Umeå kommun

Umeå kommun, Västerbotten County, Sweden
category: boundary — type: administrative — OSM: relation 935646
AB Bostaden (Q10397518)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

AB Bostaden är ett kommunägt allmännyttigt bostadsföretag i Umeå kommun som äger och förvaltar 15 000 lägenheter, vilket motsvarar runt 45 procent av hyresrätterna i kommunen. Bostaden är även störst i Umeå på studentbostäder. Bostaden hyr även ut lokaler för kommersiellt bruk.

 • node: Bostaden Kundcenter (OSM) 16 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bostaden Kundcenter
  office=estate_agent
  operator=AB Bostaden i Umeå (7 name matches)
  addr:city=Umeå
  addr:street=Östra Kyrkogatan
  addr:country=SE
  addr:postcode=90330
  contact:email=kundcenter@bostaden.umea.se
  contact:phone=+46 90 177700
  opening_hours=Mo-Th 09:00-12:00, 13:00-16:30; Fr 09:00-12:00, 13:00-15:00; PH off
  addr:housenumber=2
  contact:phone:opening_hours=Mo-Fr 09:00-15:00; PH off
  wikidata=Q10397518

  wikidata match: Q10397518
Kläppviken (Q17517762)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kläppviken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

 • way: Kläppviken (OSM) 13 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kläppviken (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517762

  wikidata match: Q17517762
Sandahöjd (Q7415942)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sandahöjd är en stadsdel i nordöstra Umeå. Sandahöjd ligger 4 km från stadskärnan, högt beläget på en nordlig utlöpare av Stadsliden, en ås nordost om centrala Umeå.

 • node: Sandahöjd (OSM) 40 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sandahöjd (5 name matches)
  is_in=Sandbacka,Umeå,Västerbotten,Sweden
  place=suburb
  admin_level=11
  wikidata=Q7415942

  wikidata match: Q7415942
Umedalens skulpturpark (Q2293110)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umedalens skulpturpark är en skulpturpark i det före detta sjukhusområdet på Umedalen i västra Umeå. Åren 1994 till 2012 arrangerades här vart annat år konstutställningen Umedalen Skulptur,

 • node: Umedalens skulpturpark (OSM) 368 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Umedalens skulpturpark (20 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://umedalenskulptur.org
  wikidata=Q2293110

  wikidata match: Q2293110
Stornorrfors (Q3499873)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stornorrfors är ett vattenkraftverk vid Norrforsen i Umeälven, knappt 15 km uppströms Umeå i Västerbotten. Det ägs av Vattenfall AB (74,15 %) och Umeå kommun (25,85 %) och togs i drift 1958. Det har fem turbiner med en sammanlagd effekt på 599,4 MW och är med det Sveriges näst största vattenkraftverk, efter Harsprånget i Lule älv. Sett till elproduktion är det dock störst, med en normal årsproduktion på närmare 2 300 GWh. Fallhöjden är 75 meter.

 • way: Stornorrfors (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Stornorrfors (11 name matches)
  power=plant (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  landuse=industrial
  operator=Vattenfall
  wikidata=Q3499873
  start_date=1958
  plant:method=water-storage
  plant:source=hydro (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  generator:type=francis_turbine
  operator:wikidata=Q157675
  operator:wikipedia=da:Vattenfall
  plant:output:electricity=599 MW

  wikidata match: Q3499873
Löjtnant Grahns gård (Q10572832)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Löjtnant Grahns gård i kvarteret Slöjdaren 2 är ett bostadshus i Umeå, beläget i korsningen mellan Storgatan och Hovrättsgatan i stadsdelen Väst på stan, som inte drabbades så svårt av stadsbranden 1888. Huset är byggnadsminne sedan 1980.

 • way: 37 Storgatan (OSM) exact location address match [show tags]
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:street=Storgatan
  addr:country=SE
  addr:housenumber=37
  wikidata=Q10572832

  wikidata match: Q10572832
Röbäcks kapell (Q10658799)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Röbäcks kapell är ett begravningskapell som ligger på Röbäcks kyrkogård i Umeå. Det tillhör Tegs församling i Luleå stift. Kapellet har plats för 100 personer.

 • way: Röbäcks kapell (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Röbäcks kapell (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=chapel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10658799
  denomination=lutheran

  wikidata match: Q10658799
Kniptjärnen (Q17517763)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kniptjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

 • way: Kniptjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kniptjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517763

  wikidata match: Q17517763
Kvännsjön (Q17517776)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kvännsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde.

 • way: Kvännsjön (OSM) 53 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kvännsjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517776

  wikidata match: Q17517776
Tegs kyrka (Q10691910)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tegs kyrka är en kyrkobyggnad i Umeå och ligger i närheten av Tegsbron där gamla E4 (numera länsväg 503) korsar Ume älv. Den tillhör Tegs församling i Luleå stift.

 • way: Tegs kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Tegs kyrka (3 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10691910
  denomination=lutheran

  wikidata match: Q10691910
Sävarån (Q1353890)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sävarån (umesamiska Saarejeänoe) är en skogsälv i mellersta och södra Västerbotten, i Skellefteå, Vindelns och Umeå kommuner. Längden är cirka 140 km och avrinningsområdet 1 161 km² (7 % vatten). SMHI-nr är 26. Medelvattenföringen är 14,0 m³/s. Sävarån rinner upp i Lossmenträsket, 261 m ö.h., 30 km söder om Norsjö, och flyter via Storsävarträsket och Lillsävarträsket förbi Botsmark och Bullmark ner förbi Sävar, för att därefter mynna i Sävarfjärden i Bottenviken. Sävarån är klassad som riksintresse och en del av ån är sedan 1998 skyddad i ett Natura 2000-område. Där nedre delen ingår i naturreservatet Nedre Sävarån.

 • way: Sävarån (OSM) 19 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sävarån (15 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1353890

  wikidata match: Q1353890
Tavelån (Q7689053)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tavelån är en kustå i södra Västerbotten, Umeå kommun. Ån är omkring 50 kilometer lång och har ett flodområde på omkring 370 km². Ån rinner upp i Tavelsjön och mynnar i naturreservatet Tavlefjärden, norr om Holmsund. Den passerar på sin väg mot havet byarna Kvarnfors, där vattnet passerar genom ett mindre kraftverk, Hissjö, Håkmark, Ersmark, Anumark och Innertavle.

 • way: Tavelån (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tavelån (14 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7689053
  wikipedia=sv:Tavelån

  wikidata match: Q7689053
Bäcksjön (Q10438440)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bäcksjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten som ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde. Sjön är 7 meter djup, har en yta på 2,13 kvadratkilometer och befinner sig 60 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Hjåggmarksbäcken. Vid provfiske har abborre, gers, gädda och mört fångats i sjön.

 • relation: Bäcksjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bäcksjön (4 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10438440

  wikidata match: Q10438440
Tvärån, Umeå kommun (Q10706810)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tvärån (ovanför Forslundagymnasiet Kullabäcken) är ett vänsterbiflöde till Umeälven som rinner upp i området kring Piparbölesjön cirka 10 km nordväst om Umeå.

 • way: Tvärån (OSM) 33 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tvärån (6 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10706810

  wikidata match: Q10706810
Yttersjö (Q513646)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Yttersjö är en tätort i Umeå kommun som ligger 16 km västsydväst om Umeå.

 • node: Yttersjö (OSM) 3.89 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Yttersjö (20 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8394
  wikidata=Q513646

  wikidata match: Q513646
Djäkneböle (Q687012)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Djäkneböle är en småort i Umeå kommun vid övre delen av Norrmjöleån.

 • node: Djäkneböle (OSM) 171 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Djäkneböle (9 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  created_by=Potlatch 0.7b
  wikidata=Q687012

  wikidata match: Q687012
Konstnärligt campus vid Umeå universitet (Q1792366)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Konstnärligt campus är ett tidigare industriområde vid Umeälven nära centrala Umeå som åren 2009–2011 byggts om för att inrymma ett flertal av Umeå universitets konstnärliga utbildningar, för att gynna framväxten av en kreativ miljö där arkitektur, design, konst och yrkesverksamhet kan mötas.

 • way: Konstnärligt campus (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Konstnärligt campus (2 name matches)
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1792366

  wikidata match: Q1792366
Flurkmark (Q1916789)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Flurkmark är en tätort i Umeå kommun i Västerbotten.

 • node: Flurkmark (OSM) 0.97 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Flurkmark (22 name matches)
  is_in=Umeå kommun;Västerbottens län;Sweden
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8174
  wikidata=Q1916789

  wikidata match: Q1916789
Baggböle (Q2753273)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Baggböle är en by i Umeå kommun, Västerbottens län, belägen vid en fors, Baggböleforsen, i Umeälven cirka 7 kilometer väster om Umeå centrum. Byn har rötter sedan medeltiden och är förklarad som av riksintresse för kulturmiljövården. Under 1800-talet präglades byn av verksamheten vid Baggböle sågverk, som gav upphov till ordet baggböleri.

 • node: Baggböle (OSM) 63 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Baggböle (16 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2753273

  wikidata match: Q2753273
Yttertavle (Q2786090)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Yttertavle är en småort i Umeå kommun, belägen vid Tavlefjärden cirka 3 km söder om stadsdelen Tomtebo och en knapp mil norr om tätorten Holmsund. Yttertavle är grannby med Innertavle. I Yttertavle drivs sedan 1986 familjeföretaget Yttertavle Ägg, Norrlands största anläggning med frigående höns.

 • node: Yttertavle (OSM) 1.96 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Yttertavle (14 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2786090

  wikidata match: Q2786090
Brännland (Q3283994)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Brännland är en mindre tätort i Umeå kommun, belägen vid E12 cirka tio kilometer väster om centrala Umeå.

 • node: Brännland (OSM) 2.53 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Brännland (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8140
  wikidata=Q3283994

  wikidata match: Q3283994
Gravmark (Q5598092)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gravmark är en småort i nordöstra delen av Umeå kommun. Gravmark ligger drygt 3 mil norr om Umeå.

 • node: Gravmark (OSM) 0.53 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Gravmark (14 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5598092

  wikidata match: Q5598092
Strömpilen (Q7626050)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Strömpilen är ett köpcentrum i Umeå med 21 butiker. Strömpilen ligger vid Ume älv och är relativt nybyggt. Delar av före detta Sofiehems träsliperi används förutom nytillkomna byggnader till affärslokaler. I januari 2010 öppnades leklandet Busplaneten, med en yta av 2 500 m² på Strömpilens övre våning.

 • way: Strömpilsplatsen (OSM) exact location identifier match [show tags]
  name=Strömpilsplatsen
  landuse=retail (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.strompilen.se/
  wikidata=Q7626050

  wikidata match: Q7626050
MVG-gallerian (Q10573295)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

MVG-gallerian, tidigare Victoriagallerian, är en galleria i centrala Umeå. I gallerian hittar man bland andra Teknikmagasinet, MQ och Tonka. Totalt inhyser lokalen 31 butiker fördelade på fyra våningar och är placerat mellan Rådhustorget och Renmarkstorget.

 • node: MVG (OSM) 71 m from Wikidata name match [show tags]
  name=MVG (2 name matches)
  shop=mall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://mvgumea.se/
  alt_name=MVG-gallerian (6 name matches)
  wikidata=Q10573295
  wikipedia=sv:MVG-gallerian

  wikidata match: Q10573295
Thulehuset, Umeå (Q10697343)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Thulehuset är en av Umeås högsta byggnader, beläget vid Tegsbrons norra fäste i korsningen Storgatan/Västra Esplanaden.

 • way: Thulehuset (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Thulehuset (5 name matches)
  roof:shape=flat
  building:part=yes
  roof:material=copper
  building:levels=12
  building:material=brick
  wikidata=Q10697343

  wikidata match: Q10697343
Umeå socken (Q10709197)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå socken i Västerbotten är sedan 1971 en del av Umeå kommun, från 2016 främst inom Umeå landsdistrikt, Tavelsjö distrikt och Tegs distrikt.

 • relation: Umeå kommun (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=2480
  name=Umeå kommun
  KNKOD=2480
  source=SCB
  KNBEF96=101337
  name:fi=Uumajan kunta
  name:sv=Umeå kommun
  ref:scb=2480
  KOD77_79=2480
  KOD80_82=2480
  KOD83_91=2480
  KOD92_94=2480
  KOD95_96=2480
  KOD97_97=2480
  KOD98_98=2480
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q507709
  wikipedia=sv:Umeå kommun
  LANDAREAKM=2316.50
  population=123405
  short_name=Umeå (17 name matches)
  admin_level=7
  official_name=Umeå kommun

  wikidata mismatch: Q507709
Kroksjö (Q18291396)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kroksjö är en småort i Umeå kommun. Orten ligger utmed länsväg 364 vid sjön Kroksjön, cirka 3 mil norr om Umeå.

 • node: Kroksjö (OSM) 0.51 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Kroksjö (14 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18291396

  wikidata match: Q18291396
Bastuskär (Q32222839)
 • way: Bastuskär (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Bastuskär (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q32222839

  wikidata match: Q32222839
Broparken (Q32228271)
 • way: Broparken (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Broparken (4 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/parkerochnatur/parker/broparken
  wikidata=Q10436119
  wikipedia=sv:Broparken, Umeå

  wikidata mismatch: Q10436119
Byklubben (Q32229685)
 • way: Byklubben (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Byklubben (4 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q32229685

  wikidata match: Q32229685
Grossgrunden (Q32242610)
 • relation: Grossgrunden (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grossgrunden (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q32242610

  wikidata match: Q32242610
Rävskär (Q49676146)
 • way: Rävskär (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Rävskär (3 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q49676146

  wikidata match: Q49676146
Rönnskär (Q49676389)
 • way: Rönnskär (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Rönnskär (2 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q49676389

  wikidata match: Q49676389
Holmsunds bibliotek (Q61751904)
 • node: Holmsunds bibliotek (OSM) 162 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Holmsunds bibliotek (1 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Holmsund
  addr:street=Frejavägen
  addr:postcode=91332
  addr:housenumber=17
  wikidata=Q61751904

  wikidata match: Q61751904
Ersmark (Q2439435)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ersmark är en tätort i Umeå kommun belägen strax norr om Umeå.

 • node: Ersmark (OSM) 0.55 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Ersmark (14 name matches)
  is_in=Umeå;Västerbotten;Sweden
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8172
  wikidata=Q2439435

  wikidata match: Q2439435
Röbäck (Q2912196)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Röbäck är en tätort i Umeå kommun, belägen vid Umeälvens södra strand, och en av Umeås stadsdelar. Sydost om tätorten, söder om Röbäcks kapell, finns bebyggelse som av SCB före 2015 avgränsats till en småort namnsatt till Röbäck södra. Från 2015 räknas denna som en del av tätorten.

 • node: Röbäck (OSM) 1.20 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Röbäck (28 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8304
  ref:se:pts:postort=RÖBÄCK
  wikidata=Q2912196

  wikidata match: Q2912196
Böleäng (Q5005159)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Böleäng är ett delområde inom stadsdelen Teg i Umeå, som huvudsakligen byggdes upp i två faser under 1960- och 1970-talen.

 • relation: Böleäng (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Böleäng (6 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=sv:Böleäng
  admin_level=10
  wikidata=Q5005159

  wikidata match: Q5005159
Carlshem (Q5042896)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Carlshem är ett delområde inom stadsdelen Ålidhemsområdet i sydöstra Umeå, cirka 5 kilometer från Umeå centrum. Området gränsar i väst mot Gimonäs och i norr – på andra sidan Kolbäcksvägen/E4 – mot Ålidhem.

 • relation: Carlshem (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Carlshem (6 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  wikidata=Q5042896

  wikidata match: Q5042896
Carlslid (Q5042899)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Carlslid är en liten stadsdel i Umeå och består enbart av villor och parhus ordnande runt två ringvägar. Stadsdelen är uppdelad i Norra Carlslid och Södra Carlslid.

 • relation: Carlslid (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Carlslid (8 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5042899
  wikipedia=sv:Carlslid
  admin_level=10

  wikidata match: Q5042899
Carlshöjd (Q5042900)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Carlshöjd är en stadsdel i östra Umeå.

 • relation: Carlshöjd (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Carlshöjd (6 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=11
  wikidata=Q5042900

  wikidata match: Q5042900
Centrum (Q5063051)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Centrum (ibland även City) är en stadsdel i Umeå, som omfattar ett fyrtiotal kvarter som begränsas av järnvägen i norr, Östra Kyrkogatan i öster, Umeälven i söder, samt Västra Esplanaden (till 2012 en del av E4/E12) i väster. Detta område kallas också centrumfyrkanten.

 • relation: Centrum (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Centrum (7 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  wikidata=Q5063051

  wikidata match: Q5063051
Haga, Umeå (Q5638499)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Haga är den stadsdel i Umeå som är belägen närmast norr om centrum. Det är en av Umeås äldsta stadsdelar, vars södra delar (närmast centrum) domineras av villabebyggelse från 1940-talet, medan det längre norrut finns ett varierat utbud av två- och trevånings hyres- och bostadsrättshus från sent 1940-tal och framåt. Haga och stadsdelen Sandbacka räknas ofta ihop, under benämningen Haga/Sandbacka, eller ibland lite felaktigt bara Haga.

 • relation: Haga (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Haga (7 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q5638499
  wikipedia=sv:Haga, Umeå
  admin_level=10

  wikidata match: Q5638499
Marieberg (Q6763123)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Marieberg är en stadsdel i Umeå. Den är belägen norr om Mariehem och öster om Mariedal. Stadsdelen byggdes huvudsakligen ut i början av 1980-talet. Bebyggelsen domineras av radhus och lägre flerfamiljshus.

 • relation: Marieberg (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Marieberg (7 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  wikidata=Q6763123

  wikidata match: Q6763123
Nydalahöjd (Q7071033)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nydalahöjd eller Nydalahöjden är en stadsdel i Umeå belägen cirka 4 km öster om Umeå centrum.

 • relation: Nydalahöjden (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Nydalahöjden (1 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  loc_name=Nydalahöjd (5 name matches)
  wikidata=Q7071033
  admin_level=10

  wikidata match: Q7071033
Rödäng (Q7386674)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rödäng är en stadsdel i västra Umeå som i söder avgränsas mot Sandåkern av Vännäsvägen/E12, i väst av Rödberget och mot Västerslätt i öst och norr av Tvärån. Bebyggelsen består av sammanlagt 334 bostadshus, samtliga rad- och atriumhus, samt skolor och daghem som är friliggande.

 • relation: Rödäng (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Rödäng (5 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=sv:Rödäng
  admin_level=10
  wikidata=Q7386674

  wikidata match: Q7386674
Umedalen (Q7881464)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umedalen är ett bostadsområde inom stadsdelen Backen i västra Umeå. Det har sedan slutet av 1980-talet i omgångar byggts upp runt det numera nedlagda mentalsjukhuset Umedalens sjukhus. Området, som utgör den västligaste delen av Umeås stadsbebyggelse, avgränsas mot norr av Vännäsvägen (E12/Blå vägen), i väster av Prästsjön (se nedan), i söder av bostadsområdet Kungsänget och i öster av Västerhiske.

 • relation: Umedalen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Umedalen (7 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7881464
  wikipedia=sv:Umedalen
  admin_level=10

  wikidata match: Q7881464
Ålidhöjd (Q8077165)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ålidhöjd är ett bostadsområde i Umeå och en del av stadsdelen Ålidhem. I områdets norra del – som gränsar mot universitetsområdet med träningsanläggningen Iksu sport, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) – finns bland annat företagsparken Uminova Science Park och Minerva gymnasium. I områdets sydöstra hörn har Västerbottens läns landsting sitt huvudkontor, och på andra sidan Köksvägen ligger Norrlands universitetssjukhus.

 • relation: Ålidhöjden (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ålidhöjden
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  loc_name=Ålidhöjd (5 name matches)
  wikidata=Q8077165
  wikipedia=sv:Ålidhöjd
  admin_level=11

  wikidata match: Q8077165
Fridhem (Q10499022)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fridhem är ett litet bostadsområde i Umeå, beläget cirka 2 km från centrum i det sydvästra hörnet av Berghem mellan Gammlia och Blå Vägen.

 • relation: Fridhem (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Fridhem (5 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10499022
  admin_level=11

  wikidata match: Q10499022
Gimonäs (Q10504988)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gimonäs är en stadsdel belägen i sydöstra delen av Umeå, mellan Sofiehem, Carlshem och handelsområdet Strömpilen vid Umeälven.

 • relation: Gimonäs (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gimonäs (8 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=sv:Gimonäs
  admin_level=10
  wikidata=Q10504988

  wikidata match: Q10504988
Grisbacka (Q10508907)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Grisbacka är en gammal by, numera en stadsdel inom Umeå, belägen vid Umeälvens norra strand ca 3 km väster om centrum. Tillsammans med Grubbe och Västerhiske ingår den i det större området Backen.

 • relation: Grisbacka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grisbacka (3 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10508907
  wikipedia=sv:Grisbacka
  admin_level=10

  wikidata match: Q10508907
Grubbe (Q10509064)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Grubbe är ett stadsdelsområde i Backenområdet i västra delen av Umeå, omkring tre kilometer från centrum. Förr var det en by i Umeå landsförsamling. Området angränsar till Grisbacka i öster, Västerhiske och Kyrkobordet i norr och väster, och i söder mot Umeälven. Dessa byar ligger så tätt att det under historien och fortfarande är svårt att dra någon skarp gräns dem emellan. Grubbe ingår i vad som på senare tid kommit att kallas Älvslandskapet.

 • relation: Grubbe (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grubbe (3 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10509064
  wikipedia=sv:Grubbe
  admin_level=10

  wikidata match: Q10509064
Mariedal, Umeå (Q10577310)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mariedal är ett bostadsområde i Umeå, beläget väster om den större stadsdelen Mariehem. Bebyggelsen är i huvudsak radhus och radhusliknande bostadsrättslägenheter. Till Mariedal räknas också ett affärsområde som ligger som en remsa vid sidan av området, mellan Björnvägen och E4.

 • relation: Mariedal (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Mariedal (5 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10577310
  admin_level=10

  wikidata match: Q10577310
Sandbacka (Q10661128)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sandbacka är en stadsdel cirka 2 kilometer norr om centrala Umeå. Stadsdelen gränsar mot gamla E4:an i norr och i väster, Stadsliden i öster och Haga vid Sandaparken (längs Erikslundvägen) i söder. Sandbacka domineras av småhus och mindre hyreshus.

 • relation: Sandbacka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sandbacka (5 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10661128
  wikipedia=sv:Sandbacka, Umeå
  admin_level=10

  wikidata match: Q10661128
Sofiehem (Q10673022)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sofiehem är en stadsdel belägen i sydöstra delen av Umeå, mellan Ålidhem, Universitetssjukhuset, Gimonäs och Umeälven. Nära till universitetssjukhuset, universitetet och Strömpilen handelsområde.

 • relation: Sofiehem (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sofiehem (6 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=sv:Sofiehem
  admin_level=10
  wikidata=Q10673022

  wikidata match: Q10673022
Väst på stan (Q10717818)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Väst på stan är den västra delen av centrala Umeå. Området ligger mellan Västra Esplanaden (fram till 2012 en del av E4/E12) i öst, Tvärån i väst, järnvägen i norr och i söder Strandpromenaden som följer Umeälvens norra strand längs hela innerstaden. Intill Broparken börjar Umeå stads äldsta bro över älven, den så kallade Gamla bron, som förbinder centrala Umeå med stadsdelen Teg.

 • relation: Väst på stan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Väst på stan (3 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10717818
  wikipedia=sv:Väst på stan
  admin_level=10

  wikidata match: Q10717818
Västerhiske (Q10717946)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västerhiske (av Västra hiske) är en gammal by, tidigare en del av Hiske, idag en stadsdel i västra delen av Umeå, tre kilometer från centrum. Namnet, Västra hiske, kommer troligen av ett forntida ord för en ö som avskiljts från land. I nordligaste delen av Västerhiske ligger Kronoparkens industriområde och bostadsområde.

 • relation: Västerhiske (OSM) 1.39 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Västerhiske (3 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  admin_level=10
  wikidata=Q10717946

  wikidata match: Q10717946
Öst på stan (Q10727762)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Öst på stan kallas östra delen av gamla Umeå innerstad. Stadsdelen har till stor del karaktären av ordnad villastad med trähus i en stadsmässig rutnätsplan, men villor och mindre hyreshus ersätts successivt med stenhus i kvartersformering.

 • relation: Öst på stan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Öst på stan (3 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=sv:Öst på stan
  admin_level=10
  wikidata=Q10727762

  wikidata match: Q10727762
Trindtjärnen (Q17517995)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Trindtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

 • way: Trindtjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Trindtjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517995

  wikidata match: Q17517995
Villtjärnen (Q17518002)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Villtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Villtjärnen ligger i Holmöarna Natura 2000-område.

 • way: Villtjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Villtjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17518002

  wikidata match: Q17518002
Piparbölesjön (Q17517870)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Piparbölessjön (även Piparbölesjön) är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön är 13 meter djup, har en yta på 0,868 kvadratkilometer och befinner sig 69 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kullabäcken som längre nedströms byter namn till Tvärån. Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gers och gädda fångats i sjön.

 • way: Piparbölessjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Piparbölessjön (6 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517870

  wikidata match: Q17517870
Prästsjön (Q17517872)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Prästsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,0743 kvadratkilometer och ligger 7,1 meter över havet.

 • way: Prästsjön (OSM) 33 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prästsjön (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517872

  wikidata match: Q17517872
Hillskär nedre (Q42182742)
 • node: Hillskar (OSM) 3 m from Wikidata identifier match [show tags]
  source=US NGA Pub. 116. 2021-03-27.
  man_made=beacon (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Hillskar
  seamark:type=beacon_special_purpose
  seamark:information=Visible on range line only. red border.
  seamark:light:range=10
  seamark:construction=metal
  seamark:light:colour=red
  seamark:light:height=10
  seamark:light:period=3
  seamark:topmark:shape=triangle, point up
  seamark:light:category=lower
  seamark:topmark:colour=red
  seamark:light:character=Iso
  seamark:light:reference=C 5889
  seamark:topmark:colour_pattern=border
  seamark:beacon_special_purpose:shape=lattice
  seamark:beacon_special_purpose:colour=grey
  wikidata=Q42182742

  wikidata match: Q42182742
Umeå universitet (Q1144565)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå universitet är ett svenskt statligt universitet i Umeå. Det invigdes 1965 som landets femte universitet, i syfte att tillgodose behovet av akademiska professioner som läkare, sjuksköterskor, tandläkare med flera i norra Sverige. Placeringen intill Umeå lasarett (numera Norrlands universitetssjukhus) har möjliggjort ett nära samarbete mellan forskning/utbildning och klinisk verksamhet.

 • way: Umeå universitet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Umeå universitet (43 name matches)
  amenity=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:fi=Uumajan yliopisto (2 name matches)
  name:sv=Umeå universitet (43 name matches)
  wikidata=Q1144565

  wikidata match: Q1144565
Norrlandsoperan (Q7053360)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norrlandsoperan är ett opera- och konserthus i Umeå.

 • node: Norrlandsoperan (OSM) 13 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Norrlandsoperan (29 name matches)
  amenity=theatre
  wikidata=Q7053360

  wikidata match: Q7053360
Grössjöns naturreservat (Q10510107)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Grössjön är ett 2,38 kvadratkilometer stort naturreservat cirka 3–4 kilometer sydöst om Umeå. Reservatet består av sjön Grössjön med omgivningar. Runt hela sjön står gammelskogen kvar och ger en viss känsla av vildmark helt nära staden. Stora Blomstermyran i södra delen av reservatet är ett rikkärr med ovanliga växter. I den nordöstra utkanten ligger Brännan, ett 2 hektar stort område där en planerad skogsbrand anlades 1997. 2018 inträffade en skogsbrand på reservatets norra gräns, som delvis berör reservatet. Grössjön är en populär fågelsjö och har en ganska stor population av bisam. Några andra intressanta arter som finns i området är svarthakedopping, sångsvan, grönbena, pärluggla, lunglav och knagglestarr.

 • way: Grössjöns naturreservat (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grössjöns naturreservat (15 name matches)
  is_in=västerbotten
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2402129
  lst:url=http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/naturreservat/Umeakommun/Grossjon
  lst:kommun=Umeå
  lst:area_ha=237
  lst:beslutdat=1997-01-27
  lst:datum_geo=2006-03-01
  wikidata=Q10510107

  wikidata match: Q10510107
Ström (Q10682189)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ström är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • relation: Ström (OSM) 7.03 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Ström (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2042969
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=49.48
  lst:land_ha=49.94
  lst:skog_ha=48.667
  lst:diarienr=511-6919-2011
  lst:beslutdat=2015-10-26
  lst:tillkomst=2015-12-01
  lst:vatten_ha=0.0
  protect_class=1
  wikidata=Q10682189

  wikidata match: Q10682189
Umeå (Q25579)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå  (umemål [ʉ̂ːm], finska Uumaja, umesamiska Ubmeje, sydsamiska Upmeje) är en tätort i Västerbotten. Umeå är centralort i Umeå kommun, residensstad i Västerbottens län och sedan 1965 universitetsstad – Umeå universitet är med cirka 16 000 helårsstudieplatser landets femte största.

 • relation: Umeå kommun (OSM) exact location name match [show tags]
  ref=2480
  name=Umeå kommun
  KNKOD=2480
  source=SCB
  KNBEF96=101337
  name:fi=Uumajan kunta
  name:sv=Umeå kommun
  ref:scb=2480
  KOD77_79=2480
  KOD80_82=2480
  KOD83_91=2480
  KOD92_94=2480
  KOD95_96=2480
  KOD97_97=2480
  KOD98_98=2480
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q507709
  wikipedia=sv:Umeå kommun
  LANDAREAKM=2316.50
  population=123405
  short_name=Umeå (140 name matches)
  admin_level=7
  official_name=Umeå kommun

  wikidata mismatch: Q507709
 • relation: Umeå (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Umeå (140 name matches)
  place=city (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:eo=Umeå (140 name matches)
  name:et=Umeå (140 name matches)
  name:fi=Uumaja (6 name matches)
  name:he=אומאו (2 name matches)
  name:hu=Umeå (140 name matches)
  name:lt=Umeo (32 name matches)
  name:pl=Umeå (140 name matches)
  name:ru=Умео (32 name matches)
  name:se=Ubmi (3 name matches)
  name:sr=Умео (32 name matches)
  name:uk=Умео (32 name matches)
  boundary=administrative (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q25579
  wikipedia=sv:Umeå
  population=79594
  ref:se:scb=8372
  admin_level=8
  official_name=Umeå centralort (140 name matches)
  ref:se:pts:postort=UMEÅ

  wikidata match: Q25579
Umeå Energi Arena (Q151379)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå Energi Arena, Sol, tidigare Gammliavallen och T3 Arena, invigdes 7 juni 1925 som Umeås huvudarena för fotboll, och är belägen nedanför friluftsområdet Gammlia i stadsdelen Haga.

 • way: Sol (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sol
  sport=soccer (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=stadium (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Gammliavallen (12 name matches)
  loc_name=Gammliavallen (12 name matches)
  old_name=T3 Arena (14 name matches)
  operator=Umeå Fritid
  wikidata=Q151379

  wikidata match: Q151379
 • way: Umeå Energi Arena (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Umeå Energi Arena (6 name matches)
  leisure=sports_centre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Aschanska villan (Q10419250)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Aschanska villan (uttalas askanska villan) ritades av Ragnar Östberg och byggdes 1906 som bostad för överste Wilhelm Aschan (uttal: [asˈkɑ:n]), som var chef för Norrlands dragonregemente som 1901 lokaliserats till Umeå.

 • way: Aschanska villan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Aschanska villan (13 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10419250
  wikipedia=sv:Aschanska villan
  roof:shape=mansard
  roof:material=copper
  building:colour=red
  building:levels=1
  building:material=wood

  wikidata match: Q10419250
Backens kyrka (Q10424162)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Backens kyrka, ibland även Backenkyrkan, är en kyrkobyggnad i stadsdelen Backen i västra Umeå. Den är församlingskyrka i Umeå landsförsamling i Luleå stift.

 • way: Backens kyrka (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Backens kyrka (16 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10424162

  wikidata match: Q10424162
Baggböle herrgård (Q10424673)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Baggböle herrgård färdigställdes 1846 som förvaltarbostad för Baggböle sågverk, beläget vid Baggböleforsen vid Umeälven cirka 10 km uppströms Umeå centrum, efter ritningar av komministern i Umeå socken, Johan Anders Linder. Vid sidan av prästyrket anlitades J A Linder ofta som arkitekt och byggmästare av olika ståndspersoner i Umeå, som tycks ha uppskattat hans förmåga att rita trähus i empirstil. Enligt Linders dagbok belönades ritningsarbetet vid invigningen 1847 med 50 riksdaler av beställaren James R:son Dickson, företrädare för Göteborgsfirman James Dickson & Co som köpt sågen 1840 – och under det följande årtiondet skulle tillbringa mycken tid i rätten anklagad för vad som allt sedan dess kommit att kallas baggböleri.

 • way: Baggböle herrgård (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Baggböle herrgård (14 name matches)
  amenity=restaurant
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10424673

  wikidata match: Q10424673
Botsmarks kyrka (Q10433906)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Botsmarks kyrka är en kyrkobyggnad i Botsmark. Den tillhör Sävar-Holmöns församling i Luleå stift. Kyrkan är placerad vid Länsväg 364, väster om Sävarån och den är uppförd 1940. En äldre kyrkogård ligger på Sävaråns östra sida och 1958 invigdes en ny kyrkogård invid kyrkan.

 • way: Botsmarks kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Botsmarks kyrka (6 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10433906
  denomination=lutheran

  wikidata match: Q10433906
Carlskyrkan (Q10443135)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Carlskyrkan är en kyrkobyggnad som invigdes 1984 i stadsdelen Carlshem i Umeå. Den är distriktskyrka i Ålidhems församling i Luleå stift och är en samarbetskyrka mellan Evangeliska fosterlandsstiftelsen, som har ansvaret för det löpande arbetet, och Svenska kyrkan.

 • way: Carlskyrkan (OSM) 21 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Carlskyrkan (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10443135
  addr:city=Umeå
  addr:street=Kvartsvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90741
  addr:housenumber=1

  wikidata match: Q10443135
Den förhistoriska världen (Q10468623)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Den förhistoriska världen är ett kreationistiskt museum i Umeå med speciell inriktning på tro och vetande. Museet drivs av en ideell allkristen förening och satsar lite extra på material om dinosaurier, bland annat med motiveringen att dinosaurier är roliga.

 • node: Den förhistoriska världen (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Den förhistoriska världen (2 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10468623

  wikidata match: Q10468623
Dragonskolan (Q10476426)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Dragonskolan är en gymnasieskola i Umeå, invigd hösten 1971. Skolan renoverades och byggdes om åren 2009–2011.

 • way: Dragonskolan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Dragonskolan (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.umea.se/dragon
  wikidata=Q10476426
  wheelchair=yes

  wikidata match: Q10476426
Dåva kraftvärmeverk (Q10478614)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Dåva kraftvärmeverk är ett kraftvärmeverk som ligger vid Dåvamyrans industrideponi, cirka 9 km nordost om Umeå centrum. Verket började byggas 1998 och togs i drift år 2000. Verket – som hanterar cirka 700 000 ton gods per år, motsvarande närmare 300 lastbilstransporter per dygn – har en samlad effekt på 170 megawatt, inkluderad fjärrvärme och 15 megawatt för elproduktion (70 GWh/år). Förbränningskapaciteten är 75 ton per timme (40 bar och 400 grader C) där avfall är det huvudsakliga bränslet. Ägare är det kommunala bolaget Umeå Energi.

 • way: Dåva kraftvärmeverk (OSM) 18 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Dåva kraftvärmeverk (2 name matches)
  power=generator
  building=industrial
  start_date=2000
  generator:type=pyrolysis
  generator:method=combustion
  generator:source=waste
  generator:output:hot_water=155 MW
  generator:output:electricity=15 MW
  wikidata=Q10478614

  wikidata match: Q10478614
Döbelns park (Q10478622)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Döbelns park är den äldsta parken i Umeå och har under lång tid varit en kulturpark med musikuppträdande och teater.

 • way: Döbelns park (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Döbelns park (42 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10478622
  wikipedia=sv:Döbelns park

  wikidata match: Q10478622
Döbelns plan (Q10478623)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Döbelns plan är en liten brukspark belägen Väst på stan i Umeå, inramad av trevånings flerbostadshus och de korta tvärgatorna Smedsgatan, Repslagargatan och Prästgatan. Från parkens östra kant börjar Kungsgatan mot centrum, från dess västra sida går Östra Prinsgatan mot Hedlundaområdet.

 • way: Döbelnsplan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Döbelnsplan (2 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10478623
  wikipedia=sv:Döbelns plan

  wikidata match: Q10478623
Ersbodakyrkan (Q10488435)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ersbodakyrkan är en distriktskyrka i Umeå stadsförsamling i Luleå stift. Kyrkan byggdes samtidigt som övrig bebyggelse i Västra Ersboda centrum i Umeå och invigdes 10 oktober 1982.

 • way: Ersbodakyrkan (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ersbodakyrkan (3 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10488435
  denomination=lutheran

  wikidata match: Q10488435
Ersmarkskyrkan (Q10488441)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ersmarkskyrkan är en kyrkobyggnad i stadsdelen/tätorten Ersmark i Umeå. Den är distriktskyrka i Umeå stadsförsamling i Luleå stift och är en samarbetskyrka mellan Evangeliska fosterlandsstiftelsen, som har ansvaret för det löpande arbetet, och Svenska kyrkan.

 • node: Ersmarkskyrkan (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ersmarkskyrkan (4 name matches)
  source=http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642867
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10488441

  wikidata match: Q10488441
Folkets hus (Q10497392)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå Folkets hus är ett folkets hus, invigt 1986, beläget i centrala Umeå vid bussterminalen Vasaplan. Huset rymmer ett antal konserthallar, scener och konferenslokaler där Idun är den största och rymmer 1150 personer.

 • way: Umeå Folkets Hus (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Umeå Folkets Hus (4 name matches)
  amenity=theatre
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10497392
  wikipedia=sv:Folkets hus, Umeå
  building:levels=3
  building:material=concrete

  wikidata match: Q10497392
Forslundagymnasiet (Q10498152)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Forslundagymnasiet är en kommunal gymnasieskola i Umeå kommun med naturbruksprogrammet (NB) med inriktningarna Hästhållning, Djur (Djurvård, sällskapsdjur/djurparksdjur, hund) och Lantbruk samt inriktning Mark och anläggning inom Bygg- och anläggningsprogrammet. Båda är yrkesprogram och ger allmän behörig till studier på högskola. Eleverna kan även läsa naturvetenskaplig profil samt lärling på Forslunda. Skolan har cirka 150 elever.

 • node: Forslundagymnasiet (OSM) 175 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Forslundagymnasiet (5 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/forslunda/
  alt_name=Forslundaskolan
  operator=Umeå kommun
  wikidata=Q10498152

  wikidata match: Q10498152
Gamla bankhuset (Q10502451)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gamla bankhuset i Umeå är en gulfärgad tvåvånings stenbyggnad i nyrenässansstil byggd 1877 på Storgatan 34, vid Tegsbrons norra fäste. På grund av byggnadens rundade hörn har den fått smeknamnet Smörasken.

 • way: Smörasken (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Smörasken (4 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  loc_name=Smörasken (4 name matches)
  wikidata=Q10502451
  addr:city=Umeå
  wikipedia=sv:Gamla bankhuset
  roof:shape=hipped
  addr:street=Storgatan
  roof:colour=red
  addr:country=SE
  building:colour=yellow
  building:levels=2
  addr:housenumber=34

  wikidata match: Q10502451
Gammlia friluftsmuseum (Q10502609)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
 • node: Västerbottens museum (OSM) 218 m from Wikidata identifier match [show tags]
  name=Västerbottens museum
  phone=+46 90 16 39 00
  source=http://www.vbm.se/sv/index.html
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.vbm.se/
  operator=Västerbottens museum AB, Stiftelsen Västerbottens museums
  wikidata=Q3578460
  addr:city=Umeå
  wikipedia=sv:Västerbottens museum
  wheelchair=yes
  addr:postal=Box 3183
  addr:street=Helena Elisabeths väg
  addr:country=SE
  addr:postcode=903 04
  opening_hours=Mo-Fr 10:00-17:00; Th 10:00-21:00; Sa,Su 11:00-17:00
  addr:housenumber=3

  wikidata mismatch: Q3578460
Grisbackakyrkan (Q10508908)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Grisbackakyrkan är en kyrka som tillhör Umeå landsförsamling i Luleå stift och står i stadsdelen Grisbacka i Umeå. Grisbackakyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan.

 • way: Grisbackakyrkan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grisbackakyrkan (6 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10508908

  wikidata match: Q10508908
Grön eld, Umeå (Q10509958)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Grön eld är en 9 meter hög grön glasskulptur utförd av Vicke Lindstrand. Grön eld är ett av Umeås mest kända konstverk och var när den uppfördes 1970 världens största glasskulptur. Konstverket står på Järnvägstorget, framför Umeå centralstation.

 • node: Grön eld (OSM) 14 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grön eld (32 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10509958
  wikipedia=sv:Grön eld, Umeå
  start_date=1970
  artist_name=Vicke Lindstrand
  artwork_type=sculpture (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  artist:wikidata=Q5958290
  artist:wikipedia=sv:Vicke Lindstrand

  wikidata match: Q10509958
Grössjön (Q10510106)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Grössjön är en grund sjö i Grössjöns naturreservat, cirka 3–4 kilometer sydöst om Umeå, som ingår i Tavelån-Umeälvens kustområde. Sjön har en area på 0,276 kvadratkilometer och ligger 33,9 meter över havet.

 • relation: Grössjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grössjön (4 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10510106

  wikidata match: Q10510106
 • way: Grössjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Grössjön (4 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10510106

  wikidata match: Q10510106
Hamrinsberget (Q10516986)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hamrinsberget är ett litet berg i Umeå, beläget mellan stadsdelen Berghem och Norrlands universitetssjukhus. På toppen, som reser sig 42 m ö.h., finns god utsikt över staden och Umeälven samt en grillplats.

 • node: Hamrinsberget (OSM) 74 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hamrinsberget (3 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10516986
  wikipedia=sv:Hamrinsberget

  wikidata match: Q10516986
Rådhustorget (Q10658674)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rådhustorget är ett torg beläget norr om Umeå rådhus med daglig torghandel. Kungsgatan går genom torget i öst-västlig riktning och Rådhusesplanaden har sin södra ände vid Rådhustorget.

 • relation: Rådhustorget (OSM) exact location name match [show tags]
  lit=yes
  area=yes
  name=Rådhustorget (7 name matches)
  bicycle=yes
  highway=pedestrian
  surface=paving_stones
  wikidata=Q10658674
  bicycle:conditional=no @ (Mo-Fr 10:00-18:00; Sa 10:00-15:00)

  wikidata match: Q10658674
Scharinska villan (Q10663150)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Scharinska villan i Umeå är en patriciervilla vid Storgatan 63–65 intill Döbelns park, ritad av Ragnar Östberg och uppförd 1904–1905 för Egil Unander-Scharin med familj. Huset uppfördes av byggnadsfirman AB Jakobsson & Eriksson, som tidigare även byggt stadskyrkan efter branden. Ansvarig byggmästare var Per Eriksson, som suttit i stadsfullmäktige tillsammans med Unander-Scharin. Fram till 1950-talet inhystes även familjeföretaget AB Scharins Söner där. Sedan 1960-talets början har byggnaden ägts av Umeå kommun, som upplåtit den för förenings- och kårverksamhet.

 • way: Scharinska villan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Scharinska villan (22 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10663150
  wikipedia=sv:Scharinska villan
  roof:shape=mansard
  roof:material=metal
  building:colour=pink
  building:levels=2
  building:architecture=victorian

  wikidata match: Q10663150
Sparken (Q10674434)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sparken är en skateboardpark i centrala Umeå, belägen rakt under Tegsbron som tar E4:an och E12:an över Umeälven och med von Ahnska magasinet, Umeå Energis murgrönetäckta huvudkontor och Hamnmagasinet som närmaste grannar.

 • way: Sparken (OSM) exact location name match [show tags]
  lit=yes
  name=Sparken (35 name matches)
  sport=skateboard (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=pitch
  surface=concrete
  website=https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/parkerochnatur/parker/skateparkensparken
  wikidata=Q10674434
  wikipedia=sv:Sparken

  wikidata match: Q10674434
Strömbäcks folkhögskola (Q10682190)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Strömbäcks folkhögskola ligger i byn Strömbäck vid havet 18 km söder om Umeå och drivs med EFS Västerbotten, Luleå stift och Umeå kyrkliga samfällighet som huvudmän.

 • way: Strömbäcks folkhögskola (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Strömbäcks folkhögskola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10682190

  wikidata match: Q10682190
Stöcksjön (Q10682959)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stöcksjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten som ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön är 4 meter djup, har en yta på 1,7 kvadratkilometer och befinner sig 21 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Strömsbäcken. Vid provfiske har abborre, gädda, mört och lake fångats i sjön.

 • way: Stöcksjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Stöcksjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10682959

  wikidata match: Q10682959
Svingen (Q10686327)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svingen är Umeås längsta gång- och cykelbro. Den mäter 271 meter lång och sammanbinder stadsdelen Östermalm med stadens östra del, där Blå vägen och järnvägen tidigare var ett hinder. Bron färdigställdes 1999. Svingen går bland annat över Umeå Ö och Botniabanan som trafikeras av Norrtåg och SJ. Bron börjar vid Östermalmsskolan och sträcker sig upp till Norrlands universitetssjukhus. Svingen är räknat som Umeås trafikmässigt farligaste plats, med flest inträffade olyckor. Svingen bärs upp av ett tiotal robusta pelare av betong. Svingen är vid flera ställen försedd med halvcirkelformade utbuktningar. Dessa är tänkta som vilo- eller utsiktsplatser för fotgängare.

 • way: Svingen (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  foot=designated
  name=Svingen (3 name matches)
  layer=2
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=no
  bicycle=designated
  highway=cycleway
  incline=down
  surface=asphalt
  wikidata=Q10686327
  wikipedia=sv:Svingen
  segregated=yes
  snowplowing=heated
  footway:surface=asphalt
  cycleway:surface=asphalt

  wikidata match: Q10686327
Sävargården (Q10688236)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sävargården är en byggnad i sengustaviansk stil inom hembygdsområdet Gammlia i Umeå. Den uppfördes ursprungligen 1806 som herrgård vid Sävar bruk i Sävar, 16 kilometer längre norrut men flyttades till sin nuvarande plats 1921. Den spelade en roll i 1808–1809 års krig mellan Sverige och Ryssland.

 • way: Sävargården (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sävargården (3 name matches)
  amenity=restaurant
  website=https://www.savargarden.se/
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10688236

  wikidata match: Q10688236
Sävars kyrka (Q10688237)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sävars kyrka är en kyrkobyggnad vid Sävaråns södra sida i Sävar. Den tillhör Sävar-Holmöns församling i Luleå stift.

 • way: Sävar kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sävar kyrka (6 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10688237
  denomination=lutheran

  wikidata match: Q10688237
Sörforsbron (Q10689219)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sörforsbron är en bro i Ume älvdal, mellan Sörfors på älvens södra sida och Brännland på norra sidan.

 • way: Sörforsbron (OSM) 1 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=AC 555
  name=Sörforsbron (6 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=no
  highway=tertiary
  reg_ref=555
  surface=asphalt
  maxspeed=50
  maxheight=4
  wikidata=Q10689219

  wikidata match: Q10689219
Tavelsjön (Q10691548)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
Ej att förväxla med Tavlesjön, se Nydalasjön.

Tavelsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten som ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön är 25 meter djup, har en yta på 9,74 kvadratkilometer och befinner sig 106 meter över havet. Det är den största sjön i Umeå kommun. Sjön avvattnas av vattendraget Tavelån. Vid provfiske har bland annat abborre, gers, gädda och lake fångats i sjön.

 • relation: Tavelsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Tavelsjön (7 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10691548

  wikidata match: Q10691548
Tullmagasinet (Q10706152)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tullmagasinet – av umeborna ofta kallad "Tullkammaren" – är en tegelbyggnad om 12 000 m² vid Umeälvens norra strand, som ursprungligen uppfördes för att hysa Umeå hamns magasin och tull. Entrén ligger mot Västra Strandgatan 9, och östra kortsidan vetter mot Thulegatan 1. Strax till väster om Tullmagasinet ligger Hamnmagasinet. Tullmagasinet är byggnadsminne sedan 1980.

 • way: Tullkammaren (OSM) exact location name match address match [show tags]
  name=Tullkammaren (4 name matches)
  ref:raa=21300000012686
  building=commercial (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  heritage=4
  old_name=Tullmagasinet (3 name matches)
  wikidata=Q10706152
  addr:city=Umeå
  architect=Erik Olof Mångberg
  wikipedia=sv:Tullmagasinet, Umeå
  roof:shape=gabled
  start_date=1901
  addr:street=Västra Strandgatan
  roof:colour=grey
  addr:country=SE
  addr:postcode=90326
  building:levels=5
  addr:housenumber=9
  architect:source=http://www.vbm.se/sv/kunskapsbanken/byggnadsvard1/byggnadsminnen/umea-kommun/tullmagasinet-umea.html
  architect:website=http://www.vbm.se/sv/kunskapsbanken/byggnadsvard1/arkitektur-i-umea/husritare/e-o-mangberg.html
  building:material=brick
  heritage:operator=raa

  wikidata match: Q10706152
Umevatoriet (Q10709149)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umevatoriet är ett publikt observatorium och planetarium i Umeå, som drivs i samarbete mellan Umeå universitet och Umeå kommun, med målsättningen att främja intresset för naturvetenskap, teknik och matematik.

 • way: Umevatoriet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Umevatoriet (2 name matches)
  amenity=planetarium
  website=http://umevatoriet.se/
  building=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Umeå
  roof:shape=gabled
  wheelchair=yes
  addr:street=Umestan företagspark
  addr:country=SE
  addr:postcode=90347
  roof:material=tar_paper
  building:colour=red
  building:levels=2
  addr:housenumber=56
  building:material=wood
  wikidata=Q10709149

  wikidata match: Q10709149
Umeå Energicentrum (Q10709163)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

 • way: Umeå Energicentrum (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Umeå Energicentrum (3 name matches)
  landuse=recreation_ground
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10709163
  wikipedia=sv:Umeå Energicentrum

  wikidata match: Q10709163
Umeå rådhus (Q10709194)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rådhuset i Umeå uppfördes efter 1888 års stadsbrand på samma plats som stadens första rådhus från 1600-talet, som förstördes i branden.

 • way: Rådhuset (OSM) 52 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rådhuset (2 name matches)
  name:fi=Raatihuone (2 name matches)
  name:sv=Rådhuset (2 name matches)
  building=detached (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10709194
  wikipedia=sv:Umeå rådhus
  roof:shape=pyramidal
  roof:colour=black
  roof:material=metal
  building:levels=3
  building:material=brick

  wikidata match: Q10709194
Umeå stadsbibliotek (Q10709199)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå stadsbibliotek är ett bibliotek i centrala Umeå.

 • node: Umeå stadsbibliotek (OSM) 385 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Umeå stadsbibliotek (2 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:fi=Uumajan kaupunginkirjasto
  name:sv=Umeå stadsbibliotek (2 name matches)
  website=https://www.minabibliotek.se/sv/library-page/stadsbiblioteket
  wikidata=Q10709199
  addr:city=Umeå
  wheelchair=yes
  addr:street=Storgatan
  addr:postcode=901 78
  contact:phone=+46 90 16 33 00
  opening_hours=Mo-Th 09:00-20:00; Fr 09:00-18:00; Sa 10:00-16:00; Su 12:00-16:00
  addr:housenumber=46A

  wikidata match: Q10709199
Umeå stadshus (Q10709201)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå stadshus är en byggnad i centrala Umeå, säte för Umeå kommuns centrala administration.

 • way: Umeå stadshus (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Umeå stadshus (2 name matches)
  amenity=townhall (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:fi=Uumajan kaupungintalo
  name:sv=Umeå stadshus (2 name matches)
  building=public (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10709201
  addr:city=Umeå
  addr:street=Skolgatan
  addr:country=SE
  addr:postcode=90325
  addr:housenumber=31A

  wikidata match: Q10709201
Umeå universitetsbibliotek (Q10709207)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå universitetsbibliotek (UmUB) är det största forskningsbiblioteket i Norrland. Dess främsta målgrupper är forskare, lärare och studenter vid Umeå universitet men även allmänheten är välkommen. På biblioteket finns bland annat böcker, tidskrifter, dagstidningar, avhandlingar, småtryck och arkivhandlingar i både tryckt och elektronisk form, samt ett eget bokbinderi. Vidare erbjuder biblioteket tillgång till ett stort antal databaser i olika ämnesområden, samt lokaler för enskilda studier och grupparbeten.

 • relation: Umeå universitetsbibliotek (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Umeå universitetsbibliotek (6 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.ub.umu.se/
  building=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10709207
  wikipedia=sv:Umeå universitetsbibliotek
  roof:shape=flat
  roof:material=tar_paper
  building:levels=2
  internet_access=yes
  operator:wikidata=Q1144565
  internet_access:fee=no

  wikidata match: Q10709207
Botsmarksblocket (Q10433905)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Botsmarks flyttblock eller Botsmarksblocket ligger intill Sävarån utanför Botsmark i Umeå kommun och är Sveriges största flyttblock. Det väger uppskattningsvis 35 000 ton, är 15 meter högt och 30 x 30 meter. Botsmarks flyttblock är skyddat som ett naturminne från istiden.

 • node: Botsmarksblocket (OSM) 179 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Botsmarksblocket (7 name matches)
  natural=stone (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  tourism=attraction
  wikidata=Q10433905

  wikidata match: Q10433905
Botsmarks skola (Q89192210)
 • way: Botsmark skola (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Botsmark skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/botsmark.4.13c1b69101a982ca2a800024547.html
  addr:street=Andersrovägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=92276
  addr:housenumber=5
  wikidata=Q89192210

  wikidata match: Q89192210
Isklinten (Q30158250)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Isklinten är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Isklinten (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Isklinten (14 name matches)
  is_in=västerbotten
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2402165
  lst:url=http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/naturreservat/Umeakommun/Isklinten
  lst:kommun=Umeå
  snowmobile=no
  lst:area_ha=233
  lst:beslutdat=2005-12-09
  lst:datum_geo=2006-03-01
  wikidata=Q30158250

  wikidata match: Q30158250
Storavan (Q30158252)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storavan är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Storavan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Storavan (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2402195
  lst:url=http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/umea-kommun/storavan/Pages/default.aspx
  lst:kommun=Umeå
  lst:area_ha=73
  wikidata=Q30158252

  wikidata match: Q30158252
Bjännberget (Q30158305)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bjännberget är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Bjännberget (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bjännberget (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2045154
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=44.63
  lst:land_ha=44.65
  lst:skog_ha=44.546
  lst:diarienr=511-3192-2016
  lst:beslutdat=2016-07-04
  lst:tillkomst=2016-08-08
  lst:vatten_ha=0.0
  protect_class=1
  wikidata=Q30158305

  wikidata match: Q30158305
Stöningsberget (Q30159680)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stöningsberget är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Stöningsberget (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Stöningsberget (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2044510
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=22.02
  lst:land_ha=22.33
  lst:skog_ha=20.567
  lst:diarienr=511-8760-2011
  lst:beslutdat=2016-05-24
  lst:tillkomst=2016-07-05
  lst:vatten_ha=0.0
  protect_class=1
  wikidata=Q30159680

  wikidata match: Q30159680
Bågakälen (Q30160474)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bågakälen är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Bågakälen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bågakälen (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2045172
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=200.42
  lst:land_ha=201.0
  lst:skog_ha=141.25
  lst:diarienr=511-3263-2016
  lst:beslutdat=2016-07-04
  lst:tillkomst=2016-08-09
  lst:vatten_ha=0.23
  protect_class=1
  wikidata=Q30160474

  wikidata match: Q30160474
Rismyrbrånet (Q30160483)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rismyrbrånet är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Rismyrbrånet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Rismyrbrånet (14 name matches)
  is_in=västerbotten
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2402128
  lst:url=http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/naturreservat/Umeakommun/Rismyrbranet
  lst:kommun=Umeå
  lst:area_ha=15
  lst:beslutdat=1997-01-27
  lst:datum_geo=2006-03-01
  wikidata=Q30160483

  wikidata match: Q30160483
Stora Orrberget (Q30160551)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stora Orrberget är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Stora Orrberget (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Stora Orrberget (14 name matches)
  is_in=västerbotten
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2402185
  lst:url=http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/naturreservat/Umeakommun/storaorrberget
  lst:kommun=Umeå
  lst:area_ha=96
  lst:beslutdat=2008-04-04
  lst:datum_geo=2008-04-04
  wikidata=Q30160551

  wikidata match: Q30160551
Ostnäs (Q30160677)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ostnäs är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Ostnäs (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ostnäs (15 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2001838
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=857.7
  lst:land_ha=203.75
  lst:skog_ha=166.293
  lst:diarienr=231-14059/95
  lst:beslutdat=1998-02-27
  lst:tillkomst=1998-03-20
  lst:vatten_ha=654.01
  protect_class=1
  wikidata=Q30160677

  wikidata match: Q30160677
Västermark (Q30160685)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västermark är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Västermark (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Västermark (14 name matches)
  is_in=västerbotten
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2402159
  lst:url=http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/naturreservat/Umeakommun/Vastermark
  lst:kommun=Umeå
  snowmobile=no
  lst:area_ha=304
  lst:beslutdat=2004-12-22
  lst:datum_geo=2006-03-01
  wikidata=Q30160685

  wikidata match: Q30160685
Bjuren (Q30160871)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bjuren är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Bjuren (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bjuren (14 name matches)
  is_in=västerbotten
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2402019
  lst:url=http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/naturreservat/Umeakommun/Bjuren
  lst:kommun=Umeå
  lst:area_ha=296
  lst:beslutdat=1972-08-08
  lst:datum_geo=2006-03-01
  wikidata=Q30160871

  wikidata match: Q30160871
Tavasten - Skeppsviksskärgården (Q30160891)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tavasten - Skeppsviksskärgården är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • relation: Skeppsviksskärgården (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Skeppsviksskärgården (2 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2001672
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=494.94
  lst:land_ha=60.02
  lst:skog_ha=48.118
  lst:diarienr=11.111-2371-71, 11.131-253-81 / Ej miljöbalksbeslu
  lst:beslutdat=1974-05-06
  lst:tillkomst=1974-06-06
  lst:vatten_ha=434.96
  protect_class=1
  wikidata=Q30160891

  wikidata match: Q30160891
Lillgodberget (Q30161197)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillgodberget är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Lillgodberget (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Lillgodberget (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2021890
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=47.93
  lst:land_ha=47.84
  lst:skog_ha=43.631
  lst:diarienr=511-11086-2005
  lst:beslutdat=2010-04-29
  lst:tillkomst=2010-05-28
  lst:vatten_ha=0.0
  protect_class=1
  wikidata=Q30161197

  wikidata match: Q30161197
Finkarsbäcken (Q30163114)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Finkarsbäcken är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Finkarsbäcken (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Finkarsbäcken (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2044888
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=33.81
  lst:land_ha=26.48
  lst:skog_ha=22.069
  lst:diarienr=511-8771-2011
  lst:beslutdat=2016-05-04
  lst:tillkomst=2016-06-08
  lst:vatten_ha=7.29
  protect_class=1
  wikidata=Q30163114

  wikidata match: Q30163114
Sladan (Q30163273)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sladan är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • relation: Sladan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sladan (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2002573
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=624.46
  lst:land_ha=169.23
  lst:skog_ha=138.208
  lst:diarienr=511-3365-2007
  lst:beslutdat=1984-03-26
  lst:tillkomst=1984-12-06
  lst:vatten_ha=455.21
  protect_class=1
  wikidata=Q30163273

  wikidata match: Q30163273
Rödstensbacken (Q30166204)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rödstensbacken är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Rödstensbacken (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Rödstensbacken (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2044382
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=75.77
  lst:land_ha=75.78
  lst:skog_ha=46.819
  lst:diarienr=511-8152-2015
  lst:beslutdat=2015-12-04
  lst:tillkomst=2016-01-09
  lst:vatten_ha=0.0
  protect_class=1
  wikidata=Q30166204

  wikidata match: Q30166204
Umeälvens delta (Q30166931)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeälvens delta är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • relation: Umeälvens delta (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Umeälvens delta (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2402190
  lst:url=http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/naturreservat/Umeakommun/umealvensdelta
  lst:kommun=Umeå
  lst:area_ha=1890
  lst:beslutdat=2008-07-07
  lst:datum_geo=2008-09-02
  lst:beskrivning=överklagat beslut
  wikidata=Q30166931

  wikidata match: Q30166931
Törelbrännan (Q30166951)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Törelbrännan är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Törelbrännan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Törelbrännan (14 name matches)
  is_in=västerbotten
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2402059
  lst:url=http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/naturreservat/Umeakommun/Torelbrannan
  lst:kommun=Umeå
  lst:area_ha=46
  lst:beslutdat=1993-06-21
  lst:datum_geo=2006-03-01
  wikidata=Q30166951

  wikidata match: Q30166951
Västernabben (Q30168559)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västernabben är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Västernabben (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Västernabben (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2014002
  operator=Naturvårdsverket
  lst:area_ha=30.61
  lst:land_ha=29.03
  lst:skog_ha=28.645
  lst:diarienr=511-8973-2004
  lst:beslutdat=2008-11-24
  lst:tillkomst=2008-12-19
  lst:vatten_ha=1.58
  protect_class=1
  wikidata=Q30168559

  wikidata match: Q30168559
Degersjön (Q30171253)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Degersjön är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • relation: Degersjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Degersjön (15 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2402167
  lst:url=http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/naturreservat/Umeakommun/Degersjon
  lst:kommun=Umeå
  lst:area_ha=180
  lst:beslutdat=2007-09-21
  lst:datum_geo=2008-01-18
  wikidata=Q30171253

  wikidata match: Q30171253
Krokån (Q30172383)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Krokån är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Krokån (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Krokån (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2044383
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=30.37
  lst:land_ha=30.4
  lst:skog_ha=29.58
  lst:diarienr=511-8804-2011
  lst:beslutdat=2015-12-04
  lst:tillkomst=2016-01-09
  lst:vatten_ha=0.0
  protect_class=1
  wikidata=Q30172383

  wikidata match: Q30172383
Ängsbacka (Q30173747)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ängsbacka är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Ängsbacka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ängsbacka (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2013952
  operator=Naturvårdsverket
  lst:area_ha=88.96
  lst:land_ha=89.0
  lst:skog_ha=84.175
  lst:diarienr=511-9614-2004
  lst:beslutdat=2008-11-10
  lst:tillkomst=2008-12-05
  lst:vatten_ha=0.0
  protect_class=4
  wikidata=Q30173747

  wikidata match: Q30173747
Strömbäck-Kont (Q30177096)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Strömbäck-Kont är ett kommunalt naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län vid Norra kvarkens kust, cirka 20 kilometer söder om Umeå.

 • relation: Strömbäck-Kont (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Strömbäck-Kont (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2001676
  operator=Umeå kommun
  lst:area_ha=496.85
  lst:land_ha=260.3
  lst:skog_ha=223.405
  lst:diarienr=11.1211-2277-77
  lst:beslutdat=1978-12-20
  lst:tillkomst=1979-01-11
  lst:vatten_ha=236.68
  protect_class=5
  wikidata=Q30177096

  wikidata match: Q30177096
Umåkers travbana (Q10709249)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umåkers travbana är en travbana belägen i tätorten Röbäck, cirka fem kilometer sydväst om centrala Umeå i Västerbottens län.

 • relation: Umåker (OSM) 164 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Umåker (2 name matches)
  sport=horse_racing (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=track
  wikidata=Q10709249

  wikidata match: Q10709249
Universumhuset (Q10709747)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

 • way: Universum (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Universum (15 name matches)
  source=Bing
  building=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10709747
  roof:material=tar_paper
  building:levels=2
  operator:wikidata=Q1144565

  wikidata match: Q10709747
Vasakyrkan (Q10713261)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
Se även: Vasakyrkan

Vasakyrkan i Umeå ligger i samma hus som före detta Hotell Vasa invid Vasaplan i centrala Umeå. Kyrkan drivs av EFS och har verksamhet för många åldrar. Vasakyrkan har cirka 300 medlemmar.

 • node: Vasakyrkan (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vasakyrkan (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10713261
  wikipedia=sv:Vasakyrkan, Umeå

  wikidata match: Q10713261
Von Ahnska magasinet (Q10716747)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

von Ahnska magasinet är ett hamnmagasin som ligger i kurvan av Västra Strandgatan i Umeå vid älven strax väster om Tegsbron. Magasinet är byggnadsminne sedan 1980.

 • way: von Ahnska magasinet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=von Ahnska magasinet (27 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10716747
  wikipedia=sv:Von Ahnska magasinet
  addr:street=Storgatan
  addr:country=SE
  addr:housenumber=32

  wikidata match: Q10716747
Vänortsparken (Q10717405)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vänortsparken är en park i centrala Umeå. Parken upptar ett kvarter och gränsar med Storgatan och Umeå stads kyrka i söder, Östra Kyrkogatan och Moritzska gården i öster samt Kungsgatan och Mimerskolan i norr. Parken har en skålformad central gräsyta som är omgiven av olika busk- och trädplanteringar. Genom parken rinner en konstgjord bäck med tre broar.

 • way: Vänortsparken (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Vänortsparken (21 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=The Twintowns Park
  surface=grass
  wikidata=Q10717405
  wikipedia=sv:Vänortsparken, Umeå

  wikidata match: Q10717405
Ålidhemskyrkan (Q10726470)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ålidhemskyrkan är en kyrkobyggnad som tillhör Ålidhems församling i Luleå stift. Invigd 1973. Den ligger på en skogklädd kulle mellan Sofiehem, Ålidbacken och Ålidhem, i närheten av Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

 • relation: Ålidhemskyrkan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ålidhemskyrkan (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10726470

  wikidata match: Q10726470
Umeå Airport (Q1433148)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå Airport (IATA: UME, ICAO: ESNU) är en internationell flygplats belägen 4 kilometer från centrala Umeå i stadsdelen Alvik.

 • way: Umeå Airport (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  ele=7
  iata=UME
  icao=ESNU
  name=Umeå Airport (37 name matches)
  source=wikipedia
  aeroway=aerodrome (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:en=Umeå Airport (37 name matches)
  loc_name=Alvik (1 name matches)
  old_name=Umeå flygplats (37 name matches)
  operator=Swedish Civil Aviation Administration
  wikidata=Q1433148
  aerodrome=international
  wikipedia=en:Umeå Airport
  closest_town=Umeå
  aerodrome:type=public

  wikidata match: Q1433148
IKSU (Q1654001)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

IKSU, Idrottsklubben Studenterna i Umeå, är en öppen, ideell idrottsförening i Umeå, bildad den 5 maj 1959. Föreningen är en av de största i Sverige, med drygt 22 000 medlemmar. Innebandysektionen (där elitsatsningen 2020 lades på is) har varit en av Sveriges ledande, med en rad SM-guld för damlaget.

 • relation: IKSU sport (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=IKSU sport (27 name matches)
  leisure=sports_centre
  website=https://www.iksu.se/
  building=sports_centre
  wikidata=Q1654001
  opening_hours=Mo-Th 06:00-23:00; Fr 06:00-21:00; Sa 07:45-21:00; Su 07:45-23:00

  wikidata match: Q1654001
Bjännsjön (Q1987768)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bjännsjön är en sjö cirka 15 kilometer väster om Umeå i Umeå kommun i Västerbotten som ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön är 5,7 meter djup, har en yta på 2,78 kvadratkilometer och befinner sig 82 meter över havet. Sjön är cirka 5 kilometer lång och (som mest) 2 kilometer bred, och den omges av tätorten Yttersjö samt byarna Innersjö, Degersjö och Bjännsjö. Sjöns viktigaste tillflöde är Svartbäcken och den avvattnas av Norrmjöleån. Vid provfiske har abborre, braxen, gädda och mört fångats i sjön.

 • relation: Bjännsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bjännsjön (5 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1987768

  wikidata match: Q1987768
Norrlands universitetssjukhus (Q2000141)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå är ett svenskt sjukhus som drivs av Region Västerbotten. Sjukhuset är granne med Umeå universitet och har också ett nära samarbete med dess medicinska fakultet.

 • way: Norrlands universitetssjukhus (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Norrlands universitetssjukhus (12 name matches)
  amenity=hospital (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:fi=Norlannin yliopistollinen sairaala (2 name matches)
  name:sv=Norrlands universitetssjukhus (12 name matches)
  website=http://www.vll.se/default.aspx?id=25719
  operator=Västerbottens läns landsting
  wikidata=Q2000141
  emergency=yes
  short_name=NUS
  opening_hours=24/7
  opening_hours:surgery=24/7
  opening_hours:emergency=24/7
  health_specialty:surgery=yes
  health_specialty:paediatrics=yes
  health_specialty:neurosurgery=yes
  health_specialty:orthopaedics=yes
  health_specialty:family_medicine=yes
  health_specialty:vascular_surgery=yes
  health_specialty:emergency_medicine=yes
  health_specialty:cardiothoracic_surgery=yes
  health_specialty:intensive_care_medicine=yes

  wikidata match: Q2000141
Sävar (Q2239419)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sävar är en tätort i Sävars distrikt i Umeå kommun, sannolikt en av de äldsta byarna i trakten och kyrkby i Sävars socken. Orten är belägen vid Sävarån 15 km nordost om Umeå längs E4:an. Strax söder om tätorten avgränsade SCB 2010 en bebyggelse till en egen småort namnsatt till Sävar södra, som 2015 åter räknades som en del av tätorten.

 • node: Sävar (OSM) 393 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sävar (27 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8336
  ref:se:pts:postort=SÄVAR
  wikidata=Q2239419

  wikidata match: Q2239419
Täfteå (Q2277223)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Täfteå är en tätort i Umeå kommun, nordost om Umeå vid Täfteåns mynning i Täftefjärden. Byn har en affär, en skola och en aktiv idrottsförening. I byn finns också den riksbekanta dansbanan Täfteå Logen.

 • node: Täfteå (OSM) 293 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Täfteå (22 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8360
  ref:se:pts:postort=TÄFTEÅ
  wikidata=Q2277223

  wikidata match: Q2277223
Botsmark (Q2425415)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Botsmark är en tätort i Umeå kommun belägen cirka 50 kilometer norr om Umeå. Orten ligger vid Botsmarkssjön och genom byn flyter Sävarån.

 • node: Botsmark (OSM) 319 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Botsmark (30 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8136
  ref:se:pts:postort=BOTSMARK
  wikidata=Q2425415

  wikidata match: Q2425415
Bullmark (Q2580616)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bullmark är en mindre tätort i Umeå kommun vid Sävarån, 16 km från Sävar och cirka 30 km norr om Umeå.

 • node: Bullmark (OSM) 0.74 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Bullmark (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8142
  ref:se:pts:postort=BULLMARK
  wikidata=Q2580616

  wikidata match: Q2580616
Öbackaparken (Q10727058)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Öbackaparken är ett grönområde vid Umeälven i Umeå, som sträcker sig från Konstnärligt campus strax söder om centrum till älvkröken sydväst om sjukhusområdet – mitt emot Ön. Delar av parken var, liksom bostadsområdet Öbacka, under 1900-talets första hälft ett industriområde.

 • way: Öbackaparken (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Öbackaparken (2 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10727058
  wikipedia=sv:Öbackaparken

  wikidata match: Q10727058
Guitars – the Museum (Q15980608)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Guitars – the Museum (i folkmun även kallat Gitarrmuseet) är ett museum beläget i centrala Umeå.

 • node: Guitars (OSM) 203 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Guitars (40 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.guitarsthemuseum.com/
  alt_name=Guitars the Museum (40 name matches)
  wikidata=Q15980608

  wikidata match: Q15980608
Tavlefjärdens naturreservat (Q30177112)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tavlefjärden är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län. Fjärden ligger öster om Yttertavle by och 9 kilometer från Umeå centrum i sydostlig riktning. Tavlefjärden börjar i utmynningen av Tavelån som avvattnar Umeå kommuns största sjö, Tavelsjön. Fjärden har rikt fiskeliv och bottenfauna. Våtmarkerna runt fjärden är rester av Tavelåns utloppsfåror som fanns under 1800-talet men idag är igenväxta.

 • way: Tavlefjärden (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Tavlefjärden (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2013422
  operator=Naturvårdsverket
  lst:area_ha=125.51
  lst:land_ha=88.82
  lst:skog_ha=48.291
  lst:diarienr=511-9613-2004
  lst:beslutdat=2008-12-02
  lst:tillkomst=2010-06-03
  lst:vatten_ha=36.89
  protect_class=1
  wikidata=Q30177112

  wikidata match: Q30177112
Hökälen (Q30177562)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hökälen är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Hökälen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hökälen (14 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2045160
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=51.96
  lst:land_ha=50.04
  lst:skog_ha=47.354
  lst:diarienr=511-3265-2016
  lst:beslutdat=2016-07-04
  lst:tillkomst=2016-08-08
  lst:vatten_ha=1.45
  protect_class=1
  wikidata=Q30177562

  wikidata match: Q30177562
Södra Degernässlätten - Sundet (Q30180061)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Södra Degernässlätten-Sundet är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Södra Degernässlätten-Sundet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Södra Degernässlätten-Sundet (14 name matches)
  is_in=västerbotten
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2402194
  lst:url=http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/naturreservat/Umeakommun/sodradegernas-sundet
  lst:kommun=Umeå
  lst:area_ha=168
  lst:beslutdat=2008-10-03
  lst:datum_geo=2008-10-24
  wikidata=Q30180061

  wikidata match: Q30180061
Hålvattsmyrorna (Q30184214)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hålvattsmyrorna är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Hålvattsmyrorna (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hålvattsmyrorna (14 name matches)
  is_in=västerbotten
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2402158
  lst:url=http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/naturreservat/Umeakommun/Halvattsmyrorna
  lst:kommun=Umeå
  lst:area_ha=172
  lst:beslutdat=2006-11-13
  lst:datum_geo=2006-03-01
  wikidata=Q30184214

  wikidata match: Q30184214
Långbergskullarna (Q55693618)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långbergskullarna är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Långbergskullarna (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Långbergskullarna (2 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2045028
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=400.62
  lst:land_ha=399.18
  lst:skog_ha=336.493
  lst:diarienr=511-2121-2016
  lst:beslutdat=2016-09-12
  lst:tillkomst=2017-06-15
  lst:vatten_ha=1.37
  protect_class=1
  wikidata=Q55693618

  wikidata match: Q55693618
Nedre Sävarån (Q55693619)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nedre Sävarån är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Nedre Sävarån (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Nedre Sävarån (2 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2014525
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=814.74
  lst:land_ha=577.85
  lst:skog_ha=357.007
  lst:diarienr=511-6903-2011
  lst:beslutdat=2014-08-28
  lst:vatten_ha=236.76
  protect_class=1
  wikidata=Q55693619

  wikidata match: Q55693619
Rengårdsberget (Q55693621)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rengårdsberget är ett naturreservat i Umeå kommun i Västerbottens län.

 • way: Rengårdsberget (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Rengårdsberget (2 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2045635
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=87.92
  lst:land_ha=86.78
  lst:skog_ha=84.402
  lst:diarienr=511-7334-2016
  lst:beslutdat=2016-12-20
  lst:tillkomst=2017-01-25
  lst:vatten_ha=1.1
  protect_class=1
  wikidata=Q55693621

  wikidata match: Q55693621
Bjärntjärnliden (Q55693622)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bjärntjärnliden är ett naturreservat i Umeå kommun och Vindelns kommun i Västerbottens län.

 • way: Bjärntjärnliden (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bjärntjärnliden (2 name matches)
  leisure=nature_reserve
  lst:ref=2045748
  operator=Länsstyrelsen i Västerbottens län
  lst:area_ha=66.71
  lst:land_ha=64.1
  lst:skog_ha=54.236
  lst:diarienr=511-7333-2016
  lst:beslutdat=2016-12-20
  lst:tillkomst=2017-01-25
  lst:vatten_ha=2.7
  protect_class=1
  wikidata=Q55693622

  wikidata match: Q55693622
Risträsket (Q17517877)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Risträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,377 kvadratkilometer och ligger 66 meter över havet.

 • relation: Risträsket (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Risträsket (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517877

  wikidata match: Q17517877
A3 Arena (Q3303308)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Winpos arena, tidigare A3 arena, T3 Center, Umeå Arena, SkyCom Arena och Umeå ishall, är en ishall/arena i Umeå. Arenan rymmer 5 400 åskådare och har bland annat använts för JVM i ishockey 2000 och U-18 VM för herrar 2019. A3 ARENA har 19 loger.

 • way: Winpos Arena (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Winpos Arena (3 name matches)
  sport=ice_hockey (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=stadium (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=T3 arena
  wikidata=Q3303308
  addr:city=Umeå
  addr:street=Tegsvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=904 32
  addr:housenumber=3

  wikidata match: Q3303308
Umeå centralstation (Q3374603)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå centralstation, eller Umeå C, är en järnvägsstation i Umeå, vid Järnvägsallén i norra delen av Umeå centrum. Stationen är centralstation i Umeå.

 • node: Umeå Central (OSM) 22 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  ref=Uå
  name=Umeå Central (13 name matches)
  phone=+706332442
  train=yes
  name:fi=Uumajan keskusrautatieasema (2 name matches)
  name:sv=Umeå Central (13 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3374603
  wheelchair=yes
  opening_hours=Mo-Fr 04:00-02:15; Sa, Su 06:30-02:15
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q3374603
Umeå östra station (Q3377376)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå östra station är en järnvägsstation belägen nedanför Norrlands universitetssjukhus, strax öster om centrala Umeå. Stationen invigdes 28 augusti 2010 av kung Carl XVI Gustaf, men började användas redan 7 augusti då Umeå centralstation stängdes av för ombyggnad. Sedan ombyggnaden av centralstationen blev klar år 2012 finns det alltså två järnvägsstationer i Umeå. Vägviadukten vid namn Sjukhusbacken samt gång- och cykelbron Svingen går ovanför tågperrongen.

 • way: Umeå Östra (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Umeå Östra (5 name matches)
  layer=1
  height=14
  name:fi=Uumaja itäinen
  name:sv=Umeå Östra (5 name matches)
  building=transportation (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=sv:Umeå östra station
  building:levels=6
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building:material=glass
 • node: Umeå Östra (OSM) 78 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  ref=Uåö
  name=Umeå Östra (5 name matches)
  train=yes
  name:fi=Uumaja itäinen
  name:sv=Umeå Östra (5 name matches)
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3377376
  wikipedia=sv:Umeå östra station
  wheelchair=yes
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q3377376
 • node: Umeå Östra (OSM) 133 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Umeå Östra (5 name matches)
  train=yes
  name:fi=Uumaja itäinen
  name:sv=Umeå Östra (5 name matches)
  railway=stop
  public_transport=stop_position (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
Västerbottens museum (Q3578460)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västerbottens museum på Gammliaområdet i Umeå är länsmuseum med ansvar för Västerbottens läns kulturhistoria. Inom museets verksamhet finns profilområdena arkeologi, berättande, byggnadsvård, dokumentärfotografi, etnologi, konst och kulturmiljö. Museets kulturhistoriska samlingar består av föremål, textil, dokument och fotografier. Fotoarkivet innehåller cirka åtta miljoner fotografier och negativ, samt ett stort antal dokumentärfilmer. Utöver museets basutställningar producerar museet varje år tillfälliga utställningar, främst inom konst och dokumentärfotografi.

 • node: Västerbottens museum (OSM) 146 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Västerbottens museum (22 name matches)
  phone=+46 90 16 39 00
  source=http://www.vbm.se/sv/index.html
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.vbm.se/
  operator=Västerbottens museum AB, Stiftelsen Västerbottens museums
  wikidata=Q3578460
  addr:city=Umeå
  wikipedia=sv:Västerbottens museum
  wheelchair=yes
  addr:postal=Box 3183
  addr:street=Helena Elisabeths väg
  addr:country=SE
  addr:postcode=903 04
  opening_hours=Mo-Fr 10:00-17:00; Th 10:00-21:00; Sa,Su 11:00-17:00
  addr:housenumber=3

  wikidata match: Q3578460
Tegsbron (Q3603773)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tegsbron är en balkbro och invigdes 8 oktober 1949 som Umeås andra bro över älven och därmed blev den första bron, numera kallad Gamla bron, gång- och cykelbana.

 • way: Tegsbron (OSM) 452 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tegsbron (10 name matches)
  layer=1
  man_made=bridge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3603773
  wikipedia=sv:Tegsbron
  bridge:structure=beam

  wikidata match: Q3603773
Kyrkbron (Q3603778)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kyrkbron är en bro i Umeå som tar Östra Kyrkogatan över Ume älv till Teg på södra sidan. Kyrkbron började byggas 1973 och invigdes 26 september 1975 som Umeås tredje bro över älven. En diskussion om placeringen av bron bredvid kyrkan pågick från tidigt 1960-tal och fortsatte in på 1970-talet. Vid bygget påträffades ett okänt gravfält (en äldre del av kyrkogården) vilket ledde till arkeologiska utgrävningar.

 • way: Kyrkbron (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kyrkbron (27 name matches)
  layer=1
  man_made=bridge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  material=concrete
  wikidata=Q3603778
  wikipedia=sv:Kyrkbron, Umeå
  start_date=1975-09-26

  wikidata match: Q3603778
Gamla bron (Q3603782)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gamla bron är Umeås äldsta kvarvarande broförbindelse över Ume älv och är 301 meter lång.

 • way: Gamla bron (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gamla bron (35 name matches)
  layer=1
  man_made=bridge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3603782
  wikipedia=sv:Gamla bron

  wikidata match: Q3603782
Kolbäcksbron (Q3604217)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kolbäcksbron är en broförbindelse i östra Umeå, och består av två broar: Pylonbron över Storån på 530 m och Lillåbron på 170 m, vilket gör en totallängd på 700 m. Bron började byggas 1998 och invigdes den 5 september 2001. Bron kostade totalt 120 miljoner kronor att bygga. Kolbäcksbron är Umeå tätorts fjärde vägbro över Umeälven och ingår i ringleden runt Umeå. Över bron passerar E4 (sedan 2012).

 • relation: Kolbäcksbron (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kolbäcksbron (9 name matches)
  layer=1
  man_made=bridge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q3604217
  wikipedia=sv:Kolbäcksbron
  start_date=2001-09-05
  construction:start_date=1998

  wikidata match: Q3604217
Nydalasjön (Q4328478)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Nydalasjön (tidigare Tavlesjön) är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten som ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön är drygt tre kilometer lång (i nord-sydlig riktning) och en halv kilometer bred (öst-väst), och som mest cirka 6 meter djup, har en yta på 1,46 kvadratkilometer och befinner sig 35 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kolbäcken. Vid provfiske har abborre, gädda och mört fångats i sjön.

 • relation: Nydalasjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Nydalasjön (11 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Tavlesjön (1 name matches)
  wikidata=Q4328478

  wikidata match: Q4328478
Umeå stads kyrka (Q4348256)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå stads kyrka är en kyrkobyggnad i centrala Umeå, mitt emot Vänortsparken vid Ume älvs norra strand. Den är församlingskyrka i Umeå stadsförsamling i Luleå stift.

 • way: Umeå stads kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Umeå stads kyrka (67 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  name:fi=Uumajan kaupunginkirkko (2 name matches)
  name:sv=Umeå stads kyrka (67 name matches)
  alt_name=Stadskyrkan
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Svenska kyrkan
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4348256
  denomination=lutheran
  building:material=brick

  wikidata match: Q4348256
Umeå gamla fängelse (Q4491003)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Länscellfängelset i Umeå eller Umeå gamla fängelse färdigställdes 1862 och var en av få byggnader som inte brann ned vid stadsbranden 1888. Fängelset är en av Umeås äldsta byggnader, och förklarat som byggnadsminne 1992.

 • node: Hotell Gamla Fängelset i Umeå (OSM) 25 m from Wikidata identifier match [show tags]
  name=Hotell Gamla Fängelset i Umeå
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.hotellgf.se/
  wikidata=Q4491003
  wikipedia=sv:Umeå gamla fängelse
  addr:street=Storgatan
  addr:country=SE
  addr:housenumber=62

  wikidata match: Q4491003
Konsthögskolan vid Umeå universitet (Q4671458)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Konsthögskolan vid Umeå universitet bildades 1987 och är belägen vid Umeälvens strand i stadsdelen Öst på stan i Umeå. Konsthögskolan utgör en del av Konstnärligt campus vid Umeå universitet tillsammans med Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Bildmuseet, Sliperiet och HumlabX.

 • way: Konsthögskolan (OSM) 170 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Konsthögskolan (3 name matches)
  website=http://art.umu.se/
  building=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4671458

  wikidata match: Q4671458
Roslagstjärnen (Q17517878)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Roslagstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

 • way: Roslagstjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Roslagstjärnen (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517878

  wikidata match: Q17517878
Rävatjärnen (Q17517887)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rävatjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

 • way: Rävatjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Rävatjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517887

  wikidata match: Q17517887
Segasjön (Q17517894)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Segasjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,104 kvadratkilometer och ligger 35 meter över havet.

 • way: Segasjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Segasjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517894

  wikidata match: Q17517894
Sjömorsjön (Q17517898)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sjömorsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde.

 • way: Sjömorsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sjömorsjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517898

  wikidata match: Q17517898
Skorran (Q17517901)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skorran är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnån-Öreälvens kustområde. Sjön har en area på 0,0542 kvadratkilometer och ligger 1,2 meter över havet.

 • way: Skorran (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Skorran (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517901

  wikidata match: Q17517901
Skravelsjön (Q17517903)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skravelsjötjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,0671 kvadratkilometer och ligger 67 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Strömsbäcken.

 • way: Skravelsjötjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Skravelsjötjärnen (1 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517903

  wikidata match: Q17517903
Smörsjön (Q17517917)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Smörsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön är 12,3 meter djup, har en yta på 0,506 kvadratkilometer och befinner sig 140,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Smörbäcken. Vid provfiske har abborre, gers, gädda och nors fångats i sjön.

 • way: Smörsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Smörsjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517917

  wikidata match: Q17517917
Kulturväven (Q15982300)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Väven är ett kulturhus i Umeå beläget vid Umeälven. Väven invigdes hösten 2014, under det år Umeå var en av Europas två kulturhuvudstäder. Kulturhuset innehåller flera kulturinstitutioner som flyttats från andra delar av staden samt en del nya kulturella satsningar. Byggkostnaderna, de ingångna samarbetena och flytten av stadsbiblioteket till den nya byggnaden har vållat debatt i Umeå.

 • way: Väven (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Väven (7 name matches)
  amenity=public
  website=http://vaven.se/
  alt_name=Kulturväven (22 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  loc_name=Kväven
  building:material=glass
  wikidata=Q15982300

  wikidata match: Q15982300
Abborrtjärnen (Q16488476)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Abborrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0269 kvadratkilometer och ligger 186 meter över havet.

 • way: Abborrtjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=188
  name=Abborrtjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16488476
  ele:source=Ekonomiska Kartan

  wikidata match: Q16488476
Avan (Q16497561)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Avan är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,379 kvadratkilometer och ligger 106 meter över havet. Avan ligger i samhället Tavelsjö och står i förbindelse med Tavelsjön genom det smala sund som kallas för Noret.

 • way: Avan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Avan (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16497561

  wikidata match: Q16497561
Baggösundet (Q16497912)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Baggösundet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde. Sjön har en area på 0,11 kvadratkilometer och ligger 0,1 meter över havet.

 • way: Baggösundet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Baggösundet (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16497912

  wikidata match: Q16497912
Bergtjärnen (Q16501842)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bergtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

 • way: Bergtjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bergtjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16501842

  wikidata match: Q16501842
Bolkarhamn (Q16503805)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bolkarhamn är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelån-Umeälvens kustområde. Sjön har en area på 0,129 kvadratkilometer och ligger 0 meter över havet.

 • way: Bolkarhamn (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bolkarhamn (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16503805

  wikidata match: Q16503805
Botsmarksjön (Q16504073)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Botsmarksjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön är 14 meter djup, har en yta på 1,28 kvadratkilometer och är belägen 176 meter över havet. Botsmarksjön ligger i Sävarån Natura 2000-område. Sjön avvattnas av vattendraget Sävarån (Lossmenån). Vid provfiske har bland annat abborre, gers, gädda och lake fångats i sjön.

 • relation: Botsmarksjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Botsmarksjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16504073

  wikidata match: Q16504073
Brunnsjön (Q16505617)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Brunnsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,122 kvadratkilometer och ligger 61,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Slössbäcken.

 • way: Brunnsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Brunnsjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16505617

  wikidata match: Q16505617
Brånsjön (Q16505690)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Brånsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,0823 kvadratkilometer och ligger 27 meter över havet.

 • relation: Brånsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Brånsjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16505690

  wikidata match: Q16505690
Tavlefjärdens kustvattenförekomst (Q61779344)
 • way: Tavlefjärden (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Tavlefjärden (2 name matches)
  natural=water
  wikidata=Q61779344

  wikidata match: Q61779344
Spångmyrtjärnen (Q17517920)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Spångmyrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

 • way: Spångmyrtjärnen (OSM) 67 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Spångmyrtjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517920

  wikidata match: Q17517920
Stor-Gröndiket (Q17517928)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Gröndiket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde.

 • way: Stor-Gröndiket (OSM) 12 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stor-Gröndiket (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517928

  wikidata match: Q17517928
Stor-Gåstjärnen (Q17517929)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Gåstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde.

 • way: Stor-Gåstjärnen (OSM) 29 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stor-Gåstjärnen (2 name matches)
  water=tarn
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517929

  wikidata match: Q17517929
Stor-Huckerttjärnen (Q17517930)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Huckerttjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

 • way: Stor-Huckerttjärnen (OSM) 76 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stor-Huckerttjärnen (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517930

  wikidata match: Q17517930
Stor-Häggsjön (Q17517934)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Häggsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,201 kvadratkilometer och ligger 183 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Idebäcken. Vid provfiske har röding och öring fångats i sjön.

 • way: Stor-Häggsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=187
  name=Stor-Häggsjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517934
  ele:source=Ekonomiska Kartan

  wikidata match: Q17517934
Stor-Tavelsjön (Q17517951)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stor-Tavelsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,042 kvadratkilometer och ligger 229,5 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Smörbäcken. Vid provfiske har abborre och gädda fångats i sjön.

 • way: Stortavelsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Stortavelsjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Stor-Tavelsjön (3 name matches)
  wikidata=Q17517951

  wikidata match: Q17517951
Survalen (Q17517966)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Survalen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0359 kvadratkilometer och ligger 105,6 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Tavelån.

 • way: Survalen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Survalen (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Yahoo Sat
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517966

  wikidata match: Q17517966
Svarttjärnen (Q17517977)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Svarttjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,0232 kvadratkilometer och ligger 115,3 meter över havet.

 • way: Svarttjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Svarttjärnen (2 name matches)
  water=tarn
  source=Yahoo Sat
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517977

  wikidata match: Q17517977
Holmsund (Q388953)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmsund är en tätort i Umeå kommun vid Umeälvens mynning. Bofasta har funnits i området åtminstone från 1500-talet. Under 1800-talet industrialiserades orten och en hamn anlades. Holmsund blev egen kommun och var så fram till 1960-talet då orten istället uppgick i Umeå kommun. Enligt folkräkningen år 2015 bor 5 962 personer på orten, som därmed är den näst största tätorten i kommunen. Det finns långt gångna planer på ett nytt bostadsområde i Holmsund, kallat Sjöstaden. Om detta genomförs enligt plan så kommer befolkningen att inom några år dubbleras. Himmelska fridens torg är det centrala torget i Holmsund, vilket är rikskänt sedan 1970- och 1980-talet genom Fredrik Burgmans radiokrönikor, där torget ofta nämndes.

 • node: Holmsund (OSM) 3.03 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Holmsund (34 name matches)
  is_in=Umeå kommun;Västerbottens län;Västerbottens landskap;Norrland;Sweden
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  population=5940
  ref:se:scb=8200
  ref:se:pts:postort=HOLMSUND
  wikidata=Q388953

  wikidata match: Q388953
Trehörningen (Q17517994)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Trehörningen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön är 16,4 meter djup, har en yta på 2,16 kvadratkilometer och befinner sig 110 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kvarnbäcken.

 • way: Trehörningen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Trehörningen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517994

  wikidata match: Q17517994
Täftebölesjön (Q17517998)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Täftebölesjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde. Sjön har en area på 1,12 kvadratkilometer och ligger 22 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Hjåggmarksbäcken. Vid provfiske har abborre, gers, gädda och mört fångats i sjön.

 • relation: Täftebölesjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Täftebölesjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517998

  wikidata match: Q17517998
Varmvattsjön (Q17518000)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Varmvattssjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,138 kvadratkilometer och ligger 131,1 meter över havet. Vid provfiske har abborre, gers, gädda och mört fångats i sjön.

 • way: Varmvattsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Varmvattsjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17518000

  wikidata match: Q17518000
Vorrsmyrtjärnen (Q17518007)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vorrsmyrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

 • way: Vorrsmyrtjärnen (OSM) 55 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Vorrsmyrtjärnen (3 name matches)
  water=tarn
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17518007

  wikidata match: Q17518007
Vorrtjärnen (Q17518011)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vorrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde.

 • way: Vorrtjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Vorrtjärnen (2 name matches)
  water=tarn
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17518011

  wikidata match: Q17518011
Västerfjärden (Q17518017)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västerfjärden är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde. Sjön har en area på 0,346 kvadratkilometer och ligger 1 meter över havet. Västerfjärden ligger i Sävarån Natura 2000-område.

 • way: Västerfjärden (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Västerfjärden (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17518017

  wikidata match: Q17518017
Västerlångslädan (Q17518018)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Väster-Långslädan är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelån-Umeälvens kustområde. Sjön har en area på 0,397 kvadratkilometer och ligger 1 meter över havet. Den mottar vatten från Lövösundet och avrinner genom den 200 meter långa Djupsundsbäcken till havet.

 • way: Väster-Långslädan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Väster-Långslädan (4 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17518018

  wikidata match: Q17518018
Västerviken (Q17518019)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västerviken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Dalkarlsån-Sävaråns kustområde. Sjön har en area på 0,156 kvadratkilometer och ligger 2 meter över havet.

 • way: Västerviken (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Västerviken (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17518019

  wikidata match: Q17518019
Ökvattnet (Q17518029)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ökvattnet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0311 kvadratkilometer och ligger 105,7 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Tavelån.

 • way: Ökvattnet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ökvattnet (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Yahoo Sat
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17518029

  wikidata match: Q17518029
Öviken (Q17518036)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Öviken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Öreälvens huvudavrinningsområde.

 • way: Öviken (OSM) 28 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Öviken (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17518036

  wikidata match: Q17518036
Kvinnohistoriskt museum (Q18291532)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kvinnohistoriskt museum är ett museum i Umeå specialiserat på kvinnohistoria och är det första i Sverige i sitt slag. Museet invigdes 22 november 2014 i kulturhuset Väven. Kvinnohistoriskt museum är tänkt att ta upp frågor som kön och makt, identitet och historia.

 • node: Kvinnohistoriskt museum (OSM) 110 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Kvinnohistoriskt museum (5 name matches)
  name:fi=Naishistorian museo
  name:sv=Kvinnohistoriskt museum (5 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://kvinnohistoriskt.se
  wikidata=Q18291532

  wikidata match: Q18291532
Strömbäcks kyrka (Q18333019)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Strömbäcks kyrka är en kyrkobyggnad i Strömbäck utanför Umeå. Den hör till Strömbäcks folkhögskola som drivs med EFS Västerbotten, Luleå stift och Umeå kyrkliga samfällighet som huvudmän. Kyrkan var ursprungligen en rundloge som byggdes om och invigdes som kyrka 1966.

 • way: Strömbäcks kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Strömbäcks kyrka (6 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=EFS
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18333019
  denomination=lutheran

  wikidata match: Q18333019
Tavelsjö kyrka (Q18333838)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tavelsjö kyrka är en kyrkobyggnad i Tavelsjö. Den tillhör Tavelsjö församling i Luleå stift. Kyrkan invigdes 1965 och arkitekt var Carl Hampus Bergman.

 • way: Tavelsjö kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Tavelsjö kyrka (7 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q18333838
  denomination=protestant

  wikidata match: Q18333838
Umeå stadsförsamling (Q18334316)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå stadsförsamling är en församling inom Svenska kyrkan i Södra Västerbottens kontrakt av Luleå stift. Församlingen ingår i Umeå pastorat och ligger i Umeå kommun, Västerbottens län.

 • way: Umeå stads kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Umeå stads kyrka (1 name matches)
  amenity=place_of_worship
  name:fi=Uumajan kaupunginkirkko
  name:sv=Umeå stads kyrka (1 name matches)
  alt_name=Stadskyrkan
  building=yes
  operator=Svenska kyrkan
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q4348256
  denomination=lutheran
  building:material=brick

  wikidata mismatch: Q4348256
Västra kyrkogården, Umeå (Q19673431)
 • way: Västra kyrkogården (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Västra kyrkogården (3 name matches)
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Lasarettskyrkogården
  religion=christian
  wikidata=Q19673431

  wikidata match: Q19673431
Laddningsplats för ljushuvuden (Q27980474)
 • node: Laddningsplats för ljushuvuden (OSM) 5 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Laddningsplats för ljushuvuden (3 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.umeaenergi.se/om-oss/konstverk/konstsofforna
  concrete=fiber_reinforced
  wikidata=Q27980474
  start_date=2002
  artist_name=Mikael Richter
  artwork_type=sculpture (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  description:sv=Konstsoffor uppvärmda med fjärrvärme med inbyggd bredbandsanslutning.
  artist:wikidata=Q6071319
  artist:wikipedia=sv:Mikael Richter

  wikidata match: Q27980474
Hoppare (Q28005416)
 • node: Hoppare (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hoppare (3 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  material=aluminium
  wikidata=Q28005416
  start_date=2014
  artist_name=Mikael Åberg
  description=A boy with En pojke wearing a diving mask, green boots and a blue-red cap.
  artwork_type=sculpture (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  description:sv=En pojke med cyklop, gröna stövlar och blå-röd mössa.
  artist:wikidata=Q28005428

  wikidata match: Q28005416
Berguddens fyr (Q28375410)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Berguddens fyr är en svensk före detta bemannad fyrplats på västra sidan av Holmön i Norra Kvarken. Fyrplatsen var bemannad mellan 1884 och 1969.

 • node: Berguddens fyr (OSM) 11 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Berguddens fyr (8 name matches)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Bergudden (8 name matches)
  seamark:type=light_major
  seamark:light:1:range=13
  seamark:light:2:range=18
  seamark:light:3:range=15
  seamark:light:4:range=13
  seamark:light:5:range=15
  seamark:light:6:range=13
  seamark:light:7:range=18
  seamark:light:8:range=15
  seamark:light:1:colour=green
  seamark:light:1:height=18
  seamark:light:1:period=6
  seamark:light:2:colour=white
  seamark:light:2:height=18
  seamark:light:2:period=6
  seamark:light:3:colour=red
  seamark:light:3:height=18
  seamark:light:3:period=6
  seamark:light:4:colour=green
  seamark:light:4:height=18
  seamark:light:4:period=6
  seamark:light:5:colour=red
  seamark:light:5:height=18
  seamark:light:5:period=6
  seamark:light:6:colour=green
  seamark:light:6:height=18
  seamark:light:6:period=6
  seamark:light:7:colour=white
  seamark:light:7:height=18
  seamark:light:7:period=6
  seamark:light:8:colour=red
  seamark:light:8:height=18
  seamark:light:8:period=6
  seamark:light:reference=C 5864
  seamark:light:1:character=Iso
  seamark:light:2:character=Iso
  seamark:light:3:character=Iso
  seamark:light:4:character=Iso
  seamark:light:5:character=Iso
  seamark:light:6:character=Iso
  seamark:light:7:character=Iso
  seamark:light:8:character=Iso
  seamark:light:1:sector_end=28
  seamark:light:2:sector_end=38
  seamark:light:3:sector_end=51.5
  seamark:light:4:sector_end=113
  seamark:light:5:sector_end=188.5
  seamark:light:6:sector_end=197
  seamark:light:7:sector_end=206
  seamark:light:2:sector_start=28
  seamark:light:3:sector_start=38
  seamark:light:4:sector_start=51.5
  seamark:light:5:sector_start=113
  seamark:light:6:sector_start=188.5
  seamark:light:7:sector_start=197
  seamark:light:8:sector_start=206
  wikidata=Q28375410

  wikidata match: Q28375410
MC-museum (Q28935319)
 • node: Umeå MC-museum (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Umeå MC-museum (1 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q28935319

  wikidata match: Q28935319
Norrbyskärs Museum (Q28935322)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
 • node: Norrbyskärs museum (OSM) 5.43 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Norrbyskärs museum (2 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q28935322

  wikidata match: Q28935322
Hörnefors station (Q29406130)
Summary from English Wikipedia (enwiki)

Hörnefors station (Swedish: Hörnefors station or Hörnefors resecentrum) is a railway station in Hörnefors, Sweden. The station opened in 2010 as part of the new Bothnia Line from Sundsvall to Umeå.

 • node: Hörnefors (OSM) 141 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  ref=Höf
  name=Hörnefors (6 name matches)
  train=yes
  railway=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q29406130
  public_transport=station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)

  wikidata match: Q29406130
Fjärdgrund (Q41087977)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fjärdgrund är en fyr som står på den lilla ön Fjärdgrundet vid inloppet till Umeå hamn. Den byggdes 1907 i samband med att en ny farled utprickades för insegling till den dåvarande hamnen i industrisamhället Holmsund. Fjärdgrund var angöringsfyren, den fyr som man skulle ta sikte på när man befann sig långt ute till havs. Det var en av de sista bemannade fyrplatserna som anlades i Sverige.

 • node: Fjärdgrund (OSM) 4 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Fjärdgrund (4 name matches)
  image=http://www.worldlighthouses.org/Europe/Sweden/Vasterbotten/Fjardgrund/fjardgrund.htm
  source=US NGA Pub. 116. 2021-03-27.
  building=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q41087977
  seamark:name=Fjardgrund (4 name matches)
  seamark:type=light_major
  seamark:light:1:group=2
  seamark:light:1:range=13
  seamark:light:2:group=2
  seamark:light:2:range=18
  seamark:light:3:group=2
  seamark:light:3:range=15
  seamark:light:4:group=2
  seamark:light:4:range=5
  seamark:light:5:group=2
  seamark:light:5:range=13
  seamark:light:6:group=2
  seamark:light:6:range=6
  seamark:light:1:colour=green
  seamark:light:1:height=18
  seamark:light:1:period=12
  seamark:light:2:colour=white
  seamark:light:2:height=18
  seamark:light:2:period=12
  seamark:light:3:colour=red
  seamark:light:3:height=18
  seamark:light:3:period=12
  seamark:light:4:colour=green
  seamark:light:4:height=18
  seamark:light:4:period=12
  seamark:light:5:colour=green
  seamark:light:5:height=18
  seamark:light:5:period=12
  seamark:light:6:colour=red
  seamark:light:6:height=18
  seamark:light:6:period=12
  seamark:light:reference=C 5888
  seamark:light:1:sequence=6+(2)+2+(2)
  seamark:light:2:sequence=6+(2)+2+(2)
  seamark:light:3:sequence=6+(2)+2+(2)
  seamark:light:4:sequence=6+(2)+2+(2)
  seamark:light:5:sequence=6+(2)+2+(2)
  seamark:light:6:sequence=6+(2)+2+(2)
  seamark:light:1:character=Oc
  seamark:light:2:character=Oc
  seamark:light:3:character=Oc
  seamark:light:4:character=Oc
  seamark:light:5:character=Oc
  seamark:light:6:character=Oc
  seamark:light:1:sector_end=329.5
  seamark:light:2:sector_end=333
  seamark:light:3:sector_end=342
  seamark:light:4:sector_end=18
  seamark:light:4:visibility=unintensified
  seamark:light:5:sector_end=110
  seamark:light:6:sector_end=120
  seamark:light:6:visibility=unintensified
  seamark:light:1:sector_start=307
  seamark:light:2:sector_start=329.5
  seamark:light:3:sector_start=333
  seamark:light:4:sector_start=8
  seamark:light:5:sector_start=91
  seamark:light:6:sector_start=110

  wikidata match: Q41087977
Holmögadd (Q41692510)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
 • way: Holmögadd (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Holmögadd (6 name matches)
  building=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:type=landmark
  disused:man_made=lighthouse
  seamark:information=former light ref C 5870; decommisioned 2008
  seamark:landmark:category=tower
 • node: Holmogadd (OSM) 11 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Holmogadd (6 name matches)
  seamark:type=light_major
  seamark:information=Shown 24 hours in low visibility Nov. 1 to Mar. 31.
  seamark:light:group=2
  seamark:light:range=25
  seamark:light:colour=white
  seamark:light:height=21
  seamark:light:period=10
  seamark:light:sequence=0.3+(2.2),0.3+(7.2)
  seamark:light:character=Fl
  seamark:light:reference=C 5870
  wikidata=Q41692510

  wikidata match: Q41692510
Norra kyrkogården, Umeå (Q50847046)
 • way: Norra kyrkogården (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Norra kyrkogården (3 name matches)
  amenity=grave_yard (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  landuse=cemetery (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q50847046

  wikidata match: Q50847046
Jättstugan (Q55076023)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Jättstugan är en grotta i sidan av Jättstuberget söder om Röbäck, Umeå kommun. Det har länge varit ett utflyktsmål och är en del av Historiestigen.

 • node: Jättstugan (OSM) exact location name match [show tags]
  fee=no
  name=Jättstugan (3 name matches)
  access=yes
  natural=cave_entrance (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/idrottmotionochfriluftsliv/friluftslivochmotion/naturomraden/grottor.4.bbd1b101a585d7048000151423.html
  alt_name=Gettstugrottan
  wikidata=Q55076023
  direction=WNW
  wikipedia=sv:Jättstugan
  alt_name:source=Map from 1987 refers to this with spelling Gettstugrottan, currently located at http://www.roback2.se/boendeparmen/flik16/hist2.pdf

  wikidata match: Q55076023
Grubbebiblioteket (Q61751903)
 • node: Grubbebiblioteket (OSM) 166 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Grubbebiblioteket (1 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.minabibliotek.se/default.aspx?id=101585&refid=120170
  wikidata=Q61751903

  wikidata match: Q61751903
Umedalens bibliotek (Q61752641)
 • node: Umedalens bibliotek (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Umedalens bibliotek (1 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q61752641

  wikidata match: Q61752641
Tegsbiblioteket (Q61752642)
 • node: Tegsbiblioteket (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tegsbiblioteket (1 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q61752642

  wikidata match: Q61752642
Ersbodabiblioteket (Q61752644)
 • node: Ersbodabiblioteket (OSM) 22 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ersbodabiblioteket (1 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q61752644
  addr:city=Umeå
  addr:street=Byttgränd
  addr:postcode=90627
  opening_hours=Mo-We 10:00-20:00; Th 10:00-17:00; Fr 13:00-17:00
  addr:housenumber=13

  wikidata match: Q61752644
Mariehemsbiblioteket (Q61752645)
 • node: Mariehemsbiblioteket (OSM) 57 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mariehemsbiblioteket (1 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Umeå
  addr:street=Törnskatevägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90651
  addr:housenumber=18
  wikidata=Q61752645

  wikidata match: Q61752645
Sävarbiblioteket (Q61752649)
 • way: Sävarbiblioteket (OSM) 128 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sävarbiblioteket (1 name matches)
  amenity=library (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building:part=civic
  wikidata=Q61752649

  wikidata match: Q61752649
Bildmuseet (Q4907651)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bildmuseet är en svensk statligt ägd konsthall för internationell samtidskonst och visuell kultur i Umeå.

 • way: Bildmuseet (OSM) exact location identifier match name match [show tags]
  name=Bildmuseet (35 name matches)
  phone=+46 90 7867400
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://bildmuseet.umu.se/
  building=yes
  wikidata=Q4907651
  addr:city=Umeå
  wikipedia=sv:Bildmuseet
  addr:street=Östra strandgatan
  addr:postcode=90333
  addr:housenumber=30 B

  wikidata match: Q4907651
Arboretum Norr (Q5702508)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Arboretum Norr är ett arboretum (trädgård för buskar och träd) i växtzon 5 vid Baggböleforsen i Umeälven, omkring 8 km väster om Umeå centrum. Arboretet är anlagt på den älvbrink som vetter mot sydväst.

 • way: Arboretum Norr (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Arboretum Norr (27 name matches)
  leisure=garden (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.arboretum-norr.se/
  wikidata=Q5702508
  wikipedia=sv:Arboretum Norr

  wikidata match: Q5702508
Fontänskulptur (Q81530265)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fontänskulptur är ett monumentalt verk – ritat av den umeåfödde formgivaren Stig Lindberg och utfört av keramikern Eje Öberg – som Umeå kommun lät placera mitt på Renmarkstorget i centrala Umeå två år efter torgets ombyggnation i mitten av 1970-talet.

 • node: Fontänskulptur (OSM) 34 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Fontänskulptur (2 name matches)
  amenity=fountain
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  material=copper
  start_date=1976
  artist_name=Stig Lindberg
  artist:wikipedia=sv:Stig Lindberg
  wikidata=Q81530265

  wikidata match: Q81530265
Listen (Q83395037)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Listen är ett konstverk av konstnären Camilla Akraka på Rådhustorget i Umeå.

 • node: Listen (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Listen (2 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  material=Polyester_composit
  artist_name=Camilla Akraka
  artwork_type=sculpture (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q83395037

  wikidata match: Q83395037
Hedlundaskolan (Q89190657)
 • way: Hedlundaskolan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hedlundaskolan (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/hedlunda.4.13c1b69101a982ca2a800051758.html
  addr:street=Lilla gatan
  addr:country=SE
  addr:postcode=90322
  addr:housenumber=1
  wikidata=Q89190657

  wikidata match: Q89190657
Sävar skola (Q89190885)
 • way: Sävar skola (OSM) 3 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sävar skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/savarskola.4.13c1b69101a982ca2a800097833.html
  addr:street=Drottningvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=91036
  addr:housenumber=7
  wikidata=Q89190885

  wikidata match: Q89190885
Östra Ersbodaskolan (Q89190999)
 • way: Östra Ersbodaskolan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Östra Ersbodaskolan (2 name matches)
  grades=0-5
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/ostraersboda.4.13c1b69101a982ca2a8000123755.html
  operator=Umeå kommun
  religion=none
  addr:city=Umeå
  wheelchair=yes
  addr:street=Ostvägen
  isced:level=0;1;2
  addr:country=SE
  addr:postcode=90626
  operator:type=public
  addr:housenumber=6
  wikidata=Q89190999

  wikidata match: Q89190999
Sandalidens skola (Q89191255)
 • node: Sandalidens skola (OSM) 24 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sandalidens skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/sandalidensskola.4.13c1b69101a982ca2a800084719.html
  addr:street=Grindvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90346
  addr:housenumber=3
  wikidata=Q89191255

  wikidata match: Q89191255
Minervaskolan (Q89191622)
 • way: Minervaskolan (OSM) 12 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Minervaskolan (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.minervaskolan.se/
  addr:street=Nygatan
  addr:country=SE
  addr:postcode=90330
  addr:housenumber=47
  wikidata=Q89191622

  wikidata match: Q89191622
Rådhusesplanaden (Q10658664)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rådhusesplanaden är en esplanad i Umeå som sträcker sig från Rådhustorget i söder till Järnvägstorget i norr. Den södra halvan av gatan är bilfri, varför den med sin lummighet och fontän (vid Skolgatan) snarast är att betrakta som park.

 • way: Rådhusesplanaden (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  name=Rådhusesplanaden (8 name matches)
  highway=pedestrian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  surface=asphalt
  wikidata=Q10658664

  wikidata match: Q10658664
 • way: Rådhusesplanaden (OSM) 25 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=no
  name=Rådhusesplanaden (8 name matches)
  highway=pedestrian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  surface=asphalt
  smoothness=good
 • way: Rådhusesplanaden (OSM) 146 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  name=Rådhusesplanaden (8 name matches)
  highway=pedestrian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  surface=paving_stones
 • way: Rådhusesplanaden (OSM) 147 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  name=Rådhusesplanaden (8 name matches)
  highway=pedestrian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  surface=paving_stones
 • way: Rådhusesplanaden (OSM) 89 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  name=Rådhusesplanaden (8 name matches)
  highway=pedestrian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  surface=paving_stones
Rådhusparken (Q10658669)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Rådhusparken är en park i centrala Umeå, belägen i södersluttningen mot Umeälven, mellan rådhuset vid Storgatan i norr och Västra Strandgatan i söder, Handelsbanken i öster och Stora hotellet/kulturhuset Väven i väster.

 • way: Rådhusparken (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Rådhusparken (2 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikipedia=sv:Rådhusparken, Umeå
  wikidata=Q10658669

  wikidata match: Q10658669
Brännlands skola (Q89195951)
 • way: Brännlands skola (OSM) 14 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Brännlands skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/brannland
  addr:street=Brännlandsvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90592
  addr:housenumber=41
  wikidata=Q89195951

  wikidata match: Q89195951
Tavelsjö skola (Q89196079)
 • node: Tavelsjö skola (OSM) 158 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Tavelsjö skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/tavelsjoskolabarnoms.4.13c1b69101a982ca2a8000101188.html
  addr:street=Stenhagsvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=92262
  addr:housenumber=8-10
  wikidata=Q89196079

  wikidata match: Q89196079
Sörfors skola (Q89196156)
 • way: Sörfors skola (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sörfors skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/sorfors.4.13c1b69101a982ca2a800098041.html
  addr:street=Sörfors
  addr:country=SE
  addr:postcode=90588
  addr:housenumber=169
  wikidata=Q89196156

  wikidata match: Q89196156
Linneaskolan (Q89196223)
 • node: Linnéaskolan (OSM) 122 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Linnéaskolan (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/linblomman.4.13c1b69101a982ca2a800068756.html
  addr:street=Sönkmyrvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90440
  addr:housenumber=20
  wikidata=Q89196223

  wikidata match: Q89196223
Hissjö skola (Q89196889)
 • way: Hissjö skola (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hissjö skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/hissjo.4.13c1b69101a982ca2a800053221.html
  addr:street=Hissjö
  addr:country=SE
  addr:postcode=90591
  addr:housenumber=505
  wikidata=Q89196889

  wikidata match: Q89196889
Stöcke skola (Q89197296)
 • way: Stöcke skola (OSM) 1 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stöcke skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/stocke.4.13c1b69101a982ca2a800095592.html
  addr:street=Stöcke
  addr:country=SE
  addr:postcode=90581
  addr:housenumber=163
  wikidata=Q89197296

  wikidata match: Q89197296
Stöcksjö skola (Q89197367)
 • node: Stöcksjö skola (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Stöcksjö skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/stocksjoskola.4.13c1b69101a982ca2a800096374.html
  addr:street=Norra Byvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90580
  addr:housenumber=40
  wikidata=Q89197367

  wikidata match: Q89197367
Ersmarks skola (Q89197603)
 • node: Ersmarks skola (house name: Ersmarks skola) (OSM) 210 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Ersmarks skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/ersmark.4.13c1b69101a982ca2a800038516.html
  addr:street=Gamla Ersbodavägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90637
  addr:housename=Ersmarks skola (2 name matches)
  addr:housenumber=115
  wikidata=Q89197603

  wikidata match: Q89197603
Östermalmsskolan (Q89197926)
 • way: Östermalmsskolan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Östermalmsskolan (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/ostermalm.4.13c1b69101a982ca2a8000115213.html
  addr:street=Kungsgatan
  addr:country=SE
  addr:postcode=90332
  addr:housenumber=145
  wikidata=Q89197926

  wikidata match: Q89197926
Sörmjöle skola (Q89197927)
 • node: Sörmjöle skola (OSM) 52 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sörmjöle skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/sormjole.4.13c1b69101a982ca2a800098320.html
  addr:street=Bygdegårdsvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90583
  addr:housenumber=3
  wikidata=Q89197927

  wikidata match: Q89197927
Sofiehemsskolan (Q89198033)
 • way: Sofiehemsskolan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Sofiehemsskolan (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/sofiehem.4.13c1b69101a982ca2a800090272.html
  addr:street=Sofiehemsvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90738
  addr:housenumber=41
  wikidata=Q89198033

  wikidata match: Q89198033
Mariehemsskolan (Q89198250)
 • way: Mariehemsskolan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Mariehemsskolan (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/mariehem.4.13c1b69101a982ca2a800075371.html
  addr:city=Umeå
  addr:street=Gökropsvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90651
  addr:housenumber=12A
  wikidata=Q89198250

  wikidata match: Q89198250
Hannaskolan (Q89198257)
 • node: Hannaskolan (OSM) 214 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Hannaskolan (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.hannaskolan.se/
  addr:city=Umeå
  addr:street=Aktrisgränd
  addr:country=SE
  addr:postcode=90364
  addr:housenumber=31
  wikidata=Q89198257

  wikidata match: Q89198257
Internationella Engelska Skolan Umeå (Q89198528)
 • way: Internationella engelska skolan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Internationella engelska skolan (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Umeå
  addr:street=Bölevägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90431
  addr:housenumber=44
  wikidata=Q89198528

  wikidata match: Q89198528
Språkskolan (Q89198742)
 • way: Språkskolan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Språkskolan (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://sprakskolan.com/skolan/
  addr:city=Umeå
  addr:street=Skärvstensgatan
  addr:country=SE
  addr:postcode=90656
  addr:housenumber=6
  wikidata=Q89198742

  wikidata match: Q89198742
Filmstaden Umeå (Q93772491)
 • node: Filmstaden (OSM) 44 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Filmstaden (2 name matches)
  amenity=cinema (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.sf.se
  operator=SF
  addr:city=Umeå
  wheelchair=yes
  addr:street=Östra Rådhusgatan
  addr:country=SE
  addr:postcode=903 26
  addr:housenumber=2
  wikidata=Q93772491

  wikidata match: Q93772491
Vågspel (Q94237277)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vågspel är en fontänskulptur på Campustorget mellan MIT-huset och Universumhuset på Umeå universitets campus.

 • node: Vågspel (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  name=Vågspel (2 name matches)
  source=http://www.skulptorforbundet.se/uppdrag/vagspel
  amenity=fountain
  material=metal
  metal:bronze=yes
  wikidata=Q94237277

  wikidata match: Q94237277
Hoppare (Q94698690)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hoppare är en aluminiumskulptur av Mikael Åberg, föreställande ett litet barn i blå stövlar och t-shirt, toppluva och cyklop, som är placerat på en tegelmur i parken utanför Umeå stads kyrka i centrala Umeå.

 • node: Hoppare (OSM) 17 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hoppare (2 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  material=aluminium
  wikidata=Q28005416
  start_date=2014
  artist_name=Mikael Åberg
  description=A boy with En pojke wearing a diving mask, green boots and a blue-red cap.
  artwork_type=sculpture (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  description:sv=En pojke med cyklop, gröna stövlar och blå-röd mössa.
  artist:wikidata=Q28005428

  wikidata mismatch: Q28005416
Designhögskolan i Umeå (Q7881526)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Designhögskolan vid Umeå universitet eller Umeå Institute of Design är en designhögskola som vilar på konstnärlig grund och hör till Umeå universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet. Högskolan är belägen på Konstnärligt campus vid Umeälvens strand i centrala Umeå.

 • way: Designhögskolan (OSM) 99 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Designhögskolan (3 name matches)
  website=http://dh.umu.se/
  building=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q7881526
  roof:shape=gabled
  roof:levels=1
  building:levels=3
  addr:housenumber=30

  wikidata match: Q7881526
Broparken, Umeå (Q10436119)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Broparken i Umeå anlades 1897. Parken ligger i en sydsluttning ner mot Strandpromenaden vid Umeälven, invid Gamla bron, och består av en stor gräsyta med stora gamla träd, bland annat poppel och ek. Tack vare sittplatserna – och efter ombyggnaden även "matvagnar" – närmast Storgatan och parkens kontakt med älven är den en populär plats på sommaren. På senare dagar har sportutövare börjat nyttja parkens sluttande natur som grund för att rigga en liten skid- och snowboardbacke under vinterhalvåret.

 • way: Broparken (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Broparken (5 name matches)
  leisure=park (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=https://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/parkerochnatur/parker/broparken
  wikidata=Q10436119
  wikipedia=sv:Broparken, Umeå

  wikidata match: Q10436119
Gammliahallen (Q10502610)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gammliahallen är en sporthall i Umeå, ursprungligen invigd 18 november 1958 med det prosaiska namnet Sporthallen. Hallen inrymde då en fullstor hall för handboll, tennis och gymnastik, bowlingbanor, bågskyttebanor, och lokaler för bland annat bordtennis, boxning och brottning.

 • way: Vatten (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Vatten
  note=guesstimated
  leisure=sports_centre
  website=https://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/foretagslotsochevenemangslots/evenemangsguide/inomhus/udominatearenagammliaic.4.111c54ee13d1c0bc52731e4.html
  alt_name=Sporthallen
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Gammliahallen (6 name matches)
  operator=Umeå Fritid
  wikidata=Q10502610

  wikidata match: Q10502610
Vasaplan (Q10713286)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vasaplan är sedan invigningen 25 februari 1977 en knutpunkt för Umeå Lokaltrafik i centrala Umeå. Förutom stadsbussar, nattbussar och flygbuss går även en del av länstrafiken i Västerbotten från Vasaplan, men då på den korsande Vasagatan. Resten av länstrafiken och busslinjer till andra delar av landet går från Umeå busstation.

 • relation: Vasaplan (OSM) exact location name match [show tags]
  lit=yes
  area=yes
  name=Vasaplan (7 name matches)
  highway=pedestrian
  wikidata=Q10713286

  wikidata match: Q10713286
Sagateatern (Q17154060)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sagateatern var en teater i centrala Umeå för lokal- och amatörkultur, samt har funktion som gästspelsscen. Teatern – som i grunden är en biograf – drevs sedan 2004 av Umeå Teaterförening. Den sista december 2016 lades den ner.

 • node: Sagateatern (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sagateatern (3 name matches)
  amenity=theatre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wheelchair=yes
  wikidata=Q17154060

  wikidata match: Q17154060
Folkets Bio Umeå (Q65196084)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Folkets Bio Umeå är en kulturförening och biograf som varit aktiv sedan 1973 och är därmed en av landets äldsta Folkets Bio-avdelningar. På Folkets Bios biografer visas filmer från hela världen, ofta konstnärligt kvalitativa filmer med aktuella och tankeväckande ämnen som riktar sig till både barn och vuxna.

 • node: Folkets bio (OSM) 205 m from Wikidata identifier match name match address match [show tags]
  name=Folkets bio (3 name matches)
  level=4
  amenity=cinema (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://folketsbioumea.se/
  addr:city=Umeå
  addr:street=Västra Strandgatan
  addr:postcode=90326
  addr:housenumber=8A
  wikidata=Q65196084

  wikidata match: Q65196084
Line of Thoughts (Q73905466)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Line of Thoughts är en bronsskulptur i Umeå, skapad av den brittiske konstnären Tony Cragg. Verket uppfördes 2003 vid Umeälvens norra strand intill handelsområdet Strömpilen, som vid den tiden ägdes av Balticgruppen, som också beställt och äger skulpturen . Hösten 2019 flyttades skulpturen på ägarens begäran till Varvsparken på Teg, på älvens södra sida.

 • node: Line of thoughts (OSM) 77 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Line of thoughts (3 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Ansikten
  material=bronze
  artist_name=Tony Cragg
  artwork_type=sculpture (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  artist:wikipedia=en:Tony Cragg
  wikidata=Q73905466

  wikidata match: Q73905466
Lundabron (Q80118366)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lundabron är en bro för gående och cyklister över Ume älv som förbinder Bölesholmarna och västra Umeå i höjd med Lundåkern.

 • way: Lundabron (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Lundabron (2 name matches)
  layer=1
  man_made=bridge (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q80118366
  wikipedia=sv:Lundabron (Umeå)
  bridge:structure=cable-stayed

  wikidata match: Q80118366
Standing Man (Q81013227)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Standing Man är en bronsskulptur bemålad med oljefärg, skapad av den brittiske konstnären Sean Henry. Verket uppfördes 2007 för en utställning hos Galleri Andersson/Sandström på Umedalen i Umeå. Efter utställningen, som fick stor uppmärksamhet, erbjöd sig galleriet att temporärt och utan kostnad exponera verket på Rådhustorget i centrala Umeå under några sommarmånader. På hösten samma år beslöt Kulturnämnden i Umeå att köpa in verket för 810 000 kr, för permanent placering vid torget.

 • node: Standing man (OSM) 64 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Standing man (2 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  artist_name=Sean Henry
  artwork_type=statue
  wikidata=Q81013227

  wikidata match: Q81013227
Umeå Waldorfskola, gy (Q89193343)
 • way: Waldorfskolan (OSM) 47 m from Wikidata identifier match [show tags]
  name=Waldorfskolan
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.waldorfumea.se/
  addr:city=Umeå
  addr:street=Sockenvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90362
  addr:housenumber=26
  wikidata=Q89193343

  wikidata match: Q89193343
Mariaskolan (Q89193851)
 • node: Mariaskolan (OSM) 35 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  name=Mariaskolan (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.mariaskolan.se/
  addr:city=Umeå
  addr:street=Mariehemsvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90654
  addr:housenumber=7A
  wikidata=Q89193851

  wikidata match: Q89193851
Berghemsskolan (Q89194108)
 • way: Berghemsskolan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Berghemsskolan (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/berghem.4.13c1b69101a982ca2a800023536.html
  addr:street=Skidspåret
  addr:country=SE
  addr:postcode=90338
  addr:housenumber=6
  wikidata=Q89194108

  wikidata match: Q89194108
Backens skola (Q89194143)
 • way: Backens skola (OSM) 305 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Backens skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Umeå kommun
  operator:type=public
  ref:se:scb:cfar=19352681
  wikidata=Q89194143

  wikidata match: Q89194143
Bullmarks skola (Q89194687)
 • node: Bullmark skola (OSM) 102 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bullmark skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/bullmark.4.13c1b69101a982ca2a800026464.html
  addr:street=Flodavägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=91892
  addr:housenumber=5
  wikidata=Q89194687

  wikidata match: Q89194687
Umeå Montessoriskola (Q89194749)
 • node: Montessoriskolan (OSM) 63 m from Wikidata identifier match [show tags]
  name=Montessoriskolan
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.umeamontessoriskola.se/
  addr:city=Umeå
  addr:street=Aktrisgränd
  addr:country=SE
  addr:postcode=90364
  addr:housenumber=31
  wikidata=Q89194749

  wikidata match: Q89194749
Prolympia, Umeå (Q89194762)
 • node: Prolympia (OSM) 40 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prolympia (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.prolympia.se/www/prolympia.se.nsf/(sidor)/20080527082208
  addr:floor=0;1
  addr:street=Umestan företagspark
  addr:country=SE
  addr:postcode=90347
  addr:housenumber=1
  wikidata=Q89194762

  wikidata match: Q89194762
Täfteå skola (Q89195668)
 • node: Täfteå skola (OSM) 75 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Täfteå skola (2 name matches)
  grades=1-6
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/taftea.4.13c1b69101a982ca2a8000100257.html
  addr:street=Täftebölevägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90788
  addr:housenumber=5
  wikidata=Q89195668

  wikidata match: Q89195668
Flurkmarks skola (Q89195816)
 • node: Flurkmarks skola (OSM) 475 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Flurkmarks skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/flurkmark.4.13c1b69101a982ca2a800041117.html
  addr:street=Flurkmark
  addr:country=SE
  addr:postcode=90594
  addr:housenumber=411
  wikidata=Q89195816

  wikidata match: Q89195816
Färgare Höglanders gård (Q106712767)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Färgare Höglanders gård är en byggnad i centrala Umeå, uppförd 1882 för färgfabrikör Johan Magnus Höglander (1836–1909) med butikslokaler i bottenvåningen och bostäder en trappa upp. Gården gav upphov till kvartersnamnet Färgaren.

 • way: Färgare Höglanders gård (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Färgare Höglanders gård (2 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:street=Västra Esplanaden
  addr:country=SE
  addr:housenumber=3
  wikidata=Q106712767

  wikidata match: Q106712767
Folkets Bio Umeå (Q107155657)
 • way: 6 Gärdesvägen (OSM) exact location address match [show tags]
  building=apartments (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  roof:shape=gabled
  addr:street=Gärdesvägen
  building:levels=3
  addr:housenumber=6
  wikidata=Q107155657

  wikidata match: Q107155657
Bräntberget, utegym (Q107248603)
 • node: Bräntbergets utegym (OSM) 83 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Bräntbergets utegym (2 name matches)
  sport=fitness (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  leisure=fitness_station (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q107248603
  operator:email=fritiddrift@umea.se

  wikidata match: Q107248603
Heliga korsets kapell (Q108057261)
 • relation: Heliga korsets kapell (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Heliga korsets kapell (1 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q108057261

  wikidata match: Q108057261
Clarion Collection Hotel Uman (Q111410095)
 • node: Clarion Collection Hotel Uman (OSM) 13 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Clarion Collection Hotel Uman (2 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=Clarion
  wikidata=Q111410095

  wikidata match: Q111410095
Comfort Hotel Winn (Q111410096)
 • node: Comfort Hotel Winn (OSM) 138 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Comfort Hotel Winn (2 name matches)
  smoking=no
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.comfortinn.com/hotel-umea-sweden-SE095
  operator=Best Western
  wheelchair=yes
  opening_hours=24/7
  internet_access=wlan
  internet_access:fee=no
  wikidata=Q111410096

  wikidata match: Q111410096
Elite Hotel Mimer (Q111410097)
 • way: Elite Hotel Mimer (OSM) 1 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Elite Hotel Mimer (2 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=hotel
  roof:shape=quadruple_saltbox
  roof:levels=1
  building:levels=4
  wikidata=Q111410097

  wikidata match: Q111410097
Hotel Aveny Umea (Q111410098)
 • node: Hotel Aveny (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hotel Aveny (2 name matches)
  brand=ProfilHotels
  email=hotelaveny@profilhotels.se
  phone=+46 90-134100
  rooms=89
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.profilhotels.se/hotelaveny/
  operator=Ligula Hospitality Group AB
  addr:city=Umeå
  addr:street=Rådhusesplanaden
  description=In central Umeå you will find Hotel Aveny, a designer hotel for those with high standards for quality and service. Bright and airy rooms with exciting and colourful designs. Breakfast and WiFi included.
  addr:postcode=90328
  internet_access=wlan
  addr:housenumber=14
  wikidata=Q111410098

  wikidata match: Q111410098
Hotell Björken (Q111875555)
 • way: Hotell Björken (OSM) 20 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hotell Björken (2 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes
  wikidata=Q111875555

  wikidata match: Q111875555
Comfort Hotel Umeå City (Q112014408)
 • node: Comfort Hotel Umeå City (OSM) 50 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Comfort Hotel Umeå City (3 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wheelchair=yes
  internet_access=wlan
  air_conditioning=yes
  wikidata=Q112014408

  wikidata match: Q112014408
Norrland Ymca Hostel (Q112014411)
 • node: Norrland YMCA Hostel (OSM) 106 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Norrland YMCA Hostel (2 name matches)
  tourism=hostel
  website=https://www.ny-hostel.se/
  operator=KFUM
  check_date=2022-07-24
  created_by=JOSM
  addr:street=Järnvägsallén
  internet_access=wlan
  addr:housenumber=20
  wikidata=Q112014411

  wikidata match: Q112014411
Hotel Entré Norr (Q112014494)
 • node: Entré norr (OSM) 43 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Entré norr (2 name matches)
  tourism=hotel (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=www.entrenorr.se
  wikidata=Q112014494

  wikidata match: Q112014494
IKSU Sport (Q112248486)
 • relation: IKSU sport (OSM) exact location name match [show tags]
  name=IKSU sport (1 name matches)
  leisure=sports_centre
  website=https://www.iksu.se/
  building=sports_centre (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q1654001
  opening_hours=Mo-Th 06:00-23:00; Fr 06:00-21:00; Sa 07:45-21:00; Su 07:45-23:00

  wikidata mismatch: Q1654001
Sörmjöleån (Q10689229)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sörmjöleån är en liten kustå i södra Västerbotten, Umeå kommun. Den är cirka 20 km lång och rinner upp vid gården Rödtjärn och en myr vid namn Rödtjärnen (63.8347°N 19.8533°Ö / 63.8347; 19.8533 (Rödtjärnen)) norr om Hössjö. Ån passerar förutom Hössjö även byarna Nyland och Sörmjöle, där den efter några fall rinner ut i Mjölefjärden. Ån kallas i sitt övre lopp även för Nylandsbäcken.

 • way: Sörmjöleån (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sörmjöleån (6 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10689229

  wikidata match: Q10689229
Tarv (Q10691266)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tarv är en ö vid Västerbottenskusten, strax öster om Västerfjärdens mynning. Det är idag en ö med fritidshus, men fram till 1960-talet fanns ett aktivt fiskeläge på Tarv. Ön ägs av Obbola by.[källa behövs]

 • way: Tarv (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Tarv (6 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10691266

  wikidata match: Q10691266
Vallberget (Q10712290)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Vallberget är ett 268 meter högt berg cirka 5 kilometer söder om Tavelsjö i Umeå kommun.

 • node: Vallberget (OSM) 135 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=267.24
  name=Vallberget (4 name matches)
  natural=peak (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10712290

  wikidata match: Q10712290
Västerslättskyrkan S:t Staffan (Q10718015)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Västerslättskyrkan (S:t Staffan) är en distriktskyrka i Umeå stadsförsamling i Luleå stift. Kyrkan ligger i stadsdelen Västerslätts centrum i Umeå.

 • way: Västerslättskyrkan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Västerslättskyrkan (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10718015
  denomination=lutheran

  wikidata match: Q10718015
Kamratvallen (Q15057987)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kamratvallen är en idrottsplats i Holmsund i Umeå kommun i Västerbottens län. Idrottsplatsen är hemmaarena för IFK Holmsund. Holmsundskamraterna spelade allsvenskt på Kamratvallen säsongen 1967. Holmsund utgjorde vid denna tid en egen kommun (Holmsunds köping) och blev första västerbottniska kommun med fotbollsallsvenskt spel. IFK Holmsund åkte ur serien, och hemmapubliken svek. Alla tiders allsvenska bottenrekord noterades på Kamratvallen den 29 oktober 1967 då endast 137 åskådare bevittnade Holmsundskamraternas förlust mot Gais, om man inte räknar med de matcher där publik inte tillåtits under pandemi eller som straff efter publikbråk.

 • way: Kamratvallen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kamratvallen (11 name matches)
  sport=soccer (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Bing
  leisure=pitch
  wikidata=Q15057987

  wikidata match: Q15057987
Aldertjärnen (Q16496127)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Aldertjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Hörnåns huvudavrinningsområde.

 • way: Aldertjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Aldertjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16496127

  wikidata match: Q16496127
Berttjärnen (Q16501982)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Berttjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0367 kvadratkilometer och ligger 70,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Holmbäcken.

 • way: Berttjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Berttjärnen (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16501982

  wikidata match: Q16501982
Bäcktjärnen (Q16507077)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bäcktjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Bäcktjärnen ligger i Sävarån Natura 2000-område.

 • way: Bäcktjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bäcktjärnen (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16507077

  wikidata match: Q16507077
Lev! (Q16912811)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lev! är ett 170 meter långt glaskonstverk i gång- och cykeltunneln mellan Järnvägstorget i Umeå centrum och stadsdelen Haga – informellt kallad "Sara Lidmans tankegång". Verket, skapat av konstnärsduon FA+ (Ingrid Falk och Gustavo Aguerre), invigdes 17 november 2012 i samband med festivalen Höstljus och nyinvigningen av Umeå centralstation.

 • node: Lev! (OSM) 209 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lev! (18 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q16912811

  wikidata match: Q16912811
Dalsjön (Q17517662)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Dalsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,17 kvadratkilometer och ligger 75,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Bodbäcken. Vid provfiske har abborre och gädda fångats i sjön.

 • way: Dalsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Dalsjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517662

  wikidata match: Q17517662
Dammsjön (Q17517663)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Dammsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,174 kvadratkilometer och ligger 192,3 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Hjåggsjöbäcken.

 • way: Dammsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Dammsjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Yahoo Sat
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517663

  wikidata match: Q17517663
Degersjön (Q17517666)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Degersjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 1,1 kvadratkilometer och ligger 48 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Pålböleån. Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gers och gädda fångats i sjön.

 • way: Degersjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Degersjön (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517666

  wikidata match: Q17517666
Degersjön (Q17517667)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Degersjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde. Sjön har en area på 0,241 kvadratkilometer och ligger 11 meter över havet.

 • relation: Degersjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Degersjön (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517667

  wikidata match: Q17517667
 • way: Degersjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Degersjön (2 name matches)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517667

  wikidata match: Q17517667
Degersjön (Q17517668)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Degersjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön är 6 meter djup, har en yta på 0,26 kvadratkilometer och är belägen 107,2 meter över havet.

 • way: Degersjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Degersjön (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517668

  wikidata match: Q17517668
Degersjön (Q17517669)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Degersjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,195 kvadratkilometer och ligger 42 meter över havet.

 • way: Degersjön (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=46
  name=Degersjön (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517669
  ele:source=Ekonomiska Kartan

  wikidata match: Q17517669
Djupbäckstjärnen (Q17517672)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Djupbäckstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0405 kvadratkilometer och ligger 125,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Tavelån.

 • way: Djupbäckstjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Djupbäckstjärnen (3 name matches)
  water=tarn
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517672

  wikidata match: Q17517672
Dragtjärnen (Q17517674)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Dragtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,108 kvadratkilometer och ligger 159 meter över havet.

 • way: Dragtjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Dragtjärnen (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517674

  wikidata match: Q17517674
Finkarstjärnen (Q17517678)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Finkarstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelån-Umeälvens kustområde.

 • way: Finkarstjärnen (OSM) 46 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Finkarstjärnen (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517678

  wikidata match: Q17517678
Finnsjön (Q17517679)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Finnsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

 • way: Finnsjön (OSM) 66 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Finnsjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517679

  wikidata match: Q17517679
Fisksjön (Q17517680)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fisksjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,738 kvadratkilometer och ligger 31 meter över havet. Vid provfiske har abborre, gädda och mört fångats i sjön.

 • relation: Fisksjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Fisksjön (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517680

  wikidata match: Q17517680
Fisksjön (Q17517682)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fisksjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde.

 • way: Fisksjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Fisksjön (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517682

  wikidata match: Q17517682
Fågelristjärnen (Q17517686)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fågelristjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0343 kvadratkilometer och ligger 197 meter över havet. Fågelristjärnen ligger i Sävarån Natura 2000-område.

 • way: Fågelristjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Fågelristjärnen (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517686

  wikidata match: Q17517686
Fårhägntjärnen (Q17517687)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fårhägntjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

 • way: Fårhägntjärnen (OSM) 42 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Fårhägntjärnen (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Landsat (displacement adjusted)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517687

  wikidata match: Q17517687
Fäbodtjärnen (Q17517689)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Fäbodtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde.

 • way: Fäbodtjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=47
  name=Fäbodtjärnen (2 name matches)
  water=tarn
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ele:source=Ekonomiska Kartan
  wikidata=Q17517689

  wikidata match: Q17517689
Gammbåtlänningen (Q17517696)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gammbåtlänningen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelån-Umeälvens kustområde. Sjön har en area på 0,132 kvadratkilometer och ligger 0,1 meter över havet.

 • way: Gammbåtlänningen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gammbåtlänningen (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517696

  wikidata match: Q17517696
Gersjön (Q17517697)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)
 • way: Gersjön (OSM) 51 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gersjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517697

  wikidata match: Q17517697
Gladvattnet (Q17517698)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gladvattnet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,381 kvadratkilometer och ligger 254,1 meter över havet. Gladvattnet ligger i Sävarån Natura 2000-område. Sjön avvattnas av vattendraget Brännbäcken. Vid provfiske har abborre, gädda och lake fångats i sjön.

 • way: Gladvattnet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gladvattnet (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517698

  wikidata match: Q17517698
Grantjärnen (Q17517700)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Grantjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde.

 • way: Grantjärnen (OSM) 7 m from Wikidata name match [show tags]
  ele=181
  name=Grantjärnen (2 name matches)
  water=tarn
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ele:source=Ekonomiska Kartan
  wikidata=Q17517700

  wikidata match: Q17517700
Gubbölestjärnen (Q17517705)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gubbölestjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde.

 • way: Gubbölestjärnen (OSM) 74 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Gubbölestjärnen (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517705

  wikidata match: Q17517705
Gärssjön (Q17517708)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gärssjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,139 kvadratkilometer och ligger 48 meter över havet.

 • way: Gärssjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gärssjön (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517708

  wikidata match: Q17517708
Haddingsavan (Q17517710)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Haddingsavan är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön är 16 meter djup, har en yta på 0,178 kvadratkilometer och är belägen 106 meter över havet.

 • way: Haddingsavan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Haddingsavan (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Yahoo Sat
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517710

  wikidata match: Q17517710
Hamptjärnen (Q17517716)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hamptjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

 • way: Hamptjärnen (OSM) 48 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hamptjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517716

  wikidata match: Q17517716
Hamptjärnen (Q17517717)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hamptjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Utflödet mynnar i Kullabäcken, som längre nedströms byter namn till Tvärån.

 • way: Hamptjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hamptjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517717

  wikidata match: Q17517717
Hamptjärnen (Q17517718)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hamptjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde.

 • way: Hamptjärnen (OSM) 32 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hamptjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517718

  wikidata match: Q17517718
Harpsjön (Q17517719)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Harpsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,0637 kvadratkilometer och ligger 13,3 meter över havet.

 • way: Harpsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Harpsjön (4 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517719

  wikidata match: Q17517719
Hedtjärnen (Q17517720)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hedtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

 • way: Hedtjärnen (OSM) 26 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hedtjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517720

  wikidata match: Q17517720
Hissjön (Q17517723)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hissjö sjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön är 15,6 meter djup, har en yta på 0,489 kvadratkilometer och är belägen 83 meter över havet. Vid provfiske har bland annat abborre, gädda, mört och nors fångats i sjön.

 • way: Hissjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hissjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517723

  wikidata match: Q17517723
Holmsjön (Q17517725)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde.

 • way: Holmsjön (OSM) 87 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Holmsjön (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517725

  wikidata match: Q17517725
Hundsjön (Q17517728)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hundsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön är 25,3 meter djup, har en yta på 0,185 kvadratkilometer och är belägen 153 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Sotesbäcken. Vid provfiske har abborre, gers, gädda och nors fångats i sjön.

 • way: Hundsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=154
  name=Hundsjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517728
  ele:source=Lantmäteriet Topographic Map

  wikidata match: Q17517728
Häbbersvarpet (Q17517731)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Häbbersvarpet är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde. Sjön har en area på 0,0918 kvadratkilometer och ligger 2,1 meter över havet.

 • way: Häbbersvarpet (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Häbbersvarpet (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517731

  wikidata match: Q17517731
Hömyrtjärnen (Q17517738)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hömyrtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde.

 • way: Hömyrtjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hömyrtjärnen (3 name matches)
  water=pond
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517738

  wikidata match: Q17517738
Höträsket (Q17517742)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Höträsket är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,515 kvadratkilometer och ligger 177 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Norsån. Vid provfiske har bland annat abborre, gers, gädda och lake fångats i sjön.

 • way: Höträsket (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Höträsket (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  source=Yahoo Sat
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517742

  wikidata match: Q17517742
Jan-Jonsatjärnen (Q17517749)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Jan-Jonsatjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

 • way: Jan-Jonsatjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Jan-Jonsatjärnen (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517749

  wikidata match: Q17517749
Kalven (Q17517752)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kalven är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0588 kvadratkilometer och ligger 142 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Smörbäcken.

 • way: Kalven (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kalven (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517752

  wikidata match: Q17517752
Kasaviken (Q17517754)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kasaviken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelån-Umeälvens kustområde. Sjön har en area på 0,216 kvadratkilometer och ligger 2 meter över havet. Den avrinner till både Lövsundet i sydväst och Tavlefjärden i nordost.

 • way: Kasaviken (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kasaviken (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517754

  wikidata match: Q17517754
Kassjön (Q17517755)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kassjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön är 12 meter djup, har en yta på 0,217 kvadratkilometer och är belägen 84,1 meter över havet. Vid provfiske har bland annat abborre, gers, gädda och mört fångats i sjön.

 • way: Kassjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kassjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517755

  wikidata match: Q17517755
Kläppsjön (Q17517761)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kläppsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde. Sjön har en area på 0,413 kvadratkilometer och ligger 15 meter över havet.

 • relation: Kläppsjön (OSM) 85 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kläppsjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517761

  wikidata match: Q17517761
Kroktjärnen (Q17517767)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kroktjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelån-Umeälvens kustområde.

 • way: Kroktjärnen (OSM) 129 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kroktjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517767

  wikidata match: Q17517767
Kullasjön (Q17517770)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kullasjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Den lilla sjön har en yta på 0,0787 kvadratkilometer, är 15 meter djup, och är belägen 69 meter över havet. Kullasjön skiljs endast av ett smalt näs från den något större Piparbölesjön, en knapp mil från centrala Umeå, och avvattnas av vattendraget Tvärån, även kallad Kullabäcken.

 • way: Kullasjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Kullasjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517770

  wikidata match: Q17517770
Ladusjön (Q17517779)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ladusjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde.

 • way: Ladusjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ladusjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517779

  wikidata match: Q17517779
Lill-Huckerttjärnen (Q17517793)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Huckerttjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävaråns huvudavrinningsområde.

 • way: Lill-Huckerttjärnen (OSM) 46 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lill-Huckerttjärnen (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517793

  wikidata match: Q17517793
Lill-Häggsjön (Q17517795)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lill-Häggsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0279 kvadratkilometer och ligger 154 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Idebäcken.

 • way: Lill-Häggsjön (OSM) exact location name match [show tags]
  ele=160
  name=Lill-Häggsjön (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517795
  ele:source=Ekonomiska Kartan

  wikidata match: Q17517795
Lillslädan (Q17517808)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lillslädan är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde. Sjön har en area på 0,0431 kvadratkilometer och ligger 0,5 meter över havet.

 • way: Lillslädan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Lillslädan (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517808

  wikidata match: Q17517808
Lilltjärnen (Q17517810)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lilltjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde.

 • way: Lilltjärnen (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lilltjärnen (2 name matches)
  water=tarn
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517810

  wikidata match: Q17517810
Lomtjärnen (Q17517817)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lomtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

 • way: Lomtjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Lomtjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517817

  wikidata match: Q17517817
Lomtjärnen (Q17517819)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Lomtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälven-Hörnåns kustområde.

 • way: Lomtjärnen (OSM) 11 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Lomtjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517819

  wikidata match: Q17517819
Långtjärnen (Q17517829)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde.

 • way: Långtjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Långtjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517829

  wikidata match: Q17517829
Skin 4 (Q94743541)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Skin 4 är en träskulptur av Mehmet Ali Uysal som föreställer en – nio meter hög – klädnypa. Namnet ska anspela på att verket "nyper tag" i jordens tunna skinn.

 • node: Skin 4 (OSM) 52 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Skin 4 (2 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Klädnypan
  material=wood
  wikidata=Q18334307
  wikipedia=sv:Lista över offentlig konst i Umeå kommun
  start_date=2013
  artist_name=Mehmet Ali Uysal
  artwork_type=sculpture (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikimedia_commons=File:Skin_4-2013-07-26.jpg

  wikidata mismatch: Q18334307
2 × 3² Cube (Q94952198)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

2 × 3² Cube är ett verk av Cristos Gianakos som påminner om två fåtöljer, placerade vid Umeälvens strand i Öbackaparken i centrala Umeå.

 • node: 2 x 3² Cube (OSM) 28 m from Wikidata name match [show tags]
  name=2 x 3² Cube (3 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  start_date=1998
  artist_name=Cristos Gianakos
  description=Two cubical armchairs turned towards each other.
  artwork_type=sculpture (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  description:sv=Två kubiska soffor, vända mot varandra.
  wikidata=Q94952198

  wikidata match: Q94952198
Apollon 350 (Q102740661)
 • node: Apollon 350 (OSM) 51 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Apollon 350 (1 name matches)
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  material=iron
  start_date=1993
  artist_name=Jörgen Nilsson
  artwork_type=statue
  wikidata=Q102740661

  wikidata match: Q102740661
Sanabadet (Q106709371)
 • way: Sanabadet (OSM) 63 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sanabadet (2 name matches)
  natural=beach (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106709371

  wikidata match: Q106709371
Dragonudden (Q106709373)
 • way: Dragonuddens naturistbadplats (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Dragonuddens naturistbadplats
  nudism=yes
  natural=beach (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  surface=sand
  toilets=yes
  website=https://www.scandinavianaturist.org/en/node/94
  wikidata=Q106709373
  short_name=Dragonudden (3 name matches)

  wikidata match: Q106709373
Simphamns badplats (Q106709379)
 • way: Simphamns badplats (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Simphamns badplats (2 name matches)
  natural=beach (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106709379

  wikidata match: Q106709379
Fläse havsbad (Q106712049)
 • way: Fläse havsbad (OSM) 6 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Fläse havsbad (2 name matches)
  natural=beach (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106712049

  wikidata match: Q106712049
Hörnefors (Q1018434)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hörnefors är en tätort i Umeå kommun i Västerbottens län, belägen vid den nedre delen av Hörnån cirka 25 kilometer söder om Umeå. Orten tillkom genom att Hörnefors bruk anlades 1775 inom den gamla Hörne by. Under större delen av 1900-talet präglades orten av sin sulfitfabrik som anlades av Mo och Domsjö AB 1906 och efter 1961 drevs av NCB. Fabriken lades ned 1982 och idag sker omfattande pendling från Hörnefors till bland annat Umeå.

 • node: Hörnefors (OSM) 230 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Hörnefors (31 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8208
  ref:se:pts:postort=HÖRNEFORS
  wikidata=Q1018434

  wikidata match: Q1018434
Sörfors (Q1801788)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sörfors är en tätort i västra Umeå kommun, omkring 15 kilometer väster om Umeå. Invånarantalet uppgick 2017 till 466 personer. Sörfors med omnejd är riksintresse för kulturmiljövården.

 • node: Sörfors (OSM) 1.75 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Sörfors (19 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8344
  wikidata=Q1801788

  wikidata match: Q1801788
Långtjärnen (Q17517830)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Långtjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelåns huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0741 kvadratkilometer och ligger 126,9 meter över havet.

 • way: Långtjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Långtjärnen (2 name matches)
  water=tarn
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517830

  wikidata match: Q17517830
Mjösjön (Q17517857)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mjösjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön är 6 meter djup, har en yta på 0,241 kvadratkilometer och befinner sig 114,6 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kvarnbäcken. Vid provfiske har abborre, gers, gädda och mört fångats i sjön.

 • way: Mjösjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Mjösjön (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517857

  wikidata match: Q17517857
Mjösjötjärnen (Q17517858)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mjösjötjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Tavelån-Umeälvens kustområde.

 • way: Mjösjötjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  lake=tarn
  name=Mjösjötjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517858

  wikidata match: Q17517858
Norrmanstjärnen (Q17517863)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norrmanstjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde.

 • way: Norrmanstjärnen (OSM) 136 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Norrmanstjärnen (3 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517863

  wikidata match: Q17517863
Prästsjön (Q17517873)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Prästsjön är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Den avvattnas av vattendraget Prästsjödiket som mynnar i Klockarbäcken, ett biflöde till Tvärån.

 • way: Prästsjön (OSM) 38 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Prästsjön (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517873

  wikidata match: Q17517873
Storstentjärnen (Q17517959)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Storstentjärnen är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Umeälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,0224 kvadratkilometer och ligger 317 meter över havet.

 • way: Storstentjärnen (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Storstentjärnen (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q17517959

  wikidata match: Q17517959
Ersboda Folkets Hus (Q19631631)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ersboda Folkets hus ligger i Östra Ersboda centrum, i stadsdelen Östra Ersboda, Umeå. Det invigdes 1990 och fick 2006 ta emot pris som årets Folkets hus.

 • way: Ersboda Folkets Hus (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ersboda Folkets Hus (4 name matches)
  source=Bing
  building=retail (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building:levels=2
  wikidata=Q19631631

  wikidata match: Q19631631
Ringstrandska villan (Q26256908)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Ringstrandska villan, även kallad Druidgården, är en träbyggnad i centrala Umeå ritad av Gustaf Lindgren. Byggnaden uppfördes 1899 som första granne bredvid länsresidenset, i korsningen Döbelnsgatan–Storgatan, snett emot Döbelns park. Villan klassas som byggnadsminne sedan 25 juni 1970.

 • way: Ringstrandska villan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ringstrandska villan (5 name matches)
  website=http://www.druidgardenumea.se/
  alt_name=Druidgården (1 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building:material=wood
  wikidata=Q26256908

  wikidata match: Q26256908
Gurken (Q28745818)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Gurken är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten och ingår i Sävarån-Tavelåns kustområde. Sjön har en area på 7,81 hektar och ligger 7,2 meter över havet.

 • way: Gurken (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Gurken (2 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q28745818

  wikidata match: Q28745818
Innertavle (Q1851431)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Innertavle är en tätort i Umeå kommun och som ligger mellan Tomtebo och Täfteå, vid Tavelåns mynning i Tavlefjärden.

 • node: Innertavle (OSM) 2.64 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Innertavle (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8210
  wikidata=Q1851431

  wikidata match: Q1851431
Obbola (Q1861966)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Obbola (äldre uttal: å:bo:la) är en tätort i Umeå kommun och en av kommunens äldsta byar. Orten är belägen på Obbolaön i Umeälvens utlopp, där älven delar sig i Västerfjärden och Österfjärden.

 • node: Obbola (OSM) 1.12 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Obbola (30 name matches)
  is_in=Umeå kommun;Västerbottens län;Västerbottens landskap;Norrland;Sweden
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  population=2597
  ref:se:scb=8280
  ref:se:pts:postort=OBBOLA
  wikidata=Q1861966

  wikidata match: Q1861966
Sörmjöle (Q2197530)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Sörmjöle är en tätort i Umeå kommun, belägen vid Norrlandskusten vid E4 drygt 2 mil söder om Umeå. Botniabanan passerar samhället, dock utan station.

 • node: Sörmjöle (OSM) 226 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Sörmjöle (21 name matches)
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8348
  wikidata=Q2197530

  wikidata match: Q2197530
Tavelsjö (Q2271685)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Tavelsjö är en tätort i Umeå kommun, Västerbottens län. Orten ligger mitt emellan Umeå och Vindeln, nordväst om Umeå vid norra änden av Tavelsjön. Västra delen med Tavelsjö kyrka benämns Västibyn medan den östra delen bär namnet Näset.

 • node: Tavelsjö (OSM) 0.68 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Tavelsjö (22 name matches)
  is_in=Umeå kommun;Västerbottens län;Sweden
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8352
  ref:se:pts:postort=TAVELSJÖ
  wikidata=Q2271685

  wikidata match: Q2271685
Stöcke (Q2288817)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stöcke är en tätort i Umeå kommun. Orten är belägen i ett rikt odlingslandskap cirka 10 km söder om Umeå.

 • node: Stöcke (OSM) 0.66 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Stöcke (22 name matches)
  is_in=Umeå Kommun
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  population=700
  ref:se:scb=8332
  wikidata=Q2288817

  wikidata match: Q2288817
Stora Fjäderäggs fyr (Q2351999)
 • node: Stora Fjaderagg (OSM) 79 m from Wikidata identifier match name match [show tags]
  source=US NGA Pub. 116. 2011-07-07.
  man_made=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q2351999
  seamark:name=Stora Fjaderagg (9 name matches)
  seamark:type=light_major
  seamark:light:1:group=3
  seamark:light:1:range=12
  seamark:light:2:group=3
  seamark:light:2:range=16
  seamark:light:3:group=3
  seamark:light:3:range=13
  seamark:light:4:group=3
  seamark:light:4:range=12
  seamark:light:5:group=3
  seamark:light:5:range=16
  seamark:light:6:group=3
  seamark:light:6:range=13
  seamark:light:7:group=3
  seamark:light:7:range=12
  seamark:light:8:group=3
  seamark:light:8:range=16
  seamark:light:9:group=3
  seamark:light:9:range=13
  seamark:light:10:group=3
  seamark:light:10:range=12
  seamark:light:1:colour=green
  seamark:light:1:height=34
  seamark:light:1:period=20
  seamark:light:2:colour=white
  seamark:light:2:height=34
  seamark:light:2:period=20
  seamark:light:3:colour=red
  seamark:light:3:height=34
  seamark:light:3:period=20
  seamark:light:4:colour=green
  seamark:light:4:height=34
  seamark:light:4:period=20
  seamark:light:5:colour=white
  seamark:light:5:height=34
  seamark:light:5:period=20
  seamark:light:6:colour=red
  seamark:light:6:height=34
  seamark:light:6:period=20
  seamark:light:7:colour=green
  seamark:light:7:height=34
  seamark:light:7:period=20
  seamark:light:8:colour=white
  seamark:light:8:height=34
  seamark:light:8:period=20
  seamark:light:9:colour=red
  seamark:light:9:height=34
  seamark:light:9:period=20
  seamark:light:10:colour=green
  seamark:light:10:height=34
  seamark:light:10:period=20
  seamark:light:reference=C 5856
  seamark:light:1:sequence=2+(2),2+(2),2+(10)
  seamark:light:2:sequence=2+(2),2+(2),2+(10)
  seamark:light:3:sequence=2+(2),2+(2),2+(10)
  seamark:light:4:sequence=2+(2),2+(2),2+(10)
  seamark:light:5:sequence=2+(2),2+(2),2+(10)
  seamark:light:6:sequence=2+(2),2+(2),2+(10)
  seamark:light:7:sequence=2+(2),2+(2),2+(10)
  seamark:light:8:sequence=2+(2),2+(2),2+(10)
  seamark:light:9:sequence=2+(2),2+(2),2+(10)
  seamark:light:10:sequence=2+(2),2+(2),2+(10)
  seamark:light:1:character=LFl
  seamark:light:2:character=LFl
  seamark:light:3:character=LFl
  seamark:light:4:character=LFl
  seamark:light:5:character=LFl
  seamark:light:6:character=LFl
  seamark:light:7:character=LFl
  seamark:light:8:character=LFl
  seamark:light:9:character=LFl
  seamark:light:10:character=LFl
  seamark:light:1:sector_end=132.5
  seamark:light:2:sector_end=144.5
  seamark:light:3:sector_end=170.5
  seamark:light:4:sector_end=182
  seamark:light:5:sector_end=187
  seamark:light:6:sector_end=191.5
  seamark:light:7:sector_end=201.5
  seamark:light:8:sector_end=336
  seamark:light:9:sector_end=358
  seamark:light:10:sector_end=20
  seamark:light:1:sector_start=97
  seamark:light:2:sector_start=132.5
  seamark:light:3:sector_start=144.5
  seamark:light:4:sector_start=170.5
  seamark:light:5:sector_start=182
  seamark:light:6:sector_start=187
  seamark:light:7:sector_start=191.5
  seamark:light:8:sector_start=201.5
  seamark:light:9:sector_start=336
  seamark:light:10:sector_start=358

  wikidata match: Q2351999
Stöcksjö (Q2688536)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stöcksjö är en tätort i Umeå kommun i Västerbottens län belägen strax söder om Umeå längs E4:an. Stöcksjö ligger vid den nordliga änden av Stöcksjön.

 • node: Stöcksjö (OSM) 6.90 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Stöcksjö (21 name matches)
  is_in=Umeå kommun;Västerbotten;Sweden;Europe
  place=village (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  ref:se:scb=8334
  wikidata=Q2688536

  wikidata match: Q2688536
Åheden (Q8077129)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Åheden är ett gammalt jordbrukssamhälle 25 km söder om Umeå, mellan orterna Sörmjöle och Norrmjöle.

 • node: Åheden (OSM) 454 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Åheden (9 name matches)
  place=hamlet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q8077129

  wikidata match: Q8077129
Bettnessands havsbad (Q10429053)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Bettnessands havsbad ligger i en havsvik vid Mjölefjärden ca 2 kilometer söder om tätorten i Norrmjöle, ca 22 km söder om Umeå.

 • way: Bettnessand (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bettnessand (5 name matches)
  natural=beach (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10429053

  wikidata match: Q10429053
Hedlundakyrkan (Q10519182)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Hedlundakyrkan är en frikyrka tillhörande Equmeniakyrkan, belägen i stadsdelen Väst på stan i Umeå. Hedlundakyrkan var tidigare belägen i nuvarande Korskyrkans lokaler, men dessa såldes till Elimförsamlingen och arkitekt Janne Feldt ritade den nya Hedlundakyrkan, som invigdes år 1973.

 • way: Hedlundakyrkan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Hedlundakyrkan (2 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10519182

  wikidata match: Q10519182
Helena Elisabeth kyrka (Q10519448)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Helena Elisabeth är en åttkantig timmerkyrka på Gammlia friluftsmuseum i Umeå.

 • way: Helena Elisabeths kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Helena Elisabeths kyrka (8 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  denomination=protestant
  wikidata=Q10519448

  wikidata match: Q10519448
Holmsunds kyrka (Q10525340)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmsunds kyrka är en kyrkobyggnad i Holmsund. Den tillhör Holmsunds församling i Luleå stift. Kyrkan uppfördes som brukskyrka 1863 efter ritningar av komminister Johan Anders Linder åt James Dickson & Co i anslutning till deras sågverk. Kyrkan ligger på Västerbacken som är ett välbevarat arbetarbostadsområde från mitten av 1800-talet och som ursprungligen var Baggböle sågverks lastageplats. Kyrkan överlämnades som gåva till församlingen 1917.

 • way: Holmsunds kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Holmsunds kyrka (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10525340
  denomination=lutheran

  wikidata match: Q10525340
 • way: Holmsunds kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Holmsunds kyrka (4 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10525340

  wikidata match: Q10525340
Ljumviken havsbad (Q32283190)
 • way: Ljumviken havsbad (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ljumviken havsbad (4 name matches)
  natural=beach (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q32283190

  wikidata match: Q32283190
Persskär (Q32304880)
 • way: Persskär (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Persskär (4 name matches)
  place=islet (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q32304880

  wikidata match: Q32304880
Stora Fjäderägg (Q33110007)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Stora Fjäderägg (Västerbottniska Stórfjeregg) är ett cirka 1,8 x 1,3 km stort skär i Holmöskärgården. Denna ö har besökts av människor sedan länge och ett tecken på detta är en silverring som hittades på ön år 1911, ringen härstammar från Polen eller Baltikum. Många fornlämningar finns på platsen, exempelvis kompassrosor och tomtningar. Fiske och säljakt har bedrivits sedan länge och redan år 1729 invigdes ett kapell för dem som var där under sommaren. Ön är av riksintresse för kulturmiljövården.

 • way: Stora Fjäderägg (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Stora Fjäderägg (8 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q33110007

  wikidata match: Q33110007
Ängesön (Q34789099)
 • relation: Ängesön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Ängesön (2 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q34789099

  wikidata match: Q34789099
Rödån (Q35448154)
 • way: Rödån (OSM) 1.96 km from Wikidata name match [show tags]
  name=Rödån (3 name matches)
  waterway=river (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q35448154

  wikidata match: Q35448154
Tavlesjön (Q49313036)
 • relation: Nydalasjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Nydalasjön
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  old_name=Tavlesjön (2 name matches)
  wikidata=Q4328478

  wikidata mismatch: Q4328478
Holmöns båtmuseum (Q10525352)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmöns båtmuseum är ett museum på Holmön i norra Kvarken, nordost om Umeå, invigt 1998. Båtmuseet ligger i Byviken där färjan Helena Elisabet angör Holmön. Trafikverket upprätthåller färjetrafik mellan Norrfjärden på fastlandet och Holmön.

 • node: Holmöns båtmuseum (OSM) 187 m from Wikidata name match [show tags]
  fee=yes
  name=Holmöns båtmuseum (2 name matches)
  tourism=museum (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.holmonsbatmuseum.se/
  wikidata=Q10525352

  wikidata match: Q10525352
Holmöns kyrka (Q10525356)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Holmöns kyrka är en kyrkobyggnad på Holmön i Norra Kvarken. Den tillhör Sävar-Holmöns församling i Luleå stift.

 • way: Holmöns kyrka (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Holmöns kyrka (5 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10525356
  wikipedia=sv:Holmöns kyrka
  denomination=lutheran

  wikidata match: Q10525356
Korskyrkan (Q10548216)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Korskyrkan ligger centralt i Umeå och är en del av Evangeliska Frikyrkan. Församlingen bildades nyåret 1940.

 • node: Korskyrkan (OSM) 4 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Korskyrkan (3 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.korskyrkanumea.se/
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:city=Umeå
  addr:street=Sveagatan
  addr:country=SE
  addr:postcode=90327
  addr:housenumber=10
  wikidata=Q10548216

  wikidata match: Q10548216
Kårhuset Origo (Q10552050)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Kårhuset Origo är Umeå naturvetar- och teknologkårs kårhus.

 • way: Kårhuset Origo (OSM) exact location name match [show tags]
  food=yes
  name=Kårhuset Origo (3 name matches)
  email=origo@ntk.umu.se
  source=local knowledge
  amenity=bar
  brewery=carlsberg;various
  min_age=20
  smoking=no
  website=https://www.ntk.umu.se/origo/
  alt_name=Origo;(0, 0, 0)
  building=university (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  operator=NTK
  takeaway=no
  wikidata=Q10552050
  addr:city=Umeå
  diet:vegan=yes
  drink:beer=served;draught
  drink:wine=served
  roof:shape=gabled
  start_date=2007-05-10
  wheelchair=yes
  addr:street=Gösta Skoglunds väg
  drink:cider=served;draught
  roof:levels=1
  payment:cash=no
  addr:postcode=907 36
  opening_hours=Tu 17:00-19:30 open "EPP",Fr-Sa 22:00-02:00 open "Klubb"
  building:levels=1
  diet:vegetarian=yes
  internet_access=wlan
  outdoor_seating=yes
  addr:housenumber=25
  air_conditioning=yes
  payment:cashless=yes
  diet:non-vegetarian=yes
  diet:ovo_vegetarian=yes
  internet_access:ssid=eduroam
  opening_hours:covid19=open

  wikidata match: Q10552050
Mariakyrkan (Q10577240)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mariakyrkan är en kyrkobyggnad i stadsdelen Marieberg i Umeå. Den tillhör Umeå Maria församling i Luleå stift.

 • way: Mariakyrkan (OSM) 23 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Mariakyrkan (3 name matches)
  source=Bing
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10577240

  wikidata match: Q10577240
Midgårdsskolan (Q10585070)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Midgårdsskolan är en kommunal gymnasieskola i Umeå. Den ligger i Umestan, delvis i regementets gamla lokaler.

 • way: Midgårdsskolan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Midgårdsskolan (3 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/midgard
  wikidata=Q10585070

  wikidata match: Q10585070
Mjösjön (Q10586916)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Mjösjön (Yttertavle) är en sjö i Umeå kommun i Västerbotten som ingår i Tavelån-Umeälvens kustområde. Sjön har en area på 0,113 kvadratkilometer och ligger 24 meter över havet.

 • way: Mjösjön (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Mjösjön (5 name matches)
  water=lake (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  natural=water (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10586916

  wikidata match: Q10586916
Moritzska gården (Q10589144)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Moritzska gården är en äldre träbyggnad i centrala Umeå, ritad av arkitekten Carl Fridolf Engelbert Sandgren (1854–1936). Den rikt utsmyckade byggnaden uppfördes 1891 i kvarteret Idun, vid korsningen mellan Rådhusesplanaden och Skolgatan invid nuvarande Vasaplan, som bostad åt Carl Gustav Moritz, ägare till Sandviks Ångsågs AB.

 • way: Moritzska gården (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Moritzska gården (6 name matches)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10589144

  wikidata match: Q10589144
Norra Skenet (Q10602562)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Norra skenet är en skulptur av Ernst Nordin och en symbol för Umeå universitet.

 • node: Norrskenet (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Norrskenet
  tourism=artwork (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  alt_name=Norra skenet (35 name matches)
  material=stainless steel
  wikidata=Q10602562
  wikipedia=sv:Norra skenet
  start_date=1969
  artist_name=Ernst Nordin
  artwork_type=sculpture (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  artist:wikidata=Q3057366
  artist:wikipedia=sv:Ernst Nordin
  wikimedia_commons=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tirake_Metal_Che_Zaad.jpg

  wikidata match: Q10602562
Notvarpsbron (Q10603808)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Notvarpsbron är en hängbro som går över Umeälven, Umeå kommun.

 • way: Notvarpsbron (OSM) 10 m from Wikidata name match [show tags]
  foot=yes
  name=Notvarpsbron (5 name matches)
  layer=1
  width=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  bicycle=yes
  highway=track
  surface=metal
  motorcar=no
  wikidata=Q10603808
  tracktype=grade1
  snowmobile=yes

  wikidata match: Q10603808
Obbola kyrka (Q10605836)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Obbola kyrka ligger mitt mellan den gamla bydelen och den nyare industridelen av Obbola samhälle i Umeå kommun. Den tillhör Holmsunds församling i Luleå stift. Kyrkan är uppförd 1969.

 • way: Obbola kyrka (OSM) 8 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Obbola kyrka (4 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10605836

  wikidata match: Q10605836
 • way: Obbola kyrka (OSM) 2 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Obbola kyrka (6 name matches)
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  building=church (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10605836
  denomination=lutheran

  wikidata match: Q10605836
Obbolabron (Q10605838)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Obbolabron är en vägbro på väg E12 över Österfjärden, nära Umeälvens mynning, som förbinder orterna Obbola och Holmsund söder om Umeå. Den är 979 meter lång och går mellan Obbola och Holmen, en ö i fjärden. Från Holmen fortsätter E12:an på Holmsundsbron som är 402 meter lång till Holmsund. Broarna invigdes 1989. Vid invigningen cyklade förskolebarn från Holmsund över bron. Innan dess skedde transporterna mellan de båda Umeåförorterna med vägfärja, som tog både bilar och passagerare, och som kunde ställas in på grund av is.

 • way: Obbolabron (OSM) 24 m from Wikidata name match [show tags]
  ref=E 12
  name=Obbolabron (3 name matches)
  layer=1
  bridge=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  oneway=no
  highway=trunk
  int_ref=E 12
  surface=asphalt
  maxspeed=70
  wikidata=Q10605838
  wikipedia=sv:Obbolabron

  wikidata match: Q10605838
Umeå pingstkyrka (Q10631913)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Umeå pingstkyrka ligger centralt i östra delen av centrala Umeå och drivs av Pingströrelsen i Sverige. Tidigare hette den Filadelfiakyrkan, och det var härifrån TV-programmet Hela kyrkan sjunger sändes.

 • node: Pingstkyrkan (OSM) 15 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Pingstkyrkan (1 name matches)
  phone=+46 90 14 10 10
  amenity=place_of_worship (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://umea.pingst.se
  religion=christian (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:street=Kungsgatan
  addr:country=SE
  denomination=pentecostal
  addr:postcode=90330
  addr:housenumber=83
  wikidata=Q10631913

  wikidata match: Q10631913
Renmarkstorget (Q10650946)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Renmarkstorget (tidigare Renmarksbäcken och Renmarksesplanaden) är ett torg i centrala Umeå som kantas av butiker, restauranger, pubar och bostäder. Torget är avlångt i nord-sydlig riktning mellan Storgatan och Skolgatan samt genomkorsas av Kungsgatan som i centrum är en gågata i öst-västlig riktning.

 • relation: Renmarkstorget (OSM) exact location name match [show tags]
  lit=yes
  area=yes
  name=Renmarkstorget (5 name matches)
  highway=pedestrian
  surface=paving_stones
  wikidata=Q10650946

  wikidata match: Q10650946
 • way: Renmarkstorget (OSM) 73 m from Wikidata name match [show tags]
  lit=yes
  name=Renmarkstorget (5 name matches)
  highway=pedestrian
  surface=paving_stones
Snöan (Q10672770)
Summary from Svenska / Swedish Wikipedia (svwiki)

Snöan är en ö strax utanför Järnäshalvön och Hörnefors. Snöanskärgården består av ett antal småöar som för 2000 år sedan reste sig ur havet tack vare regionens extrema landhöjning.

 • way: Snöan (OSM) exact location name match [show tags]
  area=yes
  name=Snöan (7 name matches)
  place=island (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q10672770

  wikidata match: Q10672770
Innertavle skola (Q89191807)
 • way: Innertavle skola (OSM) 5 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Innertavle skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/innertavle.4.13c1b69101a982ca2a800058269.html
  building=yes (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  addr:street=Innertavle
  addr:country=SE
  addr:postcode=90596
  addr:housenumber=29
  wikidata=Q89191807

  wikidata match: Q89191807
Röbäcks skola (Q89191911)
 • way: Röbäcks skola (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Röbäcks skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/roback.4.13c1b69101a982ca2a800083412.html
  addr:street=Stenhuggarvägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90440
  addr:housenumber=2
  wikidata=Q89191911

  wikidata match: Q89191911
Kasamarks skola (Q89193505)
 • node: Kasamark skola (OSM) 60 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Kasamark skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/kasamarkyttersjo.4.13c1b69101a982ca2a800060439.html
  addr:street=Kasamark
  addr:country=SE
  addr:postcode=90586
  addr:housenumber=310
  wikidata=Q89193505

  wikidata match: Q89193505
Östtegs skola (Q89194209)
 • way: Östtegs skola (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Östtegs skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/ostteg.4.13c1b69101a982ca2a8000124228.html
  addr:street=Norra Obbolavägen
  addr:country=SE
  addr:postcode=90421
  addr:housenumber=51
  wikidata=Q89194209

  wikidata match: Q89194209
Rödåsels skola (Q89195312)
 • way: Rödåsel skola (OSM) 30 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Rödåsel skola (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/rodasel.4.13c1b69101a982ca2a800083648.html
  addr:street=Rödåsel
  addr:country=SE
  addr:postcode=92267
  addr:housenumber=75
  wikidata=Q89195312

  wikidata match: Q89195312
Carlshöjdsskolan (Q89195608)
 • way: Carlshöjdsskolan (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Carlshöjdsskolan (2 name matches)
  amenity=school (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  website=http://www.skola.umea.se/carlshojd.4.13c1b69101a982ca2a800028912.html
  addr:street=Bärnstensvägen
  addr:country=SE
  surveillance=outdoor
  addr:postcode=90741
  addr:housenumber=2
  surveillance:type=camera
  surveillance:zone=building
  wikidata=Q89195608

  wikidata match: Q89195608
Revet havsbad (Q106712129)
 • way: Revet havsbad (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Revet havsbad (2 name matches)
  natural=beach (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106712129

  wikidata match: Q106712129
Dalesand (Q106712284)
 • way: Dalesands badplats (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Dalesands badplats (2 name matches)
  natural=beach (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106712284

  wikidata match: Q106712284
Skatasanden (Q106994146)
 • way: Skatasanden (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Skatasanden (2 name matches)
  natural=beach (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q106994146

  wikidata match: Q106994146
Bredviken havsbad (Q107261937)
 • way: Bredviken havsbad (OSM) exact location name match [show tags]
  name=Bredviken havsbad (2 name matches)
  natural=beach (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  wikidata=Q107261937

  wikidata match: Q107261937
Holmögadd vippfyr (Q110583129)
 • way: Holmögadd (OSM) 54 m from Wikidata name match [show tags]
  name=Holmögadd (3 name matches)
  building=lighthouse (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:type=landmark
  disused:man_made=lighthouse
  seamark:information=former light ref C 5870; decommisioned 2008
  seamark:landmark:category=tower
  wikidata=Q110583129

  wikidata match: Q110583129
Hillskär Östra nedre (Q110626730)
 • node: Hillskar E (OSM) 2 m from Wikidata identifier match [show tags]
  source=US NGA Pub. 116. 2021-03-27.
  man_made=beacon (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Hillskar E
  seamark:type=beacon_special_purpose
  seamark:light:range=4
  seamark:construction=metal
  seamark:light:colour=green
  seamark:light:height=27
  seamark:topmark:shape=triangle, point up
  seamark:light:category=lower
  seamark:topmark:colour=green
  seamark:light:character=F
  seamark:light:reference=C 5890.6
  seamark:topmark:colour_pattern=border
  seamark:beacon_special_purpose:shape=lattice
  seamark:beacon_special_purpose:colour=grey
  wikidata=Q110626730

  wikidata match: Q110626730
Umeå Uthamn nedre (Q110666596)
 • node: Umea Uthamn (OSM) 28 m from Wikidata identifier match [show tags]
  source=US NGA Pub. 116. 2021-03-27.
  man_made=beacon (OSM tag matches Wikidata or Wikipedia category)
  seamark:name=Umea Uthamn
  seamark:type=beacon_special_purpose
  seamark:information=Shown from July 20 to May 20.
  seamark:light:range=8
  seamark:construction=metal
  seamark:light:colour=red
  seamark:light:height=19
  seamark:topmark:shape=triangle, point up
  seamark:light:category=lower
  seamark:topmark:colour=orange
  seamark:light:character=F
  seamark:light:reference=C 5894
  seamark:beacon_special_purpose:colour=white
  wikidata=Q110666596

  wikidata match: Q110666596