Littoral–Inner Carniola Region

Littoral–Inner Carniola Region, Slovenia
category: boundary — type: census — OSM: relation 541718

Items with no match found in OSM

236 items

Otavščica (Q12798136)
item type: potok
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Otavščica je potok, ki izvira pod vasjo Otave v hribovju severno od Cerknice. Skozi divjo sotesko Pekel, kjer tvori več čudovitih slapov, priteče s planote v dolino. V Borovniškem kotu se s Prušnico združi v rečico Borovniščico, ki se na Ljubljanskem barju, kot desni, južni pritok, izliva v Ljubljanico.

Črni potok (Q12807027)
item type: potok
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)
Za druge pomene glej Črni potok (razločitev).

Črni potok je pritok potoka z imenom Kogov potok, levega pritok reke Iške, ki se na Ljubljanskem barju izliva v Ljubljanico.

Primorsko-notranjska (Q375299)
item type: administrativna območna enota / Statistične regije Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Primorsko-notranjska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Do 1. januarja 2015 se je imenovala Notranjsko-kraška regija.

Postojna Cave (Q15903)
item type: arheološko najdišče / show cave
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

V Postojnski jami je raziskanih 24.340 m podzemnih rovov. Ta kraški jamski sistem v bližini Postojne je (za sistemom Migovec) drugi najdaljši v Sloveniji in največja turistična jama na Dinarskem krasu.

website: http://www.postojnska-jama.eu

Battle of Nanos (Q4871857)
item type: Bitka
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bitka na Nanosu je bila ena prvih bitk slovenskih partizanov med drugo svetovno vojno na Primorskem. Predstavljal je prelom partizanskega odpora proti italijanski okupaciji na Primorskem in začetek narodnega boja na zahodni meji.

Ljubljana Gap (Q15242544)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Ljubljana Gap, less often the Ljubljana Gate (Slovene: Ljubljanska vrata), is a geographical term for the transition area between the Alps and Dinaric Alps that passes from southwest to northeast between Trieste and Ljubljana.

Nanos (Q1398778)
item type: Gorovje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nanos je visoka kraška planota v gorski pregraji, ki ločuje celinski del Slovenije od Primorja. Je 12 km dolga in do 6 km široka kraška planota s strmo odrezanim robom, imenovanim Pleša. Poleg Snežnika je najbolj značilna gora na Notranjskem.

Bločice Karst Field (Q19672425)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bločiško polje je suho kraško polje v okolici naselja Bločice med Cerkniškim poljem in Bloško polico. Na južnem obrobju polja je Mrzla jama, na vzhodnem pa več kraških izvirov.

Lož Karst Field (Q19660005)
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Loško polje (tudi Loška dolina) leži med Blokami na severu, Racno goro na vzhodu in Snežnikom na zahodu. Prek okrog 6 km dolgega in okrog 4 km širokega polja poteka pas triasnega dolomita v dinarski smeri.

Javornik Hills (Q6165846)
item type: Planota
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Javorniki so hribovje, z gozdom pokrit nižji severni del kraške planote pod Snežnikom med Pivko in Cerkniškim jezerom, ki se razprostirajo v višini med 600 do 1200 mnm. Ta najobsežnejši del Dinarskega krasa v Sloveniji je širok 5 do 15 km in v dolg do 20 km od Postojnskih vrat in Malega Javornika (1219 mnm) do Mašuna in Leskove doline. Javorniki so zgrajeni pretežno iz krednih apnencev in porasli pretežno z bukovim gozdom. Področje Javornikov je podvrženo obilnim padavinam (2000 do 3000 mm letno), ki napajajo Cerkniško, Plaško in Petelinjsko jezero, ter izvire Pivke in Notranjske reke.

Bloke Plateau (Q7273887)
item type: Planota
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Bloke (tudi Bloška planota) so obsežna skledasta planota na nadmorski višini med 700 in 800 m. Planota je skupaj z Rakitniško grudo omejena z dvema izrazitejšema dinarskima prelomnicama. Po Meliku so Bloke ostanek pliocenskega ravnika sredi pomlajenega reliefa. Slabo propustni kraški apnenec ter triasni dolomiti (na severu planote) so pogojili normalen, površinski tok voda Bloščica in Blatnica, ob katerih so mokrotna travišča in nizka barja. V bližini naselja Volčje je umetno zajezeno Bloško jezero. Vode z Blok podzemno odtekajo v Cerkniško jezero. Številni griči in nižji hrbti razdelijo planoto na dolini Bloščice in Ločice (Farovščice), ki se združita v Bloško - Farovško polje. Na planoti je 45 naselij, ki upravno sodijo pod okrilje Občine Bloke. Bloke so znane kot zibelka slovenskega smučanja, vsakoletno je organizirana prireditev smučarskih tekov. Bloška planota je bila od davnine prepredena s tovornimi potmi, ki so povezovale notranjost Kranjske in predvsem Dolenjske ter Notranjske s Hrvaško.

Postojna Gate (Q7234416)
item type: Prelaz
Summary from English Wikipedia (enwiki)

The Postojna Gate, less often the Postojna Gap (Slovene: Postojnska vrata), named after the local town of Postojna, is a major mountain pass of the Dinaric Alps. It lies in southwestern Slovenia, between the Hrušica Plateau to the north and the Javornik Hills to the south, at an elevation of 610 metres (2,000 ft). It formed due to tectonic subsidence and fluvial erosion by the Pivka River, which in the Pliocene flew superficially in this section. The terrain is significantly karstified. This relatively wide pass enables for the easiest passage from northearn Italy and northwestern Adriatic Sea to the Pannonian Plain, and had a very important strategic role in the past. Today, a rail line and the Slovenian A1 freeway traverse it.

Lake Klenik (Q91763618)
item type: presihajoče jezero
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Klensko jezero, Klenski dol ali Jezero v Klenskem dolu je Pivško presihajoče jezero, ki se nahaja le nekaj metrov stran od hiš v vasi Klenik, po kateri je tudi dobilo ime. Nastaja v manjšem dolu (dolini), z najnižjo točko na 544 m n. v., kar je skoraj 10 m nad strugo Pivke, ko se v loku približa Kleniku. Pivka torej prej prestopi bregove in poplavi okoliška polja, kot pa se pojavi Klensko jezero. Po povprečni površini je jezero med manjšimi Pivškimi presihajočimi jezeri, vendar se zaradi položnih bregov lahko hitro poveča. Dno kotanje je pokrito z rodovitno zemljo, kjer so bile včasih njive, okrog pa je gričevnat kamnit svet, pokrit s tanko plastjo zemlje.

Dihalnik v Grdem dolu (Q12797595)
item type: jama
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nova Križna jama (tudi ime Dihalnik v Grdem dolu ali Križna jama 2) je hidrološko nadaljevanje znane Križne jame. Jami ločuje sifon, ki do sedaj še ni bil preplavan, je bil pa s strani Nove Križne jame raziskan do globine 124 m. Ko bodo jamski potapljači povezavo preplavali, bo dolžina jamskega sistema Križna jama približno 10 km. Dihalnik je bil poznan že v sedemdesetih letih 20. stoletja, toda šele poleti 1991 so jamarji z Bloške Police in Bločic očistili ozek prehod in odkrili Novo Križno jamo. Širina ozkega prehoda (dihalnika) v jamo je na nekaterih mestih le pičlih 25x30 cm. Dihalnik je od površja do vrha prve jamske dvorane globok približno 15 m in vodi 26 m v dolžino. Prva jama je bila poimenovana po majhnem jamskem hrošču drobnovratniku: Dvorana drobnovratnikov. Od vrha jame do dna je približno 20 m. V spodnjem delu se jama nadaljuje v 40 m dolgem suhem rovu - Suhi reki, s premerom 8 m širine in 6 m višine. Suhi rov se končuje z nizko dvorano, katere značilnost so tla s ponvicami in brezno. Dno brezna je sifon, ki povezuje Novo Križno jamo s Križno jamo. Tu se začenja vodni del jame, ki se s podvodno reko in jezeri nadaljuje v dolžino več kot 1400 m do dolvodnega sifonskega jezera. Od glavnega vodnega rova se odcepi le Bosonogi rov.

St. John the Baptist's Chapel (Q110694843)
item type: kapela
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Kapela sv. Janeza Krstnika - Ivana stoji v vasi Bač, severnovzhodno od Knežaka v Občini Ilirska Bistrica. O njej je pisal že Janez Vajkard Valvasor leta 1689 v Slavi vojvodine Kranjske. Čeprav je na portalu letnica 1751, okolica pod zemljo skriva ostanke temeljev precej starejšega svetišča, o katerem je pisal Janez Vajkard Valvasor. Na oknu je zapisana letnica 1654 - to naj bi bila letnica nastanka.

Kilovče train station (Q19938357)
item type: Železniška postaja
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Kilovče je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Kilovče. Postajališče se nahaja pod vasjo.

Strmca (Q5212745)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Strmca je naselje v Občini Bloke.

Janeževo Brdo (Q377073)
item type: naselje / kraj kulturne dediščine Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Janeževo Brdo je naselje v Občini Ilirska Bistrica.

Cerkev Marijinega rojstva, Cerknica (Q12786813)
item type: župnijska cerkev / kraj kulturne dediščine Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev Marijinega rojstva v Cerknici je župnijska cerkev Župnije Cerknica.

Vojkova koča na Nanosie (Q15043387)
item type: Planinska koča
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Vojkova koča na Nanosu (1240m) je planinska postojanka pod vrhom Pleše (1262m) na visoki kraški planoti Nanos. Odprli so jo leta 1949 in se imenuje po narodnem heroju Janku Premrlu-Vojku (1920 -1943). Upravlja jo Planinsko društvo Postojna in je odprta od začetka junija do konca septembra od 17. ure od srede do nedelje zvečer, v drugih mesecih pa ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ima dva gostinska prostora z 82 sedeži in s točilnim pultom. Prenočišče nudi v sobi s 4 posteljami in v dveh skupnih spalnicah z 48 ležišči.

Sts. Primus and Felician Church (Q18515924)
item type: podružnična cerkev / kraj kulturne dediščine Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev svetega Primoža in Felicijana na Otoku je bila prvič omenjena leta 1526. Predelana je bila v zadnji četrtini 17. stoletja. V tlorisu se zvrstijo vhodna lopa, pravokotna ladja s fasadnim nadzidkom zvonika na preslico in kratek prezbiterij s 3/8 zaključkom. Cerkev obdaja nizek zid.

Cross Cave (Q1779044)
item type: arheološko najdišče / show cave / kraj kulturne dediščine Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Križna jama leži v trikotniku med Loškim poljem, Cerkniškim poljem in Bloško planoto. Jama je med kraškimi jamami znana v svetovnem merilu zaradi podzemnih jezer. Le-teh je v Jezerskem in Pisanem rovu 22, skupaj z rovom Blata pa več kot 40. Jezera so nastala za sigovimi pregradami, katerih tvorbo pogojuje izločanje kalcita iz vode. Izredno počasi rastoče sigove pregrade (do 0,1 mm na leto) in njihova krhkost so glavna ovira za masovni turizem v jami ter za omejitev pri dnevnem turističnem obisku vodnega dela jame na 4 osebe. Glavno vodilo pri obisku jame je omejitev posledic turističnega obiska na sigovih pregradah na raven naravnega samoobnavljanja, kar vzdržuje Križno jamo med najbolj ohranjenimi turističnimi jamami v Sloveniji. Za turistični obisk je bila sicer jama urejena v 50. letih 20. stoletja, ko je zanjo skrbelo Turistično društvo Loška dolina. Kasneje jo je upravljalo Društvo za raziskovanje jam Ljubljana. Od 90. let 20. stoletja do danes zanjo zgledno skrbi Društvo ljubiteljev Križne jame.

Lož Castle (Q6694720)
item type: ruševine gradu
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Lož (nemško Laas), od katerega so do danes ostale le razvaline, je stal v Loški dolini nad sedanjim trškim naseljem Lož na Notranjskem.

Grad Šilentabor (Q12790267)
item type: ruševine gradu
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Šilentabor (nemško Schillentabor) je razvalina gradu v kraju Šilentabor (Občina Pivka), ki stoji na mestu še starejšega gradišča, stalno naseljenega vse od železne dobe.

Gotnik Castle (Q24260283)
item type: ruševine gradu
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Gotnik (nemško Guettenegg, Gutneck) je ležal na griču Gotnik nad vasjo Fabci v smeri proti vasi Zabiče v občini Ilirska Bistrica. Grad je bil pozidan sredi 13. stoletja in je začel razpadati v začetku 17. stoletja, ko so ga zapustili njegovi zadnji lastniki baroni Lazzarini.

Snežnik (Q19280922)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Snežnik je naselje na Krasu v Občini Ilirska Bistrica. Od leta 1989 je samostojno naselje. Sestavljajo ga gozdarske koče in zaselki ter novejše počitniške hišice. Nastal je iz delov Ilirske Bistrice in Koritnic. K naselju spadajo tudi Gomance, Mašun in Sviščaki. Gomance so dostopne po cesti iz Zabič. Mašun obsega nekaj gozdarskih koč in gradič rodbine Schonburg-Waldenburg, ki je bila do 2. svetovne vojne lastnica večjega dela snežniških gozdov. Od nekdanjega Schonburgovega lovskega gradiča iz leta 1874 sta se ohranila le dva slikovita stolpiča. Mašun je najlažje dostopen po cesti iz Pivške kotline. Sviščaki (1241 m), gorski rekreacijski center, so privlačna izletniška točka. Tu je planinski dom, večje naselje počitniških hišic, smučišče in izhodišče poti na Veliki Snežnik. Na vrhu Snežnika je planinsko zavetišče. Na Mašunu in na Okroglini so gojitvena lovišča. Poleg lovcev so pogosti obiskovalci gozdnih planot pohodniki in kolesarji. Leta 2015 je imelo 18 prebivalcev.

Ščurkovo (Q23090916)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Ščurkovo je naselje v Občini Cerknica brez stalnih prebivalcev.

St. Nicholas's Parish Church (Q12786872)
item type: župnijska cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev svetega Nikolaja je župnijska cerkev Župnije Babno Polje.

St. Stephen's Parish Church (Q60358767)
item type: župnijska cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Štefana, prvega mučenca, je župnijska cerkev župnije Postojna. Stoji na rahli vzpetini v samem središču mesta Postojna.

Haasberg mansion (Q12790227)
item type: Dvor
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Dvorec Hošperk (nemško Haasberg; Hazberch), tudi dvorec Planina, je nekdanji baročni dvorec, katerega ruševine stojijo v bližini Planine pri Rakeku, na uravnanem platoju nad strugo reke Unice.

Železniško postajališče Narin (Q19938371)
item type: Železniška postaja
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniško postajališče Narin je eno izmed železniških postajališč v Sloveniji, ki oskrbuje bližnje naselje Narin. Nahaja se na vzpetini nad vasjo.

Veselova jama (Q20522680)
item type: jama
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Veselova jama ali Žerovniščica je vodna jama na vzhodnem obrobju Cerkniškega polja. Iz nje izvira potok Žerovniščica, ki se napaja z vodami z Bloške planote. Jamski vhod se nahaja pod apnenčasto steno, nedaleč njega je žaga z jezom, ki dviguje vodostaj, zato je vhod zalit z vodo. V jami je več sifonov.

Haasberg Castle (Q60358728)
item type: arheološko najdišče
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Grad Hošperk (nemško Haasberg; Hazberch) je nekdanji grad, katerega skromne ruševine se nahajajo na griču Stari grad (703 m) v Planini (Občina Postojna). Je predhodnik Dvorca Hošperk iz 17. stoletja.

Županov spodmol (Q60360258)
item type: jama / arheološko najdišče
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Županov spodmol je paleolitsko jamsko najdišče v bližini vasi Sajevče pri Postojni. Gre za nekdanjo jamsko postojanko, ki se je uporabljala v srednjem paleolitiku, mlajšem paleolitiku, železni dobi pa vse do rimske dobe.

Holy Cross Church (Q59585704)
item type: podružnična cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Križa, Podlož, romarska cerkev, župnija Stari trg pri Ložu.

Korošče (Q2677577)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Korošče so naselje v Občini Cerknica.

Jeršiče (Q2133443)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Jeršiče so naselje na nadmorski višini 813,3 m/nmv. v Občini Cerknica. Naselje šteje 18 prebivalcev. Skozi Jeršiče pelje tudi evropska peš pot E7.

Knooppunt Nanos (Q4467613)
item type: Avtocestni razcep
Summary from Nederlands / Dutch Wikipedia (nlwiki)

Knooppunt Nanos (Sloveens: Razcep Nanos) is een knooppunt in het zuidwesten van Slovenië. Op het knooppunt kruist de A1 naar Ljubljana en Koper met de H4 naar Gorizia.

St. Catherine of Alexandria Church (Q12786838)
item type: podružnična cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Katarine je podružnična cerkev župnije Postojna, ki stoji tik pod Kaculom v samem središču zgornjega dela Velikega Otoka ob Postojni.

Cerkev sv. Roka, Cerknica (Q12786879)
item type: podružnična cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Roka v Cerknici je podružnična cerkev Župnije Cerknica.

St. Wolfgang's Church (Q12786889)
item type: podružnična cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Volbenka stoji na griču južno od vasi Zelše na severnem obrobju Cerkniškega polja. Zgrajena je bila v 17. stoletju na pobudo cerkniškega župnika Gregorja Červiča in je posvečena svetemu Volbenku. Tloris cerkve je zasnovan na obliki trolistne deteljice, zvonik je iz obdobja visokega baroka.

St. George's Church (Q18515882)
item type: podružnična cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Jurija v Ilirski Bistrici je podružnična cerkev Župnije Ilirska Bistrica.

Cerkev sv. Petra, Ilirska Bistrica (Q18515892)
item type: župnijska cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Petra v Ilirski Bistrici je župnijska cerkev Župnije Ilirska Bistrica.

St. Vincent Church (Q18515928)
item type: podružnična cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Vincencija na Bloški Polici je kulturno-zgodovinski spomenik cerkniške občine, podružnica župnije Stari trg pri Ložu.

Cerkev sv. Andreja, Veliki Otok (Q18516164)
item type: podružnična cerkev
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Cerkev sv. Andreja je majhna cerkvica, ki leži na utrjenem gričku za Velikim Otokom. Pravijo, da jo je dal sezidati neki grof, ki se je tu v gozdu izgubil ter se zaprisegel, da tu sezida cerkev, če le najde pot domov.

Obrh (Q2939058)
item type: reka
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Obrh je slovenska reka ponikalnica, ki izvira in ponikne na Loškem polju v občini Loška dolina. Spada med vodotoke iz porečja Ljubljanice. Izvorna kraka reke sta Mali Obrh in Veliki Obrh (s pritokoma Brežiček in Viševski Brežiček). V vodotok s skupnim imenom Obrh se združita zahodno od naselja Pudob. Na severozahodnem, apnenčastem delu polja, Obrh začne ponikati v številnih ponikvah, višje vode pa tečejo skozi jamo Golobino. Voda odteka v 2 km oddaljene izvire na jugovzhodnem obrobju Cerkniškega polja.

Slivnica (Q6290738)
item type: gora
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Gora Slivnica se nahaja na vzhodni strani Cerkniškega jezera nad naseljem Cerknica. Oblo sleme se dviga od Gradišča (858 m) do najvišjega vrha Velike Slivnice (1114 m).

Veliki Javornik (Q9368356)
item type: gora
Summary from Język polski / Polish Wikipedia (plwiki)

Veliki Javornik – szczyt w masywie Javorniki w Górach Dynarskich. Leży w Słowenii, blisko granicy z Chorwacją. Jest to najwyższy szczyt masywu Javorniki.

Marija Magdalena (Cerkniško jezero) (Q12795742)
item type: potok
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Marija Magdalena je pritok potoka Stržen, ki teče po Cerkniškem polju in polni Cerkniškega jezera.

Rakov Škocjan (Q1401302)
item type: dolina / krajinski park
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Rakov Škocjan je kraška dolina, po kateri teče reka Rak. Leži med Cerkniškim in Planinskim poljem, jugovzhodno od avtocestnega odseka A1 Postojna-Unec. Dolina je dobila ime po cerkvi sv. Kancijana, katere ostaline so pri Velikem naravnem mostu domnevno ob prehodu 15. v 16. stoletje, danes pa so od nje vidne le še ruševine.

Inner Carniola (Q867469)
item type: Upravna delitev Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Nótranjska je pokrajina v Sloveniji, ki obsega jugozahodni del nekdanje avstro-ogrske dežele Kranjske. Pomembnejša mesta in kraji so Postojna, Rakek, Logatec, Cerknica, Pivka in Ilirska Bistrica. Kraški svet Notranjske je posejan s številnimi jamami, od katerih po velikosti in lepoti izstopa Postojnska jama, Škocjanske jame blizu Divače pa spadajo že v Primorsko.

Železniški mejni prehod Ilirska Bistrica (Q12807562)
item type: mejni prehod / Frontier train station
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Železniški mejni prehod Ilirska Bistrica (šifra mejnega prehoda 556) je mejni prehod med Hrvaško in Slovenijo.

Mejni prehod za mednarodni promet Babno Polje (Q12796320)
item type: mejni prehod
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Mejni prehod Babno Polje (hrv. Granični prijelaz Prezid) je mejni prehod za mednarodni cestni promet z Republiko Hrvaško. Decembra 2009 so odprli novozgrajen mejni prehod, ki ustreza schengenskim standardom.

Liplje (Q5290685)
item type: naselje / kraj kulturne dediščine Slovenije
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Liplje so naselje v Občini Postojna.

Zibovnik (Q1905664)
item type: naselje
Summary from Slovenščina / Slovene Wikipedia (slwiki)

Zibovnik je naselje v Občini Cerknica.