Umeå kommun

Umeå kommun, Västerbotten County, Sweden
category: boundary — type: administrative — OSM: relation 935646

Items with no match found in OSM

967 items

Court of Appeal for Northern Norrland (Q10526701)
item type: hovrätt
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hovrätten för Övre Norrland är en hovrätt vars domkrets omfattar Västerbottens län och Norrbottens län. Hovrätten inrättades 1936 och har sitt säte i Umeå, i ett av stadens äldsta hus – ett av få stenhus som uppförts före den stora brand som 1888 förstörde större delen av staden.

website: http://www.hovrattenovrenorrland.domstol.se/

Folkrörelsearkivet i Västerbotten (Q10497457)
item type: arkiv
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Folkrörelsearkivet i Västerbotten bildades 1969 och behandlar arkivhandlingar från organisationer av förenings- och folkrörelsekaraktär i Västerbottens län. Verksamheten drivs främst med anslag från Västerbottens läns landsting, samt Umeå och Skellefteå kommun. Arkivlokaler finns i Umeå (huvudarkiv) och Skellefteå. Man bedriver också bokbinderi.

Järnvägstorget (Q10541932)
item type: torg
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Järnvägstorget heter det torg i Umeå som uppfördes i anslutning till järnvägsstationen, som byggdes åren 1895-1896 efter ritningar av Folke Zettervall.

Umeå City Archives (Q18716361)
item type: municipal archive

website: http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/diariumocharkiv/stadsarkivet.4.bbd1b101a585d7048000168990.html

Bondens naturreservat (Q10432844)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bondens naturreservat var ett naturreservat som var 396 hektar stort och sträcker sig mellan öarna Bonden i norr och Tuvan och Sydvästbrotten i söder, i Kvarken, Bottniska viken, utanför Västerbottens kust. Området ingår sedan 2012 i naturreservatet Örefjärden-Snöanskärgården.

Skeppssättningen vid Mjösjön (Q30055412)
item type: skeppssättning
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skeppssättningen vid Mjösjön är Sveriges nordligaste skeppsättning som ligger på en ås strax söder om sjön Mjösjön i Umeå kommun, Västerbottens län.

Holmsunds församling (Q10525339)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmsunds församling är en församling inom Svenska kyrkan i Södra Västerbottens kontrakt av Luleå stift. Församlingen utgör ett eget pastorat och ligger i Umeå kommun, Västerbottens län.

Holmöns församling (Q10525357)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmöns församling var en församling inom Svenska kyrkan i Luleå stift och i Umeå kommun. Församlingen uppgick 2007 i Sävar-Holmöns församling.

Hörnefors församling (Q10532612)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hörnefors församling är en församling inom Svenska kyrkan i Södra Västerbottens kontrakt av Luleå stift i nordöstra Ångermanland och södra Västerbotten, Umeå kommun, Västerbottens län.

Norrforsen (Q5488462)
item type: vattenfall / hällristning / fors
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sandåkerns IP (Q7417550)
item type: stadion
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sandåkerns IP var en idrottsplats i Umeå i Sverige, och hemmaplan för Sandåkerns SK.

Sävar-Holmöns församling (Q10688229)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sävar-Holmöns församling är en församling inom Svenska kyrkan i Södra Västerbottens kontrakt av Luleå stift. Församlingen utgör ett eget pastorat och ligger i Umeå kommun, Västerbottens län.

Sävars församling (Q10688238)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sävars församling var en församling inom Svenska kyrkan i Luleå stift och i Umeå kommun. Församlingen uppgick 2007 i Sävar-Holmöns församling.

Tavelsjö församling (Q10691546)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tavelsjö församling är en församling inom Svenska kyrkan i Södra Västerbottens kontrakt av Luleå stift. Församlingen ingår i Umeå pastorat och ligger i Umeå kommun, Västerbottens län.

website: http://www.tavelsjo.se/tavelnet/tavelnet/FFB.asp?showPageID=13&kategori_index=2

Umeå Maria församling (Q10709171)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå Maria församling är en församling inom Svenska kyrkan i Södra Västerbottens kontrakt av Luleå stift. Församlingen ingår i Umeå pastorat och ligger i Umeå kommun, Västerbottens län.

Umeå landsförsamling (Q10709189)
item type: Svenska kyrkans församlingar
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå landsförsamling är en församling inom Svenska kyrkan i Södra Västerbottens kontrakt av Luleå stift. Församlingen ingår i Umeå pastorat och ligger i Umeå kommun, Västerbottens län.

Umestan business park (Q10709148)
item type: företagspark / samling av byggnader
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umestan är en företagspark som ingår i stadsdelen Regementet i Umeå. Umestan är således ingen stadsdel. Företagsparken övertog lokalerna efter Västerbottens regemente (I 20) när det 1998 reducerades till att enbart omfatta en försvarsområdesstab.

website: http://www.umestan.se/index.asp?page=1

Hörnefors kyrka (Q10532613)
item type: kyrka
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hörnefors kyrka är en centralt belägen kyrkobyggnad i Hörnefors. Den tillhör Hörnefors församling i Luleå stift. Det blyinfattade korfönstret har röda rosor och altaruppsatsen inramas av snidade rosor vilket gjort att kyrkan kallas Rosornas kyrka.

Jesu Kristi kyrka (Q10540030)
item type: kyrka
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Jesu kristi kyrka ligger på Carlshöjd i östra Umeå och tillhör samfundet Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, känd som mormonkyrkan.

Wasagallerian (Q10719340)
item type: köpcentrum
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Wasagallerian är en galleria i centrala Umeå. Bland umeborna är gallerian känd som "postgången", detta då Posten var inhyst i Systembolagets nuvarande lokaler för något decennium sedan. Från att tidigare ha varit fullt med allt från klädbutiker till caféer och spelbutiker är i dagsläget gallerian mer eller mindre tömd. Idag är endast Systembolaget och en tobakskiosk kvar i byggnaden. Gallerian upptar endast markplanet. I byggnadens övriga plan finns Socialtjänsten, som också har en entré i marknivå vid sidan om gallerians sydliga entré. Wasagallerian är placerad mellan Skolgatan och Kungsgatan, från Skolgatan med ingång rakt från Vasaplan.

Holmöarna (Q3545909)
item type: arkipelag / sevärdhet / ögrupp
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ögruppen Holmöarna (Holmöarkipelagen) ligger i Norra Kvarken och utgör tillsammans Holmöns distrikt (Holmöns socken) i Umeå kommun, Västerbottens län (Västerbotten). Ögruppen har 75 permanent boende och de största öarna är Holmön, Ängesön, Grossgrunden, Holmögadd samt Lilla och Stora Fjäderägg. Stora delar av ögruppen är skyddade som naturreservat, Holmöarnas naturreservat.

Tegsgården (Q28379800)
item type: herrgård / samling av byggnader
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tegsgården är en herrgård i Umeå från 1825. Huset är sedan 1969 klassat som byggnadsminne, och restaurerades åren 1970–1971.

Böleängkyrkan (Q10438709)
item type: kyrka
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Böleängkyrkan är en kyrkobyggnad i stadsdelen Böleäng i Umeå. Den är distriktskyrka i Tegs församling i Luleå stift.

Hörnefors brukskyrka (Q18290858)
item type: kyrka
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hörnefors brukskyrka är en kyrkobyggnad i Hörnefors församling i Luleå stift som ursprungligen uppfördes 1796 av ägarna till Hörnefors bruk. Kyrkan anses vara en av de bäst bevarade från denna tid inom stiftet, särskilt i fråga om interiören. Den ägs av stiftelsen Hörnefors bruk och används sommartid. Som församlingskyrka ersattes brukskyrkan 1908 av den nybyggda Hörnefors kyrka. Brukskyrkan är sedan 1983 byggnadsminne.

Mariehem (Q6763129)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mariehem är det äldsta och största delområdet i stadsdelen Marieområdet i Umeå, ungefär 4 km från stadens centrum. Området avgränsas i väster av Mariehemsängarna och naturparken Stadsliden, och mot norr av delområdena Marieberg och Mariedal. Längs områdets östra sida, Mariestrand, avskiljer Kolbäcksvägen (E4) området från Nydalasjöns fritidsområde, och i söder gränsar Mariehem mot delområdena Nydalahöjden, Olofsdal, Lilljansberget och Berghem.

Västerslätt (Q7944401)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västerslätt är ett bostads- och industriområde i västra Umeå.

Ålidbacken (Q8077164)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tunnelbacken är ett bostadsområde i Umeå som ligger i en backe sluttande ner mot Umeälven mellan Norrlands universitetssjukhus och Sofiehem. Igenom och under denna backe går vägtunneln Ålidhemstunneln, därav namnet.

Olofsdal (Q10609274)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Olofsdal är en stadsdel i Umeå. Den är belägen mellan Mariehem och Nydalahöjden, och väster om E4:an. Bebyggelsen består bland annat av hus för företag och institutioner, men här finns även många nya bostadshus.. Inom området ligger också Språkskolan.

Öbacka (Q10727057)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
Öbacka kan också syfta på staden Härnösand, ett smeknamn från Ludvig Nordströms böcker.

Öbacka är ett bostadsområde i Umeå som sträcker sig längs Umeälvens norra strand från Kyrkbron och Konstnärligt campus till lasarettsområdet, inom stadsdelen Öst på stan.

Östermalm (Q10728068)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Östermalm är ett bostadsområde inom stadsdelen Öst på stan i Umeå, knappt två kilometer från centrum. Området avgränsas i norr av Östermalmsleden och i söder av bostadsområdet Öbacka, men ingår i övrigt i det rutmönster som kännetecknar stadsdelen.

Backen (Q4839611)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Backen är ett delområde i stadsdelen Backenområdet i västra Umeå, som från medeltiden till 1600-talets början var Ume älvdals egentliga centrum. Backen var fram till 1900-talet en renodlad jordbruksbygd, men här finns idag både flerbostadshus och småhus samt flera skolor, affärer, kyrkor, idrottsanläggningar m.m. I äldre tider fanns intill Backenkyrkan, som då var Umeås sockenkyrka, även en kyrkstad i vilken ingick kyrkoherdebostället, mark och skog. Här går även gamla sockenvägen.

Lilljansberget (Q6548317)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lilljansberget är ett berg i Umeå, och sedan 2005 även ett bostadsområde som gränsar till Berghem och Umeå universitet. Berget, men inte bostadsområdet, gränsar även till idrottsanläggningen Iksu. Områdets samtliga lägenheter är hyresrätter uppförda av det kommunala bostadsföretaget AB Bostaden.

Mariehöjd (Q10577342)
item type: stadsdel
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mariehöjd eller Mariehems Höjd är en bostadsområde i nordöstra Umeå uppförd i slutet av 1960-talet. Området är bebyggd med trevånings lamellhus runt öppna gårdar och ett sjuvånings punkthus vid varje gård. Senare har viss kompletterande bebyggelse tillkommit. Stadsdelen betraktas ofta som en del av Mariehem. I dess södra del ligger Mariehems vårdcentral och på berget som skiljer området från Mariehems Gård ligger vattentornet för Umeå. 2007 uppgick befolkningen till 1 675 invånare.

Räddningsstation Holmsund (Q19160797)
item type: sjöräddningsstation
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Räddningsstation Holmsund är en av Sjöräddningssällskapets räddningsstationer.

Mjölefjärden (Q10586854)
item type: fjärd
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mjölefjärden är en havsvik vid Västerbottenkusten mellan Hörnefors i söder och Norrmjöle i norr. Innefattar byarna Sörmjöle, Åheden samt Norrmjöle. Sommartid populära badstränder är Brännäset (Sörmjöle), Bettnessand och Norrmjöle havsbad, de två senare i Norrmjöle. På grund av långgrundhet är fjärden sommar och höst populär hos vindsurfare och kitesurfare vid stark blåst.

Nordvalen lighthouse (Q10602253)
item type: fyr / sektorfyr / kassunfyr
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nordvalens fyr är en kassunfyr i Kvarken 6,5 kilometer söder om Holmögadds sydspets och 18 kilometer nordväst om Valsörarna i Finland. Fyren byggdes 1958–1959 på Jävre-Sandholmen. Den sjösattes 15 juli 1959 och bogserades därefter till dess nuvarande plats där den sänktes.

Admiralty number: C5874

Sydostbrotten lighthouse (Q10686749)
item type: fyr / kassunfyr
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sydostbrotten är en svenskbyggd kassunfyr i Norra Kvarken. Själva fyren är placerad på Vernersgrund något öster om själva grundet Sydostbrotten. Den ersatte fyrskeppet nr. 33 Sydostbrotten 1963.

Admiralty number: C5923

Svartastjärnen (Q17517968)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svartastjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0743 kvadratkilometer och ligger 35 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Öxbäcken.

Svartsjön (Q17517969)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svartsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde. Sjön har en area på 0,174 kvadratkilometer och ligger 15,1 meter över havet.

Svartsjön (Q17517970)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svartsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

Svarttjärnen (Q17517971)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svarttjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0676 kvadratkilometer och ligger 33 meter över havet.

Svarttjärnen (Q17517972)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svarttjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Svarttjärnen (Q17517973)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svarttjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Sögerslättjärnen (Q17517978)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sögerslättjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde.

Sölpsjön (Q17517979)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sölpsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde. Sjön har en area på 0,341 kvadratkilometer och ligger 57 meter över havet.

Sölpsjötjärnen (Q17517980)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sölpsjötjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde.

Sör-Nätingtjärnen (Q17517981)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sör-Nätingtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

Sörfjärden (Q17517982)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sörfjärden är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,271 kvadratkilometer och ligger 1 meter över havet. Sörfjärden ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Sörgraven (Q17517983)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sörgraven är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,221 kvadratkilometer och ligger 1 meter över havet. Sörgraven ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Sörlidtjärnen (Q17517984)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sörlidtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0362 kvadratkilometer och ligger 253,4 meter över havet.

Sörsjön (Q17517985)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sörsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0458 kvadratkilometer och ligger 150,3 meter över havet.

Sörträsket (Q17517986)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sörträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0733 kvadratkilometer och ligger 280 meter över havet.

Taskhamnen (Q17517987)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Taskhamnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Taskhamnen ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Tjuvtjärnen (Q17517988)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tjuvtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

Tjärnen (Q17517990)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0273 kvadratkilometer och ligger 203 meter över havet.

Tjärnmyrtjärnen (Q17517991)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tjärnmyrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Tjärrotesjön (Q17517992)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tjärrotesjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

Torsjövattnet (Q17517993)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Torsjövattnet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,159 kvadratkilometer och ligger 1 meter över havet. Torsjövattnet ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Trolltjärnen (Q17517996)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Trolltjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Tvarutjärnen (Q17517997)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tvarutjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde. Sjön har en area på 0,117 kvadratkilometer och ligger 88 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Tvarutjärnsbäcken.

Täftesträsket (Q17517999)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Täftesträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde. Sjön är 17,5 meter djup, har en yta på 2,22 kvadratkilometer och befinner sig 139,9 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Täfteån. Vid provfiske har bland annat abborre, gers, gädda och lake fångats i sjön.

Vintervägstjärnen (Q17518003)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vintervägstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

Vorrsjön (Q17518006)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vorrsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0481 kvadratkilometer och ligger 61 meter över havet.

Bonden lighthouse (Q10432841)
item type: fyr
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bonden, i äldre tider även kallad Gamle Man, är en 300 meter lång och 100 meter bred ö i Norra Kvarken utanför Ångermanlands nordligaste kust. Bonden ligger 14 km från fastlandet och består av röd rapakivigranit, en bergart som i övrigt inte förekommer i Norra Kvarken. Bonden är en fyrö. Den är också en mycket värdefull fågelö, och under perioden 15 april–15 september är det förbjudet att vistas inom 200 meter från ön.

Admiralty number: C5920

Bredskärssund lower light (Q30306551)
item type: fyr
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bredskärssund nedre är en fyrplats belägen på Obbolaön (fastigheten Obbola S:97) i inloppet till Ume älv i västra Kvarken. Fyren står i enslinje med Bredskärssund övre. Byggnaden består av en plåtkur på ett betongfundament och är statligt byggnadsminne sedan den 5 juni 2008.

Admiralty number: C5884

Bedragaren (Q41668378)
item type: fyr

Admiralty number: C5912

Bredskärssund upper light (Q41688950)
item type: fyr
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bredskärssund övre är en fyrplats på Obbolaön utanför inloppet till Ume älv i västra Kvarken. Den består av en rund plastkur på ett betongfundament, där det tidigare stått ett fyrhus. Fyren står i enslinje med Bredskärssund nedre.

Admiralty number: C5884.1

Umeälvsbron (Q10709150)
item type: bro
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeälvsbron utanför Umeå är en järnvägsbro över ön Storsandskär och Umeälven och är en del av Botniabanan. Bron byggdes av Bilfinger Berger AG, mellan augusti 2007 och 2009.

Nördträsket (Q17520224)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nördträsket är en sjö i Skellefteå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0499 kvadratkilometer och ligger 271,2 meter över havet.

Klafsänget (Q17517757)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Klafsänget är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,128 kvadratkilometer och ligger 6 meter över havet.

Klapparsjön (Q17517758)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Klapparsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Klintgraven (Q17517759)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Klintgraven är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Klintgraven ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Kluddtjärnen (Q17517760)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kluddtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0371 kvadratkilometer och ligger 246,8 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Västerån.

Kopptjärnarna (Q17517764)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kopptjärnarna är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Kopptjärnarna ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Kroksjön (Q17517765)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kroksjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,195 kvadratkilometer och ligger 44 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Finnbäcken.

Kroksjön (Q17517766)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kroksjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde. Sjön har en area på 0,275 kvadratkilometer och ligger 141,2 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Täfteån. Vid provfiske har bland annat abborre, gers, gädda och mört fångats i sjön.

Kronmyrsjön (Q17517768)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kronmyrsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Kubbviksjön (Q17517769)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kubbviksjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

Kummelstjärnen (Q17517771)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kummelstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Kvarnforstjärnen (Q17517772)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kvarnforstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0533 kvadratkilometer och ligger 123,9 meter över havet.

Kvarnsjön (Q17517773)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kvarnsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön är 9 meter djup, har en yta på 0,176 kvadratkilometer och är belägen 243 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kvarnbäcken. Vid provfiske har abborre, gädda och mört fångats i sjön.

Kvarntjärnarna (Q17517774)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stora Kvarntjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Kvarntjärnarna (Q17517775)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lilla Kvarntjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Kåtasjön (Q17517777)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kåtasjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön är 6,1 meter djup, har en yta på 0,425 kvadratkilometer och är belägen 185 meter över havet. Kåtasjön ligger i Sävarån Natura 2000-område. Vid provfiske har abborre, gers, gädda och lake fångats i sjön.

Kåtasjötjärnen (Q17517778)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kåtasjötjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Kåtasjötjärnen ligger i Sävarån Natura 2000-område.

Landsängestjärnen (Q17517780)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Landsängestjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

Lapptjärnen (Q17517781)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lapptjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Lidtjärnen (Q17517782)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lidtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Lill-Abborrsjön (Q17517783)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Abborrsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

Lill-Bursjön (Q17517784)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Bursjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,1 kvadratkilometer och ligger 85 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Rismyrbäcken. Vid provfiske har abborre och gädda fångats i sjön.

Lill-Degerbergstjärnen (Q17517785)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Degerbergstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Lill-Finnsjön (Q17517786)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Finnsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

Lill-Grästjärnen (Q17517787)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Grästjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0323 kvadratkilometer och ligger 281,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kåtatjärnbäcken.

Lill-Gåstjärnen (Q17517789)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Gåstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde.

Lill-Gärssjön (Q17517791)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Gärssjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0393 kvadratkilometer och ligger 176,4 meter över havet.

Lill-Hundtjärnen (Q17517794)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Hundtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Lill-Hundtjärnen ligger i Sävarån Natura 2000-område. Sjön är 4,5 meter djup, har en yta på 0,025 kvadratkilometer och är belägen 244 meter över havet.

Lill-Jonestjärnen (Q17517796)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Jonestjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

Lill-Kvistersviken (Q17517798)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Kvistersviken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Lill-Kälsjön (Q17517799)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Kälsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,106 kvadratkilometer och ligger 236 meter över havet.

Lill-Långbäckstjärnen (Q17517800)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Långbäckstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde.

Lill-Malsjön (Q17517801)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Malsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,188 kvadratkilometer och ligger 68 meter över havet.

Lill-Skogbergssjön (Q17517802)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Skogbergssjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0388 kvadratkilometer och ligger 73,9 meter över havet.

Lill-Skärträsket (Q17517803)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Skärträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0716 kvadratkilometer och ligger 202,4 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Västerån.

Lill-Vinnestjärnen (Q17517804)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Vinnestjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Lill-Vitskärsdiket (Q17517805)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Vitskärsdiket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

Lill-Vorrstjärnen (Q17517806)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Vorrstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0331 kvadratkilometer och ligger 276 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Gravan.

Lillfjärden (Q17517807)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillfjärden är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Lillträsket (Q17517811)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde. Sjön har en area på 0,0679 kvadratkilometer och ligger 4,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Porsmyrbäcken.

Ljustjärnen (Q17517815)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ljustjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Lomtjärnen (Q17517818)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lomtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Långklintgraven (Q17517820)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långklintgraven är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Långklintgraven ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Långrev-Graven (Q17517821)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långrevgraven är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Långsjön (Q17517822)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Långsjön (Q17517825)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

Långtjärnen (Q17517826)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Långtjärnen ligger i Sävarån Natura 2000-område.

Långviken (Q17517831)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långviken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Långviken ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Långviken (Q17517832)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långviken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Lövsundet (Q17517833)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lövsundet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelån-Umeälvens kustområde. Den avrinner till Lövösundet.

Lövösundet (Q17517834)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lövösundet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelån-Umeälvens kustområde. Sjön har en area på 0,143 kvadratkilometer och ligger 1,3 meter över havet. Den avrinner till Västerlångslädan.

Marragrundsfjärden (Q17517835)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Marragrundsfjärden är en sjö i Robertsfors kommun och Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,121 kvadratkilometer och ligger 2 meter över havet.

Marratjärnen (Q17517836)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Marratjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0468 kvadratkilometer och ligger 262,3 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kvarnbäcken.

Mellansundet (Q17517837)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mellansundet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ligger på en isolerad ö i havet (Ängesön). Sjön har en area på 0,0371 kvadratkilometer och ligger 1 meter över havet. Mellansundet ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Mesjön (Q17517839)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mesjön är en sjö i Nordmalings kommun och Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde. Sjön har en area på 0,591 kvadratkilometer och ligger 72,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Ängerån.

Mesjön (Q17517840)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mesjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,0532 kvadratkilometer och ligger 30,1 meter över havet.

Metsprötmyrtjärnen (Q17517841)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Metsprötmyrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Mickelsträsket (Q17517843)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mickelträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 1,55 kvadratkilometer och ligger 177 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Tavelån (Fällforsån). Vid provfiske har abborre, gers, gädda och mört fångats i sjön.

Missemyrtjärnen (Q17517844)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Missemyrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,0683 kvadratkilometer och ligger 26 meter över havet.

Mitti-Abborrtjärnen (Q17517846)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mitti-Abborrtjärnen är en sjö i Nordmalings kommun i Västerbotten och ingår i Hörnåns huvudavrinningsområde.

Mitti-Skatasjön (Q17517849)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mitti-Skatasjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Mitti-Åträsket (Q17517850)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mitti-Åträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,12 kvadratkilometer och ligger 221 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Norsån.

Mittiträsket (Q17517851)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mittiträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,073 kvadratkilometer och ligger 271 meter över havet.

Mjösjön (Q17517852)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mjösjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde. Sjön har en area på 0,135 kvadratkilometer och ligger 35,1 meter över havet.

Mjösjön (Q17517853)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mjösjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Mjösjön (Q17517855)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mjösjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,0783 kvadratkilometer och ligger 45 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Gårdtjärnbäcken.

Mjösjön (Q17517856)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mjösjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjöns area är 0,026 kvadratkilometer och den befinner sig 40 meter över havet.

Mjötjärnen (Q17517859)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mjötjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde.

Mussjön (Q17517860)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mussjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjöns area är 0,029 kvadratkilometer och den befinner sig 35 meter över havet. Sjön avrinner via Glasbäcken till Prästsjön och därifrån vidare genom Strömsbäcken till Västerfjärden. Botniabanan passerar omedelbart söder om sjön.

Nedre Håltjärnen (Q17517861)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nedre Håltjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

Nordsundet (Q17517862)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nordsundet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ligger på en isolerad ö i havet (Holmön/Ängesön). Sjön har en area på 0,176 kvadratkilometer och ligger 0 meter över havet. Nordsundet ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Nörd-Nätingtjärnen (Q17517864)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nörd-Nätingtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

Nörd-Skatasjön (Q17517865)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nörd-Skatasjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Nördgraven (Q17517866)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nördgraven är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,107 kvadratkilometer och ligger 0,2 meter över havet. Nördgraven ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Nördsjön (Q17517867)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nördsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0903 kvadratkilometer och ligger 150 meter över havet.

Nörsinggraven (Q17517868)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nörsinggraven är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,0739 kvadratkilometer och ligger 1 meter över havet.

Oxvarpet (Q17517869)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Oxvarpet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

Porsmyrtjärnen (Q17517871)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Porsmyrtjärnen är före detta sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde.

Rengårdstjärnen (Q17517874)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rengårdstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde.

Risstrandsjön (Q17517875)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Risstrandsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Ristjärnen (Q17517876)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ristjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,113 kvadratkilometer och ligger 241 meter över havet. Vid provfiske har abborre och gädda fångats i sjön.

Rovsundet (Q17517880)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rovsundet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde. Sjön har en area på 0,647 kvadratkilometer och ligger 0 meter över havet.

Rudtjärnen (Q17517881)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rudtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde.

Rudtjärnen (Q17517883)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rudtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde.

Rydtjärnen (Q17517884)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ryptjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,143 kvadratkilometer och ligger 210 meter över havet. Ryptjärnen ligger i Sävarån Natura 2000-område.

Råsvartlidtjärnen (Q17517885)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Råsvartlidtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Rödmossatjärnen (Q17517888)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rödmossatjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Rörtjärnen (Q17517889)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rörtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Rörtjärnen (Q17517890)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rörtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0342 kvadratkilometer och ligger 265,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Långtjärnsbäcken.

Rötjärnen (Q17517891)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rötjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnåns huvudavrinningsområde.

Rötjärnen (Q17517893)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rötjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnåns huvudavrinningsområde.

Selet (Q17517895)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Selet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,067 kvadratkilometer och ligger 176,3 meter över havet. Selet ligger i Sävarån Natura 2000-område. Sjön avvattnas av vattendraget Sävarån (Lossmenån).

Silvertjärnen (Q17517896)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Silvertjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0703 kvadratkilometer och ligger 253,1 meter över havet.

Själatjärn (Q17517897)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Själatjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde.

Skevagrundskroken (Q17517899)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skevagrundkroken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,046 kvadratkilometer och ligger 0 meter över havet. Skevagrundkroken ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Skolviken (Q17517900)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skolviken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde.

Skorvelgraven (Q17517902)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skorvelgraven är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,0467 kvadratkilometer och ligger 2 meter över havet.

Skällvadstjärnen (Q17517905)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skällvadstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

Skärträsket (Q17517906)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skärträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön är 9 meter djup, har en yta på 0,355 kvadratkilometer och befinner sig 203 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Västerån. Vid provfiske har bland annat abborre, gers, gädda och lake fångats i sjön.

Slöjsjön (Q17517908)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Slöjsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

Småtjärnarna (Q17517910)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Småtjärnarna är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Småtjärnarna (Q17517913)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Småtjärnarna är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Småtjärnarna (Q17517914)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Småtjärnarna är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0316 kvadratkilometer och ligger 82 meter över havet.

Småtjärnarna (Q17517915)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Småtjärnarna är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Snökälstjärnen (Q17517918)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Snökälstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0456 kvadratkilometer och ligger 223 meter över havet.

Snörsjön (Q17517919)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Snörsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,181 kvadratkilometer och ligger 213,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Tavelån (Fällforsån). Vid provfiske har abborre, gers, gädda och mört fångats i sjön.

Stolkörsfjärden (Q17517921)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stockörsfjärden är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,102 kvadratkilometer och ligger 2 meter över havet.

Stor-Bursjön (Q17517922)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Bursjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,0943 kvadratkilometer och ligger 67 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Rismyrbäcken.

Stor-Degerbergstjärnen (Q17517924)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Degerbergstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0258 kvadratkilometer och ligger 284,1 meter över havet.

Stor-Finnsjön (Q17517926)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Finnsjön är en våtmark, tidigare sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

Stor-Grästjärnen (Q17517927)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Grästjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0412 kvadratkilometer och ligger 280,3 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kåtatjärnbäcken.

Stor-Hundtjärnen (Q17517931)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Hundtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0757 kvadratkilometer och ligger 248 meter över havet. Stor-Hundtjärnen ligger i Sävarån Natura 2000-område.

Stor-Isklinttjärnen (Q17517937)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Isklinttjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0647 kvadratkilometer och ligger 273,1 meter över havet. Stor-Isklinttjärnen ligger i Isklinten Natura 2000-område.

Stor-Jonestjärnen (Q17517940)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Jonestjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

Stor-Kvistersviken (Q17517941)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Kvistersviken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,0454 kvadratkilometer och ligger 5,8 meter över havet.

Stor-Kälsjön (Q17517943)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Kälsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,224 kvadratkilometer och ligger 233,1 meter över havet. Vid provfiske har abborre, gers, gädda och mört fångats i sjön.

Stor-Kältjärnen (Q17517944)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Kältjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Stor-Lomtjärnen (Q17517946)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Lomtjärnen är en sjö på Obbolaön i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Stor-Lomtjärnen ligger omgiven av ett myrområde som avrinner till Harpsjön och vidare till Långhalsviken i Österfjärden.

Stor-Långbäckstjärnen (Q17517947)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Långbäckstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0293 kvadratkilometer och ligger 248,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Tavelån (Fällforsån).

Stor-Malsjön (Q17517948)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Malsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,366 kvadratkilometer och ligger 63 meter över havet. Vid provfiske har abborre och gädda fångats i sjön.

Stor-Sekastgraven (Q17517949)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Sekastgraven är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,104 kvadratkilometer och ligger 3 meter över havet. Stor-Sekastgraven ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Stor-Skogbergssjön (Q17517950)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Skogbergssjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,223 kvadratkilometer och ligger 74,9 meter över havet.

Stor-Vorrstjärnen (Q17517952)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Vorrstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0434 kvadratkilometer och ligger 271,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Gravan.

Storavan (Q17517953)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storavan är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Storavan ligger i Umeälvens delta och slätter Natura 2000-område. Storavan och den närliggande omgivningen bildar också Storavans naturreservat.

Storavan (Q17517954)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storavan är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0697 kvadratkilometer och ligger 178 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Tavelån (Fällforsån). Vid provfiske har abborre, gädda och mört fångats i sjön.

Storfjärden (Q17517955)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storfjärden är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,147 kvadratkilometer och ligger 4 meter över havet.

Storhamnen (Q17517956)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storhamnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,0571 kvadratkilometer och ligger 0,5 meter över havet.

Storklubbtjärnen (Q17517957)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storklubbtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Storklubbtjärnen ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Storstendiket (Q17517958)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storstendiket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Storstendiket ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Stortjärnen (Q17517960)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stortjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Storträsket (Q17517961)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde. Sjön har en area på 0,0994 kvadratkilometer och ligger 3,9 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Porsmyrbäcken.

Storverkavan (Q17517962)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storverkavan är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,0644 kvadratkilometer och ligger 3 meter över havet.

Storåvättan (Q17517963)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storåvättan är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Stämsjön (Q17517964)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stämsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Stängsjön (Q17517965)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stängsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,0501 kvadratkilometer och ligger 19 meter över havet.

Hamptjärnen (Q17517714)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hamptjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde.

Hamptjärnen (Q17517715)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hamptjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde.

Hedtjärnen (Q17517721)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hedtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde.

Hemsjön (Q17517722)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hemsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,15 kvadratkilometer och ligger 49 meter över havet. Hemsjön ligger i Sävarån Natura 2000-område. Sjön avvattnas av vattendraget Pålböleån.

Holmötjärnen (Q17517726)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmötjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Hundnoren (Q17517727)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hundnoren är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0252 kvadratkilometer och ligger 244,8 meter över havet.

Håltjärnen (Q17517730)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Håltjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde. Sjön har en area på 0,0635 kvadratkilometer och ligger 40,9 meter över havet.

Häggnässjön (Q17517732)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Häggnässjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,294 kvadratkilometer och ligger 33 meter över havet. Vid provfiske har abborre fångats i sjön.

Hällängestjärnen (Q17517734)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hällängestjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,118 kvadratkilometer och ligger 59 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Gårdtjärnbäcken.

Hästgatasjöarna (Q17517735)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hästgatasjöarna är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Hästgatasjöarna ligger i Ostnäs Natura 2000-område.

Hästgatasjöarna (Q17517736)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hästgatasjöarna är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Hästgatasjöarna ligger i Ostnäs Natura 2000-område.

Högstjärnen (Q17517737)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Högstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0375 kvadratkilometer och ligger 209,3 meter över havet.

Hössjön (Q17517739)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hössjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,106 kvadratkilometer och ligger 11 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Lillbäcken.

Hötjärnen (Q17517740)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hötjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,033 kvadratkilometer och ligger 204,3 meter över havet. Hötjärnen ligger i Sävarån Natura 2000-område.

Höträsket (Q17517741)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Höträsket är en våtmark, tidigare sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 1,04 kvadratkilometer och ligger 63 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Pålböleån.

Iltjärnen (Q17517743)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Iltjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Iltjärnen (Q17517744)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Iltjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde.

Inner-Åträsket (Q17517746)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Inner-Åträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,314 kvadratkilometer och ligger 221,9 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Norsån. Vid provfiske har bland annat abborre, gers, gädda och mört fångats i sjön.

Innervattnet (Q17517747)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Innervattnet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,0803 kvadratkilometer och ligger 0,9 meter över havet. Innervattnet ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Jonskärsviken (Q17517750)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Jonskärviken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,0543 kvadratkilometer och ligger 2,1 meter över havet. Jonskärviken ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Kalvsjön (Q17517753)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kalvsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Den avrinner till sjön Själafjärden.

Kattögeltjärnen (Q17517756)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kattögeltjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

Vitoxtjärnen (Q17518004)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vitoxtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0337 kvadratkilometer och ligger 87 meter över havet.

Vormyrtjärnen (Q17518005)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vorrmyrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Vorrstjärnarna (Q17518008)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sör-Vorrstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0329 kvadratkilometer och ligger 262,1 meter över havet.

Vorrstjärnarna (Q17518009)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nedre-Vorrstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0325 kvadratkilometer och ligger 261 meter över havet. Nedre-Vorrstjärnen ligger i Sävarån Natura 2000-område. Vid provfiske har abborre, gädda och mört fångats i sjön.

Vorrtjärnen (Q17518010)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vorrstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Välvingen (Q17518012)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Välvingen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde.

Västanträsket (Q17518013)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västanträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,334 kvadratkilometer och ligger 111 meter över havet. Vid provfiske har abborre, gers och gädda fångats i sjön.

Väster-Skivsjön (Q17518014)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Väster-Skivsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Västerbackatjärnen (Q17518015)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västerbackatjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0778 kvadratkilometer och ligger 112,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kvarnbäcken.

Västerfjärden (Q17518016)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västerfjärden är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,217 kvadratkilometer och ligger 2 meter över havet. Västerfjärden ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Yterst-Abborrtjärnen (Q17518020)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ytterst-Abborrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnåns huvudavrinningsområde.

Ytter-Josjön (Q17518021)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ytter-Josjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0915 kvadratkilometer och ligger 193,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Hjåggsjöbäcken.

Ytter-Åträsket (Q17518022)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ytter-Åträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,109 kvadratkilometer och ligger 218 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Norsån. Vid provfiske har bland annat abborre, gers, gädda och mört fångats i sjön.

Yttersjön (Q17518023)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Yttersjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,253 kvadratkilometer och ligger 177 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Tavelån (Fällforsån). Vid provfiske har abborre, gädda och mört fångats i sjön.

Ytterviken (Q17518024)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ytterviken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,0808 kvadratkilometer och ligger 0,2 meter över havet.

Åängesstylet (Q17518025)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Åängesstylet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde.

Ängerfjärden (Q17518026)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ängerfjärden är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde. Sjön har en area på 0,107 kvadratkilometer och ligger 3 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Ängerån.

Ögerträsket (Q17518027)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ögerträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0787 kvadratkilometer och ligger 212 meter över havet.

Ögerviken (Q17518028)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ögerviken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Öster-Skivsjön (Q17518031)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Öster-Skivsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0482 kvadratkilometer och ligger 26 meter över havet.

Östersjön (Q17518033)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Östersjön är en sjö i Umeå kommun i Ångermanland och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde. Sjön är 3,5 meter djup, har en yta på 1,28 kvadratkilometer och befinner sig 20 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Ängerån. Vid provfiske har abborre, gers, gädda och mört fångats i sjön.

Östervadet (Q17518035)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Östervadet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde. Sjön har en area på 0,0986 kvadratkilometer och ligger 0 meter över havet.

Övre Håltjärnen (Q17518037)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Övre Håltjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Hörnån (Q5964711)
item type: å
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hörnån är en liten skogsälv i norra Ångermanland och södra Västerbotten, cirka 70 kilometer lång. Ån rinner upp kring Pålvattsliden i den östligaste delen av Bjurholms kommun i Västerbotten.

Abborrtjärnen (Q16487817)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Abborrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnåns huvudavrinningsområde.

Abborrtjärnen (Q16488442)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Abborrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Abborrtjärnen (Q16488479)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Abborrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0317 kvadratkilometer och ligger 147,9 meter över havet.

Aldertjärnen (Q16496125)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Aldertjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde.

Allmanängsjön (Q16496312)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Allmanängsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Asptjärnen (Q16497337)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Asptjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

Bastugraven (Q16498404)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bastugraven är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,115 kvadratkilometer och ligger 0,9 meter över havet. Bastugraven ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Bjännträsket (Q16502446)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bjännträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön är 12 meter djup, har en yta på 0,252 kvadratkilometer och är belägen 218 meter över havet. Vid provfiske har abborre, gers, gädda och lake fångats i sjön.

Bomyrsjön (Q16503861)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bomyrsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Bredträsket (Q16505403)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bredträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,337 kvadratkilometer och ligger 44 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Gårdtjärnbäcken.

Brännfjärden (Q16505797)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Brännfjärden är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,243 kvadratkilometer och ligger 2 meter över havet. Brännfjärden ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Bulltjärnen (Q16506116)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bulltjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön är 3,5 meter djup, har en yta på 0,0542 kvadratkilometer och är belägen 118 meter över havet.

Degermyrtjärnen (Q17517664)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Degermyrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde.

Degersjön (Q17517665)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Degersjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,19 kvadratkilometer och ligger 11 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Lakabäcken.

Degersjötjärnen (Q17517670)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Degersjötjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Degertjärnen (Q17517671)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Degertjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Dövlarskroken (Q17517675)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Döv-Larskroken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Döv-Larskroken ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Stor-Fanasjön (Q17517676)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Fanasjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,0554 kvadratkilometer och ligger 5,9 meter över havet.

Lill-Fanasjön (Q17517677)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Fanasjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Fjädertjärnen (Q17517683)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fjädertjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

Flaggdikena (Q17517684)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Flaggdikena är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde.

Furunässjön (Q17517685)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Furunässjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,372 kvadratkilometer och ligger 250,1 meter över havet. Furunässjön ligger i Sävarån Natura 2000-område. Sjön avvattnas av vattendraget Hålvattsbäcken. Vid provfiske har bland annat abborre, gädda, lake och mört fångats i sjön. Vid sjön ligger Björnkälen, ett nybygge anlagt 1789. Det hörde ursprungligen till Degerfors socken men överfördes 1939 till Umeå socken. Gården används av EFS som lägergård.

Fäbodtjärnen (Q17517688)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fäbodtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Fäbodtjärnen (Q17517690)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fäbodtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde.

Fäbodtjärnen (Q17517691)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fäbodtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0359 kvadratkilometer och ligger 142 meter över havet.

Fällmyrtjärnen (Q17517693)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fällmyrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde.

Fälltjärnarna (Q17517694)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sör-Fälltjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0211 kvadratkilometer och ligger 160,2 meter över havet.

Fälltjärnarna (Q17517695)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nörd-Fälltjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0252 kvadratkilometer och ligger 161,1 meter över havet.

Gladvattstjärnen (Q17517699)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gladvattstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0631 kvadratkilometer och ligger 253,3 meter över havet.

Granträsket (Q17517701)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Granträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0892 kvadratkilometer och ligger 61,9 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Pålböleån.

Granträsktjärnen (Q17517702)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Granträsktjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0654 kvadratkilometer och ligger 67,9 meter över havet.

Gräftsjön (Q17517703)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gräftsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde. Sjön har en area på 0,0673 kvadratkilometer och ligger 9,1 meter över havet.

Gränssjön (Q17517704)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gränsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

Gålbergstjärnen (Q17517706)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gålbergstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Gåstjärnen (Q17517707)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gåstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde.

Gärssjön (Q17517709)
item type: insjö / sjövattenförekomst
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gärssjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,453 kvadratkilometer och ligger 175 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Gärssjöbäcken. Vid provfiske har bland annat abborre, gers, gädda och mört fångats i sjön.

Halörsgraven (Q17517711)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Halörsgraven är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,0612 kvadratkilometer och ligger 2,4 meter över havet. Halörsgraven ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

Hammarsjön (Q17517712)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hammarsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,065 kvadratkilometer och ligger 245 meter över havet.

Hammarsjötjärnen (Q17517713)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hammarsjötjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Bölesholmarna (Q10438708)
item type: park
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bölesholmarna, som ligger något uppströms Gamla bron över Ume älv i centrala Umeå, består av holmarna Gröna oxen och Grytan – ursprungligen kallade Stora och Lilla Bölesören – som är inbördes förbundna med broar. Båda holmarna nås via gång-/cykelbroar från stadsdelen Böleäng på Tegssidan av älven. I juni 2016 beslutade Umeå kommun att bygga en hängbro – Lundabron – mellan Bölesholmarna och Strandpromenaden vid Lundåkern på norra älvsstranden. Bygget startade hösten 2016 och blev klart tre år senare.

Mariehemsängarna (Q10577328)
item type: park
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mariehemsängarna är ett grönområde i Umeå, beläget mellan Mariehem och Stadsliden. Området karaktäriseras av stora gräsmattor. Genom parken rinner en liten å med några dammar som brukar hysa svanar och änder på sommaren. Här finns också Mariehems SK:s hemmaplan MSK Arena.

Stadsliden (Q10677189)
item type: park
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stadsliden är ett stort grönområde centralt i Umeå. I folkmun kallas det oftast för Gammliaskogen, på grund av närheten till Gammliaområdet. Området, som avsattes som parkmark 1974, upptar cirka 1,6 kvadratkilometer och består till största delen av granskog. Området genomkorsas av ett antal motionsspår (från 1,9 till 10 km).

Trädgård i norr (Q10705537)
item type: park
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Trädgård i norr var mellan 1987 och 2011 en park i centrala Umeå. Den låg som en avlång remsa mellan Västra Strandgatan och Umeälven, och hade samma utbredning i väst-östlig riktning som Rådhusparken på andra sidan om Västra Strandgatan. Parken genomkorsades av strandpromenaden, som går från småbåtshamnen på Lundåkern i väster till Sofiehem i öster. Trädgård i norr var den mest besökta parken i Umeå under sin tid.

Bredskär (Q28471273)
item type: ö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bredskär är en ö strax utanför Obbolaön i Umeå kommun där det 1781–1984 fanns en lotsstation för sjöfart till och från Umeå hamn samt 1964–1997 en försvarsanläggning för kustartilleriet. Ön är 800 meter lång och 500 meter bred och skiljs från Obbolaön genom det knappt 200 meter breda Bredskärssund. Idag finns endast fritidshus på ön.

Obbolaön (Q3658004)
item type: ö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Obbolaön är en 23 kvadratkilometer stor ö i Umeälven, just vid dess utlopp i havet. Ön ligger i Umeå kommun, någon mil söder om Umeå.

Klabböle kraftverk (Q16388354)
item type: museum / vattenkraftverk
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Klabböle kraftverk var ett vattenkraftverk i Umeå som togs i drift 1899 och levererade ström fram till 1958. Kraftverket är idag ett museum beläget på Umeälvens södra sida nedanför Klabböle by, cirka 7 kilometer uppströms från Umeå.

Anstalten Umeå (Q10413017)
item type: fängelse / byggnad
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Anstalten Umeå är en kriminalvårdsanstalt av säkerhetsklass 2 som ligger i utkanten av centrala Umeå.

Bagare Thillmans gård (Q10424658)
item type: byggnad / samling av byggnader
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bagare Thillmans gård är ett trähus beläget Väst på stan i Umeå. Det är en av få träbyggnader som undkom stadsbranden i Umeå 1888, kanske tack vare sitt gynnsamma läge strax väster om Renmarksbäcken.

Bågenhusen (Q10438590)
item type: byggnad
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bågenhusen är två byggnader som kantar Järnvägstorget utanför Umeå C i Umeå.

Häktet Umeå (Q10531331)
item type: byggnad
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Häktet Umeå är ett häkte som ryms i samma byggnad som polishuset på Ridvägen, mellan stadsdelen Västerslätt och Väst på stan i Umeå. Häktet byggdes efter den nya integritetsprincipen, där de intagna skulle ha tillgång till toalett i sina respektive celler. Häktet har fått skarp kritik när det enligt uppgift skall ha varit toalettdörrarna som möjliggjort för tre intagna att ta livet av sig själva genom hängning. Under 2006 pågick en tvist om hyreskostnaderna för de nuvarande lokalerna, och Kriminalvårdens tillförornade fastighetschef "hotade" med att flytta ut häktet till anstalten på Ersboda.

Utopia (galleria) (Q10550358)
item type: byggnad
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Utopia, tidigare Kungspassagen, är en galleria i centrala Umeå. Den är belägen mellan Vasaplan och Kungsgatan, har totalt tre entréer och inrymmer totalt 60 butiker.

Lars Färgares gård (Q10554438)
item type: byggnad
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lars Färgares gård på Gammliaområdet i Umeå är en av få träbyggnader som undkom stadsbranden i Umeå 1888 – främst tack vare sitt läge strax väster om Renmarksbäcken i ett område som på sin tid kallades Trångsund.

Sagagallerian (Q10660014)
item type: byggnad
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sagagallerian är en galleria i centrala Umeå, i huvudsak belägen längs Götgatan men med kortsidan mot Skolgatan och Renmarkstorget.

Up2 (Q10709812)
item type: byggnad
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Up2 var en galleria i centrala Umeå. I gallerian fanns bland andra Scorett, Monki och Apoteket. Totalt inhyste lokalen 14 butiker. Under sommaren 2009 etablerade sig Only, Tiger, och Monki i gallerian. Under 2008 slogs två butiksytor ihop och klädbutiken The Store blev nästan dubbelt så stor. I slutet av 2010 bytte samma butik namn till Nollnitti.

Norrmjöle (Q732164)
item type: tätort i Sverige / småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norrmjöle är en tätort (före 2015 småort) i Hörnefors socken i Umeå kommun belägen 22 km söderut ifrån centrala Umeå, vid Norrmjöleån.

Djupviken (Q1808680)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Djupviken är en småort i sydvästra delen av Umeå kommun. Djupviken ligger strax öster om Norrmjöle och söder om Kläppsjön.

Håkmark (Q1917702)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Håkmark är en ort i Umeå kommun belägen sydöst om tätorten Hissjö, cirka 1 mil norr om centrala Umeå. SCB har för bebyggelsen i orten avgränsat en småort namnsatt till Håkmark och Ostibyn

Klabböle (Q1952801)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Klabböle är en småort strax utanför Umeå, belägen på den södra sidan av Umeälven. Tillsammans med Nerbyn utgör Klabböle den by som benämns Klabböle.

Kåddis (Q2026147)
item type: småort / grupp av bebodda platser
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kåddis är en ort i Umeå kommun som ligger vid den norra stranden av Umeälven cirka fem kilometer nordväst om Umeå, söder om E12, mellan Baggböle och Brännland. Från 2015 avgränsar SCB här två småorter.

Rödåsel (Q2091049)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rödåsel är en småort i Umeå kommun som ligger strax söder om Rödåns utlopp i Vindelälven. De närmaste tätorterna är Tavelsjö (10 km), Vindeln (21 km), Vännäs (26 km) och Umeå (38 km). Invånarantalet ligger kring 140 personer. Länsväg 363 passerar utanför byn. Rödåsel ingår i Rödåbygden.

website: http://www.rodabygden.se

Rödånäs (Q2118804)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rödånäs är en småort i Umeå kommun. Orten ligger norr om Rödåsel, invid länsväg 363, ungefär 3,5 mil norr om Umeå. Rödånäs ingår i Rödåbygden.

Bösta (Q2124608)
item type: samhälle / småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bösta är en ort söder om Yttersjö cirka 15 km sydväst om Umeå i Umeå kommun. SCB avgränsade till 2010 en småort för en bebyggelse två kilometer norr om Bösta som namnsattes till Bösta. Denna norra bebyggelse hade 2010 vuxit samman med och bildat tätorten Yttersjö.

Ansmark (Q2249353)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ansmark är en småort i Umeå kommun i Västerbottens län.

Ström (Q2254896)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ström är en småort i södra delen av Umeå kommun. Ström ligger drygt en mil söder om Umeå, söder om tätorten Stöcke och norr om småorten Strömbäck.

Trehörningen (Q2277097)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Trehörningen är en ort i Umeå kommun belägen norr om sjön Trehörningen. SCB har för bebyggelsen i västra delen av orten avgränsat en småort namnsatt till Trehörningen (västra delen). Vid småortsavgränsningen 2015 återfanns färre än 50 invånare inom småorten som därmed upplöstes.

Sand (Q2279105)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sand är en småort i Umeå kommun. Orten ligger cirka 7 kilometer söder om Umeå centrum.

Haddingen (Q2331159)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Haddingen är en småort i Umeå kommun. Haddingen ligger längs med länsväg 363 strax söder om Tavelsjön, cirka två mil norr om Umeå.

Själafjärden (Q2355455)
item type: småort / grupp av bebodda platser
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Själafjärden är en ort i Umeå kommun, Västerbottens län, sydväst om Obbola och omkring sjön Själafjärden. Från 2015 avgränsar SCB här två småorter. Mellan 1995 och 2015 utgjorde området en småort.

Nerbyn (Q2360738)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nerbyn är en småort i Umeå kommun. Orten ligger väster om Umeå och omedelbart öster om Klabböle. Båda småorterna Nerbyn och Klabböle benämns vanligen gemensamt som byn Klabböle. Nerbyn är vidare den äldsta delen av byn Klabböle.

Svedjan (Q2405479)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svedjan är en småort i södra delen av Umeå kommun. Svedjan ligger vid Stöcksjön, nordöst om småorten Sjömyran, närmare en mil sydväst om Umeå.

Hörneå (Q2418358)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hörneå (tidigare "Becken" och "Bäcken") är en by och tidigare småort i Umeå kommun i Västerbottens län. Byn ligger vid Hörnefors ungefär 35 kilometer söder om Umeå. 2015 förändrade SCB definitionen för småorter, varvid Hörneå visade sig inte längre uppfylla dessa krav.

Kassjö (Q2439481)
item type: tätort i Sverige / småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kassjö är en bebyggelse i Umeå kommun. SCB avgränsade Kassjö till en småort från 1990 till 2020. Vid avgränsningen 2020 klassades bebyggelsen som sammanväxt med den i småorten Mariagården och klassades som en tätort.

Sjömyran en het gebied ten oosten van Stöcksjön (Q2465891)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sjömyran och Svedjan var en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Umeå kommun, Västerbottens län. Småorten omfattade bebyggelse utmed den södra och östra stranden av sjön Stöcksjön. Småorten hette från början Sjömyran och område öster om Stöcksjön, men bytte till detta namn vid 2010 års avgränsning av de svenska småorterna. Från 2015 räknas området till tätorten Stöcksjö.

Skravelsjö (Q2466742)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skravelsjö är en småort i Umeå kommun belägen söder om Umeå.

Strömbäck (Q2615729)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Strömbäck är en mindre ort, belägen vid havet cirka 18 km söder om Umeå. Orten är främst känd för sin folkhögskola.

Kroklandet (Q2677063)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kroklandet är en bebyggelse och halvö söder om tätorten Holmsund, nästan 2 mil söder om Umeå. För bebyggelsen på östra sidan av halvön avgränsade SCB före 2015 en småort namnsatt till Kroklandet östra. Från 2015 räknas denna som en del av tätorten Holmsund.

Bodbyn (Q2680350)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bodbyn är en småort i Sävars socken i Umeå kommun, 23 kilometer norr om Umeå och 14 kilometer från Sävar. Bodbyn ligger vid Täfteån. Till Bodbyn räknas ofta byarna Växtholm, Degerbyn, Nybyn, Storliden, Fjäderbäck, Grundbäck samt Åkerbäck.

Norrbyn (Q2739447)
item type: tätort i Sverige / småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norrbyn är en by i Hörnefors socken i Umeå kommun vid kusten av Bottenviken. Det är en gammal fiskeby 4 mil söder om Umeå i nordöstra Ångermanland. Norrbyn är en del av Hörnefors socken, men var före 1914 en del av Nordmalings socken och kommun.

Brattby (Q5578882)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Brattby är en ort i västra delen av Umeå kommun, Västerbottens län. SCB har för bebyggelsen i södra delen av orten avgränsat en småort som namnsatts till Brattby (södra delen). Brattby ligger omkring 5 kilometer öster om tätorten Vännäsby och direkt väster om småorten Gubböle, ca 20 km nordväst om centrala Umeå.

Degernäs (Q10467705)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Degernäs är en småort i Umeå kommun, omkring 5 kilometer söder om centrala Umeå.

Gubböle (Q10510209)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gubböle är en småort i Umeå kommun i Västerbottens län, vid E12 18 kilometer från Umeå i riktning mot Vännäs.

Bjännsjön (Q16912332)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bjännsjön är en småort i Umeå kommun, Västerbottens län. Orten är belägen vid Bjännsjöns södra strand drygt en mil väster om Umeå. Fram till slutet av 1990-talet användes den äldre benämningen av byn, Bjensjö, som är en sammansättning av orden björn och sjö = Björnsjö.

Brännland (Q18287353)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Brännland (södra delen) var en av SCB avgränsad och namngiven småort i Umeå kommun. Småorten omfattar bebyggelse sydost om centrala Brännland. Området växte 2015 samman med tätorten Brännland.

Dingnäset (Q18288102)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Dingnäset är en småort i Umeå kommun. Orten ligger direkt nordväst om Degernäs, cirka 6 kilometer söder om centrala Umeå.

Innersjö and Mellansvartbäck (Q18290947)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Innersjö och Mellansvartbäck är en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Umeå kommun. Småorten omfattar bebyggelse i Innersjö och Mellansvartbäck belägna vid nordvästra hörnet av Bjännsjön nästan 1,5 mil väster om Umeå.

Sjömyran (Q18332558)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sjömyran är en småort i södra delen av Umeå kommun. Sjömyran ligger vid Stöcksjön, väster om småorten Svedjan, närmare en mil sydväst om Umeå.

Sörmjöle havsbad (west part) (Q18333794)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sörmjöle havsbad (västra delen) var en av SCB avgränsad och namnsatt småort i sydvästra delen av Umeå kommun. Småorten omfattade bebyggelser sydväst om Sörmjöle, drygt två mil sydväst om Umeå. från 2015 räknas området som en del av tätorten Brännäset.

Sörmjöle havsbad (east part) (Q18333795)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sörmjöle havsbad (östra delen) är en av SCB avgränsad och namnsatt småort i sydvästra delen av Umeå kommun. Småorten omfattar bebyggelse sydost om Sörmjöle, drygt två mil sydväst om Umeå.

Tuppliden (Q18334196)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tuppliden är en småort i sydvästra delen av Umeå kommun. Tuppliden ligger väster om Skravelsjö, nästan en mil sydväst om Umeå.

Vitskär (Q18334742)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vitskär är en småort i södra delen av Umeå kommun. Vitskär ligger längst ut på Obbolaön, söder om Obbola, närmare 2 mil söder om Umeå.

Sävar södra (Q26212283)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sävar södra var 2010-2015 en av SCB avgränsad och namnsatt småort som omfattade bebyggelse i södra delen av orten Sävar i Umeå kommun. Vid 2015 års avgränsning klassades den som en del av tätorten Sävar.

Röbäck södra (Q26233491)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Röbäck södra var 2010-2015 en av SCB avgränsad och namnsatt småort som omfattade bebyggelse i södra delen av orten Röbäck i Umeå kommun. Vid 2015 års avgränsning klassades den som en del av tätorten Röbäck.

Pålböle (Q31898318)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Pålböle är en by, sedan 2015 klassad som en småort, i Sävars distrikt (Sävars socken) i Umeå kommun, Västerbottens län (Västerbotten). Byn ligger vid Länsväg 695, på östra sidan av Sävarån, ca två kilometer norr om centrala Sävar. Söder om byn har Pålböleån sitt utlopp i Sävarån.

Karlsborg (Q33111682)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Karlsborg är en bebyggelse öster om Holmsund vid kusten i Umeå kommun. Från 2015 avgränsar SCB här en småort.

Hamnskär (Q33111684)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hamnskär är en bebyggelse söder om Hörnefors längst ut på udden med samma namn i Hörnefors socken i Umeå kommun. 2015 avgränsade SCB här en småort. Före 2015 och återigen från 2020 räknades orten som en del av tätorten Hörnefors.

Västersidan (Q33111686)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västersidan är en bebyggelse sydost om Stöcksjön och sydväst om tätorten Umeå i Umeå kommun. Mellan 2015 och 2020 avgränsade SCB här en småort. Vid avgränsningen 2020 klassades bebyggelsen som sammanväxt och del av tätorten Stöcke.

Holmsunds socken (Q10525342)
item type: socken
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmsunds socken är ett område i Västerbotten som sedan 1974 är en del av Umeå kommun och motsvarar från 2016 Holmsunds distrikt. Beteckningen Holmsunds socken som ett samlingsbegrepp för församlingen, jordboksocknen och landskommunen användes före 1947 brett av uppslagsverk och i officiella skrivningar och används fortfarande i begränsad omfattning av museer och myndigheter dock saknas ATA-kod varför beteckningen inte är fullt officiellt erkänd. När Holmsund blev köping 1947 kom också bruket av begreppet "socken" för området ur bruk och denna benämning på området har heller ingen förankring bland dem som bor där.

Holmöns socken (Q10525359)
item type: socken
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmöns socken i Västerbotten ingår sedan 1974 i Umeå kommun och motsvarar från 2016 Holmöns distrikt.

Hörnefors socken (Q10532614)
item type: socken
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hörnefors socken i Ångermanland och Västerbotten ingår sedan 1974 i Umeå kommun och motsvarar från 2016 Hörnefors distrikt och även en kommundel..

Sävars socken (Q10688240)
item type: socken
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sävars socken i Västerbotten ingår sedan 1974 i Umeå kommun och motsvarar från 2016 Sävars distrikt.

Holmsund (Q21595813)
item type: Sveriges distrikt
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmsunds distrikt är ett distrikt i Umeå kommun och Västerbottens län. Distriktet ligger omkring Holmsund och Obbola i södra Västerbotten.

Holmön (Q21595814)
item type: Sveriges distrikt
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmöns distrikt är ett distrikt i Umeå kommun och Västerbottens län. Distriktet omfattar Holmöarna i södra Västerbotten och är landskapets såväl som länets befolkningsmässigt minsta distrikt.

Hörnefors (Q21595815)
item type: Sveriges distrikt
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hörnefors distrikt är ett distrikt i Umeå kommun och Västerbottens län. Distriktet ligger omkring Hörnefors i södra Västerbotten. En del av distriktet (området kring Norrbyn) ligger i Ångermanland.

Sävar (Q21595832)
item type: Sveriges distrikt
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sävars distrikt är ett distrikt i Umeå kommun och Västerbottens län. Distriktet ligger omkring Sävar i södra Västerbotten.

Tavelsjö (Q21595833)
item type: Sveriges distrikt
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tavelsjö distrikt är ett distrikt i Umeå kommun och Västerbottens län. Distriktet ligger omkring Tavelsjö i södra Västerbotten.

Umeå landsdistrikt (Q21595836)
item type: Sveriges distrikt
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå landsdistrikt är ett distrikt i Umeå kommun och Västerbottens län. Distriktet omfattar stadsdelarna Grisbacka, Backen och Umedalen samt ett område nordväst om Umeå i södra Västerbotten.

Umeå Maria (Q21595837)
item type: Sveriges distrikt
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå Maria distrikt är ett distrikt i Umeå kommun och Västerbottens län. Distriktet omfattar de östra delarna av tätorten Umeå (stadsdelarna Mariehem, Marieberg, Mariedal, Mariestrand, Marielund och Nydalahöjd samt ett område österut kring byn Anumark i södra Västerbotten.

Umeå stadsdistrikt (Q21595838)
item type: Sveriges distrikt
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå stadsdistrikt är ett distrikt i Umeå kommun och Västerbottens län. Distriktet som befolkningsmässigt är Norrlands största omfattar de centrala delarna av tätorten Umeå samt ett område norrut kring tätorten Ersmark i södra Västerbotten.

Fällforsån (Q33111689)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fällforsån är en by, sedan 2015 klassad som en småort, i Umeå stadsdistrikt i Umeå kommun, Västerbottens län (Västerbotten). Byn ligger vid Länsväg 364 och vattendraget Fällforsån, ca 13 kilometer norrut från centrala Umeå.

Sillviken (Q33111694)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sillviken är en by, sedan 2015 klassad som en småort, i Ålidhems distrikt i Umeå kommun, Västerbottens län (Västerbotten). Byn ligger vid Norra Kvarken (Yttre Täftefjärden), ca 16 kilometer åt sydöst från centrala Umeå.

Norrfors (Q33111697)
item type: samhälle / småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norrfors är en by i Umeå kommun, cirka 15 kilometer väster om Umeå. Från 2015 avgränsar SCB här en småort.

Fäbodåkern (Q33111703)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fäbodåkern är en by, sedan 2015 klassad som en småort, i Umeå stadsdistrikt i Umeå kommun, Västerbottens län (Västerbotten). Byn ligger vid Länsväg 364 och Fällforsån, ca 11 kilometer norrut från centrala Umeå.

Mariagården (Q33111705)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mariagården är en bebyggelse nordost om Kassjö och Kassjön i Umeå kommun. Vid 2015 års småortsavgränsning klassade SCB här en småort. Vid avgränsningen 2020 klassades bebyggelsen som sammanväxt med den i småorten Kassjö och denna småort avregisteraes.

Flurkmark västra (Q33111718)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Flurkmark västra är en bebyggelse i Umeå kommun i Västerbotten. Bebyggelsen räknades av SCB till 2015 som en del av tätorten Flurkmark för att 2015 klassas som en separat småort.

Holmön (Q33111720)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmön (Västerbottniska Höḷmöʸn) är en by på ön med samma namn i Norra Kvarken. För bebyggelsen har SCB under perioden 1990-2000 här avgränsat en småort. Från 2015 avgränsas här åter en småort, som nu även omfattar bebyggelsen i de centrala delarna av ön.

Hässningberget (Q10531839)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hässningberget är sedan 2006 ett naturreservat i Västerbottens län mellan Klabböle och Skravelsjö, 6 km sydväst om centrala Umeå. Naturreservatet är 95 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Lillträsket (Q17517813)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0611 kvadratkilometer och ligger 112 meter över havet.

Mickelträsk (Q112299489)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mickelträsk är en by i Tavelsjö distrikt (Umeå socken) i Umeå kommun, Västerbottens län (Västerbotten). Byn ligger vid länsväg 364 nordväst om sjön Mickelsträsket, cirka 40 kilometer norrut från Umeå.

Lill-Isklinttjärnen (Q17587037)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Isklinttjärnen är en sjö i Vindelns kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0302 kvadratkilometer och ligger 272,5 meter över havet. Lill-Isklinttjärnen ligger i Isklinten Natura 2000-område.

Inre-Hundtjärnen (Q17517748)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Inre-Hundtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

Örefjärden-Snöanskärgården (Q30174109)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Örefjärden-Snöanskärgården är ett naturreservat i Nordmalings kommun och Umeå kommun i Västerbottens län.

Ytterboda (Q112299471)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ytterboda är en bebyggelse öster om Täfteå och Umeå i Umeå kommun. Vid 2020 års småortsavgränsning klassade SCB här en småort.

Umeå city fire (Q10677138)
item type: stadsbrand
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stadsbranden i Umeå, den 25 juni 1888 – samma dag som Sundsvallsbranden – ödelade nästan hela den lilla trästaden Umeå. Samma dag brann även stora delar av Lilla Edet.

Umeå University School of Restaurant and Culinary Arts (Q10651272)
item type: akademisk institution
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Restauranghögskolan i Umeå har rötter i det 1996 startade Gastronomiprogrammet. År 2002 blev Restauranghögskolan en egen enhet vid Umeå universitet. Den 1 januari 2020 slås Restauranghögskolan samman med Institutionen för kostvetenskap till den nya Institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

website: http://www.rh.umu.se/

Storgatan (Q10681271)
item type: gata
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storgatan är en av Umeå stads längsta gator, cirka 4 kilometer lång. Storgatan binder samman de centrala områdena på norra stranden av Umeälven. Sträckningen är från den gamla stadsgränsen vid Tvärån i väster till Umeå östra station vid Norrlands universitetssjukhus i öster. Vid Tvärån förlängs Storgatan av Backenvägen som i sin tur sammanbinder de västra stadsdelarna Grubbe, Grisbacka och Backen.

Västibyn (Q2588763)
item type: tätort i Sverige
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västibyn var en av SCB avgränsad och namnsatt tätort i Umeå kommun 30 km nordväst om Umeå. Orten omfattade bebyggelse i Västibyn som utgör västra delen av orten Tavelsjö. 2015 sammanväxte området med tätorten Tavelsjö

National CBRN Defence Centre (Q10700597)
item type: försvarsmaktsgemensamt förband / CBRN-förband
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) är Sveriges försvarsmaktsgemensamma centrum för CBRN-krigföring inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1953. Förbandsledningen är förlagd i Umeå garnison i Umeå.

website: https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/totalforsvarets-skyddscentrum/, https://www.forsvarsmakten.se/en/about/organisation/training-units-schools-and-centres/national-cbrn-defence-centre-skyddc/

Västerbotten Regiment (Q7944387)
item type: infantry regiment
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västerbottens regemente (I 20/Fo 61) var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1624–2000. Förbandsledningen var förlagd i Umeå garnison i Umeå.

This item might be defunct. The English Wikipedia article is in these categories: Disbanded units and formations of Sweden
Umeå District Court (Q10709206)
item type: tingsrätt
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå tingsrätt är en tingsrätt i Västerbottens län med kansli i Umeå. Tingsrättens domkrets omfattar kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Tingsrätten med dess domkrets ingår i domkretsen för Hovrätten för Övre Norrland.

website: http://www.umeatingsratt.domstol.se/

Umeå School of Business (Q1228854)
item type: högskola
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Handelshögskolan vid Umeå universitet (engelska Umeå School of Business, Economics and Statistics, USBE), grundades år 1989. Handelshögskolan är en del av Umeå universitet.

website: http://www.usbe.umu.se

3D π (Q96238009)
item type: skulptur
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

3D π är ett verk av den svenska konstnären Eva Löfdahl som förenar en Karl Johanssvamp och en pappersrulle till den matematiska symbolen pi: π.

Odelsgutt (Q102442358)
item type: skulptur

website: https://umealvdal.se/upplev/odelsgutt/

Umeå Garrison (Q10709185)
item type: garnison
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå garnison är en garnison inom svenska Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1900. Garnisonen ligger vid Hissjövägen där europavägen E12 möter riksväg 92 och länsväg 363 i Umeå.

Gamla lasarettet, Umeå (Q26253128)
item type: samling av byggnader / former hospital
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gamla lasarettet på Storgatan 28, kvarteret Sandåkern 3, "väst på stan" i Umeå är en av Umeås äldsta byggnader, och ett av landets äldsta bevarade lasarettshus, ursprungligen uppfört 1785.

Svea (Q106470237)
item type: biograf

Street address: Kungsgatan 47B (from Wikidata)

Miklagård (Q108878480)
item type: biograf

Street address: Skolgatan 59 (from Wikidata)

Uman (Q109411298)
item type: biograf

Street address: Kungsgatan 54 (from Wikidata)

Spegeln (Q109411990)
item type: biograf

Street address: Storgatan 50C (from Wikidata)

Röda Kvarn (Q109413034)
item type: biograf

Street address: Kungsgatan 58 (from Wikidata)

Odéon (Q109414578)
item type: biograf

Street address: Storgatan 40 (from Wikidata)

Royal (Q109415571)
item type: biograf

Street address: Skolgatan 62 (from Wikidata)

Odéonbiografen (Q109585777)
item type: biograf
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Odéonbiografen, Umeå var en biograf i centrala Umeå. Biografen, som ritats av arkitekt Denis Sundberg, invigdes 1939 och revs 1991.

Umeå godsbangård (Q10709186)
item type: järnvägsstation
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå godsbangård är en godsbangård på Västerslätt i västra Umeå. Den ligger längs järnvägslinjen mellan Vännäs och Umeå. Bangården består av totalt 22 spår.

Skogsvallen IP, Sävar, outdoorgym (Q107391519)
item type: Utegym

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/utegym/skogsvallenipsavar.4.27a2de8b172da059ace217b.html

Hagaparken, outdoorgym (Q107391537)
item type: Utegym

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/utegym/hagaparken.4.19a41f3a17567e789efbad.html

Stadsliden, outdoorgym (Q107391541)
item type: Utegym

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/utegym/stadsliden.4.27a2de8b172da059ace2170.html

Varvsparken, outdoorgym (Q107391548)
item type: Utegym

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/utegym/varvsparken.4.19a41f3a17567e789efbd0.html

Campus Umeå Modul A, outdoorgym (Q107656895)
item type: Utegym

website: https://www.umu.se/nyheter/ett-nytt-utomhusgym-byggs-pa-campus-umea_9290957/

Campus Umeå Modul C, outdoorgym (Q107656909)
item type: Utegym

website: https://www.umu.se/nyheter/ett-nytt-utomhusgym-byggs-pa-campus-umea_9290957/

Varmbadhuset (Q106011038)
item type: badhus
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Varmbadhuset var ett badhus i Umeå på västra kyrkogatan. Badhuset var Umeås äldsta badhus och det byggdes 1894. Tomten tillhörde borgmästarvillan som är belägen precis bredvid och det var villans första ägare Albin Ahlstrand som lät inreda byggnaden som ett varmbadhus.

Arabiedungen, outdoorgym (Q107248525)
item type: Utegym

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/utegym/arabiedungen.4.27a2de8b172da059ace2139.html

Ersboda äventyrslekplats (Q107259289)
item type: Utegym

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/utegym/ersbodaaventyrslekplats.4.19a41f3a17567e789efb9b.html

Hedlundadungen, outdoorgym (Q107391513)
item type: Utegym

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/utegym/hedlundadungen.4.19a41f3a17567e789efbe8.html

Verkligheten (Q111430287)
item type: Galleri (konst)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Verkligheten, även kallat Galleri Verkligheten, är ett galleri för samtidskonst på Pilgatan 16 i Umeå. Galleriet bildades av en grupp konstnärer hösten 2001.

Street address: Pilgatan 16, Umeå (from Wikidata)

website: http://verkligheten.net

Hagaskolan F-9 (Q89198280)
item type: skolenhet

website: http://www.skola.umea.se/skolor/grundskolor/hagaskolan-f-9.html

Umeå träsliperi (Q10709208)
item type: byggnad
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå träsliperi var en industri för mekanisk pappersmassaframställning i Umeå som var i drift 1910–1954. Nu ingår de gamla industrilokalerna i Konstnärligt campus vid Umeå universitet och inrymmer bland annat inkubatorn Sliperiet, verkstäder och ett galleri för Konsthögskolans studenter.

Gamla Riksbankshuset, Umeå (Q26256989)
item type: byggnad
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gamla Riksbankshuset, även Televerkets hus, är en tegelbyggnad i hörnet av Storgatan och Vasagatan i kvarteret Höder i Umeå. Byggnaden uppfördes år 1900 efter ritningar av Fredrik Olaus Lindström för att fungera som kombinerad telegraf-, riksbanks- och postbyggnad.

Kärleksviken (Q32273724)
item type: badplats

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/badplatser/karleksvikennydalasjon.4.7d7d901172bb372c5d3b7b.html

public beach Bölesholmarna (Q106709374)
item type: badplats

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/badplatser/bolesholmarna.4.7d7d901172bb372c5d3b5a.html

Täfteå närbad (Q106709377)
item type: badplats

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/badplatser/tafteanarbad.4.7d7d901172bb372c5d3bf4.html

Tomterna (Q10699819)
item type: samhälle / småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tomterna är en by söder om samhället Sävar i Sävars socken i Umeå kommun, där nuvarande E4 skär Sävarån, och som följer västra sidan av ån nedströms cirka två kilometer. SCB avgränsade bebyggelse i norra delen av Tomterna som en småort med benämningen Tomterna (norra delen) år 1995 men sedan år 2000 har befolkningen inte nått upp till 50 personer och SCB avgränsar inte längre någon småort i området.

Västerbotten County Administrative Board (Q28804179)
item type: länsstyrelse / svensk statlig myndighet
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Länsstyrelsen i Västerbottens län är en statlig myndighet med kansli i Umeå. Länsstyrelsen ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, och har flera olika mål gällande regional utveckling. Länsstyrelsen i Västerbottens län har cirka 240 anställda.

Street address: Storgatan 71 B, 903 30 Umeå (from Wikidata)

website: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Lyckebo (Q112299412)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lyckebo är en bebyggelse söder om Tavelsjön i Umeå kommun. Vid 2020 års småortsavgränsning klassade SCB här en småort.

Holmöarnas naturreservat (Q89934621)
item type: naturreservat
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmöarnas naturreservat är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

Umeå harbour (Q10709187)
item type: hamn
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå hamn har under olika tidsepoker legat på olika platser beroende på landhöjning och centrum för Umeås verksamhet. Sedan 1919 är hamnen en uthamn belägen i Holmsund vid Umeälvens mynning i Kvarken. Hamnen är en av de 25 största i Sverige.

Ålidhem, outdoorgym (Q107248498)
item type: Utegym

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/utegym/alidhemutegymochfruktlund.4.6f09f76217563d7077c2e6.html

Bräntevägen, outdoor gym (Q107259161)
item type: Utegym

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/utegym/brantevagenholmsund.4.27a2de8b172da059ace215a.html

Obbola Östra (Q111030380)
item type: fyr

Admiralty number: C5891.2

Rovågern (Q10657385)
item type: ö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rovögern eller Rovågern är en långsmal ö cirka 16 kilometer sydöst om Umeå, och cirka 12 kilometer söder om Täfteå.

Själafjärden (Q28745819)
item type: insjö
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Själafjärden är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,143 kvadratkilometer och ligger 3,1 meter över havet. Den omges av ett bostadsområde som också kallas för Själafjärden.

Västerfjärden (Q10717907)
item type: fjärd
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västerfjärden är en fjärd i Bottniska viken, och den ena av Umeälvens mynningsarmar (den andra är Österfjärden).

Österfjärden (Q10727847)
item type: fjärd
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Österfjärden är en fjärd i Bottniska viken, och den ena av Umeälvens mynningsarmar (den andra är Västerfjärden).

public beach Stöcksjöbadet (Q49324890)
item type: badplats

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/badplatser/stocksjon.4.7d7d901172bb372c5d3bde.html

Lövösundet, public beach (Q106709376)
item type: badplats

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/badplatser/lovosundetholmsund.4.7d7d901172bb372c5d3b91.html

Tomtebobadet (Q106712127)
item type: badplats

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/badplatser/tomtebobadetnydalasjon.4.7d7d901172bb372c5d3be9.html

Vitskärsudden, public beach (Q106997501)
item type: badplats

website: https://visitumea.se/sv/havsbad-Umea

Vitskärssudden (Q107015183)
item type: badplats

website: https://visitumea.se/sv/havsbad-Umea

Verkholmen (Q112299511)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Verkhomen är en bebyggelse vid östra stranden av Täftefjärden öster om Umeå i Umeå kommun. Vid 2020 års småortsavgränsning klassade SCB här en småort.

Stor-Hällskär och Rävskär (Q112299552)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Hällskär och Rävskär är en bebyggelse vid sydvästra delen av Obbolaön sydväst om Obbola och Holmsund i Umeå kommun. Vid 2020 års småortsavgränsning klassade SCB här en småort.

Kläppen (Q112299685)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kläppen är en sammanhängande bebyggelse i Tegs distrikt (Umeå socken) i Umeå kommun, Västerbottens län (Västerbotten). Bebyggelsen omfattar bland annat Stöcksjö skola och ligger vid Europaväg 4, väster om Stöcksjön, nära tätorten Stöcksjö, cirka åtta kilometer åt sydväst från Umeå.

Battle of Hörnefors (Q3424817)
item type: slag
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Slaget vid Hörnefors var ett slag under finska kriget den 5 juli 1809 mellan Ryssland och Sverige. Slaget utkämpades vid bron över Hörnån i Hörnefors i sydligaste Västerbotten.

Åhedån (Q10726244)
item type: å
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Liten skogså i S Västerbotten, Umeå kn. Ca 20 km lång, flodområde cirka 60 km². Uppstår där Västerbäcken och Österbäcken rinner samman vid Bäcknäset på Kasamarksslätten, cirka 2 mil V om Umeå, mitt inne i byn Kasamark. Den rinner förbi byarna Bösta, Högskuru, Stugunäs och Åheden, innan den faller ut i Bottenviken i Mjölefjärden.

Norrbyskärs kyrksal (Q18292616)
item type: kyrka
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norrbyskärs kyrksal är en kyrkolokal som ingår i Hörnefors församling i Luleå stift, belägen på ön Norrbyskär söder om Hörnefors. Kyrksalen är inrymd på övervåningen i det gamla skolhuset.

Bettnessand, outdoorgym (Q107248559)
item type: Utegym

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/utegym/arabiedungen.4.27a2de8b172da059ace2139.html

Västermalmsparken, outdoor gym (Q107391606)
item type: Utegym

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/utegym/vastermalmsparkenhornefors.4.27a2de8b172da059ace2186.html

Anstalten Sörbyn (Q10689208)
item type: fängelse
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sörbyn är en öppen kriminalvårdsanstalt med 40 platser, belägen i Sörbyn 45 km söder om Umeå i Hörnefors kommundel. Anstalten öppnade 1945 och har hela tiden haft jord- och skogsbruk som huvudsaklig sysselsättning.

Mehällan (Q65612314)
item type: fyr

Admiralty number: C5918

Stenviken (Q112299586)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stenviken är en bebyggelse vid stranden till Östersjön öster om Hörnefors i Umeå kommun. Vid 2020 års småortsavgränsning klassade SCB här en småort.

Ängersjö (Q112299637)
item type: småort
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ängersjö är en by i Hörnefors distrikt (Hörnefors socken) i Umeå kommun, Västerbottens län (Ångermanland). Byn ligger väster om sjön Ängersjön (Östersjön), norr om Europaväg 4, cirka åtta kilometer västerut från tätorten Hörnefors.

Norrmjöle havsbad (Q32298840)
item type: badplats

website: https://visitumea.se/en/norrmjole-havsbad, https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/badplatser/norrmjolehavsbad.4.7d7d901172bb372c5d3ba7.html

public beach Megrundet Hörnefors (Q106712050)
item type: badplats

website: https://www.umea.se/upplevaochgora/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/badplatser/megrundethornefors.4.7d7d901172bb372c5d3b9c.html

public beach Brännäset Sörmjöle (Q106712057)
item type: badplats

website: https://visitumea.se/sv/havsbad-Umea

Snöans fyr (Q65613009)
item type: fyr

Admiralty number: C5919