, ki je padel kot prva žrtev slovenske osamosvojitvene vojne.

Krško Castle (Q6440683)
item type: ruševine gradu
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Krško (nemško Gurckfeld, dobesedno Krško polje - Gurck je ponemčena beseda za Krko) je bil srednjeveški grad, ki se je nahajal na hribu Gora nad starim mestnim jedrom Krškega. Danes je ohranjenih le nekaj zidov v ruševinah.

Radeče Castle (Q18530028)
item type: ruševine gradu
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Boštanj Castle (Sawenstein) (Q18718842)
item type: ruševine gradu
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Boštanj (nemško Sawenstein) je stal v naselju Boštanj v občini Sevnica.

St. Margaret's Church, Kunšperk (Q18729291)
item type: church ruin
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Marjete je nekdanja cerkev, ki je stala v naselju Kunšperk v Občini Bistrica ob Sotli. Danes so od nje ostale le ruševine.

Gračeno Castle (Q18745031)
item type: ruševine gradu
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Gračeno (nemško Gretschin), ljudsko tudi Čičev grad, je bil grad, ki je stal v vasi Cirnik v Občini Brežice.

Svibno Castle (Q18747995)
item type: ruševine gradu
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Svibno (nemško Scharffenberg) je bil grad, ki je stal v vasi Svibno v Občini Radeče.

Reštanj Castle (Q18811730)
item type: ruševine gradu
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Reštanj (nemško Reichstein) je nekoč stal v naselju Reštanj v občini Krško.

Grad Tvarog (Q18811731)
item type: ruševine gradu
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Tvarog (nemško Twarog) je nekoč stal v naselju Dobrova, pobočje hriba Terog v občini Krško.

Grad Erkenštajn (Q20520748)
item type: ruševine gradu
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Erkenštajn (nemško Obererckestein) je stal na griču Stari grad v hribovju Jablanice med naseljem Log pri Vrhovem in naseljem Novi Grad v občini Sevnica, od katerega so ostali le še skromni ostanki.

Apnenik pri Velikem Trnu (Q2609682)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Apnenik pri Velikem Trnu je naselje v Občini Krško.

Rožno (Q2691847)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rožno je naselje v Občini Krško.

Gorenji Leskovec (Q3440220)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenji Leskovec je naselje v Občini Krško.

Podgračeno (Q3440931)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podgračeno je naselje v Občini Brežice. Naselje je dobilo ime po poznoantični naselbini Gradec, na kateri je bil v srednjem veku zgrajen grad Gračeno.

Oklukova Gora (Q3440965)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Oklukova Gora je naselje v Občini Brežice.

Neviodunum (Q15736475)
item type: arheološko najdišče
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Neviodunum (dobesedno Novo mesto) je bila rimska naselbina na področju današnjega kraja Drnovo na Krškem polju. Rimljani so področje med osvajalno potjo v smeri proti Panoniji poselili leta 35 pr. n. št. Predhodne prebivalce tega področja, keltske Latobike, so s pomočjo trgovine, diplomacije in vojaške sile priključili Rimskemu imperiju. Naselbina je nastala kot vojaška postojanka, kasneje pa je uprava prešla v civilne roke. Leta 70 (n. št.) je cesar Vespazijan Neviodunumu podelil mestne pravice in ga povzdignil v municipij s polnim imenom Municipium Flavium Latobicorum Neviodunum. Njegovemu razvoju je botrovala ugodna geografska lega na poti med Siskom (tedaj Siscia) in Ljubljano (Emona), med katerima sta potekali tako cestna kot rečna trgovska pot. Neviodunum je postal pristanišče in pomembno trgovsko središče. Med arheološkimi izkopaninami so bili najdeni tržni prostori in skladišče, opekarske in lončarske delavnice, kopališče, vodnjaki, stanovanjske stavbe z mozaiki, vodovod, hipokavsti (naprave za ogrevanje prostorov s toplim zrakom) ter številna grobišča. Njihova posebnost so hišaste žare (v obliki hiš, pogosto s petelinom na strehi), ki izpričujejo o vplivu keltskih verovanj.

Veliki Koren (Q16897577)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veliki Koren je naselje v Občini Krško brez stalnih prebivalcev.

Stržišče (Q2776629)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stržišče je naselje v Občini Sevnica.

Gradišče pri Raki (Q2792248)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gradišče pri Raki je naselje v Občini Krško.

Brezje pri Veliki Dolini (Q3196165)
item type: naselje / kraj kulturne dediščine Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brezje pri Veliki Dolini je naselje v Občini Brežice.

Zasap (Q3264072)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zasap je naselje v Občini Brežice.

Zavrate (Q3438234)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zavrate so naselje v Občini Radeče.

Jelševec (Q2156943)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jelševec je naselje v Občini Krško.

Srednik (Q2388677)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Srednik je naselje v Občini Sevnica.

Šentjur na Polju (Q2103905)
item type: naselje / kraj kulturne dediščine Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šentjur na Polju je naselje v Občini Sevnica.

Brezje pri Dovškem (Q2227952)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brezje pri Dovškem je naselje v Občini Krško.

Malence (Q2266017)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Malence so naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

Podgorje pri Pišecah (Q2436214)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podgorje pri Pišecah je vas v Bizeljskem gričevju, v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Pišece, cerkvenoupravno pa pod župnijo Pišece. Razložena vas v severnem delu Bizeljskega leži na jugovzhodnem vznožju in pobočju Orlice. Pod Orlico je dolina Sodičov graben, proti Pišecam pa Žgalinova dolina z izvirom na Močvarini, okoli katerega so zamočvirjeni travniki. Hiše so pretežno ob cesti Pišece - Bizeljsko. Na vzhodu je globoko vrezana dolina potoka Dramlje. Vas sestavljajo Spodnje in Zgornje Podgorje ter zaselka Banovec in Zibot, vsi pa so razloženi po slemenih in pobočjih vinorodnih goric. Vaščani se preživljajo z vinogradništvom in sadjarstvom, dodaten zaslužek pa prinašata gozd na strmih pobočjih Orlice ter delo v Krškem in Brežicah. V vasi je nekaj starih, etnološko zanimivih hiš in gospodarskih poslopij. Zanimiva je hiša številka 68 s čopasto streho. Je skromen stegnjeni dom, verjetno iz konca 18. stoletja, kjer si po vrsti slede hiša, lopa s črno kuhinjo, hlev, šupa in kozji hlev, ki je navzven opredeljen s krepkimi pilastri. Zunanjščina je pobarvana oker, talni pas pa je siv. Zanimivi so grobi stropovi in tlak s phano zemljo. Zidana vrhkletna hiša številka 79 ima v pritličju arkade in je verjetno ena od pristav bližnjega pišečkega gradu. V Krajevnem leksikonu Dravske banovine iz leta 1937 so poleg že navedenih zaselkov omenjeni še Debevec, Gradec, Kočni dol, Perdislavce in Zagajca. Najvišji vrh v vasi je Veliki Špiček, ki je s 686 metri tudi najvišji vrh v Občini Brežice.

Curnovec (Q2458458)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Curnovec je naselje v Občini Brežice.

Glogov Brod (Q2317853)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Glogov Brod je naselje v Občini Brežice.

Avguštine (Q2328642)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Avguštine so naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

Gazice (Q2530374)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gazice so naselje v Občini Brežice.

Piršenbreg (Q2562245)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Piršenbreg je vas v Bizeljskem gričevju, v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Globoko, cerkvenoupravno pa pod Župnijo Pišece. Razložena vas v južnem delu Bizeljskega leži na slemenih in pobočjih gričevja, ki so ga razrezali potoki Gabernica, Trsnjak in Zevnikov potok. Na severu je zaselek Roviše, na vzhodu pa Slopno. V dolini potoka Trsnjaka se nahaja zaselek Dole. V dolinah so predvsem vlažni travniki, v sušnejših legah tudi njive. Na prisojah je precej vinogradov, severna pobočja pa so porasla z listnatim gozdom.

Žadovinek (Q942530)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žadovinek je naselje v Občini Krško. Leži na južnem robu Krškega in vzhodnem robu Leskovca pri Krškem na naplavni ravnici Remen.

Orešje nad Sevnico (Q1252479)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Orešje nad Sevnico je naselje v Občini Sevnica.

Church of Saint James the Greater (Q12786826)
item type: podružnična cerkev / kraj kulturne dediščine Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Jakoba na Malem Vrhu je rimskokatoliška podružnična cerkev Župnije Pišece.

St. Gertrude's Church (Q12786828)
item type: podružnična cerkev / kraj kulturne dediščine Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Jedrti v Pavlovi vasi je podružnična cerkev Župnije Pišece.

St. Bartholomew's Church (Q12786829)
item type: podružnična cerkev / kraj kulturne dediščine Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Jerneja v Blatnem je podružnična cerkev Župnije Pišece.

Holy Cross Church (Dednja Vas) (Q12786830)
item type: podružnična cerkev / kraj kulturne dediščine Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Križa v Dednji vasi je podružnična cerkev Župnije Pišece.

St. Barbara's Church (Q18515876)
item type: podružnična cerkev / kraj kulturne dediščine Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Barbare v Blatnem je podružnična cerkev Župnije Pišece. Posvečena je sveti Barbari, zavetnici rudarjev, kar po vsej verjetnosti kaže na sočasno pridobivanje premoga v streljaj oddaljenem rudniku Globoko. Maše so bile v cerkvi do leta 2011 vsako nedeljo, od leta 2013 pa so vsako soboto zvečer.

St. Ulrich's Church (Q18515894)
item type: podružnična cerkev / kraj kulturne dediščine Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Urha na Brezju pri Bojsnem je podružnična cerkev Župnije Pišece.

Straža Mansion (Q18729049)
item type: dvorec / kraj kulturne dediščine Slovenije / former monastery
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dvorec Straža (nemško Straschahoff) stoji v naselju Cerina v Občini Brežice.

Podstrm (Q1852842)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podstrm je naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

Presladol (Q1950356)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Presladol je naselje v Občini Krško.

Zagrad (Q1980739)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zagrad je naselje v Občini Radeče.

Župnija Pišece (Q12807879)
item type: župnija
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Župnija Pišece je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Videm ob Savi Škofije Celje.

website: http://zupnija-pisece.rkc.si/

Brestanica Thermoelectric Power Plant (Q12804023)
item type: Termoelektrarna
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Termoelektrarna Brestanica je ena izmed štirih termoelektrarn v Sloveniji. Leži na severu kraja Brestanica in je pomemben gospodarski in zaposlitveni objekt okolice.

Radna (Q4638024)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Radna je naselje v Občini Sevnica.

Koprivnik (Q509562)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koprivnik je naselje v Občini Kostanjevica na Krki.

Gorenja Vas pri Leskovcu (Q580828)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenja vas pri Leskovcu je naselje v Občini Krško. Nahaja se v neposrednji bližini naselja Velika vas pri Krškem.

Spodnje Mladetiče (Q581350)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Spodnje Mladetiče so naselje v Občini Sevnica.

Brežice Water Tower (Q4962882)
item type: Vodni stolp
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brežiški vodovodni stolp je 46 m visok vodni stolp, ki je nekoč služil za oskrbo prebivalcev mesta s pitno vodo, od izvzetja iz uporabe leta 1983 pa je spomenik tehniške in kulturne dediščine ter simbol Brežic. Kot tak je upodobljen na uradnem znaku Občine Brežice.

Dvorice Mansion (Q18745026)
item type: dvorec
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dvorec Dvorice (nemško Dvorizhoff) je bil dvorec, ki je stal v vasi Dvorce v občini Brežice.

Weixelstein Castle (Q18748004)
item type: Graščina
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dvorec Novi dvor (nemško Weichselstein) stoji v mestu Radeče v občini Radeče.

Dvorec Čatež (Q20522894)
item type: dvorec
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dvorec Čatež (nemško Hof Tschatesch) je stal v naselju Čatež ob Savi v Občini Brežice.

Our Lady of Lourdes Basilica, Brestanica (Q10877653)
item type: cerkev / minor basilica / župnijska cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bazilika Lurške Matere Božje, imenovana tudi Slovenski Lurd, je bazilika in romarska cerkev ter župnijska cerkev Župnije Brestanica. Leži v središču Brestanice, nedaleč od Krškega.

St. Lawrence's Parish Church, Brežice (Q15984995)
item type: župnijska cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev svetega Lovrenca v Brežicah je župnijska cerkev Župnije Brežice. Nahaja se v starem mestnem jedru ob glavni ulici čez središče, Cesti prvih borcev.

Our Lady of Sorrows Church (Q60351386)
item type: župnijska cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem je župnijska cerkev Župnije Leskovec pri Krškem.

Šrajbarski Turn Castle (Q6966469)
item type: grad
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Šrajbarski turn, tudi grad Leskovec (nemško Turn am Hard), je grajsko poslopje, ki leži v Leskovcu pri Krškem.

Žebnik Castle (Q18341111)
item type: grad
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Žebnik (nemško Sibenegg, Sybenegk) je bil srednjeveški grad, ki je stal na Žebniški gori zahodno nad zaselkom Njivice pri Radečah. Skromne ruševine gradu se nahajajo na kopi nekaj deset metrov zahodno od cerkve sv. Žalostne Matere Božje, ki je bila nekoč grajska kapela.

Rekštanj Castle (Q18530034)
item type: grad
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Rekštanj (nemško Rukenstein, Ruckenstein, Rukhenstain) je stal na prepadnem pomolu gozdnatega hriba Smedovec vzhodno nad dolino reke Mirne blizu Laz pri Boštanju. Opuščen je bil sredi 17. stoletja, vidne so le še manjše razvaline obrambnega stolpa.

Teriška vas Mansion (Q19512570)
item type: Dvor
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dvorec Teriška vas (nemško Ruckenstein, Tarischenhoff) stoji v naselju Radna v Občini Sevnica.

Kostanjevica na Krki monastery (Q1525201)
item type: samostan
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Samostan Kostanjevica na Krki, pri domačinih imenovan kar Grad Kostanjevica, sicer pa samostan Studenec svete Marije (latinsko Fons sanctae Mariae ali Fons beatae virginis Mariae), je bil zgrajen leta 1234 južno od naselja Kostanjevica na Krki. Ustanovil ga je koroški vojvoda Bernard Spanheimski z ženo Juto.

Church of the Annunciation (Q12786811)
item type: abbey church / former church
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev Marijinega oznanjenja v Kostanjevici na Krki je edina ohranjenjena stavba nekdanjega kostanjeviškega samostana Santa Maria a Fontis. Ta je bil za samostanom v Stični druga, a hkrati zadnja naselbina cistercijanskega reda na ožjem slovenskem ozemlju. Od njegovih srednjeveških stavb se je v današnji čas v prvotni obliki ohranila le bivša samostanska cerkev Marijinega oznanenja z gotsko notranjostjo.

St. James's Parish Church (Q18515880)
item type: župnijska cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Jakoba v Kostanjevici na Krki je župnijska cerkev, posvečena svetemu Jakobu.

St. Andrew's Church (Dramlja) (Q18515906)
item type: podružnična cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Andreja v Dramlji, znana tudi kot cerkev sv. Andreja na Skalah je podružnična cerkev Župnije Bizeljsko.

Trappist monastery Rajhenburg (Q19688898)
item type: opatija / Trappist monastery
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trapistovski samostan Marijinega odrešenja Rajhenburg, tudi Opatija Rajhenburg, na Gradu Rajhenburg v Brestanici (takrat Rajhenburg) je bil edini samostan reda trapistov v Sloveniji, ter eden izmed treh samostanov tega reda v Kraljevini Jugoslaviji, poleg samostana v Banja Luki (1869) in njegove podružnice v Zemuniku pri Zadru (1895).

Levak cave (Q30149513)
item type: jama / arheološko najdišče
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Levakova jama, poimenovana tudi Ajdovska jama v Dolu in Jama v Šutni je kraška jama, ki leži v bližini Šutne ob vznožju Gorjancev.

Primary school Jurija Dalmatina (Q20086392)
item type: Osnovna šola
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško je največja Osnovna šola v občini Krško. Obsega osnovno šolo, ki izvaja program devetletke.

Gimnazija Krško (Q25495691)
item type: Gimnazija
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gimnazija Krško je bila ena izmed organizacijskih enot Šolskega centra Krško - Sevnica, ki je izvajala program Tehniška gimnazija. Ustanovljena je bila leta 1999 in tako nastala na tradiciji tehniškega izobraževanja v Krškem. Januarja leta 2020 je bila s sklepom vlade združena s Srednjo poklicno in strokovno šolo Krško v Srednjo šolo Krško

German House (Q60351728)
item type: Palača

Street address: Cesta prvih borcev 22, Brežice (from Wikidata)

Slap Ubijavnik (Q20523241)
item type: Slap
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slap Ubijavnik leži nad naseljem Dobrova v občini Krško tik pod cesto, ki pelje proti planinski koči na Bohorju, pri zaselku Beli peski na Dobrovskem potoku.

Posavska (Q913773)
item type: administrativna območna enota / Statistične regije Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Posavska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Regija se je do 1. 1. 2015 imenovala Spodnjeposavska statistična regija.

Holy Name of Mary Parish Church (Dobova) (Q12786805)
item type: župnijska cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev Marijinega imena v Dobovi je župnijska cerkev Župije Dobova. Je največja in edina troladijska cerkev v Občini Brežice. Neoromanska cerkev je bila zgrajena leta 1865 na mestu, kjer sta predtem stali gotska cerkev, za njo pa cerkev iz leta 1656, od katere se je ohranila le lesena oltarna plastika Marije Zavetnice s plaščem.

Ardro pod Velikim Trnom (Q2440713)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ardro pod Velikim Trnom je naselje v Občini Krško.

Kolarica (Q105081648)
item type: former populated place
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Kolarica (Slovene pronunciation: [ˈkoːlaɾitsa], also spelled Kolerica) is a former settlement in the Municipality of Krško in northeastern Slovenia. It is now part of the village of Slivje. The area is part of the traditional region of Lower Carniola. The municipality is now included in the Lower Sava Statistical Region.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Former settlements in Slovenia
Hantine (Q60479705)
item type: former populated place
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Hantine (pronounced [hanˈtiːnɛ]; in some sources also Hantina, Hentina, or Hentine) is a former settlement in the Municipality of Sevnica in central Slovenia. It is now part of the village of Drušče. The area is part of the traditional region of Lower Carniola. The municipality is now included in the Lower Sava Statistical Region.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Former settlements in Slovenia
Savinjek (Q105081641)
item type: administrativna območna enota
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Savinjek (Slovene pronunciation: [saˈʋiːnjək], also spelled Savinek or Savinjk, and in older sources Zavinek) is a former settlement in the Municipality of Krško in northeastern Slovenia. It is now part of the village of Žabjek v Podbočju. The area is part of the traditional region of Lower Carniola. The municipality is now included in the Lower Sava Statistical Region.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Former settlements in Slovenia
Zleteče (Q105474374)
item type: administrativna območna enota
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Zleteče (pronounced [zlɛˈteːtʃɛ], in older sources also Sletiče, German: Sletsche) is a former settlement in the Municipality of Sevnica in central Slovenia. It is now part of the village of Ledina. The area is part of the traditional region of Styria. The municipality is now included in the Lower Sava Statistical Region.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Former settlements in Slovenia
Brestanica Thermal Power Plant (Q106706627)
item type: fossil-fuel power station
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Brestanica Thermal Power Plant (Slovene: Termoelektrarna Brestanica) is a natural gas and petroleum fueled power station in Brestanica, Slovenia. The plant is owned by GEN energija and operated by Termoelektrarna Brestanica Doo.

Jovsi (Q12792764)
item type: Mokrišče
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jovsi so obsežna naravna ravnica razparceliranih mokrišč, ki se razprostirajo na površini okoli 4,5 km² med cesto Župelevec - Dobova, Kapelskimi goricami in reko Sotlo v občini Brežice. Ime izvira iz nemškega izraza Jauchsee (Gnojnično jezero).

Lower Sava Valley (Q218276)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Posavje je neformalna slovenska pokrajina ob Savi, ki zajema občine Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica in od leta 2015 naprej tudi občini Radeče in Bistrica ob Sotli. Posledično so večja središča občinska središča, o bodočem središču pokrajine pa še tečejo pogajanja. Lega regije je tudi prednost saj leži ob desetem železniškem koridorju (München - Bukarešta) in ob avtocesti Ljubljana - Obrežje - Zagreb.

Beli Breg, Krško (Q105063610)
item type: administrativna območna enota
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Beli Breg (Slovene pronunciation: [ˈbeːli ˈbɾeːk]) is a former settlement in the Municipality of Krško in northeastern Slovenia. It is now part of the village of Leskovec pri Krškem. The area is part of the traditional region of Lower Carniola. The municipality is now included in the Lower Sava Statistical Region.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Former settlements in Slovenia
Vrhovo Hydroelectric Power Plant (Q12790972)
item type: hidroelektrarna
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hidroelektrarna Vrhovo (kratica HE Vrhovo) je ena izmed hidroelektrarn v Sloveniji; leži na reki Savi. Spada pod podjetje Savske elektrarne Ljubljana.

Divine Mercy Chapel (Q104128524)
item type: cemetery chapel
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kapela Božjega usmiljenja v Leskovcu pri Krškem je podružnična kapela Župnije Leskovec pri Krškem. Služi kot pokopališka kapela, saj stoji ob leskovškem pokopališču. Je edino svetišče v Sloveniji, posvečeno Božjemu usmiljenju, katerega češčenja pobudnica je bila sveta Favstina Kowalska (obstajata sicer še notranji kapeli v Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani in Psihiatrični kliniki Ljubljana). Glavni praznik je na nedeljo Božjega usmiljenja (belo nedeljo), ki je en teden za veliko nočjo. Posebna bogoslužja so v kapeli tudi 1. novembra za praznik vseh svetih in 2. novembra za praznik vernih duš v vicah.

Hidroelektrarna Brežice (Q106413646)
item type: hidroelektrarna
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hidroelektrarna Brežice (kratica HE Brežice) je ena izmed hidroelektrarn v Sloveniji; leži na spodnjem toku reke Save pri kraju Brežice. Spada pod podjetje Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Parish of Artiče (Q12807730)
item type: župnija
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Župnija Artiče je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Videm ob Savi Škofije Celje.

website: http://zupnija-artice-sromlje.rkc.si/

Župnija Bizeljsko (Q19938443)
item type: župnija
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Župnija Bizeljsko je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Videm ob Savi Škofije Celje.

Železniški predor Zelenjak (Q19938313)
item type: railway tunnel
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniški predor Zelenjak je predor na hrvaški progi Savski Marof–Kumrovec. Njegova posebnost je položaj, na katerem se nahaja, saj stoji v Sloveniji in je speljan pod Orliškim pogorjem, natančneje pod manjšim okljukom gozdnate vzpetine Zelenjak, ki spada k vasi Kunšperk. Ob pogorju teče reka Sotla, ki predstavlja mejo med Slovenijo in Hrvaško, in ki tudi obliva omenjeni okljuk. Tako ima proga pred in za predorom dva meddržavna mostova.

Dvorec Globelo (Q20521844)
item type: Dvor
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dvorec Globelo (nemško Globelhof) stoji v naselju Pristava pri Leskovcu v Občini Krško.

Slap Bojanca (Q12802844)
item type: Slap
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slap Bojanca leži na Stranskem potoku, ki je desni pritok potoka Blanščice, v katerega se izliva pod naseljem Stranje v občini Krško. Potok izvira v pobočju Bohorja.

Slap Pekel (Q12802846)
item type: Slap
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slap Pekel leži na potoku Blanščica, ki izvira izpod Velikega Javornika, glavnega vrha Bohorja.

Črni potok (Q12807032)
item type: potok
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)
Za druge pomene glej Črni potok (razločitev).

Črni potok je potok, ki izvira na južnih pobočjih gore Lisca. Severno od naselja Kompolje v občini Sevnica se kot levi pritok izliva v reko Savo.