Littoral–Inner Carniola Region

Littoral–Inner Carniola Region, Slovenia
category: boundary — type: census — OSM: relation 541718
Slivice (Q2743029)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slivice so naselje v Občini Cerknica.

 • node: Slivice (OSM) 1.59 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Slivice (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Sliwitz
  wikidata=Q2743029
  wikipedia=sl:Slivice

  wikidata match: Q2743029
Mramorovo pri Lužarjih (Q2215908)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mramorovo pri Lužarjih je naselje v Občini Bloke.

 • node: Mramorovo pri Lužarjih (OSM) 64 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mramorovo pri Lužarjih (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2215908
  wikipedia=sl:Mramorovo pri Lužarjih

  wikidata match: Q2215908
Bačko jezero (Q90472407)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bačko jezero je presihajoče jezero severno od vasi Bač, po katerem se imenuje. Je eno izmed najvišje ležečih jezer v sklopu Pivških presihajočih jezer, zato se napolni le po obilnem deževju, vodna gladina pa le redko preseže 2 metra. Jezro, tako kot vsa druga presihajoča jezera v občini Ilirska Bistrica, ne leži v krajinskem parku Pivška presihajoča jezera. Jezero se največkrat lahko vidi jeseni ali spomladi. Blizu jezera je vojaški poligon Bač, kar predstavlja jezeru največjo grožnjo. Bačko jezero leži v največji izmed štirih globeli v bližini Bača, ki so bile novembra 2000 poplavljene, katerim je skupen strmejši jugovzhodni del. Globeli ležijo v liniji jugovzhod-severozahod, najnižja točka globeli, v kateri nastaja Bačko jezero pa je 560 m nad morjem in je tako nižja od ostalih, ki ležijo na nadmorskih višinah 570,2 m, 567,3 m in 565,9 m. V najvišji izmed njih leži tudi Laneno jezero, iz katerega je takrat voda po površju prelivala v 100 m oddaljeno Bačko jezero. Ob tem je zalilo tudi globel severovzhodno od Bačkega jezera in združilo obe jezeri v eno. Takratna prostornina vode (392.551 m3) je za šestkrat presegla to ob povprečnem vodostaju. Severno od Bačkega jezera je voda zapolnila še eno globel in nastalo je manjše jezero z največjo površino 4423 m2, gladino vode na 569,5 m in prostornino 23,631m3. V okolici jezera so leta 2000 snemali film Nikogaršnja zemlja. Bačko jezero je tudi del učne poti Beu kamen, ki vodi tudi do Uhanove domačije (značilne Pivške hiše), gradu Kalc, Gradišča, naravnega mostu, hriba Tuščak (788 m), spomenika NOB, cerkve sv. Ane, kapele sv. Ivana in drugih znamenitosti v okolici.

 • way: Bačko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bačko jezero (4 name matches)
  salt=no
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/md_kirn_tina.pdf
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q90472407
  wikipedia=sl:Bačko jezero
  intermittent=yes

  wikidata match: Q90472407
Jezero za Kalcem (Q90909500)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jezero za Kalcem, Veliki dol za Kalcem ali Jezero v Velikem dolu za Kalcem je eno manjših Pivških presihajočih jezer, ki se nahaja v dolini Veliki dol, severno od gradu Kalec. Dno kotanje je na enaki višini kot dno kotanje Kalskega jezera (553,8 m), vendar se jezero manjkrat pojavi, ker je bolj oddaljeno od reke Pivke. V dolino je po jugozahodnem pobočju speljan kolovoz.

 • way: Jezero za Kalcem (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Jezero za Kalcem (3 name matches)
  salt=no
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/md_kirn_tina.pdf
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q90909500
  wikipedia=sl:Jezero za Kalcem
  intermittent=yes

  wikidata match: Q90909500
Kalsko jezero (Q91762028)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kalsko jezero je Pivško presihajoče jezero v okolici Zagorja, v ovalni kotanji blizu izvira Videmščice. V preteklosti so ljudje izkopali jarek, da bi osušili zemljo in so s tem povzročili, da je jezero večino časa vidno le v vzhodnem, nižjem delu kotanje; celotno kotanjo poplavi le ob večjih poplavah. Poimenovano je po gradu Kalec, ki je 750 metrov bolj severovzhodno. Dno kotanje je na enaki nadmorski višini kot to od Jezera za Kalcem (553,8 m n. v. po TTN 5; 552,35 m n. v. po LIDAR DMR), vendar je večkrat poplavljeno, saj je bližje reki Pivki. Na jugu in vzhodu je jezero obkroženo z dokaj strmim 40 m visokim pobočjem, na severu in zahodu pa s položnejšim pobočjem.

 • way: Kalsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kalsko jezero (4 name matches)
  salt=no
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/md_kirn_tina.pdf
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q91762028
  wikipedia=sl:Kalsko jezero
  intermittent=yes

  wikidata match: Q91762028
Lohača (Q13644994)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lohača je naselje v Občini Postojna. Ustanovljeno je bilo leta 1994 iz dela ozemlja naselja Strmca. Leta 2015 je imelo 34 prebivalcev.

 • node: Lohača (OSM) 493 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lohača (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13644994
  wikipedia=sl:Lohača
  population=25

  wikidata match: Q13644994
Primož (Q96400153)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Primož (pronounced ['pɾiːmɔʃ]) is a 718-meter (2,356 ft) high hill overgrown with trees, and is a part of a ridge separating the Pivka Basin from the Reka Valley. It is located in the Municipality of Pivka in the Inner Carniola region of Slovenia. It has many marked trails and a gravel road leading to its peak. There is a historical trail intended for tourists with many information signs around its peak. It served an important military role during the Second World War because it contained many tunnels and bunkers used by Italian army. It is named after Saints Primus and Felician Church, which was abandoned in the eighteenth century with practically no ruins remaining.

 • node: Primož (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=718
  name=Primož (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q96400153
  wikipedia=en:Primož (hill)

  wikidata match: Q96400153
Osredek (Q2745055)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Osredek je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Osredek (OSM) 262 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Osredek (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Осредек (21 name matches)
  wikidata=Q2745055
  wikipedia=sl:Osredek, Cerknica

  wikidata match: Q2745055
Cajnarje (Q2746689)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cajnarje so razloženo naselje delno na planoti, delno v dolini ob gornjem toku reke Cerkniščice ob cesti Begunje pri Cerknici - Velike Bloke. Naselje je sedež krajevne skupnosti v Občini Cerknica.

 • node: Cajnarje (OSM) 125 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cajnarje (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Zainarje
  wikidata=Q2746689
  wikipedia=sl:Cajnarje
  is_in:country=Slovenia

  wikidata match: Q2746689
Koščake (Q2750263)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koščake so naselje v Občini Cerknica.

 • node: Koščake (OSM) 331 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Koščake (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Koschake
  wikidata=Q2750263
  wikipedia=sl:Koščake

  wikidata match: Q2750263
Ravne na Blokah (Q2753151)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravne na Blokah so naselje v Občini Bloke.

 • node: Ravne na Blokah (OSM) 218 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravne na Blokah (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2753151
  wikipedia=sl:Ravne na Blokah

  wikidata match: Q2753151
Hruškarje (Q2787900)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hruškarje so naselje v Občini Cerknica.

 • node: Hruškarje (OSM) 225 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hruškarje (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2787900
  wikipedia=sl:Hruškarje

  wikidata match: Q2787900
Lešnjake (Q2793213)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lešnjake so naselje v Občini Cerknica.

 • node: Lešnjake (OSM) 86 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lešnjake (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2793213
  wikipedia=sl:Lešnjake

  wikidata match: Q2793213
Volovja reber (Q2794963)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Volovja reber je sleme vzhodno od Ilirske Bistrice, na skrajnem jugozahodnem delu Snežniške planote. Tu se nahaja sistem Škocjanskih jam in se zbira kraška podtalnica, ki napaja vodne vire v občini Ilriska Bistrica. Območje je bilo deležno mnogih naravovarstvenih ukrepov in pozornosti: bilo je predlagano za vključitev v Regijski park Snežnik; v slovenskem državnem načrtu je bilo rezervirano za ustanovitev parka; razglašeno je bilo za ekološko pomembno območje. Volovja reber izpolnjuje merila za vključitev v omrežje Natura 2000, v katero pa zaradi načrtovane gradnje vetrnih elektrarn ni bila vključena. To je povzročilo številne okoljevarstvene polemike.

 • way: Volovja reber (OSM) 76 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Volovja reber (7 name matches)
  natural=ridge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2794963
  wikipedia=sl:Volovja reber

  wikidata match: Q2794963
Kilovče (Q2430413)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kilovče so naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Kilovče (OSM) 82 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=540m
  name=Kilovče (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2430413
  wikipedia=sl:Kilovče

  wikidata match: Q2430413
Sveta Trojica (Q2439131)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sveta Trojica je naselje v Občini Bloke.

 • node: Sveta Trojica (OSM) 193 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sveta Trojica (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2439131
  wikipedia=sl:Sveta Trojica, Bloke

  wikidata match: Q2439131
Jasen (Q2448657)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jasen je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Jasen (OSM) 136 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jasen (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2448657
  wikipedia=sl:Jasen, Ilirska Bistrica

  wikidata match: Q2448657
Velika Bukovica (Q2458375)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Velika Bukovica je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Velika Bukovica (OSM) 105 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Velika Bukovica (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2458375
  wikipedia=sl:Velika Bukovica
  old_name:de=Grossbukowitz

  wikidata match: Q2458375
Godičevo (Q2459264)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Godičevo je naselje v Občini Bloke.

 • node: Godičevo (OSM) 281 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Godičevo (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2459264
  wikipedia=sl:Godičevo

  wikidata match: Q2459264
Stražišče (Q2461146)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stražišče je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Stražišče (OSM) 110 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stražišče (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2461146
  wikipedia=sl:Stražišče, Cerknica
  population=14
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2461146
Huje (Q2465795)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

za druge pomene glej Huje (Kranj)

 • node: Huje (OSM) 99 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Huje (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2465795
  wikipedia=sl:Huje

  wikidata match: Q2465795
Bloška Polica (Q2471467)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bloška Polica je gručasto naselje v Občini Cerknica. Nahaja se na terasi na južnem pobočju Bloške planote, ob križišču poti iz Cerknice proti Staremu trgu pri Ložu in na Bloke.

 • way: Bloška Polica (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bloška Polica (20 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  residential=rural
 • node: Bloška Polica (OSM) 76 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bloška Polica (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Блошка-Полица (2 name matches)
  wikidata=Q2471467
  wikipedia=sl:Bloška Polica
  population=83

  wikidata match: Q2471467
Bočkovo (Q2479761)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bočkovo je naselje v Občini Bloke.

 • node: Bočkovo (OSM) 500 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bočkovo (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2479761
  wikipedia=sl:Bočkovo

  wikidata match: Q2479761
Prelože (Q2483886)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prelože so naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Prelože (OSM) 190 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prelože (17 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2483886
  wikipedia=sl:Prelože, Ilirska Bistrica

  wikidata match: Q2483886
Hruševje (Q2485429)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hruševje je naselje v Občini Postojna.

 • node: Hruševje (OSM) 149 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=563
  name=Hruševje (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2485429
  wikipedia=sl:Hruševje
  population=233

  wikidata match: Q2485429
Dilce (Q2491928)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dilce so naselje v Občini Postojna. Ustanovljeno je bilo leta 1994 iz dela ozemlja naselja Goriče. Leta 2015 je imelo 148 prebivalcev.

 • node: Dilce (OSM) 314 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dilce (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2491928
  wikipedia=sl:Dilce
  population=131

  wikidata match: Q2491928
Topol pri Begunjah (Q2497908)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Topol pri Begunjah je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Topol pri Begunjah (OSM) 59 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Topol pri Begunjah (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2497908
  wikipedia=sl:Topol pri Begunjah
  population=70
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2497908
Narin (Q2505169)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Narin je naselje v Občini Pivka.

 • node: Narin (OSM) 157 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Narin (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2505169
  wikipedia=sl:Narin

  wikidata match: Q2505169
Dobec (Q2510237)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobec je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Dobec (OSM) 84 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobec (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2510237
  wikipedia=sl:Dobec

  wikidata match: Q2510237
Lipsenj (Q2516399)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lipsenj je naselje v Občini Cerknica, ki leži ob vzhodnem robu Cerkniškega jezera med vasema Žerovnica in Gorenje Jezero.

 • node: Lipsenj (OSM) 1.12 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Lipsenj (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2516399
  wikipedia=sl:Lipsenj

  wikidata match: Q2516399
Žerovnica (Q2520561)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Žerovnica je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Žerovnica (OSM) 309 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Žerovnica (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Scheraunitz
  name:ru=Жеровница (2 name matches)
  wikidata=Q2520561
  wikipedia=sl:Žerovnica
  population=224

  wikidata match: Q2520561
Smrje (Q2522501)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Smrje je naselje na Krasu v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Smrje (OSM) 87 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Smrje (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2522501
  wikipedia=sl:Smrje

  wikidata match: Q2522501
Volče (Q2527470)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Volče so naselje v Občini Pivka.

 • node: Volče (OSM) 133 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Volče (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2527470
  wikipedia=sl:Volče, Pivka

  wikidata match: Q2527470
Mramorovo pri Pajkovem (Q2528027)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mramorovo pri Pajkovem je naselje v Občini Bloke.

 • node: Mramorovo pri Pajkovem (OSM) 49 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mramorovo pri Pajkovem (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2528027
  wikipedia=sl:Mramorovo pri Pajkovem

  wikidata match: Q2528027
Rakulik (Q2540839)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rakulik je naselje v Občini Postojna.

 • node: Rakulik (OSM) 64 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rakulik (28 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2540839
  wikipedia=sl:Rakulik

  wikidata match: Q2540839
Pirmane (Q2567081)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pirmane so naselje v Občini Cerknica.

 • node: Pirmane (OSM) 38 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pirmane (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2567081
  wikipedia=sl:Pirmane

  wikidata match: Q2567081
Dolnja Bitnja (Q2573317)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolnja Bitnja je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Dolnja Bitnja (OSM) 163 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolnja Bitnja (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2573317

  wikidata match: Q2573317
Ravne (Q2578771)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravne so naselje v Občini Cerknica.

 • node: Ravne (OSM) 160 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravne (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2578771
  wikipedia=sl:Ravne, Cerknica

  wikidata match: Q2578771
Krušče (Q2581293)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Krušče so naselje v Občini Cerknica.

 • node: Krušče (OSM) 24 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Krušče (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2581293
  wikipedia=sl:Krušče

  wikidata match: Q2581293
Koseze (Q2611751)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koseze je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Koseze (OSM) 177 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Koseze (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Косезе (20 name matches)
  wikidata=Q2611751
  wikipedia=sl:Koseze, Ilirska Bistrica

  wikidata match: Q2611751
Dolenje pri Jelšanah (Q2618313)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenje pri Jelšanah je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Dolenje pri Jelšanah (OSM) 76 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenje pri Jelšanah (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2618313
  wikipedia=sl:Dolenje pri Jelšanah

  wikidata match: Q2618313
Beč (Q2621151)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Beč je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Beč (OSM) 267 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Beč (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=local knowledge
  wikidata=Q2621151
  wikipedia=sl:Beč

  wikidata match: Q2621151
Selce (Q2629414)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Selce so naselje v Občini Pivka.

 • node: Selce (OSM) 442 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=545.8
  name=Selce (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Селце (1 name matches)
  wikidata=Q2629414
  wikipedia=sl:Selce, Pivka
  population=216

  wikidata match: Q2629414
Studena Gora (Q2630154)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Studena gora je zaselek v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Studena Gora (OSM) 58 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Studena Gora (27 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2630154
  wikipedia=sl:Studena Gora

  wikidata match: Q2630154
Bečaje (Q2646739)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bečaje so gručasto naselje v južnem delu Vidovske planote v Občini Cerknica. Leži na slemenišču med dolinama potokov Globošca in Jazbina, ki se kasneje izlijeta v Cerkniščico. Skozi naselje je speljana cesta Cajnarje - Sveti Vid.

 • node: Bečaje (OSM) 276 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bečaje (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2646739
  wikipedia=sl:Bečaje

  wikidata match: Q2646739
Mereče (Q2655941)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mereče je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Mereče (OSM) 58 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mereče (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2655941
  wikipedia=sl:Mereče

  wikidata match: Q2655941
Hrušica (Q2665995)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hrušica je manjša brkinska vas, s približno 250 prebivalci v Občini Ilirska Bistrica. Vas je poznana po etnoloških maskah - škoromatih. Tukajšnja skupina je organizirana pod imenom Hrušiški škoromati in je znana tako doma, kot na tujem. Glavni lik te pustne skupine je "šišca"

 • node: Hrušica (OSM) 20 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hrušica (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:lt=Hrušica (22 name matches)
  name:ru=Хрушица
  name:sl=Hrušica (22 name matches)
  wikidata=Q2665995
  wikipedia=sl:Hrušica, Ilirska Bistrica

  wikidata match: Q2665995
Kranjče (Q2668521)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kranjče so naselje v Občini Cerknica.

 • node: Kranjče (OSM) 184 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kranjče (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kraintsche
  wikidata=Q2668521
  wikipedia=sl:Kranjče

  wikidata match: Q2668521
Nadanje selo (Q2685426)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nadanje selo je naselje v Občini Pivka.

 • node: Nadanje selo (OSM) 125 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nadanje selo (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2685426
  wikipedia=sl:Nadanje selo

  wikidata match: Q2685426
Mala Brda (Q2685653)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mala Brda so naselje v Občini Postojna.

 • node: Mala Brda (OSM) 217 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mala Brda (27 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2685653
  wikipedia=sl:Mala Brda

  wikidata match: Q2685653
Mali Otok (Q2700228)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mali Otok je naselje v Občini Postojna.

 • node: Mali Otok (OSM) 123 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mali Otok (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2700228
  wikipedia=sl:Mali Otok
  population=81

  wikidata match: Q2700228
Milava (Q2713712)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Milava je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Milava (OSM) 85 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Milava (26 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2713712
  wikipedia=sl:Milava

  wikidata match: Q2713712
Ostrožno Brdo (Q2716609)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ostrožno Brdo je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Ostrožno Brdo (OSM) 169 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ostrožno Brdo (23 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Острожно-Брдо (8 name matches)
  wikidata=Q2716609

  wikidata match: Q2716609
Podgraje (Q2727775)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podgraje je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Podgraje (OSM) 73 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podgraje (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Подграе (4 name matches)
  wikidata=Q2727775
  wikipedia=sl:Podgraje

  wikidata match: Q2727775
Andrejčje (Q2734339)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Andrejčje je naselje v Občini Bloke.

 • node: Andrejčje (OSM) 48 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Andrejčje (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2734339
  wikipedia=sl:Andrejčje

  wikidata match: Q2734339
Notranjski muzej Postojna (Q49100237)
Summary from Українська мова / Ukrainian Wikipedia (ukwiki)

Нотранський музей (слове. Notranjski muzej Postojna) — знаходиться в місті Постойна, регіону Нотрансько-крашка, Словенія. В музеї знаходиться найбільша виставка про карст у світі, скелети тварин льодовикового періоду, інтерактивна екскурсія по всіх 11 693 печерах Словенії. Виставкові площі займають 700 квадратних метрів на двох поверхах будівлі Нотранський музей. В музеї проводять екскурсії англійською та італійською мовами.

 • way: Notranjski muzej Postojna (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  fax=+386 (0)5 7211092
  name=Notranjski muzej Postojna (3 name matches)
  email=info@notranjski-muzej.si
  phone=+386 (0)5 7211090
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.notranjski-muzej.si/
  building=yes
  facebook=https://www.facebook.com/notranjskimuzej.postojna
  operator=Zavod znanje
  wikidata=Q49100237
  addr:city=Postojna
  wikipedia=uk:Нотранський музей
  addr:street=Kolodvorska cesta
  phone:mobile=+386 (0)41 313179
  addr:postcode=6230
  opening_hours=May-Oct Tu-Su 10:00-18:00, Nov-Apr Tu-Su 10:00-17:00
  addr:housenumber=3

  wikidata match: Q49100237
Suhi Vrh (Q110517604)
 • node: Suhi vrh (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=1313
  name=Suhi vrh (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q110517604

  wikidata match: Q110517604
Dolnji Zemon (Q2796586)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolnji Zemon je gručasto naselje v Občini Ilirska Bistrica. Leži sredi llirskobistriške kotline na zahodnih obronkih griča Javorja (481 m), pod katerim teče reka Reka. Na odcepu z glavne ceste Ilirska Bistrica - Jelšane je zaselek »Zemonska Vaga«.

 • node: Dolnji Zemon (OSM) 189 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolnji Zemon (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2796586
  wikipedia=sl:Dolnji Zemon

  wikidata match: Q2796586
Goriče (Q2799310)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Goriče so naselje v Občini Postojna.

 • node: Goriče (OSM) 48 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Goriče (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2799310
  wikipedia=sl:Goriče, Postojna
  population=73

  wikidata match: Q2799310
Kožljek (Q2837632)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kožljek je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Kožljek (OSM) 463 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kožljek (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Koschlek
  name:ru=Кожлек (4 name matches)
  wikidata=Q2837632
  wikipedia=sl:Kožljek

  wikidata match: Q2837632
Studeno na Blokah (Q2852300)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Studeno na Blokah je naselje v Občini Bloke.

 • node: Studeno na Blokah (OSM) 185 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Studeno na Blokah (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2852300
  wikipedia=sl:Studeno na Blokah

  wikidata match: Q2852300
Velika Pristava (Q2867158)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Velika Pristava je naselje v Občini Pivka.

 • node: Velika Pristava (OSM) 132 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Velika Pristava (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2867158
  wikipedia=sl:Velika Pristava

  wikidata match: Q2867158
Malni (Q2910454)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Malni so naselje v Občini Bloke.

 • node: Malni (OSM) 0.63 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Malni (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2910454
  wikipedia=sl:Malni

  wikidata match: Q2910454
Jeršanovo (Q2937141)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jeršanovo je naselje v Občini Bloke.

 • node: Jeršanovo (OSM) 93 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jeršanovo (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2937141
  wikipedia=sl:Jeršanovo

  wikidata match: Q2937141
Hribarjevo (Q2954033)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hribarjevo je naselje v Občini Bloke.

 • node: Hribarjevo (OSM) 61 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hribarjevo (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2954033
  wikipedia=sl:Hribarjevo

  wikidata match: Q2954033
Topolc (Q3011386)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Topolc je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Topolc (OSM) 126 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Topolc (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3011386
  wikipedia=sl:Topolc
  population=344

  wikidata match: Q3011386
Mala Bukovica (Q3117813)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mala Bukovica je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Mala Bukovica (OSM) 129 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mala Bukovica (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Мала-Буковица (2 name matches)
  wikidata=Q3117813
  wikipedia=sl:Mala Bukovica

  wikidata match: Q3117813
Slugovo (Q3206138)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slugovo je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Slugovo (OSM) 55 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slugovo (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3206138
  wikipedia=sl:Slugovo

  wikidata match: Q3206138
Klenik (Q3301456)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Klenik je naselje v Občini Pivka.

 • node: Klenik (OSM) 216 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Klenik (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3301456
  wikipedia=sl:Klenik, Pivka

  wikidata match: Q3301456
Postojna (Q15901)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Postojna ( izgovorjava ) (nemško Adelsberg, italijansko Postumia) je upravno središče občine Postojna ter največje mesto oziroma najpomembnejše prometno in geografsko središče zgodovinske pokrajine Notranjske.

 • relation: Postojna (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=94
  name=Postojna (69 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Postumia (5 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2242799
  ISO3166-2=SI-094
  wikipedia=sl:Občina Postojna
  admin_level=8
  old_name:it=Postumia Grotte (1 name matches)

  wikidata mismatch: Q2242799
 • node: Postojna (OSM) 207 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Postojna (69 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Adelsberg (1 name matches)
  name:it=Postumia (5 name matches)
  name:lt=Postoina (18 name matches)
  name:ru=Постойна (18 name matches)
  name:sl=Postojna (69 name matches)
  wikidata=Q15901
  wikipedia=sl:Postojna
  population=9100
  old_name:it=Postumia Grotte (1 name matches)
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q15901
Zalog (Q60458115)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Zalog (pronounced [ˈzaːlɔk]; German: Salog, Italian: Saloga di Postumia) is a formerly independent settlement in the town of Postojna in southwestern Slovenia. It is part of the traditional region of Inner Carniola and is now included with the rest of the municipality in the Littoral–Inner Carniola Statistical Region.

 • node: Zalog (OSM) 111 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zalog (5 name matches)
  place=suburb (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Saloga di Postumia
  wikidata=Q60458115

  wikidata match: Q60458115
Proteus (Q111118572)
 • node: Proteus (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Proteus (1 name matches)
  tourism=hostel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q111118572

  wikidata match: Q111118572
Hotel Kras (Q111879895)
 • relation: Kras (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kras (2 name matches)
  stars=4
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.hotel-kras.si/
  building=yes
  wikidata=Q111879895

  wikidata match: Q111879895
Smrekarjeva Domačija (Q111879917)
 • relation: Smrekarjeva domačija (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Smrekarjeva domačija (2 name matches)
  source=GURS
  tourism=guest_house
  building=yes
  source:date=20040223
  wikidata=Q111879917

  wikidata match: Q111879917
Reparje (Q770407)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Reparje so naselje v Občini Cerknica.

 • node: Reparje (OSM) 69 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Reparje (22 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q770407
  wikipedia=sl:Reparje

  wikidata match: Q770407
Kramplje (Q943689)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kramplje so naselje v Občini Bloke.

 • node: Kramplje (OSM) 66 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kramplje (24 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q943689
  wikipedia=sl:Kramplje
  population=10
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q943689
Ravnik (Q977810)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ravnik je naselje v Občini Bloke.

 • node: Ravnik (OSM) 452 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ravnik (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q977810
  wikipedia=sl:Ravnik, Bloke

  wikidata match: Q977810
Občina Loška dolina (Q999525)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Loška dolina je ena od občin v Republiki Sloveniji, katere ime izhaja iz geografske enote-doline, poimenovane po naselju Lož in s središčem v Starem trgu pri Ložu oziroma na Loškem polju.

 • relation: Loška Dolina (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Loška Dolina (26 name matches)
  place=municipality
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q999525
  ISO3166-2=SI-065
  wikipedia=sl:Občina Loška dolina
  admin_level=8
  source:link=http://www.stat.si/doc/pub/Regije-2010.pdf
  source:year=2010

  wikidata match: Q999525
Palčje (Q1008110)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Palčje je naselje v Občini Pivka na Primorskem.

 • node: Palčje (OSM) 174 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Palčje (73 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1008110
  wikipedia=sl:Palčje

  wikidata match: Q1008110
Razdrto (Q1401156)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Razdrto je strnjeno gručasto vaško naselje v Občini Postojna. Nahaja se na robu prevala med Nanosom (Pleša, 1262 m) na severu in Golim vrhom (710 m) na jugu, na zahodnem robu spodnje pivške kotline.

 • node: Razdrto (OSM) 20 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Razdrto (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Prevallo (1 name matches)
  name:ru=Раздрто (24 name matches)
  wikidata=Q1401156
  wikipedia=sl:Razdrto, Postojna
  old_name:de=Präwald

  wikidata match: Q1401156
Podgrad (Q1541370)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podgrád je naselje na Krasu na južnem delu Slovenije, na meji med Brkini in Čičarijo, na jugovzhodnem delu Podgrajskega podolja. Skozenj poteka magistralna cesta Reka–Trst.

 • node: Podgrad (OSM) 185 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podgrad (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Подград (24 name matches)
  wikidata=Q1541370
  wikipedia=sl:Podgrad, Ilirska Bistrica

  wikidata match: Q1541370
Jablanica (Q1639133)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jablanica je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Jablanica (OSM) 120 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jablanica (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Ябланица
  wikidata=Q1639133
  wikipedia=sl:Jablanica, Ilirska Bistrica

  wikidata match: Q1639133
Šmihel (Q1640920)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šmihel je naselje v Občini Pivka. Naselje je dobilo ime po cerkvi svetega Mihaela.

 • node: Šmihel (OSM) 209 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šmihel (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1640920
  wikipedia=sl:Šmihel, Pivka

  wikidata match: Q1640920
Zagorje (Q1646547)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zagorje je naselje v Občini Pivka.

 • node: Zagorje (OSM) 412 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zagorje (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Загорье
  wikidata=Q1646547
  wikipedia=sl:Zagorje, Pivka
  created_by=JOSM
  population=358

  wikidata match: Q1646547
Snežnik (Q1786056)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Snežnik (1796 m) je široka, velika kraška planota (85 km²), ki proti severozahodu preide v Javornike, proti jugovzhodu v Gorski kotar, na severozahodni meji na Zgornjo Pivko, na jugozahodu na dolino Reke, na vzhodu na Babno polje in Loško dolino. Vsako leto obišče Snežnik približno 50.000 turistov.

 • node: Veliki Snežnik (OSM) 0.56 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1796
  name=Veliki Snežnik (1 name matches)
  name:de=Krainer Schneeberg (2 name matches)
  name:it=Monte Nevoso (5 name matches)
  name:la=Mons Albus (2 name matches)
  name:ru=гора Снежник (3 name matches)
  name:sl=Veliki Snežnik (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Notranjski Snežnik (1 name matches)
  wikidata=Q19281597
  prominence=1124

  wikidata mismatch: Q19281597
 • node: Mali Snežnik (OSM) 1.87 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1694
  name=Mali Snežnik (1 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19935012
  wikipedia=sl:Mali Snežnik

  wikidata mismatch: Q19935012
Hiteno (Q1878649)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hiteno je naselje v Občini Bloke.

 • node: Hiteno (OSM) 92 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hiteno (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1878649
  wikipedia=sl:Hiteno

  wikidata match: Q1878649
Sušak (Q1880423)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sušak je naselje v Občini Ilirska Bistrica. Nahaja se na jugu Slovenije tik ob meji s Hrvaško. Samo naselje spada v primorsko-notranjsko regijo.

 • node: Sušak (OSM) 135 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sušak (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1880423
  wikipedia=sl:Sušak

  wikidata match: Q1880423
Starod (Q1882558)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Starod je obmejno naselje na Krasu v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Starod (OSM) 68 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Starod (29 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Старод (29 name matches)
  wikidata=Q1882558
  wikipedia=sl:Starod

  wikidata match: Q1882558
Slavinje (Q1884990)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slavinje je naselje v Občini Postojna.

 • node: Slavinje (OSM) 304 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slavinje (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1884990
  wikipedia=sl:Slavinje
  population=64

  wikidata match: Q1884990
Podstenje (Q1889102)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podstenje je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Podstenje (OSM) 34 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podstenje (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1889102
  wikipedia=sl:Podstenje

  wikidata match: Q1889102
Male Loče (Q1889330)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Male Loče so naselje v Občini Ilirska Bistrica. V Ločah živi 32 ljudi

 • node: Male Loče (OSM) 63 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Male Loče (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1889330
  wikipedia=sl:Male Loče

  wikidata match: Q1889330
Čelje (Q1890342)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čelje je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Čelje (OSM) 2.27 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Čelje (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1890342

  wikidata match: Q1890342
Kržišče (Q1891028)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kržišče je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Kržišče (OSM) 26 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kržišče (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=local knowledge
  wikidata=Q1891028
  wikipedia=sl:Kržišče, Cerknica

  wikidata match: Q1891028
Dolenje Jezero (Q1898873)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenje Jezero je naselje v Občini Cerknica.

 • way: Dolenje Jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Dolenje Jezero (24 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Dolenje Jezero (OSM) 141 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=553.4
  name=Dolenje Jezero (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Unterseedorf
  wikidata=Q1898873
  population=224

  wikidata match: Q1898873
Dobropolje (Q1909030)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dobropolje je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Dobro Polje (OSM) 251 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dobro Polje (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1909030
  wikipedia=sl:Dobropolje, Ilirska Bistrica

  wikidata match: Q1909030
Zagon (Q1915246)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zagon je naselje v Občini Postojna.

 • node: Zagon (OSM) 114 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zagon (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Sagona
  wikidata=Q1915246
  wikipedia=sl:Zagon

  wikidata match: Q1915246
Gradec (Q1923013)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gradec je naselje v Občini Pivka.

 • node: Gradec (OSM) 172 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gradec (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1923013
  wikipedia=sl:Gradec, Pivka

  wikidata match: Q1923013
Podslivnica (Q1952632)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podslivnica je gručasto naselje na severovzhodnem pobočju Slivnice nad dolino Mahnečice, levega pritoka Cerkniščice, ob cesti Begunje pri Cerknici-Velike Bloke. Spada v občino Cerknica.

 • node: Podslivnica (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podslivnica (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Unterschleinitz
  wikidata=Q1952632
  wikipedia=sl:Podslivnica

  wikidata match: Q1952632
Slovenska vas (Q1953898)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Slovenska vas je naselje v Občini Pivka.

 • node: Slovenska vas (OSM) 14 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Slovenska vas (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1953898
  wikipedia=sl:Slovenska vas, Pivka

  wikidata match: Q1953898
Gora (Q1967391)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gora je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Gora (OSM) 85 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gora (23 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1967391
  wikipedia=sl:Gora, Cerknica

  wikidata match: Q1967391
Pregarje (Q1969802)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pregarje so naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Pregarje (OSM) 229 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pregarje (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1969802
  wikipedia=sl:Pregarje

  wikidata match: Q1969802
Šembije (Q1973248)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šembije je naselje na Krasu v Občini Ilirska Bistrica. Nahajajo se med Knežakom in Ilirsko Bistrico ob stranski cesti Pivka-Ilirska Bistrica. Šembije so znane v avtomobilizmu, ker je v vasi cilj tradicionalne gorske hitrostne dirke iz Ilirske Bistrice. Ta poteka že od leta 1994, od 2007 pa velja tudi za evropsko prvenstvo (prej GHD Ferrari od 2011 GHD Ilirska Bistrica).

 • node: Šembije (OSM) 69 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šembije (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Шембие (4 name matches)
  wikidata=Q1973248
  wikipedia=sl:Šembije
  population=209

  wikidata match: Q1973248
Kremenca (Q1983433)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kremenca je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Kremenca (OSM) 51 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kremenca (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Kremenza
  wikidata=Q1983433
  wikipedia=sl:Kremenca

  wikidata match: Q1983433
Hudi Vrh (Q1996035)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hudi Vrh je naselje v Občini Bloke.

 • node: Hudi Vrh (OSM) 152 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=738.7
  name=Hudi Vrh (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1996035
  wikipedia=sl:Hudi Vrh
  population=61

  wikidata match: Q1996035
Železniška postaja Pivka (Q2002456)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Pivka je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Pivka.

 • node: Pivka (OSM) 15 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Pivka (10 name matches)
  name:de=St. Peter in Krain
  name:it=San Pietro del Carso
  name:sl=Pivka (10 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  uic_ref=7900011
  uic_name=Pivka (10 name matches)
  wikidata=Q2002456
  wikipedia=sl:Železniška postaja Pivka
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q2002456
Železniška postaja Postojna (Q2002906)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Postojna je ena večjih železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Postojna. S 582 metri nadmorske višine velja za najvišje ležečo železniško postajo v Sloveniji.

 • node: Postojna (OSM) 72 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Postojna (9 name matches)
  name:de=Adelsberg
  name:it=Postumia
  name:sl=Postojna (9 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2002906
  wikipedia=sl:Železniška postaja Postojna
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q2002906
Suhorje (Q2007439)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Suhorje je naselje v Občini Pivka.

 • node: Suhorje (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Suhorje (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2007439
  wikipedia=sl:Suhorje

  wikidata match: Q2007439
Metulje (Q2008418)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Metulje so naselje v Občini Bloke.

 • node: Metulje (OSM) 88 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Metulje (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Метуле (4 name matches)
  wikidata=Q2008418
  wikipedia=sl:Metulje

  wikidata match: Q2008418
Podtabor (Q2019436)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podtabor je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Podtabor (OSM) 39 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podtabor (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2019436
  wikipedia=sl:Podtabor, Ilirska Bistrica

  wikidata match: Q2019436
Otonica (Q2023691)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Otonica je gručasto naselje, ki se nahaja na severni strani Slivnice ob cesti, ki se od ceste Begunje pri Cerknici - Cajnarje odcepi proti Podslivnici. Spada v občino Cerknica.

 • node: Otonica (OSM) 174 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Otonica (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2023691
  wikipedia=sl:Otonica

  wikidata match: Q2023691
Studenec (Q2025515)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Studenec je naselje v Občini Postojna.

 • node: Studenec (OSM) 77 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Studenec (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2025515
  wikipedia=sl:Studenec, Postojna
  population=75

  wikidata match: Q2025515
Glina (Q2034666)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Glina je naselje v Občini Bloke.

 • way: Glina (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Glina (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • node: Glina (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Glina (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2034666
  wikipedia=sl:Glina, Bloke

  wikidata match: Q2034666
Sajevče (Q2036755)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sajevče so naselje v Občini Postojna.

 • node: Sajevče (OSM) 104 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sajevče (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2036755
  wikipedia=sl:Sajevče

  wikidata match: Q2036755
Dolenja vas (Q2047825)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenja vas je razpotegnjeno naselje v Občini Cerknica, ki leži na severozahodnem delu Cerkniškega polja.

 • node: Dolenja vas (OSM) 419 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenja vas (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Niederdorf
  name:ru=Доленя-Вас (1 name matches)
  wikidata=Q2047825
  wikipedia=sl:Dolenja vas, Cerknica

  wikidata match: Q2047825
Palško jezero (Q2048582)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Palško jezero je največje in eno izmed najbolj poznanih Pivških presihajočih jezer, ki se nahaja severno od vasi Palčje v zgorji Pivški kotlini. Jezero leži v približno 0,5 × 1,5 km veliki globeli z precej uravnanim dnom in položnim pobočjem proti severu, kjer se ob višjih vodostajih tudi pojavita tudi zaliva Njivice in Ždink ter skoraj povsem obdata 606 m visok Jezerščak, ob zelo veliki ojezeritvi pa tudi severnejši 612 m visok Seljivec. Ob različnih fazah ojezeritve se pojavi več manjših stranskih jezerc, večina od teh se ob povišanju gladine združi. Jezero ima najmanj 13 izvirov, ti ležijo na različnih nadmorskih višinah in tudi postanejo aktivni ob različnih fazah ojezeritve. Dno jezera je na okoli 546 m nadmorske višine, kar je v območju nihanja podtalnice in od nje dobi večino vode – voda v jezeru je v bistvu podtalnica, ki je preveč narasla, da bi ostala pod zemljo – voda se zato v jezeru zadržuje okrog tri mesece na leto.

 • way: Palško jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Palško jezero (3 name matches)
  salt=no
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seasonal=summer
  wikidata=Q2048582
  wikipedia=sl:Palško jezero
  intermittent=yes

  wikidata match: Q2048582
Martinjak (Q2054285)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Martinjak je obcestno naselje ob severovzhodnem robu Cerkniškega polja, pod južnim vznožjem Slivnice ob cesti Cerknica-Lož. Spada v občino Cerknica

 • node: Martinjak (OSM) 260 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Martinjak (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Martinsbach
  wikidata=Q2054285
  wikipedia=sl:Martinjak

  wikidata match: Q2054285
Hribljane (Q2060984)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hribljane so naselje v Občini Cerknica.

 • node: Hribljane (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hribljane (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Herblane
  wikidata=Q2060984
  wikipedia=sl:Hribljane

  wikidata match: Q2060984
Rečica (Q2066276)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rečica je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Rečica (OSM) 279 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rečica (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2066276
  wikipedia=sl:Rečica, Ilirska Bistrica
  population=94

  wikidata match: Q2066276
Parje (Q2074954)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Parje je naselje v Občini Pivka.

 • node: Parje (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Parje (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Парье (2 name matches)
  wikidata=Q2074954
  wikipedia=sl:Parje
  population=108

  wikidata match: Q2074954
Unec (Q2082038)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Unec je gručasto naselje z okoli 600 prebivalci ob vznožju hriba Orljek (563 m), na severozahodnem robu Rakovške uvale, ob cesti Planina–Rakek, od katere se tu odcepi nekdaj pomembna cesta proti Postojni. Spada pod občino Cerknica.

 • node: Unec (OSM) 496 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Unec (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Maunitz
  name:ru=Унец (8 name matches)
  wikidata=Q2082038
  wikipedia=sl:Unec
  population=487

  wikidata match: Q2082038
 • way: Unec (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Unec (23 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Pivka jama (Q2097465)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pivka jama je kraška jama, ki se nahaja nedaleč od Postojne, v njej pa so organizirani vodeni turistični ogledi. Po jami teče podzemna reka Pivka, ki v podzemni svet vstopa že v Postojnski jami. Pivka jama je sicer del obširnega postojnskega jamskega sistema. Vhod v Pivko jamo je v avtokampu Pivka jama, kjer je tik ob restavraciji 65 m globoko udorno brezno. Od tod je mogoče videti podzemno reko Pivko. Jama je preko 100 m dolgega umetnega rova povezana tudi s Črno jamo. Podzemna reka Pivka nadaljuje svojo pot v Planinsko jamo, kjer se združi z reko Rak in teče dalje pod imenom Unica, zadnja kraška ponikalnica v vrsti pritokov reke Ljubljanice.

 • node: Pivka Jama (OSM) 0.92 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Pivka Jama (11 name matches)
  access=yes
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2097465
  wikipedia=sl:Pivka jama

  wikidata match: Q2097465
Bezuljak (Q2102846)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bezuljak je gručasto naselje v Občini Cerknica. Leži na zahodnih pobočjih Begunijske Zalake (909 m), nad jugozahodnim robom gozdnate kraške planote Menišije, ob cesti Begunje pri Cerknici-Dobec.

 • node: Bezuljak (OSM) 231 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bezuljak (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Wesulak
  name:ru=Безуляк (6 name matches)
  wikidata=Q2102846
  wikipedia=sl:Bezuljak

  wikidata match: Q2102846
Radlek (Q2112736)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Radlek je naselje v Občini Bloke.

 • node: Radlek (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Radlek (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2112736
  wikipedia=sl:Radlek

  wikidata match: Q2112736
Šilentabor (Q2119878)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šilentabor je naselje v Občini Pivka.

 • node: Šilentabor (OSM) 34 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šilentabor (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2119878
  wikipedia=sl:Šilentabor

  wikidata match: Q2119878
 • node: Šilentabor (OSM) 58 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šilentabor (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2119878
  wikipedia=sl:Šilentabor

  wikidata match: Q2119878
Planina (Q2121383)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Planina (v starejših virih tudi »Planina pri Rakeku«, ker je nekoč upavno spadala k Rakeku, še danes pa je to ime župnije) je naselje z okoli 850 prebivalci v Občini Postojna.

 • node: Planina (OSM) 0.61 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Planina (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Планина (22 name matches)
  wikidata=Q2121383
  wikipedia=sl:Planina, Postojna
  population=647

  wikidata match: Q2121383
Rakov Škocjan (Q2127120)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rakov Škocjan je naselje v Občini Cerknica, ki leži v bližini naravnega parka Rakov Škocjan. Ustanovljeno je bilo leta 1988 iz dela ozemlja naselja Slivice. Leta 2015 je imelo 11 prebivalcev.

 • node: Rakov Škocjan (OSM) 2.27 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=533
  name=Rakov Škocjan (22 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2127120
  wikipedia=sl:Rakov Škocjan, Cerknica
  population=10

  wikidata match: Q2127120
Brezje pod Nanosom (Q2135316)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brezje pod Nanosom je naselje v Občini Postojna.

 • node: Brezje pod Nanosom (OSM) 229 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brezje pod Nanosom (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2135316
  wikipedia=sl:Brezje pod Nanosom

  wikidata match: Q2135316
Studenec na Blokah (Q2138676)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Studenec na Blokah je naselje v Občini Bloke.

 • node: Studenec na Blokah (OSM) 80 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=762.8
  name=Studenec na Blokah (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2138676
  wikipedia=sl:Studenec na Blokah
  population=65

  wikidata match: Q2138676
Gabrk (Q2145613)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gabrk je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Gabrk (OSM) 57 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gabrk (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2145613
  wikipedia=sl:Gabrk, Ilirska Bistrica

  wikidata match: Q2145613
Malo Ubeljsko (Q2146522)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Malo Ubeljsko je naselje v Občini Postojna.

 • node: Malo Ubeljsko (OSM) 147 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=565
  name=Malo Ubeljsko (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2146522
  wikipedia=sl:Malo Ubeljsko
  population=55

  wikidata match: Q2146522
Ivanje selo (Q2152959)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ivanje selo je razpotegnjeno naselje na severni strani rakovške uvale ob cesti Laze-Rakek. Tik nad vasjo poteka železniška proga Ljubljana-Postojna, pod njo pa avtocesta.

 • node: Ivanje selo (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ivanje selo (24 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Eibenschuß
  wikidata=Q2152959
  wikipedia=sl:Ivanje selo

  wikidata match: Q2152959
Velika Brda (Q2159142)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Velika Brda so naselje v Občini Postojna.

 • node: Velika Brda (OSM) 97 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Velika Brda (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2159142
  wikipedia=sl:Velika Brda

  wikidata match: Q2159142
Ulaka (Q2163208)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ulaka je naselje v Občini Bloke.

 • node: Ulaka (OSM) 119 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ulaka (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2163208
  wikipedia=sl:Ulaka, Bloke

  wikidata match: Q2163208
Zakraj (Q2192331)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zakraj je naselje v Občini Bloke.

 • node: Zakraj (OSM) 0.53 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Zakraj (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2192331
  wikipedia=sl:Zakraj, Bloke
  population=5
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2192331
Rožanče (Q2194707)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rožanče je naselje v Občini Bloke.

 • node: Rožanče (OSM) 103 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rožanče (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2194707
  wikipedia=sl:Rožanče

  wikidata match: Q2194707
Zabiče (Q2194831)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zabiče so naselje v Občini Ilirska Bistrica. Ne daleč stran je mejni prehod Novokračine.

 • node: Zabiče (OSM) 115 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zabiče (21 name matches)
  is_in=Slovenia
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Забиче (8 name matches)
  wikidata=Q2194831
  wikipedia=sl:Zabiče

  wikidata match: Q2194831
Tominje (Q2195347)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tominje je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Tominje (OSM) 148 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tominje (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2195347
  wikipedia=sl:Tominje

  wikidata match: Q2195347
Zala (Q2197399)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zala je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Zala (OSM) 38 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zala (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2197399
  wikipedia=sl:Zala, Cerknica

  wikidata match: Q2197399
Vrbica (Q2197460)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrbica je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Vrbica (OSM) 293 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrbica (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2197460
  wikipedia=sl:Vrbica

  wikidata match: Q2197460
Nemška vas na Blokah (Q2199891)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nemška vas na Blokah je naselje v Občini Bloke.

 • node: Nemška vas na Blokah (OSM) 208 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nemška vas na Blokah (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2199891
  wikipedia=sl:Nemška vas na Blokah
  population=255
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2199891
Nova vas (Q2232206)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nova vas (včasih tudi Nova vas na Blokah) je naselje z okoli 300 prebivalci in je središče občine Bloke in obenem največje naselje v njej.

 • node: Nova vas (OSM) 126 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nova vas (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Нова-Вас (23 name matches)
  wikidata=Q2232206
  wikipedia=sl:Nova vas, Bloke
  population=331
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2232206
Zajelšje (Q2235578)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zajelšje je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Zajelšje (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zajelšje (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2235578
  wikipedia=sl:Zajelšje

  wikidata match: Q2235578
Veliki Otok (Q2237429)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veliki Otok je gručasto naselje, ki leži nedaleč od Postojne in je le nekaj sto metrov oddaljeno od Postojnske jame.

 • node: Veliki Otok (OSM) 338 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Veliki Otok (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Otocco Grande
  wikidata=Q2237429
  wikipedia=sl:Veliki Otok

  wikidata match: Q2237429
Občina Postojna (Q2242799)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Postojna je ena od občin v Republiki Sloveniji.

 • relation: Postojna (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=94
  name=Postojna (7 name matches)
  place=municipality
  name:it=Postumia (3 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2242799
  ISO3166-2=SI-094
  wikipedia=sl:Občina Postojna
  admin_level=8
  old_name:it=Postumia Grotte

  wikidata match: Q2242799
Podstenjšek (Q2250317)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podstenjšek je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Podstenjšek (OSM) 0.85 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Podstenjšek (22 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2250317

  wikidata match: Q2250317
Hrašče (Q2259632)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hrašče so naselje v Občini Postojna.

 • node: Hrašče (OSM) 228 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hrašče (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Храшче (1 name matches)
  wikidata=Q2259632
  wikipedia=sl:Hrašče, Postojna
  population=351

  wikidata match: Q2259632
Brce (Q2267742)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Brce so gručasto naselje v Občini Ilirska Bistrica. Ležijo na slemenu na severovzhodnem robu Brkinov (Breg, 535 m), nad dolino potoka Posrtve.

 • node: Brce (OSM) 68 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brce (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2267742
  wikipedia=sl:Brce

  wikidata match: Q2267742
Ograda (Q2270115)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ograda je naselje v Občini Bloke.

 • node: Ograda (OSM) 294 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ograda (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2270115
  wikipedia=sl:Ograda

  wikidata match: Q2270115
Drskovče (Q2279310)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Drskovče so naselje v Občini Pivka.

 • node: Drskovče (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Drskovče (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2279310
  wikipedia=sl:Drskovče
  population=94

  wikidata match: Q2279310
Benete (Q2282260)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Benete so naselje v Občini Bloke.

 • node: Benete (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Benete (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2282260
  wikipedia=sl:Benete

  wikidata match: Q2282260
Stara Sušica (Q2311533)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stara Sušica je naselje v Občini Pivka. Leži na JZ robu Košanske doline, pod hribom Gradišče, ki je dobilo ime po gradišču v prazgodovini. Dokumentirani začetki vasi segajo daleč v zgodovino, vas je najstarejša v dolini.

 • node: Stara Sušica (OSM) 189 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stara Sušica (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2311533
  wikipedia=sl:Stara Sušica

  wikidata match: Q2311533
Strane (Q2317098)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Strane so naselje v Občini Postojna.

 • node: Strane (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Strane (26 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2317098
  wikipedia=sl:Strane

  wikidata match: Q2317098
Nova vas pri Jelšanah (Q2318474)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nova vas pri Jelšanah je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Nova vas pri Jelšanah (OSM) 75 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nova vas pri Jelšanah (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2318474
  wikipedia=sl:Nova vas pri Jelšanah

  wikidata match: Q2318474
Gornja Bitnja (Q2319082)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gornja Bitnja je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Gornja Bitnja (OSM) 0.73 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gornja Bitnja (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2319082
  wikipedia=sl:Gornja Bitnja

  wikidata match: Q2319082
Kal (Q2322770)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kal je naselje v Občini Pivka. Vas je dobila ime po plitvi kotanji na kraških tleh, kjer se zbira deževnica, kalu (voda ne pronica v kraško podzemlje, ker ima kal dno prekrito z neprepustno plastjo gline ali ilovice).

 • node: Kal (OSM) 113 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kal (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2322770
  wikipedia=sl:Kal, Pivka

  wikidata match: Q2322770
Dolenje Otave (Q2323635)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenje Otave so naselje v Občini Cerknica.

 • node: Dolenje Otave (OSM) 89 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenje Otave (22 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=survey
  name:de=Unterotawe
  wikidata=Q2323635
  wikipedia=sl:Dolenje Otave
  population=28
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2323635
Rudolfovo (Q2323929)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rudolfovo je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Rudolfovo (OSM) 211 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rudolfovo (23 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2323929
  wikipedia=sl:Rudolfovo, Cerknica

  wikidata match: Q2323929
Sabonje (Q2324198)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sabonje je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Sabonje (OSM) 135 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sabonje (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2324198
  wikipedia=sl:Sabonje

  wikidata match: Q2324198
Sveti Duh (Q2342677)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sveti Duh je naselje v Občini Bloke.

 • node: Sveti Duh (OSM) 82 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sveti Duh (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2342677
  wikipedia=sl:Sveti Duh, Bloke

  wikidata match: Q2342677
Strmca (Q2344389)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Strmca je naselje v Občini Postojna. Naselje je del Krajevne skupnosti Studeno, katero sestavljajo tri vasi: Studeno, Strmca in Lohača.

 • node: Strmca (OSM) 40 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Strmca (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2344389
  wikipedia=sl:Strmca, Postojna
  population=80

  wikidata match: Q2344389
Otok (Q2346615)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Otok (pri Cerknici) je naselje v Občini Cerknica in sicer vas, ki leži na osamelcu, ki je nestalni otok Cerkniškega jezera s cerkvijo svetega Primoža in Felicijana.

 • node: Otok (OSM) 117 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Otok (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Оток (21 name matches)
  wikidata=Q2346615
  wikipedia=sl:Otok, Cerknica

  wikidata match: Q2346615
Hrenovice (Q2348249)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Hrenovice so naselje v Občini Postojna.

 • node: Hrenovice (OSM) 59 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hrenovice (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2348249
  wikipedia=sl:Hrenovice
  population=185

  wikidata match: Q2348249
Trnje (Q2350595)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trnje je kraško naselje ki leži v Občini Pivka v pivški kotlini. V bližini teče pritok reke Pivke Trnjščica. Tu najdemo tudi Petelinjsko jezero. V Trnju živi okrog 250 prebivalcev. Vas je bila prvič omenjena leta 1498. Znano je po vsakoletnem festivalu nekonvencionalne glasbe, ki gosti glasbenike s celega sveta.

 • node: Trnje (OSM) 71 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trnje (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2350595
  wikipedia=sl:Trnje, Pivka

  wikidata match: Q2350595
Rjavče (Q2353343)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rjavče je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Rjavče (OSM) 100 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rjavče (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2353343
  wikipedia=sl:Rjavče

  wikidata match: Q2353343
Buje (Q2353776)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Buje so gručasto naselje v dolini reke Reke. Ležijo na Studenski rebri, med grapama potokov Rimače in Žermejnice. Nad njimi teče železniška proga Pivka-Divača. Dostopne pa so po cesti iz doline Reke, kjer je prav tako nekaj hiš. Na robu vaškega jedra stoji cerkev sv. Florijana.

 • node: Buje (OSM) 139 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Buje (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2353776
  wikipedia=sl:Buje

  wikidata match: Q2353776
Koritnice (Q2354440)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Koritnice so naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Koritnice (OSM) 422 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Koritnice (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Коритнице (8 name matches)
  wikidata=Q2354440
  wikipedia=sl:Koritnice

  wikidata match: Q2354440
Harije (Q2354989)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Harije je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Harije (OSM) 314 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Harije (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Харие (4 name matches)
  wikidata=Q2354989
  wikipedia=sl:Harije

  wikidata match: Q2354989
Zavrh (Q3382658)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zavrh je naselje v Občini Bloke.

 • node: Zavrh (OSM) 200 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zavrh (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3382658
  wikipedia=sl:Zavrh, Bloke

  wikidata match: Q3382658
Gorenje Otave (Q3389560)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenje Otave so naselje v Občini Cerknica ob regionalni cesti Rakitna - Cerknica.

 • node: Gorenje Otave (OSM) 139 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenje Otave (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Oberotawe
  wikidata=Q3389560
  wikipedia=sl:Gorenje Otave
  population=39
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q3389560
Grad Snežnik (Q3397542)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Snežnik je grad na jugozahodnem delu loškega polja blizu kraja Kozarišče v občini Loška Dolina.

 • node: Grad Snežnik (OSM) 1 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grad Snežnik (8 name matches)
  name:en=Castle Snežnik (8 name matches)
  name:it=Castello Snežnik
  name:sl=Grad Snežnik (8 name matches)
  tourism=attraction (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.nms.si/
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3397542
  addr:city=Stari trg pri Ložu
  tourism_1=museum
  wikipedia=sl:Grad Snežnik
  addr:street=Kozarišče
  addr:postcode=1386
  contact:email=grad.sneznik@nms.si
  opening_hours=Mo - Su 10:00 - 19:00
  addr:housenumber=67

  wikidata match: Q3397542
 • way: Grad Snežnik (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grad Snežnik (8 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Grad Kalec (Q3402426)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Kalec (nemško Steinberg, Stemberg) (izg. »kalc« ali »kauc«) stoji v bližini Knežaka , nedaleč od izvira reke Pivke. Grad, od katerega je danes ostal le še stolp, stoji na pobočju Brega (618 mnm).

 • node: Grad Kalec (OSM) 40 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grad Kalec (2 name matches)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3402426
  wikipedia=sl:Grad Kalec
  designation=Grad Kalec

  wikidata match: Q3402426
Podbeže (Q3436913)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podbeže so naselje v Krasu, v Občini Ilirska Bistrica. Vas leži na obrobju Brkinov. Vas je nastala v 15. stoletju, v času turških vpadov. Prvi prebivalci ki so se tja naselili so v tistem času bežali pred Turki. Iz tega izhaja tudi ime vasi Podbeže (pod beže), to se nanaša na ljudi, ki so tja pribežali "od spodaj" oziroma z juga. Med prvo naselitvijo je tja prišlo okoli sto ljudi, ki so se kasneje naselili tudi v bližnji okolici (v Žlebini). Živeli so pod vodstvom "Podbiškega kneza" Boromirja, ki je živel v 16. stoletju. Pod njegovo vladavino je vas dosegla vrhunec svojega razvoja in moči. Boromir se je ukvarjal z raznimi filozofskimi vprašanji, predvsem pa je razmišljal o tem, zakaj je luč svetila že prvega dne, medtem ko so pa bili sonce, luna in zvezde ustvarjene šele četrtega dne, in kako to razumeti. Vendar pa ljudstvu to sploh ni bilo všeč in začel se je njihov odpor. Obsodili so ga zaradi izdaje stare vere, ga križali v Stajnem brdu in naposled sežgali na grmadi v Podgradu. Po njegovi smrti beležimo obdobje podbiškega zatona; to je bil čas, ko so se zatrle poganske vrednote, prebivalci so se tudi pokristjanili. Vendar pa je to negativno vplivalo na rodnost in tako se je prebivalstvo zdesetkalo. Vas so kasneje leta 1833 obudili Italijani, oblast pa je leta 1948 prevzelo lokalno prebivalstvo.

 • node: Podbeže (OSM) 88 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podbeže (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:lt=Podbežė (23 name matches)
  name:sl=Podbeže (23 name matches)
  wikidata=Q3436913
  wikipedia=sl:Podbeže

  wikidata match: Q3436913
Trpčane (Q3436924)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Trpčane so naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Trpčane (OSM) 393 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Trpčane (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3436924
  wikipedia=sl:Trpčane

  wikidata match: Q3436924
Tavžlje (Q3436951)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tavžlje so naselje v Občini Cerknica.

 • node: Tavžlje (OSM) 276 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tavžlje (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3436951
  wikipedia=sl:Tavžlje

  wikidata match: Q3436951
Škufče (Q3436972)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Škufče so naselje v Občini Bloke.

 • node: Škufče (OSM) 85 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Škufče (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3436972
  wikipedia=sl:Škufče

  wikidata match: Q3436972
Štorovo (Q3437322)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Štorovo je naselje v Občini Bloke.

 • node: Štorovo (OSM) 74 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Štorovo (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437322
  wikipedia=sl:Štorovo

  wikidata match: Q3437322
Župeno (Q3437364)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Župeno je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Župeno (OSM) 104 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Župeno (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=local knowledge
  wikidata=Q3437364
  wikipedia=sl:Župeno

  wikidata match: Q3437364
Stara vas (Q3437396)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stara vas je naselje v Občini Postojna.

 • node: Stara vas (OSM) 71 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stara vas (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  population=98
  old_name:de=Altendorf
  wikidata=Q3437396

  wikidata match: Q3437396
Soze (Q3437419)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Soze so naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Soze (OSM) 194 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Soze (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437419
  wikipedia=sl:Soze

  wikidata match: Q3437419
Lepi Vrh (Q3437431)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lepi Vrh je naselje v Občini Bloke.

 • node: Lepi Vrh (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lepi Vrh (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437431
  wikipedia=sl:Lepi Vrh

  wikidata match: Q3437431
Nova Sušica (Q3437439)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nova Sušica je naselje v Občini Pivka. Leži jugo zahodno od Pivke. Cerkev je posvečena sveti Ani. Velikost je približno 2,78 km².

 • node: Nova Sušica (OSM) 223 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Nova Sušica (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437439
  wikipedia=sl:Nova Sušica

  wikidata match: Q3437439
Stari trg pri Ložu (Q3437450)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Stari trg pri Ložu je naselje s skoraj 900 prebivalci in središče občine Loška dolina.

 • node: Stari trg pri Ložu (OSM) 271 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stari trg pri Ložu (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437450
  population=838

  wikidata match: Q3437450
Kuteževo (Q3437455)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kuteževo je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Kuteževo (OSM) 123 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kuteževo (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437455
  wikipedia=sl:Kuteževo

  wikidata match: Q3437455
Zarečje (Q3437468)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zarečje je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Zarečje (OSM) 126 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zarečje (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437468
  wikipedia=sl:Zarečje

  wikidata match: Q3437468
Lahovo (Q3437799)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lahovo je naselje v Občini Bloke.

 • node: Lahovo (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lahovo (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437799
  wikipedia=sl:Lahovo

  wikidata match: Q3437799
Rakek (Q3437803)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rakek je gručasto naselje z okoli 2.200 prebivalci v Občini Cerknica. Leži ob vzhodnem robu rakovške uvale, ob cesti Unec-Cerknica.

 • node: Rakek (OSM) 0.81 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Rakek (35 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Fulm
  name:it=Racche
  name:ru=Ракек (35 name matches)
  wikidata=Q3437803
  wikipedia=sl:Rakek
  population=1381

  wikidata match: Q3437803
Selšček (Q3437808)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Selšček je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Selšček (OSM) 126 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Selšček (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Seuschtschek
  wikidata=Q3437808
  wikipedia=sl:Selšček
  population=142
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q3437808
Novokračine (Q3437815)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Novokračine so deloma obcestno, deloma gručasto naselje v Občini Ilirska Bistrica, ki stoji v skrajnem jugovzhodnem delu Brkinov.

 • node: Novokračine (OSM) 127 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Novokračine (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437815
  wikipedia=sl:Novokračine

  wikidata match: Q3437815
Gornji Zemon (Q3437822)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gornji Zemon je gručasto naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Gornji Zemon (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gornji Zemon (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437822
  wikipedia=sl:Gornji Zemon

  wikidata match: Q3437822
Zelše (Q3437844)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zelše so gručasto naselje v Občini Cerknica. Ležijo ob severozahodnem robu Cerkniškega polja ob cesti Podskrajnik - Rakov Škocjan. Vzhodno od naselja je del cerkniške industrijske cone, južno pa na nizki vzpetini stoji renesančna cerkev sv. Volbenka, v kateri so zaradi izjemne akustike komorni koncerti.

 • node: Zelše (OSM) 61 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zelše (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Selsach
  wikidata=Q3437844
  wikipedia=sl:Zelše

  wikidata match: Q3437844
Lovranovo (Q3437851)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lovranovo je naselje v Občini Bloke.

 • node: Lovranovo (OSM) 69 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lovranovo (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437851
  wikipedia=sl:Lovranovo

  wikidata match: Q3437851
Pikovnik (Q3437869)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pikovnik je gručasto naselje v zahodnem delu Vidovske planote v Občini Cerknica. Nahaja se na prevalu med Zadelo (959 m) in Zavrhom (897 m), ob cesti Begunje pri Cerknici-Rakitna.

 • node: Pikovnik (OSM) 118 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pikovnik (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=local knowledge
  wikidata=Q3437869
  wikipedia=sl:Pikovnik

  wikidata match: Q3437869
Gradiško (Q3437890)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gradiško je naselje v Občini Bloke.

 • node: Gradiško (OSM) 325 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gradiško (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437890
  wikipedia=sl:Gradiško

  wikidata match: Q3437890
Zahrib (Q3437901)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zahrib je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Zahrib (OSM) 306 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zahrib (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437901
  wikipedia=sl:Zahrib

  wikidata match: Q3437901
Vrbovo (Q3437914)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrbovo je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Vrbovo (OSM) 170 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrbovo (25 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Врбово (25 name matches)
  wikidata=Q3437914
  wikipedia=sl:Vrbovo

  wikidata match: Q3437914
Polšeče (Q3437925)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Polšeče je naselje v Občini Bloke.

 • node: Polšeče (OSM) 70 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Polšeče (21 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437925
  wikipedia=sl:Polšeče

  wikidata match: Q3437925
Račice (Q3437930)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Račice so naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Račice (OSM) 276 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Račice (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3437930
  wikipedia=sl:Račice

  wikidata match: Q3437930
Velike Bloke (Q3440898)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Velike Bloke so naselje v Občini Bloke. V vasi je včasih delovala vojašnica.

 • relation: Bloke (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=150
  name=Bloke (2 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q164123
  ISO3166-2=SI-150
  wikipedia=sl:Občina Bloke
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q164123
 • node: Velike Bloke (OSM) 135 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Velike Bloke (31 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Oblak
  name:ru=Велике-Блоке (31 name matches)
Lož (Q3445866)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lož ( izgovorjava ) je naselje s skoraj 600 prebivalci v Občini Loška dolina.

 • node: Lož (OSM) 45 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lož (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Laas
  name:ru=Лож (8 name matches)
  wikidata=Q3445866
  wikipedia=sl:Lož
  population=539

  wikidata match: Q3445866
Podlož (Q3499460)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podlož je naselje v Občini Loška dolina.

 • node: Podlož (OSM) 37 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podlož (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3499460
  wikipedia=sl:Podlož
  population=61

  wikidata match: Q3499460
Markovec (Q3499469)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Markovec je gručasto naselje na severnem robu loškega polja v Občini Loška dolina. Nahaja se ob cesti Stari trg pri Ložu - Vrhnika pri Ložu pod pobočjem Markovega hriba (776 m) na živoskalnati terasi nad reko Obrh. Pobočja nad naseljem pokriva gozd. V Markovcu se odcepi cesta proti Knežji Njivi in Viševku.

 • node: Markovec (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Markovec (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3499469
  population=205

  wikidata match: Q3499469
Podgora pri Ložu (Q3499522)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podgora pri Ložu je naselje v Občini Loška dolina.

 • node: Podgora pri Ložu (OSM) 258 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Podgora pri Ložu (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3499522
  wikipedia=sl:Podgora pri Ložu

  wikidata match: Q3499522
Dolenje Poljane (Q3499561)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dolenje Poljane so naselje v Občini Loška dolina.

 • node: Dolenje Poljane (OSM) 70 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dolenje Poljane (21 name matches)
  place=isolated_dwelling (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3499561
  wikipedia=sl:Dolenje Poljane

  wikidata match: Q3499561
Klance (Q3499568)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Klance so majhno gručasto naselje v Občini Loška dolina. Nahajajo se na prevalu med Stražiščem (814 m) in Devinom (792 m), nad cesto ki vodi iz Gorenje Jezero v Dane. Do leta 1986 je bil to zaselek Dan. Leta 2015 je imelo naselje 17 prebivalcev.

 • node: Klance (OSM) 77 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Klance (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3499568
  wikipedia=sl:Klance

  wikidata match: Q3499568
Vrh (Q3499607)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrh je naselje v Občini Loška dolina.

 • node: Vrh (OSM) 81 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrh (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3499607
  wikipedia=sl:Vrh, Loška dolina

  wikidata match: Q3499607
Šmarata (Q3499632)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šmarata je vas na jugozahodnem delu Slovenije v Občini Loška dolina. Gruča hiš se stiska na prisojni strani ob vznožju 647 m visokega Šmaraškega hriba.

 • node: Šmarata (OSM) 34 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=585
  name=Šmarata (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3499632
  wikipedia=sl:Šmarata
  population=97

  wikidata match: Q3499632
Pudob (Q3499649)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pudob je naselje v Občini Loška dolina. Ima prbl. 223 prebivalcev. V tem naselju stoji podružnična cerkev Sv.Jakoba. Leži južno od središča Loške doline (Stari trg pri Ložu).

 • node: Pudob (OSM) 380 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=577
  name=Pudob (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Пудоб (30 name matches)
  wikidata=Q3499649
  wikipedia=sl:Pudob
  population=225

  wikidata match: Q3499649
Kozarišče (Q3500220)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kozarišče so gručasto naselje na jugozahodnem delu loškega polja v občini Loška dolina. Iz naselja vodi glavna gozdna cesta čez Leskovo dolino in Mašun v Pivško kotlino ter čez Sviščake in Gomance v Ilirsko Bistrico.

 • node: Kozarišče (OSM) 108 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kozarišče (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Козаришче (8 name matches)
  wikidata=Q3500220
  wikipedia=sl:Kozarišče

  wikidata match: Q3500220
Vrhnika pri Ložu (Q3500267)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vrhnika pri Ložu je naselje v Občini Loška dolina.

 • node: Vrhnika pri Ložu (OSM) 86 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vrhnika pri Ložu (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3500267
  wikipedia=sl:Vrhnika pri Ložu
  population=149

  wikidata match: Q3500267
Viševek (Q3500295)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Viševek je naselje v Občini Loška dolina.

 • node: Viševek (OSM) 189 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Viševek (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3500295
  wikipedia=sl:Viševek

  wikidata match: Q3500295
Iga vas (Q3500873)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Iga vas je obcestno naselje ob cesti Stari trg pri Ložu - Babno Polje v južnem delu Loške doline, v občni Loška dolina. K naselju spada zaselek Siga ob istoimenskem potoku, pritoku Obrha.

 • node: Iga vas (OSM) 16 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Iga vas (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Ига-Вас (30 name matches)
  wikidata=Q3500873
  wikipedia=sl:Iga vas

  wikidata match: Q3500873
Knežja Njiva (Q3500879)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Knežja Njiva je naselje v Občini Loška dolina.

 • node: Knežja Njiva (OSM) 71 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=701
  name=Knežja Njiva (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3500879
  wikipedia=sl:Knežja Njiva
  population=29

  wikidata match: Q3500879
Babno Polje (Q3500895)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)
Ta članek opisuje naselje. Za kraško polje glej Babno polje.

Babno Polje je naselje v Občini Loška dolina.

 • node: Babno Polje (OSM) 128 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Babno Polje (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Бабно-Поле (4 name matches)
  wikidata=Q3500895
  wikipedia=sl:Babno Polje
  population=317

  wikidata match: Q3500895
Nadlesk (Q3500931)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nadlesk je naselje v Občini Loška dolina.

 • node: Nadlesk (OSM) 62 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=577
  name=Nadlesk (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3500931
  wikipedia=sl:Nadlesk
  population=175

  wikidata match: Q3500931
Podcerkev (Q3500942)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Podcerkev je vas ob cesti Dane - Stari trg, v občini Loška dolina. V Podcerkvi se je rodil Matevž Hace, revolucionar, partizanski komisar in pisatelj, ter njegov brat Tone Hace, znan slovenski tolovaj. V vasi sta pokopana pesnica Marička Žnidaršič in slikar Lojze Perko. Iz Podcerkve pa je tudi Benjamin Žnidaršič, slikar tetraplegik, pesnik in pisatelj, ki v Podcerkvi trenutno tudi ustvarja.

 • node: Podcerkev (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=581
  name=Podcerkev (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3500942
  wikipedia=sl:Podcerkev
  population=126

  wikidata match: Q3500942
Pivka (Q3501699)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pivka (nekoč Šentpeter na Krasu, italijansko San Pietro del Carso) je naselje z okoli 2.200 prebivalci in sedež istoimenske občine.

 • relation: Pivka (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=91
  name=Pivka (36 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=St. Peter in Krain
  name:it=San Pietro del Carso (1 name matches)
  name:sl=Pivka (36 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q252154
  ISO3166-2=SI-091
  wikipedia=sl:Občina Pivka
  admin_level=8 (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata mismatch: Q252154
 • node: Pivka (OSM) 347 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=554
  name=Pivka (36 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=St. Peter in Krain
  name:it=San Pietro del Carso (1 name matches)
  name:ru=Пивка (36 name matches)
  name:sl=Pivka (36 name matches)
  wikidata=Q3501699
  wikipedia=sl:Pivka
  population=2059

  wikidata match: Q3501699
circondario di Postumia (Q3677818)
 • relation: Postojna (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=94
  name=Postojna
  place=municipality
  name:it=Postumia (2 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2242799
  ISO3166-2=SI-094
  wikipedia=sl:Občina Postojna
  admin_level=8
  old_name:it=Postumia Grotte

  wikidata mismatch: Q2242799
Juršče (Q4277601)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Juršče je naselje v Občini Pivka. Leži na jugozahodu Slovenije. Velika je 36,771 km². Po zadnjih podatkih ima Juršče 155 prebivalcev.

 • node: Juršče (OSM) 255 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Juršče (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4277601
  wikipedia=sl:Juršče

  wikidata match: Q4277601
Babna Polica (Q4837973)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Babna Polica je naselje v Občini Loška dolina.

 • node: Babna Polica (OSM) 51 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Babna Polica (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4837973
  wikipedia=sl:Babna Polica

  wikidata match: Q4837973
Grahovo (Q5211853)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grahovo je gručasto naselje v vzhodnem delu Cerkniškega polja ob cesti Cerknica - Stari trg pri Ložu ob vznožju Slivnice (1114 m), na obeh bregovih potoka Grahovščice. Spada v občino Cerknica.

 • relation: Grahovo (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grahovo (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Grachowo (1 name matches)
 • node: Grahovo (OSM) 329 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grahovo (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Grachowo (1 name matches)
  name:ru=Грахово (1 name matches)
  wikidata=Q5211853
  population=432

  wikidata match: Q5211853
Sveti Vid (Q5212116)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sveti Vid je naselje v Občini Cerknica. Leži na vidovski planoti na nadmorski višini 846 m. Pri Svetem Vidu je sedež župnije Sveti Vid nad Cerknico, zavetnik farne cerkve je sveti Vid.

 • node: Sveti Vid (OSM) 132 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sveti Vid (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5212116
  wikipedia=sl:Sveti Vid, Cerknica

  wikidata match: Q5212116
Veliki Vrh (Q5212148)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veliki Vrh je naselje v Občini Bloke.

 • node: Veliki Vrh (OSM) 150 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Veliki Vrh (17 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5212148
  wikipedia=sl:Veliki Vrh, Bloke

  wikidata match: Q5212148
Dane (Q5215781)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dane so naselje v Občini Loška dolina.

 • node: Dane (OSM) 93 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dane (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5215781
  wikipedia=sl:Dane, Loška dolina

  wikidata match: Q5215781
Železniška postaja Ilirska Bistrica (Q5998405)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Ilirska Bistrica je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Ilirska Bistrica. Na njej se opravlja tudi obmejni nadzor mednarodnih vlakov proti hrvaški Reki.

 • node: Ilirska Bistrica (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ilirska Bistrica (6 name matches)
  train=yes
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5998405
  wikipedia=sl:Železniška postaja Ilirska Bistrica
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q5998405
Gorenje (Q6397092)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenje je naselje v Občini Postojna.

 • node: Gorenje (OSM) 3.77 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenje (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Oberfeld
  wikidata=Q6397092
  wikipedia=sl:Gorenje, Postojna

  wikidata match: Q6397092
Prem (Q2357871)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Prem je kraško naselje v Občini Ilirska Bistrica. Leži na slemenu nad reko Reko, na obrobju Brkinov. Ime naselja izhaja iz rimskega obdobja, ko je na tem območju stala utrdba, imenovana Castra Prima.

 • node: Prem (OSM) 63 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prem (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2357871
  wikipedia=sl:Prem

  wikidata match: Q2357871
Bločice (Q2373608)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bločice so gručasto obcestno naselje na južnem pobočju Bloške planote ob cesti Grahovo-Bloška Polica, v Občini Cerknica.

 • node: Bločice (OSM) 36 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bločice (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2373608
  wikipedia=sl:Bločice
  population=97

  wikidata match: Q2373608
Škrabče (Q2373868)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Škrabče so naselje v Občini Bloke.

 • node: Škrabče (OSM) 50 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Škrabče (20 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2373868
  wikipedia=sl:Škrabče

  wikidata match: Q2373868
Čohovo (Q2383388)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Čohovo je gručasto opuščeno naselje na južni strani Čohovega griča (871 m), poraslega z iglastim gozdom. Spada v občino Cerknica.

 • node: Čohovo (OSM) 51 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Čohovo (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2383388
  wikipedia=sl:Čohovo

  wikidata match: Q2383388
Volčje (Q2387006)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Volčje je naselje v Občini Bloke.

 • node: Volčje (OSM) 480 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=758.2
  name=Volčje (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2387006
  wikipedia=sl:Volčje, Bloke
  population=32
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q2387006
Laze pri Gorenjem Jezeru (Q2397862)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Laze pri Gorenjem Jezeru so naselje v Občini Cerknica.

 • way: Laze pri Gorenjem jezeru (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Laze pri Gorenjem jezeru (22 name matches)
  landuse=residential (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  residential=rural
 • node: Laze pri Gorenjem Jezeru (OSM) 9 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Laze pri Gorenjem Jezeru (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Лазе-при-Горенем-Езеру (4 name matches)
  wikidata=Q2397862
  wikipedia=sl:Laze pri Gorenjem Jezeru

  wikidata match: Q2397862
Ponikve (Q2405059)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ponikve so naselje v Občini Cerknica.

 • node: Ponikve (OSM) 31 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ponikve (23 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2405059
  wikipedia=sl:Ponikve, Cerknica

  wikidata match: Q2405059
Pavlica (Q2410839)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Pavlica je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Pavlica (OSM) 50 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pavlica (19 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2410839

  wikidata match: Q2410839
Topol (Q2415773)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Topol je naselje v Občini Bloke.

 • node: Topol (OSM) 113 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Topol (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2415773
  wikipedia=sl:Topol, Bloke

  wikidata match: Q2415773
Petelinje (Q2416364)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Petelinje so naselje v Občini Pivka. V njegovi bližini leži Petelinjsko jezero.

 • node: Petelinje (OSM) 176 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=545
  name=Petelinje (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2416364
  wikipedia=sl:Petelinje, Pivka
  population=281

  wikidata match: Q2416364
Orehek (Q2418759)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Orehek je naselje v Občini Postojna.

 • node: Orehek (OSM) 69 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=564
  name=Orehek (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Orecca di Postumia
  name:ru=Орехек (2 name matches)
  name:sl=Orehek (20 name matches)
  wikidata=Q2418759
  wikipedia=sl:Orehek, Postojna
  population=201

  wikidata match: Q2418759
Goričice (Q2429689)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Goričice so naselje v Občini Cerknica. Ustanovljeno je bilo leta 1989 iz dela ozemlja naselja Lipsenj. Leta 2015 je imelo 87 prebivalcev.

 • node: Goričice (OSM) 1.34 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Goričice (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2429689
  wikipedia=sl:Goričice

  wikidata match: Q2429689
Mala Pristava (Q6401214)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mala Pristava je naselje v Občini Pivka.

 • node: Mala Pristava (OSM) 54 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mala Pristava (18 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q6401214
  wikipedia=sl:Mala Pristava, Pivka

  wikidata match: Q6401214
Planinska jama (Q7201290)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Planinska jama (nekdaj Malograjska jama) spada med najdaljše slovenske jame. Vhod v jamo je v zatrepni dolini pod 65 m visoko pečino v jugozahodnem delu Planinskega polja. V jami je 500 m od vhoda sotočje rek Pivke, ki teče iz Postojnskega polja skozi Postojnsko jamo, in Raka, ki teče iz Rakovega Škocjana. Od sotočja teče voda kot reka Unica na Planinsko polje.

 • node: Planinska jama (OSM) 183 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Planinska jama (4 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7201290
  wikipedia=sl:Planinska jama

  wikidata match: Q7201290
Betalov spodmol (Q10428977)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Betalov spodmol je paleolitsko jamsko najdišče z ostanki orodij in kosti plena tedanjih lovcev. Leži v pobočju tik nad cesto Postojna-Bukovje, okrog 2 km severozahodno od Postojne. Vhod je nastal z udorom stropa 174 m dolge jame, ki jo je izdolbla ponikalnica iz Pivške kotline.

 • node: Arheološko najdišče Betalov spodmol (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Arheološko najdišče Betalov spodmol (6 name matches)
  source=Bing
  historic=archaeological_site (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10428977
  wikipedia=sl:Betalov spodmol

  wikidata match: Q10428977
Tkalca jama (Q12189313)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Tkalca jama, tudi Zatočna jama, je vodna jama z vhodom na zahodni strani Rakovega Škocjana. Vanjo ponikne reka Rak, ki spada v kraški povirni sistem porečja Ljubljanice. Jama je dobila ime po kapniških oblikah, v katerih so nekateri prepoznali tkalca. Prvi jo je leta 1687 opisal Valvasor za revijo Philosophical Transactions of the Royal Society.

 • node: Tkalca jama (OSM) 112 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tkalca jama (2 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12189313
  wikipedia=sl:Tkalca jama

  wikidata match: Q12189313
Črna jama (Q12645990)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Črna jama je kraška jama in tudi eden od vhodov v jamski sistem podzemeljske Pivke. Sprva je bila znana kot samostojna jama, ki je bila kasneje z novimi odkritji povezana v enotni jamski sistem Postojnske jame. Nahaja se sredi gozdnate kraške planote, 3 km severozahodno od Postojne. Dostopna je po cesti, ki vodi iz Postojne mimo Velikega Otoka. Vhod v jamo se odpira na dnu velike udorne vrtače.

 • node: Črna jama (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=530
  name=Črna jama (4 name matches)
  access=yes
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12645990
  wikipedia=sl:Črna jama

  wikidata match: Q12645990
Golobina (Q12790028)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)
Za druge pomene glej Golobina (razločitev).

Golobina je kraška ponorna vodna jama, ki se nahaja na severozahodnem delu Loškega polja v bližini naselja Dane. Vanjo se ob visokem vodostaju izteka potok Obrh. Zaradi pogostih poplav Obrha je bil vhod v jamo med letoma 1901 in 1906 umetno razširjen. Golobina je blatna jama, njena raziskana dolžina znaša 850 m, globina pa 45 m. Voda odteka v 2 km oddaljene izvire na jugovzhodnem obrobju Cerkniškega polja. V poletnem času, ko je vodostaj nizek, so možni vodeni ogledi.

 • node: Golobina (OSM) 13 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Golobina (4 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12790028
  wikipedia=sl:Golobina (jama)

  wikidata match: Q12790028
Grad Prem (Q12790252)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Prem se nahaja na slemenastem robu naselja Prem nad reko Reko v bližini Ilirske Bistrice. Po izročilu je nastal na mestu nekdanje rimske utrdbe (Castra Prima), v pisnih virih pa se prvič posredno omenja leta 1213. Skozi stoletja so ga lastniki in upravitelji glede na potrebe in okus dobe prenavljali, vendar ob tem niso zabrisali njegove srednjeveške zasnove.

 • node: Grad Prem (OSM) 26 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grad Prem (5 name matches)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12790252
  wikipedia=sl:Grad Prem

  wikidata match: Q12790252
Mašun (Q12796251)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)
Za hrib (115 mnm) severno od Babnega polja glej Mašun (hrib).

Mašun (1025 mnm) je zaselek (in cestni preval/prelaz) na severozahodnem delu gorske planote/masiva Snežnik (z vrhom 1796 mnm). Obdan je s prostranimi gozdovi, zato so se na tej lokaciji sprva naseljevali predvsem gozdarji in lovci. Mašun predstavlja stičišče cestnih povezav med občinami Cerknica občina Ilirska Bistrica, Pivka in Loška dolina. Poleg naselja Sviščaki je tudi najbolj frekventno izhodišče za vzpon na Snežnik (vzpon traja približno štiri ure). Danes je v Mašunu turizem najvidnejša gospodarska panoga. Kolesarski klub Postojna prireja kolesarsko tekmovanje s cestnimi kolesi v disciplini »kolesarski vzpon na Mašun«. V bližini je urejena 1700 metrov dolga gozdna učna pot, ponujaja se prostor za piknik, pozimi pa so v Mašunu urejene tekaške proge, manjše smučišče in sankaška proga. Čezenj poteka Ciglarjeva pot, kakor se imenuje slovenski del evropske pešpoti E-6. Področje Mašuna je s strani države zavarovano kot krajinski park.

 • node: Mašun (OSM) 123 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mašun (4 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Машун
  wikidata=Q12796251
  wikipedia=sl:Mašun
  population=14

  wikidata match: Q12796251
Mola (Q12796983)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jezero Mola (tudi Molja in Mola jezero) je umetno jezero na potoku Molja v bližini brkinskih naselij Harije in Soze pri Ilirski Bistrici. Jezero je nastalo leta 1979 z zajezitvijo potoka, ob kateri je bilo potopljenih nekaj hiš vključno z mlinom. Na severno stran odteka več manjših potokov, ki se nadaljujejo v dolino potoka Klivnik, na katerem je ojezitev vode Klivniškega jezera. Prvobitna namembnost jezera Mola je uravnavanje vodostaja reke Reke v sušnih mesecih (kamor se potok Molja izteka), pa tudi visokovodna zaščita. Jezero služi še kot ribji rezervat, bogato je s ščukami, krapi in postrvmi. Jezero je precej veliko in ima zelo razgibano obrežje, saj meri obseg okrog 10 km. Vodna gladina jezera precej niha, tudi do 5 m, zato so brežine strme in malo oz. skoraj nič porasle. Le plitvejše severovzhodne predele jezera porašča trsje.

 • way: Mola (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Mola (5 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12796983
  wikipedia=sl:Mola (jezero)

  wikidata match: Q12796983
Otoška jama (Q12798159)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Otoška jama je kraška jama, katere vhod leži dober kilometer proč od Postojnske jame, nedaleč od vasi Veliki Otok.

 • node: Otoška jama (OSM) 22 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=531
  fee=no
  name=Otoška jama (6 name matches)
  access=no
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12798159
  wikipedia=sl:Otoška jama

  wikidata match: Q12798159
Park vojaške zgodovine (Q12798325)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Park vojaške zgodovine Pivka je muzejska ustanova v Pivki, ki se ukvarja z ohranjanjem in predstavljanjem vojaško-zgodovinske dediščine s poudarkom na vojaški tehniki. Park se nahaja v kompleksu nekdanje italijanske in kasneje jugoslovanske vojašnice ter vključuje bližnjo utrdbo Alpskega zidu, do katere vodi tematska učna pot.

 • node: Park vojaške zgodovine (OSM) 59 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Park vojaške zgodovine (3 name matches)
  name:en=Park of military history (5 name matches)
  name:sl=Park vojaške zgodovine (3 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.parkvojaskezgodovine.si/
  wikidata=Q12798325
  wikipedia=sl:Park vojaške zgodovine Pivka

  wikidata match: Q12798325
Parska golobina (Q12798333)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Parska golobina je kraška jama v bližini naselja Parje v Pivški dolini.

 • node: Parska golobina (OSM) 9 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Parska golobina (4 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12798333
  wikipedia=sl:Parska golobina
  description=Archaeological site (paleozoic, bronze age).
  wikimedia_commons=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Parska_golobina_-_vhod_01.jpg

  wikidata match: Q12798333
Zelške jame (Q12806619)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zelške jame so vodni jamski sistem, z vhodom na vzhodni strani Rakovega Škocjana. Zelške jame so dolge okoli 3 km, skozi njih pa teče voda iz Jamskega zaliva Cerkniškega jezera. Iz jame priteče kot reka Rak, ki sodi v kraški povirni sistem porečja Ljubljanice.

 • node: Zelške jame (OSM) 390 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zelške jame (2 name matches)
  access=private
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  cave:ref=576
  wikidata=Q12806619
  wikipedia=sl:Zelške jame
  cave:depth=140
  cave:length=5413

  wikidata match: Q12806619
Železniška postaja Prestranek (Q12807519)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Prestranek je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Prestranek.

 • node: Prestranek (OSM) 247 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prestranek (2 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=SŽ Infrastruktura
  wikidata=Q12807519
  wikipedia=sl:Železniška postaja Prestranek

  wikidata match: Q12807519
Občina Cerknica (Q13107298)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Cerknica je ena od občin v Republiki Sloveniji in zavzema osrednje predele Notranjske. Leži na Cerkniškem polju.

 • relation: Cerknica (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=13
  name=Cerknica (5 name matches)
  place=municipality
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13107298
  ISO3166-2=SI-013
  wikipedia=sl:Občina Cerknica
  admin_level=8

  wikidata match: Q13107298
Občina Ilirska Bistrica (Q13377784)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Ilirska Bistrica je ena od občin Krasa v Republiki Sloveniji z okoli 13.000 prebivalci in središčem v Ilirski Bistrici. Njeno območje se z reformo lokalne samouprave v samostojni Sloveniji ni spremenilo.

 • relation: Ilirska Bistrica (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Ilirska Bistrica (5 name matches)
  place=municipality
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13377784
  ISO3166-2=SI-038
  wikipedia=sl:Občina Ilirska Bistrica
  admin_level=8
  source:link=http://www.stat.si/doc/pub/Regije-2010.pdf
  source:year=2010

  wikidata match: Q13377784
Predjama (Q15303220)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Predjama, tudi Jama pod Predjamskim gradom, je kraška jama, katere vhod se nahaja pod Predjamskim gradom v občini Postojna. Izoblikovala jo je ponikalnica Lokva. Njen sistem rovov je razporejen v štiri med seboj povezana nadstropja, katerih sistem je povezan tudi z gradom.

 • way: Predjamski grad (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Predjamski grad
  ruins=no
  amenity=castle
  name:de=Höhlenburg Predjama
  name:en=Predjama Castle (2 name matches)
  name:it=Castel Lueghi
  name:sl=Predjamski grad
  name:zh=普列加瑪城堡
  tourism=attraction
  alt_name=Grad Predjama
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle
  wikidata=Q79217
  addr:city=Postojna
  wikipedia=sl:Grad Predjama
  wheelchair=no
  addr:street=Predjama
  castle_type=defensive
  description=Temporarily closed
  addr:country=SI
  addr:postcode=6230
  addr:housenumber=1
  historic:civilization=middle-ages

  wikidata mismatch: Q79217
Križna gora, hrib (Q15615454)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Križna gora je 857 mnm visok hrib z romarsko cerkvico sv. Križa nad severnim robom Loškega polja.

 • node: Križna gora (OSM) 26 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=857
  name=Križna gora (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31529617

  wikidata mismatch: Q31529617
 • node: Križna gora (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Križna gora (3 name matches)
  amenity=place_of_worship
  building=church
  religion=christian
  wikidata=Q15615454
  wikipedia=sl:Križna gora (hrib)
  wheelchair=no
  denomination=catholic

  wikidata match: Q15615454
Cerkev sv. Jedrti, Nadlesk (Q18515900)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Jedrti v Nadlesku spada med najstarejše v Župniji Stari Trg pri Ložu, saj je bila zgrajena v 14. ali celo v 13. stoletju. Zaradi te zgodnje gradnje se je domnevalo, da bi bila lahko prafara, čeprav so pozneje to domnevo ovrgli. Glavo Janeza Krstnika je namreč Emilijan Cevc postavil na konec 13. stoletja. Cerkev se omenja leta 1520, ko je dala za davek proti Turkom bakren kelih in dva goldinarja. Leta 1581 škof Bizancij cerkev imenuje po Janezu Krstniku. V poznejših zapisih je cerkev vedno imenovana po sveti Jedrti. Cerkev je bila razglašena za kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi podružnične cerkve svete Jedrti za kulturni in zgodovinski spomenik.

 • way: Cerkev sv. Jedrti (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev sv. Jedrti (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18515900
  wikipedia=sl:Cerkev sv. Jedrti, Nadlesk
  denomination=catholic

  wikidata match: Q18515900
Grad Šteberk (Q18530057)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Šteberk (nemško Stegberch) je stal pri Cerknici in je danes skromna razvalina. Ta leži na griču, ki je od bližnjega kraja Lipsenj oddaljen 2 kilometra.

 • node: Grad Šteberk (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grad Šteberk (2 name matches)
  historic=ruins (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18530057
  wikipedia=sl:Grad Šteberk

  wikidata match: Q18530057
Železniška postaja Rakek (Q18552418)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniška postaja Rakek je ena izmed železniških postaj v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Rakek.

 • node: Rakek (OSM) 52 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rakek (2 name matches)
  name:de=Fulm
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
 • way: Železniška postaja Rakek (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Železniška postaja Rakek (2 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18552418
  wikipedia=sl:Železniška postaja Rakek

  wikidata match: Q18552418
 • node: Rakek Železniška postaja (OSM) 28 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rakek Železniška postaja (2 name matches)
  highway=bus_stop
  operator=jpp.si
  public_transport=platform (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Veliki Snežnik (Q19281597)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veliki Snežnik je s 1796 m nadm. višine najvišji vrh kraške planote Snežnik. Na njem se nahaja planinska koča Koča Draga Karolina na Velikem Snežniku. Sosednji vrh Velikega Snežnika je Mali Snežnik, od katerega ga loči sedlo.

 • node: Veliki Snežnik (OSM) 135 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1796
  name=Veliki Snežnik (5 name matches)
  name:de=Krainer Schneeberg
  name:it=Monte Nevoso
  name:la=Mons Albus
  name:ru=гора Снежник
  name:sl=Veliki Snežnik (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Notranjski Snežnik
  wikidata=Q19281597
  prominence=1124

  wikidata match: Q19281597
Sveta Ana pri Ložu (Q19660009)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sveta Ana pri Ložu je naselje v Občini Loška dolina. Do leta 2003 je bila vas del Podloža.

 • node: Sveta Ana pri Ložu (OSM) 36 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sveta Ana pri Ložu (14 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19660009
  wikipedia=sl:Sveta Ana pri Ložu

  wikidata match: Q19660009
Akumulacijsko jezero Klivnik (Q19932508)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Klivnik je akumulacijsko jezero v Občini Ilirska Bistrica, med vasmi Tominje, Zalči, Podbeže in Zajelšje. Zgrajeno je bilo leta 1987. Nastalo je za jezom na potoku Klivnik. Namen zajetja je bogatenje nizkih pretokov in zadrževanje visokih voda (visokovodna zaščita). V jezeru vzrejajo ribe, dovoljen je tudi športni ribolov.

 • way: Klivnik (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Klivnik (5 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19932508
  wikipedia=sl:Klivnik

  wikidata match: Q19932508
Mali Snežnik (Q19935012)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mali Snežnik je s 1694 m nadm. višine drugi najvišji vrh kraške planote Snežnik. Vzhodno od Malega Snežnika je Veliki Snežnik (1796 m), od katerega ga loči sedlo.

 • node: Mali Snežnik (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1694
  name=Mali Snežnik (2 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19935012
  wikipedia=sl:Mali Snežnik

  wikidata match: Q19935012
Železniško postajališče Košana (Q19938363)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Košana je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnji naselji Čepno in Gornja Košana.

 • node: Košana (OSM) 9 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Košana (2 name matches)
  railway=halt (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19938363
  wikipedia=sl:Železniško postajališče Košana
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q19938363
Zalči (Q23197532)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zalči je naselje v Občini Ilirska Bistrica. Ustanovljeno je bilo leta 2006 iz dela ozemlja naselij Podbeže, Tominje, Harije in Sabonje.

 • node: Zalči (OSM) 14 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zalči (11 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q23197532
  wikipedia=sl:Zalči

  wikidata match: Q23197532
Lekinka (Q27685411)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Lekinka je vodoravna kraška jama z vhodom na severovzhodnem robu Postojnske kotline nedaleč od Postojne oz. natančneje vasi Veliki Otok v jugozahodni Sloveniji. Je del obširnejšega jamskega sistema Postojnske jame, s katero pa nima prehodne povezave; v Lekinko ponika Črni potok, teče po njej do končnega sifona in pod zemljo doseže bližnjo Otoško jamo, v kateri se nato izlije v reko Pivko. Črni potok teče skoraj vodoravno po Lekinki v dolžini 1032 m do končnega sifona, na tej razdalji je višinska razlika v strugi le 5 m.

 • node: Lekinka (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=513
  name=Lekinka (3 name matches)
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q27685411
  wikipedia=sl:Lekinka

  wikidata match: Q27685411
Cerkev sv. Mihaela, Fara (Q28659036)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Mihaela na Blokah je glavna cerkev župnije Bloke. Nahaja se pri Fari na Blokah. Župnijo so ustanovili oglejski patriarhi, ki so imeli od 11. stoletja v lasti Kras z Vipavo, Postojno, Cerknico, Lož (kamor je spadala bloška župnija) in zemljo do Reke.

 • way: Cerkev Sv. Mihaela (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Cerkev Sv. Mihaela (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q28659036
  wikipedia=sl:Cerkev sv. Mihaela na Blokah

  wikidata match: Q28659036
Zatrep (Q31527960)
 • node: Zatrep (OSM) 1.56 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1458
  name=Zatrep (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31527960

  wikidata match: Q31527960
Vinji vrh (Q31528110)
 • node: Vinji vrh (OSM) 1.02 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=984
  name=Vinji vrh (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31528110

  wikidata match: Q31528110
Veliki Javornik (Q31528279)
 • node: Veliki Javornik (OSM) 290 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1269
  name=Veliki Javornik (4 name matches)
  name:it=Monte Pomario
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31528279

  wikidata match: Q31528279
Trstenik (Q31528392)
 • node: Trstenik (OSM) 171 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=837
  name=Trstenik (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31528392

  wikidata match: Q31528392
Sveta Trojica (Q31528488)
 • node: Sveta Trojica (OSM) 0.53 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1106
  name=Sveta Trojica (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31528488

  wikidata match: Q31528488
Veliki Snežnik (Q31528623)
 • node: Veliki Snežnik (OSM) 2.04 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1796
  name=Veliki Snežnik (5 name matches)
  name:de=Krainer Schneeberg
  name:it=Monte Nevoso
  name:la=Mons Albus
  name:ru=гора Снежник
  name:sl=Veliki Snežnik (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Notranjski Snežnik
  wikidata=Q19281597
  prominence=1124

  wikidata mismatch: Q19281597
Petelinjek (Q31528946)
 • node: Petelinjek (OSM) 179 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1212
  name=Petelinjek (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31528946

  wikidata match: Q31528946
Milanka (Q31529251)
 • node: Milanka (OSM) 66 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=948
  name=Milanka (6 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31529251

  wikidata match: Q31529251
Mali Snežnik (Q31529319)
 • node: Mali Snežnik (OSM) 1.25 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1694
  name=Mali Snežnik (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q19935012
  wikipedia=sl:Mali Snežnik

  wikidata mismatch: Q19935012
Mali Javornik (Q31529366)
 • node: Mali Javornik (OSM) 0.72 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1220
  name=Mali Javornik (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31529366

  wikidata match: Q31529366
Križna gora (Q31529617)
 • node: Križna gora (OSM) 66 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=857
  name=Križna gora (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31529617

  wikidata match: Q31529617
Čela (Q31530381)
 • node: Čela (OSM) 134 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1036
  name=Čela (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31530381

  wikidata match: Q31530381
Bička gora (Q31530502)
 • node: Bička gora (OSM) 0.96 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=1236
  name=Bička gora (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31530502

  wikidata match: Q31530502
Leskov vrh (Q31531373)
 • node: Leskov vrh (OSM) 0.51 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=950
  name=Leskov vrh (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31531373

  wikidata match: Q31531373
Javorje (Q31531390)
 • node: Javorje (OSM) 197 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1169
  name=Javorje (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31531390

  wikidata match: Q31531390
Vrh Jeplenči (Q31531424)
 • node: Jeplenči vrh (OSM) 119 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=1026
  name=Jeplenči vrh (5 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q31531424

  wikidata match: Q31531424
Križna Jama (Q31899482)
 • node: Križna jama (OSM) 0.92 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Križna jama (3 name matches)
  access=yes
  name:de=Kreuzberghöhle
  name:en=Cross Cave
  name:ru=пещера Крижна-Яма
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1779044
  wheelchair=no

  wikidata mismatch: Q1779044
Mola (Q31901265)
 • way: Mola (OSM) 3.99 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Mola (4 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12796983
  wikipedia=sl:Mola (jezero)

  wikidata mismatch: Q12796983
Gimnazija Ilirska Bistrica (Q42529553)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gimnazija Ilirska Bistrica od leta 2004 deluje kot dislocirana enota Šolskega centra Postojna, oziroma postojnske gimnazije ustanovljene leta 1946. Izvaja dva srednješolska izobraževalna programa, to sta splošna gimnazija in tehnik računalništva. Svoje prostore ima na robu mesta in v bližini drugih izobraževalnih ustanov, javnih zavodov in organizacij (Glasbena šola Ilirska Bistrica, Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica, društvo radioamaterjev Radio klub Snežnik Ilirska Bistrica, Območno združenje Rdečega križa Ilirska Bistrica itd.).

 • way: Gimnazija Ilirska Bistrica (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gimnazija Ilirska Bistrica (4 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  wikidata=Q42529553
  addr:city=Ilirska Bistrica
  wikipedia=sl:Gimnazija Ilirska Bistrica
  addr:street=Ulica IV. armije
  addr:country=SI
  addr:postcode=6250
  addr:housenumber=1

  wikidata match: Q42529553
 • node: Gimnazija Ilirska Bistrica (OSM) 101 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gimnazija Ilirska Bistrica (3 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  wikidata=Q42529553
  addr:city=Ilirska Bistrica
  wikipedia=sl:Gimnazija Ilirska Bistrica
  addr:street=Ulica IV. armije
  addr:postcode=6250
  addr:housenumber=1

  wikidata match: Q42529553
Pizzeria Minutka (Q52846630)
 • node: Minutka (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Minutka (2 name matches)
  phone=+386 31 851 371
  amenity=restaurant (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  cuisine=regional
  website=https://www.facebook.com/pages/Pizzeria-Minutka/202470873235463
  wikidata=Q52846630
  addr:city=Postojna
  addr:street=Ljubljanska cesta
  addr:postcode=6230
  opening_hours=Fr-We 10:00-23:00
  addr:housenumber=11

  wikidata match: Q52846630
Vojaško pokopališče (Q60358792)
 • way: Vojaško pokopališče (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Vojaško pokopališče (1 name matches)
  historic=memorial (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q60358792

  wikidata match: Q60358792
Grad Prestranek (Q60358965)
 • way: Grad Prestranek (OSM) 57 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grad Prestranek (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle
  building:use=stable
  wikidata=Q60358965

  wikidata match: Q60358965
Župnija Ilirska Bistrica (Q66658593)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Župnija Ilirska Bistrica je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Ilirska Bistrica v škofiji Koper.

 • relation: Ilirska Bistrica (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ilirska Bistrica (2 name matches)
  place=municipality
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13377784
  ISO3166-2=SI-038
  wikipedia=sl:Občina Ilirska Bistrica
  admin_level=8
  source:link=http://www.stat.si/doc/pub/Regije-2010.pdf
  source:year=2010

  wikidata mismatch: Q13377784
poste frontière de Starod (Q67451785)
 • way: Mejni prehod Starod (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Mejni prehod Starod (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q67451785

  wikidata match: Q67451785
Jeredovce (Q90776977)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jeredovce so najsevernejše Pivško presihajoče jezero in edino v Občini Postojna. Ležijo vzhodno od Žej, kjer je včasih potekala pot na Bile. Je tudi najmanj poznano izmed vseh Pivških presihajočih jezer. V okolici je zelo rodovitna zemlja, zato je bilo tu včasih popularno kmetovanje, vendar se je v zadnjih tridestih letih, odkar je jezero v vojaškem območju Poček, se je okolica zarasla z drevesi. Okolica je tudi prerita z odtisi tankovskih gosenic. Leži v istoimenski potegnjeni, z blagimi pobočji obrobljeni globeli, ki jih lahko hitro preplavi in se s tem kar nekajkrat poveča. Dno globeli je na 537 m nadmorske višine, kar je precej visoko glede na gladino reke Pivke v bližini, zato se bolj poredko napolni. Jezero je precej težko opaziti iz zraka, saj se skriva pod krošnjami dreves. V jezeru se radi zadržujejo hribski urhi, okrog njega pa metulji ogrožene vrste reblov mravljiščar (Maculinea rebeli). V jezeru so našli tudi primerke endemične vrste kraški škrgonožec (Chirocephalus croaticus), ki stalno živi le v Petelinjskem jezeru. Največjo grožnjo ohranjenosti območja ezera predstavlja lega v vadišču Poček. Leži tudi v enem izmed najbolj geološko raznolikih območij Pivške kotline. Jezero je del Izove pohodne poti.

 • way: Jeredovce (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jeredovce (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  intermittent=yes
  wikidata=Q90776977

  wikidata match: Q90776977
Grad Predjama (Q79217)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Predjama ali Predjamski grad je grad v Sloveniji, ki leži 9 kilometrov od Postojnske jame. Grad je največji jamski grad na svetu in je od leta 2015 kot tak vpisan tudi v Guinnesovo knjigo rekordov.

 • way: Predjamski grad (OSM) 121 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Predjamski grad (9 name matches)
  ruins=no
  amenity=castle
  name:de=Höhlenburg Predjama (3 name matches)
  name:en=Predjama Castle (22 name matches)
  name:it=Castel Lueghi (2 name matches)
  name:sl=Predjamski grad (9 name matches)
  name:zh=普列加瑪城堡
  tourism=attraction (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Grad Predjama (22 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q79217
  addr:city=Postojna
  wikipedia=sl:Grad Predjama
  wheelchair=no
  addr:street=Predjama
  castle_type=defensive
  description=Temporarily closed
  addr:country=SI
  addr:postcode=6230
  addr:housenumber=1
  historic:civilization=middle-ages

  wikidata match: Q79217
Občina Bloke (Q164123)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Bloke je ena od občin v Republiki Sloveniji. ki leži na Bloški planoti s središčem v Novi vasi. Nastala je z izločitvijo iz Občine Cerknica.

 • relation: Slovenija (OSM) exact location name match [show tags]
  flag=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Flag_of_Slovenia.svg
  name=Slovenija (1 name matches)
  name:af=Slowenië
  name:am=ስሎቬኒያ
  name:an=Eslovenia (1 name matches)
  name:ar=سلوفينيا
  name:az=Sloveniya
  name:ba=Словения
  name:be=Славенія
  name:bg=Словения
  name:bi=Slovenia
  name:bn=স্লোভেনিয়া
  name:bo=སི་ལོ་ཝེ་ནི་ཡ།
  name:br=Slovenia
  name:bs=Slovenija (1 name matches)
  name:ca=Eslovènia (1 name matches)
  name:ce=Словени
  name:co=Sluvenia
  name:cs=Slovinsko
  name:cu=Їллѷрїиска Словѣнїꙗ
  name:cv=Словени
  name:cy=Slofenia
  name:da=Slovenien
  name:de=Slowenien
  name:dv=ސުލޮވީނިއާ
  name:ee=Slovenia
  name:el=Σλοβενία
  name:en=Slovenia
  name:eo=Slovenio
  name:es=Eslovenia (1 name matches)
  name:et=Sloveenia
  name:eu=Eslovenia (1 name matches)
  name:fa=اسلوونی
  name:fi=Slovenia
  name:fo=Slovenia
  name:fr=Slovénie
  name:fy=Sloveenje
  name:ga=An tSlóivéin
  name:gd=Sloibhìnia
  name:gl=Eslovenia (1 name matches)
  name:gn=Eloveña
  name:gu=સ્લોવેનિયા
  name:gv=Yn Clovean
  name:he=סלובניה
  name:hi=स्लोवेनिया
  name:hr=Slovenija (1 name matches)
  name:ht=Sloveni
  name:hu=Szlovénia
  name:hy=Սլովենիա
  name:ia=Slovenia
  name:id=Slovenia
  name:ie=Slovenia
  name:io=Slovenia
  name:is=Slóvenía
  name:it=Slovenia
  name:ja=スロベニア
  name:jv=Slovénia
  name:ka=სლოვენია
  name:kg=Slovenia
  name:kk=Словения
  name:kl=Slovenia
  name:ko=슬로베니아
  name:ku=Slovenya
  name:kv=Словения
  name:kw=Sloveni
  name:la=Slovenia
  name:lb=Slowenien
  name:li=Slovenië
  name:ln=Slovenia
  name:lt=Slovėnija (1 name matches)
  name:lv=Slovēnija (1 name matches)
  name:mi=Horowinia
  name:mk=Словенија (1 name matches)
  name:ml=സ്ലൊവീന്യ
  name:mn=Словен
  name:mr=स्लोव्हेनिया
  name:ms=Slovenia
  name:mt=Slovenja
  name:my=ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ
  name:na=Tsirobeniya
  name:ne=स्लोभेनिया
  name:nl=Slovenië
  name:nn=Slovenia
  name:no=Slovenia
  name:nv=Słobíín Bikéyah
  name:oc=Eslovènia (1 name matches)
  name:or=ସ୍ଲୋଭେନିଆ
  name:os=Словени
  name:pl=Słowenia
  name:ps=سلووانیا
  name:pt=Eslovénia (1 name matches)
  name:qu=Isluwinya
  name:rm=Slovenia
  name:ro=Slovenia
  name:ru=Словения
  name:rw=Siloveniya
  name:sa=स्लोवीनिया
  name:sc=Islovènia
  name:se=Slovenia
  name:sh=Slovenija (1 name matches)
  name:sk=Slovinsko
  name:sl=Slovenija (1 name matches)
  name:sm=Slovenia
  name:so=Isloveeniya
  name:sq=Sllovenia
  name:sr=Словенија (1 name matches)
  name:ss=Siloveni
  name:st=Slovenia
  name:su=Slovénia
  name:sv=Slovenien
  name:sw=Slovenia
  name:ta=சுலோவீனியா
  name:te=స్లోవేనియా
  name:tg=Словения
  name:th=ประเทศสโลวีเนีย
  name:tk=Sloweniýa
  name:tl=Eslobenya
  name:tr=Slovenya
  name:tt=Словения
  name:ug=Slowéniye
  name:uk=Словенія
  name:ur=سلووینیا
  name:uz=Sloveniya
  name:vi=Slovenia
  name:vo=Sloveniyän
  name:wo=Esloweeni
  name:yi=סלאוועניע
  name:yo=Sloféníà
  name:zh=斯洛文尼亞 / 斯洛維尼亞
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  currency=EUR
  int_name=Slovenia
  name:ace=Slovenia
  name:als=Slowenien
  name:ang=Slofenia
  name:arc=ܣܠܘܒܢܝܐ
  name:arz=سلوفينيا
  name:ast=Eslovenia (1 name matches)
  name:bar=Slowenien
  name:bcl=Slobinya
  name:bpy=স্লোভেনিয়া
  name:bxr=Словен
  name:ceb=Eslobenya
  name:chy=Slovenia
  name:ckb=سلۆڤێنیا
  name:crh=Sloveniya
  name:csb=Sloweńskô
  name:diq=Slowenya
  name:dsb=Słowjeńska
  name:ext=Eslovénia (1 name matches)
  name:frp=Slovènie
  name:frr=Slowenien
  name:fur=Slovenie
  name:gag=Sloveniya
  name:hak=Sṳ̂-lo̍k-vì-nì-â
  name:haw=Solowenia
  name:hif=Slovenia
  name:hsb=Słowjenska
  name:ilo=Eslobenia
  name:jbo=slovEni,as
  name:kaa=Sloveniya
  name:kbd=Слоуэнэ
  name:koi=Словения
  name:krc=Словения
  name:lad=Eslovenia (1 name matches)
  name:lij=Slovenia
  name:lmo=Sluenia
  name:ltg=Sloveneja
  name:mdf=Словение
  name:mhr=Словений
  name:nah=Eslovenia (1 name matches)
  name:nan=Slovenia
  name:nds=Slowenien
  name:nov=Slovenia
  name:nrm=Slovénie
  name:pag=Eslovenia (1 name matches)
  name:pam=Slovenia
  name:pap=Slovenia
  name:pcd=Slovénie
  name:pih=Slowenya
  name:pms=Slovenia
  name:pnb=سلوینیا
  name:pnt=Σλοβενία
  name:rue=Словенія
  name:sah=Словения
  name:scn=Sluvenia
  name:sco=Slovenie
  name:smn=Slovenia
  name:sms=Slovenia
  name:stq=Slowenien
  name:szl=Słowynijŏ
  name:tet=Eslovénia (1 name matches)
  name:tok=ma Lowensina
  name:tzl=Slovensca
  name:udm=Словения
  name:vec=Slovenia
  name:vep=Slovenii
  name:vls=Slovenië
  name:war=Eslovenya
  name:wuu=斯洛文尼亚
  name:xal=Словенмудин Орн
  name:xmf=სლოვენია
  name:yue=斯洛文尼亞
  name:zea=Slovenië
  timezone=Europe/Ljubljana
  wikidata=Q215
  ISO3166-1=SI
  wikipedia=sl:Slovenija
  name:zh-HK=斯洛文尼亞
  name:zh-TW=斯洛維尼亞
  admin_level=2
  alt_name:eo=Slovenujo
  name:nds-nl=Sloveniën
  name:bat-smg=Slovienėjė
  name:fiu-vro=Sloveeniä
  name:zh-Hans=斯洛文尼亚
  name:zh-Hant=斯洛維尼亞 / 斯洛文尼亞
  name:roa-tara=Slovenie
  official_name=Republika Slovenija
  name:be-tarask=Славенія
  ISO3166-1:alpha2=SI
  ISO3166-1:alpha3=SVN
  default_language=sl
  official_name:cs=Slovinská republika
  official_name:el=Δημοκρατία της Σλοβενίας
  official_name:eo=Respubliko Slovenio
  official_name:fi=Slovenian tasavalta
  official_name:uk=Республіка Словенія
  ISO3166-1:numeric=705

  wikidata mismatch: Q215
 • relation: Bloke (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=150
  name=Bloke (22 name matches)
  place=municipality
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q164123
  ISO3166-2=SI-150
  wikipedia=sl:Občina Bloke
  admin_level=8

  wikidata match: Q164123
Cerkniško jezero (Q205836)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cérkniško jézero je presihajoče jezero v jugozahodni Sloveniji, na južnem delu Cerkniškega polja, ki je drugo največje slovensko kraško polje (za Ribniško-kočevskim poljem). Ko je polje poplavljeno, meri njegova površina 26 km², ob močnem deževju pa lahko doseže tudi do 38 km². S tem je največje jezero v Sloveniji. V največjem obsegu je dolgo 10,5 km in široko 4,7 km, največja globina pa je okoli 10 m. Gladina niha od 546 do 551 m nadmorske višine.

 • relation: Cerkniško Jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Cerkniško Jezero (8 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Zirknitzer See (1 name matches)
  name:it=Lago di Circonio (2 name matches)
  name:la=Palude Lugea
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seasonal=spring
  wikidata=Q205836
  wikipedia=sl:Cerkniško jezero
  intermittent=yes

  wikidata match: Q205836
Občina Pivka (Q252154)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Občina Pivka je ena od občin v Republiki Sloveniji. s središčem v Pivki. Ima okoli 6.200 prebivalcev (2020). Nastala je z osamosvojitvijo od Občine Postojna.

 • relation: Slovenija (OSM) exact location name match [show tags]
  flag=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Flag_of_Slovenia.svg
  name=Slovenija
  name:af=Slowenië
  name:am=ስሎቬኒያ
  name:an=Eslovenia
  name:ar=سلوفينيا
  name:az=Sloveniya
  name:ba=Словения
  name:be=Славенія
  name:bg=Словения
  name:bi=Slovenia
  name:bn=স্লোভেনিয়া
  name:bo=སི་ལོ་ཝེ་ནི་ཡ།
  name:br=Slovenia
  name:bs=Slovenija
  name:ca=Eslovènia
  name:ce=Словени
  name:co=Sluvenia
  name:cs=Slovinsko
  name:cu=Їллѷрїиска Словѣнїꙗ
  name:cv=Словени
  name:cy=Slofenia
  name:da=Slovenien
  name:de=Slowenien (1 name matches)
  name:dv=ސުލޮވީނިއާ
  name:ee=Slovenia
  name:el=Σλοβενία
  name:en=Slovenia
  name:eo=Slovenio
  name:es=Eslovenia
  name:et=Sloveenia
  name:eu=Eslovenia
  name:fa=اسلوونی
  name:fi=Slovenia
  name:fo=Slovenia
  name:fr=Slovénie
  name:fy=Sloveenje
  name:ga=An tSlóivéin
  name:gd=Sloibhìnia
  name:gl=Eslovenia
  name:gn=Eloveña
  name:gu=સ્લોવેનિયા
  name:gv=Yn Clovean
  name:he=סלובניה
  name:hi=स्लोवेनिया
  name:hr=Slovenija
  name:ht=Sloveni
  name:hu=Szlovénia
  name:hy=Սլովենիա
  name:ia=Slovenia
  name:id=Slovenia
  name:ie=Slovenia
  name:io=Slovenia
  name:is=Slóvenía
  name:it=Slovenia
  name:ja=スロベニア
  name:jv=Slovénia
  name:ka=სლოვენია
  name:kg=Slovenia
  name:kk=Словения
  name:kl=Slovenia
  name:ko=슬로베니아
  name:ku=Slovenya
  name:kv=Словения
  name:kw=Sloveni
  name:la=Slovenia
  name:lb=Slowenien (1 name matches)
  name:li=Slovenië
  name:ln=Slovenia
  name:lt=Slovėnija
  name:lv=Slovēnija
  name:mi=Horowinia
  name:mk=Словенија
  name:ml=സ്ലൊവീന്യ
  name:mn=Словен
  name:mr=स्लोव्हेनिया
  name:ms=Slovenia
  name:mt=Slovenja
  name:my=ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ
  name:na=Tsirobeniya
  name:ne=स्लोभेनिया
  name:nl=Slovenië
  name:nn=Slovenia
  name:no=Slovenia
  name:nv=Słobíín Bikéyah
  name:oc=Eslovènia
  name:or=ସ୍ଲୋଭେନିଆ
  name:os=Словени
  name:pl=Słowenia
  name:ps=سلووانیا
  name:pt=Eslovénia
  name:qu=Isluwinya
  name:rm=Slovenia
  name:ro=Slovenia
  name:ru=Словения
  name:rw=Siloveniya
  name:sa=स्लोवीनिया
  name:sc=Islovènia
  name:se=Slovenia
  name:sh=Slovenija
  name:sk=Slovinsko
  name:sl=Slovenija
  name:sm=Slovenia
  name:so=Isloveeniya
  name:sq=Sllovenia
  name:sr=Словенија
  name:ss=Siloveni
  name:st=Slovenia
  name:su=Slovénia
  name:sv=Slovenien
  name:sw=Slovenia
  name:ta=சுலோவீனியா
  name:te=స్లోవేనియా
  name:tg=Словения
  name:th=ประเทศสโลวีเนีย
  name:tk=Sloweniýa
  name:tl=Eslobenya
  name:tr=Slovenya
  name:tt=Словения
  name:ug=Slowéniye
  name:uk=Словенія
  name:ur=سلووینیا
  name:uz=Sloveniya
  name:vi=Slovenia
  name:vo=Sloveniyän
  name:wo=Esloweeni
  name:yi=סלאוועניע
  name:yo=Sloféníà
  name:zh=斯洛文尼亞 / 斯洛維尼亞
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  currency=EUR
  int_name=Slovenia
  name:ace=Slovenia
  name:als=Slowenien (1 name matches)
  name:ang=Slofenia
  name:arc=ܣܠܘܒܢܝܐ
  name:arz=سلوفينيا
  name:ast=Eslovenia
  name:bar=Slowenien (1 name matches)
  name:bcl=Slobinya
  name:bpy=স্লোভেনিয়া
  name:bxr=Словен
  name:ceb=Eslobenya
  name:chy=Slovenia
  name:ckb=سلۆڤێنیا
  name:crh=Sloveniya
  name:csb=Sloweńskô
  name:diq=Slowenya
  name:dsb=Słowjeńska
  name:ext=Eslovénia
  name:frp=Slovènie
  name:frr=Slowenien (1 name matches)
  name:fur=Slovenie
  name:gag=Sloveniya
  name:hak=Sṳ̂-lo̍k-vì-nì-â
  name:haw=Solowenia
  name:hif=Slovenia
  name:hsb=Słowjenska
  name:ilo=Eslobenia
  name:jbo=slovEni,as
  name:kaa=Sloveniya
  name:kbd=Слоуэнэ
  name:koi=Словения
  name:krc=Словения
  name:lad=Eslovenia
  name:lij=Slovenia
  name:lmo=Sluenia
  name:ltg=Sloveneja
  name:mdf=Словение
  name:mhr=Словений
  name:nah=Eslovenia
  name:nan=Slovenia
  name:nds=Slowenien (1 name matches)
  name:nov=Slovenia
  name:nrm=Slovénie
  name:pag=Eslovenia
  name:pam=Slovenia
  name:pap=Slovenia
  name:pcd=Slovénie
  name:pih=Slowenya
  name:pms=Slovenia
  name:pnb=سلوینیا
  name:pnt=Σλοβενία
  name:rue=Словенія
  name:sah=Словения
  name:scn=Sluvenia
  name:sco=Slovenie
  name:smn=Slovenia
  name:sms=Slovenia
  name:stq=Slowenien (1 name matches)
  name:szl=Słowynijŏ
  name:tet=Eslovénia
  name:tok=ma Lowensina
  name:tzl=Slovensca
  name:udm=Словения
  name:vec=Slovenia
  name:vep=Slovenii
  name:vls=Slovenië
  name:war=Eslovenya
  name:wuu=斯洛文尼亚
  name:xal=Словенмудин Орн
  name:xmf=სლოვენია
  name:yue=斯洛文尼亞
  name:zea=Slovenië
  timezone=Europe/Ljubljana
  wikidata=Q215
  ISO3166-1=SI
  wikipedia=sl:Slovenija
  name:zh-HK=斯洛文尼亞
  name:zh-TW=斯洛維尼亞
  admin_level=2
  alt_name:eo=Slovenujo
  name:nds-nl=Sloveniën
  name:bat-smg=Slovienėjė
  name:fiu-vro=Sloveeniä
  name:zh-Hans=斯洛文尼亚
  name:zh-Hant=斯洛維尼亞 / 斯洛文尼亞
  name:roa-tara=Slovenie
  official_name=Republika Slovenija
  name:be-tarask=Славенія
  ISO3166-1:alpha2=SI
  ISO3166-1:alpha3=SVN
  default_language=sl
  official_name:cs=Slovinská republika
  official_name:el=Δημοκρατία της Σλοβενίας
  official_name:eo=Respubliko Slovenio
  official_name:fi=Slovenian tasavalta
  official_name:uk=Республіка Словенія
  ISO3166-1:numeric=705

  wikidata mismatch: Q215
 • relation: Pivka (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ref=91
  name=Pivka (17 name matches)
  place=municipality
  name:de=St. Peter in Krain (1 name matches)
  name:it=San Pietro del Carso (5 name matches)
  name:sl=Pivka (17 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q252154
  ISO3166-2=SI-091
  wikipedia=sl:Občina Pivka
  admin_level=8

  wikidata match: Q252154
Runarsko (Q305146)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Runarsko je naselje v Občini Bloke.

 • node: Runarsko (OSM) 135 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=767
  name=Runarsko (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q305146
  wikipedia=sl:Runarsko
  population=67

  wikidata match: Q305146
Jelšane (Q340172)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jelšane so naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Jelšane (OSM) 238 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Jelšane (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:it=Elsane (2 name matches)
  name:ru=Елшане (4 name matches)
  wikidata=Q340172
  wikipedia=sl:Jelšane
  population=314

  wikidata match: Q340172
Ratečevo Brdo (Q527993)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ratečevo Brdo je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Ratečevo brdo (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ratečevo brdo (18 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q527993
  wikipedia=sl:Ratečevo Brdo

  wikidata match: Q527993
Fabci (Q585673)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Fabci so naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Fabci (OSM) 95 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Fabci (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q585673
  wikipedia=sl:Fabci

  wikidata match: Q585673
Studeno (Q606270)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Studeno je naselje v Občini Postojna.

 • node: Studeno (OSM) 275 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Studeno (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Студено (20 name matches)
  wikidata=Q606270
  wikipedia=sl:Studeno, Postojna
  population=297
  old_name:de=Kaltenfeld

  wikidata match: Q606270
Štrukljeva vas (Q634798)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Štrukljeva vas je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Štrukljeva vas (OSM) 38 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Štrukljeva vas (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Strukeldorf
  wikidata=Q634798
  wikipedia=sl:Štrukljeva vas

  wikidata match: Q634798
Belsko (Q651730)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Belsko je naselje v Občini Postojna.

 • node: Belsko (OSM) 122 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Belsko (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q651730
  wikipedia=sl:Belsko
  population=168

  wikidata match: Q651730
Letališče Postojna (Q667207)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)


Letališče Postojna, (imenovano tudi letališče Rakitnik), je športno letališče, ki se nahaja približno 3 km jugovzhodno od mesta Postojna. Namenjeno je športnim in turističnim letalom do skupne mase 5700 kg.

 • node: Letališče Postojna (OSM) 322 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  ele=528
  icao=LJPO
  name=Letališče Postojna (4 name matches)
  source=ourairports.com
  aeroway=aerodrome (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Postojna Airfield (4 name matches)
  website=http://www.aeroklub-postojna.si/index.php/en/airport
  operator=Aeroklub Postojna
  wikidata=Q667207
  wikipedia=sl:Letališče Postojna
  aerodrome:type=club

  wikidata match: Q667207
Veliko Brdo (Q672161)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veliko Brdo je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Veliko Brdo (OSM) 100 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Veliko Brdo (26 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q672161
  wikipedia=sl:Veliko Brdo

  wikidata match: Q672161
Zarečica (Q732570)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zarečica je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Zarečica (OSM) 96 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zarečica (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q732570

  wikidata match: Q732570
Veliko Ubeljsko (Q734770)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veliko Ubeljsko je naselje v Občini Postojna in sedež istoimenske kraljevne skupnosti. Leži tik pod vzhodnim pobočjem Nanosa, kaka 2 km severo-vzhodno od naselja Razdrto. Z

 • node: Veliko Ubeljsko (OSM) 46 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=588
  name=Veliko Ubeljsko (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Велико-Убельско
  wikidata=Q734770
  wikipedia=sl:Veliko Ubeljsko
  population=90

  wikidata match: Q734770
Predjama (Q762132)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Predjama je gručasto naselje vaškega tipa v severnem delu Spodnje Pivke, nahaja se ob slepi dolini potoka Lokva in upravno spada v Občino Postojna.

 • node: Predjama (OSM) 128 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Predjama (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q762132
  wikipedia=sl:Predjama

  wikidata match: Q762132
Ilirska Bistrica (Q15876)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ilirska Bistrica ( izgovorjava ) je mesto z okoli 4.500 prebivalci (2020) in središče občine Ilirska Bistrica. Mesto leži na severnem robu ilirskobistriške kotline na robu Ilirskobistriškega fosilnega plazu ob vznožju Snežnika, nad izlivi potokov Bistrice, Molje in Pile v reko Reko. Je središče občine, ki obsega gozdnato Snežniško planoto, Reško dolino, vzhodni del Brkinov in del kraškega Podgrajskega podolja. Je zadnja občina pred hrvaško mejo, v smeri Kvarnerja, zato je za kraj značilna navezanost na Kvarnerski zaliv in bližina Opatijske riviere in Reke.

 • relation: Ilirska Bistrica (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ilirska Bistrica (50 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13377784
  ISO3166-2=SI-038
  wikipedia=sl:Občina Ilirska Bistrica
  admin_level=8
  source:link=http://www.stat.si/doc/pub/Regije-2010.pdf
  source:year=2010

  wikidata mismatch: Q13377784
 • node: Ilirska Bistrica (OSM) 496 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ilirska Bistrica (50 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Illyrisch Feistritz (1 name matches)
  name:it=Villa del Nevoso (2 name matches)
  name:la=Bistertia Illyrica (3 name matches)
  name:ru=Илирска-Бистрица (7 name matches)
  name:sl=Ilirska Bistrica (50 name matches)
  wikidata=Q15876
  wikipedia=sl:Ilirska Bistrica
  population=4600
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q15876
Bukovje (Q1767110)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bukovje je naselje v Občini Postojna. Nahaja se nedaleč od naselja Predjama, ki s svojim Predjamskim gradom spada med pomembnejše slovenske turistične destinacije. Naselje Bukovje se nahaja ob t. i. Jamborni cesti in je tudi izhodišče gozdne poti do planote Hrušica, kjer je bila v rimskih časih pomembna strateška postojanka ad Pirum.

 • node: Bukovje (OSM) 2.36 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Bukovje (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Буковье
  wikidata=Q1767110
  wikipedia=sl:Bukovje, Postojna
  old_name:sl=Bukuje

  wikidata match: Q1767110
Gornja Košana (Q1813239)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gornja Košana je gručasto naselje v Občini Pivka.

 • node: Gornja Košana (OSM) 205 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=469
  name=Gornja Košana (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1813239
  wikipedia=sl:Gornja Košana
  population=144

  wikidata match: Q1813239
Begunje pri Cerknici (Q1820853)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Begunje pri Cerknici so večje obcestno naselje na jugovzhodnem robu planote Menišije, ob cesti Cerknica–Rakitna. Spadajo v občino Cerknica.

 • node: Begunje pri Cerknici (OSM) 0.61 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Begunje pri Cerknici (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Wigaun
  name:it=Begugne
  name:ru=Бегуне-при-Церкници (4 name matches)
  wikidata=Q1820853
  wikipedia=sl:Begunje pri Cerknici
  population=703
  addr:postcode=1382
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q1820853
Zales (Q1824837)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zales je naselje v Občini Bloke.

 • node: Zales (OSM) 87 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Zales (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1824837
  wikipedia=sl:Zales

  wikidata match: Q1824837
Gorenje Jezero (Q1827971)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gorenje Jezero je naselje v Občini Cerknica.

 • node: Gorenje Jezero (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gorenje Jezero (24 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Oberseedorf
  name:ru=Горене-Езеро (4 name matches)
  wikidata=Q1827971
  wikipedia=sl:Gorenje Jezero

  wikidata match: Q1827971
Šmihel pod Nanosom (Q1828242)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Šmihel pod Nanosom je gručasto naselje ob vznožju Nanosa v Občini Postojna.

 • node: Šmihel pod Nanosom (OSM) 199 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Šmihel pod Nanosom (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:ru=Шмихел-под-Наносом (6 name matches)
  wikidata=Q1828242
  wikipedia=sl:Šmihel pod Nanosom
  population=192
  postal_code=6230

  wikidata match: Q1828242
Neverke (Q1836255)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Neverke so naselje v Občini Pivka.

 • node: Neverke (OSM) 41 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=443
  name=Neverke (29 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1836255
  wikipedia=sl:Neverke
  population=102

  wikidata match: Q1836255
Sleme (Q1846887)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Sleme je naselje v Občini Bloke.

 • node: Sleme (OSM) 100 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sleme (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1846887
  wikipedia=sl:Sleme, Bloke

  wikidata match: Q1846887
Fara (Q1854907)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Fara je naselje v Občini Bloke.

 • node: Fara (OSM) 266 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Fara (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1854907
  wikipedia=sl:Fara, Bloke
  population=51
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q1854907
Landol (Q1855925)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Landol je naselje v Občini Postojna.

 • node: Landol (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Landol (33 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1855925
  wikipedia=sl:Landol

  wikidata match: Q1855925
Cerknica (Q15860)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerknica ( izgovorjava ) je mesto s približno 4.000 prebivalci in središče istoimenske občine. Leži na severnem robu Cerkniškega polja, ob ustju doline reke Cerkniščice, pod Gradiščem (858 m), ki je zahodni pomol Slivnice (1114 m).

 • relation: Cerknica (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=13
  name=Cerknica (46 name matches)
  place=municipality (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q13107298
  ISO3166-2=SI-013
  wikipedia=sl:Občina Cerknica
  admin_level=8

  wikidata mismatch: Q13107298
 • node: Cerknica (OSM) 0.61 km from Wikidata name match [show tags]
  ele=553.4
  name=Cerknica (46 name matches)
  place=town (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Zirknitz (1 name matches)
  name:it=Circonio (2 name matches)
  name:ru=Церкница (5 name matches)
  name:sl=Cerknica (46 name matches)
  wikidata=Q15860
  wikipedia=sl:Cerknica
  population=3900
  source:population=http://www.stat.si/KrajevnaImena/

  wikidata match: Q15860
Knežak (Q430580)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Knežak je kraško naselje z okoli 500 prebivalci ob glavni cesti Postojna - Ilirska Bistrica. Leži na jugu reke Pivke v Občini Ilirska Bistrica.

 • node: Knežak (OSM) 0.67 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Knežak (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:de=Grafenbrunn
  name:it=Fontana del Conte (2 name matches)
  name:ru=Кнежак (10 name matches)
  wikidata=Q430580
  wikipedia=sl:Knežak
  population=477

  wikidata match: Q430580
Mali grad, Planina (Q12795580)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mali grad je srednjeveški grad blizu vhoda v Planinsko jamo. Zaradi njegovega imena se je Planinska jama nekoč imenovala Malograjska jama. V virih je prvič omenjen leta 1444 kot grad "Kleinburg". Njegovi lastniki so bili sprva Goriški grofi, kasneje pa tudi Albenski gospodje, Celjani in Habsburžani. V 15. stoletju ga je v deželno-knežji fevd dobila rodbina Ravbarjev. Po njih se imenuje tudi Ravbarjev stolp, ki je edini ohranjen del gradu.

 • way: Ravbarjev stolp (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ravbarjev stolp (1 name matches)
  ruins=no
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  historic=castle (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q12795580
  wikipedia=sl:Mali grad, Planina
  castle_type=defensive

  wikidata match: Q12795580
Cerkev sv. Brikcija, Veliko Ubeljsko (Q60360248)
 • way: cerkev sv. Brikcija (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=960
  name=cerkev sv. Brikcija (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Sv. Bric
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=roman_catholic
  wikidata=Q60360248

  wikidata match: Q60360248
Petelinjsko jezero (Q630154)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Petelinjsko jezero je eno največjih presihajočih jezer v Pivški kotlini, nahaja se severovzhodno od Slovenske vasi v smeri proti vasi Trnje oz. cerkvi sv. Trojice. Območje jezera je del velikega kraškega polja, po katerem teče reka Pivka in jezero se polni oz. prazni v odvisnosti od količine vode, ki priteka z okoliških hribov. Za Palškim jezerom je drugo največje v skupini pivških jezer in v njem voda ostaja najdlje, do pol leta vsako leto - polno je spomladi od aprila do začetka sušnega obdobja, včasih pa tudi jeseni; ob najvišjem vodostaju je na najglobji točki globoko 5–7 m in ima površino 55 ha. Ob močnem deževju se lahko napolni v enem tednu. Je ovalne oblike, z daljšo stranico dolgo okoli kilometra in krajšo okoli pol kilometra. Njegovo dno je skoraj ravno, pri približno 530 metrov nadmorske višine. Voda pronica skozenj in v njem ni povezav s podzemljem. Pritočna je vzhodna stran jezera, na severni in južni strani jezera pa so ponori in estavele.

 • way: Petelinjsko jezero (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Petelinjsko jezero (3 name matches)
  salt=no
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q630154
  wikipedia=sl:Petelinjsko jezero
  intermittent=yes

  wikidata match: Q630154