Match: Q9284444 + node/6423876649

Wikidata location: 52.2287, 21.0203 view on OSM

Match details

OSM tag official_name=Główny Urząd Geodezji i Kartografii matches Główny Urząd Geodezji i Kartografii in these Wikidata fields:

  • label: pl
  • sitelink: plwiki

OSM tag name=GUGiK matches GUGiK in these Wikidata fields:

  • alias: pl
  • alias: en

OSM tag short_name=GUGiK matches GUGiK in these Wikidata fields:

  • alias: pl
  • alias: en

OSM tag official_name=Główny Urząd Geodezji i Kartografii matches Glówny Urzad Geodezji i Kartografii in these Wikidata fields:

  • alias: pl